24.3.2023 - 19:36

Liideri

+2
Liittynyt:
22.2.2023
Viestejä:
2

Hallitus tosiaan kantaa nimensä veroisesti, ja sen päämääränä on hallita. Kryptovaluutat näyttävät kuitenkin aiheuttavan suurta hämmennystä hallituksen piirissä, ja on selvää, että ne muodostavat merkittävän riskin nykyiselle rahapolitiikalle. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös ihmisten hallintaan.

Yllättävää on, ettei tästä aiheesta keskustella enemmän, vaikka on ilmiselvää, että kryptoalaa vastaan hyökätään tarkoituksella ja jopa hämmästyttävän avoimesti. Uskon kuitenkin, että tämä saa yhä useammat ihmiset tutustumaan esimerkiksi Bitcoiniin ja sen todelliseen tarkoitukseen.

Historiassa ihmisten kultavarannot on kertaalleen takavarikoitu, ja vankeusrangaistuksen uhalla niiden hallussapito kiellettiin. Nyt tilanne vaikuttaa toistuvan, kuten historian kierre usein toistaa itseään, mutta eri muodossa. Aika näyttää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla myös muiden foorumilaisten mielipiteitä tästä aiheesta.

0
0
24.3.2023 - 21:14

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
Liideri kirjoitti:

Kryptovaluutat näyttävät kuitenkin aiheuttavan suurta hämmennystä hallituksen piirissä, ja on selvää, että ne muodostavat merkittävän riskin nykyiselle rahapolitiikalle.

Avaan jossain vaiheessa varmaan ajatuksia enemmän tilanteesta, mutta miksi kryptovaluutat aiheuttaa selvästi merkittävän riskin nykyiselle rahapolitiikalle? Bitcoin ehkä, jos se yleistyy käyttövaluuttana jossain vaiheessa ja alkaa syrjäyttämään dollaria, mutta siitä ei ole vielä ainakaan mitään merkkejä. Ja Ethereum ja muut lohkoketju-alustat pikemminkin parantaa nykyistä rahapolitiikkaa, jos ne otetaan yleisesti käyttöön. Asiat helpottuu, muuttuu avoimemmaksi, helpommin säänneltäviksi, nopeammiksi jne. Dollarit liikkuu nopeammin, helpommin, halvemmalla jne lohkoketjuissa.

0
0
26.3.2023 - 15:23

Bingo53

+3016
Liittynyt:
17.8.2020
Viestejä:
2114

Yhdysvalloissa omaksuttiin anglosaksinen oikeuskäytäntö, jossa lainsäädäntö – Common Law – muodostuu vähitellen tuomioistuinten ratkaisuista, eli ennakkotapauksista. Tämä merkitsee, että tuomioistuimilla on jossain määrin lainsäädäntävaltaa. Lait muodostuvat toiminnasta (law in action).

Oikeusjärjestelmä poikkeaa huomattavasti eurooppalaisesta (law in books), mutta sillekin on ominaista tuomioistuinten kolmiportainen hierarkia. Liittovaltion oikeusjärjestelmän perustasona ovat piirituomioistuimet (district court), joiden tuomioista voi valittaa väliportaan tuomioistuimiin (vetoomustuomioistuin tai muutoksenhakutuomioistuin, court of appeals), joita on koko maassa 13. Ylimpänä oikeusasteena on korkein oikeus (Supreme Court). Kussakin osavaltiossa on lisäksi oma, kolmiportainen oikeusjärjestelmänsä - alioikeus, ylioikeus sekä korkein oikeus ja näiden nimitykset (superior court, supreme court tms.) voivat olla lukijaa hämääviä.

Liittovaltion ja osavaltioiden lainsäädännön välinen ristiriita tuli julki varsin selvästi jenkkien aborttioikeutta koskevissa kirjoituksissa. Kyseessä on alun perin Texasin osavaltion oma laki. Se oli riitautettu perustuslain vastaisena ja saatu siitä päätös (Roe vs. Wade) Yhdysvaltain korkeimmasta oikeudesta. Myöhemmin korkein oikeus on nyt kumonnut päätöksen 24. kesäkuuta 2022 äänin 5–4 sillä perusteella, että perustuslaki ei voi suojella aborttioikeutta, koska sitä ei edes mainita perustuslaissa. Näin aborttioikeus palaa osavaltioiden itsensä päätettäväksi.

Kryptojen osalta säätelyn tilanne on vastaavalla tavalla sekava, koska kryptovaluutoilla ei ole SEC:n antamaa statusta Bitcoinia lukuun ottamatta. Yhdysvalloissa ei ole päästy edes yksimielisyyteen siitä, mikä valvontaviranomaisista ottaisi kryptot lopulta haltuunsa. Lisäksi maassa ollaan kaavailemassa erillistä regulaatiota pörsseille ja stablecoineille toisin kuin EU:ssa, jossa MiCa-regulaatio kattaa kaiken.

Tässäkin voi käydä niin, että vasta alempien oikeusasteiden kautta käydyt pitkäaikaiset riidat luovat sitä oikeuskäytäntöä, jota tarvitaan kansallisiksi säädöksiksi, yhtenäisen säätelyn synnyttämiseksi ja ohjeeksi SEC:lle tai kuka sitten oikea valvova viranomainen aikanaan lieneekin. Alkava kiistely Coinbasen kanssa voi olla ainoa tie luoda alempien oikeusistuimien kautta oikeuskäytäntöä, josta säätely olisi muokattavissa.

"We asked the SEC for reasonable crypto rules for Americans. We got legal threats instead." https://www.coinbase.com/blog/we-asked-the-sec-for-reasonable-crypto-ru…

Voi olla, että eurooppalainen säätelyn kirjaaminen säännöiksi vasta muodostaa aidon oikeuden raaka-ainetta, jota jenkit tarvitsevat riitelyn polttoaineeksi välttääkseen ja vaimentaakseen kunkin oikeusasteen tuomarin omakohtaiset ennakkoluulot ja yhteiskunnalliset arvot.

Eurooppa-neuvosto, suomenkielinen: https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/06/30/digi…

Suomessa keskeisin oikeuslähde on laki. Tämän johdosta tuomioistuinten ratkaisujen ja viranomaisten päätösten on aina perustuttava lakiin. Lakisidonaisuus on meillä perustuslaissa ja kirjattu myös tuomioistuinlakiin, jonka mukaan tuomaria sitoo ratkaisutoiminnassa vain laki. Kansallisen lainsäädännön rinnalla kulkevat myös Euroopan unionin oikeus ja kansainvälisen oikeuden pakottavat normit.

Meilläkin toteutunut oikeuskäytäntö ohjaa ratkaisemaan vastaavanlaisia tapauksia samalla tavalla kuitenkin siten, että eniten painoarvoa on ylempien tuomioistuimien ratkaisukäytännöllä. Viimeksi korkein oikeus muuttui 1980 niin, että siitä tuli selkeästi ennakkopäätöstuomioistuin. Korkeimman oikeuden ratkaisuilla oli ollut ennakkopäätösarvoa aina, mutta nyt niiden antamisesta tuli tuomioistuimen päätehtävä. Korkeimman oikeuden silloista uutta asemaa vahvisti atk, jonka avulla ennakkoratkaisut levisivät tehokkaasti.

Brittien vanhemmassa oikeusvaltiossa jokaisen oikeusasteen uusien asioiden päätöksillä on ennakkopäätöksen asema. Korkeamman asteen päätökset kylläkin kumoavat alemmat.

Aina ei muisteta kumota: https://suomenkuvalehti.fi/ulkomaat/belgialaiset-loivat-brexit-poytaan-…

Asiakirjaa ei ole koskaan kumottu. Brittiläisessä oikeusperinteessä, jossa ei ole kirjoitettua perustuslakia, jopa vuosisatoja vanhat lait ja sopimukset muodostavat maan voimassaolevan oikeuskäytännön keskeisen osan.

Tähän nähden kryptovaroja useassa maassa omistavalla on edessään mielenkiintoinen vuosisata oikeuslähteiden kansallisia syntyjä seuratessaan.

0
0
27.3.2023 - 18:52

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011

CFTC haastoi Binancen ja CZ:n oikeuteen sääntelyrikkomuksista: https://www.coindesk.com/business/2023/03/27/binance-and-cz-sued-by-cft…

Bingo53 kirjoitti:

Tässäkin voi käydä niin, että vasta alempien oikeusasteiden kautta käydyt pitkäaikaiset riidat luovat sitä oikeuskäytäntöä, jota tarvitaan kansallisiksi säädöksiksi, yhtenäisen säätelyn synnyttämiseksi ja ohjeeksi SEC:lle tai kuka sitten oikea valvova viranomainen aikanaan lieneekin. Alkava kiistely Coinbasen kanssa voi olla ainoa tie luoda alempien oikeusistuimien kautta oikeuskäytäntöä, josta säätely olisi muokattavissa.

"We asked the SEC for reasonable crypto rules for Americans. We got legal threats instead." https://www.coinbase.com/blog/we-asked-the-sec-for-reasonable-crypto-rul...

Coinbaseahan ei ole vielä haastettu oikeuteen. Heille on annettu vasta wells notice, joka useimmiten johtaa oikeustoimiin.

Tällä hetkellä oikeudessa on menossa esim Ripple vs SEC, jossa käsitellään XRP:n statusta securitynä. Siinä Ripple on johdossa ja esim tuomari poisti SEC:n ensimmäisen todistajan lausunnon pois kokonaan päätöksestä. Ja tämä todistaja oli siinä mielessä tärkeä, että hän oli se todistaja, joka todisti miksi XRP olisi security. Eli kun todennäköisesti Ripple tästä voiton vie, niin SEC todennäköisesti lähtee haastamaan päätöstä korkeimpaan oikeuteen. Eli se on "lähimpänä" tällä hetkellä oikeuden kautta tapahtuvaa lainsäädäntöä esimerkkitapauksena siitä, että miten tokeneissa security määritellään. Ripple on käyttänyt myös puolustuksessaan apuna SEC vs Voyager tapausta, jossa SEC yritti väittää, että Voyagerin oma tokeni olisi security ja siksi Voyager olisi syyllistynyt rikkomukseen. Siinä oikeudenkäynnissä tuomari kysyi SEC:ltä, mitkä on ne ominaisuudet miksi Voyagerin tokeni olisi security, eikä SEC osannut siihen vastata. Ja nyt Ripple käyttää tuota hyväkseen omassa tapauksessa.

Toinen oikeudessa menevä tapaus on Grayscale vs SEC, jossa Grayscale on haastanut SEC:n, koska he eivät ole antaneet lupaa muuttaa Grayscalen Bitcoin rahastoa ETF:ksi. Siinä Grayscale haastaa sillä perusteella, että SEC on jo antanut luvan useammille Bitcoin futuuri-ETF:lle, eikä spot ETF poikkea niistä niin paljoa, etteikö samat ehdot täyty myös spot ETF:ssä. Tämä on edennyt myös hyvin positiivisissa merkeissä.

Kolmas oikeudessa jo käyty taistelu oli SEC vs Library. Siinä SEC väitti Library tokenin olevan security, ja heidän ICO:n olevan security offer. Tuo tapaus on jo saatu päätökseen, ja siinä Libraryn ICO luokiteltiin security offeriksi ja Library maksoi siitä sakon. Mutta samassa tapauksessa oikeus myös päätti, että Library tokenin myynti secondary marketeilla ei ollut enää security-kauppaa.

Eli nuo ainakin on ollut/on niitä tärkeimpiä oikeusjuttuja, mitä kryptojen parissa on ollut/on. Ja niistä saadaan toivottavasti paljon jo selvyyttä, vaikka ne vielä todennäköisesti viekin aikaa ennen kuin päätöksiä tulee. Tuo Ripplen tapaus on ilmeisesti aika lailla loppusuoralla tällä oikeusasteella, mutta se voi jatkua vielä vuosia korkeimmassa oikeudessa.

Mutta sitä ennen kongressi voi hoitaa tuon sääntelyn kuntoon ja siellä onkin nyt ollut paljon kuhinaa kryptojen tiimoilta. Uusia billejä on tullut useita ja noita käsittelyjä/todistamisia on nyt kevään mittaankin jo odotettavissa. Eli sieltä on mahdollisuus saada nopeammin ratkaisuja. 

G7 maat kokoontuu toukokuussa keskustelemaan myös yhtenäisestä kryptoregulaatiosta (https://blockworks.co/news/g7-crypto-regulation-2023-hiroshima). Käytännössä kaikki muut maat on jo pidemmällä tuossa sääntelyssä kuin Usa ja fiksulla tavalla. Jos tuolla saataisiin viimeistään myös Usa samalle kartalle muiden maiden kanssa ja järkevä sääntely sinnekin.

EU on asettamassa limited banniä self custody walleteille (https://newstral.com/en/article/en/1236482187/eu-lawmakers-to-vote-on-l…). Kuulostaa äkkiseltään pahalta, mutta raja on 1000€ ja sen yli menevät siirrot hyväksytään myös, jos on KYC/AML kunnossa. Eli varsin järkevää sääntelyä.

Nasdaq on myös avaamassa omaa custody palvelua q2 loppupuolella (https://www.nasdaq.com/articles/nasdaq-eyeing-q2-2023-release-for-bitco…). Samoin Saksassa 1200 pankkia pystyy nyt myymään Bitcoinia (ja myöhemmin muita kryptoja) suoraan asiakkaille (https://finbold.com/over-1200-german-banks-can-now-offer-bitcoin-tradin…). Ne tulee pankkisovelluksiin muiden sijoitusten rinnalle. Ja tietty myös Fidelity avasi jo aiemmin kryptomyynnit myös retail-asiakkaille. Blackrock ja BNY Mellon tekee edelleen Coinbasen kanssa yhteistyötä. Ja muutenkin Coinbasen instikkapuolen toiminnot vaan kasvaa ja kehittyy. Eli tuo sääntelijöiden "hyökkäys" kryptoja kohtaan keskittyy nyt pelkästään retail-puoleen. Sillä halutaan todennäköisesti saada markkinat kuriin, se wild west meininki pois, sekä siirrettyä toimintoa enemmän perinteisten firmojen puoleen. Tai ainakin tiukasti säänneltyjen. Sen suhteen ei minulla ole asiassa ongelmaa. Mutta tuosta pitäisi pidemmin kirjoittaa.

0
0
27.3.2023 - 20:07

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011

Mielenkiintoinen on tuo jenkkien sääntelijöiden reviirisota. NYDFS haastaa Kucoinin oikeuteen "käytännössä SEC:n puolesta" ja mainitsee haasteessa, että Ethereum on security, sekä Luna. Tänään CFTC haastaa Binancen ja mainitsee haasteessa, että Bitcoin, Ethereum ja Litecoin on commodityjä. Eli sääntelijät taistelee keskenään käytännössä keskenään kumpi saa säännellä Ethereumia. Bitcoin on jo luokiteltu commodityksi, Luna on kuopattu se ei kiinnosta ketään, eikä oikein Litecoinikaan, se on vaan Bitcoin forkki muutenkin.

0
0
27.3.2023 - 23:41

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
Indrid Cold kirjoitti:

taitaa olla Binancen loppu, CFTC vaatii mm. rahavarojen takavarikointia, sakkoja ja kaupankäyntikieltoa

Minä tavallaan olen tuon kannalla, että Binance pitäisikin saada pois markkinoilta. Varmaan tullut jo aiemminkin kanta selväksi sen osalta. 

Tuosta sääntelystä yleisesti, niin aiemminkin olen esille tuonut, että jossain vaiheessa wall street + valtiot haluaa koko kryptomarkkinat haltuun ja oman sääntelyn alle. Ja nyt sitä todennäköisesti ollaan tekemässä. Tai toivon ainakin, että se on se mihin näillä toimilla pyritään. Ja jos se menee, niinkuin olen itse asian kuvitellut, niin silloin nämä nykyiset toimet on kaikki positiivisia toimia. Toki en tiedä mikä on esim Genslerin end game tässä asiassa jne. 

Mutta nykytila ja miinus 6 vuotta, on olleet sellainen ympäristö, ettei se ole millään tavalla kestävä. Nyt kryptot ovat kasvaneet sen verran isoksi, ja näyttää muidenkin silmissä jo siltä, että puhutaan tärkeästä teknologiasta, niin enää sitä ei voi ohittaa tai odottaa, että se vaan häviää pois. Eli sääntelijät ovat heränneet siihen, että näille pitää nyt laittaa rajat ja antaa kasvaa niiden rajojen sisällä. 

Ja se käytännössä tarkoittaa täydellistä jarrujen päälle lyömistä. Nykyiset, varsin sekavat toimintamallit ei lopu, jos ei laita kovaa jarrua päälle. Ihan varmasti jokainen, joka kryptomarkkinoita seuraa, voi myöntää että siellä on 90% ainakin ihan turhia kolikoita. Samoin kurssit heiluu paljon sen mukaan, mitä kolikkoa markkinoidaan eniten. On paljon pump&dumpeja, rugpulleja, ihan puhtaita huijauksia jne. Influensserit pystyy heiluttamaan pienempien kolikoiden kursseja omaksi hyödyksi jne. Eli tapahtuu paljon markkinamanipulointia. Se kaikki on kitkettävä pois.

Samoin kaikki hämärät pörssit pitää saada pois. Binance, Kucoin, Okcoin jne. Mitä näitä nyt on. Kaupankäynti pitää saada siirrettyä säännellyille markkinapaikoille. Pankeille, sijoituspankeille, Nasdaq, Nyse jne. Eli niille, jotka on jo tarkoin säänneltyjä. Sinne joukkoon on mahdollista saada muutama kryptopörssikin varmasti. Coinbase, Kraken ja Gemini on ne parhaat ehdokkaat. Ehkä joku Bitstamp myös. Mutta perinteiset toimijat ottaa ja omii nämä todennäköisesti omakseen ja liittää ne omiin tuotteisiinsa.

Ja niin kuin näkyy, niin ne tekee koko ajan taustalla työtä rakentaakseen kryptoinfraa. Ne markkinat halutaan saada haltuun ja hallintaan, sekä säännellyksi. Se tulee kiukuttamaan monia kryptoihmisiä, mutta pidemmän päälle se on parempi vaihtoehto, jos ei tarvetta käyttää kryptoja rikollisiin tarkoituksiin.

Tällä hetkellä Usassa on tiukka jarru päällä esim SEC:n kautta, mutta uskon että tuohon tulee jossain vaiheessa järkevät sääntelyt. Vähän samaan tyyliin, kuin esim Euroopassa. Eli ensin voisi vaikka olla yhteinen työryhmä SEC:n ja CFTC:n välillä, joka ottaa digiassetit haltuun. Ja myöhemmin siitä voi tulla oma sääntelijänsä, jos sille on tarvetta. Ja ei minusta ainakaan olisi pahitteeksi, jos jokainen uusi projekti, joka laskee tokenit markkinoille, joutuisi ilmoittamaan sääntelijälle esim. White paperin, koodin, koodin auditoijat, yrityksen/yhdistyksen yhteystiedot koodin takana, tokenien määrän, mikä on tokenien jakauma eri ryhmien kesken, mikä käyttö tokenilla on jne. Jokainen projekti pystyisi tuon ihan varmasti sääntelijöille raportoimaan, jos ei ole väärillä tarkoitusperillä liikkeellä. Ja sen jälkeen heillä on velvollisuus 2-3 vuotta säännöllisesti ilmoittaa edistymisestä tälle sääntelijälle.

Minä oletan/odotan, että jotain tuollaista kohti oltaisiin menossa ja jos tuo on se end game, niin minulle ainakin se on todella mieleinen päämäärä. Ja sen pohjalta on tärkeää saada Binance pois pelistä. Se on se paikka missä kaikki markkinamanipulointi käytännössä tapahtuu. Siellä on kaikki pienimmätkin meemikolikot jne listattuna. Ensin iso, koko alan kattava puhdistus, sen jälkeen selkeät säännöt ja rajat, järkevä sääntelijä pitämään homman kurissa ja portit auki kehitykselle. Toivottavasti tuo on se mihin kaikella tällä pyritään.

Ja seuraavien päivien/viikkojen aikana alkaa varmasti tulla ilmoituksia, miten eri maissa kielletään rahaliikenne Binanceen. Eurooppa, UK jne. Ja viimeistään tuon G7 maiden tapaamisen jälkeen. Sen jälkeen toivottavasti on muutenkin sävelet kaikille selvät.

Mutta Binance saa mennä, suurin osa muistakin pörsseistä saa mennä, 95% tokeneista saa mennä, meemikolikot jne kaikki saa mennä. Ja rekisteröinti + raportointi pakolliseksi jokaiselle uudelle projektille, mutta esim safe harbour tyylinen mahdollisuus kehittää projektia rauhassa. Mulle käy.

0
0
28.3.2023 - 12:09

Bingo53

+3016
Liittynyt:
17.8.2020
Viestejä:
2114

Digitaalisten varojen säätelystä US lainsäädännön puuttuessa

Lohkoketjutekniikasta on lakialoitetta valmisteleva kongressiedustajien aiheryhmittymä (Congressional Blockchain Caucus) muodostettu jo 2016, mutta edustajainhuoneen jäsenet ja senaattorit ovat varsin harvakseltaan tehneet lakialoitteita (bills). Vuoteen 2021 mennessä kongressi ei ollut myöskään täydentänyt finanssialan säätelyä koskevia liittovaltion lakeja, joita viimeksi oli merkittävästi tuotu ajan tasalle Dodd-Frank Actin (Commodity Futures Trading Commissionin eli CFTC:n toimintaa ohjaava, johdannaisia koskeva säätely) muodossa vuonna 2010.

Congressional Blockchain Caucus

Kongressin aiheryhmittymät (congressional member organizations, congressional caucuses) ovat vapaaehtoisia aiheryhmiä, jotka koostuvat edustajista ja senaattoreista, joilla on yhteistä poliittista edunvalvontaa tai tavoitteita kyseisestä asiasta. USA:n kongressissa näitä ryhmiä on parhaillaan 460 kappaletta - The Congressional Bourbon Caucus, The Congressional Peanut Caucus, The Congressional Rodeo Caucus.  It seems like there’s a congressional caucus for every type of issue or policy. - eli lähes jokaiseen elämänalan aiheeseen.

Ryhmittymän jäsenten on käytettävä omia varojaan aiheryhmän asian edesauttamiseen, mutta he eivät saa vastaanottaa tavaroita tai palveluita yksityisiltä organisaatioilta ryhmän tai aiheen tukemiseen. Se ei estä lobbareita hiippailemasta.

Aiheryhmittymällä ei ole hallinnollista valtaa. Toisin kuin komiteat, ne eivät voi tehdä lakialoitteita tai palkata omaa henkilökuntaa tms. "However, they do serve a function by providing a way for like-minded Representatives and Senators with mutual interests and goals to get to know one another.  Through these relationships and associations, caucuses members often work together to develop specific ideas that can become legislation."

Aiheryhmittymät ovat kuitenkin päässeet luovimaan eteenpäin lainsäädännön valmistelussa löytämällä samahenkisten ryhmissä yhteisymmärrystä demokraattien ja republikaanien välillä; esimerkiksi lääketieteellisissä ja infraa koskevissa kysymyksissä.

Lisää aiheesta: https://chamberhill.com/whats-the-point-of-congressional-caucuses/

Edustajainhuoneen jäsenet ja senaattorit olivat vuoteen 2018 mennessä melko harvakseltaan esittäneet lakialoitteita, jotka koskevat digitaalisia varoja mutta kiinnostua asiaan on ollut nousussa.

Linkki Bloomberg: https://news.bloomberglaw.com/bloomberg-law-analysis/analysis-crypto-le…

Kongressin lohkoketjuihin keskittyneellä aiheryhmittymällä eli Congressional Blockchain Caucus on neljän hengen johtoryhmä ja 33 jäsentä, koostuen molemmista puolueista. Ryhmän näkökulma aiheeseen on toistaiseksi ollut suosia kevyttä säätelyä, mikä on johtanut sen jäsenten riitelyyn SEC:n eli arvopaperiviranomaisen kanssa: its members have sometimes clashed with the SEC, whose chair, Gensler, has characterized crypto markets as the “Wild West.”

Ryhmittymä on huomauttanut myös byrokraattisesta päällekkäisyydestä useiden, samoja asioita sisältävien lomakepyyntöjen johdosta:

In their most recent spat, several members of the caucus—though, not all—argued that two forms the SEC sends to crypto companies, Form 2866 and Form 1662, ask for much of the same information, which is burdensome to companies. Form 2866 asks crypto companies to send information like verification of their assets and an assessment of their company’s risks, and Form 1662 lays out the penalties for not disclosing these details.

Linkki Fortune: https://fortune.com/2022/03/18/what-is-congressional-blockchain-caucus-…

Linkki: https://congressionalblockchaincaucus-schweikert.house.gov/members

Casteliero kirjoitti:

Mielenkiintoinen on tuo jenkkien sääntelijöiden reviirisota.

Yhdysvaltain kongressi on toistaiseksi jättänyt digitaalisten varojen valvonnan ja ohjeistuksen valvoville viranomaisille (regulatory agencies). Oikeasta valvovasta viranomaisesta ei ole päästy yksimielisyyteen, koska ei tiedetä ovatko digitaalisten varojen eri muodot arvopapereita vai sopimuksia.

With Congress still debating the future of crypto legislation, that vacuum has left a central question for regulators: Which crypto assets are securities, under the purview of the SEC, and which are commodities, under the Commodity Futures Trading Commission?

Ala asettaa yhden toivon alkavaan oikeudenkäyntiin, jossa entinen Coinbasen johtaja on syytettynä sisäpiirikaupasta:

As a manager at Coinbase, Ishan Wahi had early knowledge of which tokens Coinbase planned to list, sharing the information with his brother and friend to make trades ahead of their availability and profit from the ensuing bump. In its case against Wahi, the SEC argues it has jurisdiction because the cryptocurrencies that Wahi and his associates traded were all securities, including AMP, DDX, XYO, and RGT.

Wahi, represented by the law firm Jones Day, has sought to dismiss the case, arguing that all of the cryptocurrencies fail the Howey Test and therefore fall outside the SEC’s jurisdiction.

Puolustus siis kiistää SEC:n oikeuden ja toimivallan edes ajaa asiaa. Useat ryhmät - the Digital Chamber of Commerce and the Blockchain Association - ovat lähettäneet oikeudelle Wahin näkemystä puoltavia näkemyskirjeitä.

Linkki: https://fortune.com/crypto/2023/03/27/crypto-unlikely-champion-sec-coin…

Asia hämmentää tietenkin liittovaltion eri osastoja: By identifying so many major tokens as commodities in the complaint, the CFTC may be staking out new ground in the jurisdictional question at the heart of the U.S. crypto sector: Who is responsible for overseeing crypto trading?

Toistaiseksi valvova viranomainen perustuu siihen ollaanko varoja siirtämässä vai pidetäänkö varoja arvopaperina vai johdannaisena. Pääasialliset liittovaltion viranomaiset ovat:

- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) regulates digital assets for purposes of Anti-Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT);

- The Securities and Exchange Commission (SEC) oversees the issuance and resale of digital assets which are considered to be securities;

- The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulates digital assets if they mainly qualify as commodities or are used as derivatives.

Toistaiseksi nämä valvovat viranomaiset pitävät mustasukaisesti kiinni omasta tontistaan ja yrityksen toimintaan voi näkökulmasta riippuen tarttua useampi osapuoli omine näkemyksineen.

Linkki: https://sumsub.com/blog/crypto-regulations-in-the-us-a-complete-guide-2…

Asiaan liittyy myös kunkin osavaltion omaa lainsäädäntöä, josta Bloomberg on koonnut viitelistan kryptolaista kussakin osavaltiossa linkissä: https://pro.bloomberglaw.com/brief/cryptocurrency-laws-and-regulations-…

Sijoittajan rämpiminen tässä säädösviidakossa on melko tuskaista, kun siihen eivät kykene kuivin jaloin paikallisetkaan.

0
0
28.3.2023 - 19:57

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
Bingo53 kirjoitti:

Digitaalisten varojen säätelystä US lainsäädännön puuttuessa

Lohkoketjutekniikasta on lakialoitetta valmisteleva kongressiedustajien aiheryhmittymä (Congressional Blockchain Caucus) muodostettu jo 2016, mutta edustajainhuoneen jäsenet ja senaattorit ovat varsin harvakseltaan tehneet lakialoitteita (bills). Vuoteen 2021 mennessä kongressi ei ollut myöskään täydentänyt finanssialan säätelyä koskevia liittovaltion lakeja, joita viimeksi oli merkittävästi tuotu ajan tasalle Dodd-Frank Actin (Commodity Futures Trading Commissionin eli CFTC:n toimintaa ohjaava, johdannaisia koskeva säätely) muodossa vuonna 2010.

Congressional Blockchain Caucus

Kongressin aiheryhmittymät (congressional member organizations, congressional caucuses) ovat vapaaehtoisia aiheryhmiä, jotka koostuvat edustajista ja senaattoreista, joilla on yhteistä poliittista edunvalvontaa tai tavoitteita kyseisestä asiasta. USA:n kongressissa näitä ryhmiä on parhaillaan 460 kappaletta - The Congressional Bourbon Caucus, The Congressional Peanut Caucus, The Congressional Rodeo Caucus.  It seems like there’s a congressional caucus for every type of issue or policy. - eli lähes jokaiseen elämänalan aiheeseen.

Ryhmittymän jäsenten on käytettävä omia varojaan aiheryhmän asian edesauttamiseen, mutta he eivät saa vastaanottaa tavaroita tai palveluita yksityisiltä organisaatioilta ryhmän tai aiheen tukemiseen. Se ei estä lobbareita hiippailemasta.

Aiheryhmittymällä ei ole hallinnollista valtaa. Toisin kuin komiteat, ne eivät voi tehdä lakialoitteita tai palkata omaa henkilökuntaa tms. "However, they do serve a function by providing a way for like-minded Representatives and Senators with mutual interests and goals to get to know one another.  Through these relationships and associations, caucuses members often work together to develop specific ideas that can become legislation."

Aiheryhmittymät ovat kuitenkin päässeet luovimaan eteenpäin lainsäädännön valmistelussa löytämällä samahenkisten ryhmissä yhteisymmärrystä demokraattien ja republikaanien välillä; esimerkiksi lääketieteellisissä ja infraa koskevissa kysymyksissä.

Lisää aiheesta: https://chamberhill.com/whats-the-point-of-congressional-caucuses/

Edustajainhuoneen jäsenet ja senaattorit olivat vuoteen 2018 mennessä melko harvakseltaan esittäneet lakialoitteita, jotka koskevat digitaalisia varoja mutta kiinnostua asiaan on ollut nousussa.

Linkki Bloomberg: https://news.bloomberglaw.com/bloomberg-law-analysis/analysis-crypto-leg...

Kongressin lohkoketjuihin keskittyneellä aiheryhmittymällä eli Congressional Blockchain Caucus on neljän hengen johtoryhmä ja 33 jäsentä, koostuen molemmista puolueista. Ryhmän näkökulma aiheeseen on toistaiseksi ollut suosia kevyttä säätelyä, mikä on johtanut sen jäsenten riitelyyn SEC:n eli arvopaperiviranomaisen kanssa: its members have sometimes clashed with the SEC, whose chair, Gensler, has characterized crypto markets as the “Wild West.”

Ryhmittymä on huomauttanut myös byrokraattisesta päällekkäisyydestä useiden, samoja asioita sisältävien lomakepyyntöjen johdosta:

In their most recent spat, several members of the caucus—though, not all—argued that two forms the SEC sends to crypto companies, Form 2866 and Form 1662, ask for much of the same information, which is burdensome to companies. Form 2866 asks crypto companies to send information like verification of their assets and an assessment of their company’s risks, and Form 1662 lays out the penalties for not disclosing these details.

Linkki Fortune: https://fortune.com/2022/03/18/what-is-congressional-blockchain-caucus-s...

Linkki: https://congressionalblockchaincaucus-schweikert.house.gov/members

Tuohon sellainen korjaus, että on olemassa United States House Financial Services Subcommittee on Digital Assets, Financial Technology and Inclusion (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_Financial_Services_Su…), joka on United States House Committee on Financial Services subcommittee. Eli eri asia kuin caucus, joka on enemmän harrasteluryhmä.

Ja poimin tuolta vielä erikseen yhden osan: 

Bingo53 kirjoitti:

mutta edustajainhuoneen jäsenet ja senaattorit ovat varsin harvakseltaan tehneet lakialoitteita (bills).

Tuo sinun lisäämä kaavio on sinällään petollinen, koska kaikki isoimmat krypto-sektoria koskevat kriisit tapahtui 2022 ja tuo sinun kaavio on 2021 vuoteen asti. Se tahti on kiihtynyt tuon jälkeen melkoisesti. Toukokuussa 2022 niitä oli yhteensä jo yli 50kpl, poislukien vielä stable coin billit, sekä yhden koko kryptosektorin kattavan lakiehdotuksen, joka sinun mukaan on harvakseltaan, mutta Forbesin mukaan on jo eye-popping amount (https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2022/05/19/congress-has-introdu…). Tuolla on ne kaikki listattu aiheittain. Loppuvuodesta 2022 niitä tuli lisää ja nyt 2023 niitä on tullut myös lisää. Eli tahti on varsin verkkainen, ei harva. Tuossa vielä summaus vuodesta 2022 https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2022/12/23/2022-year-in-review-…

Tuossa todennäköisesti viimeisin krypto bill: https://twitter.com/GOPMajorityWhip/status/1638904168537522177

0
0
28.3.2023 - 22:45

Never_too_old_…

+35
Liittynyt:
25.12.2017
Viestejä:
49
Indrid Cold kirjoitti:

CFTC Charges Binance and Its Founder, Changpeng Zhao, with Willful Evasion of Federal Law and Operating an Illegal Digital Asset Derivatives Exchange | CFTC

 

taitaa olla Binancen loppu, CFTC vaatii mm. rahavarojen takavarikointia, sakkoja ja kaupankäyntikieltoa

Ripple on käynyt SEC vastaan oikeudenkäyntiä kohta 3 vuotta, joten en usko että CZ imperiumi rojahtaa ihan oikeussalin ensimmäisessä istunnossa. Jenkkiasiakkaille, kuten muillekin on ollut olemassa KYC-menettelyt, käsitykseni mukaan Binance on tämän vienyt maaliin sen jälkeen kun jenkkireguloijat ovat tätä alkaneet vaatia. Sinällään syytteessä on melko monta kohtaa, mutta voisin kuvitella että kun regulointiin ei ole ollut aikaisemmin mitään sääntöjä niin aika helposti suurin osa tuohon regulointipuoleen menevästä hutusta on kumottavissa.

Syytekohdat rahanpesuun ja yhtiön epäreiluun toimintaan voiton maksimoimiseksi eivät yllättäne ketään. Jos firma jostain narahtaa, niin IMO tuosta.

0
0
30.3.2023 - 20:39

swzz

+4
Liittynyt:
19.5.2015
Viestejä:
38

Jep, Ponzilta vaikuttaa indeed. Sain omani pois tuolta, jotka olin käytännössä jo lähes unohtanut (tai nämä olivat jotain luokkaa "Sell 2030-ish"). Onneksi vanha Excel muistutti (aina kovassa syynissä tähän aikaan vuodesta) ja ajattelin vain vilkaista, missä mennään.

Ilmeisesti lafka kuitenkin porskuttaa vielä iloisesti menemään. Itse hairahdin tähän joskus helppouden vuoksi ja varmaankin sokeasti sen takia, että puljulta löytyi Finanssivalvonnan lupa. Sen saaminen ei taida ihan hirveästi tosin vaatia...

Joka tapauksessa onneksi kulut olivat ainakin ennen sen verran korkeat ja kolikkotarjonta rajoittunutta (tarjolla silloin vain BTC & ETH muistaakseni), että kryptohommat vaihtuivat nopeasti muualle.

 

0
0
31.3.2023 - 09:35

lassincha

+2
Liittynyt:
31.3.2023
Viestejä:
1
swzz kirjoitti:

Jep, Ponzilta vaikuttaa indeed. Sain omani pois tuolta, jotka olin käytännössä jo lähes unohtanut (tai nämä olivat jotain luokkaa "Sell 2030-ish"). Onneksi vanha Excel muistutti (aina kovassa syynissä tähän aikaan vuodesta) ja ajattelin vain vilkaista, missä mennään.

Ilmeisesti lafka kuitenkin porskuttaa vielä iloisesti menemään. Itse hairahdin tähän joskus helppouden vuoksi ja varmaankin sokeasti sen takia, että puljulta löytyi Finanssivalvonnan lupa. Sen saaminen ei taida ihan hirveästi tosin vaatia...

Joka tapauksessa onneksi kulut olivat ainakin ennen sen verran korkeat ja kolikkotarjonta rajoittunutta (tarjolla silloin vain BTC & ETH muistaakseni), että kryptohommat vaihtuivat nopeasti muualle.

 

 

Niin siis Tesseract on se ponzi tässä, ei Coinmotion, jota itseäänkin on kusetettu Tesseractin puolesta. 

0
0
31.3.2023 - 09:42

Naganon-prinssi

+375
Liittynyt:
18.9.2016
Viestejä:
202

Vuosikausia tullut pidettyä Bittirahaa / nykyään Coinmotionia hyvänä ja eettisenä toimijana. Mutta väkisin alkaa mielipide muuttumaan kun perustaja maalailee mielikuvia pankkikatastrofista ja Bitcoinia mahdollisuutena turvata sekä oma että perheen tulevaisuus ihan tuosta vain.

Käynnissä oleva Tesseract hässäkkä ja toimitusjohtajan Heidi Hurskaisen eroaminen vielä tuohon päälle, niin hankala on puhua mitään positiivista yhtiöstä.

0
0
31.3.2023 - 09:52

hauturi

+3109
Liittynyt:
25.6.2014
Viestejä:
2326

Potentiaalisesti voi turvata. Potentiaalisesti voi myös jäädä turvaamatta.

(Kuulostaa muuten paljon hienommalta kuin sanoa "ehkä")

0
0
31.3.2023 - 10:00

Credit_Default

+84
Liittynyt:
10.4.2020
Viestejä:
61

[quote=Naganon-prinssi]

Vuosikausia tullut pidettyä Bittirahaa / nykyään Coinmotionia hyvänä ja eettisenä toimijana. Mutta väkisin alkaa mielipide muuttumaan kun perustaja maalailee mielikuvia pankkikatastrofista ja Bitcoinia mahdollisuutena turvata sekä oma että perheen tulevaisuus ihan tuosta vain.

No nyt!

Kaverin henkilökohtainen DK-käyrä on onnistunut leikkaamaan Y-akselin. 

Kiitos tästä, piristi työpäivää.

0
0
2.4.2023 - 14:32

Manialöytyy

+11
Liittynyt:
22.12.2017
Viestejä:
178

Oletko Casteliero lähettänyt verottajalle vaan alkuun pelkät exel-laskelmat vai kaikki mahdolliset dokumentit aina samalla? Itse ajattelin tänä vuonna lähettää vain exel-laskelmat ja pyydettäessä sitten kaiken maailman lippuja ja lappuja.

0
0
2.4.2023 - 16:38

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
Manialöytyy kirjoitti:

Oletko Casteliero lähettänyt verottajalle vaan alkuun pelkät exel-laskelmat vai kaikki mahdolliset dokumentit aina samalla? Itse ajattelin tänä vuonna lähettää vain exel-laskelmat ja pyydettäessä sitten kaiken maailman lippuja ja lappuja.

Aiempina vuosina olen omaverossa ilmoittanut jokaisen kaupan erikseen. Nyt ilmoitin kaikki kerralla. Se omavero antaa kryptoille mahdollisuuden niputtaa ne kaikki ja ilmoittaa vaan voitot/tappiot ja kulut. Siihen ensimmäiseen kohtaan, missä kysytään virtuaalivaluuttaa, listasin kaikki millä olen viime vuonna tehnyt kauppaa. Ostaja kohtaan laitoin kaikki pörssit, joissa olen käynyt kauppaa. Ja sitten voitot/tappiot ja kulut. Se olisi riittänyt, mutta laitoin vielä oman Excel-laskelman liitteeksi kuitenkin. Siellä alhaalla on se paikka mihin voi liittää liitteitä.

0
0
2.4.2023 - 17:32

Manialöytyy

+11
Liittynyt:
22.12.2017
Viestejä:
178
Casteliero kirjoitti:

 

Manialöytyy kirjoitti:

Oletko Casteliero lähettänyt verottajalle vaan alkuun pelkät exel-laskelmat vai kaikki mahdolliset dokumentit aina samalla? Itse ajattelin tänä vuonna lähettää vain exel-laskelmat ja pyydettäessä sitten kaiken maailman lippuja ja lappuja.

 

Aiempina vuosina olen omaverossa ilmoittanut jokaisen kaupan erikseen. Nyt ilmoitin kaikki kerralla. Se omavero antaa kryptoille mahdollisuuden niputtaa ne kaikki ja ilmoittaa vaan voitot/tappiot ja kulut. Siihen ensimmäiseen kohtaan, missä kysytään virtuaalivaluuttaa, listasin kaikki millä olen viime vuonna tehnyt kauppaa. Ostaja kohtaan laitoin kaikki pörssit, joissa olen käynyt kauppaa. Ja sitten voitot/tappiot ja kulut. Se olisi riittänyt, mutta laitoin vielä oman Excel-laskelman liitteeksi kuitenkin. Siellä alhaalla on se paikka mihin voi liittää liitteitä.

Joo kiitti, lähetin juuri samat setit voitoista ja tappioista exeleineen. Niputin vielä kaupankäyni- ja ostokulut sekä steikkaukset samaan läjään hintoihin, kun muuten en olisi kyllä siitä selvinnyt. Näkeehän verottaja ne tiedot niistä tarkoista exel-liitteistä ja samaa pääomatuloluokaahan ne kaikki on.

0
0
5.4.2023 - 11:45

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
Husse72 kirjoitti:

Huomaa, että pääsiäinen tulossa kun kryptotkin vihertää rairuohon kanssa kilpaa 🐥

Joo, Ethereumkin alkaa vähän heräillä. Taisi ottaa yli puolen vuoden huiput tänään. Siihen varmasti auttaa tuo ensiviikolla tapahtuva Shangai (tai Shapella) päivitys, joka on myös saanut nyt nuo LSD:t nousemaan myös. Mielenkiintoista nähdä mitä tuon päivityksen jälkeen tapahtuu, kun moni on vieläkin sitä mieltä, että noita steikattuja kolikoita aletaan unsteikkaamaan isojakin määriä. Kun oma näkemys taas on, että tuo unsteikkaamisen mahdollisuus nostaa steikattavien kolikoiden määrää. Mielenkiintoista nähdä miten nuo jonot kehittyy ja missä vaiheessa steikkaamista haluavien jono menee unsteikkaajien ohi. Kuitenkin konservatiivisimmat steikkauksesta kiinnostuneet odottaa todennäköisesti vielä pari viikkoa/kuukauden-kaksi ennen kuin näkee, ettei päivityksessä ole bugeja. Kesäkuun alkuun, tai ainakin juhannukseen, mennessä varmasti alkaa jo trendi näkyä, kumpaan suuntaan tuossa mennään.

Immutablelle kävi vähän niin kuin ounastelin, että se myytiin uutiseen, ja nyt möyrinyt tuolla euron tuntumassa. Toki silläkin seuraava uutinen tokenin käyttötarkoituksesta tulossa kahden viikon päästä, mutta vähän momentum hyytyi tuon Polygon yhteistyön julkistamisen kanssa. Mutta pelipuolella varmasti tulossa lähiaikoina isojakin julkistuksia, ja enemmän parin vuoden sisällä. Varsinkin, kun tulee tämän tasoisia panostuksia: https://www.thedailyupside.com/saudi-arabia-pumps-38-billion-into-video…

Pelialalle tulee älyttömät määrät rahaa ja isoimmatkin toimijat alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään mitkä on ne web3 hyödyt. Eikä oma mieli ole muuttunut tuon suhteen, etteikö peliala olisi merkittävässä roolissa web3 teknologian läpilyöntiin massoille ja se suurimpia nousijoita seuraavan 5 vuoden sisään.

0
0
5.4.2023 - 12:09

big bad bear

+535
Liittynyt:
18.11.2016
Viestejä:
292
Casteliero kirjoitti:

...Kun oma näkemys taas on, että tuo unsteikkaamisen mahdollisuus nostaa steikattavien kolikoiden määrää. Mielenkiintoista nähdä miten nuo jonot kehittyy ja missä vaiheessa steikkaamista haluavien jono menee unsteikkaajien ohi. Kuitenkin konservatiivisimmat steikkauksesta kiinnostuneet odottaa todennäköisesti vielä pari viikkoa/kuukauden-kaksi ennen kuin näkee, ettei päivityksessä ole bugeja. Kesäkuun alkuun, tai ainakin juhannukseen, mennessä varmasti alkaa jo trendi näkyä, kumpaan suuntaan tuossa mennään.

Mä olen kirjaimellisesti tossa nimenomaisessa porukassa. En ole steikannut mitään, koska haluan nähdä, että muut saavat ensin etherinsä takaisin. Sitten kun homma toimii ilman ongelmia, steikkaan kasani ja istun timanttikäsieni päällä seuraavat vuodet.

0
0
5.4.2023 - 12:15

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
big bad bear kirjoitti:

 

Casteliero kirjoitti:

...Kun oma näkemys taas on, että tuo unsteikkaamisen mahdollisuus nostaa steikattavien kolikoiden määrää. Mielenkiintoista nähdä miten nuo jonot kehittyy ja missä vaiheessa steikkaamista haluavien jono menee unsteikkaajien ohi. Kuitenkin konservatiivisimmat steikkauksesta kiinnostuneet odottaa todennäköisesti vielä pari viikkoa/kuukauden-kaksi ennen kuin näkee, ettei päivityksessä ole bugeja. Kesäkuun alkuun, tai ainakin juhannukseen, mennessä varmasti alkaa jo trendi näkyä, kumpaan suuntaan tuossa mennään.

 

Mä olen kirjaimellisesti tossa nimenomaisessa porukassa. En ole steikannut mitään, koska haluan nähdä, että muut saavat ensin etherinsä takaisin. Sitten kun homma toimii ilman ongelmia, steikkaan kasani ja istun timanttikäsieni päällä seuraavat vuodet.

Minäkin kuulun tuohon ryhmään. Ei ole ollut oikein mikään kiire päästä steikkaamaan, mutta olen jo vuosia sitten varannut osan omistamistani Ethereistä, jotka tulen steikkaamaan sitten kun homma todistetusti toimii.

0
0
8.4.2023 - 17:08

Antti Hyppänen

+1604
Liittynyt:
7.9.2021
Viestejä:
634

Mitä pidemmälle vuosi 2023 jatkuu, sitä enemmän tuntuu talousviisaiden mielipiteet jakautuvan. Todella moni huutaa nyt taantumaa ja kymmenien prosenttien romahdusta osakekursseihin (jenkkilä) seuraavan 2-3kk aikana. Mielestäni selvästi on erottumassa porukka, jonka mukaan "everything bubble" puhkesi reilu vuosi sitten, ja alas on matkaa todella paljon nykytasolta.

Tuore esimerkki tästä on tämä Harry Dentin haastattelu, jos haluaa saada todella karhuisia kommentteja: https://www.youtube.com/watch?v=taw0j3fRqZQ&ab_channel=DavidLin

Toinen puoli sitten näkee sitten karhumarkkinan loppuneen, ja tähän on tukena paljon mm. teknisiä indikaattoreita. Esim. Rahapodin Jukka Lepistä on puhunut tähän suuntaan jo viikkoja.

Lisäksi monien mielestä osakemarkkina on hinnoitellut jo Yhdysvaltain taantumaa sisään. Kun mennään kryptojen maailmaan, niin Bitcoinin kurssipohja osui lähes täydellisesti wanhaan kunnon 4v sykliteoriaan. Nousua on jo vuoden alusta lähes 70 prosenttia, halving on tulossa ensi keväänä jne.

Mä uskon itse siihen, että pahin tässä karhumarkkinassa on ohi. Syynä on yksinkertaisesti korot; niiden nosto käynnisti karhumarkkinan ja niiden lasku myös lopettaa sen. Ei olla ehkä ihan vielä laskun hetkellä, mutta korkojen nostot ovat lähes 100 prosentin varmuudella ohi ainakin Fedin osalta. Siitä pitää huolen eskaloitunut pankkikriisi. QT on jo lopetettu.

Eli rahapolitiikan kiristyksen osalta ollaan saavutettu huippu tai ollaan max yhtä 0,25 %-yks. koronnostoa huipulta. Vaikka Fed pitäisi korot muuttumattomana, ollaan pahin joka tapauksessa nähty, ja suunta on seuraavaksi kohti elvyttävämpää rahapolitiikkaa. Jos Yhdysvalloissa saadaan taantuma, Fed laskee korkoja. Ja tämä tapahtuu siten, että 2 % inflaatiotavoitteesta yksinkertaisesti luovutaan ja todetaan että "4 % on ihan ok näissä olosuhteissa."

En usko vielä mihinkään raketointiin vuoden 2023 aikana. Lähinnä siihen, että vuosi 2023 on hieman vuoden 2019 tavoin positiivinen ja selkeä nousun vuosi synkän laskuvuoden jälkeen.

Julkaisin pari päivää sitten Sijoitustiedossa myös pidemmän katsauksen markkinasta suurimpien kryptovaluuttojen näkövinkkelistä. Tässä linkki, jos joku ei ole lukenut: https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/kryptovaluuttojen-kvart…

0
0
10.4.2023 - 21:33

Casteliero

+5628
Liittynyt:
4.3.2016
Viestejä:
2011
Antti Hyppänen kirjoitti:

En usko vielä mihinkään raketointiin vuoden 2023 aikana. Lähinnä siihen, että vuosi 2023 on hieman vuoden 2019 tavoin positiivinen ja selkeä nousun vuosi synkän laskuvuoden jälkeen.

Julkaisin pari päivää sitten Sijoitustiedossa myös pidemmän katsauksen markkinasta suurimpien kryptovaluuttojen näkövinkkelistä. Tässä linkki, jos joku ei ole lukenut: https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/kryptovaluuttojen-kvarta...

Todella hyvä raportti oli, ja hyvin pitkälti samanlaiset ajatukset. Mutta tuo lainauksen ensimmäinen kappale on sellainen, josta edelleen olen vähän eri mieltä. Ensimmäinen kvartaali takana ja tällä hetkellä Bitcoin on jo +75% vuodelle. Kyllä se jo tavallaan on raketointia, vaikkei ihan älyttömäksi ole vielä äitynyt. 

Edelleen uskon siihen, että tänä vuonna vielä mennään kovaa. En näe mitään syytä, miksei Bitcoinin vuosinousut voisi olla +200-300% tänä vuonna ja Ethereumin vielä vähän reippaammat. Toki Usassa sääntely lyö kapuloita rattaisiin, mutta muualla kiinnostus (ja käyttökohteet) kasvaa kovaa. Saudit työntää rahaa sisään käytännössä niin paljon, kuin Ekavekaran taskuista irtoaa. Aussit on kovasti kiinnostuneita ja siellä tapahtuu paljon. Samoin Hong Kong, jonne Kiinan pankit ja firmat myös työntää rahaa web3- ja lohkoketjuteknologiaan. Singapore ja EU myös hyvin kartalla, ja Britit tietty. Etelä-Ameriikoissa myös kovaa pöhinää. Esim Argentinassa halpalentoyhtiö Flybondi myy liput NFT:inä (https://www.coindesk.com/web3/2023/03/30/argentinian-airline-issues-eve…). Ihan varmasti tänä vuonna vielä aukeaa paljon noita sääntely-lukkoja Usassakin. 

https://www.coindesk.com/markets/2023/04/04/real-world-tokenization-is-…

Tuossa oli jotain listaa jo miten esim. pankit ja isot korporaatiot tokenisointia käyttää. 

https://mirror.xyz/fwiz.eth/ffWKGmwCjWkT_GYGXO4nWYG8Kd-eyL3BZd9ULqPUZQc

Tuoltakin löytyy jokunen esimerkki. Tuo on myös todella hyvä ja selkeä kirjoitus ylipäätään lohkoketjuista ja sen teknologiasta. Kirjoittaja on Polygonin joku pääjehu ja kirjoittanut tuon siltä pohjalta, kun häneltä on tietämättömät/skeptikot kysyneet kysymyksiä ja hän halunnut vastata ymmärrettävästi ja selkeästi. Eli jos haluaa ymmärtää vielä teknologiaa paremmin, eikä ihan kaikki perusteet ole vielä selvillä, niin tuolta saa vastauksia toivottavasti.

https://www.digitalworldsnfts.com/

Tuohon sivuun törmäsin myös, kun yritin etsiä Immutablen linkin (https://www.immutable.com/imx-token) takaa sitä, milloin seuraava token-uudistus oli tulossa. Se ohjasi tuonne Digital Worlds Foundationin sivulle. Samoin Immutablen sivuilla oli tekstiä, että IMX-tokenin julkaisija on tuo Digital Worlds Foundation. Eli ilmeisesti voi olla tuosta jotain uutista tulossa jossain vaiheessa, että tuollainen perustettu. Ainakaan vielä en ole tuollaiseen uutiseen törmännyt. En tiedä onko tuo esim just Jenkkien sääntelyä varten noin, että siellä on säätiö takana, eikä firma. No ehkä se siitä selviää. 

0
0