Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sijoitustieto Finland Oy (”Rekisterinpitäjä”)
Sorinsilta 4 A 90
33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Kilkanen / Sijoitustieto.fi
itweb at itweb.fi
050 531 5045

3. Rekisterin nimi

Sijoitustieto Finland -käyttäjärekisteri (”Rekisteri")

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä pitää hallussaan käyttäjäkohtaisia sähköpostiosoitteita ja käyttäjätunnuksia. Käyttäjätunnus on luotava mikäli käyttäjä tahtoo kirjoittaa Rekisterinpitäjän ylläpitämälle ja hallinnoimalle keskustelufoorumille Sijoitustieto.fi -verkkopalvelussa. Käyttäjätunnusta vaaditaan keskustelun laadun varmistamiseen. Sähköpostiosoitteita käytetään lisäksi Rekisterinpitäjän ajankohtaisasioista tiedottamiseen ja markkinoinnin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet sekä oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä. Oikeusperusteena on lisäksi rekisteröidyn antama suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän ylläpitämältä Sijoitustieto.fi -verkkopalvelulle rekisteröityneeltä käyttäjältä voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:
- Sijoitustieto.fi -verkkopalvelun keskustelufoorumin käyttäjätunnus
- Sähköpostiosoite
- Rekisteröityneen käyttäjän IP-osoite

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Rekisterinpitäjän omistaman Sijoitustieto.fi -verkkoalustalle rekisteröitymisen yhteydessä kerätyistä tiedoista sekä kirjautumisen yhteydessä tallennetuista IP-osoitetiedoista.

Rekisteröityneen käyttäjän IP-osoite sekä selaimen versiotietoja voidaan kerätä asiakkaan kommentoidessa Sijoitustieto.fi -verkkoalustan keskustelufoorumilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjiensä tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Tietokannat joihin Rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuureilla, salasanoilla ja ajantasaisilla ohjelmistoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä Rekisterinpitäjän asianomaisilla ja Rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus poistaa tietonsa Rekisteristä tai vaatia niiden poistoa. Poistaakseen käyttäjätunnuksensa ja muut tietonsa asiakas voi olla yhteydessä Rekisterinpitäjän ylläpitoon sähköpostitse osoitteeseen yllapito at sijoitustieto.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Tietojen säilytys

Mikäli kirjaudut Rekisterinpitäjän omistamalle ja hallinnoimalle keskustelufoorumille, kirjoittamasi viestit ja viestien tiedot säilytetään toistaiseksi. Rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilit säilytetään Rekisterinpitäjän ylläpitämällä verkkopalvelun palvelimella. Profiilin tietoja voi katsella ja muokata milloin vain käyttäjätunnusta lukuun ottamatta. Rekisterinpitäjä voi katsella ja muokata profiilien tietoja tarpeen vaatiessa.

12. Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjä kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja automaattisesti käyttämällä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkopalvelun käytön helpottamiseksi, ja palvelun kehittämiseksi.

Rekisterinpitäjä käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Käytämme evästeitä saadaksemme tilastotietoja kävijöistämme, kuten käyttäjän maantieteellinen sijainti, käytetyt laitteet, tai esimerkiksi eri verkkoalustan sivustoilla vietetty aika.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Rekisterinpitäjä katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä. Rekisterinpitäjä ei takaa verkkoalustan toimivuutta kaikilta osin, mikäli evästeet on poistettu käytöstä.

Rekisterinpitäjällä on oikeus upottaa verkkoalustalle kolmansien osapuolien sisältöä, mikä saattaa sisältää kolmannen osapuolen evästeitä.


Hyödylliset linkit