Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä expand_more
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa expand_more
3. Rekisterin nimi expand_more
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste expand_more
6. Rekisterin tietosisältö expand_more
7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet expand_more
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset expand_more
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle expand_more
10. Rekisterin suojauksen periaatteet expand_more
11. Kielto-oikeus expand_more
12. Tietojen säilytys expand_more
13. Evästeiden käyttö expand_more

Hyödylliset linkit