Sijoitustieto lukuina 10/2023

 • 60 000 yksilöityä lukijaa kuukaudessa
 • 615 000 sivustolatausta kuukaudessa
 • 10 000 rekisteröitynyttä jäsentä
 • 3 500 uutiskirjeen tilaajaa
 • 19 500 X -seuraajaa
 • 13 500 Facebook -seuraajaa
 • 3 000 YouTube-kanavan tilaajaa

Sukupuoli- ja ikäjakauma
 


 

Muuta tietoa lukijoista

 • 62% = Käy osakekauppaa vähintään kuukausittain
 • 68% = Korkeasti koulutettu (yliopisto- tai korkeakoulututkinto)
 • 76% = Yli 40 000 €:n vuosiansiot, 35% = Yli 75 000 €:n vuosiansiot
 • 38% = Yli 100 000 €:n sijoitusvarallisuus, 5% = Yli 1 000 000 €:n sijoitusvarallisuus

Mediakortti: Lisää sivuston lukuja sekä erilaisia kumppanuusmalleja

Sijoitustiedon tiimi

Aki Pyysing
Aki Pyysing
Pääkolumnisti, perustajaosakas
yllapito [at] sijoitustieto.fi
Juha Toivanen
Juha Toivanen
Myynti ja kumppanuudet, perustajaosakas
juha.toivanen [at] sijoitustieto.fi
Harri Koski
Harri Koski
Osakas
harri.koski [at] sijoitustieto.fi
Johannes Ankelo
Johannes Ankelo
Sisällöntuotanto
yllapito [at] sijoitustieto.fi

Yhteystiedot ja mediakortti

Käyttöehdot ja vastuuvapaus

Sijoitustieto.fi -sivuston käyttäjien tulee noudattaa palvelun käyttöehtoja. Palvelun käyttäjät hyväksyvät nämä ehdot ja noudattavat voimassa olevia käyttöehtoja. Sijoitustieto.fi ei vastaa sivustolla julkaistavasta kolmannen osapuolen sisällöstä emmekä takaa kaiken sisällön laatua tai oikeellisuutta. Sijoitustieto.fi -sivustolla julkaistava tieto on viitteellistä eikä sitä tule ottaa kehoituksena ostaa tai myydä tiettyjä arvopapereita.

Sijoitustieto.fi ei ole Finanssivalvonnan valvoma ja sijoituspalvelulain määrittelemä sijoituspalveluyritys eikä Sijoitustieto.fi -verkkosivuston toiminta edellytä erillistä toimilupaa. Sijoitustieto.fi ei hallinnoi verkkopalvelun käyttäjien omaisuutta ja toimimme ainoastaan riippumattoman asiantuntijan roolissa. Kaikki Sijoitustiedon sivustolla julkaistut kolumnit ja artikkelit ovat kolumnistien näkemyksiä tai kolmannen osapuolen tuottamia artikkeleita eikä sivustolla julkaistua informaatiota ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi.

Kehoitamme kaikkia sijoitustoiminnasta kiinnostuneita käyttäjiämme tutustumaan sijoituspalveluita tarjoavien yritysten riskinsietokykyyn sekä sijoittamisen tavoitteisiin liittyvään informaatioon ja harkitsemaan tarkkaan ennen sijoituspäätösten tekemistä. Vastuun Sijoitustieto.fi -sivustolla julkaistujen artikkelien tai kolumnien perusteella tehtyjen päätösten johdosta aiheutuneista mahdollisista tappioista kantaa sijoittaja.

Sijoitustieto.fi -verkkopalvelun sisältö on tekijänoikeuden alaista materiaalia ja sen levittäminen ilman ylläpidon erillistä lupaa on kielletty. Sijoitustiedon käyttäjät voivat kuitenkin jakaa Sijoitustiedon sisältöä halutessaan lisäämällä suoria linkkejä ko. materiaaliin sivustolla. Sijoitustiedon materiaalia voi linkittää vapaasti sosiaalisessa mediassa.

Sijoitustieto.fi -verkkosivusto toimii SSL-salatun yhdeyden kautta ja teemme kaikkemme varmistaaksemme parhaan mahdollisen tietoturvatason. Jos sinulla on kysyttävää käyttöehtoihin tai vastuuvapauslausekkeeseen liittyen, Sijoitustiedon ylläpidon tavoittaa sähköpostilla osoitteesta yllapito (at) sijoitustieto.fi tai yhteydenottolomaketta käyttäen.

Sijoitustieto Finland Oy / Sijoitustieto.fi ei vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sijoitustieto Finland Oy ei vastaa sivuston käyttäjien tuottamasta sisällöstä tai kommenteista, ja mahdollisesti niiden perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu tämän esityksen perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista kantaa yksinomaan sijoittaja itse.

Hyödylliset linkit

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Sijoitustieto Finland Oy
  Käpytie 4 5b1
  33180 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Tero Kilkanen / Sijoitustieto.fi
  itweb at itweb.fi
  050 531 5045

3. Rekisteriasiat

 • Vastaamme viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

4. Rekisterin nimi

 • Sijoitustieto Finland -käyttäjärekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Sijoitustieto.fi pitää hallussaan käyttäjäkohtaisia sähköpostiosoitteita ja käyttäjätunnuksia. Käyttäjätunnus on luotava mikäli käyttäjä tahtoo kirjoittaa keskustelufoorumille. Käyttäjätunnusta vaaditaan keskustelun laadun varmistamiseen. Sähköpostiosoitteita käytetään lisäksi Sijoitustiedon ajankohtaisasioista tiedottamiseen ja markkinoinnin tarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  Keskustelufoorumin käyttäjätunnus
  Sähköpostiosoite

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteri koostetaan Sijoitustieto Finland Oy:n omistaman www.sijoitustieto.fi -sivuston rekisteröitymisen yhteydessä kerätyistä tiedoista. Manuaalisia rekisterejä ei pidetä. Tietokannat joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurella, salasanoilla ja ajantasaisilla ohjelmistoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän asianomaisilla ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjiensä tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sijoitustieto Finland Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus

 • Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus poistaa tietonsa rekisteristä tai vaatia niiden poistoa. Poistaakseen käyttäjätunnuksensa ja muut tietonsa asiakas voi olla yhteydessä Sijoitustiedon ylläpitoon sähköpostitse osoitteeseen yllapito at sijoitustieto.fi. Uudistetun tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 alkaen) asiakkalla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Tietojen säilytys

 • Mikäli osallistut sivuston keskustelupalstalle, kirjoittamasi viestit ja viestien tiedot säilytetään toistaiseksi. Sivuston rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilit säilytetään sivuston palvelimella. Profiilin tietoja voi katsella ja muokata milloin vain käyttäjätunnusta lukuunottamatta. Sivuston ylläpitäjät voivat katsella ja muokata profiilien tietoja tarpeen vaatiessa.

Evästeiden käyttö

Sijoitustieto kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja automaattisesti käyttämällä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkosivujen käytön helpottamiseksi, ja sivuston kehittämiseksi.

Sijoitustieto käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Käytämme evästeitä saadaksemme tilastotietoja kävijöistämme, kuten käyttäjän maantieteellinen sijainti, käytetyt laitteet, tai esimerkiksi eri sivuston osilla vietetty aika.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Sijoitustieto katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä. Sijoitustieto ei voi taata sivuston toimivuutta kaikilta osin mikäli evästeet on poistettu käytöstä.

Sijoitustieto voi upottaa sivustolle kolmansien osapuolien sisältöä, mikä saattaa sisältää kolmannen osapuolen evästeitä.

Hyödylliset linkit