26.11.2020 - 15:33

Kalle

+142
Liittynyt:
6.8.2020
Viestejä:
135

Lainoitusarvon takia. Sijoitan 20% velkavivulla enkä halua pienentää lainoitusastettani vain sen takia että haluasin hajauttaa myös Vietnamin markkinoille.

0
0
26.11.2020 - 16:41

Aki Pyysing

+12351
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
6734
Kalle kirjoitti:

Lainoitusarvon takia. Sijoitan 20% velkavivulla enkä halua pienentää lainoitusastettani vain sen takia että haluasin hajauttaa myös Vietnamin markkinoille.

Vetelen muuten ranteita auki, kun en tätä tajunnut. Ajattelin haluusi sijoittaa Nordnetin kautta PYN:niin syyksi jotain täydellistä sivistymättömyyttä. Mutta olen pokeripöydässäkin kokenut ennakkokäsitysten reivaaja.

PYN:niä vastaan saanee lainaa kyllä pankista, jos nätisti pyytää.

0
0
19.1.2021 - 16:14

Tunari

+2
Liittynyt:
8.9.2020
Viestejä:
4

Vietnamin osakeindeksi heitti tänään pahasti miinukselle. Kuumentuikohan liikaa? Vai olisiko kuun lopussa tankkauksen paikka? Joka tapauksessa tämän vuodenalun tuotto kuittaantui.
VNINDEX:IND

Vietnam Ho Chi Minh Stock Index / VN-Index

1,131.00VND

-60.94-5.11%

0
0
19.1.2021 - 18:52

AlterEgo

+69
Liittynyt:
9.9.2019
Viestejä:
109

PYNissä on hyvin erilainen ja konsentroitunut sisältö, eli se ei välttämättä meni ollenkaan indeksin suuntaan.

 

Noh, huomennahan tuon näkee.

0
0
19.1.2021 - 19:41

Luuseri

+85
Liittynyt:
5.7.2014
Viestejä:
41

Aika mahdotonta olla ottamatta osumaa, kun salkku on kuitenkin hyvin hajautettu (10 suurimman osakepainot 4 - 10 %)

ja pörssi niiaa 5 %.

Tässä sulaa kuitenkin vain muutaman edellisen viikon nousut.

0
0
20.1.2021 - 12:41

Juha X

+473
Liittynyt:
28.12.2020
Viestejä:
183

PYN Elite putosi maanantaista tiistaihin runsaat 4% (412,5 eurosta 395,2 euroon). Kurssikäyrä kipusikin jo hyvän ajan vauhdikkaasti pohjoiseen. Hetken hengenveto ei varmaan nousua katkaise. Salkunhoitaja näyttää painottaneen nyt vietnamilaisia pankkeja.

0
0
24.1.2021 - 20:14

Markku Kurtti

+68
Liittynyt:
4.12.2020
Viestejä:
9

Ajattelin lisätä tähän ketjuun kvantitatiivisen analyysin PYN Elitestä. Olen itse sijoittanut PYN Eliteen nyt reilun viiden vuoden ajan. Enimmäkseen käytän indeksituotteita, mutta PYN Eliten kohdalla olen tehnyt poikkeuksen. 

Tämä analyysi ei niinkään keskity analysoimaan PYN Eliteä erillisenä rahastona, vaan portfolion komponenttina. Analysoin siis PYN Eliteä assettina, en portfoliona.

Portfoliolle tärkeinä parametreina pidän Sharpen lukua ja geometrista tuotto-odotusta. Assetille sen sijaan tärkeää on sen aritmeettinen tuotto-odotus ja korrelaatio muiden portfolion assettien kanssa.

Jaoin PYN Eliten historian karkeasti ensin kahteen periodiin: 1) Thaimaa 02/1999 --> 05/2013 ja 2) Thaimaan jälkeinen aika 06/2013 --> 11/2020. Thaimaan jälkeisellä periodilla rahasto oli sijoitettuna myös Kiinan markkinoilla ja siirtyi täysin Vietnam-painoon noin keväällä 2017. Muodostin vielä kolmannen periodin: 3) Vietnam 04/2017 --> 11/2020.

Aloitetaan korrelaatioista. Käytän analyysissä kuukausituottoja. Otoskorrelaatiot voivat vaihdella isosti samastakin datasta mitattuna, kun tuottojen ”pituutta” vaihdetaan. Esimerkiksi kuukausituotosta mitattu korrelaatio voi muuttua paljonkin, kun vaihdetaan kahden kuukauden mittaisiin tuottoihin. Siksi mittasin korrelaatiot, yhden, kahden, kolmen ja neljän kuukauden tuotoille ja laskin näille keskiarvon. Tämä antaa paremman kuvan korrelaatioista etenkin epälikvideille assetteille (jollainen PYN Elite näyttää olevan tulevan analyysinkin perusteella), jotka liikkuvat ”hitaammin”.

Alla olevassa kuvassa nähdään PYN Eliten korrelaatiot merkittäviin indekseihin Thaimaa-periodilla. Ilahduttavasti suomalaisen sijoittajan kannalta sekä PYN Eliten, että Thaimaan markkinan (SET) korrelaatio OMXHPI indeksiin on ollut pieni. PYN Eliten korrelaatio kaikkiin merkittäviin indekseihin (lukuun ottamatta SET indeksiä) on maltillinen eli rahasto on tuonut merkittävää hajautushyötyä. Korrelaatio-matriisista nähdään myös, että Asia Pacific excluding Japan indeksi korreloi todella vahvasti kehittyvien markkinoiden (EM) kanssa. EM-indeksi voisi tämän perusteella toimia myös PYN Eliten vertailuindeksinä APExJapan indeksin sijaan.

Seuraavassa kuvassa nähdään korrelaatio Thaimaan jälkeisellä (06/2013 -->) periodilla. Verrattuna Thaimaa-periodiin, PYN Eliten korrelaatio Suomen markkinaan on hieman noussut, mutta yleisesti ottaen korrelaatiot ovat edelleen maltillisia. Hajautushyötyä on siis tullut myös viime aikoina. Erityisen ilahduttavaa on, että Vietnamin markkinan (VN indeksi) korrelaatio OMXHPI indeksiin on hyvin pieni. 

 

Seuraavaksi yritän selittää PYN Eliten tuotot ja riskit faktorimallien avulla. Lähtökohtaisesti oletan, että suurin osa rahaston tuotoista ja riskistä selittyy kohdemarkkinan tuotoilla ja riskeillä. Siksi valitsen faktorimalliin Thaimaa-periodille SET-indeksin excess tuoton (SET_eret) eli indeksin ylituoton riskittämään korkoon nähden (RF). Riskittömänä korkona käytän tässä helppouden vuoksi USAn kuukausittaista treasury-korkoa. Käyn läpi myös kaikki Fama-French 5-factor mallin faktorit ja momentum-faktorin kun etsin mallia, joka kuvaa rahaston tuottoja ja riskiä. Käyn läpi nämä faktorit Asia Pacific excluding Japan sekä emerging markets alueille. EM-faktorit näyttävät kuvaavan tuottoja hieman paremmin. Lisäksi otan faktoriksi EUR/USD kurssin tuottohistorian. 

Normaalien faktoreiden lisäksi käytän regressiossa viivästettyjä faktoreita. Käytän ns. Dimson-Betaa eli viivästetyä faktoria, joka paljastaa rahaston mahdollisen viiveellä tapahtuvan reagoinnin faktoriin. 

Alla näkyy paras malli minkä löysin kuvaamaan Thaimaa-periodia. Kaikki mallin faktorit ovat tilastollisesti merkittäviä. Myös alpha (eli selittämätön tuotto, tai Deryngin osakepoimintataito) on tilastollisesti merkittävä. Malli selittää noin 67% PYN Eliten tuottojen varianssista. Merkittävä osa riskistä, 33%, jää selittämättömäksi. Regressio myös näyttää, että sekä Thaimaan indeksi että size factor selittävät PYN Eliten tuottoja myös viivellä (lag1_ -faktorit). Laskemalla yhteen normaalit ja viivästetyt faktorit (esim. SET_eret+lag1_SET_eret) nähdään faktorin todellinen vaikutus rahaston tuottoihin. Lagged-faktorit vihjaavat, että PYN Eliten tuotot ovat syntyneet hyvin epälikvideistä sijoituksista. Mallin mukaan tuotto on syntynyt rahaston altistuksesta SET indeksille, EM size faktorille sekä EUR/USD kurssivaihteluille. Lisäksi rahaston tuottoon on vaikuttanut erittäin suuri selittämätön tuotto, alpha (alpha eli intercept kuvassa on kuukausitasolla). 

Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä huomata, että käytän Thaimaan SET indeksiä, joka on hintaindeksi (ei kokonaistuottoindeksi). SET indeksi ei siis sisällä osinkotuottoa. Näin ollen PYN Eliten osinkotuotto käsittääkseni näkyy regressiomallissa selittämättömänä tuottona eli on osa alphaa. Löysin SET TRI (SET total return indeksin) alkaen 09/2003. Alla näkyvässä kuvassa ajan regression, jossa selitän total return indeksin tuottoja hintaindeksillä. Kuvasta nähdään, että markkinabeta on 1 ja malli selittää käytännössä 100% tuottojen varianssista, mutta alpha on annualisoituna 4.22%. Arvioin tästä, että Thaimaan SET indeksin yhtiöiden osinkotuotto on ollut tuo reilu 4% periodilla 09/2003 --> 05/2013. Jos oletamme saman reilut 4% osinkotuoton koko Thaimaa-periodille ja pidämme sitä myös PYN Eliten ”normaalina osinkotasona”, päädymme noin (0.008684*12 – 4.22) 6% vuosittaiseen alphaan. Myös regression alphan tilastollinen merkittävyys heikkenisi, jos meillä olisi total return indeksi (joka huomioisi osingot) koko periodille hintaindeksin sijaan.

Thaimaa-periodin tuoton voidaan mallin mukaan arvella muodostuneen sijoituksista epälikvideihin pieniin (tai hyvin pieniin microcap?) yhtiöihin, joiden tuotot ovat reagoineet voimaakkaasti Thaimaan osakemarkkinan liikkeisiin. Mahdollisesti Deryng on myös pystynyt hyödyntämään osakepoimintataitoaan isosti epätehokkailla ja epälikvideillä microcap markkinoilla?

Paljonko eri faktorit olisivat sitten tarjonneet tuottoa Thaimaa-periodilla? Tämä näkyy seuraavassa kuvassa.

Kuvasta nähdään, että Thaimaan hintaindeksi tuotti lähelle 12% per vuosi (ja osinkoja arviolta se 4% tähän päälle), kun size-faktorin tuotto jäi lähelle nollaa. Euro vahvistui vajaat pari prosenttia per vuosi. 

Kertomalla regressio-analyysistä saaduilla kertoimilla faktoreiden tuotot, saadaan mallin tuottamat PYN-Eliten tuottokomponentit. Seuraavassa kuvassa nähdään PYN-Eliten aritmeettinen tuotto sekä tuoton muodostaneet komponentit.

Kuva kertoo, että suurin kontribuutio PYN Eliten tuottoon tuli Thaimaan pörssimarkkinan tuotosta. Seuraavaksi suurin kontribuutio tuli selittämättömästä lähteestä (Alpha), jonka voidaan ajatella olevan osittain korvausta epälikvidiys-riskin kantamisesta (”illiquidity premium”), mutta myös salkunhoitajan taitoa. Kun huomioimme osingot, arviolta 4 prosenttiyksikköä pitäisi kuitenkin siirtää punaisesta alpha-pylväästä siniseen SET index -pylvääseen. Muut komponentit ovat lähes merkityksettömiä. Vaikka rahasto altistui voimakkaasti size-faktorille, ei faktori tuottanut periodilla mitään. Siitä ei siis saatu vetoapua tuottoihin. Valuuttakurssimuutokset periodilla olivat epäsuotuisia (Euro vahvistui), mutta vaikutus rahaston tuottoihin on minimaalinen. Tämä voisi johtua onnistuneesta valuuttasuojauksesta (en ole tarkistanut milloin tarkalleen valuuttasuojauksia oli).

 

Seuraavaksi periodi Thaimaan jälkeen.

Kuvassa nähdään regressioanalyysin tulos parhaalle mallille minkä löysin. Malli selittää rahaston tuottojen varianssista noin 70%. Mallin mukaan periodin tuotto koostuu tilastollisesti merkittävistä Vietnamin markkinan tuotosta, smallcap value altistuksesta sekä valuttaakurssimuutoksista. Selittämätön tuotto (alpha) ei ole tilastollisesti merkittävä, eikä myöskään kovin suuri. Tällä periodilla viivästetyt betat eivät olleet merkittäviä. Tämä voisi johtua siitä, että rahaston koko on kasvanut alkuajoista merkittävästi, jolloin on siirryttävä pienimmistä microcap yhtiöistä suurempiin small/midcap yhtiöihin, jotka eivät ole yhtä epälikvidejä (eivätkä yhtä epätehokkaasti hinnoiteltuja)?

Seuraava kuva näyttää periodin faktoreiden keskituotot. VN hintaindeksi on tuottanut hyvin, mutta small cap altistus on tuonut hieman vastatuulta.

Seuraavaksi PYN Eliten tuotto sekä sen komponentit. Altistuminen Vietnamin markkinatuotolle on merkittävin komponentti. Small cap on tuottanut hieman tappiota. Alpha tällä periodilla on pieni (ja oletettavasti negatiivinen, jos huomioimme osingot). Rahaston suurempi koko alkaa vaikuttaa? Valuuttakurssin tuoma pieni myötätuuli on koitunut rahaston eduksi. 

Lopuksi katsomme vielä kolmatta periodia, jolloin rahasto on ollut 100% Vietnamissa. Regressioanalyysi näyttää, että periodin tuotto on muodostunut VN indeksistä sekä smallcap value altistuksesta. Nämä ovat tilastollisesti merkittäviä. Valuuttakurssimuutokset ja alpha eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Malli selittää rahaston tuottojen varianssista noin 81%.

Seuraavassa kuvassa periodin faktoreiden keskiarvotuotot. Kuva kertoo, että smallcap valuella ei ole mennyt hyvin tällä periodilla. Samoin valuuttakurssi on kehittynyt epäedullisesti.

Seuraavaksi PYN Eliten tuotto ja sen komponentit Vietnam-periodilla. Alpha on kohtuullisen suuri, mutta se koostunee pitkälti PYN Eliten osingoista. Smallcap ja value -altistukset ovat olleet tappiollisia. Vietnam indeksi on suurin komponentti. Valuuttakurssitappio on onnistuttu torjumaan lähes täysin.

Vietnam periodin tuotot (kuten koko Thaimaan jälkeisen periodinkin) näyttävät pitkälti muodostuvan altistuksesta Vietnamin pörssimarkkinalle sekä smallcap valuen tuotoille. Muodostin siksi kokeeksi kuvitteellisen rahaston (VN_SMB_HML_fund), joka altistuu saman verran noille kyseisille faktoreille kuin PYN Elite on altistunut. Alla kuva, jossa näkyy PYN Eliten, kuvitteellisen faktor-rahaston, size-faktorin sekä value-faktorin tuotto. Kuvasta nähdään, että PYN Elite korreloi hyvin, mutta ei täydellisesti kuvitteellisen rahaston kanssa. Lisäksi nähdään, että kun osakemarkkina romahtaa (covid-19), niin kaikki osaketuotoille altistuneet romahtaa eli korrelaatio lähestyy yhtä.

Tässä alla vielä PYN Eliten tuotto selitettynä kuvitteellisen faktor-rahaston tuotoilla.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että puhtaasti kvantitatiivisen analyysin perusteella Thaimaa periodilla tuotot muodostuivat altistuksesta voimakkaasti nousevalle Thaimaan pörssimarkkinalle sekä selittämättömästä tuotosta eli alphasta. Thaimaan jälkeisellä periodilla tuotto on pääosin muodostunut altistuksesta Vietnamin osakemarkkinalle sekä smallcap value altistuksesta. Vietnamin aikana ylituoton tekeminen osakepoiminnalla vaikuttaa huomattavasti Thaimaa-aikaa vaikeammalta. Paras arvaukseni on, että rahaston kasvanut koko tuo ongelmansa alphan saalistuksessa. Suurempi pääoma vaatii sijoituksia microcap-yhtiöitä suurempiin yhtiöihin, jotka ovat tehokkaammin hinnoiteltuja? 

Näyttää siltä, että makrotason päätökset, erityisesti kohdemarkkinan valinta ja ajoitus ovat olleet merkittävimmät tekijät PYN Eliten menestyksessä. Mikrotason valinnat (erityisesti osakepoiminta markkinalla) näyttää olevan pienemmässä roolissa kuin altistuminen voimakkaasti nousevalle osakemarkkinalle. Kvantitatiivinen analyysi, joka mittaa alphaa, eli mikrotason selittämätöntä tuottoa, ei siis pysty mittaamaan aktiivisesti makrotason valintoja tekevän rahaston tai rahastonhoitajan taitoa kokonaisuudessaan.

Riippumatta mahdollisesta alphasta tai sen puutteesta, olen tyytyväinen PYN Eliten tuomaan altistukseen muiden (erityisesti Suomen) markkinoiden kanssa vain vähän korreloivaan Vietnamin osakemarkkinaan. Vietnamin markkinan suhteellisen maltillinen arvostus on plussaa. Otan myös mielellään vastaan kehittyvien markkinoiden smallcap value altistuksen. Value erityisesti on halpaa suhteessa historiaan. Bonuksena on salkunhoitajan selkeä tyyli ja rohkeus hakea arvoa potentiaalia omaavilta markkinoilta.

0
0
25.1.2021 - 08:55

kabu

+42
Liittynyt:
4.10.2018
Viestejä:
65

Tämäpä oli mielenkiintoinen postaus, kiitos!

Kaikki varmaan tietävät, että kasvu on yliperformoinut arvoa, mutta mielenkiintoista, että viime vuosina on tullut noin paljon miinusta pienyhtiöissä kiinni olemisesta. Toisiksi viimeisen kuvan perusteella pienyhtiöiden huonompi performanssi EM:ssä johtuisi lähinnä siitä, etteivät ne ole nousseet koronakuopasta samaan tapaan kuin large capit. EM small cap value tosiaan erittäin tervetullutta omankin kasvupainotteisen salkun kylkeen. smiley

0
0
28.1.2021 - 11:29

Luuseri

+85
Liittynyt:
5.7.2014
Viestejä:
41

Vietnamissa tullaan alas oikein rymisten. VN-index tänään -6,67 %.  

Monesta isostakin yhtiöstä ostolaidat kadonneet täysin.  

(ilmeisesti siellä on joku maximi intra-day loss 7 pinnaa päivässä).

 

0
0
28.1.2021 - 12:53

Meh

+7
Liittynyt:
23.3.2020
Viestejä:
19

Onko merkintäpäivä huomenna? Nythän olis taas hieno tilaisuus lisämerkinnälle, kun ei tällä muuten oikein ehdi ajoittaa.

0
0
28.1.2021 - 13:09

Luuseri

+85
Liittynyt:
5.7.2014
Viestejä:
41

Aika jännää että tullaan sukkana alas markkinalla jossa arvostustasot ovat ennestään hyvin maltilliset ja korkeiden arvotustasojen markkinoilla

on hirveä euforia.

 

0
0
30.1.2021 - 17:45

Meh

+7
Liittynyt:
23.3.2020
Viestejä:
19

Eipähän tee huonoa tulevaisuuden tuotto-odotukselle. Jos rytinä jatkuu, niin seuraavana merkintäpäivänä sitten uusi yritys. Välissä ehkä vähän DSX7:ää. 

0
0
7.4.2021 - 12:16

PYN Elite

+27
Liittynyt:
19.11.2020
Viestejä:
4

Terveisiä PYN Elitestä, tiedoksi kaikille, joita rahasto mahdollisesti kiinnostaa, että salkunhoitaja Petri Deryngiä haastateltiin tällä viikolla kahdesti Talouselämässä. Toisessa uutisessa teemana koronatoimet, toisessa pörssin kehitys Vietnamissa ja vähän muuallakin. Laitan linkit juttuihin, tiivistys näistä on myös meillä osoitteessa www.pyn.fi

https://www.talouselama.fi/uutiset/petri-deryng-uskoo-vietnamin-porssin…

https://www.talouselama.fi/uutiset/salkunhoitaja-petri-deryng-talouskas…

0
0
31.5.2021 - 12:01

PYN Elite

+27
Liittynyt:
19.11.2020
Viestejä:
4

Hei kaikki PYNiä seuraavat! Salkunhoitaja Petri Deryngin katsaus on luvassa torstaina 17.6. klo 13:00. Oheisesta linkistä pääsee meidän verkkosivuillemme, josta voi rekisteröityä webinaariin. Luvassa tietysti pohdintaa Vietnamista ja meidän salkustamme, mutta saattaa olla, että salkunhoitaja sivuaa myös talousnäkymiä yleisemminkin. 

Terveisin, Kari Räisänen / PYN Elite

https://www.pyn.fi/tiedotteet/2021/pyn-eliten-salkunhoitajan-katsaus-to…

0
0
23.1.2022 - 21:21

techjesus

Liittynyt:
23.1.2022
Viestejä:
1

Onko PYN Eliten rahasto-osuuksien käyttämisestä lainan vakuutena kokemusta/tietoa? Mikä mahtaisi olla vakuusarvo osuuksille? Entä miten osuuksien panttaus käytännössä hoituu ja millaisia kuluja tästä mahdollisesti aiheutuisi?

0
0
26.1.2022 - 09:43

Velho

+1476
Liittynyt:
26.6.2014
Viestejä:
563
techjesus kirjoitti:

Onko PYN Eliten rahasto-osuuksien käyttämisestä lainan vakuutena kokemusta/tietoa? Mikä mahtaisi olla vakuusarvo osuuksille? Entä miten osuuksien panttaus käytännössä hoituu ja millaisia kuluja tästä mahdollisesti aiheutuisi?

Tätä varmaan kannattaa kysyä suoraan PYNiltä. Panttauksesta pitäisi kuitenkin sopia heidän kanssaan, jotta sulta menee oikeus lunastaa pantatut osuudet. Sitten kun käytännön toteutus ja kulut on selvillä PYN:n kanssa, neuvottelisin lainanantajan kanssa vakuusarvosta. Sehän riippuu siitä, miten lainanantaja asian näkee. Vertailuarvoksi voi vaikka tutkia Nordnetistä erilaisten osakerahastojen vakuusarvoja.

0
0
26.1.2022 - 12:17

Lyyrikko

+250
Liittynyt:
23.8.2018
Viestejä:
255
techjesus kirjoitti:

Onko PYN Eliten rahasto-osuuksien käyttämisestä lainan vakuutena kokemusta/tietoa? Mikä mahtaisi olla vakuusarvo osuuksille? Entä miten osuuksien panttaus käytännössä hoituu ja millaisia kuluja tästä mahdollisesti aiheutuisi?

PYN:n nettisivuilla kerrotaan, että saldotodistukset ovat maksuttomia. Panttauksen pitäisi mennä niin, että pyydät saldotodistuksen rahastoyhtiöstä, jolloin osuuksiasi ei voi lunastaa ilman tämän saldotodistuksen palautusta. Pankki ottaa silloin tämän saldotodistuksen haltuunsa ja lainan vakuudeksi. Ei ole tietoa vakuusarvosta, mutta mikäli päädyt panttaamaan osuutesi niin hyväksytty vakuusarvo olisi kiva kuulla.

0
0
26.1.2022 - 14:13

Aki Pyysing

+12351
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
6734
Lyyrikko kirjoitti:

 

techjesus kirjoitti:

Onko PYN Eliten rahasto-osuuksien käyttämisestä lainan vakuutena kokemusta/tietoa? Mikä mahtaisi olla vakuusarvo osuuksille? Entä miten osuuksien panttaus käytännössä hoituu ja millaisia kuluja tästä mahdollisesti aiheutuisi?

 

PYN:n nettisivuilla kerrotaan, että saldotodistukset ovat maksuttomia. Panttauksen pitäisi mennä niin, että pyydät saldotodistuksen rahastoyhtiöstä, jolloin osuuksiasi ei voi lunastaa ilman tämän saldotodistuksen palautusta. Pankki ottaa silloin tämän saldotodistuksen haltuunsa ja lainan vakuudeksi. Ei ole tietoa vakuusarvosta, mutta mikäli päädyt panttaamaan osuutesi niin hyväksytty vakuusarvo olisi kiva kuulla.

Kysyisin lainaa lähtökohtaisesti jostain pikkupankista, Nordeat ja Dansket lienevät tyhjiä arpoja. Peta kertoi itse saaneensa vipua ehkä Turun Seudun Osuuspankista🤔. Kysyisin rahastoyhtiöstä, tietävätkö ne mikä pankki lainoittaa PYN:niä, niillä on intressi kertoa ja prosessi joutuisampi sellaisessa pankissa, jossa sitä on jo ennestään kanissa. Mutta muotoile kysymyksesi poliittisesti korrektisti. 

0
0
30.1.2022 - 08:45

Aki Pyysing

+12351
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
6734
luxa kirjoitti:

Kannattaa lukea

Kohti tyrskyjä - PYN

Ei kannattanut.

"Me olemme päätyneet oletuksissamme skenaarioon, että Venäjä hyökkää Itä-Ukrainaan helmikuun alkupäivinä. Sodan mahdollisia vaikutuksia markkinoihin emme näe Vietnamin pörssissä, sillä pörssi on viikon kiinni kiinalaisen uudenvuoden, Tetin takia.

Pidämme todennäköisimpänä vaihtoehtona lyhyttä ja vähäveristä Ukrainan itäosien valloitusta, mutta Mariupolin kaupunki jäisi edelleen Ukrainan hallintoon. Mahdollisen sodan taloudelliset seuraukset olisivat lähinnä Venäjää vastaan asetettuja talouspakotteita, jotka heikentäisivät Venäjän valuuttaa ja pörssiä.

Venäjän käymistä sodista ehkä Krimin valloitus toimii selkeimpänä vertailukohtana. Jos Venäjän hyökkäys alkaisi lähiaikoina ja jos konflikti pysyisi lyhytaikaisena, epävarmuus sijoitusmarkkinoilla saattaisi jopa vähentyä. Me olemme joutuneet arvioimaan Ukrainan tilannetta ja sen seuraamuksia erityisesti EUR/USD-valuuttaterminointimme takia. Olemme päätyneet pitämään valuuttasuojauksemme toistaiseksi ennallaan."

Kiitän pörssijumalia joka päivä kun muistan, etten ole lähtenyt enkä lähde rahastobisnekseen. Tämä on hyvin muotoiltu "oletuksissamme skenaarioon", joka antaa takaportin, ettei näin kävisikään. Veikkaan kuitenkin lukijoista 9/10 ajattelevan tämän liki satapinnaiseksi ennustukseksi, joka osuessaan toisi Maailmanpoliittisen Velhon maineen. Ja sitten jos ei osu, sehän oli vain skenaario.

Olen omissa oletuksissani tullut skenaarioon, että pörssissä on ollut turbulenssia ja kuun viimeinen seuraava merkintäpäivä. Kun markkinoilla on turbulenssia, ihmisillä on tapana kotiuttaa voittojaan. Kaikilla osuudenomistajilla Timo Harakasta alkaen on voittoja sisällä. Joten pitäisi viestittää, että älkää nyt ihmeessä karatko, tuotot lakkaavat muuten juoksemasta. Toki propsit nerokkaasta markkinointiviestinnästä.

Pidän todennäköisimpänä vaihtoehtona, ettei hyökkäystä tule lainkaan. Putinin tavanneilla on intressi viestiä, että se saattaa hyvin tullakin. Mie taas en näe, mitä Putin hyökkäämällä voittaisi. Ja pidän Vovaa laskelmoivana diktaattorina, en mielipuolena mallia Hitler/Pol Pot. Hyökkäys toisi turbulenssia Venäjällä, ja Putinin suurimmissa intresseissä on elää hyvä elämä hiekkahoitoon asti. Luulen useimpien analyytikkojen ajattelevan näin, mutta rauhan ennustajat Chamberlain mielessään saavat paskaa niskaan, jos eivät tässä ennustuksessaan osu. Sen sijaan romahdusta saa tuomasmalisena ennustaa vuodesta toiseen ilman, että oikeat fanit karkaavat.

Toki en sataa pinnaa anna talvisodan tulemattomuudellekaan. Putinin on voinut menestys ja ikä sokaista. Näin käy aika monelle jantterille. Napoleoninkin piti mennä Moskovaan asti. Tai omat kalkulaationi olla vääriä tai ainakin erilaisia kuin Kremlin piirustuspöydällä.

Epäilen siis PYNin maailmanpoliittisen analyysin olevan opportunistinen. Toki voin olla tässäkin väärässä. Mutta muistan myös Vietnamin tavoiteindeksin 1800, jonka lähestyessä se marraskuussa nostettiin 2500:een. Enkä muista raporttia, jossa olisi kerrottu nyt olevan hyvä hetki lunastaa. En nyt toki miltään maailman rahastoyhtiöltä sellaista odottaisikaan. Jos olisi oma rahastoyhtiö ei silloinkaan sellaista tulisi. Ja niinpä väistelen omaa rahastoyhtiötä.

Oman pienehkön PYN-sijoitukseni pidän kuitenkin. Voi ainakin käydä joku vuosi kokouksessa huutelemassa hävyttömiä. Yrittävät järjestää kokouksen tänä vuonna livenä.  

0
0
30.1.2022 - 09:24

Mesut Özil

+68
Liittynyt:
29.12.2017
Viestejä:
41

Eipä se hyökkäys täältä suomesta käsin seurattuna näytä liian todennäköiseltä, mutta jos samaa kysyisi vaikka ukrainalaisilta, niin fiilis voisi olla toinen. Ystäväni ukrainalaisessa firmassa on mm. Ukrainalaisille asiakkaille viestitty tällä viikolla, että "nyt kun sota alkaa" -- eli viesti on hyvin selkeä.

 

Toivon ettei sotaa tule, mutta luulen PYN skenaarioiden perustuvan ihan rehelliseen oletukseen eikä Velhon maineen tavoitteluun. 

0
0
30.1.2022 - 12:41

Perassic Park

+310
Liittynyt:
2.3.2020
Viestejä:
164

On vaikea sanoa etukäteen kuinka käy. -Pätee niin sodassa kuin rakkaudessakin.

Merkittävä havainto PYN.in kohdalla kuitenkin oli kuinka hyvin rajusti kohonnut kurssi piti pintansa alkuvuoden pörssisynkistelyissä. Aiemmin tällaiset eksoottiset sijoitukset ovat kärsineet syystä /syyttä kaikista eniten pörssilaskujen aikana. Raha pakenee kriiseissä reunapörsseistä.

This time was different.

0
0
30.1.2022 - 13:00

Pörssimörssäri

+1182
Liittynyt:
28.3.2020
Viestejä:
821

Jokaisen kehittyviin maihin sijoittavan kannattaa pitaa mielessa FED:in kiristyva rahapolitiikka ei sada heidan laariin. Kuten ollaan jo nahty, kiristyva rahapolitiikka nostaa USD:n arvoa ja kehittyvilla mailla on tavallisesti paljon dollarilainaa.

Tata taustaa vasten on ymmarretavaa etta PYN on huolissaan ja well done etta on tehnyt valuuttasuojauksia. Sen sijaan se etta PYN spekuloi Ukrainan sodalla ja tekee rahastoa koskevia paatoksian sen pohjalta kuuluu ainakin minun paassa kategoriaan kasittamattomat asiat. Jaan Akin nakemyksen ja PYN-osuuksien omistajana olisin huolissani sen johdon motiiveista/mielentilasta/ oikeasta focuksesta.

0
0
30.1.2022 - 13:58

Rahamiäs

+55
Liittynyt:
20.2.2018
Viestejä:
69

En omista PYN-rahastoja enkä ole koskaan tavannut Petri Deryngiä. Mielikuvani hänestä perustuu talouslehtiin ja keskustelupalstoihin, joiden juttujen perusteella Deryng nauttii jonkinlaista sijoitusgurun mainetta. 

Ukraina-analyysi on valitettavasti sellaista soopaa, että kyseisen ulostulon jälkeen en antaisi miehelle euroakaan varallisuutta hoidettavaksi. Alkaako Deryng vanhemmiten höperöityä vai mistä lie kyse, en tiedä. Mutta kannatti lukea blogiteksti, nimittäin aika massiivinen red flag ainakin itselleni. :)

 

0
0
30.1.2022 - 17:31

luxa

+71
Liittynyt:
4.11.2018
Viestejä:
131

Minä taas en ymmärrä miksi asialla ei voi spekuloida? Tuli sota tai ei, niin pörssiin tämä vaikuttaa varmaankin jollain tavoin. Jälkikäteen on helppo viisastella. Ihan järjestään joka blogissa tehdään spekulointia meneekö kurssit ylös tai alas. Tuleeko sota vai ei. Ymym. Kuulijalla on vastuu. Näin sanotaan savossa. Jatkakaa hyvää keskustelua. Sehän näitten keskustelupalstojen suola on.

Itsellä on pyniä salkussa, enkä aio yhden kirjoituksen perusteella niitä myydä. 

0
0
30.1.2022 - 20:43

Rahamiäs

+55
Liittynyt:
20.2.2018
Viestejä:
69
luxa kirjoitti:

Minä taas en ymmärrä miksi asialla ei voi spekuloida? Tuli sota tai ei, niin pörssiin tämä vaikuttaa varmaankin jollain tavoin. Jälkikäteen on helppo viisastella.

Kaikella voi spekuloida. Vaikka sillä hyökkääkö Venäjä Suomeen. Se, antaako spekulointi uskottavuutta rahastonhoitajalle, on toinen asia. Deryngin tekstissä annetaan ymmärtää, että heidän todennäköisin skenaario on maasota, jossa Venäjä miehittää itäisen Ukrainan. Jopa hyökkäyksen ajankohta on tiedossa. Itse pidän Venäjän avointa hyökkäystä hyvin epätodennäköisenä ja varsinkin Deryngin esittämässä muodossa lähes järjettömänä. 

Peliteoreettisesti ajatellen Venäjän ei kannata hyökätä Ukrainaan ja siksi annan tälle vaihtoehdolle 90% todennäköisyyden. Venäjä ei voita sodalla mitään mutta häviää paljon. Sodan uhka on paljon parempi kiristysruuvi länttä kohtaan. 

Jälkeenpäin voidaan viisastella kuka oli oikeassa. Jos Deryng on sittenkin oikeassa, sijoitan mielelläni vähintään 5-numeroisen summan hänen rahastoonsa. 

 

0
0