Olet täällä

Markkina tänään: Seuranta- ja kommentointiketju - 20.5.2022 11.23

Yleensä kun tuomiopäivän profeetat astuva kehiin, ovat pohjat lähellä.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nasdaq-voi-romahtaa-jopa-75-prosentti...

Näen siis tällaiset jutut ostosuosituksina. Samaten sen, että Kim Lindström ei ollut yhtään bullina jossain ihan hiljan olleessa haastiksessa.

Näytä koko viesti
Dovre - 20.5.2022 11.05

Dovre osti Evlin seurannan. Eli Evli on halvempi kuin Inderes.

Dovre yhtiöraportti: aloitamme seurannan OSTA-suosituksella

Dovren kolme segmenttiä toimivat projektityövoiman ja projektien kehittämisen ympärillä, keskeisten asiakkuuksien ollessa energian ja infrastruktuurin suurten investointien ajamia. Projektityövoiman segmentti, joka toimii pitkälti norjalaisten öljy- ja kaasuhankkeiden loppuvaiheiden ympärillä, on asemoitunut tällä hetkellä hyvin kysynnän ollessa vahvaa. Segmentin tulos parani jo viime vuoden loppua kohden eikä esimerkiksi inflaatiosta koitunut murhetta tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Projektikonsultointi, joka toimii pitkälti norjalaisten julkisen sektorin ja infrastruktuurin hankkeiden alkuvaiheiden ympärillä, sen sijaan näki tiettyä pehmeyttä tämän vuoden alussa johtuen viime vuoden kovista vertailulukemista, mutta segmentti on ollut historiallisesti tasaisen vahva suorittaja etenkin kannattavuuden osalta. Odotammekin konsultoinnin palaavan tuloskasvuun taas ensi vuonna. Myös kolmas uusiutuvan energian rakentamiseen keskittyvä segmentti on onnistunut suoriutumaan vahvasti raaka-aineiden saatavuuteen ja inflaatioon liittyvistä haasteista huolimatta.

Tälle vuodelle ennustamme 201 milj. euron liikevaihtoa ja 8,4 milj. euron liikevoittoa. 4,2 % liikevoittomarginaali on jo sinällään hyvä suoritus ja tarkoittaa korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa, mutta näemme pidemmän aikavälin kannattavuudessa vielä kasvuvaraa jokaisen segmentin osalta. Näemme etenkin konsultoinnin ja uusiutuvan energian rakentamisen kannattavuuksilla olevan lisäpotentiaalia tämän vuoden jälkeenkin. Arvioimme Dovren orgaanisen kasvunäkymän olevan noin 5 % tästä vuodesta eteenpäin, minkä lisäksi näemme liikevoittomarginaalin paranevan kohti 5 % rajaa tulevien vuosien aikana. Näemme tuloskasvun jatkuvan, vaikka emme odotakaan projektityövoiman kannattavuuden paranevan merkittävästi tästä eteenpäin.

Pidämme osien summan arvostusta keskeisimpänä lähestymistapana Dovren arvottamiseen. Näemme kyseisen haarukan olevan tällä hetkellä noin 0,70-0,75 euroa per osake pohjautuen verrokkien vuosien 2021-22 EV/EBIT kertoimiin. Nojaamme tällä hetkellä haarukan alalaitaan arvostuksien oltua yleisesti paineessa, mutta pidämme kuitenkin reilua 8x EV/EBIT arvostusta hyvin perusteltuna Dovrelle. Tavoitehintamme on 0,70 euroa ja suosituksemme on OSTA

Seuranta ostetaan yleensä kun pörssikurssia halutaan ylöspäin. Antirahaa Dovre ei tarvitse. Joten olisikohan koko kioski tarkoitus myydä lähivuosina? Joka tapauksessa analyysin osto on positiivinen signaali. Jos jollakulla on esimerkiksi kaapissaan Richardin haamuja, ei se tosiaankaan halua analyytikkoja availmeaan kaappiensa ovia. Ja tokihan markkinat rievastuivat Evil Brothersien 0,70 targetista ja lappu on viiden pinnan nousussa @0,62.

Näytä koko viesti
Lehto Group - 20.5.2022 10.49

Vastoin Kilpparin ennakkotietoja, Lehto sai vielä rahoitusta muualtakin kuin yksinkertaisilta osakkeenomistajiltaan:

"Lehto Group Oyj ("Lehto") tiedotti 28.4.2022 valmistelevansa rahoituskokonaisuutta päivitetyn strategiansa toteuttamiseksi. Lehto on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen ("Esisopimus") OP Yrityspankki Oyj:n ("OP") ja Nordea Bank Oyj:n ("Nordea") kanssa uuden rahoituksen järjestämisestä. Esisopimuksessa on sovittu pankkirahoituksen määristä, pääehdoista ja periaatteista sekä vaihtovelkakirjalainan toteuttamisen keskeisistä ehdoista.

Esisopimus on osa valmisteltavaa noin 50 miljoonan euron rahoitusratkaisua, jonka keskeiset elementit ovat:

* Putkiremontit-liiketoiminnan myynti (noin +29 miljoonaa euroa)

* RCF-luottolimiitti pankeilta (noin +13 miljoonaa euroa)

* RS-rahoitus pankeilta meneillään oleviin ja alkaviin asuntorakennushankkeisiin (noin +26 miljoonaa euroa)

* Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (noin +15 miljoonaa euroa)

* Uusi rahoitus korvaa nykyisen RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainat, jotka maksetaan takaisin (noin -32 miljoonaa euroa)

Esisopimuksen mukaisesti OP ja Nordea ovat sitoutuneet myöntämään uuden 13 miljoonan euron RCF-luottolimiitin, joka on voimassa 31.3.2024 saakka. Lisäksi pankit sitoutuvat rahoittamaan niin sanottuja RS-asuntokohteita noin 26 miljoonalla eurolla vuosien 2022-2023 aikana. Esisopimuksen pohjalta laadittava uusi rahoitussopimus ("Uusi rahoitussopimus") tulee korvaamaan Lehdon nykyisen syndikoidun luottolimiitin (Revolving Credit Facility, RCF), josta on käytössä 25,1 miljoonaa euroa.

Uuden rahoitussopimuksen voimaantulo edellyttää putkiremontit-liiketoiminnan myynnin toteutumista, vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun toteutumista ja aiemman RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainojen takaisinmaksua 30.6.2022 mennessä. Sopimukseen sisältyy myös vakuuksia sekä kassavarojen minimimäärään ja käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja puheenjohtajaan liittyviä ehtoja.

Rahoituskokonaisuuden arvioidaan parantavan Lehdon kassavirtaa noin 50 miljoonalla eurolla, mistä valtaosan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana. Putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä lukuun ottamatta rahoituskokonaisuudella ei ole välitöntä tulosvaikutusta. Aiemmin 28.4.2022 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti putkiremontit-liiketoiminnan myynnillä arvioidaan olevan seuraavat vaikutukset Lehdon keskeisiin vuoden 2022 taloudellisiin tunnuslukuihin:

* Arvio myyntivoitosta aiheutuvista kertaluonteisista vaikutuksista:

* Tilikauden tulos paranee noin 30 miljoonaa euroa

* Oma pääoma paranee noin 30 miljoonaa euroa

* Vuoden 2022 nettokassavirta paranee noin 29 miljoonaa euroa

Omavaraisuusaste paranee noin 6-7 %-yksikköä

Putkiremontit-liiketoiminnan myynnin arvioitu vaikutus vuoden 2022 liikevaihtoon ja -tulokseen

* Liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee noin -36 miljoonaa euroa

* Liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista heikkenee noin -5 miljoonaa euroa

Rahoitusratkaisun lisäksi yhtiössä on aiemmin julkistetulla tavalla toteutettu henkilöstövähennyksiä, ja yhtiö on ulkoistanut ja ulkoistamassa tonttejaan kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi."

Jos ihan tarkkaan otetaan, miekin kyllä jo odottelin antia. Miulla on alle 0,1 prosentin paino Lehdossa, eli kyseessä on läppäpositio. Monipuolisesti kusessahan nämä ovat. Aika jännästi on muutamaan vuoteen ryssitty hilpeän näköinen menestystarina.

Näytä koko viesti
Embracer Group - 20.5.2022 10.40

Päätin selvittää, mikäs kioski tämä Embracer oikein on. Ajattelin jostain syystä nimensä vaihtaneeksi rahapeliyhtiöksi. Selvisi, että peliyhtiö hyvinkin, muttei varsinainen rahapeliyhtiö. Tämähän onkin nimensä vaihtanut THQ Nordic. https://www.sijoitustieto.fi/sijoituskeskustelu/osakkeet/thq-nordic

Mitenkähän ison tuotoista näillä muodostaa vielä Amerikan punaniskoille suunnattu motocross-peli🤔?

Lukeminen päälistalle siirtymisestä herätti kiinnostuksen. Tämä tuo automaattisesti jotain ostoa. Huomattavaa toki, että pörssikurssiin vaikuttavat monet muutkin asiat, joten mikään takuu noususta se ei ole.

Näytä koko viesti
Bioactive Bone Substitutes - Kaikkien arpalappujen isä - 19.5.2022 01.28

Poronluu kaipaa vahvistusta. Kuponkianti menossa. En ajatellut osallistua. Kurkkasin kuitenkin mielenkiinnosta prospektuksen firmaan liittyvät riskit. Prospektus on sellainen esite, että siinä valehtelemisesta jopa fiva voisi älähtää. Tavallista vaikuttavampi lista.

1. Yhtiön käyttöpääoma ei riitä Esitteen päivämääränä kattamaan Yhtiön tämänhetkisiä tarpeita ja käyttöpääoman tarvetta seuraavan 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä ja mikäli Yhtiö ei saa kerättyä Osakeannilla vähintään 3,4 miljoonan euron nettovaroja, Yhtiö tulee tarvitsemaan lisää käyttöpääomarahoitusta.

2. BBS:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, jonka johdosta liiketoiminnan kehittyminen kannattavaksi sisältää epävarmuustekijöitä.

3. Osakeannilla ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti ja jos Osakeannilla saadaan kerättyä varoja olennaisesti odotettua vähemmän, tämä vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää tuottoja suunnitellulla tavalla.

4. Yhtiö tulee todennäköisesti tarvitsemaan Osakeannin jälkeenkin lisää oman ja/tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta liikesuunnitelmansa toteuttamiseksi eikä tällaisen lisärahoituksen saamisesta ole varmuutta.

5. BBS:n tuotteen CE-merkintään ja FDA hyväksyntään liittyy riskejä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia ja viiveitä.

6. BBS:n ekstraktin ja implantin tuotantoon, säilyvyyteen ja tuotannon toistettavuuteen liittyy riskejä, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.

7. Vaikka ekstrakti ja implantti saataisiinkin markkinoille, BBS ei välttämättä pysty luomaan tarvittavan laajaa myyntiverkostoa, eivätkä tuotteet välttämättä tule saamaan markkinoiden hyväksyntää loppukäyttäjien tasolla.

8. Tuotteiden hinnoittelu ja korvattavuus eivät välttämättä toteudu suunnitellusti.

9. BBS:n nykyiset immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan Yhtiön tuotteita riittävän tehokkaasti.

10. BBS voi rikkoa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne immateriaalioikeuksien loukkauksista.

11. Toimialan kilpailutilanne ja sen mukanaan tuoma hintojen laskupaine sekä kilpailevien valmisteiden olemassaolo saattavat vaikuttaa haitallisesti BBS:n kannattavuuteen ja markkinaosuuksiin tulevaisuudessa.

12. BBS saattaa joutua tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan.

Kuponkiannissa kahdella vanhalla saa yhden uuden hintaan 1,30. Pörsikurssi on 1,35. En taida lähteä gämbläämään edes merkintäoikeuksilla.

Miulla ei siis ole mitään sitä vastaan, että poronluusta tehdään implantteja ja toivotan Reisjärvelle onnea ja menestystä.

Laitan kuitenkin lainauksen yhtiön tiedotteesta 21.6.2018:

"Tämä päivitetty luokitteluohjekirja on erittäin positiivinen asia BBS:n kannalta. Se vahvistaa, että BBS:n tuotekehityspolku on ollut oikea ja tuotekehitysvaiheet, jotka kaikki on tehty, on valittu oikein. Luokittelupäätös on välttämätön myyntiluvan (CE-merkintä) saamiseksi ja olemme askelen lähempänä myyntilupaa, jonka hakemusprosessi on käynnissä."

Ja tiedotteesta 9.3.2022:

"Olen erittäin tyytyväinen siitä, että BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on jättänyt tänään 9.3.2022 viranomaisille Artebone® luuntäytekorvikkeen CE-merkintähakemuksen"

Tästä CE-merkinnästä yhtiö on nähdäkseni muistanut tiedottaa joka vuosi. Ehkä se sieltä joku vuosi tuleekin, kun tarpeeksi kauan jaksaa tiedottaa😎.

 

Näytä koko viesti
Eläköityneen optiospekulantin portfoliosijoitukset - 18.5.2022 07.49

Nyt saavat jenkit laskea rauhassa. Ja ovathan ne laskeneetkin, Nasse 3,5 prosenttia miinuksella. Huomasin Stockan maksaneen velkansa ja nyt olisi puolitoista megaa likvidiä oman napin takana survottavana markkinoille. Muutakin likvidiä olisi, mutta ne ovat yhteisyrityksissä.

Eilen katsoin Ruotsi-Iso-Britannia matsin. Tästä saa vähän ylikuvan lätkäharrastuneisuudestani. Olin kortilla ja sain flippisivuvetona sisään kaverin kanssa 300€ Ruotsi -4,5, jota oltiin laittamassa screenille. Meni turhan jännäksi kolmas erä. Ensimmäisen erän hiuspussipäät veivät 5-0 ja hyvltä näytti. Toisen svedut sitten purjehtivat (minkä hyvin osaavat) ja kolmannessa britit oli aluksi lähempänä skorata. Vapauttava 6-0 kuitenkin lopulta tuli muutama minuutti ennen loppua.

Sanoisin, että Suomi on tuota Ruotsia vastaan suosikki. En ole katsonut markkinoiden kertoimia, vaan tämä pohjautuu kahteen katsottuun Suomen ja yhteen Ruotsin peliin. Suomi-Ruotsiin ei tarvitse flippisivuvetoa lyödä, jännää riittää joka tapauksessa. Soosittelen muuten muillekin taas kerran mielenkiinnottomien pelien flippaamista. Markkinoilta mahdollisimman even money maalitasoitus ja sitten flipataan puolet. Odotusarvo on tasan nolla molemmille ja reilivaluet tulevat täten ilmaiseksi. Eikä pelintarjoajat tienaa mitään. Tunnen paljon väkeä rahapelialalta, joten katsonevat tätä suositusta pahalla silmällä😎.

Sen verran oli liha heikko, että ehdotin pelin katsomista baarissa naapurin Terolle, johon törmäsin rappusissa. Oli raukka jättänyt avaimensa kotiin ja odotti satasen arvoista aukaisijaa paikalle tunnin päästä. Miekin olen kerran odotellut huoltomiestä, maksanut vastaavan maksun ja sitten hommannut lähellä asuville vara-avaimia, Tero ei.

Heja Finland!

Näytä koko viesti
Witted Megacorp - 18.5.2022 05.07

Ostakaa ennen kuin on myöhäistä:

Kauppalehdessä on Witted Megakioskista positiivishnekinen juttu, joka julkaistiin 17.00:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/porssiin-listautunut-witted-on-erilai...

Mie en osta enempää, joten motiivinani on kurssimanipulointi. Ja FU Mifid II muuten.

 

Näytä koko viesti
ByggPartner - 18.5.2022 04.51

Luin Byggparnerin osarin heti kun heräsin ja totesin olleen paskahkon. Tai siis kireähköön hinnoitteluun nähden huono tulos. Tämä rakennusyhtiö kieltäytyy tekemästä tappiosta.

Päätin lopettaa Akin 2016 aloitetun ristiretken Taalainmaalle ja kotiuttaa jonkun 150 prosenttia tuottoja. Painoin ensimmäisen ostolaidan @84,5 puhki ja jätin myynnin siihen. Ajatelin, että kahdeksankympin päällä tänään kaikki ulos.

Sitten unohdin projektin. Vilkaisin salkkua ja miultahan meni seitsemäntoista (17) kappaletta osaketta @84,50 ja nyt myyntikurssi onkin jo 79,90. Ilmeisesti näitä osareita lukee joku muukin. Tosin tuskin Suomessa.

Näytä koko viesti
Witted Megacorp - 18.5.2022 11.44

Sain näköjään eilen valmiiksi projektini "Osta witted megakioskia halvemmalla kuin Jens ja Peter". Jätin oston sisään ja lähdin kaupungille ja oli viimeiseenkin pilkkiin tartuttu. Inderesin analyysistä en olisi lämmennyt, mutta uskon edelleen ankkurisijoittajien tehneen taustatyönsä huolella. Kunnes toisin todistetaan, eli esimerkiksi seuraavassa osarissa.

Ilahduttavasti megakioski nousikin tänään jo lähelle merkintähintaansa 5,58. Enää puuttuu 20 senttiä @5,38.  

Yleishavaintoja näiden arvostuksista: Jos kaikissa markkina-arvoa katsotaan lähinnä EV/sales, olisi tällaiseen indeksiin sijoittaminen imo hupsuttelua. Ei nämä kaikki kasva koskaan taivaaseen asti tai edes kannattaviksi. Toivottavasti megakioski tekee molemmat. Syytän suomenruotsalaisia, ellei näin käy😎.

Ilahduttavasti löysin omistajalistalta Antti Kalevi Mäkelän, joka toki oli luonnollista, kun Reaktor-lähtöinen kioski on kyseessä. Pokeritaustalla päätyy monenlaisiin positioihin.

Näytä koko viesti
Ålandsbanken - 18.5.2022 11.32

Krenjuussa kirjoitti:

Tätä löytyy edelleen itselläni melko reippaasti sekä suoraan että välillisesti.

 

Q1 tulosta puitiin pienemmällä porukalla ja sieltä oikeastaan muutama huomio jota ei vielä tähän ketjuun ole nostettu.

Ruotsin myydyt liiketoiminnot alkuvuodesta näkyivät interest income laskuna. Se tosin aika pientä 15-14,6.

Mutta jos tarkemmin katsoo (@Juha bongas). Niin tuo tuolla on ruotsin toimintojen myynnistä kertaluonteinen 10,8M laskettu sisään. Tämä oikaistuna näyttää heikommalta. Eli että tulos on verrattuna Q4 2021 laskenut ja YtoY ollaan samalla tasolla kuin Q1 2021. Tämä toki signaali heikko siinä että kurssi siitä ylös 50-60 % ish.

Ei jumalauta. Enpä sitten lukenut osarista kuin ykkösosan. Arvelin tuon kertaluonteisen kympin olleen kertaluonteisissa luvuissa. Ei tosiaan ollut.

Krenjuussa kirjoitti:

Isoin ongelma ehkä tuon nollakasvun lisäksi (vaikea markkina palkkiotuotoille joten en ihmettele) varmaan tuo että kulurakenteet nousseet 30m-35m. (vuodessa 5m ja kvartalissa 3m) Nuo tuppaavat olemaan pysyviä kuluja.  Pääosin joka rivillä tuotot alas tai neutraalina ja kulut ylös mielestäni merkittävästi. 

Huomattavaa on, että "Den estimerade kostnaden för stabilitetsavgiften uppgick till 3,6 miljoner euro, vilket är hela 26 procent eller 0,8 miljoner euro högre än föregående år" , joka tulee kokonaan ykköskvartaaliin. Eli vertailu Q4 2021 vs Q1 2022 on vakavaraisuusmaksun 3,6M verran verran parempi.

Ja  "I förhållande till årets kommande kvartal innehöll således det första kvartalet icke-återkommande kostnader om 4,2 miljoner euro"  eli kuluissa 4,2 miljoonaa kertaluontoisia kuluja. Nämä olivat myös täysimääräisesti tuloksessa ja olen taipuvainen uskomaan tähän. Imo sekä kertaluontoiset tulot että menot pitäisi olla luvuista pois, mutta ehkä IFRS ei salli. Tai sitten ÅAB ei välitä.

Ja "Nedskrivningar av finansiella tillgångar, netto, uppgick till 1,7 miljoner euro (0,1), motsvarande en kreditförlustnivå om 0,16 procent (0,02). Nedskrivningarna berodde huvudsakligen på ett fåtal enskilda krediter. På grund av lägre risk för kommande kreditförluster kopplat till coronapandemin löstes 75 procent av den tidigare coronareserven upp, vilket motsvarade 1,5 miljoner euro". Eli toteutuneet luottotappiot nousivat 1,6 miljoonaa, mutta tämä ei näy tuloksessa, koska 1,5 miljoonaa luottotappiovarausta purettiin. 

Krenjuussa kirjoitti:

Nyt helppo sano markkinan hitaasti sulattaneen tuloksen (ålands edelleen analyytikkoseurannan tutkan alla). Mutta ihan järkevä lasku mielestäni tuloksen takia. En ole myynyt enkä ostanut lisää Q1 jälkeen, mutta houkuttaa itseä lisätä viimestään 27-28 kohdilta. Ainakin ennen Q2 tulosta joka tietty voi näyttää uutta suuntaa.

Kurssilasku osarista tähän päivään on vain 31,80 -> 29,80. Ennen osaria tultiin alas markkinan mukana 30.3. 39,20 huipuista -> 31,80.

Mutta Q1 12 kuukauden euribor oli -0,35 ja per tämä päivä + 0,26. 3 kuukauden -0,53 -> -0,43. Epäilen Ålandsbankeninkin yrittävän sitoa lainojaan juuri 12 kuukauteen ja tämän satavan korkokatteeseen.

Hypoteksbolaget Borgosta ÅAB omistaa 19,9%, eli ei mukana tuloksessa. https://www.borgohypotek.se/investor-relations#modal-document-list-item-... Kioski teki Q1 tappiota 31,4M SEK. Sivuiltaan löytyi vain tuo investor presentation, ei varsinaista osaria. Onko tuon tarkoitus jakaa tuloksensa osakkaille suoraan vai tehdä voittoa, jäi miulle epäselväksi. ÅAB saa ainakin jotain platfor tuottoja. "Kasvuvaiheessa ei jaeta osinkoja".

Aktivt förvaltat kapital för kunders räkning minskade med 744 miljoner euro eller 8 procent från årsskiftet, trots fortsatt starka nettoinflöden från kunder, och uppgick till 9 082 miljoner euro (9 826). Minskningen berodde på negativ marknadseffekt. 

Eli vielä Q1 tuli nettorahaa hallinnoitavaksi, mutta kurssilasku laski koko hoidettavaa pääomaa.

Tästä osarista olisi itse asiassa aika paljon kysyttävää. Soittaisin IR-jampalle, jos ÅAB:lla sellainen olisi. Lisätietoja antiasi toki toimitusjohtaja Peter Wiklöfkin. Tuon Borgon myötä paketti meni uusiksi, ja vaikutusta jatkossa on haastavaa arvioida. Korkojen nousu kuittaa epäselvyyden aiheuttamaa epävarmuutta. Pörssikurssien nousu olisi toki ÅAB:llekin iloinen asia, tällä hetkellä ollaan karvan alle Q1 lopun tason, mutta median pelottelu pörssiromahduksesta tuskin on tuonut laarikaupalla lisää rahaa hoitoon.

Uskon isoon kuvaan edelleen, eli ÅAB ottaa markkinaosuutta isommiltaan. Ja siihen, ettei ÅAB edelleenkään pörssikurssistaan paljon välitä. Ja toivon lukevani Q2 kokonaan ihan tuoreeltaan. Mutta jään sitä odotellessa tarkkailemaan tilannetta.

Näytä koko viesti