Nordec Group - listautumisantianalyysi

Jaa Twiittaa

Nordec Groupin listautuminen on todennäköisesti viimeinen uusi yritys ennen pörssin kesälomia. Kuten oletettu, listautumisanti-into on laskenut näin laskumarkkinassa huomattavan paljon ja tahti vaikuttaa tasaantuneen nyt noin yhteen per kuukausi. Vaikuttaakin vahvasti siltä, että viime vuoden listautumisennätyksestä (29 uutta yhtiötä) jäädään tänä vuonna merkittävästi.

Nordec Groupin yleisöannin merkintäaika alkoikin jo keskiviikkona 8.6. kello 10.00 ja päättyy viimeistään maanantaina 20.6. kello 16.00. Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan perjantaina 17.6. kello 16.00. Riippuen siitä, milloin anti keskeytetään Nordecin osakkeen kaupankäynti alkaa viimeistään torstaina 23.6.2022.

Muiden viimeaikaisten listautujien tapaan Nordec Group listautuu Helsingin pörssin First North-listalle. Merkintäpaikkana toimii Nordnet sekä pääjärjestäjänä ja vakauttamisjärjestelyistä vastaava Evli.

Nordec Groupin liiketoiminta

Nordec Group on suomalainen Helsingissä pääkonttoriaan pitävä rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittaja, jonka historia ulottuu vuoteen 1979. Kuten viime aikoina listautumisanneissa on ollut tapana, listautuvalla yhtiöllä on usein pitkä historia, mutta brändi on uusi. Näin myös Nordec Groupin tapauksessa. Nykymuotoinen Nordec Group syntyikin vuonna 2019 kahden yritysoston seurauksena. Normekin (Nordec Envelope) yritysoston sekä vuonna 2020 tekemään nykyiseltä itsenäiseltä Ruukki Constructionilta ostettuun Ruukki Building Systemsin (Nordec Oy) yritysoston. Nordec Group syntyi näiden kahden yrityksen yhteisyrityksestä saksalaisen pääomasijoitusyhtiön Mutares SE & Co toimesta.

Suuri osa Nordecin tuotannosta on pitkälti ympäri Suomen sekä Itä-Euroopan. Syynä tähän oli näiden kahden yrityksen selkeät synergiaedut sekä vahva markkina-asema etenkin Pohjoismaissa. Normek oli pitkään yksi Pohjoismaiden johtavista teräsrakenteiden toimittajista ja oli mukana esimerkiksi Oodi-kirjaston tekemisessä, josta yhtiö voittikin European Steel Design -palkinnon vuonna 2019.Nordecin itsensä mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan maissa.

Yksinkertaistettuna Nordec on terästä pääasiassa rakennusrakenteissaan käyttävä yhtiö. Nordec luonnollisesti pystyy käyttämään myös muita raaka-aineita rakentamisessa sekaisin, mutta sen vahvuus ja johtava asema syntyy teräksestä. Nordecin mukaan tulevaisuuden kasvu syntyy ennen kaikkea investoinneista varastoihin, teollisuuden vihreän siirtymän laitoksiin sekä akkujen toimitusketjuun.

Tällä hetkellä Nordecin palvelutarjoama sisältää kaikenlaiset rakennukset, sillat sekä julkisivurakenteet. Nordecin asiakkaat ovatkin erilaiset rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöt.

                                                                               Lähde: Nordec Group listautumisesitys

Vaikka Nordec onkin paperilla suomalainen toimija, etenkin Ruotsin rooli sen bisneksessä oli äärimmäisen korostunut viime vuoden puolella. Vuonna 2021, n. 70% yhtiön liikevaihdosta syntyi pelkästään Ruotsista! Koska rakennusala on kuitenkin erittäin projektikeskeinen, voi yhtiön liikevaihto vaihdella maantieteellisesti paljonkin eri projektin valmistumisasteen mukaisesti ja Nordecin liikevaihto ei ole koko ajan riippuvainen yhtä paljoa Ruotsista.

Nordecin liiketoiminnassa tärkeintä onkin ennen kaikkea teräksen hinta sekä saatavuus, koska se on Nordec Groupin pääraaka-aine. Korona yhdistettynä Ukrainan sotaan on tehnyt Nordec Groupille molemmat haasteellisiksi. Saatavuus on alkanut parantua Ukrainan sodan pahimman piikin jälkeen, mutta vaikka teräksen hinta onkin laskeutunut sodan aiheuttamasta piikistä, on teräksen hinta historiallisesti korkea, joka näkyy Nordec Groupin liiketoiminnalle ennen kaikkea kustannuspaineena ja kannattavuushaasteina. Numeroista seuraavassa enemmän.

Nordec Groupin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Nordec Groupin osakkeen listautusmishinta: 7,36 €/osake
Nordec Groupin markkina-arvo listautumisen jälkeen: 65,1 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2021: 225,5 miljoonaa euroa
Käyttökate (EBITDA) 2021: 11,8 miljoonaa euroa
Liikevoitto: 2 miljoonaa euroa
P/E-luku 2021: 46,5

Osinkotuotto 2022: 0%

Ensimmäisenä Nordec Groupin luvuissa todennäköisesti nousee esiin huomattavasti keskimääräistä rakennusalan yhtiöitä korkeampi P/E-luku. Usein rakennusalan P/E-luvut liikkuvat 5 ja 20 välillä tavallisina aikoina, mutta Nordec Groupilla tämä on selkeästi korkeampi. Syy johtuu ennen kaikkea vuonna 2021 syntyneistä kertakuluista, jonka takia käyttökatteen katsominen tässä tilanteessa antaa realistisemman kuvan yhtiön kannattavuudesta (siitä kun on kertakustannukset putsattu pois).

Kuten kaikilla listautujilla, Nordec Groupilla on myös kasvutavoitteet. Tarkoitus on onnistua kasvattaa liikevaihto 300 miljoonaan euroon vuoteen 2025 ja samalla käyttökate on tarkoitus nostaa 6%:iin (tällä hetkellä 5,2%). Erityisen suurta kannattavuusloikkaa ei siis ole tulossa käyttökatteen osalta.

Se, miten yritys pyrkii tämän saavuttamaan on tuotantolaitteidensa modernisoinnilla ja automaation sekä kapasiteetin lisäämisellä tehtaissa. Eli käytännössä tehostamalla tuotantoa. Ensimmäiset investoinnit on tarkoitus tehdä Peräseinäjoen ja Ylivieskan tuotantolaitoksille sekä Obornikin tuotantolaitokselle Puolassa.

Nordec Groupin tilauskanta on kasvanut vahvasti tänä vuonna 241 miljoonaa euroon, joka on ennätysiso tilauskanta Nordecille, ja jo tänä vuonna yritys lupaa liikevaihdon kasvavan selkeästi viime vuodesta ollen jossain 250 ja 280 miljoonan euron välissä. EBITDA-ennustus liikkuu 12-15 miljoonan euron välissä. Kasvu on tarkoitus saada ennen kaikkea Itä-Euroopasta. Onkin hyvä huomata, että suuri osa ennätyskorkeasta tilauskannasta johtuu tällä hetkellä pitkälti kovana juoksevasta inflaatiosta ja nousevasta teräksen hinnasta. 

Tämän lisäksi Nordec Groupilla on myös suhteellisen antelias osinkopolitiikka, jossa tarkoituksena on maksaa vähintään 50% jokaisen vuoden nettotuloksesta osinkoina. Kuten kohta kirjoitan, tältä vuodelta ei kuitenkaan kauheasti ole vielä ainakaan jaettavaa ohjeistuksesta huolimatta.

Nordec Groupin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Nordec Groupin listautumisannissa tarjotaan 550 000 osaketta (n. 4,1 miljoonaa euroa). Instituutioannissa tarjotaan 3 700 783 osaketta (n. 28 miljoonaa euroa) ja henkilöstöannissa 40 000 osaketta (n. 300 000 euroa). Nordec Group on ennen kaikkea pääomasijoitusyhtiö Mutaresin 100%:sesti omistaman tytäryhtiö Donges SteelTec:n exit uudesta yhtiöstä. Annissa uusien osakkeiden lisäksi Donges SteelTec myy sijoittajille 3 330 783 Nordecin osaketta (eli noin 23 miljoonalla eurolla).

Uusia osakkeita, joilla yhtiö kerää itselleen noin 7,0 miljoonan euron bruttovarat, jaetaan 960 000. Tästä ei kuitenkaan valtavasti jää investointeihin, sillä listautumisesta aiheutuvat kulut Nordecilla liikkuvat noin 2,2 miljoonassa eurossa eli Nordec saa uutta rahaa listautumisesta käteen n. 4,8 miljoonaa euroa. Nykyiselle omistajalle ja pääomasijoittajalle taas jää edelleen hieman yli 40 % Nordecin osakkeista omaan hallintaan.

Ankkurisijoittajia Harjavalta Oy ja Tirinom Oy ja muutamat muut pääsijoittajat on saatu merkitsemään osakkeita vähintään 22,4 miljoonalla eurolla. Harjavalta ja Tirinom saavat pääankkureina ollessaan nimittää yhden jäsenen yhtiön hallitukseen listautumisannin jälkeen. Ankkurit ovatkin mielenkiintoinen osa tätä antia, koska mukana ei ole perinteisiä isoja pankkeja tai eläkevakuutusyhtiöitä.

Harjavalta onkin holding-yhtiö, joka Nordec Groupin lisäksi omistaa Kastellin, keittiövalmistaja Puustellin sekä rakennusliike Lapti Groupin. Tirinom taas on Lapti Groupin toimitusjohtajan holding-yhtiö (ja Lapti Groupin tosiaan omisti Harjavalta). Kuvio onkin siis hämmentävä, koska isoimmat ankkurisijoittajat liittyvät toisiinsa: samaan aikaan holding yhtiö ostaa Nordic Groupin osakkeita, mutta samalla holding groupin omistan yhtiön toimitusjohtaja ostaa Nordic Groupin osakkeita. En olisi yllättynyt, vaikka Harjavalta kasvattaisi jatkossa omistusosuutta Nordic Groupista ja lopulta ostaisi sen kokonaan pois pörssistä.

Koska kyseessä on perinteisempi exit-listautumisanti, syyt listautumiseen ovat perinteiset.

1. Tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumista sekä mahdollistaa yhtiön toimintojen ja tuotannon tehokkuuteen liittyvien investointien toimeenpanoa. 

2. Listautumisanti mahdollistaa Nordec Groupin pääsyn pääomamarkkinoille

3. Omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden likviditeetin lisääntymisen ja mahdollistaisi osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa.

4. Lisänäkyvyyden odotetaan lisäävän Nordecin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.

Jos olet aiempia listautumisanti-analyysejä lukenut, olet todennäköisesti kuullut tämän kaiken aiemmin, koska samat perusteet ovat keskimäärin lähes kaikilla pörssiin listautuvilla yhtiöillä.

Minimimerkintä yleisöannissa on 150 osaketta (1104 euroa) ja maksimi 135 00 osaketta (102 735 euroa). Nordec Groupin antiin voikin osallistua Nordnetin sekä Evlin sivuilla suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Osallistunko minä Nordec Groupin osakeantiin?

En osallistu Nordec Groupin listautumisantiin. Tähän on kaksi pääsyytä. Toisena, on epätodennäköistä, että nykyisessä markkinaympäristössä saisi edes parin kympin pikavoittoja. Pikavoittojen perässä siis on sinällään turha juosta.

Toisena, en ole sijoittajana koskaan ollut erityisesti raaka-aineisiin sidottujen syklisten yhtiöiden fani. Tällä hetkellä mielestäni Nordecin tilanne markkinoilla ei ole optimaalinen, koska vaikka teräksen hinta on laskenut huipuistaan, on se edelleen historiallisesti korkealla tasolla. Yrityksen toimitusjohtajan mukaan yritys pystyy siirtämään teräksen hintojen nousun riskiä asiakkaille, mutta oman kokemukseni mukaan, tämä onnistuu erittäin heikosti rakennusalalla.

Nordecilla ei myöskään ole merkittävästi tapoja taistella teräksen hinnan nousua vastaan, joka on sen käyttämä pääraaka-aine ja korkea teräksen hinta nostaakin lyhyen aikavälin kustannuspainetta Nordec Groupin liiketoimintaan, joka tekee liiketoimintatavoitteisiin pääsyn haastavaksi.

Paras tapa tavoitteeseen pääsemiseen olisi teräksen hinnan lasku, joka on jotain, mihin Nordec Groupilla itsellään ei ole valtaa, vaan kyse on ennen kaikkea yleisen maailmantalouden tuulista. Tätä kuvaa hyvin se, että yhtiön ensimmäinen neljännes oli vuonna 2022 lievästi tappiollinen (0,4 miljoonaa euroa isolta osin optiojärjestelyjen takia) ja, että yhtiön antiesityksessä talousnumeroita läpi käydessä mainittiin, että kannattavuus laski juuri hintojen nousun takia.

Yhteenveto Nordecin Groupin listautumisannista

Siinä missä Witted listautui pörssiin pörssin kannalta haastavaan aikaan, Nordec Group listautuu pörssiin niin pörssin kuin myös toimialalleen haasteelliseen aikaan. Siitä on pakko nostaa hattua pääomasijoittajalle, joka Nordec Groupia pörssiin listaa.

Samaan aikaan mielenkiintoisen twistin antiin antaa ennen kaikkea ankkurisijoittajat, jotka ovat selkeästi alkaneet nurkkaamaan Nordec Groupia. Samaan yhtiöön liittyvät ankkurisijoittajat itsessään kun omistavat listautumisen jälkeen lähes kolmanneksen koko yhtiöstä. Vaikka Nordec Group listautuukin nyt uuten pörssiin, en olisi yllättynyt, jos sitä ei enää 5 vuoden päästä pörssissä olisi.

Keskustele Nordec Groupista

 

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksistani niin Sijoitustiedossa kuin Omavaraisuushaasteessa!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

Keskustele sijoittamisesta tai avaa oma sijoitusaiheinen blogi. Tervetuloa foorumille!
Kolme markkinasoturia: "Jäähyväiset saamme jättää myös sijoitusmarkkinoita viime vuosina ohjanneelle TINA-ilmiölle."
Isännätön raha ei tuota
Artikkelit
Reservivarantojen kutistuminen uhkaa pankkeja kesällä