+10938
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6321

"Avidly Oyj (ent. Zeeland Family Oyj) on suomalainen markkinoinnin palvelutoimisto, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Avidlyn osake on noteerattu NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla."

Jäin pohtimaan, että mikä se tämä Zeeland olikaan, jolta tuli osari. Kurkkasin ja se osoittautui mainostoimistoksi, joka listautui Eirikuvan ruutuun. Tästä ei kyllä tullut kuin turhaa tietoa, mie en ihan helpolla velkaista nollatulosta tekevää mainostoimistoa osta. 3M markkina-arvoa 9M myyntikatetta tekevästä narikasta ei tietysti ole hirveän paljon, mutta mainostoimiston ennustettavuus alan ulkopuolisen silmin on melko mitätön. Tämä lappu sopii miuta reippaammille tai mainosalan liikkuja tarkasti seuraaville pojille.

17.2.2017 - 14:40
#11674
+32
Liittynyt:
25.6.2015 - 10:10
Viestejä:
Viestejä: 47

Zeelandilta positiivinen tulosvaroitus, EBIT vertailukauden tasolla 0,24meur. Inderes antanut tavoitehinnaksi 3,70€ ennen tämänpäiväistä julkistusta 0,13meur EBIT ennusteella, osake treidaa tällä hetkellä 3,30€ tuntumassa, ostin erän näihin hintoihin. Maanantain aamukatsauksessa hehkuttanevat tämän nousuun.

28.2.2018 - 10:50
#18339
+146
Liittynyt:
8.7.2014 - 00:44
Viestejä:
Viestejä: 65

Pörssin mikroyhtiösarjalaisen Zeeland Familyn viime vuoden tulos on ulkona. Käänneyhtiöstä kasvuyhtiöksi case etenee edelleen mukavasti. Vanhoista synneistä syntyneiden verosaamisten avulla raportoitu EPS peräti 0,69€ ylittäen yllämainitun Inderesin (0,51€) ennusteen selkeästi. Huomionarvoista jatkuvien myyntipalveluiden osuuden yli 40% osuus myyntikatteesta ja positiivinen ohjeistus kuluvalle vuodelle. Kasvun ajurina toimii suotuisan markkinatilanteen ja jatkuvien palveluiden lisäksi tehdyt pienet yritysostot, joita voidaan nähdä kuluvana vuonna myös lisää. Tämä on ollut itselle viime vuoden paras sijoitus ja meinaan jatkaa edelleen tämän junan kyydissä.

Inderesin analyytikon Petri Ahon ensikommentit löytyvät https://www.inderes.fi/videot/zeeland-family-aamukatsauksessa

Tammikuu joulukuu 2017

- Liikevaihto oli 15 665 tuhatta euroa (14 032), kasvua 11,6 %
- Myyntikate oli 12 912 tuhatta euroa (10 674), kasvua 21,0 %
- Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli 41 % (27 %)
- Käyttökate (EBITDA) oli 1 327 tuhatta euroa (576) eli 8,5 % liikevaihdosta (4,1 %)
- Liikevoitto oli 1 064 tuhatta euroa (258) eli 6,8 % liikevaihdosta (1,8 %)
- Tulos ennen veroja oli 847 tuhatta euroa (207)
- Tilikauden tulos oli 960 tuhatta euroa (147). Tilikauden tulosta paransi verotuksessa vahvistetuista tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen, 168 tuhatta euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,69 (0,11) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli 791 tuhatta euroa (241)
- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa (0,08) osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille

Näkymät vuodelle 2018

Zeeland Family arvioi vuoden 2018 liikevaihdon (15 665 tuhatta euroa vuonna 2017), myyntikatteen (12 912 tuhatta euroa vuonna 2017) sekä liikevoiton (1 064 tuhatta euroa vuonna 2017) kasvavan vuodesta 2017.

11.6.2019 - 11:25
#26275
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Tällä firmalla nimikin on kerennyt vaihtua Avidly Oyj:ksi sen jälkeen kun ketjuun on viimeksi kirjoitettu. Inderesin laajaan raporttiin (vapaasti saatavilla) oli tullut mielenkiintoinen skenaarioanalyysi tästä. (OP:n analyyseissähän näitä on on ollut pidempään).

Sen jälkeen kun Capman Growth tuli tähän suunnatulla annilla pääomistajaksi on myös järjestetty ensimmäinen Capital Market Day missä avattiin suuntaviivoja. Pyrkivät toistamaan saman minkä tekivät Fluidon kanssa. 

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomalainen-it-talo-huippuhinnalla-i… (Fluido)

Tämän kanssa tosin syytä huomioida, että on hyvin vähävaihtoinen osake (First North). Siirtyivät 2016 vuonna kuitenkin IFRS kirjanpitoon mikä mahdollistaa myös päälistalle siirtymisen jossain vaiheessa. 

 

https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/avidly_laaja_yht…

https://www.inderes.fi/fi/kunnianhimoisen-kasvustrategian-alkumetreilla

"Arvonmääritys eri skenaarioissa

 

Tarkastelemme Avidlyn arvoa kolmessa skenaariossa perustuen eri ennusteisiin ja arvostuskertoimiin. Perusskenaarion mukainen ennuste vastaa nykyistä ennustettamme. Pessimistinen skenaario kuvastaa puolestaan kasvustrategian epäonnistumista ja positiivinen skenaario kehitystä, jossa yhtiö yltää orgaanisen kasvun osalta strategiakauden tavoitteisiin. Skenaarioiden indikoimaa tuotto-odotusta tulisi suhteuttaa Avidlyn osakkeen korkeaan tuottovaateeseen (Inderes arvio 12 %), sekä siihen että yhtiö on vasta pitkän strategiakauden alussa ja eri strategiapolkujen toteutumisen todennäköisyyttä on haastavaa määrittää.

Jokaisessa skenaariossa Avidly hinnoitellaan strategiajakson lopulla erilaisilla arvostuskertoimilla. Lisäksi sovellamme kaikkien skenaarioiden arvostukseen 15 %:n likviditeettialennusta, yhtiön pienestä koosta ja osakkeen heikosta vaihdettavuudesta johtuen. Pessimistisessä skenaariossa yhtiön hinnoittelukertoimet strategiajakson lopulla (2024) ovat vertailuryhmän mediaanin alittavien kertoimien tasolla, perusskenaariossa vertailuryhmän keskimääräisellä tasolla ja optimistisessa skenaariossa vertailuryhmän mediaanin ylittävien kertoimien tasolla. Tarkastelemme tämän jälkeen yhtiön arvoa vuonna 2024 eri skenaariossa sekä sitä, millaista vuotuista tuottoa osake tarjoaisi skenaarioiden realisoituessa aikavälillä 2019-2024.

Perusskenaarion mukaisessa ennusteessa (nykyinen ennusteemme) Avidlyn liikevaihto nousee vuoden 2024 lopussa noin 43 MEUR:oon ja liikevoitto-% 6,4 %:iin, ja yhtiö arvotetaan vuonna 2024 arvoltaan 40 MEUR:oon, mikä vastaa 16,7 euron osakekurssia. Tämä tarjoaa osakkeelle nykykurssiin 6,4 euroa nähden noin 17 %:n vuotuisen tuotto-odotuksen. Tällä tasolla perusskenaarion tuotto-odotus kompensoi riskejä siten varsin hyvin.

Negatiivisen skenaarion mukaisessa ennusteessa Avidlyn liikevaihto jää vuoden 2024 lopussa samalla tasolle kuin vuonna 2019, eli noin 25 MEUR:oon ja liikevoitto-% jää noin 4 %:iin, ja yhtiö arvotetaan 13 MEUR:n arvoiseksi vuonna 2024, eli 5,3 euron osakekurssiin. Tämä vastaa -3 %:n vuotuista tuotto-odotusta heikon skenaarion realisoituessa. Huomautamme, että heikoin skenaario voisi mahdollisesti huomattavasti heikompikin ja osakkeen tuotto tällöin selvästi negatiivisempi. Pessimistisen skenaarion ennusteessa yhtiö esimerkiksi pysyy selvästi voitollisena lähivuodet ja liikevaihto kasvaa.

Positiivisen skenaarion mukaisessa ennusteessa, eli yhtiön omien orgaanisten kasvutavoitteiden (yli 25 %/vuosi) toteutuessa Avidlyn liikevaihto nousee vuoden 2024 lopussa 79 MEUR:oon ja liikevoitto-% noin 7 %:iin, ja yhtiö arvotetaan noin 86 MEUR arvoiseksi vuonna 2024 eli 35,9 EUR osakekurssiin, Tämä vastaa 33 %:n vuotuista tuotto-odotusta osakkeelle. Tämä heijastelee osakkeen vahvaa vipua, mikäli yhtiö onnistuu erinomaisesti strategiassaan. Huomautamme, että positiivinen skenaario ei huomioi yhtiön epäorgaanisen kasvun (yritysostot) onnistumista lainkaan, sillä emme voi etukäteen ennustaa yritysostojen ajoittumista, kokoluokkaa tai arvostusta. Positiivisen skenaarion toteutuessa yhtiö pystyisi mahdollisesti luomaan myös epäorgaanisen kasvun kautta lisää omistajaarvoa." (Inderes laaja raportti sivu 22, 27.5.2019)
 

30.8.2020 - 13:31
#47910
+1667
Liittynyt:
9.6.2014 - 17:41
Viestejä:
Viestejä: 1230

31.8.2020 - 07:47
#47999
+9
Liittynyt:
9.11.2015 - 15:12
Viestejä:
Viestejä: 48

Todella mielenkiintoinen yhtiö. Markkina vaikuttaisi markkinointiautomaation osalta sirpaleiselle, kasvulle on varmaankin osaavilla tekijöillä hyvät mahdollisuudet. Kyllähän tämä tuloskuntoon Capmanin ja uuden johdon avulla laitetaan, muuten ei exit onnistu kovin helposti. Tämä on menneisyydessä kärsinyt surkeasta johtamisesta, mutta kyllä tuo koronakauden H1 osoittaa, että nyt on yrityksen johto hyvissä käsissä. Nykyisellä TJ:llä Jesse Maulalla mielenkiintoinen historia Ideanista, jossa myös Capman teki nopean nousun. Sen verran tätä on tullut ostettua, että mielenkiinnolla seuraan käänteen etenemistä ja odottelen tulevaisuudessa kunnon exittiä.

31.8.2020 - 10:42
#48014
+129
Liittynyt:
1.7.2014 - 12:24
Viestejä:
Viestejä: 197

Avidly on Hubspotin "Elite Partner", jonka merkitystä en osaa arvioida. Ilmeisesti kuitenkin harvalukuinen joukko ainakin omalla markkina-alueellaan. Osaako joku firmaa seurannut sanoa, mikä on Hubspotin merkitys koko Avidlylle, eli onko bisnes kovinkin riippuvainen tästä. 

Itse ostin Hubspotia pienesti ~150 taalalla, kurssi nyt $300. YTD kurssi n.90% plussa ja maaliskuun pohjista lähes 200%. Pohdin nyt, laitanko lisää Hubspotiin vai Avidlyyn: Hubspotin merkityksen kasvaessa voisi ajatella Partnerin hyötyvän siitä myös, ja jos tosiaan olisi hyvässä asemassa partnerina niin hyöty voisi olla suurikin valituilla markkinoilla.

31.8.2020 - 12:45
#48026
+9
Liittynyt:
9.11.2015 - 15:12
Viestejä:
Viestejä: 48

 

Jaa, ehkä molempi parempi. Oma valinta on Avidly, koska uskon tuossa Capmanin tulevan exitin ja siitä seuraavan arvon omistajalle tulevan nopeammin ja voimakkaammin kuin Hubspotin kautta omistaessa. Avidlyllä on entisen johdon syntejä vielä maineessaan, mutta firman suunta on selkeästi kääntynyt, koronastakin huolimatta. Potentiaali nopeaan kasvuun on erityisesti tuolla DACH maissa kohdallaan ja sieltä on vähän jo kasvunopeudesta saatu ensipuraisua. Tuo on nähdäkseni avainalue ison arvonluonnin kannalta, jolloin yritystä voidaan muutaman vuoden sisällä myydä hyvin paljon nykyisestä poikkeavilla kertoimilla. 

Lokki kirjoitti:

Avidly on Hubspotin "Elite Partner", jonka merkitystä en osaa arvioida. Ilmeisesti kuitenkin harvalukuinen joukko ainakin omalla markkina-alueellaan. Osaako joku firmaa seurannut sanoa, mikä on Hubspotin merkitys koko Avidlylle, eli onko bisnes kovinkin riippuvainen tästä. 

Itse ostin Hubspotia pienesti ~150 taalalla, kurssi nyt $300. YTD kurssi n.90% plussa ja maaliskuun pohjista lähes 200%. Pohdin nyt, laitanko lisää Hubspotiin vai Avidlyyn: Hubspotin merkityksen kasvaessa voisi ajatella Partnerin hyötyvän siitä myös, ja jos tosiaan olisi hyvässä asemassa partnerina niin hyöty voisi olla suurikin valituilla markkinoilla.

12.12.2020 - 08:19
#61593
+10938
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6321
hautakumpu kirjoitti:

Mitäs fiiliksiä herätti Avidlyn strategiajulkaisu?

https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet?news=BF5AFDDC7DED351A

Q&A

https://www.avidlyagency.com/hubfs/avidly-investors/assets/Strategy%20pics%20Dec%202020/Avidly_Strategy%20Q%26A%20111220%20-%20Google%20Docs.pdf?hsLang=en

Strategiaamu tulossa 13.1.

Positiivisia siinä mielessä, että aika harvoin julkaistaan strategiapäivitysten yhteydessä vanhat, reilusti korkeammat tavoitteet uusien rinnalla.

12.12.2020 - 10:00
#61596
+9
Liittynyt:
9.11.2015 - 15:12
Viestejä:
Viestejä: 48
Aki Pyysing kirjoitti:

 

hautakumpu kirjoitti:

Mitäs fiiliksiä herätti Avidlyn strategiajulkaisu?

https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet?news=BF5AFDDC7DED351A

Q&A

https://www.avidlyagency.com/hubfs/avidly-investors/assets/Strategy%20pics%20Dec%202020/Avidly_Strategy%20Q%26A%20111220%20-%20Google%20Docs.pdf?hsLang=en

Strategiaamu tulossa 13.1.

 

Positiivisia siinä mielessä, että aika harvoin julkaistaan strategiapäivitysten yhteydessä vanhat, reilusti korkeammat tavoitteet uusien rinnalla.

Hyvä havainto. Merkkejä on siitä, että tällä kertaa puikoissa ovat ns. tekijämiehet, korulauseet vähemmälle ja operatiivinen toiminta kuntoon. Jäihän tuota tavoiteltavaa vielä kotitarpeiksi:"Avidly tavoittelee vaikuttavuutta, kannattavaa kasvua sekä johtavaa asemaa eurooppalaisena markkinointiteknologia-alan palveluntarjoajana."

Lainan saivat täysimääräisesti nostettua, mikä viittaisi suunnan olevan oikea, vaikkei se vauhdista kerro. Itse pidin myös siirtymisestä raportointiin 4 kertaa vuodessa.

 

4.3.2021 - 14:53
#66722
+9
Liittynyt:
9.11.2015 - 15:12
Viestejä:
Viestejä: 48

Avidly se ei vaikuta keskusteluissa kiinnostusta herättävän. Melkoisen vaikuttavan tuloskäänteen ja hyvänlaisesti kasvua on firma koronavuonna lyönyt tiskiin. Tulevakin näyttäisi markkinoiden megatrendien perusteella vähintääkin lupaavalle. Tässä konkreettisesti käy myös ilmi taitavan johdon merkitys pienessä yhtiössä, jossa henkilöstö on tärkein ja pitkälti ainoa voimavara. Aiemmin sellaista johtoa ei ollut, nyt näyttäisi olevan.

7.3.2021 - 20:08
#66853
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Taitavan johdon merkitys korostuu kyllä tässä casessa etenkin kun kyse luovan yhtiön johtamisesta, mikä saatu nostettua jaloilleen nopeasti melko syvästäkin kriisistä. Maula ollut monellakin tapaa mielestäni nappilöytö tämän yhtiön johtoon. 

Kauppalehdessä (26.4.2017) oli  artikkeli missä Ideanin yksi perustajisa Risto Lähdesmäki kertoi Ideanin Amerikan valloituksesta. Kyseisessä artikkelissa jakoi kiitosta ihmisille, jotka siihen olivat merkittävästi myötävaikuttaneet. Avidlyn nykyisestä toimitusjohtajasta sanoi seuraavaa:

"Ilman heitä ei olisi onnistunut

Jesse Maula. ”Tekemisen organisointi ja kulttuuri. Olen tehnyt Jessen kanssa koko elämäni töitä. Välillä on vaikea sopeutua siihen, etteivät muut ole yhtä kovia ensimmäisestä päivästä lähtien.” (R. Lähdesmäki KL)"

Inderesin haastattelussa tulee esille samat teemat (tekemisen organisointi ja kulttuuri) miten sisäisiä prosesseja ja tekemisen organisoimasta on merkittävästi saatu Avidlyssä vuoden aikana tehokkaampaan ja mielekkäämpään suuntaan. 

Kulttuurin luominen ja empaattinen johtaminen myöskin asia, jonka merkitystä ei välttämättä monikaan heti ymmärrä. Tehokkuuden irtisaaminen luovien alojen ammattilaisista vaatinee huomattavasti erilaista otetta kuin perinteisempien alojen tuotantolaitoksen johtamisessa. Sanotaan, että empaattinen johtaminen parantaa tuottavuutta:

Puuttuuko suomalaisesta johtamisesta empatia? ”Kyllä. Tämä on selkeästi johtajien sukupolvikysymys, ja se on muuttumassa rajusti. Empatia-sanan käyttö on ollut aiemmin johtajien keskuudessa harvinaista, vaikka tutkimusten mukaan siitä on valtavasti hyötyä liiketoiminnalle. Jos johtaminen on empaattista, työntekijät sitoutuvat yritykseen ja heidän tuottavuutensa paranee.” (KL) 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/empaattinen-johtaminen-parantaa-tuot…

Joulukuussa Sjoitustiedon kisan saatteessa mainitsin myös yhtenevistä intresseistä muiden osakkeenomistajien kanssa:

"Lisäksi, tilastojen valossa sisäpiirin voimakas panostus usein tuottaa ylituottoja. Avidlyn annissa sekä toimitusjohtaja että yhtiön talousjohtaja ostivat omalla rahalla yhtiöstä yhteensä n. 5 prosentin siivun. Omistusosuus tuonee yhtenevät intressit omistaja-arvon kasvattamiseen muiden sijoittajien kanssa. Qt Group hyvä käytännön esimerkki/indikaatio vastaavasta."

Toistaiseksi omistajana voi olla käänteen edistymisestä tyytyväinen. Johto on tehnyt laadukasta työtä. Perusta on nyt kunnossa. Nyt helpompi laittaa ocusta siihen, että koneet alkavat lyömään kaikilla kahdeksalla sylinterillä. Kuten Maula tuloksen jälkeisellä (eng kielisellä) videolla sanoikin: "Nyt on vasta pintaa raapaistu!" 

 

4.5.2021 - 14:33
#69659
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Avidlyn Investor Relations toiminta on tämän vuoden puolella ottanut mielestäni mittavia harppauksia parempaan. Materiaali on visuaalista, substanssi sijoittajan kannalta relevanttia ja oikeissa forumeissa kuten Twitter saatavilla. Avidlyhän sai Q1:sen aikana merkittäviä asiakkuuksia, kuten Citycon, Fortum, Wärtsilä Energy, KMC Amba Tanskassa ja Rhein-Zeitung Saksassa. Oheisella videolla mm. asiakkuuksista lisää taustoitusta:

6.5.2021 - 12:37
#69729
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Avidlyn suhteen kannattaa myös seurata miten Hubspotin liiketoiminta kehittyy. Hubspotilta (NYSE-listattu) tuli eilen illasta pörssin sulkeutumisen jälkeen Q1 raportti ulos. 

Hubspotin tilinpäätöksen aikaan antama ohjeistus: "We anticipate revenue growth of 35% in the first half of the year, followed by revenue growth of 30% in the second half of the year as comparisons become more difficult."

Kasvu selvästi odotuksia vahvempana jatkunut. Nämähän eivät tietenkään yksi yhteen korreloi Avidlyn liiketoiminnan kanssa mutta helpottanevat Avidlynkin Inbound myyntiä. (Kaksi kertaa peräkkäin Hubspotin Global Partner of the Year)

Eilen myöskin kertoivat saaneensa Estrellan Suomen toiminnot hoitaakseen. Uutisvirta tänä vuonna vaikuttaa omaan silmään paranevan, kun johdon focuskin on saatu tänä vuonna kannattavan kasvun pariin viime vuoden perustanrakennuksen jälkeen. Lisäillyt positiota tuloksen jälkeen.

18.6.2021 - 10:12
#71048
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Inderesin laaja raportti Avidlystä ulkona. 

Täytynee lukea ajatuksen kanssa viikonloppuna läpi, josko uusia nyansseja saa raportista irti. Näissä kuitenkin hyvä lisäarvoa tuova piirre kun analyysiin on sisällytetty myös skenaarioanalyysit:


 

29.8.2021 - 20:45
#74275
+226
Liittynyt:
30.8.2015 - 16:45
Viestejä:
Viestejä: 204

Avidly on ollut pitkähkö ja työläs, mutta samalla opettavainen sekä palkitseva keissi itselleni. Yhtiötä on tullut seurattua useiden eri kanavien kautta Linkediniä myöden. Sijoittajaviestintä on parantunut huimasti matkan aikana, ja muutenkin tekemisestä on viime aikoina välittynyt positiivinen vire. Ensimmäiset osakkeet ostin alkuvuonna 2020, eli heti perään negari ja tietysti korona. Käänteen edistymiseen oli onneksi kuitenkin luottoa, ja kyydissä on malttanut pysyä edes jollain positiolla vaikka viime syksynä tulikin hieman kevenneltyä. Tulokseen tuli hieman lisäiltyä, tekeminen näyttää mielestäni hyvältä, joten ei tarvinne hätäillä tämän kanssa. 

 

29.8.2021 - 22:15
#74280
+9
Liittynyt:
9.11.2015 - 15:12
Viestejä:
Viestejä: 48

Kyllähän tässä on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin johdettu firma kysymyksessä. Vieläkin vanhat haamut joillakin mielissä kummittelevat, mutta onhan tuo meininki kerrassaan hulppeaa ollut sen jälkeen, kun firma sai osaavan johdon. Vaikuttaa, että siellä osaamista on ollut mukavasti henkilöstöasä jo aiemmin, mutta firmaa on yksinkertaisesti johdettu huonosti. Jos tahti vähänkään nykyisenlaisena jatkuu, arvostus on edelleen varsin edullinen. Inderes ollut tämän kanssa kebabkioskilla käytännössä jatkuvasti ja vaikuttaisi jatkavan pään hakkaamista mäntyyn viimeisimmässä analyysissäänkin. 

7.9.2021 - 13:25
#74694
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Avidlyn työntekijöiden/johdon LinkedIn päivityksiä kannattaa myöskin seurailla. Usein näistä saa lisänyansseja missä mennään ja millaisten projektien parissa yhtiö sisäisesti toimii. 

 

 

H1 tuloksesta vielä, että oma huomioni kiinnittyi siihen miten jatkuvien tulovirtojen osuus on saatu Avidlyn liiketoiminnassa hyvään kasvuun. 

Miksikö ne sitten ovat tärkeitä? Tänään oli esimerkiksi aamusta SEB aloittanut LeadDeskin seurannan seuraavalla kommentilla:

"It has a relatively high share of recurring revenue, hence the discount pricing looks unjustified. Our DCF valuation using an 8.5% WACC implies hefty upside also." (SEB initiation of coverage report)

Samaisesta yhtiöstä KL artikkelissa Inderesin Luiro, joka analysoi kumpaakin yhtiötä (LeadDesk ja Avidly):

"Lähiaikoina odotettavissa on oikeastaan vain positiivisia uutisia. Varmuutta lisäävät kuukausittaiset vakaat tulovirrat asiakkailta. Palvelut ovat myös pääosin liiketoimintakriittisiä, mikä nostaa kynnystä niistä luopumiseen."  (KL 31.8.2021)

Avidlynkin liiketoiminnan ennustettavuus paranee mitä suurempi osa kassavirroista tulee jatkuvista tulonlähteistä. 
 

7.9.2021 - 14:06
#74698
+68
Liittynyt:
29.12.2017 - 22:08
Viestejä:
Viestejä: 41

Onko Avidlyn osalla jatkuva laskutus = korkea marginaalista ARR ja jopa kasvava marginaalista? Vai onko se verrattavissa enemmänkin IT-palvelutalon jatkuvaan laskutukseen eli ylläpitodiileihin? Ja kuinka stickystä on kyse?

Jos ensimmäistä niin tuo voi näkyä myös valuaatiossa (SaaS/ARR hype), mutta jos jälkimmäistä niin se tuo sijoittajalle lähinnä turvaa eikä juurikaan näy valuaatiossa.

 

En siis tunne Avidlyä sijoituskohteena kovinkaan hyvin enkä heidän jatkuvalaskutuksesta edes sen vertaa, tietääkö muut? Käytännön kokemuksia? edit. Ainakin firma itse antaa sellaista kuvaa (minun silmiin), ettei mistään korkeamarginaalisesta SaaS LV:stä ole kyse. Eikä siis millään verrattavissa SaaS kentän firmoihin vaan enemmänkin IT-palvelutaloihin.

7.9.2021 - 14:12
#74700
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Avidlyn tapauksessa marginaalit eivät toki ole SaaS-hypefirmojen luokkaa. Enemmänkin tässä on kyse ennustettavuuden paranemisesta ja lisäarvotuotteiden myymisestä.  

"Avidly on panostanut viime vuodet voimakkaasti jatkuvina palvelusopimuksina syntyvän liikevaihdon kasvuun. Jatkuvien palveluiden osuus Avidlyn myyntikatteesta oli 42 % vuonna 2020. Jatkuva liikevaihto muodostuu erityisesti ulkoistetun markkinointitoiminnon palvelusta (MaaS, marketing as a service) ja muista asiakkaan tarpeisiin valittuja palveluita sisältävistä paketeista. Näiden sopimusjaksot ovat tyypillisesti 3-12 kuukauden mittaisia. Avidly saa lisäksi jonkin verran jatkuvaa tulovirtaa myymiensä järjestelmien (mm. Hubspot) kuukausilaskutuksesta ja asiakkaiden järjestelmien ylläpitoon liittyvistä palveluista." 

"Liiketoiminnan jatkuvuus ja asiakaspito. Merkittävä osa liikevaihdosta on jatkuvaa, mikä parantaa tuottojen ja rahavirtojen ennakoitavuutta ja tehostaa palvelujen tuottamista. Liiketoimintakriittinen rooli tuo suojaa suhdannevaihteluilta"

"Jatkuvat palvelut, laaja verkosto ja omat lisäarvotuotteet antavat Avidlylle lievää etua". (Inderes laaja raportti 18.6.2021)

10.9.2021 - 17:05
#74854
+226
Liittynyt:
30.8.2015 - 16:45
Viestejä:
Viestejä: 204

Uusimmassa tekstissä käyty hieman omia Avidly-touhuja läpi. Työntekijöiden/johdon Linkedin ollut kovassa seurannassa, lisäksi kävin viime syksynä rekrypäivässä fiilistelemässä miltä touhu vaikuttaa. Positiivinen fiilis jäi tuostakin tapahtumasta. 

18.9.2021 - 18:39
#75124
+226
Liittynyt:
30.8.2015 - 16:45
Viestejä:
Viestejä: 204

Inderesin uusin päivitys

"Toistamme Avidlyn 7,0 euron tavoitehinnan ja nostamme suosituksen osta-tasolle (aik. vähennä). Avidly on toteuttanut ripeää muutosta käänneyhtiöstä kasvuyhtiöksi viimeisen puolentoista vuoden aikana, mistä elokuun lopussa raportoidut Q2-luvut antoivat jälleen näyttöjä. Yhtiö onkin viimeisen vuoden aikana näyttänyt kykynsä hallittuun kasvuun. Markkinan elpyminen koronakuopasta on tukenut lyhyen tähtäimen kasvua, mutta näemme Avidlyn asemoituneen hyvin myös markkinan pitkän aikavälin kasvun kannalta. Eteenpäin katsoen ja tuloskasvuun luottaen yhtiön arvostus näyttää kurssilaskun (-14 %) jälkeen jälleen houkuttelevalta (2023e oik. P/E 12x)."

Disclaimer:salkun suurin omistus. 

19.9.2021 - 17:08
#75161
+9
Liittynyt:
9.11.2015 - 15:12
Viestejä:
Viestejä: 48

Inderes on ollut Avidlyn lukujen suhteen melko säännöllisesti turhankin pessimistinen uuden resetin jälkeen, en yllättyisi suuresti, mikäli nytkin kävisi niin. Tästä on vauhdilla tullut oma suosikki ja salkun peruskivi - uskon tuostakin rakentuvan Capmanille (ja tietenkin muille osakkaille) erinomaisen kokonaisuuden.

 

 

Teemu Åkerblom kirjoitti:

Inderesin uusin päivitys

"Toistamme Avidlyn 7,0 euron tavoitehinnan ja nostamme suosituksen osta-tasolle (aik. vähennä). Avidly on toteuttanut ripeää muutosta käänneyhtiöstä kasvuyhtiöksi viimeisen puolentoista vuoden aikana, mistä elokuun lopussa raportoidut Q2-luvut antoivat jälleen näyttöjä. Yhtiö onkin viimeisen vuoden aikana näyttänyt kykynsä hallittuun kasvuun. Markkinan elpyminen koronakuopasta on tukenut lyhyen tähtäimen kasvua, mutta näemme Avidlyn asemoituneen hyvin myös markkinan pitkän aikavälin kasvun kannalta. Eteenpäin katsoen ja tuloskasvuun luottaen yhtiön arvostus näyttää kurssilaskun (-14 %) jälkeen jälleen houkuttelevalta (2023e oik. P/E 12x)."

Disclaimer:salkun suurin omistus. 

29.9.2021 - 10:39
#75461
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Aamun tiedote henkilövalinnoista:

Tiedotteessa kiinnittyi huomio tähän kohtaan, skaalautuvat digitaaliset ratkaisut. Tuon onnistuessa (jatkuvien palvelujen kasvun lisäksi) korkeammat arvostuskertoimet tulevat mahdolliseksi. Ruotsin markkinalla muutenkin on paljon otettavaa ja siitä myös Damien Egan (Head of Sales Norway & Sweden) puhui haastattelussaan. 

"Kumlanderin tehtävänä on vahvistaa Avidly Oyj:n kasvua martech- ja skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen rakentajana ja toimittajana. Kumlanderilla on kyky löytää teknologian rajoja ylittäviä ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia martech-arkkitehtuuriratkaisuja. Kumlander on toiminut yhtiössä aiemmin Tech Strategin roolissa ja hän on ollut perustajajäsenenä Avidlyn Ruotsin toiminnoissa"

23.11.2021 - 09:13
#77559
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
Viestejä: 486

Mediamainonnan lokakuun lukuja ulkona. Kauppalehdestä:

Mediamainonta kasvoi lokakuussa – suurinta nousua elokuvamainonnassa 

 

Lokakuussa mainonnan määrä kasvoi 6,6 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna, kertoo Kantarin Mediamainonnan muutokset -julkaisu. Mediaryhmistä mainonta laski aikakauslehdissä ja televisiossa, mutta kasvoi muissa kanavissa. Suurinta kasvu oli elokuvamainonnassa.

Mediamainontaansa lisäsivät eniten finanssiala ja vähittäiskauppa. Vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna eniten vähenivät telepalvelujen ja kosmetiikan mainonta.

Avoimien työpaikkojen ilmoittelu kasvoi lokakuussa lähes 50 prosentilla vertailukaudesta. Vähittäiskaupan mainonnan ja luokitellun ilmoittelun kasvu oli noin 15 prosenttia, merkkimainonnan reilua kahta.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/mediamainonta-kasvoi-lokakuussa-suur…

Avidlylle tärkeä segmentti verkkomedia jatkaa hyvää virettään. 


https://www.kantar.fi/sites/default/files/ad-intelligence-kuukausitiedo…

Viime viikosta oli myös mielenkiintoinen Twitter-ketju Capman Growth rahastoa (Avidlyn pääomistaja) koskien. Muutaman vuoden sisään heidän mahdollinen irtaantuminen edessä. (Todennäköisesti kuitenkin vasta lähempänä Avidlyn strategiakauden loppua) Capman Growthilla on varsin hyvä track millaisilla kertoimilla ovat vastaavia caseja eteenpäin myyneet. Yritysosto-optio olemassa Avidlyn suhteen, koko pulju vaihtaa omistajaa, kuten Vilen aiemmin podissaan mainitsi.

21.12.2021 - 09:37
#78970
+226
Liittynyt:
30.8.2015 - 16:45
Viestejä:
Viestejä: 204

Avidly yrityskaupoilla

Markkinointiteknologian palveluntarjoaja Avidly jatkaa digitaalisten markkinoinnin ja myynnin palvelutarjontansa vahvistamista ostamalla isobritannialaisen inbound-markkinoinnin asiantuntijan ja HubSpotin Elite -tason kumppanin Digital 22:n. Yrityskauppa on osa Avidlyn kasvustrategiaa ja sen tavoitteita vauhdittaa yhtiön kansainvälistä kasvua uusien markkina-avausten sekä uusiin kasvualustoihin ja -verkostoihin tehtävien investointien kautta. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan tammikuussa 2022, mikäli kaikki Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyvät.

”Digital 22:n osto vie meitä innostavaan suuntaan. Kaupan myötä yhä suurempi osa liiketoiminnastamme keskittyy myynnin ja markkinoinnin digitaalisiin muutoksiin eli siihen, kuinka voimme auttaa organisaatioita ratkaisemaan merkittäviä liiketoimintahaasteita tietoa, luovuutta ja teknologiaa yhdistämällä. Lisäksi yritysosto syventää osaamistamme inbound-markkinoinnissa, HubSpot-palveluissa, verkkokehityksessä, sosiaalisessa mediassa, hakukoneoptimoinnissa (SEO) ja myynnin mahdollistamisessa, jotka ovat toimintamme nopeimmin kasvavia ja tulevan menestyksemme kannalta kriittisiä osa-alueita”, sanoo Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula.