Olet täällä

Fondia - 20.1.2020 09.00

Fondia : Fondian taloudellisen kehityksen muutos 2019: Konsernin liikevaihto jää vuoden 2018 tasolle

Sisäpiiritieto 20.1.2020 klo 20.30
Alustavien tilintarkastamattomien tilinpäätöstietojen mukaan Fondia-konsernin vuoden 2019 kokonaisliikevaihto jää vuoden 2018 tasolle, minkä Fondia Oyj
("Yhtiö") uskoo poikkeavan markkinoiden odotuksista.

Konsernin vuoden 2019 kokonaisliikevaihdon arvioidaan olevan noin 20,2 miljoonaa euroa (2018: 20,2). Liikevaihdon kehityksen tilanne johtuu erityisesti
edellistä vuotta vähäisemmästä projektiliikevaihdosta. Jatkuvan liiketoiminnan, eli LDaaS-palvelun liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 9,5 miljoonaa
euroa (2018: 9,1). Konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 1,1 miljoonaa euroa (2018: 2,1) eli 5,5% (2018: 10,6%) liikevaihdosta. Luvut
perustuvat alustaviin ja tilintarkastamattomiin tietoihin.
 

"Toimialallemme syklisyys on tyypillistä, mutta perinteisesti loppuvuosi on kiireinen. Tänä vuonna kuitenkin joulukuun 2019 liikevaihto oli meillä odotettua
alhaisempi. Lisäksi vertailukautena 2018 toteutettiin EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon liittyviä toimeksiantoja, joita emme onnistuneet korvaamaan muilla
toimeksiannoilla vuonna 2019. Emme tietenkään kasvuyhtiönä voi olla tilanteeseen tyytyväisiä ja jatkamme jo aloitettuja korjaavia toimenpiteitä. Jatkuvan
liiketoiminnan LDaaS-palvelun liikevaihdon kasvu vuonna 2019 viestii kuitenkin LDaaS-konseptimme toimivuudesta", toteaa Yhtiön toimitusjohtaja Leena Hellfors.
 

Noudattamansa toimintamallin mukaisesti Yhtiö ei anna tulosohjeistusta tai -ennusteita. Yhtiön hallituksen antamiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin ei ole
tehty muutoksia.
 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 25.2.2020.

Näytä koko viesti
Atria Oyj - 20.1.2020 06.33

Lassilta hyvä huomio.
-
 

Atria Oyj Sisäpiiritieto 20.1.2020, klo 18.00

Atria alentaa vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan

Atrian vuoden 2019 liikevaihdon kasvu on hieman ennakoitua pienempi. Tämän takia Atria alentaa vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan ja arvioi liikevaihdon vertailukelpoisilla valuuttakursseilla pysyvän vuoden 2018 tasolla. Syy ennustettua pienemmälle liikevaihdon kasvulle on loppuvuoden hieman heikompi myynti Suomessa ja Venäjällä. Pienemmästä liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiö ei muuta liikevoitto-ohjeistustaan.

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen perusteella Atrian liikevaihto vuonna 2019 on noin 1 450 miljoonaa euroa (1 438 milj. euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvaa noin 1,4 %.

Päivitetty ohjeistus on:
Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2018 tasolla.

Aiemmin julkaistu ohjeistus oli:
Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Atria julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2020, noin klo 8.00.

Näytä koko viesti
Outokumpu - 20.1.2020 11.41

-

https://www.outokumpu.com/fi-fi/news/2020/outokummun-nelj%C3%A4nnen-vuosinelj%C3%A4nneksen-oikaistu-k%C3%A4ytt%C3%B6kate-odotettua-parempi

 

Outokummun neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate odotettua parempi

Outokummun neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on arviolta noin 70 miljoonaa euroa. Tulosparannus johtuu pääasiassa raaka-aineisiin liittyvistä positiivisista vaikutuksista, mukaan lukien raaka-ainetehokkuus ja suojaustoimenpiteet. Outokumpu arvioi aiemmin neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä (Q3/19: 45 milj. euroa).

Outokumpu julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 5.2.2020 noin kello 9.00.

 

Näytä koko viesti
Vincit Group Oyj - 20.1.2020 11.36

https://www.vincit.fi/fi/tiedotteet/vincit-oyj-vincit-ja-taksi-helsinki-allekirjoittivat-yhteistyosopimuksen-digitaalisten-palveluiden-johtamisesta-ja-tuottamisesta/

Vincit Oyj ja Taksi Helsinki Oy ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta Taksi Helsingille. Sopimuksen arvo yhteistyön käynnistyessä on noin 3,5 miljoonaa euroa ja se jakautuu kolmelle vuodelle.
-
5.30 euron muuri murtui parin päivän kolkuttelun jälkeen.

Näytä koko viesti
Stockmann - 16.1.2020 12.15

-
Helppo yhtyä tähän, vaikka salkusta Stockmann puuttuikin niin ihan mukavaa jos Stockmannin liiketoimiinta kehittyisi positiivisesti. En ole erityisemmin kartalla miten hyvä tää posari oli, mutta markkina lienee ja viesti on aika positiivinen (+28%).

Näytä koko viesti
Venäjä - 15.1.2020 04.00

Kansan uskollinen palvelija jekuttaa taas.

Näytä koko viesti
Osakesäästötili tul(l)ee vihdoin Suomeenkin - 15.1.2020 03.01

https://www.kela.fi/lehdistotiedotteet/-/asset_publisher/S3Q9lK5MESlT/content/uusi-osakesaastotili-vaikuttaa-osaan-etuuksista

Monet ovat pohtineet miten osakesäästötili ja opintotuki toimivat yhdessä. Tässä tiedotteessa todetaan toisaalta, että osinko on "useimmissa etuuksissa" tuloa heti, mutta toisaalta että:

"Osakesäästötili vaikuttaa opintotukeen vain, jos tili on voitolla ja sieltä nostetaan rahaa. Opiskelija voi vaikuttaa voittojen nostamisen ajankohdalla siihen, minkä vuoden verotukseen sijoitustuotot tulevat. Jos osakesäästötili on tappiolla, tililtä nostettu raha ei vaikuta opintotukeen. Menettely poikkeaa muista etuuksista siksi, että opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon verotuspäätöksen mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulot."

Näytä koko viesti
Vincit Group Oyj - 15.1.2020 11.54
Lyyrikko kirjoitti:
Lyyrikko kirjoitti:

Osallistuin itsekin jäävuoren sulatteluun. Yhtiötä en  hirveän hyvin tunne, mutta single-seller-setupit ovat lempparitilanteita.

Myynnit saattoivat muuten jo loppua.

Myynnissä on ilmeisesti siirrytty ripotteluvaiheeseen, eli 10k kpl eriin / päivä.

-

https://www.vincit.fi/fi/tiedotteet/vincit-oyj-mikko-kolehmainen-vetamaan-vincitin-julkishallinnon-myyntia/ 

Näytä koko viesti
Revenio Group - 15.1.2020 11.51

-
Revenio se vaan porskuttaa...

Näytä koko viesti
Nokian Renkaat - 14.1.2020 12.26

UBS:n suosituslasku sai pikkudipin aamuun. Tulosvaroitusriski hälvenee päivä päivältä.

Näytä koko viesti