Olet täällä

Acumen

Acumen

  • Liittynyt 7.4.2016
  • 427 viestiä
  • 13 aloitettua ketjua

Viimeisimmät viestit

Honkarakenne - 4.7.2019 13.49

Taalerilta on tullut markkinoille kesän aikana päiväkoti/hoivakotirahasto. 

"Tavoitteena rakentaa noin 80 miljoonan euron arvoinen päiväkoti- ja hoivakiinteistöjen portfolio. Enemmistön kohteista on määrä olla päiväkoteja." (Taaleri Sijoitusmuistio)

 

https://www.arvopaperi.fi/uutiset/taalerilta-paivakotirahasto-riskeja-pe...

https://www.taaleri.com/application/files/7515/5929/6435/Sijoitusmuistio...


Inderesin aamukatsauksen kommentti Taalerin hoivarahastoa koskien:

""Rahasto on Taalerin mittakaavassa pieni ja sillä ei ole vaikutusta tulosennusteisiimme. Strategisesti avaus on mielestämme kuitenkin merkittävä, sillä rahasto on Taalerin ensimmäinen kotimaisessa hoivasektorissa. Hoivakiinteistöt ovat viime vuosina olleet poikkeuksellisen hyvä sijoitusluokka, josta osoituksena mm. eQ:n ja Titaniumin erinomainen kehitys. Vaikka sektorin tuottotasot ovatkin laskeneet selvästi madaltuneiden tuottovaatimusten seurauksena, tarjoaa hoivasektori edelleen hyvin tervettä tuottoa suhteessa nykyiseen korkoympäristöön. Pidämmekin hyvin mahdollisena, että Taaleri tulee tuomaan hoivasektoriin uusia rahastoja nyt perustetun rahaston jälkeen."

Tätä kannattanee seurata tuleeko näistä sitä merkittävää hoivapuolen tilausvirtaa lähivuosille. Nythän Honkarakenne ainakin teki mittavan investoinnin (20.5.2019) tuotantoonsa. 

"Investoinnin mahdollistama lisäkapasiteetti myydään pääasiassa kotimaahan. Saarelaisen mukaan pullonkaula on ollut omakotirakentamisessa ja niin sanotuissa nollanurkkataloissa.

– Bisnes on muuttumassa aika lailla. Kunnasta riippuen jo viides- tai neljäsosa uusista omakotitaloista on hirttä. Myös päiväkodit, koulut ja hoivarakennukset on yksi kasvusegmentti, Saarelainen sanoo."

https://viisasraha.fi/Markkinat/Honkarakenne-aikoo-voittaa-markkinaosuut...

Harvia - 28.6.2019 17.05

Acumen kirjoitti:

 

Lyyrikko kirjoitti:

Harvia tykitti muuten aika timmin tuloksen. Tämähän ei tietenkään ketään kiinnosta ja kurssi onkin saanut pientä selkäsaunaa palaten likimain osaria edeltäville tasoille.

 

Nämä usein johtuvat yhdestä innokkaasta myyjästä. Harviankin tapauksessa Dansken kautta on tullut pitkään kamaa. Myy jäävuorella ja tuo hiljalleen toimeksiantoaan alaspäin. Esim. nyt kirjoitushetkellä on jäävuorensa kanssa 6.32 € tasolla ja sitten seuraavat myyjät 6.40 € ja 6.48 € tasolla. 

Monesti juuri juhannusviikkojen lähestyessä kun markkina on hyvin ohutta niin epälikvideissä osakkeissa on tarjolla hyviä sisäänmenopaikkoja kun joku vain on päättänyt päästä possastaan eroon tai vähentää sitä (rahastot). Viime vuonna oli esim. Remedyn osakkeessa 12 peräkkäisen miinuspäivän putki (8-26.6.2018) kun joku Avanzan kautta tyhjensi salkkuaan. 

Harvialla lisäksi vielä fundamentit kunnossa ja taustalla odotuksia selvästi parempi tulos. (Omistan ja ostan mahdollisesti lisää)

 

Harviassa vähän erinäköistä menoa sitten kesäkuun alun. Uusi ATH taulussa ja myyjät vähissä. Dansken asiakas ainakin sai odansa fillattua... Eri asia sitten oliko hinta järkevä.

 

 

Harvia - 20.6.2019 14.00

Harviassa äsken isompi printti 131 187 kpl hintaan 6.60 €. 

Avidly - 11.6.2019 11.25

Tällä firmalla nimikin on kerennyt vaihtua Avidly Oyj:ksi sen jälkeen kun ketjuun on viimeksi kirjoitettu. Inderesin laajaan raporttiin (vapaasti saatavilla) oli tullut mielenkiintoinen skenaarioanalyysi tästä. (OP:n analyyseissähän näitä on on ollut pidempään).

Sen jälkeen kun Capman Growth tuli tähän suunnatulla annilla pääomistajaksi on myös järjestetty ensimmäinen Capital Market Day missä avattiin suuntaviivoja. Pyrkivät toistamaan saman minkä tekivät Fluidon kanssa. 

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomalainen-it-talo-huippuhinnalla-in... (Fluido)

Tämän kanssa tosin syytä huomioida, että on hyvin vähävaihtoinen osake (First North). Siirtyivät 2016 vuonna kuitenkin IFRS kirjanpitoon mikä mahdollistaa myös päälistalle siirtymisen jossain vaiheessa. 

 

https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/avidly_laaja_yhti...

https://www.inderes.fi/fi/kunnianhimoisen-kasvustrategian-alkumetreilla

"Arvonmääritys eri skenaarioissa

 

Tarkastelemme Avidlyn arvoa kolmessa skenaariossa perustuen eri ennusteisiin ja arvostuskertoimiin. Perusskenaarion mukainen ennuste vastaa nykyistä ennustettamme. Pessimistinen skenaario kuvastaa puolestaan kasvustrategian epäonnistumista ja positiivinen skenaario kehitystä, jossa yhtiö yltää orgaanisen kasvun osalta strategiakauden tavoitteisiin. Skenaarioiden indikoimaa tuotto-odotusta tulisi suhteuttaa Avidlyn osakkeen korkeaan tuottovaateeseen (Inderes arvio 12 %), sekä siihen että yhtiö on vasta pitkän strategiakauden alussa ja eri strategiapolkujen toteutumisen todennäköisyyttä on haastavaa määrittää.

Jokaisessa skenaariossa Avidly hinnoitellaan strategiajakson lopulla erilaisilla arvostuskertoimilla. Lisäksi sovellamme kaikkien skenaarioiden arvostukseen 15 %:n likviditeettialennusta, yhtiön pienestä koosta ja osakkeen heikosta vaihdettavuudesta johtuen. Pessimistisessä skenaariossa yhtiön hinnoittelukertoimet strategiajakson lopulla (2024) ovat vertailuryhmän mediaanin alittavien kertoimien tasolla, perusskenaariossa vertailuryhmän keskimääräisellä tasolla ja optimistisessa skenaariossa vertailuryhmän mediaanin ylittävien kertoimien tasolla. Tarkastelemme tämän jälkeen yhtiön arvoa vuonna 2024 eri skenaariossa sekä sitä, millaista vuotuista tuottoa osake tarjoaisi skenaarioiden realisoituessa aikavälillä 2019-2024.

Perusskenaarion mukaisessa ennusteessa (nykyinen ennusteemme) Avidlyn liikevaihto nousee vuoden 2024 lopussa noin 43 MEUR:oon ja liikevoitto-% 6,4 %:iin, ja yhtiö arvotetaan vuonna 2024 arvoltaan 40 MEUR:oon, mikä vastaa 16,7 euron osakekurssia. Tämä tarjoaa osakkeelle nykykurssiin 6,4 euroa nähden noin 17 %:n vuotuisen tuotto-odotuksen. Tällä tasolla perusskenaarion tuotto-odotus kompensoi riskejä siten varsin hyvin.

Negatiivisen skenaarion mukaisessa ennusteessa Avidlyn liikevaihto jää vuoden 2024 lopussa samalla tasolle kuin vuonna 2019, eli noin 25 MEUR:oon ja liikevoitto-% jää noin 4 %:iin, ja yhtiö arvotetaan 13 MEUR:n arvoiseksi vuonna 2024, eli 5,3 euron osakekurssiin. Tämä vastaa -3 %:n vuotuista tuotto-odotusta heikon skenaarion realisoituessa. Huomautamme, että heikoin skenaario voisi mahdollisesti huomattavasti heikompikin ja osakkeen tuotto tällöin selvästi negatiivisempi. Pessimistisen skenaarion ennusteessa yhtiö esimerkiksi pysyy selvästi voitollisena lähivuodet ja liikevaihto kasvaa.

Positiivisen skenaarion mukaisessa ennusteessa, eli yhtiön omien orgaanisten kasvutavoitteiden (yli 25 %/vuosi) toteutuessa Avidlyn liikevaihto nousee vuoden 2024 lopussa 79 MEUR:oon ja liikevoitto-% noin 7 %:iin, ja yhtiö arvotetaan noin 86 MEUR arvoiseksi vuonna 2024 eli 35,9 EUR osakekurssiin, Tämä vastaa 33 %:n vuotuista tuotto-odotusta osakkeelle. Tämä heijastelee osakkeen vahvaa vipua, mikäli yhtiö onnistuu erinomaisesti strategiassaan. Huomautamme, että positiivinen skenaario ei huomioi yhtiön epäorgaanisen kasvun (yritysostot) onnistumista lainkaan, sillä emme voi etukäteen ennustaa yritysostojen ajoittumista, kokoluokkaa tai arvostusta. Positiivisen skenaarion toteutuessa yhtiö pystyisi mahdollisesti luomaan myös epäorgaanisen kasvun kautta lisää omistajaarvoa." (Inderes laaja raportti sivu 22, 27.5.2019)
 

Exel Composites - 10.6.2019 16.51

Exelin omistajalistan arkistoa kotisivuilta kun läpi katsoo niin Enskildan hallintarekkareista on tullut aika säännöllisesti myyntiä 2018 kesäkuusta lähtien. Viime viikolla tehtiin kuitenkin muutama isompi printti, 150 K kpl ja 40 K kpl (5.6 ja 6.6). Myöhemmin tulikin OP:n rahastojen liputus (nousi yli 5 % rajan). Toistaiseksi ei ole ENS kautta enää myyntiä tullut ja samalla ruudulla käytävässä kaupassa myyntilaidat nousseet.

https://www.exelcomposites.com/en-us/english/investor/fi/osakkeenomistaj...

Sekä Inderes, että OP odottavat loppuvuodesta ohjeistuksen nostoa. 

 

"Exelin (LISÄÄ) ohjeistus odottaa vuoden 2019 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Q1 antoi hyvän startin vuodelle, kun liikevaihto kasvoi 25,9 % ja oikaistu liikevoitto noin 11 % viime vuoden vertailujaksosta. Kasvua vetää tällä hetkellä Rakentaminen & Infrastruktuuri -segmentin tuulivoimatoimiala, joka saa orgaanisen kasvun lisäksi tukea DSC-yritysosto. Kannattavuuden puolella Exel hakee parannusta loppuvuodesta 2018 aloitetulla säästöohjelmalla, jonka tavoitteena on saavuttaa kolmen miljoonan euron vuotuiset säästöt 2020 mennessä. Odotamme yhtiön kasvattavan tänä vuonna liikevaihtoa yli 12 % ja oikaistua liikevoittoa lähes 37 %, jotka oikeuttaisivat ohjauksen nostoon kuluvan vuoden aikana." (OP aamukatsaus toukokuussa)

Perjantain Kauppalehdessä oli artikkeli 5G tukiasemiin liittyen: 

"Nokia Suomen maajohtaja Tommi Uitto kertoo uuden 5g-teknologian vaativan erittäin paljon uusia tukiasemia tolppiin, seinille ja räystäille."

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nokia-kertoo-miten-5g-muuttaa-kaupunk...

Exelhän on näissä tehnyt pilottiprojekteja (2017 vuodelta artikkeli):

"Älykkään led-valaistuksen ja pienen 5G-tukiaseman lisäksi pylväässä on monenlaisia antureita. Toimiakseen tukiasemana pylväs valmistetaan perinteisten puun ja teräksen sijaan tähän tarkoitukseen kehitetyistä komposiittimateriaaleista.

- Olemme kehittäneet komposiittiratkaisuja asiakkaidemme GSM/3G/4G-ratkaisuihin, ja haluamme olla mukana kehittämässä myös seuraavan sukupolven ratkaisua. Uskomme, että tämä konsepti tuo aivan uudenlaisen ratkaisun tulevaisuuden tiedonsiirtokapasiteetin kasvattamiseen, kertoo Exel Compositesin Mikko Lassila."

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/talous/item/143566

Exel tosin vuosikertomuksessaan sanoo, että telekommunikaatiopuolella kilpailu on raakaa ja kiinalaiset painaa päälle. Sitä tosin tasapainottaa tuulivoimamarkkinan hyvä veto. 

Tässä kannattaa kuitenkin nyt seurailla tuota, onko kenties tuo hallintarekistereistä tullut myyntipaine ohi (vai ainoastaan tauolla) ja tuleeko tähän ruudulle vastavoimaksi isompaa tankkaajaa. Juhannusviikot kun lähestyy niin markkina on kuitenkin hyvin ohutta ja ei juuri mitään näytä tapahtuvan. 

 

Harvia - 7.6.2019 14.31

Lyyrikko kirjoitti:

Harvia tykitti muuten aika timmin tuloksen. Tämähän ei tietenkään ketään kiinnosta ja kurssi onkin saanut pientä selkäsaunaa palaten likimain osaria edeltäville tasoille.

Nämä usein johtuvat yhdestä innokkaasta myyjästä. Harviankin tapauksessa Dansken kautta on tullut pitkään kamaa. Myy jäävuorella ja tuo hiljalleen toimeksiantoaan alaspäin. Esim. nyt kirjoitushetkellä on jäävuorensa kanssa 6.32 € tasolla ja sitten seuraavat myyjät 6.40 € ja 6.48 € tasolla. 

Monesti juuri juhannusviikkojen lähestyessä kun markkina on hyvin ohutta niin epälikvideissä osakkeissa on tarjolla hyviä sisäänmenopaikkoja kun joku vain on päättänyt päästä possastaan eroon tai vähentää sitä (rahastot). Viime vuonna oli esim. Remedyn osakkeessa 12 peräkkäisen miinuspäivän putki (8-26.6.2018) kun joku Avanzan kautta tyhjensi salkkuaan. 

Harvialla lisäksi vielä fundamentit kunnossa ja taustalla odotuksia selvästi parempi tulos. (Omistan ja ostan mahdollisesti lisää)

Innofactor - 5.6.2019 9.54

Usein osakkeesta (eritoten epälikvidit) on suurimpien omistajien listalta helppoa löytää ns. single-seller-setup. Innofactorissa kun käy suurimpien omistajien listan arkistoa ja välittäjädataa läpi niin Svalroma Ab on myynyt pitkään ja tietyn tahon kautta tyrehdyttäen usein nousuyritykset. Innofactorissa toki kurssilaskulle on ollut validit syytkin mutta kun yhdistää positiiviset uutiset ja ison tulpan poistumisen niin edellytykset toki paranevat nousun jatkumolle. 

 

 

Innofactor - 4.6.2019 16.58

Innofactorissa vaihtui 1 271 009 kpl blocki torstaina 31.5.2019 (kaksi kaupankäyntipäivää sitten). Myyjänä ilmeisesti Svalroma Invest AB, joka on pidempään ruudun kautta kamojaan myös myynyt. 

https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/osaketietoa/

Ålandsbanken - 16.5.2019 9.25

700 K kpl potti jää vielä alle 5 % liputusrajan. Olettaen, ettei ostavalla taholla ollut ennen tätä ostoa positiota niin liputusta ei tulekaan vaikka olisikin mennyt vain yhdelle taholle. 

 

"Osakkeet ja osakepääoma

Tiedot Pankin osakkeista ja osakepääomasta ilmenevät yhtiöjärjestyksestä, kohdasta Aktiekapital och aktier (Osakepääoma ja osakkeet), pykälät 3-4.

Pankin osakekanta koostuu A-osakkeista ja B-osakkeista. Yhtiökokouksessa A-osakkeilla on 20 ääntä ja B-osakkeilla yksi ääni.

Pankin osakepääoma on 42 029 289,89 euroa. Osakkeet jakautuvat 6 476 138 A-osakkeeseen ja 9 048 969 B-osakkeeseen. Osakkeenomistajia on noin 9800."

https://www.alandsbanken.fi/meista/sijoittajille/osakkeet-ja-osakepaaoma

Ålandsbanken - 15.5.2019 16.46

Näyttäisi olleen omistajalistan # 4. 

700.000 A-aktier i Ålandsbanken, cirka 10 procent av rösterna i banken, har sålts på Helsingforsbörsen. Säljare är Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.

https://alandsradio.ax/nyheter/omsen-minskar-agandet-alandsbanken

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/cg/20_storstaaktieagarna_2903201...