Aki Pyysing

+12400
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
6743

Vuonna 2007 olin melko sivuraiteella pörssisijoitusmaailmasta. Tämä johtui sekä pokeribuumista että perhetilanteesta, jossa talousuutisten seuraamista pidettiin parhaimmillaan vain laiskotteluna.

Niinpä olin missannut, että Kasola myi pörssikuorensa John Nurmiselle 2007. En ollut kiinnittänyt mitään huomiota pörssiyhtiöön nimeltä Nurminen Logistics, ennen kuin tänään Inderesin aamukatsauksesta jaksoin lukea. kiinnostukseni sai alkulauseella: "Nurminen Logistics tiedotti eilen, että yhtiö on päättänyt keskittyä jatkossa Venäjällä junavaunujen operointiin ja näin ollen yhtiö harkitsee luopumista OOO Nurminen Logisticsin omistamista vaunuista."

En tosiaankaan ollut tiennyt, että meillä on pörssiyhtiö, joka operoi Venäjällä junavaunuja.

Historiafriikkinä tutkin vähän yhtiön historiaa ja näköjään viime vuonna Nurmisen suku menetti määräysvaltansa yhtiössä kuponkiannissa. Nykyisin Ilmarinen on suurin omistaja.

Logistiikka on kuitenkin sen verran hankala ala, että en taida seuraamaan yhtiötä ja siten tuskin sijoitankaan. 0,43 sentin hinnalla 19 miljoonan arvoinen kiska 86M liikevaihdolla toki tarjoaisi kaikenlaista jännää, mutta monopoleja ja Venäjää ja rautateitä on kovin paljon hahmotettavaksi.

0
0
3.6.2020 - 17:05

T_Isanmaa

+2
Liittynyt:
3.6.2020
Viestejä:
7

Mikään ei taida olla muuttunut lokakuusta 2018? Nurminen Logistics ei pääse lentoon, ei tee tulosta ja toimitusjohtajat vaihtuvat solkenaan.

 

0
0
5.8.2020 - 10:27

Vilho

+5
Liittynyt:
8.11.2017
Viestejä:
32

Nurminen logisticsin kurssi on saapunut väliaikaiselle pysäkille, josta mm. Taito Tuunanen on nurkannut itselleen noin 400 000 kpl mälllin lisää osakkeita. 

0
0
7.8.2020 - 14:04

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

Nurminen Logistics Oyj Puolivuosikatsaus 7.8.2020 klo 13.00

 

Kiinan rahtijunamme ensimmäisen puolikkaan kasvun veturina: liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketappio pieneni. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Nurminen Logistics AVAINLUVUT 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019

EUR milj.

Liikevaihto 36,5 34,5

Raportoitu liiketulos -0,5 -1,7

Liiketulosprosentti -1,4 % -5,0 %

Nettotulos -1,6 -3,2

Tulos per osake (€) -0,05 -0,11

Liiketoiminnan rahavirta 3,4 0,1

VT. TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi ja liiketappio pieneni. Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu näkyi ensimmäisen puolikkaan tuloksessa. Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa voitollinen. Positiivinen tuloskehitys jatkuu ja toisella vuosipuoliskolla odotetaan merkittävää parannusta vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen nähden.

Kiinteiden kulujen arvioidaan laskevan 0,4-0,5 miljoonaa euroa vuoden toisella puolikkaalla ensimmäiseen verrattuna. Vuositasolla kiinteiden kulujen arvioidaan tulevana vuonna laskevan edelleen miljoonalla vuoden 2020 tasosta.

Ensimmäinen vuosipuolisko oli kaksijakoinen, tammi-maaliskuu olivat tuloksellisesti vaikeita. Metsäteollisuuden lakko, merikonttien saatavuusongelmat sekä Kiinan sisämaan liikenteen toimimattomuus COVID-19 johdosta vaikuttivat negatiivisesti liiketoimintaan. Kiinan junamme operointi oli yli kuukauden ajaksi pysähtynyt poikkeuksellisen COVID-19 shokin seurauksena Kiinan sisämaan jakelun häiriytyessä viranomaisten asettamien rajoitusten takia. Junien liikkumiselle ei missään vaiheessa asetettu liikkumisrajoituksia, mikä osoittaa junatuotteen toimintavarmuuden.

Olen iloinen henkilöstömme tahdosta ja kyvystä kehittää ja parantaa liiketoimintaamme ensimmäisen vuosipuoliskon vaikeista ulkoisista olosuhteista huolimatta. Kehitys on näkynyt parantuneena asiakaspalveluna ja vaikuttanut liikevaihdon kasvuun ja liiketuloksen kääntymiseen positiiviseksi huhti-kesäkuussa. Kiinteiden kulujen suhde liikevaihtoon on vielä liian iso. Tulosparannuksen jatkumisen varmistamiseksi liikevaihdon kasvuun panostetaan erityisesti Kiinan junaliikenteessämme sekä toiminnan oleellisena tehostamisena Suomen kaikissa toiminnoissa.

Kiinan rahtijunatuotteessa korostuu ainutlaatuinen operointiosaamisemme sisältäen huolintamme ja Vuosaaren terminaalimme palvelut, laaja asiakaskunta edustaen teollisuutta ja kauppaa sekä kasvava kansainvälinen asiakaskunta, joka käyttää junaamme kuljetuksissa Keski-Eurooppaan. Nämä tekijät yhdessä mahdollistavat kannattavan kasvun tulevaisuudessa. Junatuotteemme oli merkittävässä roolissa pandemian aikana Suomen terveydenhoidon tarvikkeiden saatavuuden turvaamisessa.

Solmimme kesäkuussa sopimuksen Narvikin Sataman kanssa tavoitteena olla merkittävä toimija tuoreen kalan viennissä Kiinan markkinoille. Toimitukset alkavat vuoden 2020 aikana. Otamme käyttöön kylmäkonttikalustoa Kiinan liikenteeseemme, mikä avaa meille merkittävän uuden markkinan ja kilpailuedun myös tuoreliha- ja virvoitusjuomaviennissä Kiinan markkinoille.

Junatuotteen hyvän kehityksen varmistamiseksi vahvistimme merkittävästi liiketoimintaorganisaatiotamme kansainvälisessä rautatieliiketoiminnassa. Tämä mahdollistaa yhtiömme pysymisen logistisesti EU -alueen paalupaikalla Kiinan markkinoiden saavutettavuuden osalta. Toimiva rahtijunatuotteemme on suurin yksittäinen logistinen innovaatio Suomen markkinoilla 2000 -luvulla. Sen kasvunäkymät ovat hyvät.

Kesäkuussa voimaan tullut uusi liiketoimintojen johtamismalli parantaa tulosvastuullista liiketoimintajohtamista ja palvelukehitystämme jatkossa.

Sekä terminaalien että huolinnan liiketoiminnan volyymit pysyivät odotettua vakaampina nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa, mikä johtui laajasta asiakaskunnastamme edustaen eri toimialoja sekä toimipisteidemme maantieteellisestä peitosta.

Cargo -liiketoiminta oli terminaalien osalta alkuvuonna tappiollista ja kiihdytämme tehostustoimia, jotka näkyvät jatkossa pienempinä kiinteinä kuluina sekä parantuneena palveluna. Terminaalipalveluja rasitti edelleen korkea vuokrataso toimipisteissä, joissa toimimme vuokratiloissa. Odotamme terminaaleilta parempaa kannattavuutta vuodesta 2021 alkaen. Erityisesti ainutlaatuisille Kemikaaliterminaaleille Kotkassa ja Heavy -terminaalillemme Vuosaaressa asetamme selkeästi kovemmat tavoitteet.

Huolintaliiketoiminta jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Aiemmat panostuksemme tietojärjestelmiin tukevat toiminnon hyvää kehitystä myös jatkossa huomioiden riippuvuussuhteen Suomen ulkomaankaupan volyymeihin. Baltian liiketoiminnot jatkuivat vakaina.

Kokonaisuutena yhtiön kannattavuus on vielä epätyydyttävällä tasolla ja yhtiön kannattavuuden ja taserakenteen parantaminen vaatii vielä lisätoimia.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talouden kehitys hiipui vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla COVID-19 pandemian seurauksena. Suomen Kiinan kaupan säilyminen hyvällä tasolla heijastui Nurminen Logisticsin toimintaan positiivisesti. Kiinan rahtijunatuotteen kuljetusvolyymit kasvoivat voimakkaasti luotettavuuden ja hyvän operointikykymme ansiosta sekä muiden kuljetusmuotojen epävarmuudesta johtuen.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019

Liikevaihto 36 480 34 470

Liiketulos -508 -1 709

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 36,5 (34,5) miljoonaan euroon, jossa oli kasvua vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna 5,8 prosenttia. Katsauskauden liiketulos parani -0,5 miljoonaan euroon (-1,7). Positiivinen tuloskehitys on ensisijaisesti Kiinan rahtijunaliikenteen kasvun ansiota. Myös huolintaliiketoiminnan alkuvuoden tuloskehitys oli positiivista. Konsernin hallinnon kiinteät kulut laskivat selvästi vertailukaudesta.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2020 ensimmäisen puolikkaan tulos parani selvästi edellisvuodesta, jonka tulosta rasittivat Kiinan rahtijunaliiketoimintaan tehdyt panostukset. COVID-19 pandemia vaikutti kansainväliseen logistiikkamarkkinaan vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Teollisuustuotannon kutistuminen näkyi laskevina kuljetusvolyymeinä. Merirahtiyhteyksiä karsittiin ja mannerten välinen liikenne väheni.

Haastava toimintaympäristö heijastui Kiinan rahtijunaliiketoimintaan erityisesti helmi-maaliskuussa, jolloin Kiinan liikkumisrajoitusten johdosta kuljetuksia jouduttiin viivästyttämään. Kiinan vahva elpyminen vuoden toisella neljänneksellä sekä meri- ja lentorahtikuljetustarjonnan supistuminen ja hintojen nousu edesauttoivat Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvua ja asiakaskanta laajeni. Liikevaihdon kasvu näkyi suoraan liiketuloksessa. Rahtijunaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi vuodesta 2019 44 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon (2,9). Rahtijunaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 11 prosenttia (8).

Huolintaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja tulos parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin teollisuuden volyymit olivat hyvällä tasolla sekä metsäteollisuuden että terästuonnin osalta. COVID-19 vaikutukset näkyivät huolinnan toimeksiantojen volyymeissä pääasiassa toukokuussa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (4,9) ja kasvu edelliseen vuoteen oli 36 prosenttia. Huolintaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 18 prosenttia (14).

Terminaalipalveluissa paperiteollisuuden tammi-helmikuun lakon välittömät vaikutukset jäivät vähäisiksi ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskehitys oli positiivista. Lakon ja COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät toisen vuosineljänneksen osalta varastotason laskuna ja projektitoimeksiantojen lykkäyksinä. COVID-19 vaikutukset jäivät odotettua vähäisemmiksi. Terminaalipalvelujen tammi-kesäkuun liikevaihto laski edellisvuodesta 8 prosenttia 7,0 miljoonaan euroon (7,6). Liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 19 prosenttia (22).

Nurminen Logistics nimitti kesäkuussa uuden operatiivisen liiketoimintojen johtoryhmän. Operatiivinen johtoryhmä mahdollistaa palvelutason ja tehokkuuden parantamisen sekä tukee erityisesti voimakkaasti kasvavan Kiinan junaliikenteen kehitystä.

Venäjän yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni edellisen vuoden vertailujaksoon verrattuna. COVID-19 pandemialla ei ollut suoria vaikutuksia liiketoimintaan. Operatiiviseen johtoryhmään liittynyt Olga Stepanova otti kesäkuussa vastatakseen Kiinan rahtijunaliiketoiminnan sekä Venäjän yhtiön liiketoiminnan. Stepanova on ollut luomassa koko Kiinan ja Euroopan välistä konttijunaliikennettä sen alusta lukien Venäjän Valtion Rautateiden myyntijohtajana, ja tuntee hyvin markkinan ja laajan eurooppalaisen asiakaskunnan. Hänen osaamisensa raaka-ainekuljetuksissa antaa myös mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön Venäjälle suuntautuvaa rautatieliikennettä.

Baltian liiketoiminnan ensimmäisen vuosipuolikkaan liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisen vuoden vertailujaksoon nähden. COVID-19 pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vahvat vientivolyymit tukivat Liettuan toimintoja. Latvian liikevaihto kasvoi Venäjälle ja Keski-Aasiaan toimitettujen projektitoimeksiantojen johdosta. Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto laski 2 prosenttia 18,7 miljoonaan euroon (19,2). Liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 51 prosenttia (56). Baltian liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla ja liiketoiminnan edellytykset ovat hyvät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi, että yleinen talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu edelleen johtuen COVID-19 pandemian vaikutuksista. Uskomme, että Nurminen Logisticsin Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu jatkuu ja yhtiön kannattavuus paranee. Yhtiön erikoislogistiikkapalvelujen kysyntä säilyy hyvänä erityisosaamisemme ansiosta.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2020.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan ja erityisesti Suomen viennin ja tuonnin yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen. Oletettua merkittävästi heikompi liiketoiminnan kehitys vaikeuttaisi yhtiön rahoitusasemaa.

COVID-19 epidemian voimakas toinen aalto Kiinassa vaikuttaisi maan sisälogistiikkaan, mikä vaikuttaisi junien syöttöliikenteeseen.

Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu voi olla odotettua hitaampaa, erityisesti uuden tyyppisten toimitusten ja uusien reittien osalta, mikäli COVID-19 henkilömatkustusrajoitukset jatkuvat tai kiristyvät entisestään. Henkilömatkustusrajoitukset saattavat vaikeuttaa asiakkaidemme kaupallisia neuvotteluja erityisesti uusien tuotteiden lanseerauksissa.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirtaan vaikuttivat tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon tehdyt investoinnit 0,1 miljoonaa euroa ja PFC Nordic Oy:n hankinta 0,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -3,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 4,0 miljoonaa euroa. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat, yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, koostuvat pääosin 2,3 miljoonan euron vuokrasopimusveloista ja 0,9 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaiset korolliset velat ovat 40,0 miljoonaa euroa, josta 27,0 miljoonaa euroa liittyvät IFRS 16 mukaisesti kapitalisoituihin vuokravastuisiin. Pitkäaikaiset lainat ovat 13,0 miljoonaa euroa. Nämä lainat Ilmariselta erääntyvät kesäkuussa 2023.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 43,2 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 39,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen hybridilaina Ilmariselta.

Taseen loppusumma oli 52,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste -4,3 prosenttia.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 0,1 (0,4) miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Poistot olivat 2,6 (2,7) miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia (7,9) liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) Nurminen Logistics Services Oy (100 %), RW Logistics Oy (100 %), PFC Nordic Oy (100%), Kiinteistö Oy Kotkan Siikasaarentie 78 (100%), Kiinteistö Oy Luumäen Suoanttilantie 101 (100%), Kiinteistö Oy Vainikkalan Huolintatie 13 (100%), NR Rail Oy (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 171, kun se 30.6.2019 oli 177. Ulkomailla työskenteli 28 henkilöä. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vuonna 2019).

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluivat 30.6.2020: Olli Pohjanvirta, vt. toimitusjohtaja 25.5.2020 alkaen, Iiris Pohjanpalo, CFO, Petri Luurila, CIO, Jonna Paasonen, VP Forwarding 15.5.2020 alkaen. Lisäksi johtoryhmään kuului Mikko Järvinen, myyntijohtaja 20.5.2020 saakka, sekä Tero Vauraste, toimitusjohtaja 24.5.2020 saakka.

JOHDON LIIKETOIMET

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 4.5.2020 toimitusjohtaja Tero Vaurasteen merkintäilmoituksen 120 000 osakkeesta yksikköhinnalla 0,24.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.-30.6.2020 oli 2 325 321 kappaletta, joka on 5,2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 585 tuhatta euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,23 euroa osakkeelta ja ylin 0,30 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,24 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 10 733 802 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 1 443. Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan omistukset on kerrottu taulukko-osassa.

Yhtiön osakemäärä oli katsauskaudella 44 724 174 kappaletta. Yhtiöllä oli 30.6.2020 hallussaan omia osakkeita 106 333 kappaletta, mikä on 0,24 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.6.2020 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2019−31.12.2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemispolitiikan.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019−31.12.2019 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytkönen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1500 euroa kokoukselta, muille Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään lisäksi puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2021 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 17.1.2020 käynnistävänsä koko Suomen tytäryhtiöiden henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut varautumisena logistiikan tavaravirtojen hiljenemiseen valmistavan teollisuuden ja muun asiakaskunnan työmarkkinahäiriöiden johdosta. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.2.2020. Työmarkkinahäiriöiden päätyttyä yhtiö ei toteuttanut sopeuttamistoimenpiteitä.

Yhtiö tiedotti 4.3.2020 tekevänsä 5,3 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen vuoden 2019 tilinpäätökseen. Alaskirjaus vaikuttaa negatiivisesti omavaraisuusasteeseen. Yhtiö on sopinut takaajien kanssa omavaraisuuteen liittyvästä kovenanttiehdosta luopumisesta.

Yhtiö tiedotti 17.3.2020 käynnistävänsä Nurminen Logistics Services Oy:n henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut globaalin pandemiatilanteen aiheuttamien mahdollisten logistiikan tavaravirtojen muutoksiin varautumiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 16.4.2020. Yhtiö on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden lomauttaa Nurminen Logistics Services Oy:n koko henkilöstö ennen 31.3.2021 enintään 90 päivän ajaksi, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu COVID-19 tilanteesta aiheutuvaa vähentymistä tai torjuntatoimien aiheuttamia häiriöitä.

Yhtiö tiedotti 16.4.2020 käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstön sekä liiketoimintakaupassa Nurminen Logistics Services Oy:n palvelukseen siirtyneen PFC Nordic Oy:n henkilöstön kanssa COVID-19 torjuntatoimien aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin varautumiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.5.2020. Yhtiö on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden lomauttaa Nurminen Logistics Oyj:n koko henkilöstö ennen 31.3.2021 enintään 90 päivän ajaksi ja PFC Nordic Oy:ltä Nurminen Logistics Services Oy:n palvelukseen siirtyneen henkilöstön jäsenten osalta 90 päivän ajaksi ennen 27.10.2020.

Yhtiö tiedotti 22.4.2020 Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen päätöksestä yhteensä 120 000 osakkeen suunnatusta osakeannista toimitusjohtaja Tero Vaurasteelle merkintähinnalla 0,24 euroa. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2020.

Yhtiö tiedotti 22.4.2020 Hannu Leinosen jäävän pois Nurminen Logistics Oyj:n hallituksesta.

Yhtiö tiedotti 15.6.2020 Irmeli Rytkösen nimityksestä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

Seuraava taloudellinen katsaus

Nurminen Logstics -konsernin vuositilinpäätöskatsauksen julkaisuajankohta sekä vuoden 2021 taloudellinen tiedotusaikataulu julkaistaan joulukuussa 2020.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, vt. toimitusjohtaja, p. 040 900 6799

0
0
7.8.2020 - 14:09

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

Oon odotellut kuin kuuta nousevaa että junarahti lähtisi lentoon. Istuen tiukasti tällä välin 0 kpl päällä. Mielestäni nyt tämä sitten tapahtui. Etenkin näkymät kuulostavat yllättävän hyviltä ottaen huomioon muutaman viime vuoden. 

"toisella vuosipuoliskolla odotetaan merkittävää parannusta vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen nähden."

Jos tämä junarahti lähtee nyt käyntiin niin uskon että osakkeessa on hurja tuottopotentiaali. Kädet syyhyten odottelen Inderesin maanantaista tavoitehinnan nostoa. 

Nyt hypätty junan kyytiin! (pahoittelen, taisin ostaa ohuen myyntilaidan tyhjäksi)

0
0
3.9.2020 - 12:06

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

Jos tämä junarahti lähtee nyt käyntiin niin uskon että osakkeessa on hurja tuottopotentiaali. Kädet syyhyten odottelen Inderesin maanantaista tavoitehinnan nostoa. 

 

Päivitystä: Syyhyntä loppui lyhyeen kun luin Inderesin kommentit: https://www.inderes.fi/fi/palapelista-puuttuu-kriittisia-osia

 

Sain ulostettua kuitenkin puolet ostamistani takaisin pikkuvoitolla ja puolet jäi odottamaan parempia aikoja. Nyt näyttää että tuke tuolle n 0,3 tasolle löytyy, tosin pientä on vaihto. Taidan pitää omani seuraaviin uutisiin saakka koska osarin jälkeen odotusarvo on että ne on hyviä.. 

0
0
16.9.2020 - 12:00

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

https://www.nurminenlogistics.fi/uutiset/nurminen-logistics-avaa-uuden-…

 

Ja yo uutinen tulikin sitten mutta kurssi ei reagoinut juuri mitenkään. Tosin viikon kuluttua uutisesta kurssi ampaisi 40% ylöspäin ja syyksi kerrottiin tuo edellisen viikon uutinen cool pörssit on tehokkaat eikä uutisiinkaan ehdi reagoimaan koska automaattiset robot tekevät päätökset millisekunneissa... yeah right. 

Ulostin nyt noista jäljelle jääneistä osakkeista kolmanneksen, oli ehkä vikatikki koska ostopainetta tuntuu vieläkin olevan. Loput taidan jättää pidemmäksi aikaa katsomaan näiden Nurmisen junien puksuttelua. 

 

 

0
0
13.11.2020 - 11:20

JP

+413
Liittynyt:
12.2.2019
Viestejä:
249
T_Isanmaa kirjoitti:

Suomen suurin työeläkeyhtiö Ilmarinen etunenässä sylkemässä piensijoittajan kasvoille:

https://www.nurminenlogistics.fi/porssitiedotteet/nurminen-logistics-oyj...

Perustelut suunnatun annin kohteesta ja tarpeesta ovat ihan pätevät, mutta mikähän on tämä suuntaus yhtiön hallitukselle ja erinäiselle joukolle muita sijoittajia?

Onko 76 % äänivallasta nähnyt, että heidän olisi nyt hyvä aika lisätä omistusta alle julkisen pörssihinnan (0,4e), kun kerran halvalla saa (0,317e 180pv painotus)?

0
0
6.8.2021 - 10:40

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

Nurminen Logistics: NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Nurminen Logistics Oyj Puolivuosikatsaus 6.8.2021, klo 9.00

 

Alkuvuoden kasvu oli erittäin voimakasta. Liikevaihto kasvoi 73% 63,0 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 3,7 miljoonaan euroon

Tämä on tiivistelmä Nurminen Logisticsin puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivuilla osoitteessa nurminenlogistics.com/fi

AVAINLUVUT 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020

EUR milj.

Liikevaihto 63,0 36,5

Raportoitu liiketulos 3,7 -0,5

Liiketulosprosentti 5,9 % -1,4 %

Nettotulos 2,2 -1,6

Tulos per osake (€) 0,01 -0,05

Liiketoiminnan rahavirta 2,0 3,4

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Nurminen Logistics odottaa, että liikevaihto ja liiketulos kasvavat merkittävästi vuonna 2021.

Aiemmin Nurminen Logistics arvioi, että liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee selvästi vuonna 2021.

 

 

Hurjaa on meno. Inderesin ennusteet ei pysy millään perässä. Todella mielenkiintoista on lukea inderesin kommentit tähän puolivuotiskatsaukseen. 

Inderes ennuste liikevaihdolle oli 43,4 ja toteutunut 63. 

Itseasiassa tällä liikevaihdolla ammutaan selvästi yli 2023 ennusteista. 

 

0
0
9.8.2021 - 09:43

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

Inderesin analyysi:

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-tuloksensa, joka ylitti odotuksemme hehtaarilla. Yhtiön tuloskäänne on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin, kun palveluiden kysyntä on ollut erinomaisella tasolla ja samalla kustannusrakenteen saneeraus on onnistunut erittäin hyvin. Onnistuneiden ja tuloskäänteen kannalta kriittisten liiketoiminnan tervehdyttämistoimenpiteiden lisäksi myös markkina on vahvistanut käännettä hintojen kohotessa huomattavasti. Olimme arvioineet tuloskäänteen räikeästi alakanttiin, minkä seurauksena olemme nostaneet ennusteitamme huomattavasti.

https://www.inderes.fi/fi/tuloskaanne-edennyt-valtavin-harppauksin

Hiukkasen jouduttiin vetämään ennusteita ylöspäin. Jännä että nähdään että kasvu taittuisi 2022 eteenpäin. Mistään en löytänyt tälle muita syitä kuin "rahtihintojen odotetaan normalisoituvan"

Junarahti kasvaa tänä vuonna 255% ja vastaa nyt 23% yhtiön liikevaihdosta. En näe mitään syytä etteikö tämä kehitys jatkuisi myös tulevaisuudessa. Kaikki loput liiketoiminta-alueet tulevat sitten tämän päälle. 

 

Liikevaihdon kasvu tuli laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueista, mutta voimakkaimman suhteellisen kasvun toi Kiinan ja Aasian rahtijunaliiketoiminta, joka kasvoi peräti 255 % ja toi jo 23 % konsernin liikevaihdosta. Kasvua toi sekä vanhojen reittien kasvanut kysyntä että uusien reittien avaukset. Osaltaan kasvuun heijastui merirahtien voimakkaan hinnannousun tuoma kysyntä vaihtoehtoisille reiteille, mutta käsityksemme mukaan myös hintojen nousulla on ollut olennainen kasvua tukeva rooli tässäkin liiketoiminnassa. Toinen merkittävä kasvun veturi oli Baltian liiketoimintojen kasvu, joka oli peräti 89 % H1:llä. Näin ollen liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdosta kohosi 56 %:iin konsernin liikevaihdosta. Yhtiö arvioi hintatasojen kohonneen täällä 30 %. Muista alueista Cargo-kasvoi 6 %, kun taas Huolintaliiketoiminnan liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla

0
0
9.8.2021 - 18:01

Paahtopaisti

+60
Liittynyt:
1.10.2014
Viestejä:
108

Itse ostin nyt. Kauhean kallis PB-luvulla mutta ympäristöystävällinen ja varma toimitustapa Suezin kanavan jumiutumisen jälkeen nostaa varmasti kiinnostusta vaihtoehtoja kohtaan.

PE-luvulla ja/tai EV/EBIT(DA) luvuilla taas ei todellakaan kallis ottaen huomioon kasvunäkymän ja nollakorot.

0
0
25.8.2021 - 15:14

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nurminen-logistics-junarahdin-hinnat…

 

"Pörssilistattu Nurminen Logistics nosti talousnäkymiään aiemmin elokuussa alkuvuoden vahvan kasvun ansiosta. Yhtiö aikoo loppuvuonna lisätä nykyisten junareittien kapasiteettia ja uusia vuoroja Aasiassa ja Euroopassa. Kaukoidästä yhtiö rahtaa nyt noin 600 konttia kuukaudessa, mutta loppusyksystä määrä voi Pohjanvirran mukaan olla jo lähellä tuhatta."

Kun hinnat nousee 4X ja volyymi tuplaantuu (ja kulut pysyvät kurissa) niin aletaan puhua kohtuu kovasta vipuvaikutuksesta tulokseen...

0
0
25.8.2021 - 18:38

Lead Zeppelin

+38
Liittynyt:
18.1.2021
Viestejä:
51
jelly kirjoitti:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nurminen-logistics-junarahdin-hinnat-...

 

"Pörssilistattu Nurminen Logistics nosti talousnäkymiään aiemmin elokuussa alkuvuoden vahvan kasvun ansiosta. Yhtiö aikoo loppuvuonna lisätä nykyisten junareittien kapasiteettia ja uusia vuoroja Aasiassa ja Euroopassa. Kaukoidästä yhtiö rahtaa nyt noin 600 konttia kuukaudessa, mutta loppusyksystä määrä voi Pohjanvirran mukaan olla jo lähellä tuhatta."

Kun hinnat nousee 4X ja volyymi tuplaantuu (ja kulut pysyvät kurissa) niin aletaan puhua kohtuu kovasta vipuvaikutuksesta tulokseen...

6.8. uudessa ohjeistuksessa liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi 2021. Mitään haarukoita ei annettu, mikä lisää mukavasti ennusteheittojen mahdollisuutta. "Merkittävästi" -ilmaisusta ei ole ennustajalle liiaksi apua. Merkit sille, että tuo olisi kevyt ilmaisu NLG:n loppuvuoden momentumille.

0
0
1.9.2021 - 11:15

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

Päivitetty omistajaluettelo (31.8.)

https://www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeeno…

 

Kaksi omistajaa myy:

1. H. G. Paloheimo Oy: -414 196 osaketta (jäljellä 1 904 167)

2. Assai Oy: -132 648 osaketta (jäljellä 1 901 412)

 

Koko elokuun vaihto noin 1 400 000 osaketta. 

 

Paloheimo/Assai pidättelee siis tällä hetkellä kurssia. Ulostettavaa tosin löytyy vielä joten jos myynnit jatkuvat niin kurssi pysynee nykyisellä tasollaan. 

0
0
15.9.2021 - 10:38

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

No nyt tuli yhtiöltä melkoiset tavoitteet. Jos nuo toteutuvat niin kurssi on parin vuoden päästä ihan eri lukemissa. Nappasin taas itselle lisää, paino alkaa olla jo melko kova. Täytyy vaan pyrkiä unohtamaan menneisyys ja katsoa tulevaisuuteen. Toivotaan että junan kyydissä tulee makoisat kyydit. 

 

https://news.cision.com/fi/nurminen-logistics/r/nurminen-logistics-oyj-…

 

NURMINEN LOGISTICS OYJ on asettanut uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023.

Yhtiön uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 ovat:

  • Liikevaihto on 200 miljoonaa euroa, kasvu toteutetaan tulorahoituksella.

  • EBIT  vähintään 9 %
  • OPO % vähintään 33 %
  • Gearing alle 100 %
  • Nettovelat /ebitda alle 2,5
  • Kasvava osingonjako  33-50 % nettotuloksesta

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 on asetettu ottaen huomioon omistaja-arvon kestävä kasvu. Lisäksi on huomioitu nykyinen yhtiörakenne, joka sisältää Vuosaaren terminaalikiinteistön omistuksen, mikä mahdollistaa yhtiölle huomattavasti normaalia korkeamman velkaantuneisuuden.

Strategian mukaisesti yhtiö jatkaa kansainvälisen palveluverkoston kasvattamista Euroopassa ja Aasiassa, sekä panostaa asiakashallinnan- ja palvelun digitaalisiin alustoihin.  Lisäksi yhtiö tukee asiakkaiden vastuullisuustavoitteita ja kilpailukykyä tarjoamalla rautatieoperoinnin ratkaisuja logistiikan CO2 -päästöjen alentamiseen.

Yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa myös ajanjaksolla 2021-2023 yrityskaupat, erityisesti Kiinassa, tukemaan tulevaisuuden merkittävää kasvua.

0
0
1.10.2021 - 12:15

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119
jelly kirjoitti:

Päivitetty omistajaluettelo (31.8.)

https://www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeenom...

 

Kaksi omistajaa myy:

1. H. G. Paloheimo Oy: -414 196 osaketta (jäljellä 1 904 167)

2. Assai Oy: -132 648 osaketta (jäljellä 1 901 412)

 

Koko elokuun vaihto noin 1 400 000 osaketta. 

 

Paloheimo/Assai pidättelee siis tällä hetkellä kurssia. Ulostettavaa tosin löytyy vielä joten jos myynnit jatkuvat niin kurssi pysynee nykyisellä tasollaan. 

Päivitetty omistajaluettelo (30.9.)

https://www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeeno…

Ainoastaan yksi omistaja myy

1. H. G. Paloheimo Oy: -137 972 osaketta (jäljellä 1 766 195)

Viime kuun Assai Oy on nyt pidättäytynyt myynneistä

 

Paloheimo siis pidättelee yksin kurssia. Toki varaa nykyvaihdolla ja jäljellä olevien osakkeiden perusteella pitää kurssia vielä alhaalla. 

 

0
0
18.10.2021 - 20:48

ttr

+115
Liittynyt:
7.3.2019
Viestejä:
144

Ylen uutisissa oli juuri juttua konttipulasta yms. Raidekuljetusten uskotaan huomattavasti kasvavan tämän takia.  Nurmisen edustaja oli vakaasti sitä mieltä, että Suomen kautta raiteita pitkin tuleva tavaraliikenne moninkertaistuu tulevina vuosina.

0
0
19.10.2021 - 10:34

Lead Zeppelin

+38
Liittynyt:
18.1.2021
Viestejä:
51
ttr kirjoitti:

Ylen uutisissa oli juuri juttua konttipulasta yms. Raidekuljetusten uskotaan huomattavasti kasvavan tämän takia.  Nurmisen edustaja oli vakaasti sitä mieltä, että Suomen kautta raiteita pitkin tuleva tavaraliikenne moninkertaistuu tulevina vuosina.

Logistiikkahuolista raportointi on tosiaan kiihtynyt inflaatiotarinan kehittyessä. Missasin uutisen, oliko Nurmiselta tj vai joku muu kommentoimassa?

Kurssi otti viimeksi isoja liikkeitä keväällä. Tuon rallin ja tämän päivän välissä uutta infoa maailmalta on tullut reilusti, ja Nurminen julkaissut mm. kovan H1 raportin ja julkistanut uudet tavoitteensa, jotka löytyvätkin yllä ketjusta.

0
0
19.10.2021 - 10:49

ttr

+115
Liittynyt:
7.3.2019
Viestejä:
144
Lead Zeppelin kirjoitti:

 

ttr kirjoitti:

Ylen uutisissa oli juuri juttua konttipulasta yms. Raidekuljetusten uskotaan huomattavasti kasvavan tämän takia.  Nurmisen edustaja oli vakaasti sitä mieltä, että Suomen kautta raiteita pitkin tuleva tavaraliikenne moninkertaistuu tulevina vuosina.

 

Logistiikkahuolista raportointi on tosiaan kiihtynyt inflaatiotarinan kehittyessä. Missasin uutisen, oliko Nurmiselta tj vai joku muu kommentoimassa?

Kurssi otti viimeksi isoja liikkeitä keväällä. Tuon rallin ja tämän päivän välissä uutta infoa maailmalta on tullut reilusti, ja Nurminen julkaissut mm. kovan H1 raportin ja julkistanut uudet tavoitteensa, jotka löytyvätkin yllä ketjusta.

Kyseessä oli vaalea naisoletettu, nimi ei jäänyt muistiin. Nopeasti Nurmisen nettisivuja selaamalla veikkaisin Marjut Linnajärveä. Titteli on tarpeeksi järeä ja näyttäisi olevan myös vastuussa Kiinan konttijunista. Eilen ja tänään Nurminen onkin taas ottanut ihan kivasti nostetta.

0
0
19.10.2021 - 11:20

jelly

+162
Liittynyt:
18.3.2020
Viestejä:
119

On kyllä erikoista seurata Nurmisen osakkeen liikkumista. Toki ohut vaihto mahdollistaa tämän, mutta toisaalta eihän tässä nyt mitään _uutta_ tietoa ole tullut. 

Laivarahti Kiinasta Eurooppaan kustantaa tällä hetkellä noin 12000usd per kontti, kun se vielä vuosi sitten oli noin 2000usd. Ja eiköhän junarahdin hinta ole tullut ihan samassa suhteessa ylös, eli tällä hetkellä per kontti tulee Nurmisen kassaan hurjasti lisäkatetta. Toki tuo Puolan junarahdin ruuhkautuminen tuo vielä lisämaustetta soppaan. Ja tämän lisäksi vielä volyymin lisäys. Vuosi sitten meni Linnatjärven mukaan noin 6 junaa per kuukausi, tällä hetkellä "toistakymmentä" ja mahdollisuudet on kasvattaa 6-7 junaan per PÄIVÄ (180-210 per kk). 

Tässä junassa on kyllä hyvä olla tällä hetkellä, etenkin kun hinta on edelleen todella kohtuullinen (P/S alle 1 tämän vuoden luvuilla). Nousuvaraa on "merkittävästi"...

0
0
19.10.2021 - 13:49

Innilator

+72
Liittynyt:
17.9.2021
Viestejä:
322

Juuri tulleen tiedon mukaan 40 jalan kontista pyydetään jo yli USD 19000 eikä tyhjiä kontteja & laivatilaa löydy oikein yhdeltäkään varustamolta. Ja helmikuun alussa on taas viikon pyhäputki kun Kiinan uusi vuosi alkaa. Tämä suman purkamiseen menee ainakin puoli vuotta, kenties pidempäänkin.

0
0
22.10.2021 - 20:54

Lead Zeppelin

+38
Liittynyt:
18.1.2021
Viestejä:
51

Nurmisen vaihto vilkastui selvästi tällä viikolla. Yhtiön omaa tiedottamista ei ollut, muutamia rahtihuolien täyteisiä uutisia kylläkin, kuten yllä linkattu Yle-uutinen, jossa yhtiön myyntijohtaja luotaa kiireistä tulevaisuutta Aasian liikenteessä.

Kiinnostavaa, että vaihto vilkastui selvästi ma klo 16 eteenpäin n. päivää ennen sisäpiiritiedotetta, ja jatkui paljon normaalia suurempana läpi viikon. Kynttilöitä voi vertailla huhtikuun pomppuun. Nyt tosin, hieman yllättäen, viikko päättyi vihreään.

Tj Pohjanvirta siis myi hallituksen jäsenelle (J. Nurminen) vajaa 182k kpl @1,12. Markkina ei ottanut tästä mallia hinnoitteluun.

0
0
22.10.2021 - 21:06

Lead Zeppelin

+38
Liittynyt:
18.1.2021
Viestejä:
51

KL foorumilla muuten tehty kunnolla myyräntyötä siitä, kuka Nurmisella on viime vuosina mahdollisesti käynyt kauppaa ja mitä yhtiössä on samalla tapahtunut. 

Värikäs case, seurantaa ei juuri ole. Inderesin Pulkkisen haastattelussa elokuussa tj sanoi, että 2010-luvun lopun tappiot ovat olleet käytännössä täysin epäedullisen kiinteistöjärjestelyn syytä, mikä korjattiin suunnatulla annilla 2020 lopussa. Antihan oli käytännössä pienosakkaiden ryöstö, mutta se on eri keskustelu. 
 

Uusi kiinteistöjärjestely mahdollistaa yhtiön mukaan esim. selvästi korkeamman velkaisuuden, mikä ollut Inderesin analyytikon (Petri G) papereissa iso huoli, ja todnäk myös laajemmin markkinan näkökulmasta pitänyt riskiprofiilin korkeana. 

0
0
1.11.2021 - 14:52

Lead Zeppelin

+38
Liittynyt:
18.1.2021
Viestejä:
51
jelly kirjoitti:

 

jelly kirjoitti:

Päivitetty omistajaluettelo (31.8.)

https://www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeenom...

 

Kaksi omistajaa myy:

1. H. G. Paloheimo Oy: -414 196 osaketta (jäljellä 1 904 167)

2. Assai Oy: -132 648 osaketta (jäljellä 1 901 412)

 

Koko elokuun vaihto noin 1 400 000 osaketta. 

 

Paloheimo/Assai pidättelee siis tällä hetkellä kurssia. Ulostettavaa tosin löytyy vielä joten jos myynnit jatkuvat niin kurssi pysynee nykyisellä tasollaan. 

 

Päivitetty omistajaluettelo (30.9.)

https://www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeenom...

Ainoastaan yksi omistaja myy

1. H. G. Paloheimo Oy: -137 972 osaketta (jäljellä 1 766 195)

Viime kuun Assai Oy on nyt pidättäytynyt myynneistä

 

Paloheimo siis pidättelee yksin kurssia. Toki varaa nykyvaihdolla ja jäljellä olevien osakkeiden perusteella pitää kurssia vielä alhaalla. 

 

31.10. omistajaluettelon mukaan suurimmat omistajat eivät ole juuri myyneet lokakuun aikana. Kurssi teki pienen tasokorjauksen, jota ei kevään tapaan myyty samantien alas.

Pohjanvirran ja Nurmisen välinen kauppa oli suurin muutos listalaisten keskuudessa. Ulkomaiset välittäjät ovat olleet melko harvinainen näky Nurmisen välittäjätilastoissa. Lokakuun aikana näitä on silloin tällöin vilahdellut.

0
0
12.11.2021 - 11:29

Lead Zeppelin

+38
Liittynyt:
18.1.2021
Viestejä:
51

Kuinkahan pitkälle markkina tätä Nurmisen casea katsoo... yhteensä verosaamisia oli ~10M, joista kaikki olisi luultavasti aktivoitu, jos verotettavaa tuloa olisi riittävällä todennäköisyydellä odotettavissa sen verran, että noita pääsee käyttämään. Kirjaus ihan hyvän kokoinen vrt. esim. Nurmisen H1 '21 tulos 2,2M.

0
0
12.11.2021 - 13:10

Innilator

+72
Liittynyt:
17.9.2021
Viestejä:
322

Mew, tuo peanuts raideliikenne on laina-ajalla ja mm. eräs Maersk aikoo myös tuotteistaa sen. Mutta kyllähän piensijoittajia vedättäneet mielellään myy ne osakkeet roimalla voitolla takaisin useampaan kertaankin.

0
0