Olet täällä

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 4

Kuten moni on varmasti huomannut, maailmalla ja Suomessa on päällä sijoitusbuumi. Pörssilistautumisia tulee ennätyspaljon ja uudet sijoitusmuodot nostavat päätään. Yksi näistä uusista sijoitusmuodoista on listaamattomat kasvuyritykset, joka on suurelle yleisölle melko tuntematon alue. Eikä ihme, pääomasijoittaminen kasvuyrityksiin on ollut pitkään vain isomman rahan ja pienen piirin ulottuvilla. Julkiset listaamattomien yritysten osakeannit ovat kuitenkin muuttaneet tätä pelikenttää.

Sijoittaminen keskittyy Suomessa pääosin asuntoihin, rahastoihin ja pörssiosakkeisiin. Blogin tarkoitus on jakaa tietoa sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyrityksiin ja toivottavasti antaa sijoittajille uusia vaihtoehtoja perinteisten sijoitusmuotojen rinnalle. Tulen käsittelemään mm. seuraavia aiheita:

- Miksi kasvuyritykset keräävät rahaa osakeannilla

- Pääomasijoittamisen tuottopotentiaalit ja riskit

- Miten kohteet poikkeavat toisistaan

- Kuinka onnistua pääomasijoittamisessa

- Passiivinen/aktiivinen pääomasijoittaminen

- Miten sijoittaminen listaamattomiin yhtiöihin käytännössä tapahtuu

- Suurimmat erot pörssisijoittamiseen

- Lukijoiden toiveaiheet

 

Toimin sijoitusasiamiehenä Kansalaisrahoitus Oy:lle, joka on järjestänyt osakeanteja kasvuyrityksille vuodesta 2012 alkaen. Avaan blogissa tulevia osakeanteja ja kasvuyrityksiä sijoituskohteina. Pyrkimykseni on myös julkaista blogissa menestyneiden pääomasijoittajien haastatteluja.   

- Jaakko Jääskelä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla sijoitusyhtio.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 4

Maailma on täynnä erilaisia yhtiöitä eri toimialoilta. Osa pärjää, osa ei. Markkinat eivät ole täysin identtiset missään: venäläinen on tehokkaampi Vodkan kuluttaja kuin ruotsalainen. Muualla voi seuransa jopa valita, meillä käydään kylässä vain Veikkauksella.

Pyrin kirjoittamaan mahdollisimman suoraviivaisesti. Tarkoituksena ei ole yleistää liikaa, koska muuttujia on joka nurkan takana. Lienee kuitenkin selvää, nopea kasvu sitoo usein hurjasti resursseja. Yrityksen kasvaessa, on sen mm. neuvoteltava uusia sopimuksia, käynnistettävä uusia projekteja, rekrytoitava lisää työvoimaa ja rakennettava hallintoaan tehokkaaksi. Kaikki tämä sitoo resursseja ja se maksaa, mutta ei tuota välitöntä kassavirtaa. Vaikka tilauskantaa olisikin hyvin sisässä, kilahtaa firman kirstu vasta myöhemmin.

Kasvuyrityksen kassavirta sekä kassanhallinta tuottavat huomattavasti enemmän haasteita kuin vakiintuneen, maltillisemmin kasvavan yrityksen. Vakiintuneella yrityksellä kasvun kulut ovat suhteessa vähäisempiä ja vastoin liiketoiminnan kassavirta taas suurempi. Kasvuyrityskentässä kulujen ja tuottojen suhde on siis väliaikaisesti ns. väärinpäin, vaikkei puhuttaisi edes suurista investointikohteista.

Vakiintuneet yritykset hoitavatkin väliaikaiset rahoitustarpeensa lainarahalla. Kasvuyrityksen haaste on saada järkevän hintaista lainarahoitusta ilman omaa pääomaa tai positiivista kassavirtaa, oli yritys tai näkymät kuinka potentiaalisia tahansa. Toimiva rahoitus on myös yksi yritystukien vaatimus.

Kun järkevää lainarahaa ei heru, kasvuyrityksen vaihtoehdoksi jää rahan kerääminen laskemalla uusia osuuksia yrityksestä, joka toteutetaan yleensä osakeannin kautta. Kun omaa pääomaa on kerätty, voidaan rahoitusta täydentää lisäksi lainarahoituksella ja mahdollisilla yritystuilla. Tämä on kasvuyrityksiin sijoittaville otollinen paikka hypätä osakkaaksi mukaan. Rahoituspaineessa olevan korkean potentiaalin yhtiön osakkeiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin mitä se voi lähitulevaisuudessa olla. Samasta syystä osakkeita ei lasketa liikkeelle kuin tarvittava, pääomatavoitteet täyttävä määrä.  

Osakeannin tavoitteena voi rahoituksen lisäksi olla myös yhtiön keskittyneen omistusrakenteen laajentaminen tulevaa listautumista silmällä pitäen. Tästä lisää myöhemmin.

Seuraavassa osassa esittelen cleantech-alan kohdeyhtiötä Ductor Oy:ta, jolle Kansalaisrahoituksella on käynnissä vaihtovelkakirjamuotoinen rahoituskierros.

 

- Jaakko Jääskelä

Mikäli etsit korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteita, ota yhteyttä 

 

Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä. Blogi on luettavissa myös sivustolla sijoitusyhtio.net

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 4

Sijoituskeissi – Ductor Oy (vaihtovelkakirja)

 

Suuri kiitos lukijoille tähänastisista yhteydenotoista ja kommenteista. Pyrin jatkossakin vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Sitten Ductoriin:

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

DUCTOR OY

Ductor Oy on 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-alan kasvuyritys, joka on luonut patentoidun teknologian mullistamaan biokaasuteollisuuden markkinoita.

Kunnianosoituksena teknologiastaan Ductor sai vuonna 2015 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä apurahan erittäin kilpailusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Samana vuonna yhtiö palkittiin kansainvälisten pääomasijoittajien silmien alla arvostetun Global Cleantech Cluster Associationin Later Stage Awards -kilpailun voittajaksi. Kilpailussa menestyneet seulottiin yli 10.000 kohdeyhtiön joukosta.

Palkintoja pokannut teknologia onkin biokaasuteollisuudelle täysin poikkeuksellinen, isoon ongelmaan tarttuva, joka on todistettu testiolosuhteissa toimivaksi ja valmis globaalisti hyödynnettäväksi. Tämä on tuonut mukanaan yhtiöön merkittäviä pääomasijoittajia.

NYKYONGELMA

Tänä päivänä suurin osa maapallon energiankulutuksesta katetaan uusiutumattomalla energiantuotannolla. Seurauksena rajalliset luonnonvarat vähenevät ja ilmasto lämpenee.

Maapallolla on järjetön määrä jätemateriaalia (mm. kananlantaa ja ruokajätteitä), joille ei ole olemassa järkevää hyödyllistä käyttökohdetta. Valtavien jätemäärien vuoksi maa-alueet saastuvat ja ympäristö kärsii etenkin vesistöjen osalta. Kananlantajätteen määrän nopea kasvu on johtanut äärimmillään mm. USA:ssa siihen, että kananlannan vastaanotosta jopa maksetaan.

Biokaasu on yksi erinomaisista uusiutuvista energianlähteistä. Ilman julkisia tukia, sen tuotanto ei kuitenkaan ole vielä kannattavaa. Yksi suurimmista kannattavuuden ongelmista biokaasutuotannossa ovat korkeat raaka-ainekustannukset. Tänä päivänä raaka-aineena toimii pääasiassa ravinto(maissi ja bataatti). Jätemateriaalia(kananlantaa tai ruokajätettä) ei olla vielä pystytty hyödyntämään tehokkaasti, koska jätemateriaalin sisältämä typpi pysäyttää kaasun tuotantoprosessin biokaasutehtaassa. Näihin ongelmiin Ductorin kehittämä teknologia tarttuu.

RATKAISU

Ductorin mullistavalla teknologialla voidaan poistaa juuri typin ongelma tehtaan prosessissa ja näin käyttää raaka-aineena jätemateriaalia kaasun tuotantoon. Innovaatiolla on valtava merkitys tuotannon nopeuteen sekä raaka-ainekustannuksiin ja sille on olemassa suuri välitön kysyntä. Yhtiön teknologia tuo asiakkaille(biokaasulaitoksille) valtavat hyödyt: raaka-ainekustannusten huomattava alentuminen ja lisämyynnit sivutuotteena syntyvistä lannotteista.

MARKKINA JA NYKYTILANNE

Teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja tuotteille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Pelkästään Saksa on rakentanut 8.000 biokaasulaitosta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näistä laitoksista saksalaiset asiantuntijat(Fraunhofer Institute ja Ecoprog GmbH) ovat arvioineet 2.000 laitoksen olevan Ductorin teknologialle soveltuvia.

Yhtiöllä on jo neljä allekirjoitettua toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja n. 70 aktiivista asiakasneuvottelua käynnissä eri puolilla maailmaa, yhteisarvoltaan yli 300M€. Rahoituskierroksen pääomien käyttökohde onkin mm. kauppojen toimitus 2018 sekä taseen että organisaation vahvistaminen.

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Lähtökohdat tähän tavoitteeseen ovat loistavat, koska suoria kilpailijoita ei ole ja innovaatio halutaan markkinoilla ottaa käyttöön nopeasti.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana Ductoria kohtaan on osoitettu kiinnostusta listautumisanteja järjestäviltä tahoilta. Keskustelut kolmen tahon kanssa ovat johtaneet siihen, että yhtiö on julkistanut tavoitteekseen listautua 2018 aikana First North -listalle, mikäli liiketoiminta kehittynyt suunnitelman mukaisesti, listautumismarkkina säilyy edelleen suotuisana ja listautumisarvostus saadaan houkuttelevaksi sekä yhtiölle että nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille. Listautumisprosessin käynnistämisen suhteen lopulliset päätökset tehdään H1 2018 aikana.

RAHOITUSKIERROS

Ductor Oy:n rahoituskierros toteutetaan vaihtovelkakirjalainana. Sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa sijoitettu pääoma sekä kertynyt korko korkeariskisiin kasvuyrityksen osakkeisiin. Ehdoista tarkemmin rahoituskierroksen materiaaleissa.

 

- Jaakko Jääskelä

Pyydä antimateriaalit tai ota yhteyttä tästä.

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Käyttäjän Kapteeni Ilmiselva kuva
Liittynyt: 15.4.2017, 13:51
Viestejä: 74

Tamahan kuulostaa jannalta! Saadaan viela Jensin ja muiden foorumilaisten optiokokemus hyotykayttoon, kun voidaan porukalla laskea bondiin liitetyn option arvoa.

Tarvitaan vain enaa antitiedot - jos voisit Jaakko linkata ne esitteet tanne suoraan?

Käyttäjän KepilläJäätä kuva
Liittynyt: 11.1.2015, 11:40
Viestejä: 249

Ristkithän tällaisissa teknologia start-upeissa ovat mielettömät. Viime tilikaudella yritys näyttää tehneen 1,3M€ tappion, liikevaihtoa ei lainkaan. Jos tyypillinen tuotekehitysvaiheen start-up niin taseeseen aktivoitu kuluja tuon tappion päälle reippaasti. Toisinsanoen kassavirran negatiivisuus on varmasti rutkasti enemmän.

Tuollainen teknologiapotentiaalin ja liikeidean hehkutus ilman näyttöjä odotusten realisoitumisesta on turhaa myyntijargoniaa. Lukuja tiskiin: Viimeinen vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen, viimeinen kirjanpidon kuukausiajo sekä kuukausitason kassavirtalaskelma perusteluineen vähintään laina-ajalle. Ihmetellään sitten yhdessä firman burnratea ja minne asti rahat riittävät. Jos tilauksia on reilusti tiskissä niin tilauksia vastaan rahoituksen saaminen perinteisimmiltäkin rahoittajatahoilta kuten pankeilta lienee mahdollista. Aina näissä pistää pohdituttamaan onko tällainen vvk- joukkorahoituskierros sitten viimeinen oljenkorsi, kun tarkempia analyysejä tekevät rahoittajatahot eivät mukaan lähde.

Toki voi olla ok casekin. Ihan mielenkiinnosta tätä voitaisiin porukalla pureksia, jos tämän myyntihehkutuksen lisäksi olisi jotain ihan konkreettisia lukuja tänne yleiseen jakoon saatavilla.

 

e: Tuolta jotain materiaalia taitaa löytyäkin https://app.kansalaisrahoitus.fi/rounds/20. Tosin tarkemmat tiedot ovat rekisteröitymisen takana.

Ei ole tyypillinen vvk-vaihto-oikeudella vaan tämä on vaihtovelvollisuudella ja korko konvertoidaan myös. Eli eivät itsekään usko lainanmaksukykyä lähiaikoina löytyvän, mikä toki ihan ymmärrettävää jos isoa kasvukulmaa haetaan.

 

Käyttäjän Kapteeni Ilmiselva kuva
Liittynyt: 15.4.2017, 13:51
Viestejä: 74

Kiitokset linkista! Vaikka antiesitteet viela uupuvat, hyvaa settiahan siella on tarjolla - ja 1 425 000 euroa jo jotkut onnekkaat ovat jo laittaneet kiinni!

Herkkuja saitilta - korostukset allekirjoittaneen:

  • Vaihtovelkakirjalaina, jonka perusteella sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus merkitä korkeariskisiä kasvuyhtiön äänivallattomia C-osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3 pykälän mukaan
  • Sijoittaja ei saa siirtää lainaosuuksia tai pantata C-osakkeita ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa suostumusta. Lainaosuuksia tai C-osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen, toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
  • Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Korkoa ei makseta rahassa lainanhaltijalle. Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa kertynyt korko Yhtiön C-sarjan osakkeiksi.

Jos siis oikein ymmarsin, kyseessa on laina, joka on pakko muuttaa yhtion osakkeiksi ja korkokin maksetaan osakkeina. Kukas muuten arvottaa ne C-sarjan osakkeet ja/tai paattaa lainan vaihtokertoimen osakkeisiin?

Ovatko C-sarjan osakkeet siis niita etuoikeutettuja osakkeita (preferred shares - ei aainioikeutta ja etuoikeus varojenjaossa), joita esim. muutama kuukausi sitten saitilla ilmoitellut Asuntosaasto-kusetus mainosti?

Käyttäjän FinnishDGI kuva
Liittynyt: 6.4.2017, 21:46
Viestejä: 57

Minun ensimmäinen ajatus oli, että tämähän sopii hyvin yhteen viime sunnuntain kolumnin kanssa.

Tuo vaihtovelvollisuus vaihtovelkakirjassa kuulostaa erityisen houkuttelevalta sijoittajalle; yhdistää kätevästi sekä lainan että pääomasijoituksen huonot puolet yhteen pakettiin.

Käyttäjän KepilläJäätä kuva
Liittynyt: 11.1.2015, 11:40
Viestejä: 249
FinnishDGI kirjoitti:

Minun ensimmäinen ajatus oli, että tämähän sopii hyvin yhteen viime sunnuntain kolumnin kanssa.

Tuo vaihtovelvollisuus vaihtovelkakirjassa kuulostaa erityisen houkuttelevalta sijoittajalle; yhdistää kätevästi sekä lainan että pääomasijoituksen huonot puolet yhteen pakettiin

Ja vaikea kuvitella miksi tämä olisi optimaalinen instrumentti yrityksenkään näkövinkkelistä. Tällaiset putiikit eivät sormia näpsäyttämällä käänny kannattavaksi, joten pääomarakenteen terveyden kannalta sijoitusten kerääminen opon ehtoisesti on yleensä must. Toki tämänkin voi katsoa yrityksen kannalta kärsivälliseksi pääomaksi, koska sijoittajalla on kuitenkin vaihtovelvollisuus. Muiden rahoittajien näkökulmasta tämä kuitenkin menee vieraan pääoman puolelle ja heikentää pääomarakennetta & tunnuslukuja, eikä siten ainakaan helpota esim. pankkirahoittajien mukaan saamista toimitusten rahoittamiseen. 

Mielenkiintoista olisi kuulla järjestävältä taholta miksi juuri tällaiseen instrumenttiin on päädytty ja miten järjestelyn on tarkoitus palvella eri osapuolia?

Lähinnä herää kysymys onko antikierros paketoitu tällaiseen vvk- kääreeseen, jotta sijoitus vaikuttaisi suoraa sijoitusta vähäriskisemmältä velkapaperilta, jota se ei todellisuudessa kuitenkaan ole. Näin saadaan ehkä uusia sijoittajia houkuteltua mukaan ja hyväksymään vaihtohetken heikompia valuaatio, millä suoraan antiin ei tässä vaiheessa saataisi sijoittajia mukaan.

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 4

Kiitos kaikille keskustelijoille, lähdetään yhdessä perkaamaan! Riskiähän näissä kohteissa riittää, se on selvä. Jotta sijoitus olisi kannattava, on potentiaalin ja positiivisten skenaarioiden todennäköisyyksien ylitettävä riskit. Alla vastauksia nousseisiin kysymyksiin:

 

VAIHTOVELKAKIRJA

VVK-laina on oman pääoman ehtoista pääomalainaa

VVK-laina on tässä tapauksessa käytännössä suora osakesijoitus, koska laina konvertoidaan joka tapauksessa osakkeiksi. Ehdot määrittävät konversiohinnan. Jos exit tapahtuu ennen 31.3.2019, konvertoidaan laina+kertyneet korot osakkeiksi 30% alle listaus/yrityskauppavaluaation, mutta kuitenkin maksimissaan 2,5€ per osake. Jos ennen 31.3.2019 ei tule exittiä, konvertoidaan laina+korot 1,5€ per osake.

Vaihtovelkakirjan kautta sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin on maailmalla hyvinkin tavallista. VVK sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhtiön arvon määritys on haastavaa.

 

C-OSAKE, JOLLA ETUOIKEUS VAROJENJAOSSA

Etuoikeus on tässä tapauksessa positiivinen. “Huonossa exitissä” C-sarjan osakkeenomistajille pyritään takaamaan ensin sijoittamansa pääoma takaisin. Hyvässä skenaariossa C-osakkeet ovat täysin mukana arvonnousussa, toisin kuin “preferred shares”-tyyppiset ratkaisut.

“(i) Jos jaettavien varojen yhteismäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin A-sarjan ja C-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu alkuperäinen merkintähinta lisättynä niille maksettavalla, jo päätetyllä, mutta maksamatta olevalla osingon määrällä, jaetaan varat A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille A-sarjan ja C-sarjan osakkeista maksettujen alkuperäisten merkintähintojen määrän mukaisessa suhteessa.

(ii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen, mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävän kohdan (i) perusteella oikeutettuja, jaetaan ylittävästä osasta A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille määrä, johon he olisivat olleet oikeutettuja, mikäli A-sarjan ja C-sarjan osakkeet olisi vaihdettu B-sarjan osakkeiksi välittömästi ennen varojen jakoa.

(iii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävien kohtien (i) ja (ii) perusteella oikeutettuja, jaetaan jäljelle jäänyt osa B-sarjan osakkeiden omistajille heidän senhetkisen osakeomistuksen suhteessa.”

 

MIKSI HAETAAN OMAN PÄÄOMAN EHTOISTA RAHOITUSTA?

Alla sijoitusmuistiosta. Kuten KepilläJäätä sanoi, tilauksia vastaan saa lainaa. Tähän pyritään, mutta vaiheen ajaksi tarvitaan myös omaa pääomaa muiden toiminnan kulujen kattamiseksi, kunnes kassavirta kääntyy positiiviseksi.

“Yhtiön operatiivisen liiketoiminnan skaalaamiseen tullaan välittömässä lähitulevaisuudessa tarvitsemaan oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Lisäksi pohjoismaisten ja kansainvälisten pankkien sekä Finnveran kanssa on aloitettu lainaneuvottelut liittyen asiakastoimitusten rahoittamiseen. Rahoituksen hankkimisen onnistuminen osakeantien ja lainaneuvottelujen kautta tulee vaikuttamaan asiakastilausten toimitusnopeuteen ja näin ollen Yhtiön liiketoiminnan ja kassavirtojen kehitykseen.“

“Ductor on viimeisen 12-18 kuukauden aikana edistänyt neuvotteluja useiden uusien asiakkaiden kanssa varsinkin Saksassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Nyt tarjottavalla Lainalla kerättävät varat käytetään nykyisten ja uusien tavoiteltujen asiakastoimitusten varmistamiseen yhdessä pankkirahoituksen kanssa sekä voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa Lainalla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää esim. Saksassa vuonna 2018 konkretisoituvien neljän laitostoimituksen omarahoitukseen, näihin pankeilta saatavan rahoituksen lisäksi. Lisäksi varoja aiotaan ohjata myynnin jatkokiihdyttämiseen Saksan markkinalla ja uusien alueiden, kuten Aasian ja Yhdysvaltain markkinan avaamiseen. Varoja voidaan näin hyödyntää myös käyttöpääoman rahoittamiseksi ja Yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin. “

 

KEHITTÄMISMENOT TASEESSA JA BURN RATE

Kehittämismenoja on aktivoitu taseeseen n. 650k€ vuonna 2016 ja 600k€ vuonna 2015. Siten vuonna 2016 tuloslaskelman tappio + aktivoidut kehitysmenot olivat yhteensä noin 1,9M€

“Lainan Merkintäajan alkaessa Yhtiön kiinteät kuukausittaiset kulut (”burn rate”) ovat noin 125.000 euron tasolla.”

“Liiketoimintasuunnitelman mukaan vuoden 2018 luvut ovat seuraavat: liikevaihto 11.4m€, käyttökate -0.7m€, nettotulos -1.0m€.

Vastaavat luvut v. 2019: liikevaihto 64.4m€, käyttökate 4.3m€, nettotulos 3.6m€.

Break-even taso kannattavuuteen olettaen vuodelle 2019 suunniteltujen kiinteiden kustannusten tason: i) käyttökatetasolla positiivinen tulos vaatii n. 24m€ liikevaihdon, ii) nettotulostasolla positiivinen tulos vaatii n. 30m€ liikevaihdon.”

 

Tavoiteena on listautua n. vuoden päästä. Myös VVK:n ehdot kannustavat yhtiötä nopeaan exittiin ennen 31.3.2019.

 

Kaikki tiedot löytyy antimateriaaleista. Ne voi pyytää sähköpostilla tai lomakkeella.

 

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Käyttäjän KepilläJäätä kuva
Liittynyt: 11.1.2015, 11:40
Viestejä: 249

Kiitos vastauksista. Eli kyse on oman pääoman ehtoisesta pääomalainasta. Vaihtovelkakirjalainoja varmasti käytetään kotimaankin start-up kentässä, monesti näitä näkee vaihto-oikeudella ilman vaihtovelvollisuutta, jolloin menee vpo:n puolelle.

Jotta sijoitus olisi kannattava, on potentiaalin ja positiivisten skenaarioiden todennäköisyyksien ylitettävä riskit.

Tämä juuri on se iso ongelma. Firma jolla ei ole liikevaihtoa/toteutuneita toimituksia ja monesti vielä teknologian toimivuuteen & ensimmäisiin toimituksiin liittyy isoja riskejä, niin vaihtoehtoisia skenaarioita on tuhottomasti ja niistä iso osa ei ole sijoittajalle suosiollisia. Se mikä on varmaa niin näissä joukkorahoituskierrosten materiaaleissa esiintyy aina varmasti skenaario sieltä optimistisimmasta päästä, ja harvalla tavallisella tallaajalla on kykyä mallintaa vaihtoehtoisia realistisempia skenaarioita.

Tilauksien lisäksi yritysten tulee todentaa toimituskykynsä Pankki/Finnvera -akselille tai vaihtoehtoisesti pääomasijoittajille jos opoa haetaan. Jos tämän tyyppisiltä toimijoilta tulee selkeästi vihreää valoa, niin kierroksen tutkimiseen voi jopa kannattaa uhrata aikaa. Tällöinkin valuaatio ei voi olla tuolla track-recordilla kovin montaa miljoonaa. Monesti juuri näissä joukkorahoituskierroksissa esitetään poskettomia valuaatioita, joilla ammattimaisesti toimivat pääomasijoittajat eivät putiikkiin suostu koskemaan.

Piensijoittajille nämä ovat mielestäni strong avoid. Toisaalta pelaavathan ihmiset lottoa ja muita Veikkauksen pelejä heikoilla palautusprosenteilla, niin miksei näistä voisi ottaa pientä jännityselementtiä omaan salkkuun. Erittäin harvalla piensijoittajalla löytyy sellaista liiketoiminta-, talousanalyysi- ja toimialaosaamista, että osaisivat näiden joukkorahoituscasejen riski-/tuottosuhdetta hahmottaa tai resursseja tutustua yritykseen riittävässä määrin. Yrityksestä ja joukkorahoitusalustoilta saataville ennusteille en liikaa painoarvoa laittaisi, sillä yrityksellä on intressit saada haettu pääoma kasaan ja alustalla provisio onnistuneesta kierroksesta, eli intressejä tuottaa kriittisiä analyysejä piensijoittajille ei löydy. Riski tulla kusetetuksi on iso. Itsellänikään ei tämän casen pureksemiseen löydy riittävää toimialaymmärrystä, joten sen tarkemmin en ota kantaa juuri tämän casen järkevyyteen.

Hieno toki että riskirahaa start-uppeihin saadaan kasaan, yhteiskuntahan tästä hyötyy jos näistä menestystarinoita saadaan, sijoittajat kantavat riskin. Täytyy vain toivoa että jokainen näihin sijoittava ymmärtää että isoin osa näistä caseista päätyy huomattavasti heikompaan lopputulokseen kuin mitä näissä myyntimateriaaleissa annetaan odottaa.