Olet täällä

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Kuten moni on varmasti huomannut, maailmalla ja Suomessa on päällä sijoitusbuumi. Pörssilistautumisia tulee ennätyspaljon ja uudet sijoitusmuodot nostavat päätään. Yksi näistä uusista sijoitusmuodoista on listaamattomat kasvuyritykset, joka on suurelle yleisölle melko tuntematon alue. Eikä ihme, pääomasijoittaminen kasvuyrityksiin on ollut pitkään vain isomman rahan ja pienen piirin ulottuvilla. Julkiset listaamattomien yritysten osakeannit ovat kuitenkin muuttaneet tätä pelikenttää.

Sijoittaminen keskittyy Suomessa pääosin asuntoihin, rahastoihin ja pörssiosakkeisiin. Blogin tarkoitus on jakaa tietoa sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyrityksiin ja toivottavasti antaa sijoittajille uusia vaihtoehtoja perinteisten sijoitusmuotojen rinnalle. Tulen käsittelemään mm. seuraavia aiheita:

- Miksi kasvuyritykset keräävät rahaa osakeannilla

- Pääomasijoittamisen tuottopotentiaalit ja riskit

- Miten kohteet poikkeavat toisistaan

- Kuinka onnistua pääomasijoittamisessa

- Passiivinen/aktiivinen pääomasijoittaminen

- Miten sijoittaminen listaamattomiin yhtiöihin käytännössä tapahtuu

- Suurimmat erot pörssisijoittamiseen

- Lukijoiden toiveaiheet

 

Toimin sijoitusasiamiehenä Kansalaisrahoitus Oy:lle, joka on järjestänyt osakeanteja kasvuyrityksille vuodesta 2012 alkaen. Avaan blogissa tulevia osakeanteja ja kasvuyrityksiä sijoituskohteina. Pyrkimykseni on myös julkaista blogissa menestyneiden pääomasijoittajien haastatteluja.   

- Jaakko Jääskelä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla sijoitusyhtio.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Maailma on täynnä erilaisia yhtiöitä eri toimialoilta. Osa pärjää, osa ei. Markkinat eivät ole täysin identtiset missään: venäläinen on tehokkaampi Vodkan kuluttaja kuin ruotsalainen. Muualla voi seuransa jopa valita, meillä käydään kylässä vain Veikkauksella.

Pyrin kirjoittamaan mahdollisimman suoraviivaisesti. Tarkoituksena ei ole yleistää liikaa, koska muuttujia on joka nurkan takana. Lienee kuitenkin selvää, nopea kasvu sitoo usein hurjasti resursseja. Yrityksen kasvaessa, on sen mm. neuvoteltava uusia sopimuksia, käynnistettävä uusia projekteja, rekrytoitava lisää työvoimaa ja rakennettava hallintoaan tehokkaaksi. Kaikki tämä sitoo resursseja ja se maksaa, mutta ei tuota välitöntä kassavirtaa. Vaikka tilauskantaa olisikin hyvin sisässä, kilahtaa firman kirstu vasta myöhemmin.

Kasvuyrityksen kassavirta sekä kassanhallinta tuottavat huomattavasti enemmän haasteita kuin vakiintuneen, maltillisemmin kasvavan yrityksen. Vakiintuneella yrityksellä kasvun kulut ovat suhteessa vähäisempiä ja vastoin liiketoiminnan kassavirta taas suurempi. Kasvuyrityskentässä kulujen ja tuottojen suhde on siis väliaikaisesti ns. väärinpäin, vaikkei puhuttaisi edes suurista investointikohteista.

Vakiintuneet yritykset hoitavatkin väliaikaiset rahoitustarpeensa lainarahalla. Kasvuyrityksen haaste on saada järkevän hintaista lainarahoitusta ilman omaa pääomaa tai positiivista kassavirtaa, oli yritys tai näkymät kuinka potentiaalisia tahansa. Toimiva rahoitus on myös yksi yritystukien vaatimus.

Kun järkevää lainarahaa ei heru, kasvuyrityksen vaihtoehdoksi jää rahan kerääminen laskemalla uusia osuuksia yrityksestä, joka toteutetaan yleensä osakeannin kautta. Kun omaa pääomaa on kerätty, voidaan rahoitusta täydentää lisäksi lainarahoituksella ja mahdollisilla yritystuilla. Tämä on kasvuyrityksiin sijoittaville otollinen paikka hypätä osakkaaksi mukaan. Rahoituspaineessa olevan korkean potentiaalin yhtiön osakkeiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin mitä se voi lähitulevaisuudessa olla. Samasta syystä osakkeita ei lasketa liikkeelle kuin tarvittava, pääomatavoitteet täyttävä määrä.  

Osakeannin tavoitteena voi rahoituksen lisäksi olla myös yhtiön keskittyneen omistusrakenteen laajentaminen tulevaa listautumista silmällä pitäen. Tästä lisää myöhemmin.

Seuraavassa osassa esittelen cleantech-alan kohdeyhtiötä Ductor Oy:ta, jolle Kansalaisrahoituksella on käynnissä vaihtovelkakirjamuotoinen rahoituskierros.

 

- Jaakko Jääskelä

Mikäli etsit korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteita, ota yhteyttä 

 

Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä. Blogi on luettavissa myös sivustolla sijoitusyhtio.net

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Sijoituskeissi – Ductor Oy (vaihtovelkakirja)

 

Suuri kiitos lukijoille tähänastisista yhteydenotoista ja kommenteista. Pyrin jatkossakin vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Sitten Ductoriin:

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

DUCTOR OY

Ductor Oy on 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-alan kasvuyritys, joka on luonut patentoidun teknologian mullistamaan biokaasuteollisuuden markkinoita.

Kunnianosoituksena teknologiastaan Ductor sai vuonna 2015 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä apurahan erittäin kilpailusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Samana vuonna yhtiö palkittiin kansainvälisten pääomasijoittajien silmien alla arvostetun Global Cleantech Cluster Associationin Later Stage Awards -kilpailun voittajaksi. Kilpailussa menestyneet seulottiin yli 10.000 kohdeyhtiön joukosta.

Palkintoja pokannut teknologia onkin biokaasuteollisuudelle täysin poikkeuksellinen, isoon ongelmaan tarttuva, joka on todistettu testiolosuhteissa toimivaksi ja valmis globaalisti hyödynnettäväksi. Tämä on tuonut mukanaan yhtiöön merkittäviä pääomasijoittajia.

NYKYONGELMA

Tänä päivänä suurin osa maapallon energiankulutuksesta katetaan uusiutumattomalla energiantuotannolla. Seurauksena rajalliset luonnonvarat vähenevät ja ilmasto lämpenee.

Maapallolla on järjetön määrä jätemateriaalia (mm. kananlantaa ja ruokajätteitä), joille ei ole olemassa järkevää hyödyllistä käyttökohdetta. Valtavien jätemäärien vuoksi maa-alueet saastuvat ja ympäristö kärsii etenkin vesistöjen osalta. Kananlantajätteen määrän nopea kasvu on johtanut äärimmillään mm. USA:ssa siihen, että kananlannan vastaanotosta jopa maksetaan.

Biokaasu on yksi erinomaisista uusiutuvista energianlähteistä. Ilman julkisia tukia, sen tuotanto ei kuitenkaan ole vielä kannattavaa. Yksi suurimmista kannattavuuden ongelmista biokaasutuotannossa ovat korkeat raaka-ainekustannukset. Tänä päivänä raaka-aineena toimii pääasiassa ravinto(maissi ja bataatti). Jätemateriaalia(kananlantaa tai ruokajätettä) ei olla vielä pystytty hyödyntämään tehokkaasti, koska jätemateriaalin sisältämä typpi pysäyttää kaasun tuotantoprosessin biokaasutehtaassa. Näihin ongelmiin Ductorin kehittämä teknologia tarttuu.

RATKAISU

Ductorin mullistavalla teknologialla voidaan poistaa juuri typin ongelma tehtaan prosessissa ja näin käyttää raaka-aineena jätemateriaalia kaasun tuotantoon. Innovaatiolla on valtava merkitys tuotannon nopeuteen sekä raaka-ainekustannuksiin ja sille on olemassa suuri välitön kysyntä. Yhtiön teknologia tuo asiakkaille(biokaasulaitoksille) valtavat hyödyt: raaka-ainekustannusten huomattava alentuminen ja lisämyynnit sivutuotteena syntyvistä lannotteista.

MARKKINA JA NYKYTILANNE

Teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja tuotteille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Pelkästään Saksa on rakentanut 8.000 biokaasulaitosta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näistä laitoksista saksalaiset asiantuntijat(Fraunhofer Institute ja Ecoprog GmbH) ovat arvioineet 2.000 laitoksen olevan Ductorin teknologialle soveltuvia.

Yhtiöllä on jo neljä allekirjoitettua toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja n. 70 aktiivista asiakasneuvottelua käynnissä eri puolilla maailmaa, yhteisarvoltaan yli 300M€. Rahoituskierroksen pääomien käyttökohde onkin mm. kauppojen toimitus 2018 sekä taseen että organisaation vahvistaminen.

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Lähtökohdat tähän tavoitteeseen ovat loistavat, koska suoria kilpailijoita ei ole ja innovaatio halutaan markkinoilla ottaa käyttöön nopeasti.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana Ductoria kohtaan on osoitettu kiinnostusta listautumisanteja järjestäviltä tahoilta. Keskustelut kolmen tahon kanssa ovat johtaneet siihen, että yhtiö on julkistanut tavoitteekseen listautua 2018 aikana First North -listalle, mikäli liiketoiminta kehittynyt suunnitelman mukaisesti, listautumismarkkina säilyy edelleen suotuisana ja listautumisarvostus saadaan houkuttelevaksi sekä yhtiölle että nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille. Listautumisprosessin käynnistämisen suhteen lopulliset päätökset tehdään H1 2018 aikana.

RAHOITUSKIERROS

Ductor Oy:n rahoituskierros toteutetaan vaihtovelkakirjalainana. Sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa sijoitettu pääoma sekä kertynyt korko korkeariskisiin kasvuyrityksen osakkeisiin. Ehdoista tarkemmin rahoituskierroksen materiaaleissa.

 

- Jaakko Jääskelä

Pyydä antimateriaalit tai ota yhteyttä tästä.

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Käyttäjän Kapteeni Ilmiselva kuva
Liittynyt: 15.4.2017, 13:51
Viestejä: 91

Tamahan kuulostaa jannalta! Saadaan viela Jensin ja muiden foorumilaisten optiokokemus hyotykayttoon, kun voidaan porukalla laskea bondiin liitetyn option arvoa.

Tarvitaan vain enaa antitiedot - jos voisit Jaakko linkata ne esitteet tanne suoraan?

Käyttäjän KepilläJäätä kuva
Liittynyt: 11.1.2015, 11:40
Viestejä: 259

Ristkithän tällaisissa teknologia start-upeissa ovat mielettömät. Viime tilikaudella yritys näyttää tehneen 1,3M€ tappion, liikevaihtoa ei lainkaan. Jos tyypillinen tuotekehitysvaiheen start-up niin taseeseen aktivoitu kuluja tuon tappion päälle reippaasti. Toisinsanoen kassavirran negatiivisuus on varmasti rutkasti enemmän.

Tuollainen teknologiapotentiaalin ja liikeidean hehkutus ilman näyttöjä odotusten realisoitumisesta on turhaa myyntijargoniaa. Lukuja tiskiin: Viimeinen vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen, viimeinen kirjanpidon kuukausiajo sekä kuukausitason kassavirtalaskelma perusteluineen vähintään laina-ajalle. Ihmetellään sitten yhdessä firman burnratea ja minne asti rahat riittävät. Jos tilauksia on reilusti tiskissä niin tilauksia vastaan rahoituksen saaminen perinteisimmiltäkin rahoittajatahoilta kuten pankeilta lienee mahdollista. Aina näissä pistää pohdituttamaan onko tällainen vvk- joukkorahoituskierros sitten viimeinen oljenkorsi, kun tarkempia analyysejä tekevät rahoittajatahot eivät mukaan lähde.

Toki voi olla ok casekin. Ihan mielenkiinnosta tätä voitaisiin porukalla pureksia, jos tämän myyntihehkutuksen lisäksi olisi jotain ihan konkreettisia lukuja tänne yleiseen jakoon saatavilla.

 

e: Tuolta jotain materiaalia taitaa löytyäkin https://app.kansalaisrahoitus.fi/rounds/20. Tosin tarkemmat tiedot ovat rekisteröitymisen takana.

Ei ole tyypillinen vvk-vaihto-oikeudella vaan tämä on vaihtovelvollisuudella ja korko konvertoidaan myös. Eli eivät itsekään usko lainanmaksukykyä lähiaikoina löytyvän, mikä toki ihan ymmärrettävää jos isoa kasvukulmaa haetaan.

 

Käyttäjän Kapteeni Ilmiselva kuva
Liittynyt: 15.4.2017, 13:51
Viestejä: 91

Kiitokset linkista! Vaikka antiesitteet viela uupuvat, hyvaa settiahan siella on tarjolla - ja 1 425 000 euroa jo jotkut onnekkaat ovat jo laittaneet kiinni!

Herkkuja saitilta - korostukset allekirjoittaneen:

  • Vaihtovelkakirjalaina, jonka perusteella sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus merkitä korkeariskisiä kasvuyhtiön äänivallattomia C-osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3 pykälän mukaan
  • Sijoittaja ei saa siirtää lainaosuuksia tai pantata C-osakkeita ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa suostumusta. Lainaosuuksia tai C-osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen, toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
  • Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Korkoa ei makseta rahassa lainanhaltijalle. Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa kertynyt korko Yhtiön C-sarjan osakkeiksi.

Jos siis oikein ymmarsin, kyseessa on laina, joka on pakko muuttaa yhtion osakkeiksi ja korkokin maksetaan osakkeina. Kukas muuten arvottaa ne C-sarjan osakkeet ja/tai paattaa lainan vaihtokertoimen osakkeisiin?

Ovatko C-sarjan osakkeet siis niita etuoikeutettuja osakkeita (preferred shares - ei aainioikeutta ja etuoikeus varojenjaossa), joita esim. muutama kuukausi sitten saitilla ilmoitellut Asuntosaasto-kusetus mainosti?

Käyttäjän FinnishDGI kuva
Liittynyt: 6.4.2017, 21:46
Viestejä: 92

Minun ensimmäinen ajatus oli, että tämähän sopii hyvin yhteen viime sunnuntain kolumnin kanssa.

Tuo vaihtovelvollisuus vaihtovelkakirjassa kuulostaa erityisen houkuttelevalta sijoittajalle; yhdistää kätevästi sekä lainan että pääomasijoituksen huonot puolet yhteen pakettiin.

Käyttäjän KepilläJäätä kuva
Liittynyt: 11.1.2015, 11:40
Viestejä: 259
FinnishDGI kirjoitti:

Minun ensimmäinen ajatus oli, että tämähän sopii hyvin yhteen viime sunnuntain kolumnin kanssa.

Tuo vaihtovelvollisuus vaihtovelkakirjassa kuulostaa erityisen houkuttelevalta sijoittajalle; yhdistää kätevästi sekä lainan että pääomasijoituksen huonot puolet yhteen pakettiin

Ja vaikea kuvitella miksi tämä olisi optimaalinen instrumentti yrityksenkään näkövinkkelistä. Tällaiset putiikit eivät sormia näpsäyttämällä käänny kannattavaksi, joten pääomarakenteen terveyden kannalta sijoitusten kerääminen opon ehtoisesti on yleensä must. Toki tämänkin voi katsoa yrityksen kannalta kärsivälliseksi pääomaksi, koska sijoittajalla on kuitenkin vaihtovelvollisuus. Muiden rahoittajien näkökulmasta tämä kuitenkin menee vieraan pääoman puolelle ja heikentää pääomarakennetta & tunnuslukuja, eikä siten ainakaan helpota esim. pankkirahoittajien mukaan saamista toimitusten rahoittamiseen. 

Mielenkiintoista olisi kuulla järjestävältä taholta miksi juuri tällaiseen instrumenttiin on päädytty ja miten järjestelyn on tarkoitus palvella eri osapuolia?

Lähinnä herää kysymys onko antikierros paketoitu tällaiseen vvk- kääreeseen, jotta sijoitus vaikuttaisi suoraa sijoitusta vähäriskisemmältä velkapaperilta, jota se ei todellisuudessa kuitenkaan ole. Näin saadaan ehkä uusia sijoittajia houkuteltua mukaan ja hyväksymään vaihtohetken heikompia valuaatio, millä suoraan antiin ei tässä vaiheessa saataisi sijoittajia mukaan.

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Kiitos kaikille keskustelijoille, lähdetään yhdessä perkaamaan! Riskiähän näissä kohteissa riittää, se on selvä. Jotta sijoitus olisi kannattava, on potentiaalin ja positiivisten skenaarioiden todennäköisyyksien ylitettävä riskit. Alla vastauksia nousseisiin kysymyksiin:

 

VAIHTOVELKAKIRJA

VVK-laina on oman pääoman ehtoista pääomalainaa

VVK-laina on tässä tapauksessa käytännössä suora osakesijoitus, koska laina konvertoidaan joka tapauksessa osakkeiksi. Ehdot määrittävät konversiohinnan. Jos exit tapahtuu ennen 31.3.2019, konvertoidaan laina+kertyneet korot osakkeiksi 30% alle listaus/yrityskauppavaluaation, mutta kuitenkin maksimissaan 2,5€ per osake. Jos ennen 31.3.2019 ei tule exittiä, konvertoidaan laina+korot 1,5€ per osake.

Vaihtovelkakirjan kautta sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin on maailmalla hyvinkin tavallista. VVK sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhtiön arvon määritys on haastavaa.

 

C-OSAKE, JOLLA ETUOIKEUS VAROJENJAOSSA

Etuoikeus on tässä tapauksessa positiivinen. “Huonossa exitissä” C-sarjan osakkeenomistajille pyritään takaamaan ensin sijoittamansa pääoma takaisin. Hyvässä skenaariossa C-osakkeet ovat täysin mukana arvonnousussa, toisin kuin “preferred shares”-tyyppiset ratkaisut.

“(i) Jos jaettavien varojen yhteismäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin A-sarjan ja C-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu alkuperäinen merkintähinta lisättynä niille maksettavalla, jo päätetyllä, mutta maksamatta olevalla osingon määrällä, jaetaan varat A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille A-sarjan ja C-sarjan osakkeista maksettujen alkuperäisten merkintähintojen määrän mukaisessa suhteessa.

(ii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen, mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävän kohdan (i) perusteella oikeutettuja, jaetaan ylittävästä osasta A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille määrä, johon he olisivat olleet oikeutettuja, mikäli A-sarjan ja C-sarjan osakkeet olisi vaihdettu B-sarjan osakkeiksi välittömästi ennen varojen jakoa.

(iii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävien kohtien (i) ja (ii) perusteella oikeutettuja, jaetaan jäljelle jäänyt osa B-sarjan osakkeiden omistajille heidän senhetkisen osakeomistuksen suhteessa.”

 

MIKSI HAETAAN OMAN PÄÄOMAN EHTOISTA RAHOITUSTA?

Alla sijoitusmuistiosta. Kuten KepilläJäätä sanoi, tilauksia vastaan saa lainaa. Tähän pyritään, mutta vaiheen ajaksi tarvitaan myös omaa pääomaa muiden toiminnan kulujen kattamiseksi, kunnes kassavirta kääntyy positiiviseksi.

“Yhtiön operatiivisen liiketoiminnan skaalaamiseen tullaan välittömässä lähitulevaisuudessa tarvitsemaan oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Lisäksi pohjoismaisten ja kansainvälisten pankkien sekä Finnveran kanssa on aloitettu lainaneuvottelut liittyen asiakastoimitusten rahoittamiseen. Rahoituksen hankkimisen onnistuminen osakeantien ja lainaneuvottelujen kautta tulee vaikuttamaan asiakastilausten toimitusnopeuteen ja näin ollen Yhtiön liiketoiminnan ja kassavirtojen kehitykseen.“

“Ductor on viimeisen 12-18 kuukauden aikana edistänyt neuvotteluja useiden uusien asiakkaiden kanssa varsinkin Saksassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Nyt tarjottavalla Lainalla kerättävät varat käytetään nykyisten ja uusien tavoiteltujen asiakastoimitusten varmistamiseen yhdessä pankkirahoituksen kanssa sekä voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa Lainalla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää esim. Saksassa vuonna 2018 konkretisoituvien neljän laitostoimituksen omarahoitukseen, näihin pankeilta saatavan rahoituksen lisäksi. Lisäksi varoja aiotaan ohjata myynnin jatkokiihdyttämiseen Saksan markkinalla ja uusien alueiden, kuten Aasian ja Yhdysvaltain markkinan avaamiseen. Varoja voidaan näin hyödyntää myös käyttöpääoman rahoittamiseksi ja Yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin. “

 

KEHITTÄMISMENOT TASEESSA JA BURN RATE

Kehittämismenoja on aktivoitu taseeseen n. 650k€ vuonna 2016 ja 600k€ vuonna 2015. Siten vuonna 2016 tuloslaskelman tappio + aktivoidut kehitysmenot olivat yhteensä noin 1,9M€

“Lainan Merkintäajan alkaessa Yhtiön kiinteät kuukausittaiset kulut (”burn rate”) ovat noin 125.000 euron tasolla.”

“Liiketoimintasuunnitelman mukaan vuoden 2018 luvut ovat seuraavat: liikevaihto 11.4m€, käyttökate -0.7m€, nettotulos -1.0m€.

Vastaavat luvut v. 2019: liikevaihto 64.4m€, käyttökate 4.3m€, nettotulos 3.6m€.

Break-even taso kannattavuuteen olettaen vuodelle 2019 suunniteltujen kiinteiden kustannusten tason: i) käyttökatetasolla positiivinen tulos vaatii n. 24m€ liikevaihdon, ii) nettotulostasolla positiivinen tulos vaatii n. 30m€ liikevaihdon.”

 

Tavoiteena on listautua n. vuoden päästä. Myös VVK:n ehdot kannustavat yhtiötä nopeaan exittiin ennen 31.3.2019.

 

Kaikki tiedot löytyy antimateriaaleista. Ne voi pyytää sähköpostilla tai lomakkeella.

 

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Käyttäjän KepilläJäätä kuva
Liittynyt: 11.1.2015, 11:40
Viestejä: 259

Kiitos vastauksista. Eli kyse on oman pääoman ehtoisesta pääomalainasta. Vaihtovelkakirjalainoja varmasti käytetään kotimaankin start-up kentässä, monesti näitä näkee vaihto-oikeudella ilman vaihtovelvollisuutta, jolloin menee vpo:n puolelle.

Jotta sijoitus olisi kannattava, on potentiaalin ja positiivisten skenaarioiden todennäköisyyksien ylitettävä riskit.

Tämä juuri on se iso ongelma. Firma jolla ei ole liikevaihtoa/toteutuneita toimituksia ja monesti vielä teknologian toimivuuteen & ensimmäisiin toimituksiin liittyy isoja riskejä, niin vaihtoehtoisia skenaarioita on tuhottomasti ja niistä iso osa ei ole sijoittajalle suosiollisia. Se mikä on varmaa niin näissä joukkorahoituskierrosten materiaaleissa esiintyy aina varmasti skenaario sieltä optimistisimmasta päästä, ja harvalla tavallisella tallaajalla on kykyä mallintaa vaihtoehtoisia realistisempia skenaarioita.

Tilauksien lisäksi yritysten tulee todentaa toimituskykynsä Pankki/Finnvera -akselille tai vaihtoehtoisesti pääomasijoittajille jos opoa haetaan. Jos tämän tyyppisiltä toimijoilta tulee selkeästi vihreää valoa, niin kierroksen tutkimiseen voi jopa kannattaa uhrata aikaa. Tällöinkin valuaatio ei voi olla tuolla track-recordilla kovin montaa miljoonaa. Monesti juuri näissä joukkorahoituskierroksissa esitetään poskettomia valuaatioita, joilla ammattimaisesti toimivat pääomasijoittajat eivät putiikkiin suostu koskemaan.

Piensijoittajille nämä ovat mielestäni strong avoid. Toisaalta pelaavathan ihmiset lottoa ja muita Veikkauksen pelejä heikoilla palautusprosenteilla, niin miksei näistä voisi ottaa pientä jännityselementtiä omaan salkkuun. Erittäin harvalla piensijoittajalla löytyy sellaista liiketoiminta-, talousanalyysi- ja toimialaosaamista, että osaisivat näiden joukkorahoituscasejen riski-/tuottosuhdetta hahmottaa tai resursseja tutustua yritykseen riittävässä määrin. Yrityksestä ja joukkorahoitusalustoilta saataville ennusteille en liikaa painoarvoa laittaisi, sillä yrityksellä on intressit saada haettu pääoma kasaan ja alustalla provisio onnistuneesta kierroksesta, eli intressejä tuottaa kriittisiä analyysejä piensijoittajille ei löydy. Riski tulla kusetetuksi on iso. Itsellänikään ei tämän casen pureksemiseen löydy riittävää toimialaymmärrystä, joten sen tarkemmin en ota kantaa juuri tämän casen järkevyyteen.

Hieno toki että riskirahaa start-uppeihin saadaan kasaan, yhteiskuntahan tästä hyötyy jos näistä menestystarinoita saadaan, sijoittajat kantavat riskin. Täytyy vain toivoa että jokainen näihin sijoittava ymmärtää että isoin osa näistä caseista päätyy huomattavasti heikompaan lopputulokseen kuin mitä näissä myyntimateriaaleissa annetaan odottaa.

 

 

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Miksi potentiaaliset kasvuyhtiöt hakevat rahoitusta yleisöanneilla?

 

Pyrin avaamaan tämän kertaisessa blogin osuudessa yleisöantien merkitystä suomalaisten kasvuyritysten rahoituskentässä.

  • Miksi ja missä vaiheessa olevat kasvuyritykset hakevat rahoitusta yleisöanneilla.
  • Mikä on mahdollistanut yksityisille sijoittajille markkinan sijoittaa suoraan lupaaviin listaamattomiin yhtiöihin.

 

Terve buumi

Kasvuyrittäjyys on nostanut huimasti päätään tämän vuosikymmenen aikana Suomessa. Startup-yhtiöiden tähdittämästä Slushista on tullut globaalisti merkittävä tapahtuma niin sijoittajille kuin yrityksille. Pääomasijoittajat puhuvat jopa startuppien ekosysteemistä Suomessa. Yhä useammin myös yksityiset löytävät pääomillensa kohteen kasvuyrityksistä, joka tuo mukanaan valtavat resurssit kasvavien yritysten rahoittamiseen. Mikä olisikaan pidemmällä aikavälillä kansantaloudellemme terveempää kuin tämä?

 

Viimeinen oljenkorsi?

Olen törmännyt alalla ennakkokäsityksiin, että yleisöannit olisivat kasvuyrityksille se viimeinen oljenkorsi, jota ennen pääomasijoittajat ja bisnesenkelit ovat tyrmänneet rahoitusaikeensa. Tämä oli aiemmin muutaman tuntemani ammattimaisenkin pääomasijoittajan käsitys listaamattomien yhtiöiden yleisöanneista. Markkinat ovat kasvaneet, käsitykset muuttuneet ja tänä päivänä näiden pääomasijoittajien omistamista yhtiöistä useat ovat hakeneet isoja kasvuvaiheen rahoituksia yleisöanneista. Pääomasijoittajien kirstut eivät ole pohjattomia, joten toisaalta yleisöanti voikin olla se viimeinen kasvun toteuttamisen oljenkorsi monelle todella lupaavalle kasvuyritykselle. Usein myös pääomasijoittajat osallistuvat yleisöanteihin puolustaen omaa suhteellista omistusosuuttaan.

 

Kasvuyhtiön elinkaaren vaiheet

On täysin eri tilanne, jos startup-yhtiö hakee siemenrahoitusta idealleen 100k€, puoli miljoonaa tuotekehitykseen tai valmiin tuotekehityksen selvittänyt kasvuyritys hakee pääomaa 5M€ kansainvälistymissuunnitelmansa toteuttamiseen.

Kasvuyhtiön vaiheet voidaankin jakaa karkeasti kolmeen osaan: siemenvaihe, kehitysvaihe ja kasvuvaihe. Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit ovat yleensä mukana rahoittamassa enemmän yllä olevan jaottelun alkupäässä, jolloin ne voivat osaamisellaan parhaiten auttaa yritystä. Kun liiketoiminta kasvaa, pääomasijoittajan kyky auttaa käy pienemmäksi. Kasvuvaiheessa yleisöantien merkitys kasvaa, kun ajureina ovat enemmän raha ja kasvu. Viimeisimpiä listaamattoman yhtiön rahoituskierroksia ovat niin sanotut pre-ipot, joissa rahoituksen lisäksi motiivina toimii osakaskunnan laajennus ennen pörssilistautumista.

 

Pääomasijoitusyhtiö vai yleisöanti

Kun pääomasijoittaja sijoittaa yhtiöön merkittävän summan, se haluaa usein omistusosuuden lisäksi myös vaikutusvaltaa ja erityisoikeuksia. Tästä syystä kaikki yritykset eivät halua pääomasijoittajia mukaan vaan hakevat rahoitusta yleisöannilla, jolloin valta ja päätöksenteko pysyy yrittäjillä. Näissä tapauksissa yrityksellä täytyy olla omasta takaa resurssit viedä toimintaa eteenpäin, ilman pääomasijoittajien tukea.

Viiden miljoonan euron kasvurahoitus – kuinka helppoa on löytää Suomesta yksi tai kourallinen pääomasijoittajia, jotka haluavat sijoittaa yhteensä 5M€ yhteen listaamattomaan kasvuyritykseen? Pääomasijoitusyhtiötkin haluavat hajauttaa ja rahastoilla on omia rajoitteitaan. Usein lupaavien yhtiöiden kohdalla menetelläänkin niin, että muutamat pääomasijoitusyhtiöt- tai rahastot toimivat annin ankkurisijoittajina ja suurin potti kerätään osakeannin avulla yleisöltä. Tämä luo yleisölle loistavia paikkoja merkitä omistuksia samoilla ehdoilla kuin ammattimaiset pääomasijoittajat.

 

– Jaakko Jääskelä

Pyydä antimateriaalit tai ota yhteyttä tästä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Yleisöanti – Finbiosoft Oy

 

Tervehdys lukijoille ja kiitos tähän astisista keskusteluista. Alla tiivistetty esitys erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa olevasta Finbiosoft Oy:stä, yhtiöstä joka tuntuisi olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mitä mieltä olette?

 

FINBIOSOFT OY

Finbiosoft Oy on vuonna 2011 Espoossa perustettu innovatiivinen terveydenhuollon kliiniseen diagnostiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys. Yhtiö on lanseerannut vuonna 2015 markkinoiden ensimmäisen pilvipalvelupohjaisen (SaaS) Validation ManagerTM -ohjelmiston, jolla diagnostiikkatestejä valmistavat yritykset sekä niitä käyttävät laboratoriot voivat läpiviedä viranomaisten vaatimat suorituskyvyn osoittamistutkimukset eli ns. validaatiothelposti ja tehokkaasti, ilman kankeita ja sekavia Excel-viritelmiä. Palvelu on saanut ylistävää palautetta alan suurimmilta yhtiöiltä ja näin johtanut Validation Managerin kysynnän nopeaan lisääntymiseen.

 

VALIDOINTI JA SEN NYKYONGELMAT

Diagnostiikkatestien validointi tarkoittaa prosessia, jossa markkinoille tuotavan diagnostiikkamenetelmän suorituskyky osoitetaan käyttötarkoitukseensa viranomaismääräysten mukaisesti ennen myyntiluvan saamista (diagnostiikkayritys) tai ennen kliinistä käyttöönottoa (laboratorio).

Diagnostiikkatestien kehittäminen, myyntiluvan saaminen ja lopulta käyttöönottaminen kliinisissä laboratorioissa on monivaiheinen, hidas ja kallis kokonaisuus. Markkinoilla ei ole aikaisemmin ollut tarjolla riittävän joustavaa, monipuolista ja asiakkaita tyydyttävää ratkaisua, jonka vuoksi alan standardi on edelleen Excel. Validointia siis toteutetaan edelleen pääosin manuaalisesti yhtiöiden ja labrojen omilla Excel-viritelmillä, joka jo itsessään sitoo huomattavasti henkilöresursseja.

Vuonna 2017 voimaan tullut euroopanlaajuinen uusi diagnostiikkalainsäädäntö vaikeuttaa tilannetta entisestään, sillä se vaatii kaikkia diagnostiikkavalmistajia rekisteröimään uudelleen kaikki jo markkinoilla olevat diagnostiikkatestinsä viiden vuoden sisällä. Tästä on asiantuntijoiden mukaan arvioitu syntyvän jopa 5 miljardin euron kustannukset. Laki tuo varmasti osalle alan yhtiöistä merkittäviä haasteita ja taas Finbiosoftin palvelulle lisää kysyntää.

 

RATKAISU

Validation ManagerTM -ohjelmiston ratkaisulla voidaan todistetusti saavuttaa jopa 95 %:n aikasäästö nykyisiin käytössä oleviin menetelmiin verrattuna ja samalla tuoda merkittävää laadullista parannusta nykyisiin prosesseihin.

Se on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka keskittää kaiken validaatiotiedon, mukaan lukien laitteistolta kerättävän raakadatan, yhteen paikkaan, tarjoaa täydellisen jäljitettävyyden, integroituu saumattomasti vaadittuihin laboratorio-analysaattoreihin ja poistaa kokonaan tarpeen exceleiden, statistiikka-ohjelmistojen ja muiden epäformaalien dokumenttien käyttämiseen validaatiodatan ja prosessin hallinnassa.

Validation Manager auttaa diagnostiikkatestejä valmistavia yrityksiä pääsemään markkinoille nopeammin ja laboratorioita saamaan parhaat menetelmät käyttöönsä viiveettä. Tämä tuo valtavan taloudellisen ja operatiivisen hyödyn testejä kehittävillä yhtiöille sekä niitä käyttäville laboratorioille.

 

FINBIOSOFTIN NYKYTILANNE

Finbiosoft Oy on nopean kasvun vaiheessa. Vuoden 2017 liikevaihto nousi 330 % edellisvuodesta. Liikevaihto tilikaudella 2017 oli n. 453 000 €.

Validation Manager -palvelu on vuoden 2017 aikana saavuttanut Suomessa hallitsevan markkina-aseman ja sen asiakkaisiin Suomessa kuuluvat useat merkittävimmistä sairaanhoitopiireille laboratoriopalveluja tarjoavista toimijoista (kuten HUSLAB, Nordlab, Tykslab, Satadiag), yksityisiä laboratorioita (kuten Yhtyneet Medix Laboratoriot) ja diagnostiikkayhtiöitä (kuten Mobidiag, Medix Biochemica).

Viime vuonna yhtiö onnistui murtautumaan Euroopan merkittävimmälle markkinalle Saksaan. Yhtiö solmi asiakkuuden Saksan yhden suurimmista laboratorioketjuista, Limbach Groupiin kuuluvan, MVZ Dr. Stein + Kollegen laboratorion kanssa. Referenssiasiakkuuden ansiosta Finbiosoft on onnistunut etenemään lupaavasti myös mm. Euroopan johtavan laboratorioketjunSynlabin kanssa. Synlab Group on koko Euroopan johtava laboratoriopalveluntarjoaja.

Vuoden 2017 aikana Finbiosoft on solminut merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen yhden suurimman diagnostiikkayrityksen, Biomérieuxin kanssa. Biomérieuxin markkina-arvo on kirjoitushetkellä n. 8,8 mrd €.

 

MARKKINOINTI JA SKAALAUTUVUUS

Asiakashankintaan Finbiosoft tarvitsee koko ajan vähemmän ja vähemmän omia resurssejaan, koska alan piireissä sana kiirii nopeasti. Tiiviiden asiakassuhteiden lisäksi Finbiosoft onkin sitouttanut useimmat referenssiasiakkaansa myös pitkäjänteiseen markkinointiyhteistyöhön. Esimerkkinä markkinointiyhteistyöstä yhtiö on päässyt aktiiviseen neuvotteluyhteyteen lähes kaikkien Limbach-ryhmän muiden laboratorioiden kanssa (n. 30 itsenäistä laboratoriota).

Markkinassa Validation Manager -ohjelmisto on tällä hetkellä ylivertainen ja lähes ilman kilpailua. Ohjelmisto on erittäin skaalautuva, asiakas saa ohjelmiston käyttöön hetkessä. Skaalautuvuuden maksimoimiseksi ohjelmistoon ei tehdä asiakaskohtaisia kustomointeja, vaan jos muutoksia tehdään, tulevat uudet toiminnot yleisellä tasolla ja siten kaikkien käyttäjien saataville samanaikaisesti. Henkilöresursseja vaaditaan ohjelmiston käyttöönottokoulutuksiin, konsultointeihin sekä asiakastukeen. Erityisesti muun kuin englannin- tai suomenkielisen palvelun tarjoaminen tulee vaatimaan rekrytointeja.

 

EXIT-SKENAARIOT

Finbiosoftilla on merkittävä exit-potentiaali diagnostiikkamarkkinassa, jossa suuret yhtiöt parantavat kilpailukykyään jatkuvasti yritysostoin. Validation Manager -palvelu tarjoaa houkuttelevan kilpailuedun esimerkiksi suurille diagnostiikkayhtiöille ja laboratorioketjuille. Yhtiön suunnitelmana on kasvattaa liiketoimintaa ja yhtiön markkina-arvoa ennen yrityskauppaa tai listautumista laajentumalla suurille kansainvälisille markkinoille, joissa kysyntä on valmiina. Yhtiön tavoitteena on listautua tai myydä yritys 3-5 vuoden aikajänteellä.

 

OSAKEANTI

Yleisöllä on mahdollisuus merkitä suoraan yhtiön uusia osakkeita 1,2 €/kpl hintaan. Osakeannin enimmäismäärä on 3.000.000 €. 
Tarjottava omistusosuus n. 29,1 %.
Yhtiön arvostus ennen antia 7.306.800 € ja täysimääräisenä toteutuessaan 10.360.800 €.

Rahoituskierros koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä. Rahat käytetään Finbiosoftin kansainvälistymiseen. Yhtiö tulee kasvattamaan merkittävästi myyntiverkostoaan ja markkinointitoimenpiteitään, ja se tarvitsee lisää henkilöstöä erityisesti liiketoiminnan kehityksen, suoramyynnin ja asiakastuen tehtäviin. Yhtiön tulee laajentaa myynti- ja tukiorganisaatio uusille Euroopan päämarkkinoille, jotta myyntistrategian mukaiset jakelukanavat saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Käyttäjän kaleeri kuva
Liittynyt: 5.8.2014, 09:50
Viestejä: 185

Kun pääsee käytännössä ilman kilpailua myymään tuotetta ja vielä noinkin skaalautuvaa niin luulis hyvien olosuhteiden antavan mahdollisia virheitä paljon anteeksi. Vähän sama kuin nettipokerin pelaaminen 2000-luvun puolivälissä :) Rakentamista ja varmasti haasteita tässä on edessä kun aletaan ohuella organisaatiolla valloittaa maailmaa. Haasteista yllättävän vähän puhetta esityksessä.

Vaikuttaa potentiaaliselta yrityskauppakohteelta kun käytännössä yksi softa ja sen ympärille rakentuvat tukitoiminnot. Ehkä perustajat haluaa kasvattaa firmaa vielä ja myydä sitten kalliimmalla? Onko suunnitteilla kehitellä muita tuotteita?

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 7

Kiitos kommentista. 

Isoimmat haasteet tällä hetkellä ehdottomasti skaalaamisen ja kasvun toteuttaminen. Merkittävät asiakkuudet, tuotteen ylistävä palaute ja nopea kasvu kertovat kovasta kysynnästä ja potentiaalista, mutta toki pioneerihaasteet ovat merkittäviä, kun ala on konservatiivinen ja hidas muutoksissaan. Kasvun toteuttamien kannalta isoimmat haasteet tällä hetkellä myynti/henkilöstö resursseissa, johon myös antiraha menee. Uudet avatut markina-alueet vaativat lisää myyjiä sekä henkilöstöä asiakkaiden kouluttamiseen, palvelun käyttöönottoon ja asiakastukeen. Oikeiden sopivien henkilöiden löytäminen rekryprosessissa tietenkin myös iso haaste. Näistä kun yhtiö selviytyy niin potentiaali merkittävälle kasvutarinalle erinomainen. 

Yhtiön focus 100% tällä hetkellä yhtiön liiketoiminnan ja arvon kasvattamisessa. Tähän loistava paikka, koska markkinan kysyntä ainutlaatuiselle tuotteelle suuri.
Exit-potentiaalin osalta todennäköisin vaihtoehto yrityskauppa. Ala tunnettu aktiivisena yrityskauppojen osalta, etenkin isojen diagnostiikkayhtiöiden näkökulmasta. Jättiyhtiöiden tuotekehitys on ulkoistettu käytännössä kokonaan kasvuyhtiöille ja sopivia poimitaan markkinoilta isoilla pääomilla. Finbiosoftin softan asiakashyödyistä herääkin kysymys, miksi hyödyt kokenut diagnostiikkajätti haluaisi samat edut kilpaileville toimijoilleen mielummin kuin ostaisi yhtiön pois?

Mainos: Markets.com
Bitcoin Futures Trading at your Fingertips
Trade Now ->