Olet täällä

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin

Sivu:

Sivut

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 24

It’s Pure Oy – yleisöanti (22.10.- 30.11.2018)

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Yhtiön kotisivut/verkkokauppahttps://www.itspure.com/

 

IT’S PURE OY

Osalle teistä varmasti entuudestaan tuttu It’s Pure on puhtaampaan ja reilumpaan elintarvikemyyntiin keskittyvä ketju, aiemmalta nimeltään Punnitse & Säästä. Se tarjoaa tuotteita omissa myymälöissään, franchising-myymälöissä sekä kasvavassa verkkokaupassa. Tällä hetkellä Suomessa 16 paikkakunnalla 26 myymälää, jakaantuen 13 It’s Pure -myymälään 13 Punnitse & Säästä -myymälään.

Ketjussa on käynnissä merkittävä muutosprosessi ja lyhyen ajan sisällä on avattu useita It’s Pure -myymälöitä ja suljettu tai siirretty vanhoja Punnitse & Säästä -myymälöitä paremmille liikepaikoille. (Tästä muutosprosessista tarkka kuvaus sijoitusmuistiossa) Yhtiö on valmis aloittamaan toiminnan skaalaamisen yhtiön muutosprosessin jälkeen.

It’s Puren liiketoiminnassa yhdistyy eettisyys, luonnonmukaisuus, iso markkinakasvu ja hyvä kannattavuus:

 • Lisäaineettomien elintarvikkeiden kysyntä kasvaa markkinasta riippuen kymmeniä prosentteja vuodessa
 • Elintarvikkeiden verkkokauppa kasvaa todella nopeasti, vaikka Suomi onkin kaukana naapurimaiden takana
 • Franchising-liiketoiminta on parhaimmillaan todella kannattavaa ja skaalautuvaa, sillä siihen ei sitoudu juurikaan yhtiön omia pääomia.

 

YHTIÖ SIJOITUSMAHDOLLISUUTENA

Yhtiö toimii erittäin kasvavalla markkinalla, mikä antaa It’s Pure Oy:lle mahdollisuuden ripeään kasvuun ja tuloksen parantamiseen.

Mielenkiintoinen kohde juuri nyt, koska:

 • Yhtiö toimii lisäaineettomien elintarvikkeiden alueella, joka on voimakkaassa globaalissa kasvussa.
 • Elintarvikkeiden, ja erityisesti hyvin säilyvien kuivaelintarvikkeiden ja tukkutoimitusten, verkkomyynti kehittyy voimakkaasti ja on toistuvaa.
 • Yhtiön huolella kehitetty, suojattu tuotemerkki (It’s Pure, itspure.com) mahdollistaa menestyksekkään kansainvälistymissuunnitelman toteuttamisen.

 

YHTIÖN KASVUSTRATEGIA

It’s Pure tulee keskittymään tulevan vuoden aikana kotimaan markkinaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, joilla kaikilla on aggressiivinen kasvustrategia. Omien myymälöiden kasvutavoitteet ovat kolmen yrityksen liiketoiminta-alueen tavoitteista maltillisimmat, sillä It’s Puren tavoitteena on lisätä omien myymälöiden määrää maltillisesti ja kasvu tulee lähinnä olemassa olevien myymälöiden kehittämisestä. Omien myymälöiden liikevaihtoa pyritään kasvattamaan noin 90 % vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhtiön kahdella muulla liiketoiminta-alueella kasvutavoitteet ovat kunnianhimoisemmat. Franchising- liiketoiminnassa mitä todennäköisimmin vuoden 2019 aikana loput Punnitse & Säästä -myymälät lakkautetaan ja samaan aikaan perustetaan lisää It’s Pure -myymälöitä. Näin ollen kokonaiskasvu vuonna 2019 jää tässä liiketoiminnassa alhaiseksi, mutta jo vuoden 2020 tavoitteena on saada yhteensä 40 franchising-myymälää toimintaan.

Verkkokaupan ja It’s Puren omien tuotteiden myynnin kasvutavoitteet ovat korkeimmat ja lähtötaso matalin. Vuonna 2019 tavoitteena on lähes kolminkertaistaa tämän yksikön liikevaihto tasolta noin 300.000 euroa tasolle 870.000 euroa. Jotta Yhtiö voisi päästä näihin tavoitteisiin, tulee It’s Puren omien tuotteiden määrän tuplaantua ja uudet tuotteet tulee kehittää ja tuotteistaa huolella.

Vuonna 2019 It’s Pure laatii kansainvälistymisstrategian ja tekee siihen liittyviä kokeiluja valituilla markkinoilla. Kun Yhtiö valitsee kohdemarkkinaa, ajatuksena on edetä myymälät ja verkkoliiketoiminta rinnakkain, joten pohjatyöt on tehtävä huolella. Pidemmällä aikajänteellä USA on erittäin houkutteleva markkina monestakin syystä. Ensinnäkin markkinan koko on itsessään jo todella iso ja kuluttajat ovat kiinnostuneita lisäaineettomista elintarvikkeista. Toiseksi USA:n markkina on varsin fragmentoitunut ja mahdollisuuksia konseptien testaamiseen on useissa osavaltioissa. Lisäksi USA:ssa kauppa on siirtynyt nopeammin verkkoon kuin monessa muussa markkinassa, jolloin ostoskeskuksissa on vapautunut liikepaikkoja ja vuokranantajat voivat olla valmiita varsin joustaviinkin vuokrasopimuksiin ja esimerkiksi express-myymäläkokeiluihin.

 

VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö on tehnyt isoja rakenteellisia muutoksia osana muutosprosessia edellisen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Muutoksilla on pyritty toiminnan tehostamiseen ja kulujen vähentämiseen.

Operatiivinen tulos on kehittynyt siten että 1H2017 oli – 588 562 €, mutta vuoden 2018 1H oli enää – 175 791 € tappiollinen. Vastaavasti 2H2017 operatiivinen tulos oli hieman tappiollinen (-24 717 €), mutta 2H2018 jakson ennustetaan olevan jo hieman voitollinen (72 360 €) operatiivisen tuloksen osalta.

Seuraavassa taulukossa on yhtiön tavoitteet vuoteen 2021 saakka. Yhtiön tavoitteena on ensisijaisesti kasvattaa toimintaa, mutta samaan aikaan kehittää yhtiön suhteellista kannattavuutta koko ajan paremmaksi.

 

KILPAILIJAT JA IT’S PUREN KILPAILUEDUT

It’s Pure Oy:n kilpailijoita kotimarkkinalla ovat marketit, erikois-elintarvikekaupat, kioskit, huoltoasemat ja erilaiset verkkokaupat. Yrityksen markkina asettuu markettien ja kioskien väliin monessakin mielessä, mutta ketjun arvot ja asiakaslupaus perustuvat puhtaaseen ja reiluun toimintaan ja tuotteisiin.

Yhtiöllä on useita ainutlaatuisia kilpailuetuja. Edeltäjä Punnitse & Säästä on ostanut todella paljon pakkaamattomia tuotteita jo vuodesta 1997 lähtien, joten pitkän historian vuoksi ostohinnat ovat alhaisia, jopa 5-40 % edullisempia kuin alan muilla toimijoilla. Iso vahvuus on myös isojen kaupunkien parhailla paikoilla sijaitsevat myymälät, jotka toimivat hyvinä nouto- ja palvelupisteinä verkkokaupan kuluttaja- ja yritysasiakkaillekin.

Myös yhtiön oma It’s Pure -tuotemerkin tuotelinja on selkeä kilpailuetu. Tuotelinjaa rakennetaan johdonmukaisesti ja kaikki tilaus-toimitusketjun tahot huomioiden, jolloin pystytään myymään juuri sellaisia tuotteita, kuin ketjun asiakkaat haluavat.

Yhtiöllä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus rakentaa verkkokaupastaan kuivaelintarvikkeiden, terveellisempien eväiden ja toimistopurtavien johtava elintarvikekauppa Suomessa jo vuoden 2019 aikana.

 

TIIMI JA AVAINHENKILÖT

Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikaudella 2017 keskimäärin 141 työntekijää, ja tilikaudella 2016 noin 105 työntekijää. Antiosakkeiden merkintäajan alkaessa yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä eli henkilöstö on vähentynyt selkeästi muutosprosessin aikana.

Yhtiö näkee tarpeelliseksi vahvistaa hallintoa lähitulevaisuudessa kolmella henkilöllä. Tärkeimpinä rekrytointeina nähdään tällä hetkellä markkinointipäällikkö, ostopäällikkö ja franchising-toiminnan vetäjä. Hallitusta tullaan täydentämään kahdella uudella henkilöllä osakeannin jälkeen.

Yhtiön liiketoimintojen johtajat ja hallituksen jäsenet on sitoutettu yritykseen osakeomistuksin.(Yhtiön johdosta ja avainhenkilöistä tarkemmin sijoitusmuistiossa).

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Liiketoiminnan suurimmat haasteet ovat henkilöriskit sekä elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät riskit. Henkilöriskeihin pyritään varautumaan siten, että avainhenkilöt sitoutetaan asianmukaisesti ja heille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osakeomistukseen tai optiojärjestelyyn. Elintarvikkeissa on aina valmistukseen liittyviä riskejä, joten It’s Pure Oy:n tuotteet tulevat todennetuilta, ammattimaisilta kumppaneilta, joiden laadunvarmistus on kunnossa.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiö toimii erittäin kasvavalla alueella, mikä antaa It’s Pure Oy:lle mahdollisuuden ripeään kasvuun ja tuloksen parantamiseen. Kasvava, kannattava ja eettisesti toimiva yritys voi kiinnostaa potentiaalisena kohteena useita niin teollisia sijoittajia, Private Equity -rahastoja kuin esim. muissa maissa toimivia saman alan yrityksiä.

 

OSAKEANTI (22.10.- 30.11.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Yhtiö käyttää antivaroja muutosvaiheen viimeistelyyn, organisaation ja taseen vahvistamiseen sekä kasvuvaiheen vauhdittamiseen. Yhtiö vahvistaa organisaatiota kolmella avainhenkilöllä ja jatkaa myymäläkonseptin kehitystä sekä Punnitse & Säästä -kauppojen muuttamista It’s Pure -kaupoiksi. Varoja käytetään myös Yhtiöllä olevan 200.000 euron siltalainan takaisinmaksamiseen.

Verkkokaupan kehitykseen tullaan myös käyttämään varoja, jotta verkkokaupasta on helpompi ostaa tuotteita kotiin ja toimistoon – tukkupakkauksina, kertaostoina ja jatkuvina toimituksina. Yhtiö tuo myös myyntiin lisää laadukkaita, lisäaineettomia oman It’s Pure -tuotemerkin tuotteita yhä nopeammassa tahdissa asiakkaiden nautittaviksi.

Yhtiö valmistelee vuoden 2019 aikana myös kansainvälistymissuunnitelman. Se tarkoittaa suoraviivaista markkina- ja kilpailijatutkimusta, mutta käytännön testeihin varataan myös hieman varoja.

 • Yleisöllä on mahdollisuus merkitä It’s Pure Oy:n uusia äänivaltaisia osakkeita.
 • Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan annissa enintään 3.000.000 kpl merkintähintaan 1,0 € / osake.
 • Osakeannin enimmäismäärä on 3.000.000 €.
 • Yhtiön arvostus ennen osakeantia 6.795.000 euroa.
 • Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.
 • Osakeannin yhteydessä yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Birch Venture Oy, Pluupi Ventures Oy ja Mika Heikinheimo konvertoivat 515.000 euron lainat osakkeiksi.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Käyttäjän Jaakko Jääskelä kuva
Liittynyt: 18.11.2017, 14:54
Viestejä: 24

Vivago Oy – Yleisöanti (7.11. – 20.12.2018)

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

 

Tervehdys lukijoille, 

vuoden viimeisessä yhtiöesittelyssä terveysteknologian kasvuyritys Vivago Oy,  joka on vahvasti edistämässä terveydenhuollon digitalisaatiota.

 

VIDEOESITTELY: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5Sh71LSlpa4

 

VIVAGO OY

Vivago® on vuonna 1994 perustettu henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä. Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla seurataan ja analysoidaan käyttäjän terveydentilaa ja hyvinvointia. Vivago-ratkaisu digitalisoi terveydenhuoltoa mahdollistaen yksilöllisen hoidon, paremman hoidon laadun, henkilöstöresurssien reaaliaikaisen suunnittelun ja kohdentamisen sekä mittavat kustannussäästöt. Vivago-ratkaisut keräävät hyvinvointitietoa älykellon avulla. Ratkaisut hyödyttävät koko hoitoketjua – sairauksien diagnosointia, kuntoutusta, stressin, masennuksen ja kroonisten sairauksien hoidon seurantaa, kotihoitoa ja avustettua asumista sekä sairaalahoitoa.

Vivago-ratkaisujen yksilöllisesti adaptoituvat automaattiset hälytykset ja ilmoitukset parantavat käyttäjän turvallisuutta, minkä lisäksi ne antavat monenlaista tietoa terveydentilasta päivittäisen hoidon tueksi ja lääkehoidon tehon seurantaan. Terveydentilan muutosten ennakointi ja tarvittava hoito perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin, mikä on avainasemassa parempaan terveydenhoitoon. Vivagon yksilöllisesti mukautuvat algoritmit tuottavat tietoa tähän tarpeeseen. Vivagon mittausta käytetään yhä spesifimmän tiedon tuottamiseen hyödyntämällä data-analyysiä ja AI-laskentaa.

Vivagon mittaus on jo nyt hyvin sensitiivinen hyvinvoinnin muutosten havaitsemiseen ja mittauksen diagnostista tarkkuutta kehitetään merkittävästi tulevaisuudessa AI:n, IoT:n ja data-analyysin tuomilla mahdollisuuksilla. Lisäksi Vivago-mittaukseen yhdistetään muita lääkinnällisiä mittauksia, kuten esim. syke, happitasapaino ja verensokeri, yhä tarkemman terveystiedon tuottamiseksi.

 

TUOTE JA ASIAKKAAT

Vivago tarjoaa asiakkailleen kuntoutukseen, sairauksien diagnosointiin ja hoidon seurantaan, kotihoitoon, palveluasumiseen ja sairaaloihin hyvinvoinnin seuranta- ja hälytysratkaisuja. Toimituksiin ja asiakassopimuksiin liittyy tuotteita, applikaatioita SaaS-palveluna, asennus- ja koulutuspalveluita, sekä huolto- ja ylläpitopalveluita että tarvike- ja varaosatuotteita. 

Vuonna 2018 lanseerattiin Yhtiön uusi Vivago MOVETM -palvelu terveydentilan digitaaliseen seurantaan. Vivago MOVETM -ratkaisu on lääkinnällinen laite, joka analysoi ja mittaa hyvinvointia ja terveydentilaa reaaliajassa. Vivago MOVETM -älykello kerää tietoa käyttäjän aktiivisuudesta, unesta, vuorokausirytmistä ja näiden muutoksista. Käyttäjän älypuhelin välittää tiedot Vivagon reaaliaikaiseen monitorointi- ja analysointipalveluun. Tieto on helppo tarvittaessa jakaa läheisten älypuhelimiin tai tablettitietokoneisiin. Mittaustiedot esitetään aina sekä visuaalisesti että sanallisesti Vivago MOBILE -sovelluksen päänäkymässä. Hoidon ammattilaisille tarjotaan tarkempaa mittaustietoa analysointisovelluksessa. Kerätyistä tiedoista muodostetaan myös raportteja, joita käytetään terveydenhuollossa. Raportit otetaan mukaan lääkärin vastaanotolle ja hyödynnetään jatkotutkimuksissa ja diagnosoinnissa.

Kymmenettuhannet ihmiset käyttävät päivittäin Suomessa valmistettuja Vivago-tuotteita ja -palveluita, ja määrä kasvaa nopeasti. Vivago palvelee Suomessa suoraan loppuasiakkaita, kuntien ja kaupunkien terveydenhoidon yksiköitä, kuntoutussairaaloita, terveysasemia ja vanhuspalvelun yksiköitä sekä yksityisiä hoitoyrityksiä. Vivago käynnistää myös digitaalisen kuluttajakanavan palvelemaan yksityisiä asiakkaita Suomessa.

Vivago toimii useassa Euroopan maassa ja verkostoa vahvistetaan uusilla kumppaneilla, joilla on hyvät asiakasverkostot yksityisiin klinikoihin, sairaaloihin ja vakuutusyhtiöiden terveydenhuoltoon.

 

LIIKETOIMINNAN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vivago on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen viimeisen kahden vuoden aikana ja tuotekehityksen organisaatiota ja osaamista on vahvistettu. Vivagon liikevaihto oli 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella hieman yli 4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2018 15-30 % vuoden 2017 liikevaihtoon verrattuna, ollen noin 5 miljoonaa euroa. Yhtiön käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2018.

Vuonna 2018 yhtiö julkaisi Vivago MOVETM -ratkaisun ja samalla uudisti liiketoimintamallinsa tarjoamalla ratkaisua skaalautuvana kokonaispalveluna. Vivago tarjoaa jakelijoille ja loppuasiakasorganisaatioille kokonaispalvelun suoraan asiakkaille kohdistetusta pilvipalvelusta.

Yhtiö tavoittelee selvästi voimakkaampaa kasvua lähivuosina. Tärkeässä asemassa on myös toistuvan laskutuksen (”recurring revenue”) osuuden kasvattaminen, mikä johtuu asiakkaiden halukkuudesta hankkia ratkaisuja kokonaispalveluna. Vivago MOVETM -ratkaisua myydään kaikkialle kuukausittaisella palvelumallilla, mikä lisää myös yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuutta ja toiminnallista tehokkuutta. Vuonna 2018 Yhtiön liikevaihdosta n. 16 % on toistuvaislaskutusta. Vuonna 2021 sen osuuden arvioidaan kasvavan jo n. 40 prosenttiin. Toistuvaislaskutuksen osuuden nostaminen sekä uuden Vivago MOVETM-ratkaisun tuoma muutos hinnoitteluun mahdollistaa huomattavasti nykyistä paremman katerakenteen. Yhtiö tavoittelee yli 30 % käyttökateprosenttia vuonna 2021.

Yhtiö kehittää kansainvälistä kumppaniverkostoa terveysteknologian alalla Vivago MOVETM -palvelun paikalliseen myyntiin. Vivago toimii useassa Euroopan maassa ja tätä verkostoa vahvistetaan uusilla kumppaneilla, joilla on hyvät asiakasverkostot yksityisiin klinikoihin, sairaaloihin ja vakuutusyhtiöiden terveydenhuoltoon.

Vivagon kasvustrategia nojautuu yhteistyöhön nykyisten avainasiakkaiden kanssa, Vivago MOVETM -palvelun tarjoamiseen kansainvälisille markkinoille, skaalautuvan digitaalisen palvelurakenteen kehittämiseen sekä uusien kliinisten ominaisuuksien kehittämiseen.

 

KILPAILU, YHTIÖN KILPAILUEDUT JA PATENTIT

Kuluttajapuolen wellness-markkinalla on paljon toimijoita, jotka tarjoavat useita ominaisuuksia edulliseen hintaan. Wellness-tuotteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niiden käyttö skaalaudu palvelemaan organisaatioita. Mittausteknologialtaan ne eivät ole kliinisesti validoituja ja mittaus on liian epätarkkaa ammattikäyttöön ja terveydentilan seurantaan henkilökohtaisessa turvassa.

Merkittävät terveydenteknologian toimijat tarjoavat kliinisiä sovelluksia ja erittäin luotettavaa ja erikoistunutta mittausta sairaalaympäristöön sekä yksittäisiä mittalaitteita kotiympäristöön. Tuotteet eivät kuitenkaan sovellu terveydenhuollon laajamittaiseen etämonitorointiin kotiympäristössä. Näitä laitteita ei ole myöskään tarkoitettu organisaatioiden reaaliaikaiseen monitorointiin ja ohjaukseen.

Yhtiö erottuu muista hyvinvoinnin mittausratkaisuista tuottamalla tarkkaa ja luotettavaa tietoa hoidon ammattilaisille tukemaan ennakoivaa hoitoa ja hoitoprosesseja sekä turvaamalla käyttäjän hyvinvointia. Vivagon ratkaisut perustuvat yksilölliseen, reaaliaikaiseen ja tarkkaan mittaustietoon, jonka avulla voidaan tarkentaa yksilöllistä hoitoa, ennaltaehkäistä akuuttihoitoa ja vaikuttaa merkittävästi hoidon kustannuksiin sekä parantaa hoidon laatua.

Vivago MOVETM -ratkaisu on lääkinnällinen laite, joka mittaa käyttäjän aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä reaaliaikaisten mukautuvien algoritmien avulla. Unilääketieteeseen perustuvat algoritmit on kehitetty ja validoitu yhteistyössä unitutkijoiden kanssa.

Vivagolla on 19 voimassa olevaa patenttia, jotka kuuluvat viiteen eri patenttiperheeseen. Patenttiperheen lisäksi yhtä tärkeitä ovat yhtiön omat suojatut algoritmit unen ja aktiivisuuden seurantaan. Algoritmit eivät ole kopioitavissa vaan ne perustuvat yhtiön omaan validoituun teknologiaan, joka on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Suomessa ja Euroopassa tunnettu Vivago-brändi on myös tavaramerkein suojattu. Yhtiön patenteista ja kilpailutilanteesta tarkempi kuvaus sijoitusmuistiossa.

 

MIKSI VIVAGO ON MIELENKIINTOINEN SIJOITUSKOHDE JUURI NYT?

1. Digitaaliset palvelut ja reaaliaikainen etämonitorointi mahdollistavat terveydenhuollon prosessien uusimisen ja oikea-aikaisen resursoinnin, mikä on välttämätöntä väestön ikääntyessä ja osaavan työvoiman vähentyessä.

2. Digitaalinen terveydenhoito uudistaa terveydenhoidon prosesseja tuomalla reaaliaikaiset mittarit toiminnanohjaukseen.

3. Vivago-ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä terveydenhuollon kustannussäästöjä. Investoinnin takaisinmaksuaika on keskimäärin 2-4 kuukautta.

4. Vivago on vahvistanut kumppaniverkostoaan Euroopassa ja on avaamassa myyntipartnerikanavaa globaalisti.

5. Vivago-ratkaisulla on lääkinnällisen laitteen hyväksyntä ja kliinisesti validoidut omat hyvinvointialgoritmit.

6. Yhtiö keskittyy skaalautuvien SaaS-pilvipalveluiden myyntiin ja markkinointiin kansainvälisesti.

7. Vivagon tuotekehityssuunnitelma tähtää uusien kliinisten ominaisuuksien tuomiseen markkinoille.

8. Tekoäly, uudet pilvipalvelualustat ja sensoriteknologiat mahdollistavat palveluiden kehittämisen ja uusien tarkempien diagnostisten ominaisuuksien tuomisen markkinoille.

9. Vivagon ydintiimillä on mittava kokemus lääkinnällisten tuotteiden ja palveluiden sekä monitorointiratkaisuiden kehittämisestä ja tuomisesta kansainvälisille markkinoille

10. Vivagolla on monivuotinen osaaminen hyvinvoinnin etämonitoroinnista ikäihmisillä, luotettavista turvaratkaisuista ja skaalautuvista palveluista.

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Lääkinnälliset laitteet ovat vahvasti säännelty markkina. Paikalliset regulaatiot ja myyntilupien saanti aiheuttavat haasteita ja hidasteita kaikille toimijoille. Lääkinnällisten laitteiden käytöstä hoitotoimenpiteissä ja osana terveydenhuollon palveluita on saatavilla valtiollisia tai vakuutusyhtiöiden myöntämiä korvausjärjestelmiä, esim. Suomessa KELA-korvattavuus. Monella markkinalla tuotteen saaminen korvausjärjestelmän piiriin vauhdittaa merkittävästi tuotteen käyttöä ja määräämistä osaksi hoitoprosessia.

Digitaalisen terveydenhuollon markkina on murroksessa ja alalla on suuri määrä erilaisia toimijoita. Markkinan muodostuessa uudet palvelut ja ratkaisut hakevat vielä muotoaan avaten mahdollisuuksia Vivagon kaltaiselle yritykselle päästä mukaan markkinan kehitykseen ja kasvuun. Markkinan muotoutumiseen, käytettävien ratkaisujen valintaan ja aikatauluun liittyy monia tekijöitä, joiden ennustaminen ja niihin vaikuttaminen on vaikeaa.

 

HENKILÖT

Yhtiön tiimi koostuu dynaamisesta johtoryhmästä sekä henkilöstöstä, joka on sitoutunut ja motivoitunut työskentelemään terveysteknologiatuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden parissa, jotka parantavat tavallisten ihmisten elämää – joka ikinen päivä. Hallitus, neuvonantajat ja kliiniset asiantuntijat viitoittavat tietä digitaalisen terveysteknologian haasteissa ja alati muuttuvassa markkinassa.

Nykyinen johtoryhmä on muodostettu vuoden 2015 jälkeen Maria Lavosen aloitettua yrityksen toimitusjohtajana. Vivago on kehittynyt Maria Lavosen johdolla terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijäksi ja kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Tiimiä on tullut vahvistamaan mm. markkinointijohtajaksi Satu Ruissalo, jolla on 18 vuoden kokemus lääkinnällisten laitteiden markkinoinnista kansainvälisesti sekä myyntijohtajaksi Renne Kaseva, joka on ollut lääkinnällisten tuotteiden ja ratkasuiden myynnin ammattilainen kansainvälisillä markkinoilla.  Yhtiötä johdetaan ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 -laatujärjestelmien mukaisesti. Sijoitusmuistiossa tarkka kuvaus yhtiön nykyisestä johtoryhmästä ja hallituksesta sekä heidän ydinosaamisestaan.

Merkintäajan alkaessa yhtiön palveluksessa on 21 henkilöä.

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

Yhtiöllä oli 1.10.2018 yhteensä 114 osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa esitetään osakkeenomistajien omistusosuudet 1.10.2018.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön johto ja pääosakkaat valmistelevat aktiivisesti irtautumista. Listautuminen voisi tapahtua vuonna 2020 esimerkiksi First North -listalle. Vaihtoehto listautumiselle on yritysjärjestely hyvinvointialan toimijan tai pääomasijoittajan kanssa.

Liiketoiminnan kasvu kansainvälisesti kasvattanee yhtiön arvoa merkittävästi ja parantanee yhtiön arvoa irtautumisessa. Yhtiön operatiivista toimintaa, raportointia ja laatujärjestelmiä kehitetään edelleen tukemaan valmistautumista irtautumiseen.

 

OSAKEANTI (6.11.- 20.12.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

– Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia osakkeita.

– Antiosakkeet tullaan hakemaan arvo-osuusjärjestelmään.

– Osakekohtainen merkintähinta annissa on 0,00625€/osake

– Yhtiön arvostus ennen osakeantia on n. 15 miljoonaa euroa. Arvostus on laskettu kertomalla yhtiön sijoitusmuistion päivämäärän täysin laimentunut osakemäärä (mikäli Sijoitusmuistion päivämäärällä ulkona olevilla optio-oikeuksilla ja erityisillä oikeuksilla merkittäisiin osakkeita täysimääräisesti) Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla.

– Osakeannin vähimmäismäärä on 1.000.000 €.

– Osakeannin enimmäismäärä on 4.999.000 €.

– Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

Osakeannin tarkoituksena on nopeuttaa yhtiön kansainvälistä kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä yhtiön tunnettuutta. Tämän osakeannin yhteydessä kerättävät varat käytetään pääasiallisesti yhtiön kansainvälisen kasvun rahoittamiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Lisäksi varoja käytetään pääomarakenteen vahvistamiseen, jota kasvu edellyttää.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on SME (small and medium size) vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sivut

Mainos: Fellow Finance
Haluaisitko ansaita rahaa kuin pankki? Tutustu tarkemmin klikkaamalla!
Lue lisää