Olet täällä

kaleeri

kaleeri

 • Liittynyt 5.8.2014
 • 162 viestiä
 • 3 aloitettua ketjua

Viimeisimmät viestit

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 11.9.2017 9.09

Joo ostojen alveja ei saa takaisin jos ei harjoita alvillista toimintaa. Tuloveropuolella voi sitten koko summan esim. puhelinlaskusta vähentää verotettavasta tulosta, myös alvin osuuden.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 3.9.2017 16.47

Edelliseen keskusteluun liittyen, laitan Verohallintoon kirjallisen kysymyksen. Raportoin tänne kun saan vastauksen. Maukan viimeisen viestin tulkintaa voi olla kyllä vaikea kumota.

 

Tavallisen yhtiön kautta sijoittaminen

 

Tavallisella yhtiöllä tarkoitan osakeyhtiötä, jonka pääasiallinen toiminta on jotain muuta kuin sijoittamista. Puhutaan siis vaikkapa IT-konsultointiyrityksistä tai autokorjaamoista. Omistajat ovat henkilöitä.

Esimerkkiyhtiöllä menee niin hyvin, että kaikkien kulujen, verotehokkaiden omistajien palkkojen, investointien ja osingonjaon jälkeen kassaan alkaa kertymään rahaa. Jos omistajat haluavat vielä edellä mainittujen toimien jälkeen rahaa ulos yhtiöstä omaan henkilökohtaiseen käyttöön, joutuu siitä myös maksamaan kalliisti veroja, puhutaan veroprosentista ~40-50%. Ollaan positiivisen ongelman edessä.

Tulemme siihen johtopäätökseen, että ylimääräisen voiton voisi jättää yhtiöön ja maksaa 20% yhteisöveroa, joka on huomattavasti vähemmän kuin ~40-50%. Rahan tai sijoitusten kerryttäminen yhtiöön nostaa myös yhtiön nettovarallisuutta, joka mahdollistaa suurempien osinkojen maksamisen (8% nettovarallisuudesta), jonka verotus myöskin on huomattavasti kevyempää kuin ~40-50%.

Päätös edellyttää sitä, että kaikki omistajat toimivat samalla tavalla, yhtiön rahoja kun ei voi korvamerkitä. Ei siis voi tehdä niin, että yksi omistaja nostaa oman osuutensa esim. palkkana ja luopuu omasta osuudestaan yhtiöön jätettäviä rahoja. Täten jos omistajilla on pidemmän päälle erilainen tarve nostaa rahaa ulos yhtiöstä, mahdollisuudet verosuunnitteluun heikentyvät.

Jos omistajat ovat kuitenkin sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että voivat ja haluavat säästää maksetuissa veroissa sillä kustannuksella, että omassa käytössä on vähemmän rahaa, tullaan kysymykseen: mitä yhtiön tilille kertyvillä rahoilla tehdään? Jos näköpiirissä ei ole käyttöä rahoille, voisi sanoa, että ylimääräiset rahat kannattaa tavalla tai toisella sijoittaa tuottojen perässä. Usean omistajan yrityksessä, jossa omistajien sijoitusintressit eroavat toisistaan vaikkapa sijoitusten aikajänteen ja riskitason osalta, sijoittaminen ei ole yhtä joustavaa kuin samassa tilanteessa olevien tai yhden omistajan tapauksessa. Ehkä on kuitenkin helpompi ottaa riskiä yhtiön omistuksessa olevilla ylimääräisillä voittorahoilla, kuin mitä olisi omillaan.

Mitä tulee sijoitusten kirjanpidolliseen käsittelyyn, koskee tavallista yhtiötä samat periaatteet kuin sijoitusyhtiötäkin. Arvopapereiden osalta yleisin tapa ainakin alkuun on kirjata sijoitukset vaihtuvien vastaavien rahoitusomaisuuteen tai pitkäaikaisiin sijoituksiin, jos sijoitusjänne on lähtökohtaisesti selkeästi pidempi. Jos arvopaperikauppa on aktiivista, kannattaa arvopaperikauppa kirjata vaihto-omaisuuteen sen tuomien hyötyjen vuoksi.

Voitonjakoa ja yhtiön kautta sijoittamista on hyvä varsinkin usean omistajan tapauksessa pohtia myös pidemmällä aikavälillä, jolloin mukaan tulevat erilaiset yritysjärjestelyskenaariot ja suunnittelu menee äkkiä monimutkaiseksi. Mikä on yhtiön liiketoiminnan tulevaisuus: jatkuuko toiminta hamaan tulevaisuuteen vai onko suunnitelmana myydä liiketoiminta? Jos yhtiön kautta sijoittamista jatketaan pitkään ja sinne kertyy varallisuutta, mitä tehdään jos jokin osakas haluaa myydä osuutensa?

Usean omistajan haasteet pystytään sijoittamisen osalta estämään hyvin pitkälti järjestämällä omistukset holding-yhtiöiden kautta. Tällöin liiketoiminnasta yli jäävät rahat jaetaan verottomana osinkona omistajien holding-yhtiöihin, joiden sisällä jokainen saa päättää paljonko nostaa itselle, paljonko sijoittaa ja miten sijoittaa.

 

Blogi julkaistaan alunperin sivustolla Sijoitusyhtiö, jonne tekstit arkistoidaan ja lajitellaan aihealueittain. Kysymyksiä ja kommentteja toivotaan!

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 1.9.2017 10.38

Aivan nyt ymmärrän, kiitos tarkennuksesta, käsitteet menee sekaisin. Erittäin hyvä pointti.

Kuten ensimmäisen viestisi kohdassa A kerroit, arvopaperikaupan(rahoituspalvelu) myynti voisi olla esimerkiksi sitä, että tekisi arvopaperikauppaa toisen puolesta ja ottaisi palvelusta maksua. Tästä palvelusta syntyvä liikevaihto olisi sitten rahoituspalvelun myyntiä ja se laskettaisiin liikevaihtoon huojennuksen tapauksessa. Vaikuttaa minulle paljon loogisemmalta kuin toinen teoria. 

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 1.9.2017 8.50

Jack Reacher

- Näinhän se on, hyvä tarkennus. Tässä on pohdittu vain yhtä tapausta, jossa arvopaperikauppa luetaan liikevaihtoon vaihto-omaisuuden kauppana. Rahoitusomaisuuteen, pitkäaikaisiin sijoituksiin tai käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden myyntiä ei kirjata liikevaihtoon alunperinkään, eikä siis vaikuta alarajahuojennusrajoihin.

- Yleensä autokorjaamoilla tilanne on mainitsemasi. Jos yhtiö harjoittaa aktiivista tunnusmerkit täyttävää arvopaperikauppaa, kyllä kaupan voi mielestäni kirjata vaihto-omaisuuteen, vaikka autokorjaamo olisikin yhtiön suurin bisnes. Verottaja toki lopulta tekee ratkaisut, jos kiistaa tulee.

apollo

Yhtiösi tapaus on tismalleen se, jota tässä on pohdittu.

A) Tämä vaikuttaa selvältä.

B) En itsekään ollut yhdistänyt omaan lukuun tehtävää arvopaperikauppaa rahoituspalveluiden myynniksi. Arvonlisäverolaissa kuitenkin lukee seuraavaa:

Rahoituspalveluna pidetään:

6) arvopaperikauppaa;

Arvopaperikaupalla tarkoitetaan osakkeiden ja muiden niihin verrattavien osuuksien, saatavien sekä johdannaissopimusten myyntiä ja välitystä, myös silloin kun ne eivät perustu asiakirjaan.

"Osakkeiden myynti" olisi siis lain mukaan rahoituspalvelun myyntiä. Voiko osakkeiden myynti tarkoittaa jotain muuta? Omaan lukuun tehtävää arvopaperikauppaa ei ole mainittu poikkeuksena. 

Tässä tapauksessa arvopaperit kirjataan vaihto-omaisuuteen ja sitä kautta varastoon tavarana ja myydään sellaisenaan jalostamattomana eteenpäin, niitä ei siis jalosteta palveluksi. Myyntiin ei muutenkaan liity palvelua. Mielestäni on epäloogista, että tällaista kaupankäyntiä pidettäisiin rahoituspalvelun myyntinä. Jos ei muuta, tästä voisi tehdä kirjallisen kysymyksen Verohallintoon. 

Toisaalta jos katsoo suurempaa kuvaa, tullaan kysymykseen, miksi arvopaperikauppaa ei laskettaisi, vaikka esim. kiinteistöjen luovutus lasketaan.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 31.8.2017 17.36

Jack Reacher: kiitos selvennyksestä, noinhan se menee.

Maukka: soittelin Verohallinnon puhelinpalveluun ja virkailija tuli samaan lopputulokseen liitännäispalveluista.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 31.8.2017 15.27

Maukka kirjoitti:

Jos klikkaa uusinta Arvonlisäveron alarajahuojennus -ohjetta (https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48634/arvonlisa...), niin sinne on lisätty ensimmäisessä listassa AVL:n pykäliä rahoituspalvelukohtaan:

 • muiden kuin liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynnit (AVL 41 § ja 44 §)

AVL 41 §: Veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä.

AVL 42 §: Rahoituspalveluna pidetään: -- 6) arvopaperikauppaa

Jos arvopaperikauppa on "muu kuin liitännäisluonteinen" rahoituspalvelu, sitten tuossa on perusteet miksi arvopaperikauppa lisättäisiin liikevaihtoon, eikö?

Kiitos tästä! Kyllä tuo minustakin siltä vaikuttaa, termi "liitännäisluonteinen" tosin on ainakin itselleni täysin pimennossa. Osaako joku selittää? Tämä lienee pykälä, johon Akin kirjanpitäjäkin oli viitannut? En olisi osannut sijoittaa arvopaperikauppaa rahoituspalveluiden alle. Termiä "arvopaperikauppa" vielä kuitenkin avataan laissa:

"Arvopaperikaupalla tarkoitetaan osakkeiden ja muiden niihin verrattavien osuuksien, saatavien sekä johdannaissopimusten myyntiä ja välitystä, myös silloin kun ne eivät perustu asiakirjaan."

Tässä vielä linkki arvonlisäverolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501#L4P41

EDIT:

Voisiko liitännäisluonteinen arvopaperikauppa olla esim. sellaista arvopaperikauppaa, jota jokin yhtiö harjoittaa muun varsinaisen toiminnan rinnalla? Esim. autokorjaamo, joka harjoittaa päätoimenaan autojen korjausta, mutta myös sivussa "liitännäisluonteista arvopaperikauppaa", joka kuitenkin vaihto-omaisuuden kauppana luetaan liikevaihtoon.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 31.8.2017 14.53

Totta, ei ole poisluettavissa. Ohjeistuksen ns. perusmuoto ei kuitenkaan sisällytä arvopaperikauppaa. Ellei sitä ole listattu poikkeukseksi, miten se voitaisiin laskea mukaan? Miksi sitten kiinteistöjen luovutukset on listattu poikkeukseksi, mutta arvopaperikauppaa ei, en osaa sanoa.

Vaikka tämä nyt ei mitään lakitekstia olekaan, huomaa sanamuoto: "Liikevaihtoon ei lueta mukaan mm. seuraavia eriä:"

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 31.8.2017 13.45

Verohallinnon ohjeistus vaikuttaa selkeältä. Arvopaperikauppa ei missään nimessä ole verollista myyntiä, eikä sitä mainita mukaan luettavissa poikkeuksissa edes epäselvästi. Mielestäni ohjeistuksessa ei ole tulkinnanvaraa.

Tämän takia minulla ei ole ollut syytä laskea arvopaperikauppaa mukaan kyseiseen liikevaihtoon. En nyt päätäni laittaisi pantiksi kuitenkaan ja mielelläni kuulisin, miksi arvopaperikauppa pitäisi laskea.

"Huojennusta laskettaessa ei oteta huomioon koko liikevaihtoa. Huojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon luetaan vain verolliset myynnit ilman veron osuutta, käännetyn verovelvollisuuden alaiset myynnit (AVL 8 a–8 d §) sekä seuraavat verottomat myynnit:

 • tavaran myynti muihin EU-maihin (yhteisömyynti, AVL 72 a–72 c §)
 • vientimyynti (AVL 70 §)
 • veroton matkustajamyynti (AVL 70 b §)
 • verottomien palveluiden myynti (AVL 71 ja 72 §)
 • verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti (AVL 58 §)
 • vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynnit yleishyödylliselle yhteisölle (AVL 56 §)
 • verottomat myynnit diplomaattisille edustustoille ja kansainvälisille järjestöille (AVL 72 d §)
 • verottomat moottoriajoneuvojen myynnit (AVL 72 e §)
 • muiden kuin liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynnit
 • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset (jollei kysymys ole AVL 30 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta, eli tilanteesta, jossa verovelvollinen on vapaaehtoisesti hakeutunut kiinteistön vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi).

Muita verottomia myyntejä ei oteta huomioon, kun liikevaihtoa lasketaan."

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 31.8.2017 12.18

Mutta onhan 1000+alv ja 1240 sama myös myyjälle, jos pysytään alle 10k(+alv) vuosittaisessa laskutuksessa? Arvopaperikaupan liikevaihtoa ei huomioida alv-alarajahuojennusta laskettaessa.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 30.8.2017 21.35

Moi ja kiitos tuuraajille! 

BullBull katso ja otsikko nro 4.

Aki laskutat jotain muita kuin alv-toimintaa harjoittavia yrityksiä? Ilmoitusvelvollisuuden takiako haluaisit laskuttaa alvittomana? Jos muita ansiotuloja ei olisi, yksi ratkaisu on laskuttaa konsultoinnit erillisen toiminimen kautta, jossa kevyt hallinto.

Edit väärä linkki