Olet täällä

kaleeri

kaleeri

 • Liittynyt 5.8.2014
 • 174 viestiä
 • 3 aloitettua ketjua

Viimeisimmät viestit

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 8.11.2017 19.28

Hyvä pähkinä, luontoisetujen verotus on sekavaa. Taitaa olla niin, että tuo 52€ autopaikkaetu käyttäytyy palkkalaskelmassa samoin kuin 60e nettopalkka. 

Esimerkki: Maksat nettopalkan 0e, johon sisältyy luontoisetua 52e. Tällöin bruttopalkka on 52e+42,55e=94,55e, josta pidätetään ennakkoa 42,55e.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 6.11.2017 15.40

Jos sijoitusyhtiö hankkii auton ja antaa sen työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön, muodostuu työntekijälle rahanarvoinen etu. Tätä verotetaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa autoetuna. Jos autoetua ei ilmoiteta, on hankala perustella verottajalle, että autolla ajetaan ainostaan yrityksen ajoja eikä ollenkaan henkilökohtaisia ajoja. 

Olen kyllä ollut siinä käsityksessä, että poistot voi tehdä normaalisti myös työntekijän käytössä olevasta autosta. Onko tähän jotain lähteitä?

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 5.11.2017 8.00

Totta, noinhan se menee. En ollut tuolta kannalta ajatellut. Kuten jo vähän avasitkin, hyvin pienet tai suuret ajomäärät saattavat kallistaa vaakaa, samoin hyvin edullinen tai kallis auto.

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 3.11.2017 14.05

Kiitos ideasta! Kirjoitinkin tilitoimiston blogin puolelle aiheesta: http://tilitoimistohelsinki.net/blogi/autokulut-osakeyhtiossa/

Tiivistettynä: Riippuu tapauksesta, onko verojen osalta eroa henkilökohtaisella omistuksella ja yrityksen kautta omistuksella. Tilanne kannattaa laskea auki. Yleensä eroa ei juuri ole. Näin siis jos yhtiöllä ei ole alvillista toimintaa.

Mitä tarkoitat hyödyllä nettovarallisuuden nousun kautta? Eikö autojen arvot yleensä laske? :)

 

 

Sijoitustiedon kysymysketju - 29.10.2017 12.17

Maantieteellinen ja ajallinen hajautus ovat erinomaisia! ETF:t koostuvat suuryhtiöistä, jolloin pienemmät yhtiöt jäävät kokonaan salkun ulkopuolelle. Ehkä näihin voisi panostaa vaikkapa suorissa osakesijoituksissa?

Evervestistä kuulisin mielelläni lisää, saako siitä muuta etua kaupankäyntikuluttomuuden ja automaattisen tasapainottamisen lisäksi? Minkälainen ETF-valikoima siellä on?

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 29.10.2017 11.44

Kiitokset hyvistä selvennyksistä! Vaihto-omaisuuden kirjausten hahmottaminen ei ole ihan automaattista ja vei ainakin itsellä aikaa. Alla toinen vähän monimutkaisempi kuvio, jonka haluan kirjoittaa muistiin. Ei erityisen haastava, mutta yksityiskohdat meinaa unohtua kun harvemmin tulee asiaa mietittyä. 

 

Osakevaihto: henkilöomistus veroneutraalisti holding-yhtiöön

 

Minulle on tullut vastaan useita menestyviä yrityksiä, joissa on suora henkilöomistus, mutta nyt omistus halutaan syystä tai toisesta siirtää holding-yhtiöön. Siirto on monesti osana suurempaa järjestelyä ja siihen liittyy yleensä jollain lailla uudet osakkaat. Siirrossa on kyse lähtökohtaisesti osakkeiden luovutuksesta, joka tarkoittaa menestyvän yrityksen tapauksessa yleensä suuria veroseuraamuksia luovuttajalle. Entä jos veronmaksua voisikin lykätä? Käyn tässä tekstissä läpi yksinkertaista osakevaihtoa edellä mainitun tapauksen kautta.

 

Tilanne

 • Henkilö A omistaa voitollista liiketoimintaa harjoittavan yhtiön B osakkeita
 • Henkilö A haluaisi siirtää yhtiön B osakeomistuksen omistamaansa/perustettavaan holding-yhtiöön C

 

Ongelma

Henkilö A haluaa siirtää yrityksen B osakkeet holding-yhtiön C omistukseen – kyseessä on siis osakkeiden luovutus. Jos luovutuksesta tulee voittoa, koituu oletuksena henkilön maksettavaksi luovutusvoittovero, joka on pääomatuloa. Usein yhtiö on alunperin perustettu muutaman tuhannen minimiosakepääomalla, mutta yhtiön arvo on nyt noussut Verottajan silmissä korkeaksi. Luovutusvoitto lasketaan kaavalla myyntihinta – hankintahinta tai hankintameno-olettama. Jos osakkeet myy alle 75% käyvästä hinnasta, tulkitaan kauppa verotuksessa lahjaksi, jolloin lahjan vastaanottaja maksaa lahjaveron.

Yhtiön käypä arvo määritellään ensisijaisesti viimeaikaisten toteutuneiden kauppojen perusteella. Jos niitä ei ole, käytetään Verottajan laskukaavaa, joka menee pääpiirteittäin:

 • Viimeisen kolmen tilikauden tulosten keskiarvo jaettuna 0,15 (15%) ja nettovarallisuuden keskiarvo, kuitenkin vähintään nettovarallisuus
 • Kaavaan liittyy erinäisiä oikaisuja ja laskeminen ei aina ole ihan helppo juttu. Koko kaava löytyy täältä.

Jos yritys tekee paljon voittoa, nousevat yrityksen käypä arvo ja luovutuksen veroseuraamukset äkkiä korkeiksi. Tällöin usein koko holding-yhtiöjärjestelyn mielekkyys vesittyy.

 

Ratkaisu: osakevaihto

Osakevaihto on verotuksellinen termi, joka mahdollistaa mm. yllä esitetyn siirron veroneutraalisti. Realisoitumaton verovelka ei siis häviä, mutta jatkuvuuden periaatteen mukaisesti veronmaksu siirtyy järjestelyä seuraavaan luouvutukseen. Veroneutraali siirto vaatii määräysvallan eli yli 50% osakkeiden siirtämistä samalle taholle. Tämä voi tuottaa haasteita, jos yhtiöllä B on useita omistajia.

Osakevaihto toimii tässä tapauksessa niin, että voittoa tuottavan yrityksen B osakkeet siirretään apporttina holding-yhtiön C omistukseen. Holding-yhtiön taseen vastaaviin muodostuu kauppahinnan suuruinen osakeomistus ja sama summa kirjataan vastattavien oman pääoman SVOP-rahastoon.

Holding-yhtiön nettovarallisuus muodostuu korkeaksi, kauppahinnan suuruiseksi, joka usein mahdollistaa alkuperäistä tilannetta suuremmat osingot 8%:lla laskettuna. Ero johtuu siitä, että aiemmin 8% laskettiin yrityksen B nettovarallisuudesta, kun se uudessa tilanteessa lasketaan yrityksen B käyvästä arvosta. Käyvän arvon laskennassa merkittävässä osassa on viimeisen kolmen vuoden tulos. Esim. hyvää tulosta tekevän IT-yhtiön käypä arvo voi hyvin olla miljoona, nettovarallisuuden ollessa sata tuhatta.

Luovuttaja eli henkilöomistaja A saa vaihdossa holding-yhtiön C osakkeita, joiden hankintahintana pidetään siirrettyjen yritys B:n osakkeiden alkuperäistä hankintahintaa. Lopputulos on, että holding-yhtiö C saadaan pullautettua henkilöomistajan A ja yrityksen B väliin henkilöomistajan hankintahintoja muuttamatta.

 • Luovutusvoittovero lykkäytyy, mutta holding-yhtiö maksaa saamistaan osakkeista varainsiirtoveron 1,6%.
 • Myös hankinta-ajat siirtyvät jatkuvuusperiaatteen mukaisesti, jolloin yrityksen B osakkeiden hankintameno-olettama siirtyy holding-yhtiön osakkeille.
 • Holding-yhtiöllä ei ole mahdollisuutta käyttää hankintameno-olettamaa, jos se myy yrityksen B osakkeet joskus voitolla eli korkeammalla hinnalla kuin osakevaihdon kauppahinta. Oman mausteen soppaan tuo kuitenkin käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus.  
 • SVOP-rahaston purkamista kohdellaan luovutuksena, ei pääomanpalautuksena.
 • Järjestelyissä on hyvä pitää mielessä veronkiertosäännökset.

 

LÄHTEET

Yritysjärjestelyt ja verotus – osakevaihto, Verohallinto. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48557/yritysj%C3%A4rjestelyt-ja-verotus-osakevaihto/

Veron kiertämissäännöksen soveltaminen, Verohallinto. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49027/veron_kiertamissaannoksen_soveltamine2/

 

Blogi julkaistaan alunperin sivustolla Sijoitusyhtiö, jonne tekstit arkistoidaan ja lajitellaan aihealueittain. Kysymyksiä ja kommentteja toivotaan!

Salkun justeerausta - 28.10.2017 15.17

Itse pitäisin johtavana ajatuksena sitä, että myy kaikki tappiolla tai vain vähän voitolla olevat ja näin minimoi verot. Puuttuvien hankintahintojen selvitys auttaisi tässä suunnittelussa. Hankintameno-olettama kannattaa huomioida suurimpien nousijoiden kohdalla varsinkin jos ollut omistuksessa yli 10 vuotta.

Itseä saattaisi huolettaa myös suurimpien omistusten Wärtsilän ja Finnairin osuus salkussa, eli saattaisin keventää niitä. Muutenkin hajautusta voi miettiä esim. maantieteellisten markkinoiden ja toimialojen kautta. Sitten jos osaa sanoa jotain osakkeiden arvostuksista niin toki plussaa :)

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 27.10.2017 9.17

Moi, hyvä kysymys. Jos arvopaperit haluaa kirjata vaihto-omaisuuteen, on pelattava sen säännöillä. Tällöin koko ostosumma ja myyntisumma kirjataan tuloslaskelmaan. Blogista vastaus kysymykseesi:

"Kolmas tili on “Varaston arvonmuutos”, jonka avulla oikaistaan tase vaihto-omaisuusryhmän arvopapereiden osalta tilinpäätökseen. Arvostusperiaatteista lisää alla. Jos edellisessä tilinpäätöksessä arvopaperivaraston arvo on ollut vaikkapa 100.000€ ja nyt se on 150.000€, nostetaan sen tasearvo 150.000 euroon kirjaamalla varaston muutosta 50.000€. Varaston muutoksella on suora tulosvaikutus: varaston arvonnousu on tuloa ja lasku kulua."

 

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 24.10.2017 12.27

Sain Verohallinnolta vastauksen arvonlisäverotusta koskevaan ohjauspyyntöön. Asia koski siis sitä, otetaanko vaihto-omaisuuden arvopaperikaupan liikevaihto huomioon laskettaessa ALV-alarajahuojennusta. Asiasta käytiin hyvää keskustelua aiemmin tässä ketjussa elo-syyskuun vaihteessa. Ohjaus on pitkä, alla muutama pääkohta. Voin lähettää skannin koko ohjauksesta sähköpostilla. Halukkaat voivat pyytää sen tästä linkistä: http://www.sijoitusyhtio.net/yhteystiedot/

Ohjaus: "Hakija on oikeutettu alarajahuojennukseen"

"Pelkkä osakkeiden hankinta ja myynti eivät ole arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettua liiketoimintaa. Näin ollen osakkeiden myynti ei ole direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa. Myynnistä saatua tuloa ei lueta liikevaihtoon laskettaessa alarajahuojennuksen määrää"

"Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on todennut tuomiossaan C77/01 (EDM)..."

"EUT:n oikeuskäytännön mukaan osakkeiden myynnillä tulee olla yhteys verolliseen toimintaan voidakseen olla taloudellista toimintaa. Tällainen yhteys verolliseen toimintaan on silloin: 1. kun osakkeiden omistamiseen liittyy suora ja välillinen vastikkeellinen osallistuminen yhtiön hallinnointiin. 2. kun osakkeet on myyty arvopaperikauppaa koskevana liiketoimintana 3. kun osakkeiden myyntiä on pidettävä verollisen toiminnan välittömänä, pysyvänä ja välttämättömänä jatkeena."

Ostin/Myin tänään - 13.10.2017 16.07

Kiitti vinkistä, tuplattu Privanet positio @3,46. Jos puolen vuoden tulos on ollut luokkaa 2M ja nyt tulee pelkästään tästä 1M ekstraa niin on kova juttu. Ounastelen myös, että tätä milliä ei esitetä kertaluontoisena tulona vaan perus liikevaihdossa muiden "oman taseen kautta tehtyjen sijoitustuottojen" seassa.