Olet täällä

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 8.6.2022 11.09

Holdariko kirjoitti:

Moikka!

Suunnitelmissa on osakkuus yrityksessä A ja rahoitus järjestyy Finnveran kautta. Tarkoituksena on ottaa tarvittava summa kauppaa varten henkilölainana, jonka lainaisin pääomalainana perustamalleni holding yhtiölle, ja tätä kautta ostaisin osakkuuden. Näin ollen mahdolliset osingot yritys A maksaa holding yhtiölle ja voin verovapaasti nostaa pääomalainan verran takaisin itselleni ilman veroseuraamuksia.

Ongelmana tässä kuitenkin on, että Finnvera näköjään tekee maksusuorituksen suoraan myyjälle eli rahat osakekauppaa varten eivät tule missään vaiheessa käymään omalla eikä holding yhtiöni tilillä. Nämä asiat huomioiden, mikä olisi paras tapa edetä, jotta voisin tulevaisuudessa maksaa holding yhtiöstä itselleni takaisin pääomalainaa? 

Hei! Voisko asiasta neuvotella Finnveran kanssa? Kuka lukee ostajana yrityksen A osakkeiden kauppakirjassa/merkintädokumentissa? Jos saat merkattua osakkeet holdarin nimiin ja Finnveralla ei ole asian kanssa ongelmaa niin homma pitäisi olla selvä, kunhan vaan dokumentoi selvästi että kuka ostaa osakkeet ja kuka lainaa ja kenelle. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 24.5.2022 03.10

Swingaaja kirjoitti:

Miten kirjanpidossa tulisi merkitä ulkomailta saatu osinko? Jos pidätys on 15% niin koko osinko tulee varmaankin kirjattavaksi myynteihin mutta miten 15% ennakonpidätys tulisi kirjata?

Hyviä neuvoja! Itse olen kirjannut alla olevasti. 

Kredit osinkotuotot 100
Debet sijoitustili 85
Debet verosaamiset (tase) 15
 
 

Sitten esim. tilinpäätöksen yhteydessä puretaan verosaamisia taseesta tuloslaskelmaan mikäli ne kaikki saadaan hyvitettyä sillä tilikaudella eli:

Kredit verosaamiset 15
Debet lähdeverot 15
 
 

Kuten Aki sanoi, jos tiedetään osinkoa saadessa ettei tulla saamaan hyvitetyksi, voi kirjata suoraan lähdeveroihin tuloslaskelmaan, muistaa vaan että nämä eivät ole verotettavasta tulosta vähennyskelpoista kulua vaan menevät kankkulan kaivoon. 

Näytä koko viesti
Ylikurssirahaston purkaminen - 14.4.2022 11.37

Ei ihan yksinkertainen pähkinä, mutta voin yrittää pyöritellä mitä osaan. Vastuu alla olevien arvioiden hyödyntämisestä jää lukijalle :) Voi olla että arviot ovat virheellisiä ja ratkaisut epäoptimaalisia. Kiinteistön käypä arvo on verotuksen osalta keskiössä. 

ALV: kiinteistön myynnistä ei mene alvia. Sen sijaan kun elinkeinotoiminta on joskus lopetettu, on yhtiöllä ollut palautusvastuu alveista, joita on vähennetty esim. kiinteistön remonteista/perusparannuksista. Palautusvastuu pienenee 10% vuodessa alkuperäisestä vähennyssummasta laskettuna. 

Ylikurssirahaston/osakepääoman alennus: Voi tehdä ilmoituksella PRH:lle. Tällä saavuttaa sen, että ylikurssirahasto ja/tai osakepääoma muuttuu SVOP-rahastoksi, joka siis vapaata omaa pääomaa. SVOP-rahaston palauttaminen ymmärtääkseni kuitenkin verotettaisiin tässä tapauksessa osinkona, ainakin jos sen muodostumisesta on yli 10 vuotta ja tietääkseni vaikka olisi alle 10 vuotta. Ei ole 100% varmaa tietoa. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60520/vapaan-om...

Rahan liikuttelu kiinteistökaupassa: Mielestäni tässä tapauksessa ellei rahoja siirrä yhtiölle, muodostuu osakkaalle osakaslainaa, joka verotetaan osakkaan pääomatulona. 

Kiinteistökaupan kauppasumma: Tulisi olla kiinteistön käyvän arvon suuruinen, kun vastapuolina ovat riippuvaiset tahot. Tai ainakin verotus lasketaan käyvän arvon mukaan. 

Ratkaisuehdotus 1, yhtiön purkaminen: Yhtiö puretaan osakeyhtiön selvitystilamenettelyn mukaisesti, jolloin yhtiön varat vapautuvat omistajalle. Vastaavasti omistaja purkamisessa luovuttaa osakkeet ja lasketaan luovutusvoittovero. Luovutushinta on yhtiön nettovarallisuus käyvillä arvoilla laskettuna. Hankintahinta onkin sitten toinen asia. Luulisin sen olevan ainakin 4 rahaa (osakepääoma), ehkä jopa 4+12=16 rahaa (osakepo+ylkurssir.). Ylikurssirahaston muodostuminen ja emissiovoitto ei vielä tässä vaiheessa aukea minulle. Jos rakennuksen käypä arvo on huomattavasti kahdeksaa rahaa korkeampi, on hankintamenona mahdollisuus käyttää myös hankintameno-olettamaa 20% tai 40% jos osakkeet on omistettu yli 10 vuotta. 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/lopettaminen/selvitysti...

Ratkaisuehdotus 2, muuntaminen sijoitusyhtiöksi: Kiinteistön kauppa tehdään käyvällä hinnalla ja rahat siirretään yhtiöön. Yhtiö maksaa yhteisöveroa hankintamenon 8 rahaa ja kauppahinnan erotuksesta, joka luovutusvoittoa. Jos yhtiöllä on vahvistettuja tappioita, voi niitä vähentää luovutusvoitosta. Ylikurssirahasto ja osakepääoma alennetaan ja ne muuttuvat svop-rahastoksi. Yhtiö tyhjentää SVOP:ia vuosittain ainakin summan, joka vastaa 8% yhtiön nettovaroista, jolloin pysytään huojennetun osinkoveron piirissä. Jos kiinteistökaupassa muodostui voittovaroja -7 rahan tappioiden yli, voi niitäkin jakaa osinkona. Osinkoa voi jakaa enemmänkin kuin 8% nettovaroista, mutta silloin mennään ansiotulo-osingon puolelle. Yhtiö sijoittaa loput rahat.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/osingo...

 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 7.4.2022 03.27

Tässä Oton kolmas ja tämän sarjan viimeinen teksti tilintarkastuksesta. Tekstit on julkaistu myös sivustolla sijoitusyhtio.net

 

Onko tilintarkastus vain pakollinen paha?

Monelle tilintarkastus on melko epämääräinen käsite ja toisinaan se sekoitetaan myös kirjanpitoon. Lisäksi tilintarkastus nähdään usein vain pakollisena byrokratian rattaana tilikauden päätteeksi. Osalle yrityksistä riittää vuosittainen allekirjoitus paperiin ja tilintarkastuskertomus, mutta silloin tarkastuksesta mahdollisesti saatava muu etu jää hyödyntämättä.

Tilintarkastuksen hyödyt eivät usein ole yrityksissä tarpeeksi hyvin tiedossa. Tilintarkastus kannattaa ottaa yrityksessä huomioon lakisääteisen pakon sijaan yhtiön liiketoimintaa tukevana elementtinä. Tilintarkastuksesta voi hyötyä monellakin lailla ja näin yritys saa myös rahoilleen paremman vastineen.

Tilintarkastajan tehtävä ei ole olla ”poliisi” vaan pikemminkin yrityksen objektiivinen kumppani. Jotta yritys pystyy saamaan mahdollisimman suuren hyödyn tilintarkastuksesta, on tärkeä huomioida vuorovaikutus tilintarkastajan kanssa. Tilintarkastaja käy tarkastuksessa läpi muun muassa yrityksen kirjanpitoa ja hallintoa. Tämä voi tuoda yritykselle arvokasta tietoa aiemmin tapahtuneista virheistä tai kehitysehdotuksia, joilla toimintaa voidaan parhaassa tapauksessa tehostaa.

Tarpeen vaatiessa, voidaan käydä läpi myös yhtiön kriittisiä prosesseja, esimerkiksi osto- ja myyntiprosessi. Prosessien läpikäynnillä voi olla suoraan vaikutusta yhtiön toimintaan, jos havaitut kontrollipuutteet ja muut kehitysehdotukset huomioidaan prosessien kehityksessä. Etenkin kasvuyrityksissä on usein käytössä toimintamalleja ja prosesseja, joita ei ole kehitetty samassa suhteessa yrityksen kasvuun nähden. Tällöin on vaarana, että prosessien tehottomuus vaikuttaa jo suoraan yrityksen tulokseen.

Edellä mainittujen lisäksi, tilintarkastuksen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen toiminnasta. Yhtiön sidosryhmät kuten omistajat, potentiaaliset sijoittajat, pankit ja luottoluokittajat perustavat lähtökohtaisesti arvionsa yhtiöstä tilinpäätökseen ja sen takia luottamus tilinpäätöksen lukuihin on tärkeää. Jokaisen yhtiön kannattaisikin punnita tilintarkastuksen mahdollisuuksia vuosittain ja pyrkiä ottamaan siitä mahdollisimman paljon hyötyä irti oman toimintansa kehittämiseen.

Otto Pyykönen

KHT-tilintarkastaja, Direct Audit & Consulting Oy

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 6.4.2022 03.26

jrhrai kirjoitti:

Moi. Olen itse perustanut sijoitusyhtiön joka omistaa listaamatonta osakeyhtiötä. Listaamaton yhtiö maksoi osinkoa tänä vuonna. Tarkoitus on myydä osakkeet jossain kohtaa. Kirjaanko osakkeet Vaihto-omaisuudeksi ja mihin kirjaan saadun osingon niin että osinko säilyy verovapaana?

Omaisuusluokkaa ei voi vielä näillä tiedoilla ratkaista, pitäisi tietää yhtiösi toiminnasta laajemmin. Osinkotuotot kannattaa kirjanpidossa kirjata erilliselle tilille, josta verovapaus käy ilmi. Tärkeintä on veroilmoituksella ilmoittaa nämä osinkotuotot verovapaana. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 3.3.2022 03.12

Tässä tulee Oton toinen teksti tilintarkastuksesta. Tekstit on julkaistu myös sivustolla sijoitusyhtio.net

 

Tilintarkastaja saapuu!

Tilintarkastus tehdään yleensä tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja lähtökohtaisesti tarkastus suoritetaan kerralla loppuun. Yrityksen koosta ja liiketoiminnan luonteesta riippuen tilintarkastus voi olla kuitenkin tarpeen aloittaa jo tilikauden aikana, jolloin helpotetaan tilinpäätöstarkastukseen kohdistuvaa työmäärää. Tilikauden aikana tehtäviä tarkastuksia ovat mm. vaihto-omaisuuden inventointiin osallistuminen ja siinä tehtävät pistokokeet sekä prosessien tarkastukset.

Tilinpäätöstarkastuksessa alussa tärkein henkilö tilintarkastajalle on kirjanpitäjä, controller tai talousjohtaja, riippuen yrityksen koosta ja työnjaosta. Hyvissä ajoin ennen tarkastusta tilintarkastaja yleensä toimittaa materiaalilistan, joka sisältää pyynnön tarkastukseen tarvittavista materiaaleista. Jotta tarkastus voidaan aloittaa, tärkeimpiä materiaaleja ovat tilinpäätös, tase-erittelyt, tilikohtainen tuloslaskelma ja tase. Tarkastuksen kuluessa ei kannata yllättyä tilintarkastajan yksityiskohtaisistakaan materiaalipyynnöistä, jotka saattavat tuntua ”turhilta”. Tilintarkastaja on oikeutettu saamaan kaiken tarpeelliseksi näkemänsä materiaalin tarkastuksensa tueksi.

Kun yhtiön tilinpäätös on allekirjoitettu ja tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, on aika järjestää yhtiökokous. Tärkeää tässä on huomioida lain määrittämät aikarajat. Tilinpäätös tulee olla laadittuna neljän kuukauden sisällä ja yhtiökokous tulee olla järjestettynä kuuden kuukauden sisällä tilikauden loppumisesta. Yhtiökokouksessa muiden lakisääteisten päätösten lisäksi, vahvistetaan tilintarkastettu tilinpäätös. Tämän jälkeen kaikki tilikauden lakisääteiset vaatimukset on täytetty.

Mikäli tilintarkastuksen yhteydessä on tullut esiin virheitä, joita ei ole korjattu, raportoi tilintarkastaja niistä. Raportoinnin muodot ovat tilintarkastusmuistio, tilintarkastuspöytäkirja ja tilinpäätöksestä annettava tilintarkastuskertomus. Muistio on näistä ”kevyin” raportoinnin muoto ja useimmiten tilintarkastajalla onkin jotain sanottavaa, esimerkiksi muistiotositteiden liitteistä.
Tilintarkastuspöytäkirja annetaan isommista virheistä, jotka eivät ole kuitenkaan olennaisia tilinpäätöksen kannalta. Olennaisista virheistä annetaan kertomuksella huomautus. Huomioitavaa raportoinnin muodoissa on se, että tilintarkastuskertomus on julkinen dokumentti siinä missä muistio ja pöytäkirja eivät ole julkisia.

Otto Pyykönen

KHT-tilintarkastaja, Direct Audit & Consulting Oy

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 7.1.2022 08.46

päällikkö kirjoitti:

Osakkeiden luovutusvoitto ja sen yhteydessä syntyvä valuuttakurssivoitto kirjanpidossa ja verotuksessa ovat minulle suuri mysteeri, enkä löytänyt aiheesta tietoa. Esimerkkitapaus, jossa sijoitustoiminta on passiivista ja osakkeet kuuluvat rahoitusomaisuuteen:

Alussa yhtiö omistaa 800 euroa. Se vaihtaa ne dollareiksi kurssilla 0,8 (USD vs EUR) eli saa 1000 dollaria.

Yhtiö ostaa heti 1000 dollarilla osaketta X, eli kirjataan osakkeiden osto 800 eurolla (per Osakkeet an Sijoitustili).

10 vuoden päästä sekä osakkeiden hinta että valuuttakurssi ovat nousseet. Osakkeiden hinta on 2000 dollaria ja valuuttakurssi on 1,0. Arvonkorotuksia ei ole kirjanpidossa tehty.

Yhtiö myy osakkeet 2000 dollarilla, joten kirjataan osakkeiden myynti 2000 eurolla (per Sijoitustili an Osakkeet ja ???). Dollarit vaihdetaan heti euroiksi kurssilla 1,0.

 

Yhteensä voittoa on selvästi 1200 euroa, mutta mitä voittoa se on? Sekä luovutus- että valuuttakurssivoittoa (1000 + 200 euroa) vai pelkästään 1200 euroa luovutusvoittoa? Mikä olisi paras kirjanpitotapa tässä, ja millä tavalla asia hoidetaan veroilmoituksessa?

Toisaalta omaisuuden arvonnousu on tapahtunut aikana, jolloin yhtiö ei edes omistanut dollareita, mutta toisaalta osake on tavallaan dollarimääräinen ja ilman valuuttakurssin muutosta voitto olisi pienempi - jos siis pörssikurssin muutos olisi kuitenkin sama kuin esimerkissä.

Tässä tapauksessa oman näkemykseni mukaan on kyse puhtaasti osakkeen luovutusvoitosta. Valuuttakurssien muutos siis sisältyy osakkeeseen. Valuuttakurssivoitto- tai tappio muodostuu silloin jos omistetun valuutan arvo muuttuu. Tässä valuuttaa on omistettu vain hetki, eikä kurssi ehtinyt muuttua ennen kuin valuutta käytettiin. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 6.1.2022 11.37

Pitkästä aikaa taas uutta tekstiä. Vieraskirjoittaja, tilintarkastaja Otto Pyykönen (KHT), kirjoittaa muutaman tekstin tilintarkastuksesta. Käsiteltäviä aiheita tulevat olemaan ainakin tilintarkastajan valinta, itse tilintarkastusprosessi sekä pohdinta "onko tilintarkastus vain velvollisuuden täyttämistä vai onko siitä myös hyötyä". Tekstit on julkaistu myös sivustolla sijoitusyhtio.net

 

Tarvitsen tilintarkastajan! Mitä tehdä?

Yritystoiminnassa useimmille tulee vastaan, ennemmin tai myöhemmin, tilintarkastus. Moni yrittäjä saa syksyisin puhelun tilitoimistosta, joka ilmoittaa, että ensi vuonna olisi tehtävä tilintarkastus. Monelle yrittäjälle pakollinen tilintarkastus voi kuulostaa hyvinkin byrokraattiselle ja hieman pelottavalle asialle; päästää ulkopuolinen taho tutkimaan yrityksen asioita. Tilintarkastusta ei tarvitse kuitenkaan pelätä, vaan kyseessä on loistava tilaisuus saada tilikausittain ammattilaisen arvio yrityksen kirjanpidon ja hallinnon tilasta. Samalla yritys saa arvokkaita havaintoja yhtiön prosesseista sekä kehitysehdotuksia mikäli puutteita havaitaan. Parhaimmillaan yhteistyö saman tilintarkastajan kanssa voi kestää useita vuosia.

Kun yrityksessä on havaittu tarve tilintarkastukselle, ovat seuraavat askeleet hyvin selkeät:

 

1. Tarjousprosessi

Yritys pyytää tarjouksia tilintarkastajilta. Hinta saattaa olla tärkein kriteeri valinnalle, mutta kuten usein elämän muissakin asioissa, ei halvin ole aina paras ratkaisu. Hinnan ohella valintaa tehdessä huomio kiinnittyy usein vain tilintarkastajan kokemusvuosiin. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota myös tilintarkastajan kommunikoinnin laatuun ja yrityksen saamaan palvelutasoon. Nämä tekijät ovat kokemuksen ohella tärkeä osa tilintarkastajan ammattitaitoa. Yrityksen toimitusjohtajan tai muun johtoasemassa olevan henkilön onkin suositeltavaa keskustella tilintarkastajan kanssa, saadakseen selkeän käsityksen siitä millainen henkilö tilintarkastajaksi valitaan.

 

2. Tilintarkastuksen hinnasta sopiminen

Saapuneiden tarjousten perusteella yritys ottaa yhteyttä tuleviin tilintarkastajaehdokkaisiin sopiakseen lopullisesta hinnoittelusta. Hinta voidaan määrittää tuntiperusteisesti tai kiinteällä hinnalla, joka on selkeästi yleisin hinnoittelun muoto. Tuntiperusteinen hinnoittelu voi olla perusteltua, mikäli työhön menevän ajan arvioiminen on vaikeaa. Tällaisia tilanteita voivat olla muun muassa ensimmäinen tilintarkastus tai muut tilintarkastajaa vaativat toimeksiannot.

 

3. Tilintarkastajan valinta

Kun yritys on hyväksynyt tilintarkastajan lopullisen tarjouksen, toimittaa tilintarkastaja toimeksiantokirjeen yrityksen allekirjoitettavaksi. Yrityksen tulee virallisesti valita tilintarkastaja yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen jälkeen tilintarkastajan valinta tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisön sijaan yksittäinen henkilö, on valinnassa huomioitava myös varatilintarkastajan valinta. Yleensä tässä tapauksessa valittavalla tilintarkastajalla on jo ehdottaa varatilintarkastajaa, joka valitaan yhtiökokouksessa varsinaisen tilintarkastajan ohella.

Tilintarkastajan valinnan jälkeen ”virallinen osuus” on tehty ja itse tarkastus voidaan aloittaa. Tästä aiheesta lisää seuraavassa postauksessa.

 

Otto Pyykönen

KHT-tilintarkastaja, Direct Audit & Consulting Oy

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 23.8.2021 11.18

Hyvää pohdintaa ja mielestäni oikea lopputulema. Ei ole mitenkään olennaista miten osingot jaksottaa, jos ovat pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Kunhan tosiaan toimii systemaattisesti eikä hae omaa etua vaihtelemalla jaksotustapaa. Eri asia jos jonain vuonna joku todella merkittävä osinko sattuisi juuri tilikauden vaihteeseen. Silloin oikea tapa olisi suoriteperusteella jaksottaa tulo ymmärtääkseni sen päivän mukaan, jolloin osaketta täytyy omistaa, että on oikeutettu osinkoon. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 5.8.2021 09.32

PenttiKöyri kirjoitti:

Hei,

Kysymykseni koskee sijoitusyhtiön perustamista listaamattomia sijoituksia varten. Koitin etsiä aikaisempia vastauksia kysymyksiin liittyen, mutta en niitä löytänyt. Pahoittelut siis jo etukäteen jos asiasta on aikasemmin keskusteltu. 

Olen yrittänyt lukea myös monia blogeja sijoitusyhtiöihin liittyen, mutta kaikki tuntuvat käsittelevän vain sijoitusyhtiöitä jotka ostavat listattuja osakkeita. Tiivistettynä tarkoituksenani on perustaa sijoitusyhtiö listaamattomien yhtiöiden osakkeiden ostamista varten. Näin pystyisin saamaan osingot verottomasti yhtiöön ja sijoittamaan uudelleen eteenpäin. Sijoitusyhtiön tarkoitus on tehdä useampi sijoitus jotka kaikki tulevat olemaan pieniä vähemmistösijoituksia. Kohteiden toimintaan on kuitenkin tarkoitus vaikuttaa aktiivisesti hallitustyöskentelyn kautta. 

Ensiksi pohdin onko sijoitusyhtiön toiminta verotettavaa EVL vai TVL mukaan ja miten nämä eroavat käytännössä? Mielestäni määritelmä on aika ympäripyöreä ja sen kautta voidaan päätyä kumpaankin lopputulokseen.

Toiseksi mietin miten sijoitusten kirjaus tulee tehdä yhtiön taseeseen? Lähtökohtaisesti tarkoitus on, että ostetut osakkeet tullaan myymään muutaman vuoden kuluttua.

Miten mahdolliset osingot ja luovutusvoitot tulee kirjata tulokseen?

Lisäksi on useita muitakin kysymyksiä, mutta lähdetään näillä alkuun.

Terveisin Pena 

Moi Pena! Olen pahoillani, viestisi oli mennyt minulta ohi. Tässä vastauksia kysymyksiisi. 

Kaikki osakeyhtiön toiminta on lakimuutoksen jälkeen EVL alla. 

Itse näkisin, että toiminnassasi osakkeet kirjattaisiin taseessa pysyvien vastaavien sijoituksiin ja veroilmoituksella luokkaan Muu omaisuus. 

Olen kirjannut tällaisessa tapauksessa osingot rahoitustuottoihin, kuten myös luovutusvoitot. 

 

TuuriTuuli kirjoitti:

Mites kirjoittelu Viron puolen sijoitusyritystoiminnasta etenee? Itse olen alkanut vakuuttua, että jos muuttaa Viroon ja ottaa yksityishenkilönä paikallisen sijoitustilin, ei koko sijoitusyritystä tarvita mihinkään.

Mutta varsinainen syyni kirjoittaa ketjuun on kysymys: Miten hyvä tuo Procountor oikein on? Pääseekö sillä kirjanpidon tuskasta (liittää vain välittäjän pdf-kuitit ja unohtaa pohtimiset vaihto-omaisuuksien ja pitkäaikaisten sijoitusten, tai TVL:n ja EVL:n välillä) hintaan 19e/kk plus tilitoimiston muutaman sadan tilinpäätöksen maksu kerran vuodessa? Tähän asti käyttämäni ohjelmat ovat olleet vain paperi-kynä-tilikirjojen digitaalisia versioita

Ei ole valitettavasti kirjoitusasiat edenneet, listalla kyllä.

Hyvä nosto tuo henkilön sijoitustili. Olisi hyvä selvittää, miten tuo toimii Suomesta muuttavalla henkilöllä. Saako sen heti käyttöön kun asuu Virossa ja miten verotus menee siirtymävaiheessa. En lähde spekuloimaan pidemmälle, kun ei ole hallussa rajoitettu verovelvollisuus ym. kuviot.  

Procountor on ohjelmisto ja ymmärtääkseni tuo 19e/kk on ohjelmiston kevyt-paketin hinta.

 

Näytä koko viesti