Olet täällä

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 13.11.2020 06.37

Konserniavustus sijoitusyhtiössä

 

Konserniavustus

“Yritystoimintaa voidaan harjoittaa usean yhtiön muodostamassa konsernissa. Jokaista konserniin kuuluvaa yhtiötä verotetaan itsenäisenä verovelvollisena. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen konserniyhtiön tulos lasketaan ja verotetaan erikseen. Konsernissa toimiminen voi sen vuoksi johtaa raskaampaan verotukseen verrattuna siihen, että toimintaa harjoitettaisiin ainoastaan yhdessä yhtiössä. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa yhden yhtiön toiminta konsernissa on tappiollinen ja toisen voitollinen.”

Konserniavustusta voi antaa emoyhtiöltä tytäryhtiölle tai toisinpäin, seuraavin edellytyksin:

  • Molempien yhtiöiden verotuksessa sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia (EVL) (tilanne helpottui lakimuutoksen myötä kun vanhat TVL-sijoitusyhtiötkin yhdistettiin EVL:n alle)
  • Vähintään 90% omistus, suora tai välillinen
  • Tilikaudet päättyvät samanaikaisesti

“Yhtiön hallituksen tulee päättää avustuksen enimmäismäärästä sen verovuoden aikana, jonka tulokseen avustuksella on tarkoitus vaikuttaa.” 

“Konserniavustus luetaan KonsAvL 4 §:n mukaan antajansa kuluksi ja saajan verotuksessa tuotoksi sinä verovuonna, jona se on suoritettu. KonsAvL 5 § edellyttää, että konserniavustusta vastaavat meno- ja tulokirjaukset on tehty konserniavustuksen antajan ja saajan kirjanpidossa. Avustuksen määrä ei saa KonsAvL 6 §:n mukaan ylittää antajan elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä.”

 

Tilanteet sijoitusyhtiöissä

Sijoitusyhtiöiden kontekstissa konserniavustuksesta voi olla hyötyä järjestelyssä, jossa sijoitusyhtiö omistaa toisen yhtiön. Toinen yhtiö on yleensä liiketoimintayhtiö, mutta se voi olla myös toinen sijoitusyhtiö. Miksi tällaiseen yritysrakenteeseen on päädytty, on toinen kysymys, ja siihen voi olla useita syitä.

Otollisia tilanteita konserniavustukselle on useita. Yleisin lienee se, että liiketoimintayhtiö, esim. konsultointiyhtiö, tekee tilikaudella voittoa, mutta sijoitusyhtiö tappiota. Sijoitusyhtiössä, jossa sijoitukset käsitellään vaihto-omaisuutena ja arvostetaan alimpaan arvoon eli hankinta-arvoon tai sitä alempaan käypään arvoon, kirjanpidon tulos on helposti tappiollinen, vaikka todellisuudessa markkina-arvoilla laskettuna tilikausi olisikin ollut voitollinen. Toinen vaihtoehto on, että liiketoimintayhtiö on tehnyt tilikaudella tappiota, mutta sijoitusyhtiö voittoa. 

 

Hyödyt

Emoyhtiö ja tytäryhtiö saattavat tehdä tilikaudella toinen voittoa ja toinen tappiota, jolloin ilman konserniavustusta, veroa tulisi maksuun voitollisesta tuloksesta ja toisen yhtiön tappio vahvistettaisiin ja sen voisi vähentää tulevien vuosien voitoista. Pahimmassa tapauksessa sama trendi jatkuu eli sama yhtiö tekee voittoa ja sama tappiota, jolloin veroa maksetaan vuosi vuodelta ja toisen yhtiön tappioita ei pääse vähentämään mistään tulosta. Konserniavustuksella tilanteen voisi välttää. Veroja ei tulisi maksettua ennenaikaisesti, eivätkä vahvistetut tappiot pääsisi vanhentumaan turhaan.

Moni ei hoksaa hyödyntää konserniavustusta tai pitää sitä byrokratisena ja pelottavana prosessina ja mieluummin maksaa verot. Tämä on kuitenkin tietämättömyyttä, sillä konserniavustus on hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen toimenpide, eikä vaadi kuin hallituksen päätöksen, sen pohjalta kirjaukset kirjanpitoon sekä ilmoituksen veroilmoituksen yhteydessä. 

 

Lähteet

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/75075/konserniavustus3/

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860825

 

Sijoitusyhtiöiden tilitoimisto on nyt InvestCo

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 20.10.2020 08.03

Swingaaja kirjoitti:

Täällä on aiemminkin ollut keskustelua ALV-käsittelystä, kun sijoitusyhtiö harjoittaa myös  ALVillista liiketoimintaa. Pitääkö ALVin vähennysoikeus jakaa vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan? Olisiko järkevämpää pitää yhtiö päätoimisena yrityksenä joka harjoittaa ALVillista liiketoimintaa ja sijoitustoiminta olisi sivubisnes vaikka se olisi suhteellisen aktiivista?

Tästä tosiaan taisi olla aiemminkin juttua. Arvonlisäveroa sisältävät hankinnat tulisi kohdistaa siten, että kuuluvatko ne alvittomaan vai alvilliseen liiketoimintaan vai molempiin. Esim. sijoitustoiminnan tietopalveluiden alvit eivät olisi ollenkaan vähennyskelpoisia, koska kohdistuvat kokonaan alvittomaan toimintaan. Suoraan alvilliseen kohdistuvat hankinnat, vaikkapa materiaali tai mainonta, ovat 100% vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa. Sitten taas yleiskulut kuten kirjanpitokulut tai nettiyhteys, pitäisi jakaa kuulumaan alvilliseen ja alvittomaan liiketoimintaan, siinä suhteessa kun ne niihin on käytetty. Yleiskulut jaetaan yleensä kaikki samalla prosentilla, johon on perustelut. Toki voi jakaa kaikki erikseen, mutta on usein työlästä/epäolennaista miettiä että kirjanpito kuuluu 60-40-suhteessa ja netti 30-70 suhteessa jne. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 20.10.2020 07.54

Kyllikki kirjoitti:

Millä tavalla merkitään futuurien ja valuuttojen kaupat kirjanpidossa? Lähinnä mietityttää tuo korkea vipu mikä näissä tuotteissa on, koska esimerkiksi NQ, ES, RTY jne futuurien oikea arvo on aivan jotain muuta kuin se mitä näkyy markkinadatasta ja valuutoista sen verran että onko tosiaan näin, että esimerkiksi 100k EUR/USD positiosta tulee ostosta ja myynnistä kirjanpitoon 100K? Tämähän tarkoittaisi sitä, että ihan muutamalla touhutonnilla voi veivata miljoonien liikevaihdon yritykselle joka kuulostaa ja näyttää hieman hassulta.

Jos futuurikaupalla ja valuuttakaupalla yritetään tehdä voittoa, eikä kyseessä ole suojaus tai valuutanvaihto muun tarpeen takia, kirjataan liikevaihtoon futuureista plusmerkkiset tilitykset ja valuuttakaupasta voitollisten treidien voitot. Koko position myyntiä ei siis kirjata liikevaihtoon kuten esim. vaihto-omaisuusosakkeiden kohdalla. Futuurien miinusmerkkiset tilitykset ja valuuttakauppojen tappiot kirjataan sitten ostojen ryhmään kuluna. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 29.6.2020 12.42

minisijoittaja kirjoitti:

Kysymys osakkuuden siirtämisestä yhtiön nimiin:

 

Olen mukana henkilöomistajana yhtiössä (yhtiö A), jossa meitä on yhteensä 4 ihmistä. Yhtiö perustetiin 6kk sitten ja firman läpi on liikkunut rahaa vasta noin 50k. Kohta konsepti on valmis ja näemme lähteekö idea yrityksen takana lentoon. Jos lähtee, niin minun saattaisi olla järkevämpi perustaa oma yhtiö (yhtiö B), joka omistaa nykyisen henkilökohtaisesti omistamani osuuden yhtiö A:sta.

Miten siinä tapauksessa omistusoikeuden vaihto tapahtuu henkilökohtaisesta omistuksesta omaan holdin-yhtiöön? Varainsiirtoveron takia mikä on käypä hinta, jolla sen voi siirtää ja onko muita asioita, jotka kannattaisi ottaa huomioon?

 

Kiitos!

Mielestäni (melkein aina) olisi fiksuinta järjestää omistus niin, että kaikilla osakkailla olisi oma osakeyhtiö, jotka sitten omistaisivat liiketoimintayhtiön. Tässä enemmän pohdintaa aiheesta: https://www.sijoitusyhtio.net/sijoitusyhtio/listaamattomien-osakkeiden-omistaminen-yhtio-vs-henkilo/ Toki jos haluaa kokeilla ensin kevyesti lähteekö liiketoiminta etenemään niin tällainen järjestely voi tuntua raskaalta. 

Tässä omia ajatuksia nykytilanteeseen:

Onko yhtiön osakkeilla käyty kauppaa? Ellei ole, yhtiön käypä arvo verottajan silmissä lasketaan seuraaavasti:

    • Viimeisen kolmen tilikauden tulosten keskiarvo jaettuna 0,15 (15%) ja nettovarallisuuden keskiarvo, kuitenkin vähintään nettovarallisuus
    • Kaavaan liittyy erinäisiä oikaisuja ja laskeminen ei aina ole ihan helppo juttu. Koko kaava löytyy täältä.

Ellei vertailukauppoja ole ja yhtiö ei ole tehnyt vielä myyntiä (enemmän kuin kuluja), yhtiön käypä arvo (verottajan silmissä) on yhtiön nettovarallisuus. Kuitenkin jos teet nyt siirron pienellä nettovarallisuusarvolla holding-yhtiön alle ja pian sen jälkeen liiketoimintayhtiö alkaa tehdä suurta myyntiä, voi verottaja katsoa että nämä myynnit olivat tiedossa siirtohetkellä ja käypä arvo katsotaankin myöhemmän ajankohdan mukaan. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 23.6.2020 09.37

Kirjanpidosta Funkystock vastailikin Mutuinvestin kysymyksiin kattavasti. Jos haluat itse tehdä niin opeteltavaa varmasti riittää. Ehkä kannattaa lukea kirjanpidon perusteita ja sitten näistä arvopaperikaupan täsmäasioista. Jos siihen päädyt niin suosittelen ainakin ensimmäisenä vuonna tarkastuttamaan jollain asiantuntijalla. Virallista tilintarkastusta en kustannussyistä teettäisi, jos siihen ei ole velvollisuutta, vaan epävirallisen tsekkauksen.  

Mutuinvest kirjoitti:

Tätä myöskin mietin että mitä yrittäjäksi luokittelu tarkoittaa tukien ja verotuksen osalta. Minut ilmeisesti luokiteltaisiin sivutoimiseksi yrittäjäksi opiskelujen ajan ja myös valmistumisen jälkeenkin kun teen ansiotyötä?

Opintotukeen osakeyhtiön pyörittäminen ei vaikuta ilmeisesti mitenkään kunhan ei nosta yhtiöstä palkkaa/osinkoja kelan tulorajojen yli. Asumistuen laskeminen sivu- ja päätoimisella yrittäjällä lasketaan näköjään YEL-työtulon mukaan ja senhän taisi pystyä itse määrittelemään eikä nostettu palkka yhtiöstä vaikuta siihen. Eli käytännössä ei mitään negatiivisia vaikutuksia opiskelijan tukiin(?). Työttömyysturvaan taisi jotenkin negatiivisesti vaikuttaa mutta ei koske oikeastaan minua koska käytännön täystyöllisyys alallani. 

Tässähän voisi melkein alkaa perustamispapruja netissä täyttelemään, kun empä nyt keksi äkkiseltään mitään negatiivista muuta kuin tuo kirjanpito ja eiköhän senkin opi, ehkä🤔.

Mitäs ilmaista kirjanpito-ohjelmaa muuten suosittelette? Tilitin-ohjelmasta oon kuullut sanottavan jossain blogeissa jne.. Tosin itsellä ei mitään taustaa kirjanpitoon joten siellä varmaan niitä ongelmia odotettavissa eniten. Kannattaako ostaa joku kirja tuohon liittyen vai pärjääkö tee-se-itse meiningillä kymmenen erehdyksen kautta🙂.

 

Tukiasiat ovat kyllä oma alansa ja valitettavan sekavia kun eri tuet eivät edes toimi samalla logiikalla. Oma veikkaus on että sinut luokiteltaisiin sivutoimiseksi, eikä vaikuttaisi opintotukiin. Yleiseen asumistukeen yel-työtulon kautta ja jos ei ole yel-vakuutusta niin sitten palkat ja osingot katsotaan tuloksi muistaakseni.

Tilitintä voi suositella jos haluaa ilmaiseksi tehdä itse. Siinä on haastena vaan se, ettei se tallenna automaattisesti pilveen vaan tiedostoon kovalevylle. Pitää olla tarkkana ettei mene kirjanpidon eri versioissa sekaisin. 

 

---------------------

TheSouthSeaCompanyn kysymykseen en osaa sanoa mitään kun en tunne sääntöjä. Olisi mukava kuulla miten toimii jos joku tietäisi.  

 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 18.4.2020 01.01

Täällähän on ollut hyvää keskustelua. Tilitoimistossa tilinpäätösten ja veroilmoitusten kanssa pitää kiirettä vielä vappuun asti. Vaikka kuinka yrittää ennakoida niin ei tätä sumaa tunnu pääsevän pakoon. Varsinaisten kirjanpitotöiden lisäksi tuntuu, että uudet yhteydenotot ym. painottuvat myös keväälle. Liikkumisrajoitusten synnyttämät hätärahoitushakemuksestkin ovat tuoneet oman mausteensa, vaikka asiakaskunta koostuukin pääasiassa sijoitusyhtiöistä, joita hätärahoitus ei koske. En valita, onnekkaassa asemassahan tässä ollaan tilanteen vaikutusten osalta. 

 

jayboy kirjoitti:

Pohdin muutama vuosi sitten tässä ketjussa sijoitusyhtiön perustamista ja nyt sen sitten alkuvuodesta toteutin. Yritys on pystyssä ja osakkeet myyty henkilökohtaiselta tililtä ja ostettu yrityksen tilille (en joutunut maksamaan juurikaan veroja). Alkupääomaa oli noin 50 000. Nyt tämä veivaus alkoi kuitenkin kaduttaa. Mietin jokaisen oston, myynnin tai muun veivaamisen yhteydessä, että tästäkin pitää taas tehdä jonkinlainen kirjaus. Mitä enemmän veivauksia, sitä enemmän työtä. Lisäksi, ulkomaan ostoksia en ole edes viitsinyt tehdä kun pitää vielä valuuttakurssien kanssa sählätä. Lisäksi, korona aikana irtisanomissuojan pelko mietityttää. Olen palkkatöissä ja haluaisin säästää palkkatuloista osakkeisiin myös, mutta jo kerran verotetun rahan siirtäminen yhtiöön tai svopin kanssa kikkaileminen ja kaiken muistaminen tuntuu sähläykseltä. Ahdistava ajatus sekin, että joudun vielä vanhoilla päivillläkin pyörittämään kirjanpitoa ja käyttämään siihen aikaa. Vastatilin jatkuvat kulut, LEI-tunnukset ja muut turhat kulut ovat vieläkin isommat kuin hyödyt tässä vaiheessa. 

Nyt mietin, että kuinka usein mun tarvitsee käyttää aikaa kirjanpitoon. Teetteko kerran vuodessa kirjaukset yms. muut asiat vai useammin? Kirjaatteko jokaisen kaupan erikseen vai ette? Paljonko tämä vie teillä aikaa? Riittääkö siis kerran vuodessa kirjanpitohässäkkä vai joudunko tuhertamaan sen parissa useammin ja maksamaan esimerkiksi ennakkoveroja yms. Yrityksen veroilmoitus jne. Tilitoimiston käyttö tulee todella kalliiksi. Käyttääkö kukaan ulkopuolista kirjanpitoa? Olisi voinut näitäkin asioita katsoa vähän paremmin jo ennakkoon ja pohtia tarkemmin.

Henkilökohtaisella tilillä kaikki tuntuukin olevan niin paljon yksinkertaisempaa ja jopa isoillakin summilla melkein saman hintaista. Lisäksi, yritykselle ei ole olemassa vielä tällä hetkellä muuta toimintaa. Nyt mietinkin koko ajatuksen jäihin laittamista ja osakkeiden myymistä pois yritykseltä ja ostamista takaisin henkilökohtaiselle tilille. Jos yrityksen jättäisi pöytälaatikkoyhtiöksi ei ilmeisesti tulisi juurikaan kuluja kun sitä ei varsinaisesti lopeta. Voisi ottaa sitten joskus käyttöön jos tarvetta on.

Aki ja Funkystock vastasivatkin jo hyvin. Kirjanpidon ulkoistamisen mielekkyyttä arvioidessa täytyy mielestäni miettiä ainakin: 

a) säästettyä aikaa

b) säästettyä (epämieluisaa) vaivannäköä

c) riskejä liittyen vero-optimointiin (maksaa liikaa veroja kun voisi maksaa vähemmän)

- joissain tapauksissa selkeä ratkaisu olemassa, joissain tapauksissa paljon vaihtoehtoja, joista parhaan valinta ja mahdollinen muuttaminen vaatii monien asioiden kokonaisuuden hahmottamista

d) riskejä liittyen virheisiin kirjanpidossa/verotuksessa/muussa byrokratiassa

e) halua oppia itse tekemään kirjanpitoa / suunnittelemaan verotusta

Tilitoimisto, joka tietää mitä pitää tehdä ja miten, saa hoidettua homman vikkelästi ja järkevästi. Henkilöllä, joka ei tiedä mitä tekee, menee aikaa selvittää, mitä pitää tehdä ja miten. Suosittelen itse tekemistä niille, jotka haluavat säästää ja ovat valmiita näkemään selvittämisen ja opettelun vaivan ja valmiita ottamaan riskin siitä, että omat ratkaisut eivät välttämättä ole oikein tai optimaalisia. Jos haluaa oppia helposti, voi homman tehdä myös yhdessä tilitoimiston kanssa, jolloin saa opin, mutta ostaa ajansäästöä ja vaivattomuutta/alempaa riskiä tilitoimistolta.  

 

wili kirjoitti:

Seuraavanlainen kysymys on noussut itseäni askarruttamaan ja kysynkin olenko ymmärtänyt asian oikein:

Oletetaan hypoteettinen tilanne jossa perustaisin sijoitusyhtiön, jolloin maksaisin siis osakepääomaa 2500e ja sen lisäksi siirtäisin svop-rahastoon 47500e, täten yrityksen käytössä olisi varoja 50 000e. Tämän pääoman sijoitettua saisin pääomalle tuottoa ensimmäisenä vuotena vaikkapa 7%, jolloin varallisuutta olisi 53500e ja tuotosta joutuisi maksamaan veroja 3500e x 0,2 = 700e jonka jälkeen yhtiön varallisuus olisi 52800e.

Kysymykseni on seuraavanlainen:

Voinko ennen ensimmäisen tilinpäätöskauden loppua maksaa tuon tuoton 3500e ulos itselleni palkkana, jolloin maksaisin siitä yksityishenkilönä palkkatulosta veroja 2,25% sekä 1,08% sosiaaliturvamaksun eli yhteensä 3500e x (0,0225 + 0.0108) = 116.55e. Koska ulos  maksettu palkka on yritykselle kulu, sen voi vähentää verotuksesta ja yritys maksaisi näin ollen veroja 0e.

Tämän jälkeen siirtäisin pääoman takaisin yritykseen uutena svop-lainana, jolloin yrityksellä olisi pääomaa käytössään alkuperäinen 50 000e +(3500e - 116.55e) = 53,383.45e. Näin ollen verojen maksua saisi siirrettyä tulevaiseen ja strategia mahdollistaisi nopeamman pääoman kasvun yritykselle, kuin jos joka vuosi yritys maksaisi veroja 20% tuotosta.

Tietenkin yrityksellä olisi myös muita kuluja, kuten kirjanpidosta ja yrityksen perustamisesta aihetuneet kulut, mutta mietin että onko tälläinen rahojen "kierrätys"-strategia verojen vähentämiseksi sallittu, sekä onko strategiassani jotain oleellisia reikiä, mitkä on jäänyt ottamatta huomioon?

Kyllähän se menee juuri noin. Toimii niillä, ketkä eivät saa ansiotuloja muuten. Tehokkainta olisi nostaa 14000e (tai lähempänä 15000e vuonna 2020) palkkaa yhtiöstä kalenterivuoden aikana, jotta saa maksimivähennyksen. Jos yhtiön tilikausi menee tappiolle, vahvistetaan tappio verotukseen ja sitä voi vähentää tulevista voitoista seuraavan 10 vuoden ajan. Ei ole tullut vastaan, että tuollaisesta toiminnasta olisi tullut verottajalta sanomista, vaikea nähdä ongelmia. Huom nykyään ei ole enää 2500e osakepääoman vaatimusta. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 4.3.2020 12.19

Moi!

Tässä on pari järkevää vaihtoehtoa eli  1 ja 2. Jos konsultointitoimintaa on tarkoitus tehdä pidempään kuin vain lyhytaikaisesti, itse valitsisin vaihtoehdon 2 heti alusta asti. Siirtyminen rakenteesta 1 rakenteeseen 2 myöhemmin on mahdollista, mutta voi vaatia suurempaa järjestelyä, ettei siirrosta aiheudu veroseuraamuksia. 

1) Antaa olla samassa yhtiössä ja erottelee toiminnat kirjanpidossa.

Haasteena on ns. yleiskulut kuten vaikkapa kirjanpitokulut ym. hallintokulut. Ne pitäisi kohdistaa osittain alvilliseen ja osittain alvittomaan toimintaan jollain perusteella ja vähentää yleiskulujen alvit tässä suhteessa. Toinen asia mikä kannattaa pitää mielessä on konsultointitoiminnan vastuut ja riskit katastrofaalisiin korvausvelvollisuuksiin. Pahimmassa tapauksessa menisi kaikki yhtiön omaisuus asuntoineen päivineen. Usein tällainen riski on kuitenkin mitätön ja sitä voi turvata vakuutuksilla. 

2) Yhtiö A perustaa osakeyhtiön B ja omistaa sen 100%. B harjoittaa konsultointia. 

Konsultointitoiminnan voitot voi jakaa verovapaana osinkona rajattomasti sijoitusyhtiöön A. Huono puoli tässä järjestelyssä on kahden yhtiön hallintokulut ja byrokratia. Hyvä puoli on, että kirjanpito on selkeää kun toiminnat on eroteltu eri yhtiöihin. Konsultointitoiminnan vastuu rajautuu paremmin kun yhtiöön B ei kerry varallisuutta.  

3) Perustaa erillisen konsultointiyhtiön omiin nimiin. Tätä en suosittelisi, koska varat kertyy tähän yhtiöön ja ne on vaikea siirtää sijoitusyhtiöön A.

 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 23.2.2020 08.05

Jopas kirjoitti:

Osakkaan (henkilöosakas) laina oy:lle. Onko tässä joku määräaika, että oy maksaa lainansa osakkaalle? Tai muuttuuko se jossain vaiheessa osingon maksun luontoiseksi?

Ei ole mitään vastaavaa tiettyä määräaikaa kuin SVOP-sijoituksen palautuksessa on 10 vuotta. Suosittelen dokumentoimaan lainan esim. velkakirjalla, jossa on mainittu velan erääntymisaika ja takaisinmaksusuunnitelma, ettei verottaja, tuomioistuin tms. voi tulkita järjestelyä muuksi kuin lainaksi. Jos velkakirjan takaisinmaksuaika koittaa, voi tehdä uuden velkakirjan. 

Näytä koko viesti
Harrastuksena kiinteistökehitys ja muu sijoittaminen - 18.11.2019 08.52

Kiitos, seuraan mielenkiinnolla. Kiinteistökehittäjiä on varmasti paljon, mutta en muista nähneeni, että joku kirjoittaisi asioita tällä tavalla auki. 

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 15.10.2019 09.47

Kiitos IiroPe hyvästä aihevinkistä! Kyse tuntuisi olevan siitä, minkä vuoden verotettavaksi tuloksi/kuluksi korko lasketaan.

Oletko varma, ettei esittämässäsi tapauksessa lainanantajalle muodostu verotettavaa korkotuloa joka vuosi jos siis lainanottaja ilmoittaa korkokulun joka vuodelle? Tilanne voi olla myös eri jos lainanantajana on henkilö yrityksen sijaan. 

Näytä koko viesti