Olet täällä

Daytraderin kovimmat tuotot ja julmimmat takaiskut - 18.5.2019 02.48

Morjes Mikko!

Huomasin Twitteristä, että Lehdon laskun myötä olet sen positiota kasvattanut. Ois mielenkiintosta kuulla näkemyksiä/ajatuksia Lehdosta, hinnottelusta ja yleisesti raksamarkkinasta.

 

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 7.11.2018 10.51

Vivago Oy – Yleisöanti (7.11. – 20.12.2018)

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

 

Tervehdys lukijoille, 

vuoden viimeisessä yhtiöesittelyssä terveysteknologian kasvuyritys Vivago Oy,  joka on vahvasti edistämässä terveydenhuollon digitalisaatiota.

 

VIDEOESITTELY: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5Sh71LSlpa4

 

VIVAGO OY

Vivago® on vuonna 1994 perustettu henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä. Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla seurataan ja analysoidaan käyttäjän terveydentilaa ja hyvinvointia. Vivago-ratkaisu digitalisoi terveydenhuoltoa mahdollistaen yksilöllisen hoidon, paremman hoidon laadun, henkilöstöresurssien reaaliaikaisen suunnittelun ja kohdentamisen sekä mittavat kustannussäästöt. Vivago-ratkaisut keräävät hyvinvointitietoa älykellon avulla. Ratkaisut hyödyttävät koko hoitoketjua – sairauksien diagnosointia, kuntoutusta, stressin, masennuksen ja kroonisten sairauksien hoidon seurantaa, kotihoitoa ja avustettua asumista sekä sairaalahoitoa.

Vivago-ratkaisujen yksilöllisesti adaptoituvat automaattiset hälytykset ja ilmoitukset parantavat käyttäjän turvallisuutta, minkä lisäksi ne antavat monenlaista tietoa terveydentilasta päivittäisen hoidon tueksi ja lääkehoidon tehon seurantaan. Terveydentilan muutosten ennakointi ja tarvittava hoito perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin, mikä on avainasemassa parempaan terveydenhoitoon. Vivagon yksilöllisesti mukautuvat algoritmit tuottavat tietoa tähän tarpeeseen. Vivagon mittausta käytetään yhä spesifimmän tiedon tuottamiseen hyödyntämällä data-analyysiä ja AI-laskentaa.

Vivagon mittaus on jo nyt hyvin sensitiivinen hyvinvoinnin muutosten havaitsemiseen ja mittauksen diagnostista tarkkuutta kehitetään merkittävästi tulevaisuudessa AI:n, IoT:n ja data-analyysin tuomilla mahdollisuuksilla. Lisäksi Vivago-mittaukseen yhdistetään muita lääkinnällisiä mittauksia, kuten esim. syke, happitasapaino ja verensokeri, yhä tarkemman terveystiedon tuottamiseksi.

 

TUOTE JA ASIAKKAAT

Vivago tarjoaa asiakkailleen kuntoutukseen, sairauksien diagnosointiin ja hoidon seurantaan, kotihoitoon, palveluasumiseen ja sairaaloihin hyvinvoinnin seuranta- ja hälytysratkaisuja. Toimituksiin ja asiakassopimuksiin liittyy tuotteita, applikaatioita SaaS-palveluna, asennus- ja koulutuspalveluita, sekä huolto- ja ylläpitopalveluita että tarvike- ja varaosatuotteita. 

Vuonna 2018 lanseerattiin Yhtiön uusi Vivago MOVETM -palvelu terveydentilan digitaaliseen seurantaan. Vivago MOVETM -ratkaisu on lääkinnällinen laite, joka analysoi ja mittaa hyvinvointia ja terveydentilaa reaaliajassa. Vivago MOVETM -älykello kerää tietoa käyttäjän aktiivisuudesta, unesta, vuorokausirytmistä ja näiden muutoksista. Käyttäjän älypuhelin välittää tiedot Vivagon reaaliaikaiseen monitorointi- ja analysointipalveluun. Tieto on helppo tarvittaessa jakaa läheisten älypuhelimiin tai tablettitietokoneisiin. Mittaustiedot esitetään aina sekä visuaalisesti että sanallisesti Vivago MOBILE -sovelluksen päänäkymässä. Hoidon ammattilaisille tarjotaan tarkempaa mittaustietoa analysointisovelluksessa. Kerätyistä tiedoista muodostetaan myös raportteja, joita käytetään terveydenhuollossa. Raportit otetaan mukaan lääkärin vastaanotolle ja hyödynnetään jatkotutkimuksissa ja diagnosoinnissa.

Kymmenettuhannet ihmiset käyttävät päivittäin Suomessa valmistettuja Vivago-tuotteita ja -palveluita, ja määrä kasvaa nopeasti. Vivago palvelee Suomessa suoraan loppuasiakkaita, kuntien ja kaupunkien terveydenhoidon yksiköitä, kuntoutussairaaloita, terveysasemia ja vanhuspalvelun yksiköitä sekä yksityisiä hoitoyrityksiä. Vivago käynnistää myös digitaalisen kuluttajakanavan palvelemaan yksityisiä asiakkaita Suomessa.

Vivago toimii useassa Euroopan maassa ja verkostoa vahvistetaan uusilla kumppaneilla, joilla on hyvät asiakasverkostot yksityisiin klinikoihin, sairaaloihin ja vakuutusyhtiöiden terveydenhuoltoon.

 

LIIKETOIMINNAN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vivago on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen viimeisen kahden vuoden aikana ja tuotekehityksen organisaatiota ja osaamista on vahvistettu. Vivagon liikevaihto oli 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella hieman yli 4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2018 15-30 % vuoden 2017 liikevaihtoon verrattuna, ollen noin 5 miljoonaa euroa. Yhtiön käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2018.

Vuonna 2018 yhtiö julkaisi Vivago MOVETM -ratkaisun ja samalla uudisti liiketoimintamallinsa tarjoamalla ratkaisua skaalautuvana kokonaispalveluna. Vivago tarjoaa jakelijoille ja loppuasiakasorganisaatioille kokonaispalvelun suoraan asiakkaille kohdistetusta pilvipalvelusta.

Yhtiö tavoittelee selvästi voimakkaampaa kasvua lähivuosina. Tärkeässä asemassa on myös toistuvan laskutuksen (”recurring revenue”) osuuden kasvattaminen, mikä johtuu asiakkaiden halukkuudesta hankkia ratkaisuja kokonaispalveluna. Vivago MOVETM -ratkaisua myydään kaikkialle kuukausittaisella palvelumallilla, mikä lisää myös yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuutta ja toiminnallista tehokkuutta. Vuonna 2018 Yhtiön liikevaihdosta n. 16 % on toistuvaislaskutusta. Vuonna 2021 sen osuuden arvioidaan kasvavan jo n. 40 prosenttiin. Toistuvaislaskutuksen osuuden nostaminen sekä uuden Vivago MOVETM-ratkaisun tuoma muutos hinnoitteluun mahdollistaa huomattavasti nykyistä paremman katerakenteen. Yhtiö tavoittelee yli 30 % käyttökateprosenttia vuonna 2021.

Yhtiö kehittää kansainvälistä kumppaniverkostoa terveysteknologian alalla Vivago MOVETM -palvelun paikalliseen myyntiin. Vivago toimii useassa Euroopan maassa ja tätä verkostoa vahvistetaan uusilla kumppaneilla, joilla on hyvät asiakasverkostot yksityisiin klinikoihin, sairaaloihin ja vakuutusyhtiöiden terveydenhuoltoon.

Vivagon kasvustrategia nojautuu yhteistyöhön nykyisten avainasiakkaiden kanssa, Vivago MOVETM -palvelun tarjoamiseen kansainvälisille markkinoille, skaalautuvan digitaalisen palvelurakenteen kehittämiseen sekä uusien kliinisten ominaisuuksien kehittämiseen.

 

KILPAILU, YHTIÖN KILPAILUEDUT JA PATENTIT

Kuluttajapuolen wellness-markkinalla on paljon toimijoita, jotka tarjoavat useita ominaisuuksia edulliseen hintaan. Wellness-tuotteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niiden käyttö skaalaudu palvelemaan organisaatioita. Mittausteknologialtaan ne eivät ole kliinisesti validoituja ja mittaus on liian epätarkkaa ammattikäyttöön ja terveydentilan seurantaan henkilökohtaisessa turvassa.

Merkittävät terveydenteknologian toimijat tarjoavat kliinisiä sovelluksia ja erittäin luotettavaa ja erikoistunutta mittausta sairaalaympäristöön sekä yksittäisiä mittalaitteita kotiympäristöön. Tuotteet eivät kuitenkaan sovellu terveydenhuollon laajamittaiseen etämonitorointiin kotiympäristössä. Näitä laitteita ei ole myöskään tarkoitettu organisaatioiden reaaliaikaiseen monitorointiin ja ohjaukseen.

Yhtiö erottuu muista hyvinvoinnin mittausratkaisuista tuottamalla tarkkaa ja luotettavaa tietoa hoidon ammattilaisille tukemaan ennakoivaa hoitoa ja hoitoprosesseja sekä turvaamalla käyttäjän hyvinvointia. Vivagon ratkaisut perustuvat yksilölliseen, reaaliaikaiseen ja tarkkaan mittaustietoon, jonka avulla voidaan tarkentaa yksilöllistä hoitoa, ennaltaehkäistä akuuttihoitoa ja vaikuttaa merkittävästi hoidon kustannuksiin sekä parantaa hoidon laatua.

Vivago MOVETM -ratkaisu on lääkinnällinen laite, joka mittaa käyttäjän aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä reaaliaikaisten mukautuvien algoritmien avulla. Unilääketieteeseen perustuvat algoritmit on kehitetty ja validoitu yhteistyössä unitutkijoiden kanssa.

Vivagolla on 19 voimassa olevaa patenttia, jotka kuuluvat viiteen eri patenttiperheeseen. Patenttiperheen lisäksi yhtä tärkeitä ovat yhtiön omat suojatut algoritmit unen ja aktiivisuuden seurantaan. Algoritmit eivät ole kopioitavissa vaan ne perustuvat yhtiön omaan validoituun teknologiaan, joka on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Suomessa ja Euroopassa tunnettu Vivago-brändi on myös tavaramerkein suojattu. Yhtiön patenteista ja kilpailutilanteesta tarkempi kuvaus sijoitusmuistiossa.

 

MIKSI VIVAGO ON MIELENKIINTOINEN SIJOITUSKOHDE JUURI NYT?

1. Digitaaliset palvelut ja reaaliaikainen etämonitorointi mahdollistavat terveydenhuollon prosessien uusimisen ja oikea-aikaisen resursoinnin, mikä on välttämätöntä väestön ikääntyessä ja osaavan työvoiman vähentyessä.

2. Digitaalinen terveydenhoito uudistaa terveydenhoidon prosesseja tuomalla reaaliaikaiset mittarit toiminnanohjaukseen.

3. Vivago-ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä terveydenhuollon kustannussäästöjä. Investoinnin takaisinmaksuaika on keskimäärin 2-4 kuukautta.

4. Vivago on vahvistanut kumppaniverkostoaan Euroopassa ja on avaamassa myyntipartnerikanavaa globaalisti.

5. Vivago-ratkaisulla on lääkinnällisen laitteen hyväksyntä ja kliinisesti validoidut omat hyvinvointialgoritmit.

6. Yhtiö keskittyy skaalautuvien SaaS-pilvipalveluiden myyntiin ja markkinointiin kansainvälisesti.

7. Vivagon tuotekehityssuunnitelma tähtää uusien kliinisten ominaisuuksien tuomiseen markkinoille.

8. Tekoäly, uudet pilvipalvelualustat ja sensoriteknologiat mahdollistavat palveluiden kehittämisen ja uusien tarkempien diagnostisten ominaisuuksien tuomisen markkinoille.

9. Vivagon ydintiimillä on mittava kokemus lääkinnällisten tuotteiden ja palveluiden sekä monitorointiratkaisuiden kehittämisestä ja tuomisesta kansainvälisille markkinoille

10. Vivagolla on monivuotinen osaaminen hyvinvoinnin etämonitoroinnista ikäihmisillä, luotettavista turvaratkaisuista ja skaalautuvista palveluista.

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Lääkinnälliset laitteet ovat vahvasti säännelty markkina. Paikalliset regulaatiot ja myyntilupien saanti aiheuttavat haasteita ja hidasteita kaikille toimijoille. Lääkinnällisten laitteiden käytöstä hoitotoimenpiteissä ja osana terveydenhuollon palveluita on saatavilla valtiollisia tai vakuutusyhtiöiden myöntämiä korvausjärjestelmiä, esim. Suomessa KELA-korvattavuus. Monella markkinalla tuotteen saaminen korvausjärjestelmän piiriin vauhdittaa merkittävästi tuotteen käyttöä ja määräämistä osaksi hoitoprosessia.

Digitaalisen terveydenhuollon markkina on murroksessa ja alalla on suuri määrä erilaisia toimijoita. Markkinan muodostuessa uudet palvelut ja ratkaisut hakevat vielä muotoaan avaten mahdollisuuksia Vivagon kaltaiselle yritykselle päästä mukaan markkinan kehitykseen ja kasvuun. Markkinan muotoutumiseen, käytettävien ratkaisujen valintaan ja aikatauluun liittyy monia tekijöitä, joiden ennustaminen ja niihin vaikuttaminen on vaikeaa.

 

HENKILÖT

Yhtiön tiimi koostuu dynaamisesta johtoryhmästä sekä henkilöstöstä, joka on sitoutunut ja motivoitunut työskentelemään terveysteknologiatuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden parissa, jotka parantavat tavallisten ihmisten elämää – joka ikinen päivä. Hallitus, neuvonantajat ja kliiniset asiantuntijat viitoittavat tietä digitaalisen terveysteknologian haasteissa ja alati muuttuvassa markkinassa.

Nykyinen johtoryhmä on muodostettu vuoden 2015 jälkeen Maria Lavosen aloitettua yrityksen toimitusjohtajana. Vivago on kehittynyt Maria Lavosen johdolla terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijäksi ja kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Tiimiä on tullut vahvistamaan mm. markkinointijohtajaksi Satu Ruissalo, jolla on 18 vuoden kokemus lääkinnällisten laitteiden markkinoinnista kansainvälisesti sekä myyntijohtajaksi Renne Kaseva, joka on ollut lääkinnällisten tuotteiden ja ratkasuiden myynnin ammattilainen kansainvälisillä markkinoilla.  Yhtiötä johdetaan ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 -laatujärjestelmien mukaisesti. Sijoitusmuistiossa tarkka kuvaus yhtiön nykyisestä johtoryhmästä ja hallituksesta sekä heidän ydinosaamisestaan.

Merkintäajan alkaessa yhtiön palveluksessa on 21 henkilöä.

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

Yhtiöllä oli 1.10.2018 yhteensä 114 osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa esitetään osakkeenomistajien omistusosuudet 1.10.2018.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön johto ja pääosakkaat valmistelevat aktiivisesti irtautumista. Listautuminen voisi tapahtua vuonna 2020 esimerkiksi First North -listalle. Vaihtoehto listautumiselle on yritysjärjestely hyvinvointialan toimijan tai pääomasijoittajan kanssa.

Liiketoiminnan kasvu kansainvälisesti kasvattanee yhtiön arvoa merkittävästi ja parantanee yhtiön arvoa irtautumisessa. Yhtiön operatiivista toimintaa, raportointia ja laatujärjestelmiä kehitetään edelleen tukemaan valmistautumista irtautumiseen.

 

OSAKEANTI (6.11.- 20.12.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

– Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia osakkeita.

– Antiosakkeet tullaan hakemaan arvo-osuusjärjestelmään.

– Osakekohtainen merkintähinta annissa on 0,00625€/osake

– Yhtiön arvostus ennen osakeantia on n. 15 miljoonaa euroa. Arvostus on laskettu kertomalla yhtiön sijoitusmuistion päivämäärän täysin laimentunut osakemäärä (mikäli Sijoitusmuistion päivämäärällä ulkona olevilla optio-oikeuksilla ja erityisillä oikeuksilla merkittäisiin osakkeita täysimääräisesti) Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla.

– Osakeannin vähimmäismäärä on 1.000.000 €.

– Osakeannin enimmäismäärä on 4.999.000 €.

– Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

Osakeannin tarkoituksena on nopeuttaa yhtiön kansainvälistä kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä yhtiön tunnettuutta. Tämän osakeannin yhteydessä kerättävät varat käytetään pääasiallisesti yhtiön kansainvälisen kasvun rahoittamiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Lisäksi varoja käytetään pääomarakenteen vahvistamiseen, jota kasvu edellyttää.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on SME (small and medium size) vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 24.10.2018 06.56

It’s Pure Oy – yleisöanti (22.10.- 30.11.2018)

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Yhtiön kotisivut/verkkokauppahttps://www.itspure.com/

 

IT’S PURE OY

Osalle teistä varmasti entuudestaan tuttu It’s Pure on puhtaampaan ja reilumpaan elintarvikemyyntiin keskittyvä ketju, aiemmalta nimeltään Punnitse & Säästä. Se tarjoaa tuotteita omissa myymälöissään, franchising-myymälöissä sekä kasvavassa verkkokaupassa. Tällä hetkellä Suomessa 16 paikkakunnalla 26 myymälää, jakaantuen 13 It’s Pure -myymälään 13 Punnitse & Säästä -myymälään.

Ketjussa on käynnissä merkittävä muutosprosessi ja lyhyen ajan sisällä on avattu useita It’s Pure -myymälöitä ja suljettu tai siirretty vanhoja Punnitse & Säästä -myymälöitä paremmille liikepaikoille. (Tästä muutosprosessista tarkka kuvaus sijoitusmuistiossa) Yhtiö on valmis aloittamaan toiminnan skaalaamisen yhtiön muutosprosessin jälkeen.

It’s Puren liiketoiminnassa yhdistyy eettisyys, luonnonmukaisuus, iso markkinakasvu ja hyvä kannattavuus:

 • Lisäaineettomien elintarvikkeiden kysyntä kasvaa markkinasta riippuen kymmeniä prosentteja vuodessa
 • Elintarvikkeiden verkkokauppa kasvaa todella nopeasti, vaikka Suomi onkin kaukana naapurimaiden takana
 • Franchising-liiketoiminta on parhaimmillaan todella kannattavaa ja skaalautuvaa, sillä siihen ei sitoudu juurikaan yhtiön omia pääomia.

 

YHTIÖ SIJOITUSMAHDOLLISUUTENA

Yhtiö toimii erittäin kasvavalla markkinalla, mikä antaa It’s Pure Oy:lle mahdollisuuden ripeään kasvuun ja tuloksen parantamiseen.

Mielenkiintoinen kohde juuri nyt, koska:

 • Yhtiö toimii lisäaineettomien elintarvikkeiden alueella, joka on voimakkaassa globaalissa kasvussa.
 • Elintarvikkeiden, ja erityisesti hyvin säilyvien kuivaelintarvikkeiden ja tukkutoimitusten, verkkomyynti kehittyy voimakkaasti ja on toistuvaa.
 • Yhtiön huolella kehitetty, suojattu tuotemerkki (It’s Pure, itspure.com) mahdollistaa menestyksekkään kansainvälistymissuunnitelman toteuttamisen.

 

YHTIÖN KASVUSTRATEGIA

It’s Pure tulee keskittymään tulevan vuoden aikana kotimaan markkinaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, joilla kaikilla on aggressiivinen kasvustrategia. Omien myymälöiden kasvutavoitteet ovat kolmen yrityksen liiketoiminta-alueen tavoitteista maltillisimmat, sillä It’s Puren tavoitteena on lisätä omien myymälöiden määrää maltillisesti ja kasvu tulee lähinnä olemassa olevien myymälöiden kehittämisestä. Omien myymälöiden liikevaihtoa pyritään kasvattamaan noin 90 % vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhtiön kahdella muulla liiketoiminta-alueella kasvutavoitteet ovat kunnianhimoisemmat. Franchising- liiketoiminnassa mitä todennäköisimmin vuoden 2019 aikana loput Punnitse & Säästä -myymälät lakkautetaan ja samaan aikaan perustetaan lisää It’s Pure -myymälöitä. Näin ollen kokonaiskasvu vuonna 2019 jää tässä liiketoiminnassa alhaiseksi, mutta jo vuoden 2020 tavoitteena on saada yhteensä 40 franchising-myymälää toimintaan.

Verkkokaupan ja It’s Puren omien tuotteiden myynnin kasvutavoitteet ovat korkeimmat ja lähtötaso matalin. Vuonna 2019 tavoitteena on lähes kolminkertaistaa tämän yksikön liikevaihto tasolta noin 300.000 euroa tasolle 870.000 euroa. Jotta Yhtiö voisi päästä näihin tavoitteisiin, tulee It’s Puren omien tuotteiden määrän tuplaantua ja uudet tuotteet tulee kehittää ja tuotteistaa huolella.

Vuonna 2019 It’s Pure laatii kansainvälistymisstrategian ja tekee siihen liittyviä kokeiluja valituilla markkinoilla. Kun Yhtiö valitsee kohdemarkkinaa, ajatuksena on edetä myymälät ja verkkoliiketoiminta rinnakkain, joten pohjatyöt on tehtävä huolella. Pidemmällä aikajänteellä USA on erittäin houkutteleva markkina monestakin syystä. Ensinnäkin markkinan koko on itsessään jo todella iso ja kuluttajat ovat kiinnostuneita lisäaineettomista elintarvikkeista. Toiseksi USA:n markkina on varsin fragmentoitunut ja mahdollisuuksia konseptien testaamiseen on useissa osavaltioissa. Lisäksi USA:ssa kauppa on siirtynyt nopeammin verkkoon kuin monessa muussa markkinassa, jolloin ostoskeskuksissa on vapautunut liikepaikkoja ja vuokranantajat voivat olla valmiita varsin joustaviinkin vuokrasopimuksiin ja esimerkiksi express-myymäläkokeiluihin.

 

VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö on tehnyt isoja rakenteellisia muutoksia osana muutosprosessia edellisen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Muutoksilla on pyritty toiminnan tehostamiseen ja kulujen vähentämiseen.

Operatiivinen tulos on kehittynyt siten että 1H2017 oli – 588 562 €, mutta vuoden 2018 1H oli enää – 175 791 € tappiollinen. Vastaavasti 2H2017 operatiivinen tulos oli hieman tappiollinen (-24 717 €), mutta 2H2018 jakson ennustetaan olevan jo hieman voitollinen (72 360 €) operatiivisen tuloksen osalta.

Seuraavassa taulukossa on yhtiön tavoitteet vuoteen 2021 saakka. Yhtiön tavoitteena on ensisijaisesti kasvattaa toimintaa, mutta samaan aikaan kehittää yhtiön suhteellista kannattavuutta koko ajan paremmaksi.

 

KILPAILIJAT JA IT’S PUREN KILPAILUEDUT

It’s Pure Oy:n kilpailijoita kotimarkkinalla ovat marketit, erikois-elintarvikekaupat, kioskit, huoltoasemat ja erilaiset verkkokaupat. Yrityksen markkina asettuu markettien ja kioskien väliin monessakin mielessä, mutta ketjun arvot ja asiakaslupaus perustuvat puhtaaseen ja reiluun toimintaan ja tuotteisiin.

Yhtiöllä on useita ainutlaatuisia kilpailuetuja. Edeltäjä Punnitse & Säästä on ostanut todella paljon pakkaamattomia tuotteita jo vuodesta 1997 lähtien, joten pitkän historian vuoksi ostohinnat ovat alhaisia, jopa 5-40 % edullisempia kuin alan muilla toimijoilla. Iso vahvuus on myös isojen kaupunkien parhailla paikoilla sijaitsevat myymälät, jotka toimivat hyvinä nouto- ja palvelupisteinä verkkokaupan kuluttaja- ja yritysasiakkaillekin.

Myös yhtiön oma It’s Pure -tuotemerkin tuotelinja on selkeä kilpailuetu. Tuotelinjaa rakennetaan johdonmukaisesti ja kaikki tilaus-toimitusketjun tahot huomioiden, jolloin pystytään myymään juuri sellaisia tuotteita, kuin ketjun asiakkaat haluavat.

Yhtiöllä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus rakentaa verkkokaupastaan kuivaelintarvikkeiden, terveellisempien eväiden ja toimistopurtavien johtava elintarvikekauppa Suomessa jo vuoden 2019 aikana.

 

TIIMI JA AVAINHENKILÖT

Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikaudella 2017 keskimäärin 141 työntekijää, ja tilikaudella 2016 noin 105 työntekijää. Antiosakkeiden merkintäajan alkaessa yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä eli henkilöstö on vähentynyt selkeästi muutosprosessin aikana.

Yhtiö näkee tarpeelliseksi vahvistaa hallintoa lähitulevaisuudessa kolmella henkilöllä. Tärkeimpinä rekrytointeina nähdään tällä hetkellä markkinointipäällikkö, ostopäällikkö ja franchising-toiminnan vetäjä. Hallitusta tullaan täydentämään kahdella uudella henkilöllä osakeannin jälkeen.

Yhtiön liiketoimintojen johtajat ja hallituksen jäsenet on sitoutettu yritykseen osakeomistuksin.(Yhtiön johdosta ja avainhenkilöistä tarkemmin sijoitusmuistiossa).

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Liiketoiminnan suurimmat haasteet ovat henkilöriskit sekä elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät riskit. Henkilöriskeihin pyritään varautumaan siten, että avainhenkilöt sitoutetaan asianmukaisesti ja heille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osakeomistukseen tai optiojärjestelyyn. Elintarvikkeissa on aina valmistukseen liittyviä riskejä, joten It’s Pure Oy:n tuotteet tulevat todennetuilta, ammattimaisilta kumppaneilta, joiden laadunvarmistus on kunnossa.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiö toimii erittäin kasvavalla alueella, mikä antaa It’s Pure Oy:lle mahdollisuuden ripeään kasvuun ja tuloksen parantamiseen. Kasvava, kannattava ja eettisesti toimiva yritys voi kiinnostaa potentiaalisena kohteena useita niin teollisia sijoittajia, Private Equity -rahastoja kuin esim. muissa maissa toimivia saman alan yrityksiä.

 

OSAKEANTI (22.10.- 30.11.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Yhtiö käyttää antivaroja muutosvaiheen viimeistelyyn, organisaation ja taseen vahvistamiseen sekä kasvuvaiheen vauhdittamiseen. Yhtiö vahvistaa organisaatiota kolmella avainhenkilöllä ja jatkaa myymäläkonseptin kehitystä sekä Punnitse & Säästä -kauppojen muuttamista It’s Pure -kaupoiksi. Varoja käytetään myös Yhtiöllä olevan 200.000 euron siltalainan takaisinmaksamiseen.

Verkkokaupan kehitykseen tullaan myös käyttämään varoja, jotta verkkokaupasta on helpompi ostaa tuotteita kotiin ja toimistoon – tukkupakkauksina, kertaostoina ja jatkuvina toimituksina. Yhtiö tuo myös myyntiin lisää laadukkaita, lisäaineettomia oman It’s Pure -tuotemerkin tuotteita yhä nopeammassa tahdissa asiakkaiden nautittaviksi.

Yhtiö valmistelee vuoden 2019 aikana myös kansainvälistymissuunnitelman. Se tarkoittaa suoraviivaista markkina- ja kilpailijatutkimusta, mutta käytännön testeihin varataan myös hieman varoja.

 • Yleisöllä on mahdollisuus merkitä It’s Pure Oy:n uusia äänivaltaisia osakkeita.
 • Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan annissa enintään 3.000.000 kpl merkintähintaan 1,0 € / osake.
 • Osakeannin enimmäismäärä on 3.000.000 €.
 • Yhtiön arvostus ennen osakeantia 6.795.000 euroa.
 • Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.
 • Osakeannin yhteydessä yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Birch Venture Oy, Pluupi Ventures Oy ja Mika Heikinheimo konvertoivat 515.000 euron lainat osakkeiksi.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 11.10.2018 12.41

Tupla

 

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 11.10.2018 12.41

EXIT! – irtautuminen

 

Sanaa Exit on mahdoton välttää, kun on jollain tasolla tekemisissä listaamattomien startup -ja kasvuyritysten kanssa. Näiden kohteiden heikon likviditeetin takia, riskisijoittajat janoavat niiden exit-tilanteita eli irtautumisia. Tällöin nähdään lopulta se, miten sijoitus on taloudellisesti onnistunut tai epäonnistunut.

Tällä vuosituhannella ollaankin nähty globaalisti etenkin teknologiayritysten osalta hurjia tuottoja exit-tilanteiden kautta. Näihin tuottoihin ovat päässeet käsiksi pääasiassa yritysten perustajat ja ulkopuoliset rahoittajat, joihin kuuluvat yksittäisiä riskisijoittajia ja venture capital -rahastoja. Myös Suomeen onnistuneiden kasvuyritysten exit-tilanteet ovat tuoneet viime vuosina mittavia tuottoja. Näistä tuotoista eniten taloudellisesti hyötyneet ovat tulleet kansalle tutuksi todennäköisesti verotilastojen kärjestä.

 

MITÄ EXIT-TILANNE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

 

Yrityskauppa

Listaamattomien kasvuyritysten positiivisista exit-tilanteista yleisin on yrityskauppa. Tällöin ostajataho tekee tarjouksen ostettavan yhtiön koko osakekannasta. Yrityskauppa voidaan toteuttaa käteistarjouksella(rahalla) tai osakevaihdolla, jolloin ostettavan yrityksen omistajat saavat kaupassa vaihdoksi ostavan yrityksen osakkeita. Vaihtoehtona voi olla myös molemmat, jolloin kaupasta saadaan ostajan osakkeita sekä käteistä.

Tänä päivänä useiden toimialojen isommat yhtiöt ostavat säännöllisesti kasvuyrityksiä. Syy tähän on usein se, että jättiyhtiöt ovat ulkoistaneet tuotekehityksensä kasvuyrityksille ja ostavat näitä markkinoilta, kun saatavissa on esimerkiksi uutta teknologiaa, arvokasta henkilöstöä, uutta markkinaa tai arvokkaita patentteja. Yrityskaupan motiivina voi toimia myös se, että kilpailija halutaan pois markkinoilta.

Yrityskaupat voivat toteutua myös osittaisena, jolloin kauppa ei koske koko osakekantaa. Tällöin exit-tilanne koskee niitä, jotka ovat myyjänä osakekaupassa. Tällaista tapahtuu esimerkiksi MBO-tilanteessa (Management Buy Out), jossa yrityksen nykyinen johto ostaa omistajilta osakkeita. Myös yhtiön ulkopuolinen sijoittaja saattaa tarjota yhtiön nykyisille omistajille osittaista exit-tilannetta, ostaessaan vähemmistö- tai enemmistöosuuden yhtiössä. Tämän tyyppisiä ostajia ovat esimerkiksi pääomasijoitusyhtiöiden buy-out rahastot ja joissain tapauksissa yksittäiset riskisijoittajat.

 

Listautuminen pörssiin

Osalle suomalaisista ovat tuttuja Helsingin pörssiin listautuneet yhtiöt. Jokainen näistäkin yhtiöistä on joskus perustettu, kasvanut listaamattomana yhtiönä ja päätynyt exit-tilanteessa kaupankäynnin kohteeksti pörssiin. Listautuvan yhtiön osakkeenomistajat voivat irtautua osakkeistaan listautumisen yhteydessä tai sen jälkeen myyntitoimeksiannolla pörssissä.

Itsessään listautuminen ei ole kovin yleinen exit-tilanne etenkään Suomessa. 2005-2007 välillä Pohjoismaihin tullut kevytrakenteinen vaihtoehtoinen osakepörssi First North on lisännyt listaamattomien kasvuyritysten exit-tilanteita. Tämä näkyy etenkin Ruotsissa, jossa on listattu paljon tuoreita kasvuyrityksiä verrattaen muihin Pohjoismaihin. Alla graafi listautumisista Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa 2000-luvulla.

 

Osinkoyhtiö

Voi olla, että listausta tai yrityskauppaa ei tule, mutta yhtiö kasvaa ja sen liiketoiminta kehittyy. Tällöin myös osakkeen laskennallinen arvo nousee. Kun yhtiö kääntyy kannattavaksi, alkaa se yleensä maksamaan omistajilleen osinkoa. Osakkeenomistajan kannalta osingon maksajaksi jäävä listaamaton voi olla erittäin hyvä vaihtoehto, koska listaamattomista yhtiöistä saatu osinko on kevyemmin verotettua kuin listatuista saatu osinko.

Tämän skenaarion todennäköisyys riippuu kasvuyhtiön luonteesta. Esim. lääkekehitysyhtiöllä ei usein ole mahdollisuuksiakaan viedä yritystä tuotekehitystä pidemmälle omin voimin, jolloin osinkoyhtiöksi muuttuminen on hyvin epätodennäköistä. On kuitenkin paljon kasvuyhtiöitä, jotka saattavat kasvaa ja jatkaa omin voimin. On olemassa lukemattomia suuria yhtiöitä, jotka eivät ole pörssissä.

 

Listaamattomien yhtiöiden kauppapaikka

Lähtökohtaisesti kasvuyhtiön osakkeet voi myös myydä ennen exit-tilannetta. Ostajan voi löytää itse tai osakkeet voi laittaa myyntiin Privanetin hallitsemalle listaamattomien osakkeiden kauppapaikalle, joka taitaa tällä hetkellä olla ainut laatuaan Suomessa. Aikaisemmin listaamattomia puhelinyhtiöiden osakkeita on myyty lehti- ja netti-ilmoituksilla tai listaamattomia hamstraaville jobbareille.

 

Lopettaminen

Omaehtoinen lopettaminen on harvinainen skenaario. Siinä tuskin koskaan puhutaan jackpotista, mutta se voi usein palauttaa sijoittajille osan tai miksei enemmänkin kuin sijoituksen takaisin. Isompia palautuksia voi tulla tilanteessa, jossa suuria pääomia vaativalle toiminnalle ei löydy ostajaa, vaikka toiminta olisi kannattavaa. Tällöin myydään kalusto ja jaetaan rahat omistajien kesken.

 

Konkurssi

Heikoin ja yleinen exit-tilanne on konkurssi, jolloin yritystoimintaa ei voida taloudellisista syistä jatkaa. Konkurssista harvemmin jää mitään osakkeenomistajille. Konkurssin jälkeen osakkeenomistajat pääsevät vähentämään hankintahinnan verotuksessa tappiona.

 

Seuraavan osakeannin esittely tulossa lähiaikoina. Menestystä lukijoille sijoittamisen parissa!

– Jaakko Jääskelä

 

Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä. Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 19.9.2018 06.36

UPLAUSE OY – yleisöanti (19.9.- 19.10.2018)

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Tervehdys lukijoille, syksyn toisessa kohde-esittelyssä Uplause

VIDEO(TJ Veli-Pekka Marin): https://www.youtube.com/watch?v=s6j6TUvbev4

 

UPLAUSE

Uplause Oy on suomalainen vuonna 2009 perustettu yritys, joka on luonut vuorovaikutteisen ohjelmistojärjestelmän urheilu- ja tapahtuma-alalle. Järjestelmä tarjoaa tapahtumille ainutlaatuisen ja tehokkaan tavan yhdistää yleisö, sponsori ja tapahtuma.

Idea syntyi aikanaan Suomessa perustajajäsenten kesken. Heitä yhdisti intohimo urheiluun, peleihin ja uudenlaisiin teknologioihin. Perustajajäseniin kuului muun muassa pelialalla erittäin ansioituneet yrittäjät Ilkka Paananen (Supercell Oy) ja Mikko Kodisoja (Supercell Oy). Ensimmäinen kansainvälinen asiakas oli koripallon MM-kisat Turkissa 2010. Tästä alkoi Uplausen maailmanvalloitus, joka on toistaiseksi vienyt Uplausen yli 20 maahan. Alusta on ollut käytössä yli 100:lla eri stadionilla ja tavoittanut kymmeniä miljoonia faneja.

Uplausen asiakkaita ovat maailman ehdottomat huiput urheilun ja tapahtumien alalla kuten kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA, useat NFL- ja NHL-seurat, Warner Music sekä Live Nation. Asiakaskunta on globaali, mutta erityisen vahva asema Uplausella on Pohjois-Amerikan suurilla markkinoilla, jossa kymmenet isot ammattilaisjoukkueet käyttävät Uplausen ohjelmistojärjestelmää. Järjestelmä on patentoitu Yhdysvalloissa.

Liiketoimintamalli perustuu yhtiön ohjelmistojärjestelmän lisensioimiseen. Lisenssimaksu on sidottu joko aikaperusteisesti tai sitten lisenssimaksu pohjautuu tiettyyn tapahtumaan, esimerkkinä jalkapallon MM-kisat Venäjällä. Lisenssimaksun suuruus määräytyy luonnollisesti lisenssikauden pituuden ja kattavuuden mukaan.

 

HENKILÖT

Uplause Oy:llä on koossa tiimi, hallitus ja neuvonantajat, jotka ovat osoittaneet kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.

Ydintiimi

 • Veli-Pekka Marin (TJ, Uplause Oy:n perustaja)
 • Heikki Aura (Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Uplause Oy:n perustaja)
 • Jussi Marin (Luova johtaja, Uplause Oy:n perustaja)
 • Jalmari Ikävalko (Teknologiajohtaja)
 • Aki Rahkonen (Operatiivinen johtaja, Asiakastoimitukset)
 • Sacha Revet (Aluejohtaja Aasia)
 • Ken Yaffe (President Uplaude Inc. USA)
 • Fred Vint (Myyntijohtaja USA Etelä)
 • Joe Schrimpi (Myyntijohtaja USA Pohjoinen)

Hallitus

 • Aapo Bovellan (Proxy.vc)
 • Tuomas Saarinen (Apollonian SA)
 • Timo Sipi
 • Veli-Pekka Marin

Neuvonantajat

 • Ilkka Paananen (Supercell, Uplause Oy:n perustaja)
 • Mikko Kodisoja (Supercell, Uplause Oy:n perustaja)
 • Hannu Virta (jääkiekkovalmentaja, Uplause Oy:n perustaja)
 • Mika Sulin (TJ Starsquad Oy)
 • Timo Ahopelto (Lifeline Ventures)
 • Petteri Koponen (Lifeline Ventures)

 

YHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE JA TULEVAISUUS

2017 Liikevaihto 600.877 €
2017 Tulos 35.998 €

Yhtiön viimeisimmän tilikauden tulos kehittyi positiivissa merkeissä. Liikevaihto jatkoi kasvuaan ja yhtiön tilikauden tulos oli myös voitollinen. Meneillä olevan tilikauden osalta Yhtiö ennustaa liikevaihdon jatkavan kasvuaan. Vuoden 2019 osalta ennuste on myöskin positiivinen. Silloin päästään hyödyntämään tällä tilikaudella tehtyjä investointeja tärkeimmille markkinoille, varsinkin Yhdysvaltoihin. Yhtiö ennustaa, että vuoden 2019 liikevaihto tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin meneillä olevalla tilikaudella.

Tällä tilikaudella Yhtiö on tehnyt edellistä huomattavasti suurempia investointeja, jotka tulevat omalta osaltaan vaikuttamaan tilikauden tulokseen. Yhtiö täten ennustaa, että 2018 tilikauden tulosta tulee rasittamaan Yhdysvalloissa erityisesti tehdyt investoinnit ja kertaluonteiset kuluerät tytäryhtiön perustamiseen liittyen. 2018 viimeinen kvartaali tulee määrittämään, onko Yhtiön tulos voitollinen meneillä olevalla tilikaudella. Vuoden 2019 osalta Yhtiö ennustaa, että tulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

Yhtiön tavoite Pohjois-Amerikassa on kasvaa alan suurimmaksi yritykseksi, jonka asiakkaita ovat jatkossakin suurimmat urheiluseurat ja -liigat, mutta sen lisäksi uudet asiakkuudet sponsoroijien ja muiden urheilutapahtumien kanssa. Potentiaalia on valtavasti, mutta se vaatii entistä parempaa paikallista läsnäoloa.

 

CASE APOLLONIAN

Kesäkuussa 2018 Apollonian Global Capital S.A.S. ja Uplause Oy tekivät sopimuksen, jonka perusteella Apollonianin hallinnoima rahasto sijoittaa yhtiöön 2 M€ vuoden 2018 aikana, mikäli yhtiö saavuttaa tietyt sijoituksen edellytyksenä olevat tavoitteet. Tämän sijoituksen pohjalla on Apollonianin tekemä kattava selvitys (Due Diligence) Uplausesta. Raportti pohjautuu Uplausen henkilökunnan kanssa tehtyihin haastatteluihin ja yhtiöltä saatuihin tietoihin. Alla on lyhyt yhteenveto.

”Uplause on markkinajohtaja vuorovaikutteisissa ohjelmistojärjestelmissä ja mainonnassa. Yhtiöllä on poikkeuksellisen paljon erittäin korkean profiilin asiakkuuksia erityisesti urheilualalla. Nämä asiakkuudet pohjautuvat lisenssisopimuksiin, joiden uusiutumisaste on korkea”

Apollonian Insight -raportin mukaan Uplause omaa vahvan tuotekehitystiimin ja osaamisen, erittäin osaavan henkilöstön ja USA:ssa myönnetyn patentin ohjelmistojärjestelmälleen. ”Nämä yhdistettynä innovatiiviseen ohjelmistojärjestelmään, joka on modulaarinen ja helposti räätälöitävissä, luovat pohjan yrityksen aineettomien omaisuuksien arvostukselle, joka on arviomme mukaan 7.26 miljoonaa euroa. Tämä arvostus tulisi aktivoida taseessa käyttäen hyväksi IAS:n standardeja 36 ja 38 sekä IFRS:n standardia 9. Analyysin pohjalta Uplausessa on merkittävää piilevää arvoa sen nykyisen taseen ulkopuolella.”

”Uplause omaa vahvan aseman urheilualalla. Uskomme, että yhtiö omaa merkittävää kasvupotentiaalia myös uusissa segmenteissä, kuten julkisella sektorilla. Uplausen johtoryhmä on alallaan arvostettu ja yhtiön neuvonantajat sekä hallitus tuovat merkittävää lisäarvoa omalla osaamisellaan ja panoksellaan.”

”Raportissa arvioimme Uplausen tämän hetken yritysarvoksi 11.81 miljoonaa euroa. Uskomme, että Uplausen arvo voi olla 3-5 vuoden kuluttua noin 60 miljoonaa euroa, jos yhtiö toteuttaa kasvusuunnitelmansa. Yhtiön johdolla on selkeä visio, miten se aikoo kasvattaa yhtiötä. Tämän lisäksi on kriittistä, että organisaatiota saadaan vahvistettua uusilla täsmärekrytoinneilla. Yhtiön organisaatiomalli on kevyt ja uskomme, että henkilöstömäärää ei tarvitse kasvattaa liikaa, vaan yhtiö pystyy hyödyntämään kumppanuuksia.”

 

MARKKINAN KOKO

Urheilu- ja tapahtumamarkkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan. Maailmanlaajuisesti markkinan kokonaiskoon arvioidaan olevan yli 60 miljardia euroa. Tästä Yhdysvaltain osuus on yli 50 %. Jos mukaan lasketaan uusia lajeja ja tapahtumatyyppejä, kuten erittäin voimakkaassa kasvussa oleva elektroninen urheilu (E-Sports), voidaan hyvin sanoa markkinoiden olevan jo yli 100 miljardia euroa. Lisäksi yleinen markkinoinnin suuntaus on kohti digitaalisuutta sekä entistä enemmän digitaalisten ja vuorovaikutteisten pintojen hyödyntämistä, kuten ostoskeskuksissa tai kadunvarsilla olevat digitaaliset näytöt. Digitaalinen ulkomainonta on erittäin voimakkaassa kasvussa avaten myös merkittäviä mahdollisuuksia Uplauselle.

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Urheilu- ja tapahtumaliiketoiminta on luonteeltaan paikallista. Suurin haaste liiketoiminnan kasvattamisessa on kyky olla paikallisesti läsnä. Ei ole kuitenkaan järkevää, eikä edes mahdollista, saavuttaa paikallista läsnäoloa kaikkialla. Paras strategia yhtiölle on keskittyä tärkeimpiin ja suurimpiin markkina-alueisiin ja maihin.

Toinen merkittävä haaste on kilpailukykyisen tuotevalikoiman kehittäminen ja ylläpitäminen. Urheiluala kehittyy nopeaa vauhtia ja uusia teknologisia ratkaisuja syntyy jatkuvasti. Tähän kehitykseen liittyy haasteita yhtiöllekin. On osattava olla ajan hermolla ja tehtävä oikeita päätöksiä siitä, mihin tuotteisiin ja teknologioihin tulisi keskittyä.

 

EXIT-SKENAARIOT 

Digitaalisuus ja vuorovaikutteisuus ovat voimakkaassa kasvussa tapahtumaliiketoiminnassa ja -markkinoinnissa. Uplause on kehittänyt vuosien saatossa vahvan aseman alalla sekä maineen innovatiivisena ja luotettavana kumppanina. Yhtiö olisi luonteva lisä moneen alan yrityksen tuotesalkkuun. Tällä hetkellä tärkeintä on kasvattaa liikevaihtoa pitäen samalla huolta kannattavuudesta. Kannattava ja kasvava yhtiö, jolla on ainutlaatuisia tuotteita, on erittäin kiinnostava kohde alan suurimmille toimijoille.

Mahdollisia Exit-skenaarioita Uplauselle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan:

 • Yhtiön myynti yhdelle alan suurista toimijoista, esimerkiksi Daktronics, Ross Video, Wanda Group(Infront), Lagardere Sports and Entertainment.
 • Yhtiön myynti yhdysvaltalaiselle Private Equity -yritykselle.
 • Yhtiön listaaminen
 • Yhdistyminen kilpailijan kanssa ja tämän uuden yrityksen myynti yllämainituille tahoille tai listaaminen pörssiin.

 

MIKSI MIELENKIINTOINEN SIJOITUSKOHDE NYT?

 

1. Olemassa olevat asiakkuudet ja markkina-asema Yhdysvalloissa

 • Yhtiö on muutamien viimeisten vuosien aikana kasvattanut asiakkuuksiensa määrän nollasta useampaan kymmeneen
 • Yhtiön panostukset Yhdysvalloissa tulevat kaikella todennäköisyydellä nostamaan asiakkuuksien määrää merkittävästi vuonna 2019

 

2. Ohjelmistojärjestelmän kilpailukyky

 • Yhtiö on kehittänyt ainutlaatuisen ohjelmistojärjestelmän alalle, joka on voimakkaasti siirtymässä kohti Uplausen ydinosaamista – vuorovaikutteisia sisältöjä
 • Ohjelmistojärjestelmän kateprosentti on erittäin korkea, mikä mahdollistaa kannattavan toiminnan volyymien noustessa ja kyvyn reagoida mahdolliseen hintakilpailuun.

 

3) Tiimi

 • Yhtiöllä on koossa tiimi, hallitus ja neuvonantajat, jotka ovat osoittaneet kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.

 

4) Case Apollonian Global Capital – sijoittajan näkemys Uplausesta ja sen arvosta

 

OSAKEANTI (19.9.- 19.10.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Käynnissä oleva osakeanti on tärkeä osa kasvusuunnitelmaa mahdollistaen lisäinvestoinnit myyntiin ja markkinointiin. Uplause Oy aikoo käyttää osakeannissa kerätyt varat nopeuttaakseen edelleen kasvuaan ja lisätäkseen paikallista läsnäoloaan suurimmalla markkina-alueellaan. Yhtiö perusti kesäkuussa 2018 tytäryhtiön Yhdysvaltoihin ja palkkasi ensimmäiset myyntihenkilöt. Suunnitelmaan kuuluu tytäryhtiön perustaminen Espanjaan, minkä kautta tullaan hoitamaan Etelä-Euroopan ja osittain myös Latinalaisen Amerikan toiminnat. Lisäksi Iso-Britanniaan tullaan palkkaamaan oma edustus.

 • Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia A-sarjan osakkeita.
 • Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan annissa enintään 1.230.000 kpl merkintähintaan 1,22 € / osake.
 • Osakeannin enimmäismäärä on 1.500.600 €.
 • Yhtiön osakkeiden määrä ennen osakeantia on 8.627.750 kpl, joten yhtiön valuaatio ennen osakeantia n. 10.5 miljoonaa euroa.
 • Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.
 • Samanaikaisesti osakeannin kanssa on käynnissä Apollonian Global Capital S.A.S -yhtiön hallinnoimalle rahastolle suunnattu osakeanti (1.643.381 A-sarjan osaketta).

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 10.9.2018 02.41

Miten sijoittaa kasvuyrityksiin?

 

Sijoituspalveluyhtiö Springvest Oy:n ja Aalto-yliopiston tekemän sijoittajatutkimuksen mukaan 57 % osakesäästäjistä on kiinnostunut kasvuyrityssijoittamisesta ja alle 50-vuotiaista jopa 73 prosenttia. Tutkimuksen mukaan niillä, jotka eivät ole sijoittaneet, suurin este on ollut tiedon puute.

Ei ihme! Vielä muutama vuosi sitten piensijoittajilla ei ollut juurikaan mahdollisuutta sijoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin, ellei sitten päässyt sijoittamaan tuttavan firmaan tai toiminut itse aktiivisena enkelisijoittajana startup-kentässä. Käytännössä vaihtoehdoiksi jäi pääomasijoitusrahastot, joissa vaaditaan satojen tai vähintään kymmenien tuhansien eurojen sijoituksia, jos yksityissijoittajia otetaan mukaan ollenkaan.

2010-luvulla tilanne onkin muuttunut hurjasti piensijoittajan näkökulmasta. Finanssimarkkinoille on tullut toimijoita, jotka ovat tehneet sijoittamisen kasvuyrityksiin erittäin helpoksi. Yksinkertaisuudessaan toimijat järjestävät kasvuyritykselle osakeannin, josta lähes kuka tahansa voi kohdeyrityksen osakkeita ostaa – ihan samalla tapaa kuin listautumisannissa. Minimisijoitussummat ovat toimijasta riippuen yleensä parista tonnista kymppitonniin, mutta joidenkin toimijoiden järjestämiin anteihin mukaan pääsee jopa satasilla.

 

Mitä nämä toimijat sitten käytännössä tekevät?

- Analysoivat ison määrän kasvuyhtiöitä ja valitsevat niistä parhaimmat.

- Järjestävät osakeannin, jolla kerätään rahoitusta kasvuyritykselle.

- Markkinoivat osakeantia ja tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden helposti merkitä kohdeyrityksen osakkeita digitaalisten alustojen kautta.

 

On hyvä huomata, että kuten osakeantien kohteena olevat kasvuyritykset, myös antien järjestäjät saattavat erota huomattavasti toisistaan. Ensimmäinen ero näkyy suoraan sijoituskohteissa; toinen järjestäjä saattaa keskittyä varhaisen vaiheen startup-yrityksiin, kun toinen taas listautumista lähellä oleviin verrattaen suurempiin kasvuyrityksiin. 

Toinen ero, joka kulkee osittain käsi kädessä edellisen kanssa, on osakeantien euromääräinen koko. Nykytoimijoilla Suomessa kierrokset ovat olleet sadoista tuhansista viiteen miljoonaan. Luonnollisesti suuremmat osakeannit ovat yleensä pidemmällä olevien kasvuyritysten rahoituskierroksia. 

Kolmas on eroavaisuus on toimijan palvelu. Osa panostaa enemmän digitaaliseen alustaan, jonka kautta sijoittajat voivat tutustua yhtiöön ja tehdä merkintöjä. Osa taas nojaa enemmän asiantuntijoihin, jotka pitävät kohteista yhteyttä sijoittajiin.

Neljäs ja sijoittajan kannalta tärkeä huomio on järjestäjän liiketoimintamalli. Osa järjestäjistä saa suoria rahapalkkioita antien järjestämisestä ja näin ollen hyötyy siitä, mitä enemmän anteja järjestetään. Osalla välittäjistä taas palkkio koostuu valtaosin kohdeyritysten omistuksista rahapalkkion sijaan. Jälkimmäisessä sijoittajan kannalta hyvä puoli on se, että järjestäjän liiketoiminnan menestys on riippuvainen kohdeyritysten menestyksestä, jolloin intressissä on valita anteihin vain parhaat mahdolliset kasvuyritykset.

Menestystä kaikille kasvuyritysten parissa! Seuraavan kohdeyrityksen esittely tulossa lähiaikoina.

 

– Jaakko Jääskelä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Loudspring - 4.9.2018 03.04

Näyttää olevan tässä yhtiössä draaman kaarta tarjolla. YTD -75,59%. 

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 15.8.2018 12.46

Kiitos kysymyksestä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes kehittää ja kaupallistaa bioaktiivisia luutäytemateriaaleja. Näitä materiaaleja käytetään operaatioissa, joissa potilaalla on luussa alue, joka tarvitsee täytemateriaalia parantuakseen. BBS:n tuotteet eivät ole rakenteellinen tuki luulle, vaan niitä käytetään siis vain luupuutoksen korvaamiseen, jolloin heidän materiaali luun paranemisen kuluessa edistää uuden luun kasvamista alueelle, josta luuta puuttuu. Bioretecin tuotteita toisaalta käytetään luun murtumien korjaamiseen ja stabilointiin murtuman paranemisen aikana. BBS:n ja Bioretecin tuotteet eivät kilpaile keskenään, koska niiden käyttötarkoitus on eri.

Yhtiöiden, erityisesti ei-julkisten yhtiöiden, kuten Bioretec, valuaatio ei muodostu avoimilla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, vaan valuaatio muodostuu pääasiassa neuvotteluissa yhtiön pääosakkeenomistajien kanssa. Luonnollisesti valuaatiomuodostuksen taustalla vaikuttaa neuvotteluiden lisäksi useat muut näkökulmat, kuten globaali rahoitustilanne, yhtiön kehitysvaihe, pääosakkeenomistajien aiempien sijoitusten valuaatiot jne. Bioretecin osalta yhtiön ja yhtiön pääosakkeenomistajien neuvotteluissa rahoituskierroksen arvostukseen liittyen päädyttiin nykyiseen arvostukseen (n.7,6M€), jossa näkyvät sekä edellä mainitut asiat, että pääosakkeenomistajien usko yhtiön arvon merkittävään nousuun tulevaisuudessa.      

Näytä koko viesti
Loudspring - 8.8.2018 09.09

Mistä sitä koskaan tietää, mutta itse en tästä niin huolissaan olisi. Vaikkei aikataulut oo pitäny niin keissi itsessään sellainen missä luonnollisestikkin pitäisi keskimääräistä pitempään kestää. Pääomasijoittaja, jolla portfoliossa osuuksia useista eri yhtiöistä (niin listattuja kuin listaamattomia). Jos Inderes tekee työnsä hyvin, on urakkaa edessä:  kaikkien kohdeyhtiöiden (1+12) tapaaminen + etenkin listaamattomista fiksun datan kaivaminen jne. Lisäksi kaiken kaikkiaan melko haastava keissi arvioitavaksi, kun tase koostuu kasvuyrityksistä.  

Jos analyysin ostaja voi kieltäytyä sen julkaisusta niin ei voida kyllä puhua riippumattomasta analyytikkatalosta.

Näytä koko viesti