Artikkelit

Sijoitusgurujen osakevalinnat vuodelle 2017 (Miten kävi? Päivitetty 12/2017)

Sijoitustieto |
Jaa Twiittaa

Sijoitustieto kysyi Suomen johtavilta sijoitusnimiltä voittajaosaketta Helsingin pörssistä vuodelle 2017. Oman näkemyksensä kertoivat Jukka Oksaharju, Henri Elo, Karo Hämäläinen, Kim Lindström, Pasi Havia sekä Sijoitustiedon kolumnistit Random Walker ja Aki Pyysing. Alkuperäinen juttu julkaistiin 19.12.2016.

Lukijalle huomioksi: Tämä sivu ei sisällä sijoitussuosituksista tai sijoitusneuvoja. Näkemykset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.

----
Lue myös! Sijoitusgurujen osakevalinnat vuodelle 2018
Lue myös! Sijoitusgurujen osakevalinnat vuodelle 2019
Lue myös! Sijoitusgurujen osakevalinnat vuodelle 2020
----

Joulukuussa 2017 on aika tarkastella miten osakesuosikit pärjäsivät. Alla osakevalintojen kehitys vuodessa, sekä sijoittajagurujen kommentit yhtiövalintojensa kehityksestä verrattuna alkuperäiseen arvioon.

Tänä vuonna voittajaksi selviytyi Pasi Havia valinnallaan Raute.

Jukka Oksaharju: Tikkurila (8.12.2016)
Sijoituskirjailija (Sijoita kuin guru), Nordnetin osakestrategi

Henkilökohtaisesti olen sijoittanut pitkin vuotta 2016 vähitellen lisää pääomaa Tikkurilan osakkeisiin. Yritykselle erittäin tärkeä Venäjän markkina näyttää saavuttaneen suhdannekierron pohjakosketuksensa ja vähitellen myös kuluttajaluottamus talouteen alkanee vahvistua itämarkkinoilla. Tikkurilan liiketoiminta on kolmen vuoden aikana supistunut idässä liikevaihdolla mitattuna noin 20 prosenttia ja liikevoitolla mitattuna lähes 60 prosenttia, joten elpymisessä pitäisi olla tulosvipua ainakin potentiaalin suhteen olemassa. Länsimarkkinoilla Tikkurilan kannattavuus on jo nyt hyvä, mutta kasvu antaa odottaa itseään. Paras mahdollinen yhdistelmä lähiaikoina olisi se, että Tikkurilan Venäjän-toiminnot elpyisivät markkinatilanteen asteittaisen kohentumisen kautta ja samaan aikaan yritys käyttäisi hyväksi vahvaa tasettaan kasvattaessaan toimintoja lännessä. Odotusaikana Tikkurila on luonteeltaan verrattain vakaa osinko-osake, joka tarjoaa noin 4,5 prosentin osinkotuoton - aavistuksen Helsingin pörssin nykyistä keskiarvoa korkeammalla tasolla. Omistaja-arvon kasvupotentiaali lepää siinä, että yritys saisi jälleen kiinni kasvusta. Heikohkon kolmannen vuosineljänneksen raportin jälkeen Tikkurilan osake on pakittanut toistakymmentä prosenttia, joten kaikki sijoittajat eivät odota yritykselle aivan niin ruusuista vuotta 2017 kuin potentiaali mahdollistaisi. Siksi näen tässä kohteessa tuoton ja riskin välisessä suhteessa kiinnostavan positiivisen yllätysmomentin.

Jukka Oksaharju (8.12.2017): Yritykselle erittäin tärkeä Venäjän markkina näyttää saavuttaneen suhdannekierron pohjakosketuksensa ja vähitellen myös kuluttajaluottamus talouteen alkanee vahvistua itämarkkinoilla.

=> Arvio Venäjän markkinoiden piristymisestä osui jotakuinkin oikeaan.

Paras mahdollinen yhdistelmä lähiaikoina olisi se, että Tikkurilan Venäjän-toiminnot elpyisivät markkinatilanteen asteittaisen kohentumisen kautta ja samaan aikaan yritys käyttäisi hyväksi vahvaa tasettaan kasvattaessaan toimintoja lännessä.

=> Paras mahdollinen yhdistelmä ei ole ainakaan vielä toteutunut lännen takia. Titaanidioksidimarkkinoiden vaikea hinta- ja tuotantotilanne, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja Pohjoismaiden kehno kesä eivät varsinaisesti auttaneet kasvupotentiaalin realisoitumista. Kaiken kukkuraksi Tikkurila vielä päätti vaihtaa johtoaan kesken tilikauden. Tosin tilikausi on sijoitustoiminnassa usein aivan liian lyhyt aika analysoida yhtään mitään ja edeltävät vaikuttavatkin pikemminkin tilapäisiltä tekijöiltä.

Omistaja-arvon kasvupotentiaali lepää siinä, että yritys saisi jälleen kiinni kasvusta.

=> Tämä pätee yhä, mutta näkisin todennäköisyyden kannattavasta kasvusta lähiaikoina kiinni saamiselle aavistuksen heikommaksi kuin vuosi sitten. Edeltävä ei sisällä suositusta tai neuvoa.

Kyse ei ole yleisistä sijoitussuosituksista tai sijoitusneuvoista, vaan kuvaukset kertovat siitä, mitä olen itse tehnyt. Tapani sijoittaa on todennäköisesti vahingollinen valtaosalle sijoittajista, joten pyydän jokaista harkitsemaan sijoituspäätöksensä ja kantavan niistä vastuun täysin itse.

Oksaharju Tikkurilasta: "Arvio Venäjän markkinoiden piristymisestä osui jotakuinkin oikeaan. "

Henri Elo: Tokmanni (8.12.2016)
Sijoituskirjailija (Tuoton arvoitus ratkeaa), Kauppalehden blogisti ja pörssikolumnisti, KivaaTekemistä.fi / LikeFinland.com -yrittäjä.

Tokmanni on tuonut uuden toimialan Helsingin pörssiin. Yhtiö on erikoistunut käyttötavaran halpakauppaan ja toimii ympäri Suomen noin 160 myymälällään. Toimiala on kilpailtu, mutta Tokmannin kilpailuedut tulevat skaalasta ja liittyvät niin markkinointiin kuin tavaranhankintaan. Samalla halpakauppa on alana vakaa, koska asiakkaiden ostokset ovat pieniä. Näin Tokmanni tasapainottaa Suomi-sijoittajan usein teollisuuspainotteista salkkua. Tokmannin markkina-arvo on reilun 8 euron kurssilla noin 500 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto oli viimeisten 12 kuukauden aikana 770 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 47 miljoonaa. Yhtiö tähtää parempaan kannattavuuteen ja se pyrkii avaamaan vuosittain noin 5 uutta myymälää, ensi vuonna jopa 10. Yhtiön velkaisuus on pienentynyt ja se pyrkii jakamaan hyvää noin 70 prosentin osinkoa tuloksestaan. On oletettavaa, että Tokmanni on halpakauppaluonteeltaan finanssipiireissä hieman vierastettu ja asiointikohteena suursijoittajille vieras. Tämä saattaa muodostaa osakkeeseen pienoisen alennuksen, joka poistunee liiketaloudellisten näyttöjen myötä myöhemmin.

Henri Elo (12.12.2017): Tokmannin kurssi oli vuosi sitten reilut 8 euroa. Tällä hetkellä pörssikurssi on noin 7 euroa. Pidän osaketta edelleen laadukkaana ja salkussa pitämisen arvoisena, jopa edukkaana.

Yhtiön markkina-arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Tokmanni tuo erittäin hyvää vakautta sijoittajan salkkuun, koska halpakaupalle on ominaista vakaa asiakaskysyntä yli syklien. Näin myös pörssikurssi on omiaan kehittymään vakaasti. Tokmanni maksoi viime keväänä 0,41 varsinaisen osingon ja 0,10 euron lisäosingon osakkeelta. Osinko on huomioitava osakkeen tuottoa arvioitaessa. Ensi kevään osinko lienee 0,32-0,41 euroa eli osinkotuotoksi muodostuneet vähintään 4,5 prosenttia. Yhtiö pyrkii jakamaan 70 prosenttia tuloksestaan osinkona, eli se on piensijoittajalle hyvä osinkopaperi.

Tokmanni joutui antamaan kesäkuussa koko vuotta koskevan tulosvaroituksen, jonka mukaan vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto säilyisi ennallaan ja käyttökatemarginaali jäisi edellisvuodesta. Yhtiö kärsi kylmästä keväästä ja kevätsesongin tuotteiden myynti petti odotukset. Kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia ja vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto oikeni 0,8 prosentin kasvuun. Oikaistu 16 miljoonan euron käyttökate jäi vain 2 miljoonaa viime vuoden kolmoskvartaalista. Kulujen kasvu tänä vuonna on johtunut useiden uusien myymälöiden avaamisesta.

Ensi vuosi on näillä näkymin hallitumpi ja sijoittaja voi odottaa kannattavan kasvun jatkuvan. Tokmannilla on maanlaajuinen yli 160 myymälän peitto ja freesit, uudistetut myymälät yhtenäisen brändin alla. Korollinen nettovelka suhteessa vuotuiseen käyttökatteeseen on 3,4 eli hallinnassa.

Elo Tokmannista: "Pidän osaketta edelleen laadukkaana ja salkussa pitämisen arvoisena, jopa edukkaana."

Karo Hämäläinen: Comptel (9.12.2016)
Sijoituskirjailija (Sijoita kuin guru), toimittaja, Parnasson tuottaja

Arvaukseni vuoden 2017 nousijaosakkeeksi Helsingin pörssissä on Comptel. Teleoperaattorien laitetoimittajat, ohjelmistoyhtiöt ja integraattorit hakevat asemiaan markkinan ja teknologian uudistuessa. Comptel on arvostettu ja tunnustettu ohjelmistoratkaisutoimittaja, joka toimii käytännössä täysin globaalisti. Yhtiö on laajentanut tarjontaansa, mikä tuo lisämyyntiä. Yhtiöllä on nähdäkseni hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevina vuosina orgaanisesti kannattavuustaso säilyttäen tai jopa sitä parantaen. Samalla se on kiinnostava kohde yhtiölle, joka haluaa laajentaa omaa palvelutarjontaansa ja ehkä ostaa samalla jalansijaa joihinkin asiakkuuksiin. Comptelin osake ei todellakaan ole halpissijoittajan valinta, vaikka osakekurssi hieman niiasikin vuoden kolmannen neljänneksen osavuosituloksen jälkeen. Reilun parinsadan miljoonan euron arvoisesta yhtiöstä alan jätti voisi kuitenkin maksaa niin kovan preemion, että osake voisi nousta ensi vuoden tähdeksi.

Karo Hämäläinen (8.12.2017): Comptelin kohdalla kävi sikäli mäihä, että arvaukseni yritysostokohteeksi päätymisestä totetui. Yritysostospekulaatioiden varaan sijoitusstrartegiaa ei kuitenkaan kannata rakentaa. Comptelin kurssinousukin jäi rajalliseksi, sillä Nokia oli varsin nuuka tarjouksessaan. Itsenäisen Comptelin kurssi saattaisi olla jo korkeampikin - mutta mistä näitä tietää.

Hämäläinen Comptelista: "Itsenäisen Comptelin kurssi saattaisi olla jo korkeampikin - mutta mistä näitä tietää."

Kim Lindström: Telia (9.12.2016)
Sijoituskirjailija (Puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä), Cardia Investin omistaja

Teliasta on viime aikoina saatu todella huonoja uutisia eikä korruptioepäilyihin liittyvän jättisakon suuruudesta ole vielä lopullista tietoa. Tämän vuoksi yhtiö joutunee alentamaan hieman osinkoaan keväällä 2017. Markkinapsykologian vuoksi pörssi yleensä liioittelee suuresti sekä hyvien että huonojen uutisten vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Niinpä Telian osakekurssi on vielä joulukuussa 2016 käynyt 3,50 euron alapuolella, mikä finanssikriisin hetkellistä aallonpohjaa lukuunottamatta on alin kurssitaso peräti 12 vuoteen. Aivan liian vähälle huomiota on jäänyt, että perusliiketoiminta on kannattavaa ja tuottaa vakaata ja hyvää kassavirtaa. Tämä näkyy selvästi kahden kilpailijan, Elisan ja DNA:n osakkeiden pörssiarvostuksessa. Niihin verrattuna Telian osake on ilmeisen aliarvostettu, vaikka yhtiön toiminta on maantieteellisesti laajemmalla pohjalla kuin kahden kilpailijan. Lisäuutiset jättisakosta saattavat edelleen painaa Telian osakekurssia, mutta uskon, että pidemmällä aikavälillä osakkeen hinnoittelun on pakko korjaantua. Tämä johtanee huomattavaan arvonnousuun nykykurssiin verrattuna. Olen Telian merkittävä osakkeenomistaja ja olen viime aikoina lisännyt omistustani edellä olevan näkemyksen perusteella.

Kim Lindström ei kiireiltään ehtinyt kommentoimaan valintaansa.

Pasi Havia: Raute (9.12.2016)
Kohti taloudellista riippumattomuutta -blogisti, HCP Quant rahaston salkunhoitaja

HCP Quant rahaston salkunhoitajana etsin maailmanlaajuisesti kvantitatiivisin menetelmin pieniä- ja keskisuuria osakkeita jotka ovat aliarvostettuja. Helsingin pörssin pienestä koosta johtuen löydän ostettavaa sieltä suhteellisen harvoin. Valintani "voittajaosakkeeksi" vuodelle 2017 ei siten täytä kaikkia kriteerejäni joita rahaston salkunhoidossa toteutan. Helsingin pörssistä usealla eri arvostusmittarilla katsottuna valintani on Raute Oyj. Bloomberg laskee Rauten Piotroski F-scoreksi 7 joten sillä arvioituna kyseessä on laadukas yhtiö. Rauten arvostustaso on edullinen usealla tunnusluvulla katsottuna. Sen P/E on 12.9 kun saman toimialan yhtiöillä läntisessä Euroopassa mediaani P/E luku on 21.2. Rauten EV/EBITDA on huokea 5.34 ja osinkotuotto korkea 4.7%. Myös monet muut tunnusluvut kertovat edullisesta arvostustasosta: P/S 0.6, P/CF 6.7, ROE 19% ja ROC 18.5%. Edullisesta arvostustasosta johtuen uskon Rauten omaavan hyvän nousupotentiaalin vuodelle 2017.

Pasi Havia (11.12.2017):Sijoitusstrategiani pohjautuu pien- ja arvo-yhtiöanomalioiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa riittävän laajan korin muodostamista yhtiöistä jotka ovat sekä kooltaan pieniä että edullisesti hinnoiteltuja. Muussa tapauksessa sattuman merkitys korostuu suhteettoman paljon. Vuodelle 2017 en löytänyt suoranaisesti yhtäkään yhtiötä Suomesta joka olisi vastannut kaikkia sijoituskriteereitäni. Lähinnä näitä oli Raute jonka valitsin ”voittajaosakkeeksi” vuodelle 2017. Rauten kehitys on ollut vuoden aikana loistava! Vaikka valinta osuikin nappiin en silti voi olla korostamatta satunnaisuuden vaikutusta liikaa koska kyseessä on vain yksi yhtiö. Todennäköisyyksien valossa on kuitenkin hyvä omistaa juuri Rauten kaltaisia yhtiöitä, vähän seurattuja ja edullisesti hinnoiteltuja. Mahdollisuudet sille että tällainen yhtiö pärjää hyvin pörssissä on parempi kuin kalliisti hinnoitellulla isolla yhtiöllä jota seuraa armeija analyytikoita. Onnitteluni kaikille Rauteen sijoittaneille vuonna 2017!

Havia Rautesta: "Rauten kehitys on ollut vuoden aikana loistava!"

Random Walker: Nokian Renkaat (14.12.2016)
Tunnettu talousblogisti, Sijoitustiedon kolumnisti

Nokian Renkaat on noussut parin vuoden takaisen Ukrainan kriisin 20 euron pohjalukemista jo 80 prosenttia. Hätäisimmät sijoittajat ovat jo myyneet tuolloin hankkimansa osakkeet, mutta itselläni ei ole mitään tarvetta luopua tästä Helsingin pörssin parhaimmistoon kuuluvasta yhtiöstä. Itse asiassa Nokian Renkaiden Venäjän liiketoiminta on vasta piristymässä ja vaikkei osake enää olekaan poskettoman halpa, on siinä edelleen sekä lyhyen että pitkän aikavälin nousupotentiaalia. Osakekurssin nousu tulee jatkossa perustumaan ennen kaikkea tuloskasvuun, joka tulee olemaan vahvaa Venäjän markkinoiden kysynnän elpymisen ja muilla markkinoilla parantuvien markkinaosuuksien myötä. Nokian Renkaat yltänee ensi vuonna vähintään 2 euron osakekohtaiseen tulokseen, joten P/E-luvuksi saadaan korkeintaan 18. Kun huomioidaan, että yhtiö tekee pääomalleen erinomaista tuottoa, kasvaa taloutta nopeammin ja on kaiken lisäksi vielä nettovelaton, ei arvostus ole millään tavalla kohtuuton. Mikäli Venäjän markkinoiden elpyminen osoittautuu odotettua rivakammaksi ja varovaisimmatkin sijoittajat alkavat nähdä Venäjällä riskien sijasta mahdollisuuksia, voi Nokian Renkaat hyvinkin olla yksi ensi vuoden parhaimpia osakepoimintoja. Nykyiset kurssitasot huomioiden rakettimaiset nousijat ovat ensi vuonna todennäköisesti vähissä, mutta suhteellisessa tarkastelussa Nokian Renkailla on kaikki edellytykset olla kotipörssimme parhaimmistoa myös ensi vuonna.

Random Walker (12.12.2017): Nokian Renkaiden sijoituscase osoittautui oivaksi esimerkiksi siitä, etteivät osakekurssit välttämättä kehity lyhyellä aikavälillä yhtiöiden liiketoiminnan kasvun tahdissa, vaan ne voivat heilua voimakkaasti ilman mitään sen suurempaa syytä. Vajaassa vuodessa (19.12.2016 – 12.12.2017) Nokian Renkaiden osakekurssi nousi 35,30 eurosta 36,09 euroon eli vain 2,2 prosenttia. Toki myymällä oikeaan aikaan toukokuun alussa reilulla 40 eurolla pelkkä kurssimuutos olisi tarjonnut sijoittajalle 13,5 prosentin tuoton. Kurssihuippujen jälkeen osake laski heinäkuussa alle 35 euron nousten lokakuussa takaisin lähes aiemman huipun tasolle.

Vuoden loppua kohti osakekurssin vuoristorata on taas vaihteeksi ollut laskeva. Kun tarkastelujakson kurssimuutokseen lisätään 1,53 euron osingon antama 4,3 prosentin osinkotuotto, kokonaistuotoksi saadaan 6,6 prosenttia. Tuotto ei näytä kovin hyvältä, kun sitä vertaa esimerkiksi Helsingin pörssin painorajoitetun tuottoindeksin (OMXH CAP GI) 12,0 prosentin tuottoon samalta ajalta. Toteutunut tuotto on pettymys myös yhtiön liiketoiminnan kehitykseen suhteutettuna. Osake on siis muuttunut vuodessa entistä houkuttelevammaksi.

Kuten vuosi sitten arvioin, Nokian Renkaiden oikaistu osakekohtainen tulos tulee olemaan tältä vuodelta 2 euron tuntumassa (raportoitavaa tulosta heikentää lokakuussa vastaanotetut lisäverot vuoden 2011 verokiistaan liittyen). Alkuvuoden hinnankorotukset, raaka-ainehintojen lasku ja Henkilöautonrenkaat-divisioonan erinomainen vire etenkin Venäjällä ovat tärkeimmät syyt liikevaihdon ja marginaalien paranemiseen edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen voi siis olla erittäin tyytyväinen.

Vaisu kurssikehitys johtuu siten osakkeen arvostuksen kehityksestä. Vuosi sitten osakkeen eteenpäin katsova P/E-luku oli lähes 18. Analyytikoiden EPS-ennuste on ensi vuodelle 2,30 euroa, joten P/E-luku on enää noin 16. Toisin sanoen tulosennuste on noussut 15 prosenttia, mutta samaan aikaan P/E-luku on laskenut 11 prosenttia. Arvostustason lasku eli spekulatiivinen tappio on siis syönyt valtaosan fundamentaalisesta tuotosta. Jos arvostus olisi säilynyt entisellään, Nokian Renkaiden osakkeella käytäisiin tänä päivänä kauppaa noin 41 eurolla. Tuotto olisi osinkoineen 20 prosentin luokkaa eli selvästi indeksiä enemmän. Valitettavasti lyhyellä aikavälillä yhtiöiden liiketoiminnan kehityksen ymmärtäminen ei riitä, vaan tärkeämpää olisi ennustaa muiden sijoittajien mielialojen muutoksia eli arvostuksen kehitystä.

Oliko arvostustason lasku vuosi sitten ennakoitavissa? Nokian Renkaiden nykyinen P/E-luku heijastelee melko keskinkertaisen yhtiön arvostusta. Erinomainen kannattavuus, kasvupotentiaali ja vahva tase huomioiden Nokian Renkaiden P/E-luvun tulisi olla mieluummin 18-20 haarukassa, kuin pörssin keskiarvossa 16. Arvostuksen lasku ei siis vuosi sitten vaikuttanut todennäköiseltä.

Random Walker Nokian Renkaista: "Nokian Renkaiden nykyinen P/E-luku heijastelee melko keskinkertaisen yhtiön arvostusta. Erinomainen kannattavuus, kasvupotentiaali ja vahva tase huomioiden Nokian Renkaiden P/E-luvun tulisi olla mieluummin 18-20 haarukassa, kuin pörssin keskiarvossa 16."

Aki Pyysing: Technopolis
Sijoitustiedon pääkolumnisti

Olisi melko epäloogista, jos en näkisi salkkuni suurimmassa listasijoituksessa nousupotentiaalia. Uskon kiinteistöjen tuottovaateiden laskuun Suomessakin, joka osin on jo toteutunut. Technopolis on selkeästi aliarvostettu sekä tuloksen että varallisuuden suhteen. Yhtiön CEO Keith Silverang on taikonut yhtiön tilat täyteen kaikissa markkinaolosuhteessa. Osakkeen kroonisen aliarvostuksen näen johtuvan yhtiön hallituksesta, joka on jakanut keväisin verollisia osinkoja ja järjestänyt joka toinen syksy osakeannin. Mutta ajat muuttuvat ja hallitukset vaihtuvat. Näen jopa mahdollisena Technopoliksen nykyhallituksen oivaltavan olevansa syyllinen Technopoliksen halpaan hintaan ja reivaavansa omistaja-arvoa tuhoavaa politiikkaansa. Heillä kun itselläänkin on yhtiön osakkeita. Technopolis ei missään tapauksessa tule olemaan vuoden 2017 kovin nousija, mutta sopii erinomaisesti defensiiviseen positioon. 

Aki Pyysing (13.12.2017): Hyvin harvoin löytää sokea kalju näin osuvaa peruukkia. Technopolikseen saatiin uusi hallitus joka reivasi Technopoliksen strategian. Kurssikin nousi kivasti, vaikka kyseessä on edelleen käytännön sama kiinteistösijoitusyhtiö enimmäkseen samoilla kiinteistöillä ja rahoitusrakenteella.

Täytyy painottaa kyseessä olleen täysin poikkeuksellisen osuman. En välttämättä defensiivisessä osakkeessa osu näin onnekkaasti enää kertaakaan sijoittajaurallani. Lisäksi on käytännön varmaa, että en enää koskaan pääse heräämään siihen, että pörssiyhtiön yhtiökokouksessa vaatimani muutokset oikeasti toteutuvat lyhyen ajan sisällä. En siis väitä, että nämä toteutuivat, koska minä esitin, vaan että yhtiö sattui saamaan täysipäisen hallituksen täysin minusta riippumattomista syistä.

Juuri Technopoliksen Capital Market Daysta tulleena näen yhtiön seuraavankin vuoden valoisana. Tämä ”kiinteistösijoitusyhtiö” poikkeuksellisesti pyrkii tekemään lisäarvoa kaikille sidosryhmille ja tämä nykyisin pitää sisällään jopa osakkaat.

Aki Pyysing Technopoliksesta: "Hyvin harvoin löytää sokea kalju näin osuvaa peruukkia. Technopolikseen saatiin uusi hallitus joka reivasi Technopoliksen strategian. Kurssikin nousi kivasti, vaikka kyseessä on edelleen käytännön sama kiinteistösijoitusyhtiö enimmäkseen samoilla kiinteistöillä ja rahoitusrakenteella."

PS. Osakegurujen ensi vuoden valinnat julkaistaan ensi viikolla.

Keskustele ennusteista: Ennustukset vuodelle 2017

Mainos:

Jarkko Aho & Nina Nordlund: Ylituottoa osakepoiminnalla - Toimiva prosessi käyttöösi

Artikkelit

Talenom Q2/24 Seurantalista: Kannattavuusparannus kasvun kustannuksella

Almanakka
20.7.2024
east Lue lisää
Kaupallinen yhteistyö

Kryptosijoitustuotteiden esiinmarssi jatkuu - Ethereum ETF seuraavana vuorossa Yhdysvalloissa

Kvarn X
16.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Heikki Keskiväli - Analyysissa tuore listautuja Kalmar

Heikki Keskiväli
16.7.2024
east Lue lisää