Artikkelit

Raisio: Osinkosijoittajan kaurapuuroa voinokareella

Antti Leinonen |
Jaa Twiittaa

Raisio on Helsingin pörssin vakavarainen elintarvikeyhtiö, jonka tuotteet ovat tuttuja suomalaisessa ruokapöydässä.

Viime vuonna Raision liikevaihto oli noin 220 miljoonaa euroa ja se työllisti 350 henkilöä. Raisiolla on omaa toimintaa kymmenessä maassa ja se vie tuotteita noin 40 maahan. Lähes puolet liikevaihdosta tulee Suomesta ja neljännes Iso-Britanniasta. Raision brändejä ovat Elovena, Benecol, Sunnuntai, Nalle, Torino ja Härkis.

Raision vuoteen 2025 ulottuvan strategian keskittyy Benecol-brändin kasvattamiseen (52 % vuoden 2022 liikevaihdosta), kauratuotteiden kansainvälistymiseen (23 %) sekä kasviproteiineihin (3 %). Vuosi sitten Raisio nosti taloudellisia tavoitteitaan. Raision tavoitteena on kasvaa 9 prosenttia vuodessa ja saavuttaa 13 prosentin liiketulos vuoteen 2025 mennessä.

Raisio antoi negatiivisen tulosvaroituksen heinäkuussa liikevaihtoa koskien. Aiemmin Raisio odotti liikevaihdon kasvavan, mutta odottaa nyt sen olevan viime vuoden tasolla tai alhaisempi. Yhtiön mukaan myyntinäkymien heikentymiseen johtivat inflaatio ja korkotason nousu. Raisio tarkensi myös ohjeistustaan liikevoitosta, jonka se odottaa olevan 21-23 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa.

Kuva: Raision jatkuvien liiketoimintojen taloudellinen kehitys vuodesta 2017.

Investoinneista rahantekoon

Historiallisesti Raision kehitystä ja osaketta lienee rasittanut sen suurin omistaja, maanviljelijöiden edunvalvoja Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, jolla on 10,24 prosenttia yhtiön äänivallasta. Raisiolla on 25-henkinen hallintoneuvosto, joka “valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta”. MTK kontrolloi Raisiota äänivaltaisemmalla K-osakesarjalla.

Viime vuosina Raisio on kuitenkin muuntautunut entistä enemmän kuluttajatuoteyhtiöksi. Nykymuotoonsa Raisio asettui, kun se myi vuonna 2018 naudanrehuliiketoiminnan 34 miljoonalla eurolla (P/S 0,46x). Ennen sotaa Ukrainassa Venäjän osuus Raision liikevaihdosta oli noin viidennes. Raisio myi Venäjän liiketoiminnot 3,6 miljoonan euron tappiolla viime vuonna. Tämän vuoden alussa Raisio myi kalanrehuliiketoimintaa harjoittavan Raisioaquan.

Kuva: Raision keskeiset tunnusluvut yhdeksän kuukauden ajalta. Lähde: Raisio.

Vaikka Raision liikevaihto on polkenut paikoillaan, sen kannattavuus on kehittynyt kevyen suotuisasti vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen pohjakosketuksesta lähtien. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittomarginaali ylsi tyypilliselle tasolleen. Tämän vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhtiön kassavirta parani merkittävästi ja sijoitetun pääoman tuotto lähes kaksinkertaistui.

Kuva: Raision liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys vuosineljänneksittäin.

Pääbrändi, Elovena, kasvoi edellisvuonna 30 prosenttia ja on kasvanut alkuvuoden aikana yli 20 prosenttia. Kysyntää satavuotiaalla brändillä vaikuttaa olevan. Raisio on vihjaillut uusien markkinoiden avaamisesta. Kuluttajatuotteissa kansainvälistyminen on vaikeaa, mutta Raisiolle se lienee välttämätöntä kasvun, investointien takaisinmaksun ja kotimarkkinoiden kiristyvän kilpailun takia.

Kalliimman hintaluokan kuluttajatuotteita valmistavan Raision yllä on luonnollisesti myös varjoja. Inflaation rasittamat kuluttajat vaihtavat herkemmin Elovenan edullisempiin vaihtoehtoihin. Raisiolla on luonnollisesti vain vähän neuvotteluvoimaa kaupan keskusliikkeiden kabineteissa. Nyt tuloksessa alkavat näkymään tehdyt hinnankorotukset. Keskeinen huoli on kuitenkin volyymien lasku useassa tuotekategoriassa, mikä voi johtaa alempaan toiminnalliseen tehokkuuteen ja tehtyjen investointien kannattavuuteen.

Raisio on investoinut lähes 70 miljoonaa euroa strategiansa toteuttamiseen. Vuonna 2021 investoinnit olivat 23 miljoonaa euroa ja viime vuonna 5,2 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana investoinnit olivat noin kaksinkertaiset suhteessa viime vuoteen pastatehtaan remontin vuoksi. Raisiolla on siis takana investointijakso, ja omistajan sopii odottaa investoinneille tuottoa ja seurattava onko sitä tulossa.

Molempien uusinvestointien käyttöönotto, arvoltaan yhteensä yli 50 miljoonaa, on sujunut hienosti ja investointien takaisinmaksu on käynnistynyt hyvin. Uuden tehtaan osalta on huomioitava se, että Raisiolla ei ollut markkinaosuutta näissä kategorioissa aiemmin lainkaan ja tänään olemme vahva toimija Suomen markkinoilla markkinajohtajaa vahvasti haastaen. Elovena®-brändi on näin osoittanut voimansa myös uusilla tuotealueilla ja tuonut huomattavaa kasvua myyntiimme Suomessa.

Kuva: Osakekurssi on laskenut alentuneen liikevaihdon ja tuloksen myötä. Violetti = vuosiliikevaihto, sininen = kvartaaliliikevaihto, keltainen = EPS per vuosi, oranssi/vihreä = EPS per kvartaali.

Viime kesänä Raisiolla olisi ollut tuhannen taalan paikka myydä enemmän makaronia, kun Myllyn Paras makaronit vedettiin pois kauppojen hyllyiltä. Raisiolla oli kuitenkin käynnissä tuotantolinjan uudistaminen, ja marketit tyhjenivät makaronista. Moni varmasti saattoi kokeilla makaronilaatikkoon Torinoa ja ainakin K-kauppias saattaa antaa enemmän hyllytilaa vaihtoehtoisille tuotteille punavihreän kustannuksella. Syyskuussa valmistuneen pastatehtaan uusimisen jälkeen Raisiolla on kapasiteettia laajentaa asiakaskuntaa.

Raision kannattavuuden ja pääoman tuoton kannalta on tärkeää, että Raision vuonna 2021 ostama kasviproteeiniliiketoiminta, eli Verso Food yritysosto, kasvaa ja kannattaa. Kasviproteeiniliiketoimintaa ovat vaivanneet sekä kysynnän pienentyminen Suomessa että lisääntynyt kilpailu. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana liikevaihto laski 17 prosenttia, ja liiketoiminta on ollut historiallisesti tappiollista. Raisio maksoi Verso Foodista noin 10-11 miljoonaa euroa.

Tuotto nojaa maltilliseen kasvuun ja osinkoon

Suurista investoinneista huolimatta Raisiolla on vahva tase. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa pelkästään sen rahat ja pankkisaamiset ylittivät sen pitkäaikaiset velat 4,4 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset varat olivat 140 miljoonaa euroa, kun pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat olivat yhteensä 66 miljoonaa euroa. Raision yritysarvo on tällä hetkellä noin 266 miljoonaa euroa ja markkina-arvo 314 miljoonaa euroa.

Kuvitellaan, että Raision liikevaihto asettuu tänä vuonna edellisvuoden tasolle. Oletetaan, että liikevaihto kasvaa viisi prosenttia vuodessa vuosina 2024 ja 2025 noin 243 miljoonaan euroon. Piirun analyytikkojen odotuksia vähemmän. Luodaan kahden muuttujan, EV/EBIT-kertoimen ja liikevoittomarginaalin, perusteella eri skenaariot. Tällä hetkellä Raision EV/EBIT-kerroin on noin 12 ja viiden vuoden keskiarvo 15,5.

Jos Raisio yltäisi kahden vuoden päästä nykyisen tasoiseen liikevoittomarginaaliin ja osake arvostettaisiin EV/EBIT-kertoimella 10, osakkeen hinta olisi 1,7 euroa parin vuoden päästä. Jos Raisio puolestaan yltäisi lähelle tavoittelemaansa 13 prosentin liikevoittomarginaalia ja osake arvostettaisiin kertoimella 14, osakkeen hinta olisi 2,9 euroa. Jotta kurssinousulle olisi tilaa, Raisiolta ja osakkeelta ei vaadita aivan mahdottomia. Sijoittajan on kuitenkin uskottava liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen.

Kolmen analyytikon keskitavoitehinta Raision V-sarjan osakkeelle on noin 2,4 euroa.

Raision tavoitteena on jakaa 50-100 prosenttia jatkuvien liiketoimintojen osakekohtaisesta tuloksesta osinkona. Vuosien 2006-2016 aikana Raisiolla loi Helsingin pörssin mittakaavassa vaikuttavan osingon korotusten sarjan. Viimeiset kaksi vuotta Raisio on maksanut yhteensä 0,14 euron osakekohtaisen osingon. Kolme senttiä vähemmän kuin vuosina 2016-2017.

Mikäli Raisio maksaa kuluneelta vuodelta 14 sentin osingon, muodostuu osinkotuotoksi seitsemän prosenttia. Viime vuonna Raision kassavirta ja tulos eivät piisanneet osingonmaksuun. Myös osingon kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää, että Raisio kykenee kasvamaan kannattavasti. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Raisiolla oli kassavaroja yli yhden vuoden osingon verran.

Kuva: Raision osakekohtainen kassavirta ja tulos suhteessa osinkoon.

Yhtiön johtoryhmästä erityisesti talousjohtaja Mika Saarinen on ollut ostohousut jalassa. Osakkeita on ostanut myös entinen Lidlin toimitusjohtaja ja Raision hallituksen jäsen Lauri Sipponen, joka nimitettiin hallitukseen tänä vuonna. Hän on hankkinut nopeasti puheenjohtajaakin suuremman osakepotin.

Viljan hinnoista vipua tulokseen?

Raision pääraaka-aineita ovat kaura ja vehnä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti voimakkaan hintapiikin vehnän hinnassa. Ukraina ja Venäjä tuottavat noin kolmanneksen maailman vehnän viennistä. Reutersin syyskuisen uutisen mukaan vientiin tarkoitettujen vehnäviljavarastojen odotetaan saavuttavan historiallisen minimitason ensi vuoden puolivälin tienoilla.

Raision mukaan viljasato oli tänä vuonna vuosituhannen heikoin. Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi odottaa, että viljojen hankintahinnoissa on nousupainetta heikon sadon vuoksi, mutta ei kuitenkaan parin vuoden takaista hintapiikkiä ole näköpiirissä. Suomessa satoa ovat pienentäneet vuoroin kuivuus ja runsaat sateet. Vuoden 2023 sato oli sekä pieni että laadultaan heikko.

MTK:n lokakuun markkinakatsauksen mukaan kesän viljasato oli heikko koko pohjoisella pallonpuoliskolla ja Euroopassa. Yhdysvaltain maatalousministeriön, USDA:n, arvion mukaan maailmanlaajuisen sadon ennustetaan olevan vielä edellisvuotta pienempi, vaikka vienti Ukrainasta on ollut odotettua suurempaa. Maailmanlaajuiset viljavarastot ovat matalimmat sitten vuoden 2015 ja 2016.

Vaikka ilmastonmuutos vaikeuttaa maanviljelyä eikä viljan tarjonnan kasvua ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä, lienee todennäköistä, että viljasadot palautuvat ennemmin tai myöhemmin lähemmäksi keskiarvoaan.

Raision osakekurssilla sekä kauran ja vehnän futuurihintojen välillä on nähtävissä jonkinasteista korrelaatiota. Kun viljojen hinnat ovat nousseet, Raision osakekurssi on tullut alas. Mikäli maailmaa siunattaisiin paremmin viljasadoin, voisi se merkitä myös myötätuulta Raision osakkeelle. Kuten edellä näimme, tärkeämpää lienee liikevaihdon kasvu ja tasokorjaus tuloksessa, jolle viljojen hintojen lasku olisi myönteinen ajuri.

Kuva: Vehnän (oranssi), kauran (O1) ja Raision osakkeen (sininen) hintakehitys pitkällä aikavälillä.

Sijoitusteesin elementtejä

  • Liikevaihdon ja tuloksen maltillinen kasvu.
  • Investoinnit alas ja tuotot ylös. Vahva kassavirta.
  • Vankka tase. Raisio voi tarvittaessa rahoittaa kasvua velalla.
  • Korkea osinko pohjatuottona. Tuloksen ja kassavirran on noustava.
  • Viljahintojen normalisoituminen. Lisävipua tulokseen. 

Sisältöpoiminta:

Helsingin pörssin tuloskalenteri

Kaupallinen yhteistyö

Kryptosijoitustuotteiden esiinmarssi jatkuu - Ethereum ETF seuraavana vuorossa Yhdysvalloissa

Kvarn X
16.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Heikki Keskiväli - Analyysissa tuore listautuja Kalmar

Heikki Keskiväli
16.7.2024
east Lue lisää
Kolumnit

Nurminen Logistics vuotaa

Aki Pyysing
14.7.2024
east Lue lisää