Artikkelit

Hyvän sijoitusteesin anatomia

Antti Leinonen |
Jaa Twiittaa

Tuottoisa sijoittaminen vaatii systemaattisuutta. Yksi keskeinen osa sijoitusprosessia on sijoitusteesin [investment thesis] laatiminen. Se kiteyttää syyt sijoitukselle ja listaa tekijät, jotka mahdollistavat sijoituksen arvonnousun. Sijoitusteesi laaditaan sijoitusidean jälkeen ja se hioutuu yhtiö- ja osaketutkimuksen tuloksena.

Sijoitusteesi tulisi kirjata ylös ennen osakkeen ostamista. Jos sen kirjoittaa ostamisen jälkeen, voi vaarana olla liika optimismi. Perustelemme silloin päätöksen myönteisessä valossa ja annamme vähemmän painoa sijoitukseen liittyville riskeille. Sijoitusteesin kirjoittaminen ylös on ensiarvoisen tärkeää myös siksi, että vuosia myöhemmin emme enää muista sijoituspäätökseen johtaneita perusteluita.

Työväline parempiin päätöksiin

Sijoitusteesin kirjoittaminen auttaa sijoittajaa monella tapaa. Ensinnäkin, kirjoittaminen saa sijoittajan ajattelemaan syvällisemmin. Kun sijoitusteesiä eli perustelua hyvälle sijoitukselle rakentaa, kasvaa sijoittajan ymmärrys sijoituskohteesta. Sijoitusteesin laatiminen pakottaa pohtimaan useampia sijoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Suoraan ostonapille kiiruhtavalla jää moni seikka ajattelematta ja arvioimatta. Sjoitusteesin laatiminen suodattaa kehnoimpia ideoita ja ohjaa varoja parempien mahdollisuuksien perään.

Sijoituksen kehittyessä vastoin odotuksia sijoitusteesi on ensimmäinen lähtökohta tarkastella, tulisiko osake myydä vai tulisiko osaketta ostaa lisää. Sijoittajan tulee arvioida, poikkeaako yrityksen kehitys ja luvut olennaisesti sijoitusteesistä. Jos sijoittaja odottaa yhtiön kasvattavan myyntiään viisitoista prosenttia vuodessa, mutta kasvu jää viiteen prosenttiin, on sijoittajan tarkkaan pohdittava onko kyseessä tilapäinen notkahdus vai pitkäaikaisempi muutos. 

"We try not to have many investing rules, but there is one that has served us well: If we decide we were wrong about something, in terms of why we did it, we exit, period. We never invent new reasons to continue with a position when the original reasons are no longer available." -David Einhorn

Jos osakkeen hinta sitä vastoin nousee, sijoitusteesi auttaa arvioimaan onko sijoitus saavuttanut tavoitteensa vai onko yhtiössä ja sen osakekurssissa vielä potentiaalia. Mikäli sijoitus on esimerkiksi perustunut osakkeen aliarvostukseen, sijoittajan määrittämät katalyytit ovat toteutuneet ja aliarvostus on purkautunut, voi sijoittaja hyvillä mielin luopua osakkeista. Jos osakekurssi on matkalla kuuhun, sijoitusteesin olisi paras kertoa miksi niin on määrä tapahtua.

Yllä olevan twiitin julkaisupäivänä, 15. kesäkuuta 2021, AMC:n osake saavutti 60 dollarin tason ja on laskenut siitä päivästä lähtien nykyiseen 12 dollariin. “Buy the dip” T-paitoihin pukeutuneilta sijoittajilta saattoi tuolloin puuttua selkeä peruste, miksi elokuvateatteriyhtiön osake olisi mennyt aivan kuuhun saakka. Timanttikädet ovat vaaralliset, kun sijoitusteesinä on rakettiemoji.

Näin hedgerahasto perustelee sijoituksen

Trian Partners on amerikkalainen hedgerahasto, jonka perustaja on tunnettu sijoittaja Nelson Peltz. Yksi rahaston sijoituksista on tekninen tukkukauppa Ferguson (FERG). Rahasto sijoitti Fergusoniin vuonna 2019. Trianin sijoitusteesi oli varsin yksinkertainen: houkutteleva toimiala ja markkina, yhtiön korkea laatu, yhtiön osakkeen aliarvostus ja selkeä katalyytti osakkeen aliarvostuksen korjaantumiselle.

Fergusonin asiakkaat arvostavat palvelua ja saatavuutta enemmän kuin hintaa ja sen liiketoiminta pikemminkin hyötyy sähköisestä kaupasta. Ferguson on markkinajohtaja Pohjois-Amerikassa, ja toimialalla on paljon mahdollisuuksia konsolidaatioon. Yhtiöllä on lisäksi hyvät näytöt kannattavasta kasvusta ja Trian uskoo sen pystyvän kasvattamaan markkinaosuuttaan ja skaalaetuja jatkossakin. 

Alunperin Wolseley yhtiön alla toiminut Ferguson divestoi vuonna 2021 Englannin toiminnot ja keskittyi Pohjois-Amerikan markkinoille. Sijoitushetkellä Trian näki, että Ferguson oli aliarvostettu Lontoon pörssissä suhteessa verrokkeihin Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeen päälistauksen siirtäminen New Yorkiin tulisi heidän mukaansa kasvattamaan amerikkalaisten rahastojen omistusosuuksia yhtiössä, mikä tukisi näin yhtiön suhteellisen aliarvostuksen kaventumista.

Kesäkuun puolivälissä Trianin sijoitusteesi vaikuttaa vielä pitävän. Viimeksi päättyneellä vuosineljänneksellä yritys kasvoi vauhdikkaasti. Myynti kasvoi yli 20 prosenttia ja osakekohtainen tulos 40 prosenttia. Ferguson teki vuosineljänneksellä seitsemän yritysostoa. Osake on edelleen aliarvostettu suhteessa verrokkeihin ja on itse asiassa edullisempi kuin Trianin teesissä. Koska yhtiön päälistaus siirrettiin New Yorkiin tämän vuoden maaliskuussa, yhtiön suurimpien omistajien joukossa on yhä varsin vähän suuria institutionaalisia sijoittajia. 

Trian on omistanut Fergusonin osakkeet jo kolme vuotta, ja onkin mahdollista, että rahasto on odottanut teesin toteutuvan pikemmin. Rahastolla on yhä 5,3 prosentin osuus yhtiön osakkeista. Sijoitusteesi voi kuitenkin joutua koetukselle, jos Yhdysvaltain asuntomarkkinan hyydyttää korkojen nousu ja rakennusmateriaalien inflaatio.

Klassikkoesimerkki joka on tuottanut 17 % vuodessa kahden vuosikymmenen ajan

Yhtenä sijoitusteesien klassikoista pidetään Norbert Loun reilun 800 sanan mittaista kirjoitusta amerikkalaisesta talonakentajasta NVR:stä. Punchcard Capital Management rahastoa tänä päivänä hallinnoiva Lou perustelee ensin kirjoituksessaan, miksi tyypillisesti syklisenä pidetty NVR on vähemmän haavoittuvainen talouden käänteissä kuin muut talonrakentajat. Norbert Lou perustelee, miksi NVR on hyvä yhtiö ja houkutteleva sijoituskohde sen poikkeuksellisen liiketoimintamallin vuoksi.

Seuraavaksi hän esittää, miksi osake on aliarvostettu tunnusluvuin mitattuna ja laadullisesti. Laadulliset tekijät liittyvät muun muassa yhtiön tilauskantaan, korkeaan pääoman tuottoon ja markkina-asemaan. Viimeisenä hän kiinnittää huomion yhtiön osakekantaan, josta oli vapaasti kaupankäynnin kohteena vain suhteellisen pieni osuus ja yhtiö osti jatkuvasti omia osakkeitaan takaisin. Lou näki sen hetkisen 25 prosentin kurssilaskun erinomaisena ostopaikkana, ja tilapäisenä virhehinnoitteluna vähäisen vaihdon takia.

Vuonna 2001 julkaistun kirjoituksen jälkeen osakekurssi on noussut keskimäärin 17 prosentin vuosivauhtia - vaikka osake on laskenut 40 prosenttia vuoden 2022 aikana. Osakkeiden lukumäärä on kirjoitushetkestä yli puolittunut. Sijoittaja siis omistaa kaksinkertaisen määrän yhtiöstä ilman, että hänen on tarvinnut ostaa yhtään osaketta lisää.

Yksityissijoittajan sijoitusteesin anatomia

Yksityissijoittajalla on harvoin aikaa ja resursseja tehdä syvääluotaavaa tutkimusta omien sijoitusten perustaksi. Osakesijoitusten perustaksi on kuitenkin hyvä löytää aika laatia vähintäänkin sijoitusteesi, jonka muodostamiseksi ja haastamiseksi sijoittaja voi hyödyntää ulkopuolista sijoitustutkimusta.

Sijoitusteesejä voi olla hyvin monenlaisia. Toisin sanoen perusteet sijoitukselle vaihtelevat sijoittajan strategian ja sijoituskohteen mukaan. Vakiomuotoista sijoitusteesiä ei ole olemassa ja teesi voi vaihdella sisällöltään suuresti. Sijoitusteesin komponentteja voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat, halutussa ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessaan:

  • Yhtiön markkinan ja toimialan arviointi.
  • Yhtiön laadullinen arviointi.
  • Osakkeen nykyinen arvostustaso.
  • Mahdollisen aliarvostuksen syyt.
  • Yhtiöön ja osakkeeseen liittyvät katalyytit.
  • Sijoittajan määrittämä tavoitehinta tai -arvostus.
  • Osakekurssiin vaikuttavat ulkopuoliset tekijät.
  • Valmius hankkia osakkeita lisää, jos kurssi laskee tai nousee.
  • Sijoitukseen liittyvät riskit.

Hyvä sijoitusteesi on mahdollisimman yksinkertainen. Mitä monimutkaisempi se on, sitä vaikeampi sijoitusteesiä on todentaa ja seurata. Lisäksi monimutkaisen teesin perusteella on vaikeampi tehdä päätöksiä. Mitä enemmän sijoitusteesejä kirjoittaa, sitä paremmaksi tehtävässä tulee. Ylöskirjattu sijoitusteesi on hyvä lähtökohta kehittymiselle sijoittajana. Se paljastaa mikä meni hyvin ja mikä huonosti. 

Keskustele aiheesta foorumilla.

Sijoitusideoita ja sijoitusteesejä löytyy esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Value Investors Club - Joel Greenblattin perustama kuratoitu ideapankki
10xebitda - hedgerahastojen esityksiä

Mainos:

Jarkko Aho & Nina Nordlund: Ylituottoa osakepoiminnalla - Toimiva prosessi käyttöösi

Kaupallinen yhteistyö

Kryptosijoitustuotteiden esiinmarssi jatkuu - Ethereum ETF seuraavana vuorossa Yhdysvalloissa

Kvarn X
16.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Heikki Keskiväli - Analyysissa tuore listautuja Kalmar

Heikki Keskiväli
16.7.2024
east Lue lisää
Kolumnit

Nurminen Logistics vuotaa

Aki Pyysing
14.7.2024
east Lue lisää