Olet täällä

Artikkelit

Mitä etsin sijoituskohteissani?

Kartoitan jatkuvasti uusia sijoituskohteita. Tämä on osa osakepoimintaharrastuksen hauskuudesta: the world is your oyster. Mihin ikinä sitä katsookaan, sijoituskohteita on kaikkialla. Kaikkia ei vain ole veistetty samasta puusta. Tämä on hyvä asia, sillä sijoittajilla on erilaisia tarpeita rahoilleen. Jotkut etsivät suojaa, jotkut matalariskistä tuottoa, jotkut ylituottoa riskin uhalla ja jotkut ylituottoa matalalla riskillä. Näistä viimeisin vaihtoehto on se houkuttelevin, mutta luonteensa vuoksi tällaisia kohteita ei ole paljon tarjolla ja jos varomaton sijoittaja eksyy väärälle kujalle, niin ponzihuijarit kerääntyvät nopeasti ympärille tyhjentämään taskut.

Ympäri maailmaa tapahtuvista investoinneista päätellen raha löytää tiensä monenlaisiin kohteisiin, joten juuri ne omat sijoituskriteerini eivät varmasti ole ainoat tai parhaat maailmassa. Ei ole yhtä ainoaa toimivaa kriteeristöä. Ihmiset ovat erilaisia, ovat erikoistuneet eri asioihin ja ovat eri elämäntilanteissa. Omalla kohdallani koen, että aika on vielä puolellani, joten voin pitää sijoitushorisontin pitkänä. Tämä on merkittävin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa sijoituskriteeristööni. Jos pystyn löytämään ajan yli luotettavasti kasvavia ja kehittyviä yrityksiä, aika on se salainen ainesosa, joka tulee tekemään minulle tuotot.

Ajan merkitys mielessä pitäen etsin sijoituskohteissani seuraavia asioita. Kun olen tunnistanut sopivan sijoituskohteen ja ostanut sitä portfolioon, tämän yhtiön pitää todistaa itsensä uudelleen kerta toisensa jälkeen. Pettymykset siivotaan pois nurkista uusien hevosten tieltä.

Kohtuullinen arvostustaso

Hyviä yhtiöitä harvoin saa halvalla. Yleensä tulevaisuuden kasvusta pitää maksaa jotakin, mutta tärkeintä on varmistaa, ettei siitä maksa liikaa. Tämän määrittäminen voi joskus olla vaikeaa, sillä markkinat ovat kohtuullisen hyviä ennakoimaan tulosparannuksia, joiden tultua julki osake ei ollutkaan niin kallis kuin miltä alun perin näytti. Mielestäni markkinoilla on kohtuullisen hyvin nähtävissä, milloin ahneus ottaa ylivallan sijoittajista ja arvostustasot paisuvat poskettomiksi. Kun välttää tällaisina hetkinä ostamista, niin pysyy suhteellisen turvallisilla vesillä. Arvostuskuplat olisivat hyviä paikkoja myydä, mutta niiden kestoa on mahdotonta arvioida etukäteen, joten ainakin itsellä parhaat myyntipaikat usein menevät ohi. Toistaiseksi minulle on riittänyt se etten osta korkeimpiin kupliin.

Seuraan arvostustasoa lähinnä mittareilla forward PEG ja toimialasta riippuen P/B. P/B on hyvä suhteuttaa ROEen. Korkea ROE oikeuttaa korkean P/B:n, sillä sitoutunut oma pääoma tuottaa paljon. Käänteisesti matala ROE edellyttää matalaa P/B:tä, sillä pääomasta ei kannata maksaa paljon, ellei se tuota hyvin. ROE:n pitää kestää liikevaihdon kasvu eli ROE-trendin vuosien yli pitää olla hyvä. Tämä kertoo kannattavasta kasvusta. Mikäli ROE sakkaa liikevaihdon kasvaessa, niin jotain on pielessä ja kasvu tuhoaa omistaja-arvoa.

Kohtuullinen PEG ja hyvä kasvu kestävällä ROE:lla, näitä etsin. Tällöin voin olla kohtuullisen luottavainen siihen, että kasvu jatkuu kannattavana enkä maksa lupauksista liikaa.

Osinkotuoton osalta tärkeintä minulle ei ole prosentti, vaan selkeä osinkopolitiikka, joka ei häiritse kasvuinvestointeja. Tämä on hyvin yrityskohtaista. Jotkut yritykset voivat jakaa koko tuloksen ulos ilman, että rahoitustilanne horjuu mitenkään. Joillekin 30% osingonjakosuhde on sopiva. Tämä riippuu investointien luonteesta ja siitä, aktivoidaanko investoinnit taseeseen vai kirjataanko ne kuluksi tuloslaskelmaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tulos ja vapaa kassavirta eivät ole sama asia, mutta jälkimmäisessä tapauksessa voivat hyvinkin olla, mikä mahdollistaa korkeamman osingonjakosuhteen. Ei siis voi sanoa, että jokin tietty universaali osingonjakosuhde olisi se ainoa oikea. Yrityksen johdon ja hallituksen pätevyyttä voi arvioida sillä, kuinka hyvin osingonjakosuhde on linjassa yrityksen rahatarpeisiin.

Kestävä kilpailuetu ja hinnoitteluvoima

Yritys ilman kilpailuetua ja sen tuomaa hinnoitteluvoimaa on kuin lastu laineilla markkinoiden myrskyjen vietävänä. Kestävä kilpailuetu tuo vakautta yrityksen liiketoimintaan ja mahdollistaa poikkeuksellisen kannattavan kasvun. Kilpailuetu voi olla melkein mitä vain patenteilla suojatuista innovaatioista uniikkiin yrityskulttuuriin, mutta sen pitää olla kestävä ja sen pitää näkyä katteissa. Kasvu kilpailuedun ulkopuolella pahimmassa tapauksessa tuhoaa omistaja-arvoa. Yleensä yrityksen kasvu on tietoinen päätös, joten tuntuu jo ajatuksenakin hullulta lähteä kasvattamaan yritystä, mikäli se pienentää yrityksen arvoa. Sain kokea tämän kantapään kautta, kun seurasin Lehdon seikkailujen jälkeä salkussani. Ehkä nämä oppirahat auttavat myöhemmin välttämään kokoluokkaa kalliimpia virheitä.

Etsin siis yrityksiä, joilla on kestävä kilpailuetu, joka mahdollistaa premium-hinnoittelun ja kannattavan kasvun kilpailuedun sisällä. Salkkuni oppikirjaesimerkki tällaisesta yrityksestä on Admicom, jonka Adminet-tuote on räätälöity kapealle kohdemarkkinalle, joka on liian pieni suurimmille kilpailijoille. Adminet pienentää asiakkaan kustannuksia, jolloin asiakas voittaa. Samalla Admicom ottaa oman kompensaationsa kohtuullisen laskun mukaan. Molemmat voittavat diilissä ja Admicom on oikeutetusti ansainnut 40% tulosmarginaalinsa.

Kannattavaa kasvua tulevaisuuteen

Jos yritys on kasvanut kannattavasti jo useita vuosia, on hyvin mahdollista, että kasvu jatkuu myös tulevaisuuteen. Toisaalta viime aikoina on saatu pörssissä todistaa tapauksia, joissa kasvu ei ole jatkunut, vaan on tyssännyt kuin seinään, esimerkiksi Fellow Finance ja Lehto. FF kohtasi lakiuudistuksen, joka myllersi markkinat ja Lehto kohtasi omien seikkailujensa lisäksi ylikuumenneen ja laskuun lähteneen markkinan. Kasvua etsiessä pitää siis olla hyvin tarkkana ja herkkänä sen suhteen onko realistista odottaa hyvänä jatkuvaa kasvua vai onko sellaisia tekijöitä, jotka mahdollisesti hyydyttävät suunnitelmat.

Etsin sellaisia yrityksiä, jotka ovat kasvaneet kannattavasti ja joiden kohdalla voi odottaa, että kasvu jatkuu myös tulevaisuuteen kannattavana. Käytännössä tämä edellyttää kilpailuetua ja kasvavaa markkinaa – mieluiten fragmentoitunutta markkinaa. Lisäksi yrityksellä pitää olla uskottava myyntikoneisto, jonka on todistetusti tuonut kasvua. Omasta salkustani Qt Group on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on skaalannut myyntikoneistonsa globaaliksi ja kasvanut vakaasti ja kannattavasti kvartaalista toiseen oman ohjelmistonsa tuoman kilpailuedun turvin.

Merkittävästi markkinaa otettavana

Jos yrityksen markkina kasvaa, kaikkien ei tarvitse kilpailla samoista asiakkaista, vaan kaikille toimijoille riittää tuoreita asiakkuuksia. Tämä on iloinen asia, mikä mahdollistaa hyvät katteet ja alati kasvavan liiketoiminnan. Näivettyvässä markkinassa taistelu asiakkuuksista kovenee ja kilpailu hinnoilla voi yltyä brutaaliksi. Tämä ei ole mukavaa kenellekään asiakasta lukuun ottamatta.

Kasvun lisäksi markkina on mielellään fragmentoitunut eli siellä on paljon pieniä toimijoita, jotka suhaavat omiaan. Tällöin uusi kilpailuedun turvin kasvava toimija, jolla on paljon resursseja tukenaan voi pyyhkäistä merkittävän osan markkinasta itselleen.

Etsin salkkuuni yrityksiä, jotka toimivat kasvavalla ja fragmentoituneella markkinalla ja pystyvät olemaan merkittäviä pelureita siellä kilpailuetunsa turvin. Hyvänä esimerkkinä salkustani tällainen on Kamux, joka on keskittynyt konsolidoimaan käytettyjen autojen markkinaa digitalisaation tuomien vipuvaikutusten turvin. Pienillä pelureilla ei ole mahdollista saada samanlaista digitaalisten palveluiden ja järjestelmien tuomaa operatiivista vipua kuin Kamuxilla on, joten ne tulevat pitkällä aikavälillä häviämään kilpailun. Toisena esimerkkinä on Harvia, joka konsolidoi fragmentoitunutta saunamarkkinaa erittäin vahvalla kannattavuudella verrattuna alan keskivertopelureihin. Harvia on markkinajohtaja kiuasmarkkinalla 11% markkinaosuudella. Sauna ja spa -markkinasta heillä on vain 2%, mutta ovat kärkipelureiden joukossa. Kertoo jotain markkinan fragmentoituneisuudesta.

Megatrendi tuomassa myötätuulta

Koska koko sijoitusstrategiani pyörii ajan vaikutuksen ympärillä, on megatrendeillä merkittävä rooli kokonaisuuden kannalta. Tunnistettuja suuria megatrendejä ovat vastuullisuus, vihreys, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio. Nämä ovat kehityksen pohjavirtauksia, ilmiöitä joita ei voi pysäyttää. Megatrendit ovat oikeastaan ainut selvä pitkän aikavälin ajuri, johon voi luottaa kohtuullisen hyvin. Siksi niille kannattaa antaa painoarvoa.

En voisi ajatella sijoittavani yrityksiin, jotka kulkevat megatrendejä vastaan. Vastuuttomuus, luonnosta piittaamattomuus, maalle muutto, väestön nuorentuminen, digittömyys. Pitkällä aikavälillä yritykset, jotka toimivat näiden mukaisesti tai laittavat tulevaisuutensa näiden varaan, tulevat katoamaan tai kärsimään rankasti. Ehkä ne kriisin kautta muuttavat suuntaa ja selviävät. En halua olla mukana noissa kriiseissä.

Esimerkkinä megatrendeistä salkkuyhtiöistäni Revenio on vahvasti kiinni väestön ikääntymisessä. Glaukooma ja muut silmäsairaudet tulevat yleistymään globaalin väestön vanhetessa ja Reveniolla on näiden tapausten seulomiseen patenttien suojaamia tehokkaita ratkaisuja, kuten iCare. Ikääntyvä väestö tulee tuplaamaan Revenion markkinan tulevien vuosikymmenien aikana. Tekoäly tulee olemaan normi kaikessa seulonnassa ja Revenio on tähän hyvin valmistautunut uudella DRSplus-tuotteellaan, jonka tarkkuus on markkinoiden korkein. Tekoälyn kannalta tarkkuudella on huomattavasti suurempi merkitys kuin ihmissilmän tekemän seulonnan kannalta. Revenio on siis digitalisaation aallonharjalla – ei ainakaan häviäjien joukossa. Revenio myös painottaa vastuullisuutta toiminnassaan ja sairauksien ehkäiseminen on jo lähtökohtaisesti vastuullista toimintaa, joten tämä on linjassa vastuullisuuden megatrendin kanssa.

Voimakkaasti skaalautuva liiketoiminta

Kun liikevaihdon kasvaessa tuloksella on mahdollisuus kasvaa merkittävästi kuluja nopeammin, on liiketoiminta voimakkaasti skaalautuvaa. Usein tämä edellyttää digitalisaation tuomia hyötyjä, jossa uuden asiakkaan takia ei tarvitse laajentaa kulupohjaa, vaan asiakkuus kytketään olemassaolevaan ekosysteemiin. Skaalautuvuus mahdollistaa arvon moninkertaistumisen pitkällä aikavälillä, kun liikevaihdon kasvaessa kateprosentti paranee ja sitä myötä tulos ja arvostuskertoimet nousevat vivulla.

Etsin yrityksiä, joiden liiketoiminta skaalautuu ja arvo voi sen myötä moninkertaistua. Joidenkin hitaammin, joidenkin nopeammin – yleensä riskit ja tuotto kulkevat käsi kädessä.

Kuukausittain toistuva liikevaihto

Kuukausittain toistuva, varma liikevaihto on erittäin houkutteleva ominaisuus yrityksille. Mielestäni jokaisen yrityksen pitäisi miettiä jokin jatkuvalaskutteinen elementti liiketoimintaansa. Tämä tuo ennustettavuutta ja jatkuvuutta liiketoimintaan. Nykyisten asiakkaiden tuomia rahavirtoja voi käyttää uusasiakashankintaan ja näin luoda kiihtyvästi kasvavan, mielellään nätisti skaalautuvan koneiston.

Etsin yrityksiä, jotka saavat samoilta asiakkailta toistuvaa liikevaihtoa, mielellään kuukausilaskutteisen palvelusopimuksen muodossa. Tämä on siis puhtaan projektiliiketoiminnan vastakohta. Salkkuyhtiöistäni tällainen on tilitoimisto Talenom, joka laskuttaa asiakkaitaan kuukausittain lisensseistä ja käytetyistä palveluista. Liikevaihto on erittäin ennustettavaa ja varmaa kunhan asiakkaat saadaan pidettyä tyytyväisinä. Tällaisen liiketoiminnan voi helposti vivuttaa velalla kasvun kiihdyttämiseksi, kunhan investointien tuotoista huolehditaan.

Sijoittajan profiili ratkaisee

Loppujen lopuksi sijoittajan profiili ratkaisee. Riskinottohalukkuus, aikahorisontti, mieltymykset.

Yllä listatuilla kriteereillä etsin sijoituskohteita tällä hetkellä. Nämä kriteerit ovat valikoituneet yli neljän vuoden yritysten, erehdysten ja onnistumisien kautta. Mikäli oivallan jotain uutta tai jokin näistä ei toimikaan, niin en epäile muuttaa suuntaani. Tällä hetkellä salkussani on näillä kriteereillä poimittuja osakkeita seuraavat: Revenio, Qt Group, Talenom, Harvia, Admicom ja Kamux.

Ajatuksieni jalostamisessa minua ovat kokemuksen lisäksi auttaneet Inderesin korvaamaton analyysi sekä Hämäläisen, Oksaharjun ja Ahon kirja Pikkuguru (affiliatelinkki). Teorian lukeminen säännöllisin väliajoin palauttaa tehokkaasti maan pinnalle, jos fundamentit pääsevät välillä vahingossa unohtumaan.

T.A. 

Blogiin

Keskustele sijoittamisesta tai avaa oma sijoitusaiheinen blogi. Tervetuloa foorumille!
Liity Sijoitustiedon jäseneksi