Olet täällä

Artikkelit

Lyhyeksimyynti eli shorttaaminen, laskumarkkina rahaksi?

Oletko joskus ollut varma että tietyn osakkeen arvo tulee laskemaan lähitulevaisuudessa ja haluat tehdä näkemykselläsi tuottoa? Tämä on mahdollista myymällä osaketta lyhyeksi. Lyhyeksimyynti eli shorttaaminen on osakesijoittajan keino tienata laskevilla markkinoilla.  

Lyhyeksimyynti mahdollistaa sellaisen osakkeen myymisen, jota sijoittajalla ei ole salkussaan. Tämä tapahtuu lainaamalla osaketta välittäjän kautta kolmannelta osapuolelta, myymällä se markkinoilla siinä toivossa että osakkeen hinta laskee. Koska osakketta myyvä sijoittaja ei omista osaketta, syntyy kaupassa myyjälle nk. "short"-positio, joka on aikanaan katettava ostamalla osake takaisin. Alkuperäisen myyntihinnan ja takaisinostohinnan erotus kertoo osaketta lyhyeksi myyneen sijoittajan tuoton tai tappion. 

Shortatuimmat osakkeet - päivittyvä lista Finanssivalvonnan sivuilla.

Miksi shortata?

Shorttaamisesta on apua spekuloimisessa ja suojaamisessa. Spekuloijat shorttaavat hyötyäkseen osakkeen ennakoidusta laskusta, suojaamalla sijoittaja puolestaan yrittää pienentää salkun tappioita tai suojata voittoja. Markkinoiden aktiivisimpia lyhyeksimyyjiä ovat hedge fundit, tavallisten osakerahastojen ehdot eivät hyväksy lyhyeksimyyntiä. Hedge fundit käyttävät shorttaamista edukseen ns. "long/short"-strategialla, jonka ideana samanaikaisesti ostaa aliarvostettuja osakkeita ja myydä yliarvostettuja osakkeita lyhyeksi. 

Lyhyeksimyynnin riskit

Lyhyeksimyyntiin liittyy erilaisia riskejä verrattuna tavanomaiseen osakkeiden ostamiseen ja myymiseen. 

1) Kustannukset - shorttaamisen kustannukset ovat normaalia sijoittajamista selkeästi korkeammat. Päivänsisäinen shorttaaminen ei välttämättä koidu kovinkaan kalliiksi, mutta pidempiaikaiseen shorttaamiseen liittyy paljon kuluja. Osakelainasta on maksettava korkoa laina-ajalta ja monet välittäjät veloittavat lisämaksuja jos pidät posioita auki yön yli. Myös osakkeesta irtoavat osingot tulevat osakelainaajan maksettaviksi. Kannattaa olla välittäjääsi yhteydessä mikäli haluat shortata osakkeita ja tehdä selväksi millaista kulurakennetta välittäjäsi tarjoaa.

2) Rajaton tappiopotentiaali - Kun ostat osaketta, tappiosi rajoittaa sijoitettuun pääomaan sillä osakkeen arvo ei voi mennä negatiiviseksi. Myymällä osaketta lyhyeksi altistat itsesi rajattomalle tappiolle, koska osakkeen hinnalla ei ole ylärajaa. Voit siis menettää shorttaamisessa enemmän rahaa kuin mitä sijoitussalkustasi löytyy. Shorttaamiselle erityisen vaarallisia tilanteita ovat osakkeet, joita on jo valmiiksi myyty paljon lyhyeksi ts. niillä on korkea "short interest". Näissä osakkeissa tapahtuu aika ajoin "short squeeze"-tapahtuma, jossa osaketta lyhyeksimyyneet alkavat samanaikaisesti ostaa osaketta takaisin osakkeen hinnan alkaessa nousta pohjilta, johtaen osakkeen hinnan erittäin voimakkaaseen nousuun. 

3) Osakkeiden historiallinen tuotto - Osakkeet ovat historiallisesti pitkällä aikavälillä noususuhdanteessa. Vaikkei firman tulos juuri vuosien mittaan juuri parane, nostaa inflaatio osakkeiden arvoa vuosi vuodelta. Shorttaaminen on siis vedonlyöntiä markkinoiden historiallista suuntaa vastaan, joten se lienee tehokkainta lyhyen aikavälin kaupankäynnissä tarkkaan valituissa osakkeissa.

Vaihtoehtoja shorttaamiselle

Piensijottajan johdannaisten liikkeellelaskijat tarjoavat shorttaamiselle vaihtoehtoja Suomen pörsseissä. Näillä tuotteilla voit hyötyä laskevista markkinoista kuitenkin niin että tappiopotentiaali on rajoitettu sijoitettuun pääomaan.

  • Bear-sertifikaateilla saat mahdollisuuden shortata niin indeksejä, yksittäisia osakkeita kuin raaka-aineitakin.

  • Myyntiwarranteilla voit shortata indeksejä ja osakkeita.

  • Mini-futuureilla voit hyötyä laskevista markkinoista osakkeilla, indekseillä ja raaka-aineilla.

ETF-rahastoja löytyy myös "short"-versioina, eli voit hyötyä indeksien laskusuhdaanteesta niiden avulla.

Lyhyeksimyynnin etiikasta ja roolista markkinoilla

Osakkeiden shorttaajat eivät ole markkinoiden suosituimpia osapuolia. Shorttaajat etsivät pulassa olevia firmoja ja myyvät niiden osakkeita armotta lyhyeksi. Eräiden kriitikkojen mukaan shorttaaminen on aiheuttanut markkinoiden suurimpia kriisejä, kuten vuoden 1987 romahduksen. Shorttaamisella oli vahva rooli myös finanssikriisissä kun Lehman Brothersin osakkeen arvo vajosi olemattomiin. Tutkijat eivät ole kuitenkaan ole löytäneet todisteita että shorttaaminen olisi aiheuttanut markkinoiden romahdukset, joskin ne sitä osaltaan edesauttoivat.

Vaikka shorttaamiselle löytyy monia kriitikoita, on sillä positiivisia ominaisuuksia markkinoiden toimivuuteen:

  • Lyhyeksimyyjät lisäävät markkinoiden likviditeettiä

  • Shorttaaminen tehostaa markkinoita nopeuttamalla hintamuutoksia

  • Talousrikosten löytäminen - Vuonna 2001 kuuluisa shorttaaja James Chanos ensimmäisenä huomasi Enronin epärehelliset kirjanpitotoimet ja myi osaketta voimakkaasti lyhyeksi. Myöhemmin samana vuonna Enron hakeutui konkurssiin.

Pankkiiriliikkeiden eturistiriidat usein estävät analyytikkoja antamasta täysiä puolueettomia tutkimuksia osakkeista, mutta shorttaajien tekemä työ on usein markkinoiden terävintä analyysia. Lyhyeksimyyjien sanotaan jopa estävän markkinoiden romahduksia, koska ne ovat järjen ääni ylikuumentuneilla markkinoilla.

Säästä fiksummin ja helpommin bitcoiniin, litecoiniin, ethereumiin, rippleen ja stellariin. Liity yli 100 000 asiakkaan joukkoon
Liity Sijoitustiedon jäseneksi