Olet täällä

Artikkelit

Mini-futuurit

Mikä on mini-futuuri?

Mini-Futuurit, tai lyhyemmin Minit, ovat yksi uusimmista tulokkaista suomalaisille pörssilistoille, joskin niitäkin on jo muutamia vuosia laskettu liikkeelle. Minit ovat käytännössä Turboja, mutta sillä erotuksella niillä ei ole erääntymispäivää, eli ne ovat ns. open-end -tuotteita. Ne pysyvät pörssin listoilla niin kauan kunnes ne erääntyvät ennenaikaisesti (stop-loss-tapahtuma) tai liikkeellelaskija poistaa ne pörssin listoilta (esimerkiksi jos kohde-etuutena oleva osake poistetaan pörssin listoilta, Minien ottaminen pois listoilta on kuitenkin äärimmäisen harvinaista).

Minit liikkuvat 1:1 kohde-etuuteen nähden. Turbojen tapaan Mineillä on knock-out-taso, mutta johdannaissanastossa sitä kutsutaan nimellä stop-loss-taso ja kun kohde-etuuden hinta saavuttaa tämän tason, erääntyy Mini-futuuri ja sille lasketaan lunastusarvo. Mineillä on kerroin, joka kertoo miten monta Miniä vaaditaan vastaamaan yhtä kohde-etuutta. Jos esimerkiksi DAX-Minin kerroin on 200, tarvitaan yhtä DAX-futuuria vastaamaan 200 DAX-Miniä. Samasta syystä johtuen DAX-futuurin 2 pisteen muutos liikuttaa yhtä Miniä 0,01€. DAX-Mini siis hinnoitellaan futuurin mukaan, mutta stop-loss-taso lasketaan indeksistä.

Minien rahoitusosuus vastaa Turbojen toteutushintaa, mutta Minien rahoitusosuus eroaa toteutushinnasta siinä, että sitä sopeutetaan joka päivä liikkeellelaskijan ennaltamäärittelemän korkotason mukaan. Rahoitusosuus voidaankin siis nähdä liikkellelaskijan sijoittajalle myöntämänä lainana, josta liikkeellelaskija perii korkoa rahoitusosuuden tason sopeutuksina. Jos esimerkiksi Minin korkotaso on 5%, nousee sen rahoitusosuus päivittäin 5%/365 eli ~0.014%. 

Minien kohde-etuuksina on sekä osakkeita, indeksejä että raaka-aineita, suosituimmat kohde-etuudet ovat kuitenkin DAX- ja S&P500-indeksit. Aiemmin myös Nokian osake oli erittäin suosittu kaupankäynnin kohde.

Minejä voidaan käyttää sekä spekuloimiseen että suojaamiseen. Ne ovat nousemassa Turbojen rinnalle piensijottajan johdannaisista suosituimmiksi niiden lineaarisen hinnoittelun ansiosta, minkä lisäksi ne tarjoavat vipua kohde-etuuteen ja open-end-ominaisuuden ansiosta ne soveltuvat hyvin myös pidempiaikaan sijoituksiin. Tämä yhdistelmä tekee niistä houkuttavan myös päiväkauppiaalle. Päiväkauppiaan tulee kuitenkin olla Minien kanssa tarkkana sillä nopeasti liikkuvat markkina saattaa aiheuttaa stop-loss-tapahtuman tuotteelle silmänräpäyksessä. Minejä voidaan käyttää myös osakeposition suojaamiseen samalla tapaa kuin warrantteja, mutta Minien tapauksessa tulee huomioida että suojaus purkautuu stop-loss-tapahtuman yhteydessä. Suojaus kannattaa siis rakentaa tuotteilla joilla on stop-loss-tasoon turvallinen välimatka.

Lisätietoja mini-futuureista ja muista johdannaistuotteista löytyy Piensijoittajan johdannaismarkkina -artikkelista.

Johannes Ankelo,
Sijoitustieto.fi