Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Ensiaskeleet ammattimaiseen treidaamiseen

Jaa Twiittaa

Treidaaminen on aktiivinen tapa osallistua markkinoille ja treidaajan tavoitteena on ansaita tavallista osta ja pidä-strategiaa korkeampia tuottoja pitkällä aikavälillä. Sen sijaan, että treidaaja odottaisi pörssiromahduksen jälkeistä pitkää nousutrendiä, hän tekee lyhyellä aikavälillä tuottoa sekä nouseviin että laskeviin kursseihin. Treidaajana voit tehdä töitä melkein mistä tahansa kunhan sinulla on tehokas läppäri ja luotettava nettiyhteys, eikä pomokaan ole koskaan hengittämässä niskaan. Voit itse päättää miten ja mistä teet töitä. Nämä tekijät yhdistettynä rajattomaan tuottopotentiaalin tekevät ammattimaisesta treidaamisesta erittäin houkuttelevan vaihdoehdon, onhan pääsy markkinoille kaikille vapaa.

Treidaamisen aloittaminen on helppoa, sillä siihen ei tarvita pääsykokeita tai tutkintoja. Toisaalta voittavaksi treidaajaksi ei tulla hetkessä, se vaatii usein vuosien työtä eikä menestys ole taattu. Treidaamisessa sekä taloudelliset, henkiset että ajalliset vaatimukset jäävät noviiseilta usein huomioimatta. Treidaaja ei voi luottaa kerran kuussa tilille ilmestyvään palkkaan, vaan leipä on ansaittava päivästä toiseen tekemällä positiivisen odotusarvon päätöksiä. Noin 90 % uusista treidaajista epäonnistuu ensimmäisen vuoden aikana, mutta oikealla strategisella lähestymistavalla, riskienhallinnalla ja lapsenomaisella oppimishalukkuudella onnistumisen mahdollisuutta voi kohentaa merkittävästi.

Ammattinen lähestymistapa

Treidaaja parantaa mahdollisuuksiaan tulla voitolliseksi lähestymällä treidaamista ammattimaisesti sen sijaan että pitäisi sitä puhtaasti harrastuksena päivätyön ohella. Ammattimainen lähestymistapa vaatii strategian luomisen sekä treidaamisbisneksellesi että itse treidaamisellesi. Bisnesstrategia kertoo esimerkiksi mistä työskentelet, millaisilla työkaluilla ja miten suurella treidauskassalla. Treidausstrategiasta käy ilmi millä markkinalla teet kauppaa, millä tuotteita ja miten aktiivisesti treidaat. Strategiasuunnitelmaan oleellisena kuuluu myös tavoitteiden asettaminen, jotta edistymistä voidaan mitata objektiivisesti myöhemmin. Treidaajana olet siis yksityisyrittäjä, vastuu on harteillasi mutta saat myös noukittua kaikki hedelmät itsellesi verokarhun jälkeen.

Treidaaminen ei ole tiettyjen ennaltamäärättyjen ohjeiden ja sääntöjen seuraamiseen perustuvaa robottimaista kaupankäyntiä. Maailman rahoitusmarkkina on dynaaminen ympäristö, jossa erilaisia suosiollisia tuotto/riski-suhteita avautuu niin osakkeissa, valuutoissa, hyödykkeissä kuin muissakin omaisuusluokissa. Voitollinen treidausstrategia perustuu tutkimukseen, teorioiden testaamiseen historiallisella datalla ja tämänhetkisillä markkinoilla sekä jatkuvalla strategian arvioimisella ja muokkaamisella.

Treidaustyyleistä

Sijoittajan osta ja pidä-strategiassa osakkeita pidetään salkussa usein vuosista vuosikymmeniin. Treidaaminen voidaan jakaa aikaraamien perusteella erilaisiin treidaustyyleihin, joista kukin vaatii oman tietotaitonsa ja mentaliteettinsa. Esimerkiksi voitollinen swing-treidaaja tuskin olisi välittömästi voitollinen skalppaaja, uuden treidaamistyylin oppiminen vaatii erilaisia ominaisuuksia ja taitoja.

Positiotreidaaminen muistuttaa treidaamistyyleistä eniten tavallista sijoittajaa, sillä tämän tyylin treidaaja pitää osaketta tai muuta rahoitusinstrumenttia salkussaan kuukausista vuosiin. Positiotreidaajat hyödyntävät kaupankäynnissään teknistä analyysiä fundamenttianalyysin tukena. Kuvaajista positiotreidaajat katsovat viikko- ja kuukausikuvaajia, eikä lyhyen aikavälin heilunta vaikuta positiotreidaajaan kunhan pitkän aikavälin trendi on voittavaan suuntaan.

Swing-treidaaja tekee tuottoa lyhyemmän aikavälin hintamuutoksilla, ostojen ja myyntien välissä aikaa kuluu yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Swing-treidaamisessa tekninen analyysi on merkittävässä roolissa. Treidaaja tekee osto- ja myyntipäätökset osakkeen hintamuutosten perusteella fundamenttianalyysin sijaan. Swing-treidaaja myy osakkeen kun ennaltasuunniteltu tuottotaso saavutetaan, kun osakkeen hinta laskee stop-loss-tasoon tai kun ennaltamääritelty aikamääre tulee täyteen. Swing-treidaaminen ei välttämättä vaadi markkinoiden jatkuvaa seurantaa suhteellisen pitkän pitoajan ansiosta. Tämä tekee swing-treidaamisesta mainion ansaintavaihtoehdon päivätyön lomaan.

Päiväkauppa on treidaustyyleistä ehkä tunnetuin sen maailmanlaajuisen suosion ja seksikkään maineen ansiosta. Päiväkauppaa tekevä treidaaja nimenmukaisesti tekee kauppaa päivän sisällä eikä jätä positioita auki yön yli pörssin ollessa kiinni. Myös päivätreidaajat käyttävät teknistä analyysiä hyväkseen ja hyödyntävät kurssien ylireagoinnit seuraamalla useimmiten  minuutti- tai tick-kuvaajia. Päivän sisällä treidauskohteen liikkeet ovat harvoin suuria, joten päiväkauppiaan pääasiallisena tavoitteena on tehdä paljon pienen tuoton kauppoja. Päivätreidaaminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa markkinoilla ja on verrattavissa kokopäiväiseen työhön.

Skalppaajan treidauspäivä on erittäin hektinen. Kauppojen kesto on sekunneista minuutteihin eikä skalppaajaa juuri osakkeen fundamentit kiinnosta. Skalppaaja tekee päiväkauppiasta enemmän kauppoja entistäkin pienemmällä kauppakohtaisella tuotto-odotuksella. Tämän tyylin treidaaja seuraa treidauskohteidensa kuvaajia ja tarjouskirjoja erittäin tarkasti ja hyödyntää markkinoiden pienemmätkin mahdollisuudet tuottoon. Skalppaaja ei treidaussessionsa aikana voi silmiään juuri näytöltä ottaa pois.

Treidaajan teknologia

Ei ole kovinkaan pitkä aika siitä kun kaupat tehtiin puhelimitse välittäjän kautta. Tänä päivänä teknologia on tuonut maailman markkinat kaikkien sormenpäiden ulottuville. Kaikki kauppojen automaattisesta toteutuksesta innovatiivisiin analyysityökaluihin on Suomessakin jokaikisen saatavilla. Nordnetin Active Trader -treidausohjelma on erinomainen esimerkki työkalusta, joka tarjoaa mahdollisuuden treidaajalle nousta noviisista ammattilaiseksi. Kaikkien työkalujen ja onnistumisen perustana on suorituskykyinen tietokone ja luotettava, nopea nettiyhteys, joiden avulla treidaustyökalut voidaan valjastaa tuottavaan käyttötarkoitukseen.

Nordnetin Active Trader -ohjelma auttaa treidaajaa markkina-analyysissä ja kauppojen toteuttamisessa. Ohjelma tarjoaa reaaliaikaista dataa ja uutisia maailman monilta eri markkinoilta.

Markkina-analyysiin kuuluu lähtökohtaisesti ennenkaikkea kuvaajat ja tarjouskirjan tiedot. Riippuen treidaamistyylistä treidaaja voi muokata kuvaajansa haluamikseen, jotta tarvittava tieto on nopeasti ja luotettavasti saatavilla.

Olennainen ominaisuus trading-työkalussa on kauppojen sujuva toteutus. Active Traderissa voi valita monesta eri toimeksiantotyypistä sen joka omaan treidaustyylisi parhaiten sopii. Nordnetin ohjelmiston kautta voit myös käyttää ostovoimaa, eli vipua, hyväksesi, shortata pohjoismaisia osakkeita ja käydä kauppaa erittäin kilpailukykyisillä palkkioilla.

Miten aloittaa treidaaminen?

Treidaamisen aloittaminen ei ole vaikeaa, seuraavassa muutama vinkki ensiaskeliksi:

  • Tee päätös sitoutua treidaamisen oppimiseen - kuten mikä tahansa taito, treidaamista ei opi ainoastaan kirjoja lukemalla tai videoita katselemalla. Opittu tietot pitää laittaa käytäntöön markkinoille, jotta oppimiskäyrä jyrkkenee ja kokemusta karttuu. Treidaaminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja riskinsietokykyä.
  • Opi perusteet - aloittelevan treidaajan on hyvä hakea oppia kaikista mahdollisista lähteistä; kirjoista, artikkeleista, kursseista. Paras tapa oppia on löytää mentori, joka opastaa karikoiden ohitse, mutta mentorin löytäminen saattaa olla vaikeaa. Joka tapauksessa treidaajan koko elämänkaaressa pitää oppia kerryttää niin paljon kuin mahdollista. Mestaritreidaajatkin oppivat jatkuvasti uusia asioita. Nordnet-koulu tarjoaa aloitteleville treidaajille sopivia kursseja.
  • Valitse välittäjä - välittäjän valinnassa on tärkeää luotettavuus, työkalut sekä hinnoittelu. Nordnetista erinomaisen vaihtoehdon keltanokkatreidaajalle tekee mahdollisuus käydä kauppaa ilman välityspalkkiota Nordnet Markets -tuotteilla. Tämä on todella merkittävä etu, sillä pienemmässä treidauskassassa välityspalkkiot helposti muodustuvat merkittäväksi kuluksi. Nordnet tarjoaa kaikkiin treidaustyyleihin sopivia paketteja ja Nordnetillä kauppaa tekevät Suomen aktiivisimmat treidaajat.
  • Tee tutkimustyötä - Mitä markkinaa treidata? Suomalaisia osakkeita? Nordnet Marketsia? Millä aikavälillä? Mitkä ovat vahvuuteni treidaajana? Miten suuri treidauskassa minulla on? Kysymyksiä aloittelevan treidaajan tutkimustyössä on lukuisia ja niihin tulle löytää vastaus, jotta voittavaa treidausstrategiaa voidaan lähteä rakentamaan. Alkuun on viisainta keskittyä yhteen tai muutamaan osakkeeseen ja opetella niiden käyttäytyminen perusteellisesti.
  • Luo tarkka strategia ja suunnitelma - Treidaajan pitää luoda tarkka treidaussuunnitelma ja pitäytyä suunnitelmassaan. “Noviisitreiderin pahimmat mokat”-artikkelissa painotettiin suunnitelman tärkeyttä. Tappiolliset kaupat ovat treidaajan arkipäivää ja on tärkeää, ettei niitä päästä vaikuttamaan liikaa tunteisiin. Tarkan strategian ja tiukan suunnitelman noudattaminen auttavat hetkillä, jolloin tuntuu ettei kaikki mene putkeen. Jälkeenpäin voi analysoida pitääkö suunnitelmaa muuttaa. Tärkeää strategia luomisessa on tehdä itselleen selväksi kassanhallinta ja riskinsietokyky, sillä tappiollisia päiviä, viikkoja ja kuukausia tulee vääjäämättömästi eteen kokeneimmallakin treidaajalle. Sijoitustiedon Daytrader kannattaa ottaa seurantaan sekä artikkelien että blogin kautta, hän tarjoaa erinomaisen vinkkelin treidaajan maailmaan.

Tämä artikkeli tarjosi vain pintaraapaisun siihen mitä treidaajan alkutaipale pitää sisällään. Sen sijaan että hukkaisi aikaa pohtiessa ja suunnitellessa, kannattaa ensiaskeleet ottaa välittömästi kohti voittavaa treidaamista. Parhaiten oppii tekemällä. Nordnetin #treidaushaaste tarjoaa silmäyksen ammattilaisen treidaamiseen, kun Jukka yrittää tuplata kassansa viidessä päivässä. Vaikka haaste kuulostaisi alkuun mahdottomalta, kannattaa Jukan sielunmaailman tutustua joka tapauksessa, sillä harvoin ammattimaisesti yli kymmenen vuotta voittavaa päiväkauppaa tehnyt treidaaja näyttää videolla miten homma hoituu.

PS. Tekninen analyysi treidaamisen apuna

 

Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

  • Kaupallinen yhteistyö | Nordnet

 

 

Luettu 151 kertaa
Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Kolumnit
Sijoitusastesäätöjä
Artikkelit
Älä ammu kiinteistöarvioitsijaa
Haastattelut
Kolme markkinasoturia: "Ainoa ongelma on ajoitus - oletko oikeasti oikeassa, jos olet oikeassa liian aikaisin?"