Olet täällä

Artikkelit

Tekninen analyysi treidaamisen apuna

Tuottavaa sijoittamista ja treidaamista voi harjoittaa monella eri tavoin; osinkosijoittaminen, arvosijoittaminen ja aktiivinen päiväkauppa ovat kaikki potentiaalisesti tuottoisia strategioita. Tänään tutustumme teknisen analyysin hyödyntämiseen treidaamisessa. Yleisimmin teknistä analyysiä hyödyntävät päiväkauppaa käyvät traderit, mutta teknisellä analyysillä on paikkansa myös fundamentteihin osto- ja myyntipäätöksensä perustavan sijoittajan työkalupakissa, kuten myöhemmin voimme huomata pidempiä trendejä analysoitaessa.

Mitä on tekninen analyysi?

Tekninen analyysi on strategia, jota erityisesti treidaajat käyttävät hyväkseen päätöksentekoprosessissaan. Teknistä analyysiä käsittelevää materiaalia läpikäydessä saattaa hirvittää eri indikaattoreiden, käyrien ja viivojen määrä, mutta tekninen analyysi rakentuu muutaman yksinkertaisen perusprinsiipin ympärille.

  • Tekninen analyysi perustuu ainoastaan osakkeen (tai muun sijoituskohteen) hintahistoriaan. Osavuosikatsauksilla, uutisilla tai tunnusluvuilla ei ole merkitystä, kun puhutaan puhtaasta teknisestä analyysistä. Ainoastaan osakkeen hintaliikkeet ratkaisevat.
  • Teknisellä analyysillä pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti osakkeen tulevat hintaliikkeet historiallisen datan perusteella.

Luonnollisesti kukaan ei kykene ennakoimaan tulevaa, joten tekninen analyysi ei ole viisasten kivi, mutta monelle treidaajalle se on elintärkeä työkalu päätöksiä tehdessä. Kaiken perustana teknisessä analyysissä on osakkeen kurssigraafi.

Teknisen analyysin treidaaja ei graafissaan käytä taloussivustoilta tuttua viivaa seuratakseen osakkeen kehitystä. Ylläolevan kuvan punaiset ja vihreät ”kynttilät” kuvastavat osakkeen hintakehitystä tietyllä ajanjaksolla. Yksi kynttilä voi kuvastaa esimerkiksi minuuttia, viittä minuuttia, tuntia tai kokonaista päivää. Vihreä kynttilä kertoo ko. ajanjaksolla osakkeen hinnan nousseen, kynttilän paksu osuus kertoo, minkä verran osakkeen hinta nousi ja kynttilän läpimenevä piikki kertoo ajanjakson korkeimman ja alimman hintatason. Kynttilägraafi tarjoaa treidaajalle tuttuun viivaan verrattuna runsaasti arvokasta lisätietoa. Viivaan piirtyy ainoastaan tietyn ajanjakson päätöskurssi.

Teknisen analyysin perusstrategia on trendien löytäminen trendiviivoja piirtämällä. Trendi voi olla nouseva, laskeva tai sivuttain etenevä osakkeen hintakehitys. Ylläolevassa kuvassa osake oli sivuttain etenevässä trendissä, kunnes läpäisi tukitason (support). Tukitaso on osakkeen taso, josta hinta pomppaa takaisin ylöspäin. Vastustustason (resistance) pitäminen puolestaan lähettää osakkeen hinnan takaisin kohti kaakkoa.

Osakkeen hintakehitys ei aina muodosta selkeää tunnelia (channel), jossa osakkeen hinta poukkoilee kiltisti tuki- ja vastustasojen välillä. Ylläolevan kuvan ylemmässä osiossa voidaan piirtää trendiviiva (trendline), joka toimii tukitasona, mutta osakkeen hinta ei ole muodostanut selkeää vastustustasoa. Teknisen analyysin ekspertti osaisi tähän tilanteeseen piirtää suippenevaa tunnelia muodostavan viivan analyysin avustamiseksi, mutta se on tämän artikkelin tarkoituksiin liian monimutkaista. Tässä vaiheessa onkin syytä mainita, että tekninen analyysi ei ole strategia, jonka oppii kerran lukemalla muutaman kirjan tai katsomalla videosarjan. Sen opiskelu ja oppiminen vaatii jatkuvaa panostusta, sillä strategioita on monia ja kehitys vie metodeja jatkuvasti eteenpäin.

Trendiviivaa piirrettäessä etsitään graafista osakkeen hintakehityksen alimpia noteerauksia ja vedetään niiden kautta fiktiivisellä viivoittimella viiva. Tämä muodostaa analyysiin osakkeen tukitason. Moni treidaaja, pankki ja hedge fund seuraavat teknistä analyysiä ainakin päätöksenteon osatekijänä, joten tukitaso on usein itseään toteuttava psykologinen taso. Jos ja kun osakkeen hinta menee tukitasosta läpi, varsinkin jos trendilinja on selkeä pidemmällä ajanjaksolla, on reaktiona usein voimakas liike tason läpi alas. (Sama pätee myös vastustustason murtuessa) Tämä johtuu tukitason alapuolelle asetetuista automaattisista myyntitoimeksiannoista jotka laukeavat, kun tasosta mennään läpi. Jos tukitasosta mennään voimakkaasti läpi, voi osakkeen tukitasosta muodostua vastustustaso, kuten ylläolevan graafin kohdasta F voidaan havaita. Vastustustasoksi muodostunut entinen tukitaso läpäistiin hetkellisesti, osakkeen hinta palautui vastustustason alle ja viimeinen kynttilä käy koskettamassa vastustustasoa uudelleen.

Teknisestä analyysistä tekee erittäin mielenkiintoisen siihen liittyvä markkinapsykologia. Kun tarpeeksi moni uskoo esimerkiksi trendiviivaan, laumapsykologia voi nostaa osakkeen hintaa tukitasosta, kun tarpeeksi moni markkinaosapuoli uskoo hinnan pomppaavan takaisin ylös ja täten ostavat osaketta tukitasosta.

Miten hyötyä teknisestä analyysistä Turboilla?

Trenditunnelia piirtämällä sijoittaja voi löytää hyödyllisiä osto- ja myyntipaikkoja esimerkiksi DAX-turboille.

Investtechin tekninen analyysi kertoo DAX-indeksin keskipitkän graafin tuki- ja vastustustasot. Tällä hetkellä tukitaso on noin 12,000 indeksipisteessä ja vastustustaso indeksin tasolla 14,000. DAX noteerataan tällä hetkellä noin 12,850. DAX liikkuu trenditunnelin keskimaastossa, joten teknisen analyysin perusteella on tästä kuvaajasta vaikeaa päätellä, kosketaanko seuraavaksi tukea vai vastustusta. Jos oletetaan että DAX olisi 12,100, olisi DAX-Turbo-treidaajan hyvä olla valppaana, sillä trendiviiva indikoi ostopaikkaa DAX-Turbo Longille tai tukitason murtuessa DAX-Turbo Shortille. Jos tukitasoa haluaa vivuttaa mahdollisimman paljon, kannattaa valita DAX-Turbo, jossa Stop Loss -taso on esimerkiksi 11,900. Indeksin taso 11,900 toimii tässä tapauksessa Turbo Longin automaattisena stop loss-toimeksiantona ja treidin mennessä nappiin prosentuaalinen tuotto sijoitukselle nousee korkeaksi. Nordnet Markets tarjoaa DAX-turboja monilla eri Stop Loss -tasoilla ja riskiprofiileilla, joten treidaaja voi aina valita sopivan tuotteen tilanteesta riippuen. Turbon Stop Loss -taso rajoittaa automaattisesti tappiot sijoitettuun pääomaan, mutta tukitason pitäessä ja DAX-indeksin pompatessa voitot juoksevat potentiaalisesti rajattomasti.

Kuluvan vuoden kattavassa DAX-graafissa havaitaan kaksi trenditunnelia. Laskeva trendi muuttui nousevaksi maaliskuun alussa DAXin murtautuessa vastustasosta läpi. Jälkikäteen analysoituna vastustustason murtuminen olisi ollut oiva paikka ostaa DAX-turboa, sillä usein tason murtumisen jälkeen reaktio on äkillinen ja voimakas. Tässä tapauksessa näin ei kuitenkaan käynyt ja DAX lähti tasaiseen nousuun trenditunneliin. Toukokuun alussa nouseva trenditunneli murtui, eikä uutta trendiviivaa tai -tunnelia voida vielä piirtää tämän ajanjakson graafiin. Eri aikajaksolla trendiviivat voivat vielä päteä, sillä kussakin aikajaksossa on omat trendiviivansa. Alkuvuoden laskevassa trendissä DAX kosketti vastustustasoa neljästi ennen kuin murtautui viidennellä kerralla läpi. Lähellä vastustustasoa liikkuva DAX tarjoaa potentiaalisen ostopaikan DAX- Turbo Shortille, jonka arvo nousee DAX-indeksin hinnan laskiessa. On kuitenkin syytä olla valppaana vastustustason murtautumisen varalta.

Tässä artikkelissa raapaistiin vain teknisen analyysin pintaa. Eri strategioita on valtava määrä. Nordnetin asiakkaana voit valjastaa Investtechin teknisen analyysin käyttöösi ja alkaa piirtää trendiviivoja ja opiskella monimutkaisempia, mutta erittäin hyödyllisiä strategioita.

Tutustu Nordnet Marketsin tuotevalikoimaan täällä.

Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

  • Kaupallinen yhteistyö | Nordnet
Hanki varmuutta sijoittamiseen Jarkko Ahon valmennuksessa - 20 % alennus koodilla SIJOITUSTIETO20
Liity Sijoitustiedon jäseneksi