Olet täällä

Solteq

8.7.2016, 17:14
#1
Käyttäjän Acumen kuva
OP
+210
Liittynyt:
7.4.2016, 15:10
Viestejä:
496

Solteqille tuli tänään uusitun strategiansa mukainen kauppa Pohjoismaihin. Alla pieni kooste yhtiön viimeaikaisista relevanteista materiaaleista.

Solteq Q1'16 - Repe Harmanen

"Solteq on muuttunut valtavasti 3-4 vuoden aikana...olemme nyt digitaalisen kaupan asiantuntija", "erittäin vahvassa roolissa nähdään pohjoismainen kasvu". Inderesin näkemyksen mukaan digitaalisten kaupankäynnin ratkaisujen kasvunäkymät ovat IT-markkinan vahvimmasta päästä ja Solteq pääsee nyt hyötymään tästä ja pienentämään hiipuvien "perinteisten" sovellusalueiden osuutta liiketoiminnasta.

https://www.inderes.fi/videot/solteq-q116-repe-harmanen

Solteqin uusi strategia - Repe Harmanen

"Kasvua, kasvua, kasvua" on Solteqin uuden strategian ydin toimitusjohtaja Repe Harmasen mukaan. "Kasvu tulee kansainvälistymisestä, uniikista ratkaisutarjoomasta ja osaamisesta". Yritysostot ovat uudessa strategiassa tärkeässä roolissa, sillä "markkina kehittyy niin nopeasti, että lähtötelineisiin ei ole varaa jäädä".

https://www.inderes.fi/videot/solteqin-uusi-strategia-repe-harmanen

21.4.2016 08:00:00 - Cision Finland
Solteq : Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016
Solteq Oyj Pörssitiedote 21.4.2016 klo 8.00

Liikevaihto ja liiketulos merkittävästi vertailukautta paremmat -Keskittyminen monikanavaiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin tuo hedelmää

Tammi-maaliskuu 2016 lyhyesti

·
Liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa)

·
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 732 tuhatta euroa (464 tuhatta euroa). Myydyn liiketoiminnan vaikutus liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä oli
-212 tuhatta euroa.

·
Liiketulos kertaluonteiset erät huomioiden oli 4.919 tuhatta euroa (464 tuhatta euroa). MainIoT Software Oy:n myynnistä aiheutuneet kertaluonteiset tuotot ja
kulut olivat yhteensä +4.187 tuhatta euroa.

·
Konsernin omavaraisuusaste oli 31,8 prosenttia (49,1 %).

·
Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,02 euroa).

·
Solteq keskittyi katsauskaudella strategiansa mukaisesti entistä voimakkaammin monikanavaisen ja digitaalisen kaupan ratkaisujen alalla toimimiseen, ja myi
huolto- ja kunnossapitojärjestelmiä toimittaneen tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n.

Solteq Oy:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Strategian fokusoitumisen, kasvun ja paremman kannattavuuden vuosineljännes

Ensimmäinen vuosineljännes oli meille positiivinen ja kasvoimme edelliseen vuoteen nähden samalla parantaen kannattavuuttamme.

Helmikuun lopussa luovuimme palveluiden toiminnanohjauksen tuotteisiin keskittyneestä tytäryhtiöstä MainIoT Software Oy:stä yrityskaupalla. Solteqin uuden
strategian kärkinä ovat digitaalisen kaupan ratkaisut ja kansainvälistyminen. Toteutettu kauppa antaa meille paremmat mahdollisuudet strategian toteuttamiseen
niin toiminnan keskittymisen kuin taloudellisten mahdollisuuksien osalta. Vuosineljänneksen tulokseen olemme näiltä osin kirjanneet myös kertaluonteiset
myyntivoitot järjestelykuluineen. Konsernin jatkavan liiketoiminnan kannattavuus paranee jatkossa keskittymisen johdosta ja yhtiörakenne on nyt erittäin hyvä
strategian jatkototeuttamiselle.

Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste ja rahoitusasema ovat parantuneet merkittävästi ja normalisoituneet vuosineljänneksen aikana sekä tehdyn
yrityskaupan että suotuisasti kehittyneen liiketoiminnan johdosta. Arvioimme strategian kannalta parhaita vaihtoehtoja tilanteen johdosta investointien ja
muiden mahdollisten taseeseen liittyvien toimenpiteiden osalta. Kohentunut rahoitusasema avaa uusia mahdollisuuksia strategian nopeampaan toteuttamiseen.

Vuosineljänneksen aikana kaikki Descom-kaupan integraatioon liittyvät toimet on saatu päätökseen eikä niiden johdosta ole enää kirjattu merkittäviä
kertaluonteisia eriä. Olen erittäin tyytyväinen asiantuntijoidemme panokseen Uuden Solteqin synnyttämisessä ja olemme ottaneet isoja hyviä askelia eteenpäin.

Kysynnän osalta ensimmäinen vuosineljännes on ollut selkeästi edellisvuoden viimeistä neljännestä parempi ja pirteämpi. Näemme kaikilla strategisilla alueilla
asiakaskysynnän kasvaneen ja olemme myös onnistuneet myymään uusia hankkeita näillä alueilla. Odotuksemme on, että kysyntä jatkuu hyvällä tasolla ja
tavoittelemme loppuvuoden aikana orgaanista kasvua kaikille strategisille alueille. Vanhempien teknologioiden osalta näemme eroosion tasaantuneen ja aktiivisen
kysynnän uusia ratkaisuja kohtaan kasvaneen positiivisesti. Kasvuamme rajoittaa tällä hetkellä eniten osaavan henkilöstön saatavuus Suomessa ja Puolassa.

Strategiatyö on edennyt erinomaisesti ja tulemme julkistamaan tarkemmin strategian keskiviikkona 25.5.2016. Strategia keskittyy kasvuun sekä Suomessa että
kansainvälisesti. Keskeiset elementit ovat digitaalisen palveluvalikoiman laajentaminen koko toiminnassa, ketjuuntuneen kaupan ja digitaalisen liiketoiminnan
ratkaisut Pohjoismaissa ja digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut globaalisti. Suomessa kasvumme tulee olemaan pääasiassa orgaanista, mutta Pohjoismaissa ja
globaalisti pyrimme olemaan aktiivisia myös yrityskauppojen osalta strategian nopean toteuttamisen vuoksi.

Haemme tasapainon kasvun ja osingonmaksun välille, jolloin voimme olla sijoittajillemme houkuttelevin vaihtoehto kasvavana ja kansainvälistyvänä digitaalisen
kaupankäynnin yhtiönä.

Strategian ytimessä on erittäin korkealle tasolle kehittynyt ja jatkuvasti kehittyvä parhaiden teknologiaosaajien joukko, jolla toteutamme ainutkertaista
strategiaa digitaalisen kaupan alueella Suomessa ja globaalisti.

Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2016 liikevaihdon ja tuloksen osalta ennen kertaluonteisia eriä huolimatta MainIoT Software Oy:n myymisestä.

Ohjeistus konsernin näkymistä

Solteq -konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015 tasosta. Liiketuloksen ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan niin
ikään kasvavan vuoden 2015 tasosta.

Pääosan liikevaihdon ja -tuloksen arvioidusta kasvusta selittävät edellisellä tilikaudella ja katsauskaudella toteutetut strategian mukaiset yritysjärjestelyt.
Lisäksi yrityskauppojen kustannussynergioiden arvioidaan realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

1
+1
0
-1
1
0
14.7.2016, 11:45
Käyttäjän Acumen kuva
OP
+210
Liittynyt:
7.4.2016, 15:10
Viestejä:
496

Solteqin tulos huomenna aamusta.

"Solteq julkistaa Q2-raportin perjantaina aamulla noin klo 08:00. Odotamme yhtiön raportoivan jälleen vahvat liikevaihdon ja liikevoiton kasvuluvut vertailukauteen nähden pääasiassa viime vuoden heinäkuussa toteutetun Descom-yrityskaupan ansiosta. Raportissa huomiomme kiinnittyy tuloskehityksen ja ohjeistuksen ohella johdon kommentteihin markkinakehityksestä. Odotamme yhtiön toistavan positiivista operatiivista tuloskehitystä ennakoivan ohjeistuksen.

Odotamme Solteqin Q2-liikevaihdon kasvaneen 70 % vertailukaudesta 16,7 MEUR:oon (Q2’15: 9,8 MEUR). Liikevaihtoa kasvattaa ennusteessamme vertailukaudesta eritoten Descom-yritysosto, joka toteutettiin Q3’15 alussa. Lisäksi liikevaihdon kasvua tukee ennusteessamme alkuvuoden aikana piristynyt markkinatilanne ja 5 % vertailukautta korkeampi työpäivien lukumäärä. Liikevaihdon kehitystä heikentää ennusteessamme vertailukauteen nähden Q1’16 aikana toteutettu Palvelujen toiminnanohjaus liiketoimintojen myynti (MainIoT), jonka liikevaihto oli vertailukaudella 1,6 MEUR.

Odotamme Solteqin Q2-käyttökatteen ja liikevoiton parantuneen Descom-yritysoston tuoman liikevaihdon kasvun ja synergiahyötyjen myötä selvästi vertailukaudesta. Ennusteemme Q2-käyttökatteelle on 1,6 MEUR eli 9,7 % liikevaihdosta (Q2’15: 1,0 MEUR ja 9,9 %). Liikevoiton odotamme olleen Q2:lla 1,1 MEUR (Q2’15: 0,7 MEUR). Arvioimme, että Descom-yrityskaupasta saatavat vuositasolla noin 2 MEUR:oon yltävät synergiahyödyt vaikuttavat positiivisesti tulokseen, mutta eivät näy vielä täysimääräisesti Q2’16 tuloskehityksessä.

Solteq ohjeistaa vuodelle 2016 merkittävää liikevaihdon kasvua ja kasvua liikevoittoon ilman kertaeriä. Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksen Q2-raportin yhteydessä. Odotamme vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 24 % 67,0 MEUR:oon (2015: 54,2 MEUR) ja liikevoiton ilman kertaeriä kasvavan 57 % 4,7 MEUR:oon. Raportoidun liikevoiton odotamme nousevan 8,9 MEUR:oon MainIoT:n myynnistä Q1:lle kirjatun 4,2 MEUR:n myyntivoiton ansiosta. Johdon kommentit markkinatilanteen kehitykseen liittyen olivat Q1:llä varsin positiivisia, ja yhtiö kertoi tavoittelevan loppuvuonna orgaanista kasvua kaikilla strategisilla alueilla. Solteq aloitti kesäkuussa yt-neuvottelut kaupankäynnin taustajärjestelmäratkaisujen kysynnän laskusta johtuen, mutta emme odota tällä olevan merkittävää negatiivista vaikutusta tuloskehitykseen. Viime viikolla julkistetun Musti ja Mirri Groupille Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan toimitettava kaupan kokonaisratkaisun vaikutus kuluvan vuoden tuloskehitykseen jää arviomme mukaan pieneksi, mutta strategisesti kauppa on merkittävä, sillä se antaa yhtiölle tärkeän referenssin Pohjoismaihin. " (Inderes aamukatsaus)

0
+1
0
-1
0
0
14.7.2016, 16:43
Käyttäjän Acumen kuva
OP
+210
Liittynyt:
7.4.2016, 15:10
Viestejä:
496

Solteq näköjään ottaa aika voimakkaan etunojan huomiseen tulokseen. 1,92 €, +8,47 % nyt kurssi.

0
+1
0
-1
0
0
15.7.2016, 13:59
Käyttäjän Acumen kuva
OP
+210
Liittynyt:
7.4.2016, 15:10
Viestejä:
496

Solteqin Q2 ulkona. Aavistuksen pehmeä kvartaali ja jäi Inderesin odotuksista.

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016

Solteq Oyj Pörssitiedote 15.7.2016 klo 8.00

Liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetusti, keskittyminen monikanavaiseen ja
digitaaliseen kaupankäyntiin jatkuu

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

- Liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa)

- Liiketulos oli 5.735 tuhatta euroa (1.119 tuhatta euroa). Ensimmäisellä
kvartaalilla myydyn liiketoiminnan vaikutus liiketulokseen oli -212 tuhatta
euroa.

- Oikaistu liiketulos oli 1.606 tuhatta euroa (1.119 tuhatta euroa). MainIoT
Software Oy:n myynnistä aiheutuneet kertaluonteiset tuotot ja kulut olivat
yhteensä +4.129 tuhatta euroa.

- Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (52,0 %).

- Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,06 euroa)

- Solteq julkisti katsauskaudella uuden strategiansa, jonka kulmakivet ovat
digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja kansainvälistyminen

- Osana strategista keskittymistä monikanavaiseen ja digitaaliseen
kaupankäyntiin päätti yhtiö myydä huolto- ja kunnossapitojärjestelmiä
toimittaneen tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n

- Solteq käynnisti erityisen kannattavuuden parantamiseen tähtäävän
tehostamisohjelman muutamissa tulosysiköissään

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosu...

http://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/solteqin-tulos-kasvoi-mutta-jai-...

0
+1
0
-1
0
0
16.9.2020, 10:29
+78
Liittynyt:
12.12.2019, 20:07
Viestejä:
137

Solteq Oyj suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa lunastavansa kokonaan 2021 erääntyvän 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa.

Vanhan korko on ollut houkutteleva 6 %.  Uuden on vielä mysteeri ja selviää tarjouskierroksella.

0
+1
0
-1
0
0