113
forum
|

Tinggeli

+3010
Liittynyt:
30.1.2020
Viestejä:
1938

Katsaus hankkeen alkumetreille, lähinnä HS:n artikkleihin pohjautuva, Nordstream 1 kaasuputkihankkeen alkuajoista. Putkihanke nähtiin suurelta osin ympäristöongelmaksi, turvallisuuspoliittista ongelmaa hankkeelle ei nähty.  Epäilen, että Balttian maatkin vastustivat hanketta vain taloudellisista syistä (maanpäällinen putki olisi tuonut tranaktiotulot), mutta varma en voi olla.

Katsasu Helsingin Sanomien arkistosta.

Päivmäärä
Otsikko
"Joitain poimintoja artikkelista."

 

20.3.2007
Ruotsi ja Liettua eivät hyväksy Itämeren kaasuputken linjausta

"Ruotsi ja Liettua suhtautuvat kielteisesti Itämeren kaasuputkihankkeen kaavailtuun linjaukseen. Molempien maiden viranomaiset kehottavat putkea rakentavaa Nordstream-yhtiötä suunnittelemaan muita vaihtoehtoja, joista yhdeksi mainitaan maanpäällinen kaasuputki.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Ruotsin ympäristöviranomaiset haluavat selvitystä sekä vaihtoehtoisista linjauksista että vaihtoehdosta, jonka mukaan merenalainen putki jätettäisiin kokonaan tekemättä. Ruotsissa kehotetaan Nordstreamia siirtämään putki toisaalle ympäristön kannalta herkiltä alueilta.

Niin ikään vaaditaan selvityksiä putken vaikutuksista merenpohjaan mukaan lukien sen mahdollisesti aiheuttamat myrkyllisen materiaalin siirtymät pohjassa.

Liettuan ympäristöministeriö varottaa Reutersin mukaan ympäristökatastrofista, jonka toisen maailmansodan jäljiltä merenpohjassa olevat räjähteet voivat aiheuttaa. "Meidän mielestämme pitäisi keskustella vaihtoehdoista, vain yksi linjaus ei voi olla mahdollinen", ministeriön edustaja Aleksandras Spruogis sanoi uutistoimistolle.

Yksi vaihtoehto voisi olla maanpäällinen putki.

Nordstream on kysellyt kantoja putkihankkeeseen myös muualta. Lausunnonantajat ovat olleet huolissaan mm. myrskyjen vaikutuksesta putkeen ja siitä, kuinka putki aikanaan puretaan.

Noin 1200 kilometrin pituinen, viisi miljardia euroa maksava putki kulkee Viipurista Saksan Greifswaldiin. Gazprom-vetoinen Nordstream toivoo, että sitä pitkin kulkisi jo kolmen vuoden kuluttua 27,5 miljardia kuutiota kaasua vuodessa.

Myöhemmin rakennettava rinnakkaisputki tuplaisi kuljetuskapasiteetin."

 

12.5.2007
Saksa potee patsaskammoa
"Tasavallan presidentti Tarja Halonen on esittänyt sen selvittämistä, millaista Viron ja Venäjän patsaskriisin uutisointi oli Suomessa muihin Euroopan maihin verrattuna.

Seuraavassa suppea selvitys saksalaisten tiedotusvälineiden roolista.

Saksan lehdistö uutisoi kiistaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta varsin pienellä painolla. Poikkeus oli Süddeutsche Zeitung, jonka arvostuksissa kiista nousi kärjistyneimmässä vaiheessaan ykkösaiheeksi."

Muut viestimet näyttivät seuraavan sitä hiljaisen diplomatian kaavaa, jota Saksan ulkoministeriö on jälkikäteen kertonut noudattaneensa.

Siihen ilmeisesti kuului, että Saksa EU:n puheenjohtajana alkaa toimia siinä vaiheessa, kun venäläiset parlamentaarikot ovat esittäneet Viron hallituksen vaihtamista ja kun mielenosoittajat ovat loukanneet Viron Moskovan-lähettilään koskemattomuutta.

Schröderin mukaan Viro on omalla sivistymättömällä toiminnallaan ansainnut Venäjän aggression.

Suomessa Schröderin omaksumaa ajattelumallia on ollut tapana kutsua suomettuneisuudeksi. Ei liene sattumaa, että termin keksivät aikoinaan saksalaiset.

Kaasuputkiyhtiö Nordstreamin pr-vastaavilta haluaisin vielä kysyä: Oletteko varmoja, että juuri tämä mies on oikea henkilö muokkaamaan Itämeren alueella mielialoja suopeaksi kaasuputkelle?

 

28.10.2007
Suomi pitää putkea pelkkänä ympäristökysymyksenä

"EU on hyväksynyt putken, Saksan edustaja kommentoi Viron kantaa"

"Itämeren pohjaan suunniteltu Nordstream-kaasuputki on Suomen mielestä ympäristökysymys, johon ei pidä liittää turvallisuusasioita."

"Suomen ulkoministeriössä turvallisuusuhan liittämistä kaasuputkeen pidetään hakemalla haettuna. Kaasuputken rakentajayhtiön omistavat Venäjä ja Saksa. "

Merkittävät isot EU- ja Nato-maat ovat ostamassa Venäjältä kaasua. On vaikea nähdä, että tässä olisi syntymässä uhkatekijä Suomelle", ulkoasiainneuvos Matti Anttonen ulkoministeriöstä sanoo."

"Hän muistuttaa, että Suomella on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. "Silloin Venäjää ja Saksaa yhdistävä kaasuputki Itämeren pohjassa ei muuta ratkaisevasti meidän strategista asemaamme." Sen sijaan länsinaapuri Ruotsin suhtautuminen putkiprojektiin on ymmärrettävää. "Ruotsi ei aio ostaa kaasua, eikä sillä ole rajaa Venäjän kanssa", Anttonen sanoo.

Venäjä on kaavaillut vartioivansa Nordstream-kaasuputken rakentamista laivastollaan.

"Ei putkien hitsaamisessa laivalla ole mitään turvaamista", Anttonen sanoo."

"Entä mitä putken päätepistemaassa Saksassa ajatellaan siitä, että toinen EU- maa Viro on kieltänyt putken ympäristövaikutusten tutkimisen omilla aluevesillään?

"Kaasuputki on Euroopan unionin komissiossa hyväksymä hanke. Jos virolaisten kanta siihen on muuttunut, heidän pitäisi ottaa asia uudelleen esille oikealla foorumilla", Saksan liittokanslerin edustaja Pamela Preusche toteaa."

"Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntakin katsoo, että putken rakentamisesta pitää päättää ympäristösyin. "Jos löytyy syitä sanoa ei putkelle, niiden täytyy olla ympäristösyitä", valiokunnan jäsen Pekka Haavisto (vihr) sanoo."

 

28.10.2007
Viro haluaa Itämeren maiden vielä hylkäävän putken

"Nordstream-kaasuputki on suunniteltu kulkemaan Itämeressä, jotta voitaisiin välttää yhteistyötä useiden Euroopan valtioiden kanssa. Ei oteta huomioon nykyisiä kaasunkuljetusreittejä." Näin väitetään Helsingin Sanomien näkemässä, Viron muille Itämeren EU-maille lähettämässä taustapaperissa.

"Suora reitti Venäjältä Euroopan unioniin kulkee Venäjän naapurivaltioiden kautta. Itämeren luonto joutuu uhatuksi Nordstreamin omistajien poliittisten ja taloudellisten päämäärien takia", paperissa sanotaan.

Viro vaatii muita Itämeren valtioita vielä hylkäämään koko merenalaisen kaasuputkiprojektin. Se ehdottaa maanpäällisten kaasunkuljetusreittien käyttämistä.

Viro arvostelee myös Venäjän suunnitelmia vartioida putkea armeijan laivoin. "Itämeren turvallisuutta voidaan parantaa täysin erilaisin keinoin", paperissa lukee."

28.10.2007
Viro arvostelee Itämeren kaasuputken valmistelua

"Viron ulkoministeri Urmas Paet arvostelee tapaa, jolla Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevaksi aiottua Nordstream-kaasuputkea suunniteltiin vuosien ajan. Hänen mukaansa reittisuunnitelmia tehtiin pitkään vain harvan valtion kesken.

"Baltian maat ja Puola olivat hyvin kauan neuvottelujen ulkopuolella, vaikka ne ovat Itämeren rannikkovaltioita", Paet sanoi Helsingin Sanomille.

Viro haluaisi kaasuputken kulkemaan maata pitkin. Viro väittää muille Itämeren EU-maille lähettämässään, Helsingin Sanomien näkemässä taustapaperissa, että kaasuputki on suunniteltu kulkemaan Itämeressä, jotta vältettäisiin yhteistyötä useiden Euroopan valtioiden kanssa."

8.1.2008

Itämeren kaasuputkesta tulee odotettua kalliimpi

"Epäilevästi suhtautuvat ruotsalaiset saivat putkiyhtiöltä lupahakemuksen, Suomelle hakemus tulee huhtikuussa"

"Nord Stream -yhtiö on arvioinut aiemmin putken hinnaksi viisi miljardia euroa.

"Teräksen hinta on kolminkertaistunut parissa vuodessa, ja se on vain yksi esimerkki kasvaneista kustannuksista. Uudet laskelmamme valmistuvat maaliskuussa, johtaja Dirk von Ameln Nord Streamista sanoi.

Yhtiö jätti lupahakemuksensa Ruotsin hallitukselle joulun alla ensimmäisenä kaikista putken vaikutuspiiriin kuuluvista maista. Von Ameln kuvaili hakemusasiaa tiedotusvälineille."

"Putkea pitkin on määrä kuljettaa maakaasua Venäjältä Länsi-Euroopan tarpeisiin. Hankkeella on EU:n hyväksyntä, mutta sillä on paljon vastustajia muun muassa Ruotsissa ja Virossa. Suomi suhtautuu putkeen myönteisesti, kunhan ympäristö ei kärsi."

"Ruotsissa ja Virossa on vaadittu myös sellaisen vaihtoehdon selvittämistä, että putki kulkisi maitse Baltian maiden halki.

"Se ei kuulu projektiimme. Tehtävämme on vetää putki pitkin Itämeren pohjaa", von Ameln totesi."

"Nordstream on venäläisten, saksalaisten ja hollantilaisten energiayritysten yhteisyritys. Isoin omistaja on venäläinen Gazprom 51 prosentin osuudella."

 

13.2.2008
Ruotsi palautti Nordstreamin kaasuputkihakemuksen

"Ruotsin hallitus kieltäytyy käsittelemästä venäläis-saksalaisen Nordstream-yhtiön kaasuputkihakemusta ennen kuin sitä on laajasti täydennetty muun muassa ympäristövaikutusten osalta, ympäristöministeri Andreas Carlsgren sanoi tiistaina."

"Nordstream jätti hakemuksensa joulun alla viime vuonna."

"Ruotsi vaatii Nordstreamilta lukuisia laajoja päivityksiä hakemukseen. Yhtiöltä halutaan vaihtoehtoisia reittejä putkelle ja myös niin sanottu nollavaihtoehto, ratkaisu, jossa putkea ei ylipäätään rakennettaisi merenpohjaan. Sellaista ratkaisua Nordstream ei tiettävästi ole edes harkinnut.

Carlgrenin mukaan eri reittivaihtoehtojen ympäristövaikutukset on arvioitava ja osoitettava, että hakemukseen on valittu vähiten haitallinen."

 

10.3.2008
Itämeren kaasuputkihanke on törmännyt suuriin vaikeuksiin

"Jos Itämeren pohjaan rakennetaan lähivuosina kaasuputki, se on merkki melkoisesta poliittisesta päättäväisyydestä. Venäjän ja Saksan putkiprojektin tielle on kasautunut niin paljon vaikeuksia, että ne riittäisivät jo kaatamaan normaalin rakennushankkeen."

"Reaktioissa Nordstreamin kaasuputkeen on noussut pintaan hyvin erilaisia näkemyksiä Itämeren turvallisuudesta ja erityisesti Venäjästä. Putken rakentamista perustellaan taloussyillä ja vastustetaan enimmäkseen ympäristösyillä, mutta molemmissa tapauksissa on paljon kyse politiikasta."

"Varsinkin Baltiassa ja Puolassa putken vastustamiseen on vaikuttanut voimakkaasti tapa, jolla nykyhanke syntyi. Silloiset Saksan liittokansleri Gerhard Schröder ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat asiasta, ja Schröder pääsi Nordstreamin johtoon menetettyään asemansa kanslerina."

"Putkiyhtiö uskoo luonnollisesti hankkeensa toteutumiseen. Kaasutoimitusten on suunniteltu alkavan putkessa keväällä 2011, sanoi Nordstreamin yhteiskuntasuhdevastaava Sebastian Sass perjantaina.

Mutta Nordstreamin putki ei olekaan normaalihanke.

"Sen verran täytyy tuntea, miten presidentti Vladimir Putinin Venäjä toimii, että se ei tästä peräänny. Eikä Saksa peräänny", arvioi kaasuputken politiikkaa seurannut suomalaisasiantuntija.

Perääntyminen tarkoittaisi luopumista meren pohjaa pitkin kulkevasta putkesta ja uutta putkea maalle. Maaputken vastenmielisyys venäläisille oli yksi hankkeen lähtökohdista.

Suomessa merenalaisen putken valmistelun politiikkaa seurataan tarkkaan, mutta matalalla profiililla. Hallituksen linjauksen mukaan rakentamiseen otetaan kantaa vain ympäristöviranomaisille tulevien selvitysten kautta."

"Putiniinkin henkilöityneen hankkeen kaatuminen viilentäisi EU:n ja Venäjän suhteita selvästi. Se näkyisi Suomessakin, asiantuntijat arvelevat.

Paineita suhteille alkaa kerääntyä jo, kun putken rakenteilla oleva maanpäällinen osa saavuttaa Venäjällä rannan ja loppuosasta vielä kinastellaan, suomalainen virkamies arvelee.

Suomella ei kuitenkaan ole virallisia epäilyjä putken rakentamisen poliittisista seurauksista. Suomella on ollut erilaisia maakaasuhankkeita Venäjän kanssa jo pitkään.

"Kun on yli 1200 kilometrin maaraja Venäjän kanssa, niin putki ei tuo suurta muutosta", yksi asiantuntija sanoo."

 

11.3.2008
Vaarallisia suhteita

"Saksan ja Suomen demarijohtajien ei ehkä kannattaisi enää tehdä yhteistyötä, koska he tuntuvat antavan toisilleen vain kuolemansuudelmia.

Liittokansleri Gerhard Schröder vieraili Tikkurilan lukiossa helmikuussa 2003 tukemassa toveriaan Paavo Lipposta vaalitaistelussa. Pääministeri Lipponen esitteli Schröderin "maailman suurimman sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi", mutta ei auttanut: maalisvaaleissa tuli takkiin.

Schröder itse koki pudotuksen syksyllä 2005. Hänen demaripuolueensa jäi parlamenttivaaleissa niukasti kakkoseksi. Schröder siirtyi kaasuputkihommiin eli venäläis-saksalaisen NordStreamin hallituksen puheenjohtajaksi."

 

13.3.2008
Kanerva ei kannata Nordstreamin kaasuputkea
"Ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok) ei kannata ajatusta, että Nordstream-kaasuputken rakentaa yksityinen yhtiö.

"Kaasuputken rakentamista valmistelee yksityinen yhtiö. Suomi haluaa sanoa, että se ei ole hyvä ajatus", Kanerva sanoi sijoitusseminaarissa Helsingissä keskiviikkona.

Kanerva mukaan Suomi on huolestunut kaasuputken ympäristövaikutuksista. Mitään turvallisuuspoliittista uhkaa kaasuputken rakentamisessa Kanerva ei näe. Esimerkiksi Ruotsi on suhtaunut kaasuputkeen kielteisesti."

 

14.3.20008:
Ilkka Kanerva: Ympäristö kaasuputken suurin huolenaihe
"Kanervan mukaan Suomen kannalta asiaan ei liity turvallisuuspoliittista uhkaa etenkään siksi, että hankkeessa on mukana Saksan kaltainen voimakas läntinen toimija."

24.8.2008
Lipponen: Hyvästit luottamustehtäville

"Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) luopuu kotimaisista luottamustehtävistään paitsi veteraanityöstä."

"Lipponen kertoi päätöksestään mielipidekirjoituksessa Savon Sanomissa lauantaina. Lipposen mukaan kuopiolaislehti on puuttunut hänen toimintaansa Nordstream-yhtiön neuvonantajana "henkilöön menevällä tavalla".

Lipponen sanoo olevansa riippumaton yhtiöstä, joka onrakentamassa kaasuputkea Itämereen. Kyse on hänen mukaansa myös EU-suhteiden hoitamisesta. Hän korostaa, ettei käytä eduskunnan työhuonettaan neuvonantajatoimessa.

"Kahden Helsingin iltapäivälehden määräyksestä - nehän asioista päättävät - siirryn suurine arkistoineni ja muine muistelma-aineistoineni pois eduskunnasta."

14.1.2009
Euroopan kaipaama kaasu jämähti taas Venäjän ja Ukrainan toran vuoksi

20.4.2009
Medvedev ja Halonen neuvottelevat tänään.

"Venäjän presidentin valtiovierailun aiheiksi on enteilty Euroopan turvallisuusrakennetta, rajaongelmia ja Nordstream-kaasuputkihanketta."

7.7.2009
Mielipide: Putkiyhtiöltä apua Itämeren suojeluun
"Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Itämeren putkihankkeesta. Sen mukaan olennaisilta osiltaan hanke täyttää tyydyttävästi ympäristön vaatimukset.

Eduskunta käsitteli juuri ennen juhannusta hallituksen Itämeri-selonteon, jossa linjattiin Suomen toimia alueen pelastamiseksi tuleville sukupolville. Itämeri on edelleen maailman saastunein merialue.

Suomi on ollut haluton liittämään poliittisia tai kaupallisia ehtoja Itämeren kaasuputkeen. Olemme sanoneet, että ympäristökysymykset ratkaisevat. Ajatus on kaukaa viisas.

Kaasuputken elinkaari on arviolta 50 vuotta. Jos liitämme nyt mukaan poliittisia tai kauppapoliittisia ehtoja, saatamme samalla sitoutua antamaan poliittisen tuen putkelle puoleksi vuosisadaksi eteenpäin. Tämä sitoisi Suomen liikkumavaraa tulevaisuudessa."

"En toisaalta myöskään usko, että Venäjä hyväksyisi selityksiämme, jos päättäisimme osaltamme torjua putken ympäristösyihin nojaten. Suurvaltana itsensä näkevä maa tulkitsee hyvin herkästi päätöksemme poliittiseksi. Se saattaa varata itselleen mahdollisuuden arvioida uudelleen vaikkapa suomalaisyritysten riippuvuuksia esimerkiksi Venäjän energia- ja mediamarkkinoista tai ilmatilasta."

"On yksi alue, jossa asioiden yhteen liittäminen voisi toimia ilman että kumpikaan osapuolista tuntisi itsensä loukatuksi tai pakotetuksi. Tunnettua on, että Pietarin alueen yhdyskuntarakenteen ja kasvavan maatalouden aiheuttamat valumat ovat syynä Suomenlahden ja Itämeren suurimpaan lisäkuormitukseen. Paraikaa maassamme kerätään yksityisiä lahjoitusvaroja muun muassa Pietarin kolmen jätevesipuhdistamon kemiallisiin fosforinpoistolaitteistoihin.

Arvelen, että monella meistä on vaikeuksia suhtautua kaasuputkiyhtiön lausuntoihin, joissa vakuutetaan yrityksen täydellistä sitoutumista ympäristösäännöksiin ja Itämeren herkkien luontoarvojen turvaamiseen.

Nordstream on toki yksityisoikeudellinen yritys, mutta todellisuudessa se on mitä valtiollisin hanke, jossa Venäjän hallituksella on painavin sana ja suurimmat edut varjeltavinaan. En varmaankaan paljon kärjistä, jos tulkitsen suomalaisten tuntevan, että Venäjä ei ole kovin pontevasti pannut päästöjään kuriin.

Putki-investoinnissa puhutaan useista miljardeista euroista. Niihin nähden lahjoitus putkiyhtiöltä Suomenlahden puhtaampaan tulevaisuuteen saisi ainakin minut iloiseksi.

Marja Tiura

puheenjohtaja (kok)

eduskunnan tulevaisuusvaliokunta"

------------

NS1 putken rakentaminen alkoi vuonna 2010 ja ensimmäinen putki valmistui käyttöön 2011.

Baltialaiset ja puolalaiset ovat esittäneet putkea vastaan kritiikkiä pitäen sitä ympäristönsuojelullisesti kyseenalaisena, jopa vaarallisena. Viron oikeistolaisen Isänmaaliitto-hallituspuolueen puheenjohtaja Tonis Lukas pitää venäläis-saksalaista merenalaista maakaasuputkea iskuna Euroopan unionin kasvoille.

Eesti Päevalehtessä Tarton yliopiston oikeusinstituutin rehtori Heiki Lindpere, kansanedustaja Igor Gräzin, entinen pääministeri Juhan Parts ja Tallinnan entinen kaupunginjohtaja Hardo Aasmäe vaativat 27. joulukuuta 2005 Suomelta aluevesirajan laajentamista todeten, että mikäli Virokin tekisi näin, olisi mahdollista estää maakaasuputken rakentaminen Viipurista.

Saksa ja Venäjä puolestaan laskevat säästävänsä mahdolliset Virolle, Latvialle, Liettualle tai Puolalle kokonaan maanpäällisestä putkesta koituvat transitomaksut. Gazprom vakuuttaa vedenalaisen putken olevan ekologiset vaatimukset täyttävä. Saksan liittotasavallan entinen liittokansleri Gerhard Schröder edisti pohjoiseurooppalaista maakaasuputkea liittokanslerina ollessaan, ja hänestä tulee yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja.

26.9.2022 kumpikin kaasuputki on alkanut vuotamaan kaasua Itämereen.

0
0
27.9.2022 - 16:13

Bingo53

+3007
Liittynyt:
17.8.2020
Viestejä:
2108

Bornholmin saari on Tanskalle kuuluva 40.000 asukkaan saari Itämeressä Ruotsin ja Puolan välissä. Saarella on kerrostuneita maalajeja, savea, sikoja ja lampaita sekä NATO:n tutka- ja signaalitiedusteluasema.

Saksa valloitti ja linnoitti saaren toisen maailmansodan aluksi Itämeren liikennettä hallitakseen. Sodan loppupuolella Neuvostoliitto pommitti saarta, mutta saksalainen varuskunta halusi antautua länsiliittoutuneille ja lähetti viestejä Kööpenhaminaan, josta ei vastattu. Neuvostoliitto teki maihinnousun ja miehitti saarta huhtikuuhun 1946 asti.

Neuvostoliiton kanta Bornholmista poistumisen jälkeen oli, ettei siellä saisi olla vieraan vallan joukkoja ja sellaiset katsottaisiin sodan julistukseksi Neuvostoliittoa vastaan. Tanskalaisille joukoille nämä antoivat hyväksynnän, kunhan sinne ei asetettaisi NATO:n joukkoja.

Maaliskuun viidentenä vuonna 1953, eli Stalinin kuolinpäivänä puolalainen pilotti Franciszek Jarecki pakeni itäblokista ja laskeutui MIG-15 hävittäjällä saarelle. Hänelle myönnettiin turvapaikka lännestä ja palkittiin sen ajan uusimman itähävittäjän toimittamisesta läntiselle sotilastiedustelulle.

Nord Stream 1 putkisto (kuvassa musta) on tehty kahdella rinnakkaisella putkella. Niissä on molemmissa vuoto likimain samalla kohtaa Bornholmista koilliseen. Tätä epäillään voimakkaasti tahalliseksi, kun putket ovat olleet käytössä vuodesta 2011 eli toistakymmentä vuotta.

Linkki: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/622462

Nord Stream 2 putkea (kuvassa valkoinen) on vain yksi ja siinäkin on vuoto Bornholmista kaakkoon. Tanskan viranomaiset ovat asettaneet laivoille vaara-alueen viiden merimailin säteelle vuotokohtien ympäri. Paine oli laskenut yhdessä yössä 105 barista seitsemään baariin. Vuoto on suuri, koska putkea koestettaessa 300 barin koepaineella, sen saavuttamiseksi oli pumpattava kaasua toista viikkoa putkeen.

Putkivuotojen kohdalla on nyt laaja kuplakenttä meressä. Vuodot ovat 60...70 metriä syvällä. Nord Stream 2 putkessa on 117 miljoonaa kuutiometriä kaasua, arvoltaan 213 miljoonaa puntaa nykyhinnoilla.

Linkki: https://www.dw.com/en/nord-stream-2-pipeline-leaks-gas-into-sea-off-dan…

Nord Stream AG, the company that owns and operates the pipeline, said on Monday evening: "The dispatchers of the Nord Stream 1 control center registered a pressure drop on both strings of the gas pipeline. The reasons are being investigated."

Given it took weeks for Nord Stream 2 to be filled with that amount of gas, the speed of the pressure drop — virtually overnight — pointed to the possibility of a major leak rather than any attempt on the Russian side to siphon back gas supplies, according to several officials not authorized to speak publicly.

Kaasun paineen laskun nopeus antaa olettaa, ettei venäläisten tarkoituksena ole ottaa kaasua putkesta takaisin muuhun käyttöön.

Linkki: https://www.politico.eu/article/gas-leak-detected-near-nord-stream-2/

Yhteensattumista ei voi olla kyse. Eri asia on, ketä vaurioittaminen hyödyttää ja kuka kärsii hukkainvestoinnin kustannukset.

“It seems extremely improbable that the leaks on two different pipelines happen at the same time. Therefore I think we should assume that it was intentional to create these leaks,” said Mateusz Kubiak, managing partner at the Warsaw-based Esperis consultancy. He added that he did not think it would make sense for the West or Ukraine to sabotage the pipelines.

Saapi nähdä onko tarkoituksena kansanäänestyksen järjestäminen Bornholmin saarella siitä, haluavatko nämä jäätelön pyörittäjät palata Äiti-Venäjän syliin, kun kerran ovat aiemminkin olleet. Paikkahan on strategisesti oivallinen.

0
0
27.9.2022 - 16:29

Indrid Cold

+492
Liittynyt:
3.12.2020
Viestejä:
652

maanjäristys

 • Magnitude2.2
 • RegionBALTIC SEA
 • Dato2022-09-26
 • Tid19:03:50 norsk tid
 • Lokalisering55.630 N, 15.800 Ø
 • Dybde0 km

jordskjelv.no - jordskjelv.no

The first leak, through Nord Stream 2, was detected on Monday evening in the pipeline's Danish section of the Baltic Sea, around the island of Bornholm, after a "major pressure drop."

https://www.euronews.com/my-europe/2022/09/27/denmark-and-sweden-issue-…

 

aikaikkuna sopii täydellisesti, case solved and closed

0
0
27.9.2022 - 16:40

HC Bailut

+187
Liittynyt:
1.2.2022
Viestejä:
98
Indrid Cold kirjoitti:

maanjäristys

 • Magnitude2.2
 • RegionBALTIC SEA
 • Dato2022-09-26
 • Tid19:03:50 norsk tid
 • Lokalisering55.630 N, 15.800 Ø
 • Dybde0 km

jordskjelv.no - jordskjelv.no

The first leak, through Nord Stream 2, was detected on Monday evening in the pipeline's Danish section of the Baltic Sea, around the island of Bornholm, after a "major pressure drop."

https://www.euronews.com/my-europe/2022/09/27/denmark-and-sweden-issue-n...

 

aikaikkuna sopii täydellisesti, case solved and closed

 

Riittävän voimakas räjähdys havaitaan samoilla mittareilla.

0
0
27.9.2022 - 18:18

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45

Toinen räjähdys voi olla tarkoituksellinen ja toinen ensimmäisestä johtuva esim. äkillinen paineen lasku rikkoo putken sopivassa kohdassa. Läheisellä saarella on NATOn toimintaa, joten lienee selvä, että sabotaasi on sen toimesta tehty näpäytys. Laitetaan putki kerralla poikki, jotta loppuu jahkailu -tyyliin.

0
0
27.9.2022 - 18:31

Artsipappa

+2060
Liittynyt:
14.7.2016
Viestejä:
1916
Hesu kirjoitti:

Toinen räjähdys voi olla tarkoituksellinen ja toinen ensimmäisestä johtuva esim. äkillinen paineen lasku rikkoo putken sopivassa kohdassa. Läheisellä saarella on NATOn toimintaa, joten lienee selvä, että sabotaasi on sen toimesta tehty näpäytys. Laitetaan putki kerralla poikki, jotta loppuu jahkailu -tyyliin.

Ei, ei liene selvä. 

0
0
27.9.2022 - 20:34

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
Artsipappa kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Läheisellä saarella on NATOn toimintaa, joten lienee selvä, että sabotaasi on sen toimesta tehty näpäytys. Laitetaan putki kerralla poikki, jotta loppuu jahkailu -tyyliin.

 

Ei, ei liene selvä. 

On tietenkin loogista, että Venäjä tuhoaa omaa omaisuuttaan... koska?

0
0
27.9.2022 - 20:57

Artsipappa

+2060
Liittynyt:
14.7.2016
Viestejä:
1916
Hesu kirjoitti:

 

Artsipappa kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Läheisellä saarella on NATOn toimintaa, joten lienee selvä, että sabotaasi on sen toimesta tehty näpäytys. Laitetaan putki kerralla poikki, jotta loppuu jahkailu -tyyliin.

 

Ei, ei liene selvä. 

 

On tietenkin loogista, että Venäjä tuhoaa omaa omaisuuttaan... koska?

Haluaa eskaloida sotaa. Ja koska putki olisi pysynyt joka tapauksessa kiinni.

0
0
27.9.2022 - 21:21

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
Artsipappa kirjoitti:

Haluaa eskaloida sotaa. Ja koska putki olisi pysynyt joka tapauksessa kiinni.

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi? Entä jos sinun naapurin auton käykin polttamassa kolmas naapuri, joka haluaa ratkaista riidan tavalla tai toisella. Jonka jälkeen autonsa menettänyt syyttää sinua ja tekee toimia sen johdosta. Tämä kuulostaisi minusta paljon loogisemmalta. Tai itseasiassa loogisinta on, että juuri sinä olet käynyt polttamassa riitelykumppanisi auton.

Tämä on Bidenin pressitilaisuudesta 7. helmikuuta tätä vuotta:

Pres. Biden: "If Russia invades...then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."

Reporter: "But how will you do that, exactly, since...the project is in Germany's control?"

Biden: "I promise you, we will be able to do that."

0
0
27.9.2022 - 21:22

Sienimies

+37
Liittynyt:
27.7.2020
Viestejä:
51
Hesu kirjoitti:

 

Artsipappa kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Läheisellä saarella on NATOn toimintaa, joten lienee selvä, että sabotaasi on sen toimesta tehty näpäytys. Laitetaan putki kerralla poikki, jotta loppuu jahkailu -tyyliin.

 

Ei, ei liene selvä. 

 

On tietenkin loogista, että Venäjä tuhoaa omaa omaisuuttaan... koska?

Jos et voi itse voittaa niin tärkeinä on että kaikki häviävät. Ihan normaalia venäläistä peliä jos on vähääkään lukenut historiaa.

0
0
27.9.2022 - 21:27

tonza

+1190
Liittynyt:
4.3.2020
Viestejä:
604

Riippumatta siitä kuka niitä putkia posauttelee, niin tuossa Hesun vertauksessa ei ollut oikein mitään yhtymäkohtaa kaasuputkikeissiin. Jos naapurin kanssa olisi esitetty olleen esimerkiksi sopimus, jossa autoa on lainattu korvausta vastaan ja alueella ei ole saatavilla kovin helposti muita autoja, niin vertauksessa alkaa olemaan jo jotain rinnastettavaa. 

Ja siinä tapauksessa se kyllä voi vähän kirpaista, jos naapuri polttaa oman ja tienoon yhden harvoista autoista, ja josta sinulla oli vielä käyttöön liittyvä sopimus naapurin kanssa. 

0
0
27.9.2022 - 21:30

GHearst

+444
Liittynyt:
28.12.2021
Viestejä:
514
Hesu kirjoitti:

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi?

Koska se "auto" palaa keskellä sinulle elintärkeää kulkureittiä, ja viestittää että ko. kulkureitti on jatkossa vaarallinen. Eikö? Miksei?

 

0
0
27.9.2022 - 21:34

Lauritz

-16
Liittynyt:
22.9.2022
Viestejä:
2

Mitä Venäjä voittaa sillä, että Nordstream 1 ja 2 ovat rikki? Mitä se häviää?

Venäjä voi aina millä tahansa tekosyyllä olla pumppaamatta kaasua putkiin omassa päässään, kuten on tähänkin asti tehnyt osittain tai kokonaan. 

Venäjä voi milloin tahansa tarjota Saksalle halpaa kaasua runsaasti vastineena myönnytyksistä JOSS putket ovat kunnossa.

Nyt kun putket ovat aidosti rikki, niin Venäjä häviää selvästi, mutta mitä se voittaa?

Spiegel: CIA varoitti Saksaa hyökkäyksestä kaasuputkiin jo kesällä

Saksan hallitus ei kommentoi lehden tietoja.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/5061fee2-a1d2-49fe-ba23-4a029831eb7b

Jos Venäjä hyökkää kaasuinfraan, niin miksei se hyökkäisi kilpailijoittensa toimituksia vastaan eikä omiaan?!

CIA ei muuten jutun mukaan mitenkään varoittanut, että hyökkääjä olisi Venäjä...

0
0
27.9.2022 - 21:33

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
GHearst kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi?

Koska se "auto" palaa keskellä sinulle elintärkeää kulkureittiä, ja viestittää että ko. kulkureitti on jatkossa vaarallinen. Eikö? Miksei?

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi. Merenkululle siitä ei ole mitään haittaa. Kumma homma, mutta siinä viereissä saaressa on tosiaankin NATOn joku viestikeskus. Varmasti vain sattumaa?

0
0
27.9.2022 - 21:41

GHearst

+444
Liittynyt:
28.12.2021
Viestejä:
514
Hesu kirjoitti:

 

GHearst kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi?

Koska se "auto" palaa keskellä sinulle elintärkeää kulkureittiä, ja viestittää että ko. kulkureitti on jatkossa vaarallinen. Eikö? Miksei?

 

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi. Merenkululle siitä ei ole mitään haittaa. Kumma homma, mutta siinä viereissä saaressa on tosiaankin NATOn joku viestikeskus. Varmasti vain sattumaa?

Kokenut mies jatkaa putinistisella linjallaan. Toivottavasti banni heiluu taas pian.

0
0
27.9.2022 - 21:48

Lauritz

-16
Liittynyt:
22.9.2022
Viestejä:
2
GHearst kirjoitti:

 

Hesu kirjoitti:

 

GHearst kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi?

Koska se "auto" palaa keskellä sinulle elintärkeää kulkureittiä, ja viestittää että ko. kulkureitti on jatkossa vaarallinen. Eikö? Miksei?

 

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi. Merenkululle siitä ei ole mitään haittaa. Kumma homma, mutta siinä viereissä saaressa on tosiaankin NATOn joku viestikeskus. Varmasti vain sattumaa?

 

Kokenut mies jatkaa putinistisella linjallaan. Toivottavasti banni heiluu taas pian.

Sinulle jokainen joka ei jaa fanaattista kannatustaan Ukrainan sodan tukemiselle hinnalla millä hyvänsä on putinisti. Suomi on vajonnut arvoistaan todella alas, kun tällainen vihapuhe on yleisesti hyväksyttyä samalla kun kaikki muu on tiukasti kiellettyä. Suomen historiasta kaltaisiasi löytyy viimeksi Akateemisesta Karjalaseurasta, muiluttajista ja Pekka Siitoisen harvalukuisesta kannattajajoukosta. Tätä nykyä olet kyllä muodin harjalla ja erimieliset on tavallasi täysin vaiennettu.

Koulutettu arvaukseni on, että Suomessa tehdään pian uudet pohjat. Edellinen ennätys onkin vanha:

1930-luvun alun sisäpoliittisen kuohunnan aikana Tanner nousi yhdeksi Lapuan liikkeen voimakkaimmista vastustajista. Hänen johdollaan SDP pyrki torjumaan ns. kommunistilakien hyväksymisen eduskunnassa siinä kuitenkaan onnistumatta. Vasemmistolaisten pahoinpitelyt ja kyyditykset yleistyivät ja viranomaiset katsoivat laittomuuksia läpi sormiensa, kunnes presidentti K. J. Ståhlbergin ja eduskunnan puhemiehen Väinö Hakkilan kyyditykset avasivat kansalaisten silmät.[17]

https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_Tanner

0
0
27.9.2022 - 21:49

Artsipappa

+2060
Liittynyt:
14.7.2016
Viestejä:
1916
Hesu kirjoitti:

 

Artsipappa kirjoitti:

Haluaa eskaloida sotaa. Ja koska putki olisi pysynyt joka tapauksessa kiinni.

 

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi? Entä jos sinun naapurin auton käykin polttamassa kolmas naapuri, joka haluaa ratkaista riidan tavalla tai toisella. Jonka jälkeen autonsa menettänyt syyttää sinua ja tekee toimia sen johdosta. Tämä kuulostaisi minusta paljon loogisemmalta. Tai itseasiassa loogisinta on, että juuri sinä olet käynyt polttamassa riitelykumppanisi auton.

Tämä on Bidenin pressitilaisuudesta 7. helmikuuta tätä vuotta:

Pres. Biden: "If Russia invades...then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."

Reporter: "But how will you do that, exactly, since...the project is in Germany's control?"

Biden: "I promise you, we will be able to do that."

Tota. Miten tämä autoesimerkki on hyvä analogia tähän nord stream esimerkkiin? Nyt ei aukea yhtään.

Jos Venäjä kärsii (kärsiihän se) niin he haluaa että kaikki muutkin kärsii. 

0
0
27.9.2022 - 22:00

Tinggeli

OP
+3010
Liittynyt:
30.1.2020
Viestejä:
1938
Hesu kirjoitti:

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi.

Jatkat näköjään samalla linjalla myös (ammatti) merenkulusta, josta et siitäkään et näköjään tiedä tuon taivaallista.

Ei se Bornholmin reittijakojörjestelmä kovin montaa kilometria leveä ole. Ja kaasuvuodon varoalue on 5 nm. Jätän kotiläksyksi selvittää, paljonko 5 merimailia on kilometrina.

0
0
27.9.2022 - 22:04

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
Tinggeli kirjoitti:

 

Hesu kirjoitti:

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi.

 

Jatkat näköjään samalla linjalla myös (ammatti) merenkulusta, josta et siitäkään et näköjään tiedä tuon taivaallista.

Ei se Bornholmin reittijakojörjestelmä kovin montaa kilometria leveä ole. Ja kaasuvuodon varoalue on 5 nm. Jätän kotiläksyksi selvittää, paljonko 5 merimailia on kilometrina.

Olet ajanut tuosta rahtilaivalla läpi. Ja kyllä minä olin itse ruorissa silloin. Matkustin vanhempien työpaikan kuljetuksella Suomesta Saksaan ja sain ajaa 6h päivällä rahtilaivaa (ei ollut gps-automaattiohjauksia siinä aluksessa). Google maps näyttää Puolaan putken kohdalta 80km matkaa.

0
0
27.9.2022 - 22:07

GHearst

+444
Liittynyt:
28.12.2021
Viestejä:
514
Hesu kirjoitti:

 

Tinggeli kirjoitti:

 

Hesu kirjoitti:

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi.

 

Jatkat näköjään samalla linjalla myös (ammatti) merenkulusta, josta et siitäkään et näköjään tiedä tuon taivaallista.

Ei se Bornholmin reittijakojörjestelmä kovin montaa kilometria leveä ole. Ja kaasuvuodon varoalue on 5 nm. Jätän kotiläksyksi selvittää, paljonko 5 merimailia on kilometrina.

 

Olet ajanut tuosta rahtilaivalla läpi. Ja kyllä minä olin itse ruorissa silloin. Matkustin vanhempien työpaikan kuljetuksella Suomesta Saksaan ja sain ajaa 6h päivällä rahtilaivaa (ei ollut gps-automaattiohjauksia siinä aluksessa). Google maps näyttää Puolaan putken kohdalta 80km matkaa.

Kävittekö hakemassa Itä-Saksasta Trabantin?

0
0
27.9.2022 - 22:09

Artsipappa

+2060
Liittynyt:
14.7.2016
Viestejä:
1916
Hesu kirjoitti:

 

GHearst kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Jos sinulla on riita naapurin kanssa ja hän polttaa oman autonsa, niin eskaloituuko tilanne sinun näkökulmasta ja miksi?

Koska se "auto" palaa keskellä sinulle elintärkeää kulkureittiä, ja viestittää että ko. kulkureitti on jatkossa vaarallinen. Eikö? Miksei?

 

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi. Merenkululle siitä ei ole mitään haittaa. Kumma homma, mutta siinä viereissä saaressa on tosiaankin NATOn joku viestikeskus. Varmasti vain sattumaa?

Nimenomaan. Putki nyt sattuu menemään sen saaren ohi. Vedät kyllä mutkia suoraksi päättelyissä. NATO "joku viestikeskus" lähellä niin pakko olla NATO! 

0
0
27.9.2022 - 22:31

Tinggeli

OP
+3010
Liittynyt:
30.1.2020
Viestejä:
1938
Hesu kirjoitti:
Olet ajanut tuosta rahtilaivalla läpi. Ja kyllä minä olin itse ruorissa silloin. Matkustin vanhempien työpaikan kuljetuksella Suomesta Saksaan ja sain ajaa 6h päivällä rahtilaivaa (ei ollut gps-automaattiohjauksia siinä aluksessa). Google maps näyttää Puolaan putken kohdalta 80km matkaa.

En usko väitettäsi, että olet ollut rahtilavan ruorissa ja vastuussa navigoinnista.

Ja katsos, kun Itämeren alueella kauppalaivat navigoi reittijakojärjestelmissä tai ne ei navigoi lainkaan. Ja hyvästä syystä näin (turvallisuus). Tuollakin alueella on oma VTS (VTS Bornholm) joka valvoo, jonne ilmoittaudutaan jne. Ja Googletappa Bornholm reittijakojärjestelmä nordstream.

Alla on kuva muuten missä ne laivat menee.

 

0
0
27.9.2022 - 22:28

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
Artsipappa kirjoitti:
Hesu kirjoitti:

Hei... ihan tosissaan... siinä on satoja kilometrejä merta, josta voi rahtialuksen ajaa läpi. Merenkululle siitä ei ole mitään haittaa. Kumma homma, mutta siinä viereissä saaressa on tosiaankin NATOn joku viestikeskus. Varmasti vain sattumaa?

 

Nimenomaan. Putki nyt sattuu menemään sen saaren ohi. Vedät kyllä mutkia suoraksi päättelyissä. NATO "joku viestikeskus" lähellä niin pakko olla NATO! 

No, kunhan vain mietin, että kumpi on loogisempi tapahtumien kulku. NATO tai USA päättää kostaa Putinille ja räjäyttää putken. Sopivasti juuri saaren edustalla, jossa on NATOn edustus vai Venäjä saapuu paikalle sukellusveneellä ja sukeltajat tulevat ulos torpeedoputkista asentamaan räjähteet ja kukaan ei huomaa mitään? Tuosta saaresta voisi hyvin iskujoukko mennä kumiveneellä sukeltajien kanssa putken kohdalle ja homma on hoidettu yöllä muutamassa tunnissa.

0
0
27.9.2022 - 22:34

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
Tinggeli kirjoitti:

 

Hesu kirjoitti:

Olet ajanut tuosta rahtilaivalla läpi. Ja kyllä minä olin itse ruorissa silloin. Matkustin vanhempien työpaikan kuljetuksella Suomesta Saksaan ja sain ajaa 6h päivällä rahtilaivaa (ei ollut gps-automaattiohjauksia siinä aluksessa). Google maps näyttää Puolaan putken kohdalta 80km matkaa.

 

En usko väitettäsi, että olet ollut rahtilavan ruorissa ja vastuussa navigoinnista.

Ja katsos, kun Itämeren alueella kauppalaivat navigoi reittijakojärjestelmissä tai ne ei navigoi lainkaan. Ja hyvästä syystä näin (turvallisuus). Tuollakin alueella on oma VTS (kutsu VTS Bornholm) joka valvoo, jonne ilmoittaudutaan jne. Ja Googletappa Bornholm reittijakojärjestelmä nordstream.

Komentosillalla oli kapteeni tai yliperämies kanssani, joka tietenkin tarkkaili jatkuvasti liikennettä, mutta hän antoi minulle kompansin perusteella käskyjä pitää laivan kurssi jossain välillä. Pääasiassa tuo oli suoraa ajoa, koska en tietenkään saanut olla ruorissa missään ahtaissa väleissä, mutta avomerellä olin 100m rahtilaivan ruorissa.

Laivat ajavat tietenkin mahd. ekonomista eli suorinta reittiä, joka säästää polttoainetta ja matka-aikaa. Kyllä se tietenkin tuo lisää haittaa liikenteelle, että joudutaan tekemään kieppi saaren toiselta puolelta, mutta ei liikenne tämän vuoksi keskeydy.

0
0
27.9.2022 - 22:59

Tinggeli

OP
+3010
Liittynyt:
30.1.2020
Viestejä:
1938
Hesu kirjoitti:
No, kunhan vain mietin, että kumpi on loogisempi tapahtumien kulku. NATO tai USA päättää kostaa Putinille ja räjäyttää putken. Sopivasti juuri saaren edustalla, jossa on NATOn edustus vai Venäjä saapuu paikalle sukellusveneellä ja sukeltajat tulevat ulos torpeedoputkista asentamaan räjähteet ja kukaan ei huomaa mitään? Tuosta saaresta voisi hyvin iskujoukko mennä kumiveneellä sukeltajien kanssa putken kohdalle ja homma on hoidettu yöllä muutamassa tunnissa.

Jospas jättäisit nuo Ilkka Remeksen tyyliset tarinat sikseen. Paikassa 70 metriä vettä eikä sukellustukialuksena voi todellakaan käyttää mitään kumivenettä. Saati että sukeltaa sellaiselta alukselta räjähdettä sinne. Haastavaa on putken löytyminen ja sukeltajan ohjailuköyden saaminen putkeen. Varmasti menee eka pudotus ohi putkesta ja kuka käy tarkistamassa että käydessä oleva paino eli merkkausköysi on pudonnut putken viereen. Tulee siitäkin pitkä sukellus.

Eikä ole mahdollista edes mistään sukelllusveneen tordeepoputkesta ulos pikaiselle visiitille.

Tein juuri kyseiselle sukellukselle tietsikalla sukellussuunnitelman:

 • Hengityskaasuna Trimix 17/32 (happea 17%, heliumia 32% ja loput typpeä). Eli seoskaasua.
 • Sukkellussyvyys  70 meträ
 • Alttiinaoloaika 30 min (matka pohjalle 10 min, pohjassa 20 minuuttia sisältäen putken lopullisen etsimisen ja räjähteen asettamisen)
 • Kaasua sukelluskella kuluu 17055 litraa. En heti keksi, miten sukeltaja voisi ottaa 17055 litraa hengityskaasua mukaan ja Rebretherillä ei tälläistä työsukellsuta voi tehdä.
 • Sukelluksen koknaisaijaksi tulee 398 minuuttia (6,63 tuntia)
 • Dekompressioajaksi 368 minuuttisa. Siis 6 tuntia 21 minuuttia päästelet typpeä ja heliumia pois elimistöstäsi, suurimman osan ajasta 3..9 metrin syvyydessä. Ja koko ajan kumivene killuu sukelluskohteen yläpuolella.
 • Dekompressio ei ole mahdollista tehdä sukellusveneen ulkopuolella meressä. Ja sukellsuveneen sisälle ei voi mennä, ennen kuin liika typpi ja heliumi on poistuneet kehosta.

Joko nyt voidaan unohtaa tälläinen "nopeasti ja huomaamattomasti" kumiveneellä paikalle tai sukellusveneen torpeedoluukusta. Kyseinen sukellus kun vaatii raskassukellsuvarusteet ja sukellustukialuksen jossa on sukelluskello ja painekammio.

Vaihtoehtoja sabotaasin toteutukseen on kyllä olemassa.

0
0
27.9.2022 - 23:08

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45

Joku pieni sukellusrobotti mahtuu isoon moottoriperäkumiveneeseen, joten sukeltajia ei tarvita, jos tuollaisella voi viedä riittävän räjähteen putken viereen. Putkessa on käsittääkseni aika kova paine, joten räjähde ei välttämättä tarvitse olla kovin merkittävä, jotta putki räjähtäisi auki. Tuntuisi vain, että länsimaisten toimijoiden on helpompi häärätä NATO-maiden aluevesillä ja saaren lähettyvillä kuin jonkun Venäläisen kalastusaluksen.

0
0
27.9.2022 - 23:38

Tinggeli

OP
+3010
Liittynyt:
30.1.2020
Viestejä:
1938
Hesu kirjoitti:

Laivat ajavat tietenkin mahd. ekonomista eli suorinta reittiä, joka säästää polttoainetta ja matka-aikaa. Kyllä se tietenkin tuo lisää haittaa liikenteelle, että joudutaan tekemään kieppi saaren toiselta puolelta, mutta ei liikenne tämän vuoksi keskeydy.

No tässäkin olet väärässä. Ei laivat aja mahdollisimman suoraa reittiä jotta säästyy polttoainetta ja matka-aikaa. Laivat ajavat mahdollisimman turvallista reittiä, joka yleensä ei ole suorin. Siksi alueen reittijakojärjestelmän väylä menee Bornholmin länsi-luodepuolelta, ei itä-kaakkopuolelta, joka on vaarallinen (kts se aiemmin laittamani kuva). Eli laivat tavallaan kiertävät Bornholmin ja ahtautuvat sen ja Ruotsin väliseen kapeikkoon, ja tämän väylän alussa on se NS1 joka vuotaa kahdesta kohtaa.

Ja nos katsot sitä karttaa, niin NS2 on laitettu vuotamaan reittijakojärjestelmän (eri kuin edellä) toisen väylän alueelle. Eli vuodot on juuri paikoissa jotka haittavat merenkulkua.

En ole ihan yksin tätä mieltä.

https://yle.fi/uutiset/3-12640894

"Sabotaasiin uskoo myös Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

Hän on arvioissaan rohkeampi: Tynkkysen mukaan on erittäin todennäköistä, että Venäjä on vuotojen takana.

– Venäjä osoittaa toimillaan, että sillä on valtaa. Tarkoitus on myös, että Euroopassa pelätään. Kaikki tietävät, että kyse on Venäjästä, mutta Venäjä ei itse sitä tunnusta, ja sama kaava on toistunut muissakin tapauksissa, Tynkkynen summaa.

Samoin kuin kaasun soihdutuksissa, tässä on kyse siitä, että päästämällä voimakasta kasvihuonekaasu metaania ilmakehään aiheutetaan riski meriliikenteelle, mutta samalla teko on kuin märkä rätti eurooppalaisia ilmastotavoitteita vastaan. Pelotevaikutuksen lisäksi tämä täytyy nähdä osana identiteettipoliittista, psykologista sodankäyntiä, Tynkkynen summaa.

Tutulta kuulosti myös toinen viesti: Venäjä ehti tuoreeltaan kommentoimaan, että pakotteet estävät putken korjaamisen. Ålander uskoo, että näin toimimalla Venäjä pyrkii synnyttämään painetta keventää pakotteita.

– Luodaan tilanne, tällainen ympäristökatastrofi, jossa Venäjä yrittää hajottaa eurooppalaista yhtenäisyyttä vetoamalla siihen, että metaanivuoto katkaistaan vain silloin, jos Venäjälle asetetuista sanktioista peruutetaan. Tämä on juuri sitä, mitä Venäjä haluaa. "

0
0
27.9.2022 - 23:36

Tinggeli

OP
+3010
Liittynyt:
30.1.2020
Viestejä:
1938
Hesu kirjoitti:

Joku pieni sukellusrobotti mahtuu isoon moottoriperäkumiveneeseen, joten sukeltajia ei tarvita, jos tuollaisella voi viedä riittävän räjähteen putken viereen. Putkessa on käsittääkseni aika kova paine, joten räjähde ei välttämättä tarvitse olla kovin merkittävä, jotta putki räjähtäisi auki.

Lopeta jo ne Ilkka Remeksen tarinat. Ei noissa ole päätä eikä häntää.

Joku pieni sukellusrobootti (eli siis ROV) ei voi viedä räjähdettä ja vielä 70 metrin syvyyteen. Ajatus on aivan absurdi.

Jos taas on ROV joka voi viedä räjähteen putkelle, se vaatii aluksen kannelle tukikalustoa ja Umbikabelin (isohko kela). Ei sitä umbikabelia voi kollata kumpparin lattialle, vaikka olisikin joku "iso" kumppari.

Lisäksi tuollainen operaatio vaatii helvetin hyvän kelin, eikä keli saa muuttua kesken operaation. Nyt syyskuussa ei ole ollut kovin montaa päivää riittävän hyvää keliä. Saati viime viikon aikana, pois lukien viime torstai. Perjantaina - maannataina Itämerellä oli navakka pohjoistuuli (8-12 m/s) ja se nostaa aallon, joka estää pintaoperaation kumpparilla.

Ja putken sisäisäinen paine ei mitenkään helpota räjäytystä, päinvastoin. Lisäksi putken muoto ohjaa räjähdysvoimaa - väärin.

Hesu kirjoitti:

Tuntuisi vain, että länsimaisten toimijoiden on helpompi häärätä NATO-maiden aluevesillä ja saaren lähettyvillä kuin jonkun Venäläisen kalastusaluksen.

Ei ole mitää NATO maiden aluvesiä, koska nuo paikat on kansainvälisillä merialueilla, joilla kuka tahansa saa häärätä kenenkään sitä estämästä. Kunhan ei ala luonnonrikkauksia ottamaan, koska kyseessä on Ruotsin ja Tanskan talousvedet.

Mitäs jos keskittyisit enemmän siihen, miksi tämä tehtiin, etkä siihen, kuka sen olisi helpoiten voinut tehdä.

0
0
27.9.2022 - 23:33

Hesu

-316
Liittynyt:
16.9.2022
Viestejä:
45
Tinggeli kirjoitti:

En ole ihan yksin tätä mieltä.

https://yle.fi/uutiset/3-12640894

"Sabotaasiin uskoo myös Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

Hän on arvioissaan rohkeampi: Tynkkysen mukaan on erittäin todennäköistä, että Venäjä on vuotojen takana.

– Venäjä osoittaa toimillaan, että sillä on valtaa. Tarkoitus on myös, että Euroopassa pelätään. Kaikki tietävät, että kyse on Venäjästä, mutta Venäjä ei itse sitä tunnusta, ja sama kaava on toistunut muissakin tapauksissa, Tynkkynen summaa.

Voisiko professori sanoa, että "Minusta tämä on NATOn tekemä kosto Venäjän toimille". Ei voisi. Nämä kaikki löytävät Venäjän syylliseksi jokaiseen asiaan, koska juuri sitä heiltä odotetaan.

0
0