Olet täällä

Artikkelit

Voittoa osareita treidaamalla

Osavuosikatsaukset, eli osarit, ovat treidaajien erityisesti odottamia hetkiä sijoituskalenterissa. Osareihin liittyvät odotukset, uutiset, tulokset ja ohjaukset voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön osakkeen hintaan lyhyellä aikavälillä. Tietty yhtiö voi tuottaa voittoa, mutta jos vuosineljänneksen tulos jää analyytikoiden ja sijoittajien odottamista tulosarvioista, voi osakkeen hinta pudota merkittävästi voitollisesta tuloksesta huolimatta. Tämä johtuu osakkeen hintaan jo ennen osaria kertyneistä odotuksista ja niiden alittamisesta. Odotukset ylittävistä tai alittavista osareista johtuvista hintaheilahduksista treidaajat tekevät leipänsä. Osakkeen hinta voi myös selkeästi ylireagoida julkaistuun osariin ja kokenut treidaaja pystyy käyttämään markkinan epätasapainon hyväkseen.

Sijoittaja ottaa position osakkeeseen pitkällä aikajänteellä, jolloin sijoitusaika on kuukausista vuosiin, eikä yksittäiset osavuosikatsaukset juuri vaikuta sijoittajan mielenrauhaan. Treidaaja puolestaan ostaa osaketta tai myy sitä lyhyeksi sijoittajaa lyhyemmällä aikajänteellä ja treidin kesto voi olla minuuteista muutamaan viikkoon riippuen treidaajan tyylistä ja osakkeen hinnan liikkeistä.

Mikä liikuttaa osaketta osarin aikaan?

Jos olet ottamassa positiota osarin julkistuksen aikaan, tai sinulla on jo positio avoinna yhtiössä, tulee sinun aktiivisesti seurata yhtiökohtaisia uutisia ja markkinareaktioita sekä ennen katsauksen julkaisua että sen jälkeen itse osavuosikatsausraportin lisäksi. Sekä uutiset että katsaus voivat antaa uutta tietoa, jotka vaikuttavat yhtiön fundamentteihin ja odotuksiin, mahdollisesti aiheuttaen merkittäviä muutoksia yhtiön osakkeen hinnassa. Tietyn yhtiön osavuosikatsaus vaikuttaa paitsi yhtiön oman osakkeen hintaan, tietyssä tapauksessa se voi myös muuttaa odotuksia koko sektorin suhteen. Jos esimerkiksi Apple raportoi merkittävästi alentuneesta iPhone-puhelimien kysynnästä, saattaa sillä olla negatiivinen vaikutus koko kännykkäsektorin yhtiöiden osakkeiden hintoihin, jos pelkona on maailmanlaajuinen kännyköiden kysynnän taantuminen. Tietyn sektorin ensimmäinen osavuosikatsaus voi antaa osviittaa muiden saman sektorin yhtiöiden suoriutumisesta kyseisellä vuosineljäksennellä.

Usein osarin osuminen odotuksiin tai odotusten ylittäminen/alittaminen ovat ainoita tekijöitä, jotka vaikuttavat osakkeen hintaan lyhyellä aikajänteellä, mutta aina asiat eivät ole näin. Jos osake on esimerkiksi noussut voimakkaasti ennen osaria, treidaajat voivat rankaista osakkeen hintaa, julkaistiin osarissa melkein mitä tahansa. Tässä tapauksessa osakkeen hintaan on jo etukäteen pumpattu osarissa julkaistavat positiiviset uutiset ja jopa tulevat kohentuneet odotukset. Jos näin käy, täytyy yhtiön osarin ylittää markkinan odotukset merkittävästi, jotta osakkeen hinnan nousu jatkuisi. Päinvastoin jos osakkeen hinta on pitkään laskenut ennen osaria, jo pelkästään odotuksiin menevä osavuosikatsaus voi lähettää osakkeen hinnan nousuun.

Osakemarkkinan suhdanteella on myös vaikutuksensa osakkeen hintaan, kun yhtiö julkaisee katsauksensa. Vaikka yhtiö julkaisisi odotuksia paremman positiivisen tuloksen, voi yleinen negativiinen markkinasentimentti hinata osakkeen hinnan pakkaselle.

Osareiden treidaamisessa ei ole selkeitä nyrkkisääntöjä, sillä jokainen osavuosikatsaus on erilainen liittyen itse tulokseen, uutisiin, ohjaukseen, yleiseen markkinasentimenttiin ja muihin tekijöihin. Osareiden treidaamiseen sisältyy raa’an datan lisäksi huomattava määrä markkinapsykologiaa ja sen syvää ymmärtämistä.

Miten treidata osareita?

Yksinkertaisin tapa treidata osarin julkaisevaa yhtiötä on ostaa tai myydä lyhyeksi yhtiön osaketta. Jos uskot yhtiön julkaisevan odotuksia paremman tuloksen, ostat osaketta salkkuusi sillä odotuksella, että osakkeen hinta lähtee osarijulkaisusta nousuun. Jos puolestaan uskot yhtiön pettävän markkinan odotukset, osakkeen lyhyeksimyynnillä, eli shorttaamisella, saat napattua tuottoa osakkeen hinnan laskiessa. Jos lyhyeksimyynti ei ole entuudestaan tuttua, kannattaa siihen tutustua Nordnetissä, joka tarjoaa treidaajille sekä päivänsisäistä että yön yli jatkuvaa osakkeen shorttaamista.

Osaria voi treidata myös viputuotteilla, jotka nimensä mukaisesti tarjoavat tuotteeseen sisäänrakennettua vipua tuotteen kohde-etuutena olevan osakkeen hintaan. Esimerkkejä viputuotteista ovat Bull- ja Bear-sertifikaatit, sekä Unlimited Turbot. Nimien ei kannata antaa pelottaa, sillä näiden viputuotteiden toimintaperiaate on varsin selkeä. Toimintaperiaatteista voi tarkemmin lukea Nordnetin sivuilta.

Vertaillaan osarien treidaamista osakkeilla ja viputuotteilla kahden viimekesäisen esimerkin avulla:

Esimerkki 1) Stora Enso Q2 2018

Stora Enson 2018 toisen vuosineljänneksen tulos osui analyytikoiden odotuksiin, mutta osake lähti osarista voimakkaaseen 16 % laskuun osarin julkaisua seuraavana päivänä (tulos julkistettiin edellisen kaupankäyntipäivän päätteeksi pörssin suljettua). Sijoitustiedon Daytrader löysi erinomaisessa kolumnissaan (josta tämän artikkelin kuvakaappaukset tehty) syyksi seuraavan vuosineljänneksen heikot näkymät yhdistettynä kahden vuoden osakkeen vahvaan noususuhdanteeseen.

Jos treidaaja olisi ostanut osaketta tai shortannut sitä, tai vaihtoehtoisesti käyttänyt viputuotetta päivänsisäisessä kaupassa, olisivat tulokset olleet allaolevan kaavion mukaisia. Oletuksena, että treidaaja avaa position pörssin avatessa ja sulkee position juuri ennen kaupankäynnin päätöstä samana päivänä. Oletus on tietysti karkea, mutta käytetään sitä tilanteen havainnollistamiseksi.

Osaketta suoraan ostanut olisi menettänyt 14 % sijoituksestaan olettaen, että positio olisi pidetty auki koko päivän. Osakkeen shorttaaja puolestaan teki saman verran tuottoa. Viputuotteeseen sijoittanut olisi voimistanut sekä positiivisia että negatiivisia tuottoja vipukertoimella. Stora Enson osakkeen hintaan sidottu Bull 2X-sertifikaatti tuotti roiman 28 % tappion, mutta short-versio Bear 2X-sertifikaatti kaksinkertaisti osakkeen tuoton 28 % prosenttiin. 3X-vivun sertikaateilla joko menetti tai voitti lähestulkoon puolet alkuperäisestä sijoituksestaan.

Nordnet tarjoaa myös ”yksinkertaisen vivun” Bear 1X-sertifikaattia, joka tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon osakkeen lyhyeksimyymiselle ilman osakelainaa. Se tuotti esimerkissä saman verran voittoa kuin osakeshortti, molempien vaihtoehtojen kulut huomioimatta.

Bull- ja Bear-sertifikaattien vipua treidaaja voi käyttää hyväkseen vapauttaakseen pääomaa muihin sijoituksiin. Sijoittamalla 1000 euroa Bear 3X-sertifikaattiin treidaaja saa saman euromääräisen tuotto-odotuksen kuin 3000 euron osakeshortti, joten treidaajalle vapautuu 2000 euroa pääomaa käytettäväksi muihin sijoituksiin.

Esimerkki 2) Orion Q2 2018

Orionin tapaus oli päinvastainen verrattuna Stora Ensoon; osake oli ollut pitkään jatkuneessa laskusuhdanteessa ja odotuksia hieman parempi osaritulos lähetti osakkeen 9 % nousuun osaripäivänä ja 17 % nousuun kolmen päivään sisään.

Orionin osaripäivää treidanneelle olisivat tuotot jakautuneet seuraavasti:

Suora osaketreidi olisi tuottanut 9 % ja osakeshortti tappiota 9 %. Bear 1X-sertifikaatilla avattu shortti olisi niin ikään tuottanut 9 % tappion, olettaen edelleen, että kaikki positiot olisi pidetty markkinan avauksesta pörssin sulkemiseen asti. Bull 2X olisi kaksinkertaistanut voitot 18 %:iin ja Bear 2X olisi tuplannut tappiot. Bull 3X ja Bear 3X olisivat voimistaneet osaketuottoja kolminkertaisesti päivänsisäisesti.

Nordnet tarjoaa suomalaisiin osakkeisiin myös Unlimited Turboja, joiden vipuvaikutus riippuu osakkeen suhteesta Turbon toteutushintaan. Nordnetin valikoimasta löytyy tuotteita monella eri vipuvaikutuksella, joten sijoittaja voi valita mieleisensä oman riskiprofiilinsa mukaan.

Nordnet Markets -tuotteet ovat markkinoiden suosituimmat viputuotteet ja niillä voi käydä kauppaa ilman välityspalkkioita (koskee kaikkia yli 100 € toimeksiantoja).

Yhteenveto

Osareiden treidaaminen on riskipitoista ja taitoa vaativaa, eikä kukaan ole seppä syntyessään. Aiheeseen liittyvän kirjallisuuden lisäksi kannattaa tutustua tarkemmin Sijoitustiedon Daytrader-nimimerkin kolumneihin ja foorumiblogiin ”Daytraderin kovimmat tuotot ja julmimmat takaiskut”. Lisäksi kannattaa seurata Nordnetin tarjoamia kursseja ja materiaalia treidaamiseen liittyen.

Kaikessa treidaamisessa ja sijoittamisessa täytyy muutama kultainen sääntö pitää aina mielessä:

  • Suunnittele treidisi ja pysy suunnitelmassa.
  • Katkaise tappiot ajoissa (stop-loss toimeksiannolla).
  • Anna voittojen kertyä.

Onnistumisia kauppoihin!

Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

  • Kaupallinen yhteistyö | Nordnet
Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Liity Sijoitustiedon jäseneksi