Artikkelit

Vertaislainoihin sijoittaminen

Fellow Finance |
Jaa Twiittaa

Vertaislainaaminen (eng. peer-to-peer lending, P2P) on joukkorahoituksen muoto, jossa yksityishenkilö hakee lainaa suoraan laajalta joukolta kanssaihmisiä. Tahot löytävät toisensa usein internetissä toimivan markkinapaikan kautta, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman pääoman siirtämisen lainanantajalta lainanhakijalle. Vertaislainaus hyödyntää transaktion molempia osapuolia: lainanantaja eli sijoittaja saa ylimääräiselle pääomalleen kilpailukykyistä korkoa ja lainanhakija saa lainan markkinaehtoisella korolla ja nopeasti ilman perinteistä byrokratiaa ja lainapäätöksen odottelua. Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurin joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu on suomalainen Fellow Finance.

Vertaislainaaminen on yleistynyt erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, kun pankkien vakavaraissääntelyä kiristettiin. Nykyään jopa luottokelpoisimmat lainanhakijat eivät välttämättä saa pankista lainaa ilman kattavia reaalivakuuksia. Vertaislaina-alustat mahdollistavat suoran rahoituskanavan rahan kysynnän ja tarjonnan välille ilman perinteisiä rahoitusinstituutioita.

Haluatko ryhtyä pankkiiriksi tänään?

Tiesitkö, että enemmistö pankkitalletusta tekevistä henkilöistä ei tiedä osallistuvansa talletuksellansa yksityishenkilöiden luotonantoon? Pankkitoiminnan ansaintalogiikan mukaan pankki kerää tallettajilta rahaa mahdollisimman matalalla talletuskorolla lainatakseen talletetut rahat edelleen lainahakijoille korkeammalla lainakorolla. Nykyisessä nollakorkomaailmassa tallettaja ei kuitenkaan saa käytännössä mitään tuottoa tästä toiminnasta. Vertaislainaamisessa tilanne on toinen, kun tallettaja pääsee itse vaikuttamaan kenelle ja millä ehdoin hänen ylimääräisiä varojansa lainataan saaden lainanannosta syntyvän koko tuoton itselleen.

Vertaislainaamisen hyödyt

Vertaislainaaminen tarjoaa merkittävän hajautushyödyn sijoittajan salkkuun. Uutena omaisuuslajina ja osakemarkkinan kanssa ei merkittävästi korreloivana sijoituskohteena, vertaislainaaminen tuo parhaimmillaan sijoittajalle tasaista kuukausittaista korkotuottoa, jossa omaisuuden arvo ei vaihtele. Samalla pääomat ovat yleensä nostettavissa ja lainat myytävissä markkinaehtoisesti toisille vertaislainapalvelun sijoittajille, mikäli nostoja on tarpeen tehdä.

Pidemmän aikaan markkinoilla toimineet vertaislaina-alustat ovat Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa tarjonneet sijoittajille noin 3-5% vuosittaista tuottoa. Nollakorkojen maailmassa jatkuva ja tasainen korkotuotto on merkittävä hyöty portfoliossa, jonka arvo pelkillä indeksirahastoilla voi heilahdella viikon aikana jopa 50 prosentilla. Pitkäaikaista sijoitusstrategiaa mietittäessä, sijoittajan onkin hyvä pitää mielessä, että portfoliossa tulee aina olla jokin omaisuuslaji, joka on suhteellisen helppo likvidoida eikä sen arvo heilu lyhyellä aikavälillä.

Historiallisesti Fellow Financen alustan kautta tehtyjen sijoitusten keskimääräinen vuosituotto on ollut noin 7% (katso tilastot). Samaan aikaan vuosittainen tuotto on pitkällä aikavälillä ollut osakemarkkinoilla 7-8%. Toisin sanoen sijoittajalla on ollut mahdollisuus päästä vastaavaan tuottoon vertaislainaamisessa kuin osakemarkkinoilla, ilman yhtä suurta volatiliteettia. Tämä tarkoittaa, että pienemmällä riskillä sijoittaja on voinut nauttia yhtä suurista tuotoista.

Vertaislainaamisen riskit

Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös vertaislainaamiseen sisältyy riskejä. Merkittävimpänä riskinä pidetään yleensä luottotappioriskiä eli velallinen ei maksa lainaa takaisin. Vaikka korkotaso voi olla korkeaa, niin luottotappiot voivat äkkiä syödä sijoittajan nauttiman koron. Tällöin sijoittajan onkin ensisijaisen tärkeää muistaa tarpeeksi kattava hajautus, jolloin yksittäiset luottotappiot pitäisi kuittaantua muiden kannattavien lainojen korkotuloilla.

Toinen merkittävä riski on markkinapaikkaan liittyvä riski. Esimerkiksi sijoittajan kannattaa huolellisesti tutustua eri vertaislaina-alustojen käytäntöihin sijoittajan rahan säilytyksestä. Fellow Finance avaa jokaiselle sijoittajille oman asiakasvaratilin talletuksen yhteydessä, jolloin pääoma on sijoittajan omalla nimellä ja aina lunastettavissa Fellow Financen omasta taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Toinen käytäntö eri alustoilla on talletusten tekeminen suoraan vertaislaina-alustaa tarjoavan yrityksen taseeseen, josta yritys voi luonnollisesti siirtää tai käyttää rahaa omiin tarkoituksiinsa. Käytäntö voi toimia hyvin siihen asti, kunnes moni sijoittaja haluaa nostaa varojaan ulos yhtäaikaisesti, josta voi seurata tilanne, jossa vertaislaina-alusta on jo ehtinyt sitoa sijoittajien varat toisaalle, eivätkä sijoittajat pääse nostamaan varojaan ulos. Alustat, joissa sijoittajien varat ovat erillään yrityksen omasta taseesta ja sijoittajien omilla asiakasvaratileillä, näin ei pääse käymään.

Miksi aloittaa sijoittaminen vertaislainoihin

Vertaislainaaminen tarjoaa lainanantajalle ja lainanhakijalle mahdollisuuden yhdenvertaiseen pääoman hankintaan sekä jakamiseen. Lainanhakija saa lainan nopeasti markkinaehtoisella korolla ja sijoittaja saa kilpailukykyistä korkotuottoa nykyisessä nollakorkoympäristössä sekä merkittävän hajautushyödyn koko portfolioon. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tutustua eri vertaislaina-alustojen käytäntöihin, lainakohteisiin sekä lainaluokkiin riskin minimoimiseksi. Tutustu sijoittamiseen Fellow Financelle!

*** Kaupallinen yhteistyö: Fellow Finance***

Mainos:

Jarkko Aho & Nina Nordlund: Taloudellinen vapaus osakkeilla -valmennus

Artikkelit

Talenom Seurantalistalle: Tilittää voittoja, vaan ei kassavirtaa

Almanakka
21.6.2024
east Lue lisää
Haastattelut

Karo grillasi Aki Pyysingiä: Satasen seteleitä viidelläkympillä?

Sijoitustieto
20.6.2024
east Lue lisää

Exel jakoi oikein

Aki Pyysing
16.6.2024
east Lue lisää