Kaupallinen yhteistyö

Tekoälybuumi tukee myös maakaasun hintaa

Johannes Ankelo |
Jaa Twiittaa

Mainos: Vontobel

Maakaasun hinta nousi voimakkaasti noin kaksi vuotta sitten Venäjän hyökättyä Ukrainan maaperälle, sillä Venäjä on yksi tärkeimmistä maakaasun tuottajamaista ja se vie maakaasua pääasiassa Eurooppaan. Tästä johtuen tuorein välirikko NATO-maiden kanssa aiheutti painetta maakaasun hintaan.

Henry Hub-maakaasufutuurin hinta teki lokaalit huiput elokuussa 2022 yli yhdeksän dollarin hinnalla ennen verraten pikaista romahdusta kolmeen dollariin. Sen jälkeen maakaasun hinta on treidannut 2-4 dollarin välisessä rangessa ja on taas kevään mittaan ollut noususuhdanteessa, treidaten kirjoitushetkellä noin 2,48 dollarissa. Treidaajan janoamaa volatiliteettia maakaasun hinnasta ei puutu.

Lähde: Investing.com. Hinta USA:n dollareissa. Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Maailman suurimpia maakaasun tuottajamaita on järjestyksessä Yhdysvallat, Venäjä, Iran, Kanada ja Algeria.

Venäjä käytti maakaasuntarjontaansa taloudellisena aseena Ukrainan sodan alettua ja se herätti paljon huolia maakaasutoimitusten turvallisuudesta Euroopassa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Hinnan raketoimiseen yhdeksään dollariin oli kolme syytä:

  1. Venäjän tarjonnan kutistuminen
  2. Epävarmuus sekä pelot toimitusten ja varastojen ehtymisestä
  3. Normaalia alempi vesi- ja ydinvoiman tuotanto kesällä 2022, mikä johti sähkön tuottamiseen maakaasun avulla.

Maakaasun hinta ei kuitenkaan pysynyt korkealla pitkään ja vuoden 2023 alkajaisiksi hinta oli pudonnut lähes 70 prosenttia.

Hinnan romahtamisen ajureina toimivat leuto talvi ja siitä johtuva heikko kysyntä sekä hiilen alhainen hinta.

Tämän vuoden helmikuussa Henry Hub-maakaasun inflaatiokorjattu hinta putosi alimmilleen sitten vuoden 1997. Viiden vuoden keskiarvoa korkeampi tuotanto, hidastunut kysynnän kasvu ja korkeammat varastot tekivät tuhojaan maakaasun hinnalle tämän vuoden alussa.

Tekoälybuumi on antanut myötätuulta teknologiaosakkeiden tapaan myös maakaasun hintaan helmikuun jälkeen. Erityisesti länsimaiden yrittäessä kuumeisesti siirtyä vähähiilisempään energiatuotantoon, odotetaan maakaasun olevan merkittävässä roolissa tukemassa kysyntää.

Samaan aikaan tekoälyn tuottaminen kuluttaa paljon sähköä ja siihen tarvittavan sähköntuotannon odotetaan tulevan maakaasusta. Huhtikuun puolivälin jälkeen maakaasufutuurin hinta on noussut yli 60 prosenttia.

S&P Global Commodity Insight-tutkimuksen mukaan “globaali energiakysyntä tulee nousemaan kolmanneksella seuraavan kymmenen vuoden aikana, mukaan lukien datakeskusten kysyntä” ja “maakaasu tulee olemaan merkittävässä roolissa energiantuotannon tukipilarina”.

Treidaaja voi ottaa position maakaasufutuurin hintaliikkeisiin Vontobelin viputuotteilla Suomessa toimivien välittäjien kautta.

Vontobelin BULL GAS X5V24-sertifikaatti tarjoaa viputuotteen tuoton tavoitteluun Henry Hub-maakaasufutuurin nousevaan kurssiin. Sertifikaatin vipu on 5x, mikä vastaa viputuotteen viiden prosentin tuottoa kohde-etuutena olevan futuurin hinnan noustessa päivänsisäisesti prosentilla. Jos maakaasufutuurin hinta vastoin odotuksia laskee prosentilla, aiheutuu viputuotteelle viiden prosentin tappio.

Vontobelin viputuotteilla voi tavoitella tuottoa myös maakaasufutuurin laskevaan hintaan. BEAR GAS X3V4-sertifikaatti tarjoaa 3x-vivun Henry Hub-maakaasufutuurin tuottoon. Mikäli futuurin hinta laskee prosentilla, tuottaa viputuote kolme prosenttia voittoa. Sertifikaatin arvo puolestaan laskee kolmella prosentilla, mikäli maakaasufutuurin hinta nousee prosentilla.

Vontobelin sijoitustuotteilla voi käydä kauppaa Helsingin pörssin aukioloaikoina. Viputuotteita treidatessa tappioriski kasvaa. Koko sijoitetun pääoman menettäminen on mahdollista. Kohde-etuutena oleva Henry Hub-maakaasufutuuri noteerataan USA:n dollareissa, joten viputuotteen tuotto riippuu myös EUR/USD-valuuttaparin hintamuutoksista. Sijoittajat kantavat Vontobelin luottoriskin sijoittaessaan Vontobelin tuotteisiin.

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot arvopapereista, erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää. Tiedoissa viitataan simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen numerotietoihin tai ne sisältävät numerotietoja tällaisesta tuotto- tai arvonkehityksestä. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Mainos:

Jarkko Aho & Nina Nordlund: Ylituottoa osakepoiminnalla - Toimiva prosessi käyttöösi

Kaupallinen yhteistyö

Microsoft panostaa voimakkaasti tekoälyyn

Johannes Ankelo
10.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Admicom Q2/24 Seurantalista: Pelättyä parempi heikossa markkinassa

Almanakka
10.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Kalmarin kyydissä

Aki Pyysing
7.7.2024
east Lue lisää