Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Savosolarin merkintäoikeusanti – mahdollisuus sijoittaa voimakkaasti kasvaviin aurinkolämpömarkkinoihin

Uusiutuvan ja aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä.

Savosolar on suomalainen aurinkoenergian suunnannäyttäjä. Yhtiön vallankumouksellinen keräimien absorberitekniikka yhdistettynä maailmanluokan pinnoitusosaamiseen erottaa sen kilpailijoistaan, sillä yhtiön tuotteilla saadaan enemmän energiaa käytettävissä olevalta alueelta.

Savosolar tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhtiön merkintäantiin 27. lokakuuta asti.

Yhtiön taustaa

Savosolar on suomalainen kansainvälisesti toimiva aurinkolämpöjärjestelmien valmistaja ja järjestelmätoimittaja. Yhtiön aurinkolämpökeräimet ovat saaneet globaalia huomiota palkintojen muodossa, sillä niiden energiatehokkuus ja niillä rakennettujen keräinkenttien energiatiheys ovat markkinoiden korkeimpia.

Vuonna 2009 perustettu Savosolar auttaa asiakkaitaan vähentämään hiilidioksidipäästöjään puhtaalla lämmöntuotannolla, ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan johtavalla aurinkolämpöteknologialla ja kustannustehokkaalla lämpöenergialla.

Yhtiö on aina pyrkinyt viemään aurinkolämpöenergian uusille tasoille. Globaalit, uusiutuvaa energiaa janoavat markkinat ja puhdasta energiaa painottavat ympäristötrendit tarjoavat Savosolarille erinomaisen potentiaalin visionsa toteuttamiseksi.

Yhtiö aloitti aurinkolämpökeräinten toimitukset kesäkuussa 2011 ja suurten järjestelmien toimitukset 2015. Tähän mennessä Savosolar on toimittanut yli 100.000 m² keräimiä asiakkaille 18 maahan neljällä mantereella.

Yhtiön strateginen pääpaino on suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmissä, erityisesti kaukolämmön ja teollisen prosessilämmön markkinoilla. Nämä markkinat ovat kasvuvaiheessa ja niiden kasvupotentiaali on suuri. Suurissa yli 1.000 m²:n asennuksissa on vähemmän kilpailua ja järjestelmien tehokkuus on käyttäjälle tärkein tekijä. Suuret kenttäasennukset ovat myös aurinkolämpömarkkinan voimakkaimmin kasvava segmentti.

Vaikka liiketoiminnan maantieteellinen painopiste on tähän asti ollut Euroopassa, Savosolar pyrkii laajentamaan toimintaansa myös Euroopan ulkopuolelle. Yhtiö onkin aloittanut aktiivisen myynnin edistämisen muualla maailmassa yhteistyökumppaneidensa kautta, ja suorittaa tällä hetkellä ensimmäistä toimitustaan Kiinaan.

Savosolarin pitkän ajan tavoitteina on muun muassa säilyttää innovatiivinen teknologiajohtajuus alallaan, kasvaa suurten aurinkolämpöjärjestelmien järjestelmätoimittajana teollisessa prosessilämmössä ja kaukolämmössä yhä useammilla markkinoilla ja parantaa yhtiön kannattavuutta.

Innovatiivisena teknologiajohtajana yhtiö suunnittele investoivansa liikevaihdostaan vuosittain 3–5 prosenttia tuotekehitykseen.

Savosolarin liikevaihto kasvoi edellisvuoden 3,415 miljoonasta eurosta 5,117 miljoonaan euroon viime vuonna.

Savosolarin toimitusjohtaja on Jari Varjotie ja hallituksen puheenjohtajana toimii Eero Auranne.

Nykytilanne ja tulevaisuuden katsaus

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinat sekä kaukolämmön että teollisten prosessien lämmöntuotannon osalta ovat kasvussa erityisesti Euroopassa. Euroopan Unionin “Green Deal”-ohjelmien ja alati kasvavan ilmastonmuutoksen vastaisten vaateiden ansiosta sekä yritykset että julkiset toimijat kiihdyttävät investointipäätöksiään.

Savosolar arvioi suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinan kasvavan kaksin-kolminkertaiseksi ensi vuonna verrattuna tämänvuotiseen. Vahvinta kasvua yhtiö odottaa Ranskasta, Itävallasta, Puolasta ja Saksasta. Savosolarilla on kyseisillä Keski-Euroopan markkinoilla jo vahva markkina-asema. Kiinassa yhtiöllä on meneillään pilottiprojekti.

Puolassa on nähtävissä voimakas suuntaus pois hiilen käytöstä kaukolämmityksessä. IEA:n mukaan aurinkokaukolämpöön käytettävä keräinpinta-ala voisi seuraavan muutaman vuoden aikana yli kolminkertaistua Saksassa. Samalla järjestelmien koot kasvavat, ja Saksassa onkin eri vaiheissa useita 5–10 miljoonan euron investointihankkeita. Saksan valtio tukee aurinkolämpöhankkeita aktiivisesti, samoin tekevät myös Ranska, Puola ja Itävalta.

Ranskassa on jo useita projektikehittäjiä, jotka investoivat puhtaaseen lämmöntuotantoon ja myyvät lämpöä kaukolämmön lisäksi teollisuuden prosessilämmitykseen; näiden molempien markkinasegmenttien odotetaan jatkavan kasvuaan.

Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja suurten, alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla, joilla on vain rajallinen määrä globaalisti toimivia kokonaistoimittajia. Yhtiön suunnittelu- ja tarjousvaiheen projektien sekä lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden määrä on ennätyksellisen korkea, 145 miljoonaa euroa.

Kuluva vuosi on kuitenkin ollut Savosolarille pandemian ansiosta odotettua haasteellisempi. Useat asiakkaat lykkäsivät vuosien 2020 ja 2021 investointipäätöksiään paitsi pandemian takia, myös EU:n Green Deal-ohjelman puhtaan energian maakohtaisia linjauksia odottaessaan. Eri toimitusten lopullisia luovutuksia on siirretty tämän vuoden viimeiselle neljännekselle. Myös komponenttien pidentyneet toimitusajat ovat hidastaneet toimituksia tämän vuoden aikana.

Toukokuussa Savosolar allekirjoitti 0,5 miljoonan euron toimitussopimuksen kiinalaisen Guanzhou Power Supplyn kanssa. Sen odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Toimitus tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden osoittaa laatuaan ja kilpailukykyään Kiinan markkinoilla, jotka ovat maailman suurimmat aurinkolämpömarkkinat.

Savosolarin suurin toimitus tähän mennessä on Ranskan suurimman aurinkolämpölaitoksen, Issoudunin aurinkolämpöjärjestelmän luovutus Kyotherm Solarille kuluvan vuoden syyskuussa. Tammikuusta lähtien käytössä ollut yli 14.000 m² kokoinen 10 MW:n laitos tuottaa lämpöä Malteries Franco Suissen tehtaalla, ja säästää noin 2.100 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa tuottamatta lämpöenergian lisäkustannuksia asiakkaalle.

Merkintäoikeusanti

Savosolar järjestää merkintäoikeusannin, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä osakkeita. Merkintäoikeuksilla voi myös käydä kauppaa Nasdaqin First North Growth Market-markkinapaikalla.

Annin koko on 6,1 miljoonaa euroa ja merkintähinta on 0,07 euroa osakkeelta. Tarjottavien osakkeiden määrä on enintään 87.530.012 kappaletta.

Yksi merkintäoikeus oikeuttaa haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen.

Osakkeiden merkitsijät saavat osakeannissa jokaisesta kahdesta merkitystä osakkeesta yhden optio-oikeuden kolmesta eri sarjasta, eli yhteensä kolme optio-oikeutta. Optio-oikeudella voi merkitä uusia osakkeita vuosien 2022 ja 2023 aikana ennalta määrättyyn hintaan, eli alennuksella sen hetken kurssiin verrattuna.

Optio-oikeuksilla yhtiö voi merkintäoikeusannin lisäksi kerätä enimmillään 14,4 miljoonaa euroa tulevina merkintäaikoina 21.3-1.4.2022, 12.9-23.9.2022 ja 20.3-31.3.2023.

Yhtiö tulee käyttämään osakeannilla ja optio-oikeuksilla kerätyt nettovarat seuraavilla tavoilla:

  • Täyttämään yhtiön käyttöpääomantarvetta ja lisäämään yhtiön taloudellista joustavuutta ja kapasiteettia, jotta yhtiö voi tarjota ja toteuttaa yhä suurempia projekteja ja pystyy kasvattamaan kykyään vastata suurten aurinkolämpöjärjestelmien nopeasti kasvavaan markkinakysyntään sekä teollisten että kaukolämmön alueilla.
  • Teknologian kehittäminen entistäkin kilpailukykyisemmäksi.

Voit tutustua antiesitteeseen ja taloudellisiin tietoihin Savosolarin kotisivuilla ja osallistua merkintäantiin ottamalla yhteyttä pankkiisi tai varainhoitajaasi.

  • Kaupallinen yhteistyö | Savosolar Oyj
Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Liity Sijoitustiedon jäseneksi