Artikkelit

Listaamattomien sijoitusten verotus

Jaa Twiittaa

Listaamattomat osakkeet ovat mielenkiintoinen lisä sijoittajan salkkuun. Ne tuovat esimerkiksi hajautushyötyä, niiden kautta voi päästä käsiksi toimialoihin jotka eivät ole hyvin edustettuna pörssiin listatuissa julkisissa osakkeissa. Nykyään listaamattomat osakkeet ovat aiempaa helpommin sijoittajan käden ulottuvilla, sillä esimerkiksi Invesdor tarjoaa jatkuvasti osakeanteja useisiin eri toimialoihin aaltovoimasta aina vihreään ruokaan ja soitinvalmistajiin. Listaamattomista yhtiöistä voi löytää todellisia raketteja joiden arvolla on potententiaalia nousee pilviin, vastapuolena on sijoituksen suurempi riski, sillä tietoa on pörssilistattua osaketta niukemmin saatavilla.

Pureudutaan seuraavassa listaamattomien osakkeiden verotukseen.

Osinkojen verotus julkisesta pörssilistatusta osakkeesta

Pörssiyhtiön jakamista osingoista 15% on verovapaata tuloa, 85% on veronalaista pääomatuloa. Pääomatulojen verotus on progressiivista, 30,000 euroon asti pääomatulovero on 30% ja tämän ylittävältä osalta 34%.

Listaamattomien osakkeiden osinkojen verotus

Pörssilistattujen osakkeiden verotus on varsin suoraviivaista, mutta listaamattomien osakkeiden kohdalla se on monimutkaisempaa.

  • Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta 75% on verotonta tuloa ja 25% on veronalaista pääomatuloa 150,000 euroon saakka, olettaen että jaettu osinko on alle 8% osakkeen matemaattisesta arvosta.
  • Matemaattinen arvo lasketaan yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella. Osakkeen matemaattinen arvo saadaan siten, että yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan osakkeiden lukumäärällä.
  • 150,000 euron raja on osakaskohtainen ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.
  • 150,000 euron ylimenevästä osasta veroja maksetaan saman verran kuin julkisesti listattujen yhtiöiden osingoista, eli 15% on verovapaata tuloa ja 85% on veronalaista pääomatuloa.

Osinko alle 150,000 euroa listaamattomasta yhtiöstä

Mikko on sijoittanut Invesdorin osakeannista yhtiöön ZXY Oy ja hänen osakkeiden yhteenlaskettu arvo on 25,000 euroa. Hän saa yhtiöstä osinkona 1,500 euroa. Osinko on alle 8% Mikon osakkeiden matemaattisesta arvosta, ja myös arvoltaan alle 150,000 euroa. Näin ollen osingosta 25% eli 375 euroa on veronalaista pääomatuloa ja 30% veroa noudattaen hän maksaa osingoistaan veroja 112,50 euroa.

Osinko yli 150,000 euroa listaamattomasta yhtiöstä

Kaisa on sijoittanut listaamattomaan yhtiöön QWD Oy, hänen omistamiensa osakkeiden matemaattinen arvo on 3,250,000 euroa. Osinkoina hänelle maksetaan 200,000 euroa. Osingon määrä on alle 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, joten osingosta on 25 % veronalaista pääomatuloa 150,000 euroon asti eli 37,500 euroa. Ylimenevästä 50,000 euron osasta on veronalaista pääomatuloa 85% eli 42,500 euroa.  Kaisan veronalainen pääomatulo on yhteensä 80,000 euroa.

Pääomatulona verotettavasta osingosta menee veroa 30 % 30,000 euroon asti ja ylimenevästä osasta 34 %. Pääomatulon veron määrä on 30 % x 30,000 euroa + 34 % x 50,000 euroa eli yhteensä 26,000 euroa.

Osingon arvo yli 8% yhtiön mateemaattisesta arvosta listaamattomassa osakkeessa

Anna on sijoittanut listaamattomaan yhtiöön BBV Oy ja on oikeutettu 50,000 euron osinkoon. Hänen omistamiensa osakkeiden matemaattinen arvo on 100,000 euroa. Anna nauttii myös palkkatuloja. 8 %:n tuotto laskettuna 100,000 euron matemaattiselle arvolle on 8,000 euroa. Tästä määrästä 25 % (2,000 euroa) on veronalaista pääomatuloa, koska se on alle 150,000 euroa.

Tämän osuuden (8,000 euroa) ylittävästä osingosta (46 000 eurosta) veronalaista ansiotuloa on 75 % eli 34,500 e. Loput 11,500 euroa (25 % x 46 000 euroa) on verotonta tuloa.

Vero pääomatulosta 30 % x 2,000 euroa = 600 euroa.

Vero ansiotulosta (Annan oman veroprosentin mukainen vero),

esim. 36 % x 34,000 euroa = 12,240 euroa.

Listaamattomien osakkeiden osakeantien verotus

Sekä listattujen että listaamattomien osakkeiden myyntivoitot verotetaan samalla tapaa, eli kulujen jälkeen osakkeesta saatu myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Osakkeen hankintahinta on yleensä osakkeen ostohinta, mutta niihin voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa.

Osakeannissa merkityistä osakkeista ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, sillä osakkeen uusmerkintää ei katsota arvopaperin verolliseksi luovutukseksi.

Sijoittajana voit osallistua joukkorahoitusanteihin Invesdorin kautta.

  • Kaupallinen yhteistyö
Avaa ilmainen tili ja myy ja osta kryptovaluuttoja alhaisilla välityspalkkioilla.
Kolumnit
Ollekin on vielä aktiivinen
Kuinka tehdä asunnoista kohtuuhintaisia
Artikkelit
Almanakka - Seurantalistapäivitys: Kamux