Kaupallinen yhteistyö

Lisää likviditeettiä Ethereumin steikkaamiseen

Pessi Peura |
Jaa Twiittaa

Markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum sai syksyllä suuren päivityksen, jossa järjestelmän turvaamismekanismi vaihtui työn todisteesta varannon todisteeseen eli steikkaukseen. Nyt luvassa on seuraava merkittävä päivitys, joka tulee tekemään steikkauksesta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon, kun pitkään odotettu steikattujen Ethereumien nostomahdollisuus näkee päivänvalon keskiviikkona 12.4. toteutettavan päivityksen myötä. Viimeisen vuoden aikana Ethereum-verkon päivitykseen liittyvät päivämäärät ovat pitäneet hyvin kutinsa, joten myös tämän päivityksen toteutumista aikataulussa voi pitää varsin todennäköisenä. Ennen päivitykseen ja sen markkinavaikutuksiin syventymistä pohjustan lyhyesti mistä Ethereumissa on kyse ja miten sillä menee. Myös edellinen Sijoitustiedon Merge-päivitystä ja siirtymää louhinnasta steikkaukseen käsittelevä artikkeli toimii hyvänä taustoituksena.

Mainos: Sijoitustiedon yhteistyötarjous Coinmotionille: Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja Ripple (XRP). Kaupankäyntikulut -50% ensimmäisen kuukauden aikana

Merge-päivityksen jälkeen Ethereumin määrä on vähentynyt, kun se ennen sitä kasvoi. Ennusteiden mukaan määrä vähenee myös jatkossa. Lähde: Ultrasoundmoney.com

Ethereum on johtava älysopimusalusta, jota suurin osa hajautetusti toimivista sovelluksista hyödyntää. Valtaosa top100-listan kryptovaluutoista on Ethereum-lohkoketjuun luotuja tokeneita, mikä kertoo osaltaan Ethereumin valta-asemasta. Myös viime vuosina vauhdilla  kasvaneessa NFT-markkinassa sen markkina-asema on dominoiva yli 80 prosentin markkinaosuudella.

Tänä vuonna kryptomarkkinan suurena puheenaiheena ovat olleet Ethereumin päälle rakennettujen niin kutsuttujen Layer 2-verkkojen julkaisut ja niiden omien tokenien liikkeellelaskut. Maaliskuussa Layer 2-verkko Arbitrum julkaisi oman ARB-tokeninsa ja jakoi yli miljardin dollarin arvosta tokeneita verkkoa ahkerasti käyttäneiden yli 600 000 lompakon kesken. Tämän airdropin (kryptovaluuttojen ilmainen jakelu) seurauksena mielenkiinto myös muita Layer 2-verkkoja ja niiden mahdollisia tokenien liikkeellelaskuja ja airdroppeja kohtaan on kasvanut huimasti, kun käyttäjät pyrkivät varmistamaan paikkansa airdroppien saajien joukossa. Airdroppien osalta ei tyypillisesti etukäteen kerrota, että millä perustein niitä tullaan jakamaan, mutta yleensä saajina ovat olleet kyseisen verkon ahkerat käyttäjät. Merkille pantavaa on, että Arbitrumissa kuten muissakin Ethereumin päälle rakennetuissa verkossa transaktiot maksetaan Ethereumilla järjestelmän oman tokenin sijaan, joten Layer 2-verkkojen runsas käyttö kasvattaa Ethereumin käyttöä ja kysyntää.

Pureudutaan seuraavaksi lähestyvän Shapella-päivityksen sisältöön ja sen markkinavaikutuksiin. Alunperin Shanghai-nimellä työstetty päivitys sai uuden nimen päivityksen laajennuttua koskemaan Ethereum-verkon eri tasoja. Kehittäjät uskalsivat lukita päivämäärän Goerli-testiverkossa tehtyjä testien onnistuttua suunnitellusti. Päivityksen näkyvin vaikutus Ethereumin käyttäjille tulee olemaan steikattujen ethereiden nostojen vaiheittainen mahdollistuminen. Kaikki steikkaajat eivät voi nostaa varojaan pois kerralla, sillä nostamista on rajattu verkon turvallisuuden takaamiseen vedoten. Tuskin kaikki haluaisivatkaan tehdä heti nostoa, mutta tulevien nostojen määrä on kuitenkin olennainen tekijä markkinavaikutusten kannalta ja tietysti merkittävä spekuloinnin kohde päivityksen lähestyessä.

Suuri steikattujen ethereiden nostoryntäys ja niiden dumppaus markkinoille vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiselle useasta syystä. Ensinnäkin steikkaajat ovat voineet jo nyt hankkia likviditeettiä hyödyntäen niin kutsuttuja likvidin steikkauksen malleja. Steikkaajat ovat voineet vaihtaa steikatut etherinsä niitä vastaan luotuihin stETH-tokeneihin ja näin realisoida tarvittaessa steikattuja varojaan. Niinpä myyntipainetta kokeneet steikkaajat ovat voineet jo tehdä likvidointeja tarvittaessa, vaikkakin suuremmalla kitkalla ja kuluilla kuin tulevaisuudessa. Toinen merkittävä myyntipainetta rajoittava tekijä on nostojen rajoittaminen 57 600 päivässä, mikä tuo myyntiin nykyisellä kurssitasolla korkeintaan 100 miljoonan dollarin edestä etheriä päivässä. Määrä on varsin maltillinen suhteessa lähes 10 miljardin päivittäisiin vaihtovolyymeihin suhteutettuna.Steikkausmäärän kasvu kiihtyi maaliskuun aikana ylittäen 15% kaikista kierrosta olevista ethereistä. Lähde: Dune, hildobby

Nostojen vapautuminen tarkoittaa parempaa likviditeettiä steikkaukseen, kun varoja ei enää tarvitse lukita määrittelemättömäksi ajaksi. Päivitys tekee steikkauksesta houkuttelevampaa ja sen lähestyessä steikkauksen suosio onkin ollut jatkuvassa kasvussa. Myös meillä Coinmotionilla päivityksen toteutuminen on ollut kynnyskysymys steikkauksen tarjoamiseksi asiakkaillemme. Emme tule lisäämään steikkausta valikoimaan välittömästi päivityksen jälkeen, mutta selvitystyö toteutustavasta on jo käynnissä ja steikkauksen lanseeraaminen kuuluu meidän tulevaisuuden suunnitelmiin.

Päivityksen markkinavaikutukset

Shapella-päivitys on positiivinen uutinen Ethereumin kehitykselle, joten markkinavaikutusten voisi odottaa olevan pitkällä aikavälillä positiivisia. Ethereumin kurssissa nähtiin päivityksen aikataulun julkaisun jälkeen pientä nousua, joka on jatkunut h-hetken lähestyessä. Päivityksen jälkeisten markkinareaktioiden arvioimeksi tarkastellaan ensin miten kävi edellisen Merge-päivityksen kohdalla. Ennen syksyn Merge-päivitystä Ethereumin kurssi nousi voimakkaasti useiden viikkojen ajan ennen päivitystä. Päivitys onnistui suunnitellusti, mutta siitä huolimatta kurssi lähti pitkään laskuun sen jälkeen. Syksyllä sijoittajat spekuloivat Ethereumilla ennen päivitystä ja möivät sen onnistuessa “sell the news” hengessä.

Tällä kertaa päivitystä edeltävä nousu ja myötuulta tuonut spekulaatio on jäänyt huomattavasti vaimeammaksi, mihin löytyy monia selityksiä. Ensinnäkään päivitys ei ole huomioarvoltaan läheskään yhtä suuri kuin Merge. Toisekseen tehtävät muutokset aiheuttavat markkinaan epävarmuutta lukituksesta vapautuvien ethereiden aiheuttaman myyntipaineen osalta. Olisin odottanut kurssin jopa laskevan päivityksen lähestyessä, mutta kryptomarkkinan yleinen noususuhdanne on pitänyt suunnan toistaiseksi ylöspäin. Jonkinlainen myyntiaalto päivityksen jälkeen vaikuttaa silti todennäköiseltä ellei bitcoin jatka seuraavina päivinä kovaa rallia ylöspäin vetäen koko markkinan mukanaan. Mikäli päivitys onnistuu hyvin ja steikkaajien aiheuttama myyntipaine jää vähäiseksi, niin Ethereumin ja sen päälle rakennettujen hajautettujen palveluiden tokenien vahva rynnistys kevään aikana ei yllättäisi. Ennen sitä voi kuitenkin olla tarjolla ostopaikkoja päivitystä seuraavan mahdollisen notkahduksen myötä.Pessi Peura / Coinmotion

Mainos: Sijoitustiedon yhteistyötarjous Coinmotionille: Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja Ripple (XRP). Kaupankäyntikulut -50% ensimmäisen kuukauden aikana

YouTube

Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava

Kolumnit

Markkinanäkymät kesällä 2024

Mikko Mäkinen
13.6.2024
east Lue lisää
Kolumnit

Laillinen turnauspokeri olisi pelastettavissa

Aki Pyysing
9.6.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Analyysissa Nokian Renkaat: Entisen laatuyhtiön testitulokset eivät riitä Seurantalistalle

Almanakka
7.6.2024
east Lue lisää