Olet täällä

Artikkelit

Kuluvan vuosikymmenen disruptoivia trendejä syynissä

ARK Investment, joka sijoittaa disruptoiviin teknologioihin, on julkaissut “Big ideas 2021”- raporttinsa. ARK uskoo kuluvan vuosikymmenen värittyvän uusien teknologioiden mukanaan tuomina muutoksina. Raportissa firma ottaa katsauksen tulevan vuosikymmenen merkittävimpiin teknologioihin. Seuraavassa yhteenveto raportista.

Syväoppiminen: Syväoppiminen on tekoälyn muoto, jossa yhtiöt voivat käyttää dataa tehdessään softaa.

 • Keskustelevat tietokoneet, itseohjautuvat autot ja kuluttajasovellukset (TikTok).
 • Laitteiston ja softan hinnat ovat laskussa, mutta tekoälyn koulutusmallien kustannukset tulevat nousemaan satakertaisesti 100 miljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä (GPT-3, AlphaFold 2).
 • OpenAI:n GPT-3 on ensimmäinen tekoäly, joka ymmärtää kieliä.

Markkina-arvo: Syväoppimisen arvo tulee nousemaan kahdesta biljoonasta dollarista 30 biljoonaa dollariin , mikä vastaa 17 prosentin vuosittaista kasvua (CAGR).

Datakeskuksien prosessorit: Halvemmat ja tehokkaammat prosessorit tulevat dominoimaan.

 • ARM/RISC-V-prosessorit tulevat korvaamaan Intelin x86-arkkitehtuurin, ennakoidun markkinaosuuden ollessa vuosikymmenen lopulla 71 prosenttia.
 • 82 prosenttia valmistajien tietokoneista (Microsoft, Apple) tulee käyttämään ARM:n prosessoreita.
 • Kiihdyttäjät, erityisesti GPU, tulevat dominoimaan olemaan dominoiva prosessori datakeskuksissa.

Markkina-arvo: CPU liikevaihto 19 miljardia dollaria, serveriliikevaihto 100 miljardia dollaria ja kiihdyttäjä (GPU) liikevaihto 41 miljardia dollaria.

Virtuaaliset maailmat: Videopelit, lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR).

 • Videopelien sisäisten ostosten liikevaihto on kasvanut 20 prosentista 75 prosenttiin.
 • Snapchatin, Facebookin ja Applen AR-työkalut voivat skaalautua 130 miljardin dollarin vuosittaiseksi liikevaihdoksi.
 • VR:n tulee saavuttaa täydellinen ihmisimmersio tavanomaisen tietokoneen hinnalla sen laajamittaiseksi käyttöön ottamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Markkina-arvo: Globaali pelimarkkina tulee kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana vuositasolla 16 prosentin tahtia, nousten 365 miljardiin dollariin. AR- ja VR-liiikevahdot tulevat nousemaan 28 miljardiin samalla aikajaksolla.

Digilompakot: Tavanomainen pankkijärjestelmä joutuu paineen alle esimerkiksi Venmon, PayPalin ja Cash Appin ansiosta. Digilompakot tulevat olemaan keskeinen elementti kaupankäynnissä.

 • Kiinassa mobiilimaksut ovat 2,5-kertaisia verrattuna maan BKT:een.
 • Seitsemässä vuodessa Cash Appilla ja PayPalilla on 60 miljoonaa aktiivista käyttäjää, eli saman verran kuin JP Morganilla on käyttötiliasiakkaita.
 • Tavanomaiset pankit käyttävät 1 000 dollaria yhden asiakkaan hankkimiseen, digilompakoiden käyttäessä vain 20 taalaa.

Markkina-arvo: ARK ennustaa vuoteen 2025 mennessä 230 miljoonan asiakkaan tuovan 4,6 biljoonaa dollaria arvoa.

Bitcoinin perusteet ja instikoiden mukaantuleminen: Bitcoin on nousemassa arvon säilyttäjäksi digitaalisessa rahajärjestelmässä.

 • Marraskuussa 2020 noin 60 prosenttia Bitcoinin tarjonnasta oli omistajien lompakoissa sen sijaan, että ne olisivat olleet markkinoilla kaupan. Bitcoin-markkina on pitkäjänteinen.
 • Yhtiöt kuten Tesla ovat lisänneet Bitcoinia taseisiinsa arvon säilyttäjänä.
 • Instituutioiden hajauttaessa 2,5-6,5 prosenttia Bitcoiniin, voisi sen hinta nousta 200,000 ja 500,000 dollarin välille.

Markkina-arvo: Tällä hetkellä Bitcoinin markkina-arvo on noin biljoona dollaria, ja sillä on potentiaalia saavuttaa kullan markkina-arvo 10 biljoonaa dollaria.

Elektroniset ajoneuvot: Elektroniset ajoneuvot ovat jatkuvasti aiempaa kustannustehokkaampia ja akkuteknologia saavuttaa suorituskykyä ja skaalaa.

 • Elektronisten ajoneuvojen kysyntä kasvoi 33 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020.
 • Akkujen hinnat ovat laskeneet 28 prosenttia.
 • Elektronisen ajoneuvon omistamisen kulut ovat verrattavissa perinteisen ajoneuvon kustannuksiin.

Markkina-arvo: ARKin arvion mukaan elektronisia ajoneuvoja voidaan myydä vuonna 2025 noin 40 miljoonaa kappaletta. Se vastaisi biljoonan dollarin markkina-arvoa.

Automaatio: Robotit tulevat olemaan vaikuttavassa roolissa eri toimialojen tuottavuudessa.

 • ARK arvioi robottien määrän nousevan 20 robotista per 10 000 työntekijää 180 robottiin per 10 000 työntekijää.
 • Korkeammat palkat, alhaisemmat hinnat, korkeammat katteet ja suuremmat investoinnit ovat automaatiomuutoksen seurauksia.

Markkina-arvo: Viisi prosenttia tai 1,2 biljoonaa dollaria voidaan lisätä USA:n BKT:een seuraavan viiden vuoden aikana robottien ansiosta.

Autonomiset kyytipalvelut: Tämä avaa massiivisen tilaisuuden tehokkailla kuljetuksille kaikilla sektoreilla sekä teillä että ilmassa. Kuluttajien ei enää tarvitse omistaa ajoneuvoja ja he voivat säästää aikaa olemalla tuotteliaampia muissa aktiviteeteissa.

 • Vuodesta 1934 lähtien kulut per maili ovat olleet 0,70 dollarin tietämillä. Vuoteen 2025 mennessä autonomisen ajamisen ansiosta ne voivat laskea 0,25 dollariin.
 • Autonomiset kyyditykset voivat johtaa 50 prosentin katteisiin.
 • Mikäli Tesla lanseeraa autonomiset kyytipalvelut ensi vuonna, voi autonomisten kyytipalvelujen adoptointi nousta 20 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Markkina-arvo: ARK uskoo vuosittaisten tuottojen nousevan 1 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä. Autojen valmistajat voivat tuottaa 250 miljardia dollaria tuottoja samalla aikavälillä.

Toimitusdronet: Aiemmin mainitut teknologiat tulevat kiihdyttämään myös dronien kaupallista käyttöä. Ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen kustannukset tulevat muuttumaan dramaattisesti.

 • 10 mailin (16 kilometrin) toimitus dronella tippuu 7,80 dollarista (kauko-ohjattuna) 0,25 dollariin (autonominen).
 • Autonomisia droneja tullaan käyttämään lääke- ja tavaratoimituksiin ja kaupallisiin tarkoitukseen kuten tarkastuksiin.

Markkina-arvo: Dronetoimitukset tulevat tuottamaan 50 miljardia dollaria liikevaihtoa, 14 miljardia laitteistomyyntinä ja 3 miljardia kartoitusmyyntinä vuoteen 2025 mennessä.

Maan kiertorata: Avaruustoimiala on muuttumassa valtioiden tukemista toimijoista globaaliksi kilpailluksi toimialaksi uudelleenkäytettävien rakettien ja satelliittiteknologian ansiosta.

 • Raketin laukaisemisen kustannukset vuonna 2016 olivat 14,000 dollaria per kilo. Nykyään kustannukset uudelleenkäytettävien rakettien ansiosta ovat noin 2,000 dollaria per kilo, mikä vastaa 85 prosentin leikkausta kuluihin.
 • Alhaisemmat laukaisukustannukset mahdollistavat enemmän satelliitteja alemmille kiertoradoille. Niillä voidaan parantaa internetyhteyksiä. Suunnitelmissa on 25 000 aktiivista satelliittia.
 • Hypersooninen matkailu on myös kriittinen uudistus globaalissa taloudessa. Pitkät lentomatkat suurten kaupunkien välillä voivat lyhentyä kahteen tai kolmeen tuntiin.

Markkina-arvo: ARKin arvioiden mukaan satelliittiyhteydet voivat tuottaa keskipitkällä aikavälillä 100 miljardia dollaria vuosittaista liikevaihtoa.

3D-printtaaminen:  3D-printtaaminen on optimoinut designia ja tuotteen tuotantoa kiihtyvällä tahdilla.

 • Toimialan alkuvaiheet keskittyivät prototyyppien suunnitteluun. Seuraava vaihe tulee olemaan kuluttajatuotteiden massatuotanto.
 • 3D-printatuista lopputuotteista tulevat eniten hyötymään lento- ja avaruusteollisuudet, puolijohteiden valmistajat sekä terveydenhuolto.
 • 3D-printtaaminen ja tekoäly tulevat yhtymään tuottaen uniikkeja designeja, jotka eivät olisi mahdollisia tavanomaisella tuotantokyvyllä.

Markkina-arvo: Markkina tulee vuositasolla kasvamaan 60 prosenttia nostaen liikevaihdon vuositasolla 12 miljardista 120 miljardiin dollariin.

Long Read Sequencing: LRS-teknologia keskittyy kartoittamaan ihmisen geeniperimää, sen tarkoituksena on ymmärtää geenien rakenne ja toiminta.

 • Ihmisen koko geeniperimän sekvensointi LRS-teknologialla tulee laskemaan kymmenen vuoden takaisesta 100 000 dollarista 200 dollariin.
 • Syövät, harvinaiset taudit ja perinnölliset taudit tullaan ymmärtämään ja kartoittamaan syväoppimisalgoritmien avulla.

Markkina-arvo: Koko LRS-markkinan arvo tulee vuonna 2025 olemaan noin 5 miljardia dollaria.

Monisyöpäseulonta: Syövän havaitseminen ajoissa tulee pelastamaan monia ihmishenkiä. Nestemäiset näytteet, kuten verikokeet, tulevan tarjoamaan tehokkaan ja noninvasiivisen tavan seuloa monia eri syöpiä samanaikaisesti.

 • Nestemäisten näytteiden analysoinnin kustannukset tulevat laskemaan 30 000 dollarista 250 dollariin koneoppialgoritmien ansiosta.
 • 1500 dollarin testit avaavat monisyöpäseulonnan iäkkäämmälle riskiryhmälle ja laajentuu muihin ryhmiin pelastaen 1,4 miljoonaa henkeä vuosittain.

Markkina-arvo: Monisyöpäseulonnan odotetaan kasvavan 150 miljardin dollarin kokoiseksi markkinaksi vuoteen 2025 mennessä.

Solu- ja geeniterapia: Geeniterapiahoito kiinteille kasvaimille ja geneettisille häiriöille on kaupallisesti alkuvaiheissaan.

 • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on toistaiseksi hyväksynyt 10 geeniterapiaa ja vuoteen 2030 mennessä odotetaan 170 geeniterapiaa hoitamaan kiinteitä kasvaimia, jotka kattavat 88 prosenttia kaikista diagnosoiduista syövistä.

Markkina-arvo: Geeniterapiamarkkinan arvoksi arvioidaan 260 miljardia dollaria.

Miten aiot sijoittaa trendiin, johon uskot eniten seuraavien 5-10 vuoden aikana? Keskustele Sijoitustiedon palstalla.

Voima - kultapohjainen pankkipalvelu
Liity Sijoitustiedon jäseneksi