Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Kiinteistörahoitussalkun hajauttamisen perusteet

Monilta jää kaikki varallisuuden kartuttamisen hyödyt käyttämättä tarpeettomien riskinoton takia. Sijoittaminen on luonteeltaan riskistä puuhaa, mutta riskien rajoittamiseen löytyy ajan hammasta kestänyt strategia: hajauttaminen.

Valittaessa sijoituskohteita useimmiten mielessä pyörivät osakkeet, pankkien tarjoamat rahastot ja pörssilistatut ETF-rahastot.

Joukkolainamuotoiset kiinteistörahoitussijoitukset tarjoavat paitsi verratonta hajautushyötyä, myös houkuttelevia tuottoja maltillisella riskillä.

Käydään ensin läpi sijoitussalkun hajauttamisen perusteet ja tutkitaan sen jälkeen miten sijoittaja voi hajauttaa kiinteistörahoitussalkkunsa Estategurun tarjonnan avulla.

Hajauttamisen perusteet

 1. Hajauttamisen tarpeen ymmärtämien
  Salkun hajauttamisen pääargumentti on salkun riskitason madaltaminen. Mitä vähemmän salkun omaisuusluokat korreloivat keskenään, sitä vähäriskisempi salkku on. Kaikkia munia ei tule laittaa samaan koriin, kuten vanha kansa sanoo.

 2. Riski-tuotto-suhteen tasapainottaminen
  Korkeaa tuottoa tarjoavat sijoitukset sisältävät myös enemmän riskejä. Osan salkusta voi sijoittaa aggressiivisemmin ja loput konservatiivisempiin kohteisiin pääoman suojaamiseksi pitkällä aikavälillä.

 3. Käteispuskurin tärkeys
  Finanssiekspertit kehottavat pitämään kuuden kuukauden elinkustannusten verran käteisenä pankkitilillä pahimman varalle. Näin sijoittaja voi paremmin välttyä sijoitusten likvidoimisen tarpeelta ja toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden hyötyä markkinoiden alennusmyynneistä.

 4. ETF-rahastot osakepoiminnan sijaan
  Kaikilla markkinoilla näkymättöminä vastapuolina ovat markkinoiden ammattilaiset. Ellei sijoittajalla ole satoja tunteja aikaa tutkia eri osakkeita, paras vaihtoehto lienee sijoittaa osakkeisiin sijoittaviin ETF-rahastoihin. Se myös vähentää salkun osakeosuuden volatiliteettia.

 5. Robo-avustaja on tukenasi
  Robo-avustaja on tekoälyversio perinteisestä varainhoitajasta. Pientä maksua vastaan robo hoitaa sijoituspäätökset puolestasi antamiesi kriteerien mukaan, pääasiassa matalan kustannusten ETF-rahastoihin.

 6. Ota kosketus kiinteistömarkkinoihin
  Hyvin hajautettu salkku on epätäydellinen ilman sijoitusta kiinteistömarkkinoille. Sijoitukset kaupunkikiinteistöihin ovat tarjonneet houkuttelevaa tuottona hyvin pitkällä aikavälillä ja tuottavat erinomaisesti inflaation aikana. Asuntomarkkinoilla on myös tapana toipua taantumista verraten nopeasti. Kiinteistöt eivät yleisesti korreloi osakkeiden tai velkakirjojen kanssa. Täytyy toki muistaa, että talouden ollessa kriisissä ei yksikään omaisuusluokka ole turvassa.

 7. Tasapainota salkkusi vuosittain
  Salkun tasapainottamisessa sijoittaja muuttaa salkkunsa painotukset halutuiksi, mikäli ne vuoden aikana ovat poikenneet suunnitellusta jakaumasta riskiprofiilin säilyttämiseksi.

Kiinteistösalkun hajauttaminen

Kuka tahansa sijoittajamestari toteaisi, että riskien hallitsemiseksi salkun hajauttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sillä ei välttämättä äkkirikastu kuten sijoittamalla yhteen osakkeeseen voi parhaassa tapauksessa tapahtua, mutta silloin pääoma on paremmin turvassa ja kasvaa tasaisesti vuosien ja vuosikymmenten saatossa.

Samaa pätee myös hajauttamiseen tietyn omaisuusluokan sisällä. Kiinteistörahoitus on yksi suuri kokonaisuus, mutta sen sisältä löytyy runsaasti mahdollisuuksia salkun kiinteistöosuuden riskien hallitsemiseksi.

Oletetaan, että sijoittajalla on 1 250 euroa panostettavana salkun kiinteistöosuuteen. Helppo ratkaisu olisi laittaa koko summa kiinni yhteen lainaan yli 10 prosentin korkotuotolla. Tämä voi säästää aikaa ja vaivaa, muttei ole hajautushyötyjen kannalta viisain ratkaisu.

Estateguru suosittelee kiinteistösalkkuun vähintään 25 eri projektia, sekä ammattilaisille että vasta-alkajille.

Yhtiö tarjoaakin laajalla skaalalla erilaisia joukkolainoja, joista voi muodostaa haluamansa kokonaisuuden.

Estategurulla on Auto-invest-toiminto, jota käytiin läpi edellisessä artikkelissa. Yhtiö kuitenkin neuvoo aloittelevien kiinteistösijoittajien tutustuvan eri lainoihin ilman Auto-Investiä, sillä muodostamalla lainoista omia näkemyksiä ja kokemuksia sijoittaja voi paremmin asettaa kriteerit Auto-Investille myöhemmässä vaiheessa.

1 250 euron sijoitettavalla summalla ja 50 euron minimisijoituksella sijoittaja voi rakentaa kattavan, tuottavan ja riskiprofiililtaan maltillisen kiinteistöpaketin sijoitussalkun ytimeen.

Kiinteistösalkun voi hajauttaa neljällä eri tavalla:

 1. Hajauttaminen eri lainanottajien kesken
  Estategurun kautta lainaa hakevat yhtiöt ovat perinteisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Lokakuuhun 2020 mennessä uniikkeja lainanottajia oli 508, joista 204 lainaajaa oli hakenut yhtä lainaa ja 304 useampaa lainaa.
  Kukin Estategurun alustalla tarjolla oleva projekti sisältää perusteellisen kuvauksen ja tiedot lainanottajasta, sekä katsauksen yrityksen aiemmin Estategurun kautta ottamista lainoista ja niiden takaisinmaksutiedoista. Sijoittamalla mahdollisimman moneen eri lainaajaan sijoittaja pienentää kiinteistösalkkunsa riskiä. Ajan myötä tietyt lainaajat muodostuvat tutuiksi ja turvallisemmiksi, jolloin niihin voi panostaa aggressiivisemmin.

 2. Hajautus eri kiinteistötyyppeihin
  Suurimmalla osalla Estategurun tarjoamien lainojen taustalla on ensiluokkainen kiinteistölaina, jonka vakuutena on kiinteistöjä. Eri kiinteistötyyppeihin hajauttamalla voi entisestään vähentää salkun riskiä ja se suojaa toimialakohtaisia laskusuhdanteita vastaan. Hajauttaa voi liike-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen kesken.

 3. Hajautukset eri lainatyyppeihin
  Estategurun lainanottajat operoivat talouden monilla eri osa-alueilla ja tarvitsevat erilaisia rahoitusratkaisuja. Nykyisellään 37 prosenttia rahoitettavista lainoista tukee kiinteistökehitysprojekteja, 33 prosenttia käytetään siltalainoihin ja loput 29 prosenttia Estategurun myymistä lainoista koostuu erilaisista käyttöpääomalainoista tuotantoon, logistiikkaan, hotelleihin, autokorjaamoihin ja niin edelleen.

 4. Maantieteellinen hajauttaminen
  Estateguru toimii laajalti Euroopan eri maissa, kuten Suomessa, Virossa, Latviassa Espanjassa, Portugalissa, Ruotsissa, Saksassa ja muissa Keski-Euroopan avainvaltioissa.
  Lainat voi hajauttaa tasaisesti eri valtioihin, jolloin maakohtainen riski pienenee merkittävästi.
  Esimerkkinä hajautuksesta voidaan ottaa Viro. Ensimmäinen laina maahan voi olla kehityslaina, jonka vakuutena on asuinkiinteistö. Toinen laina voi olla siltalaina, jonka vakuudeksi on asetettu liikekiinteistö ja kolmantena bisneslaina, jonka vakuutena toimii teollisuuskiinteistö.

Näin hajauttamalla kiinteistösalkun nousee hajautuspisteytys erittäin korkealle. Estategurun sivustolta voi seurata omaa hajautusprofiilia yhtiön tarjoaman analyysin avulla.

Hyvin hajautettua kiinteistösalkkua ei rakenneta päivässä tai viikossa, vaan se vaatii aikaa ja sopiviin tilaisuuksiin tarttumista.

Sijoittajan tuntiessaan itsensä tutuksi Estategurun alustan ja tarjonnan suhteen, on aika ottaa Auto-Invest avuksi. Auto-Investin kaikki hyödyt saa valjastettua 250 euron kuukausittaisella sijoituksella, mutta jo 50 euron minimillä saa helposti rakennettua hyvin hajautetun kiinteistörahoitussalkun.

Estateguru

Uusin osavuosikatsauskalenteri
Liity Sijoitustiedon jäseneksi