Artikkelit, Kaupallinen yhteistyö

HCP Quantin huimien tuottojen takana syklinen muutos kasvusta arvoon

Johannes Ankelo |
Jaa Twiittaa

Salkunhoitaja Pasi Havian kanssa keskustellessa ei jää epäselväksi miehen intohimo tilastoperusteista arvosijoittamista kohtaan. Yhtenä Helsinki Capital Partnersin vanhemmista osakkaista Havialla on ihoa pelissä myös perustamassaan ja miehittämässään HCP Quant-rahastossa. Rahaston kvantitatiivinen arvostrategia on varsinkin Suomessa uniikki.

Rahastonhoitajan systemaattisuus

Havia aloitti sijoitusuransa passiivisena indeksisijoittajana ja alkoi sen myötä perehtyä tarkemmin arvosijoittamiseen bloginsa kautta. Mitä syvemmälle mies pureutui arvosijoittamisen maailmaan, sitä enemmän hän näki siinä järkeä. Tämä antoi kipinää kaivaa arvosijoittamisesta esiin omaa nicheä, joka voisi tarjota kilpailuetua markkinoilla. Tutkimuksen tie johti kvantitatiiviseen arvosijoittamiseen, joka poistaa ihmisten tunteet pois pelistä, mikä puolestaan auttaa sijoittajaa tekemään optimaalisempia päätöksiä. Havian omana vahvuutena sijoittamisessa on todennäköisyyksien ymmärtäminen sekä kurinalainen systemaattisuus.

James Montierin arvosijoittamiseen perustuva kirja ja kirjoitukset olivat iso vaikuttaja muutokselle aktiivisempaan arvosijoittamiseen, sillä ne nojautuvat sijoittamisen kvantitatiiviseen puoleen tilastojen ja numeroiden pohjalta. Tämä puolestaan sopi Havian IT-taustaan ja kiinnostuksen kohteisiin. Tutustumalla erilaisiin kvantitatiivisiin metodeihin Havia löysi risteymiskohdan omille tietotaidoilleen sekä arvosijoittamiselle. Tuloksena syntyi HCP Quant-erikoissijoitusrahasto.

HCP Quantin tausta ja strategia

Suomeen rekisteröityjä kvantitatiivisen arvosijoittamisen rahastoja saa etsiä suurennuslasin avulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana arvoon sijoittavien rahastonhoitajien ovet ovat käyneet tiuhaan. Yksi harvoista jäljellä olevista aktiivisesti hoidetuista kvantitatiivisen arvosijoittamisen rahastoista, ellei jopa ainoa, on nimenomaan Havian tiimeineen hoitama HCP Quant-rahasto.

HCP Quant sijoittaa algoritminsa tekemien sijoituspäätösten perusteella maailmanlaajuisesti sekä kehittyvien että kehittyneiden markkinoiden pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Rahasto valitsee parhaat yhtiöt kymmenien tuhansien joukosta ja poimii lukuisien objektiivisten mittareiden perusteella aliarvostettuja yhtiöitä. Systemaattinen kvantitatiivinen arvosijoitusmetodi on todistetusti pitkässä juoksussa biitannut yleisen markkinatuoton.

HCP Quantin kilpailuetu koostuu kolmesta tekijästä:

  1. Arvoanomalia - Pitkässä juoksussa arvosijoittaminen on peitonnut kasvuyhtiöihin sijoittamisen. Arvo- ja kasvuosakkeiden suhteelliset tuotot vaihtelevat syklien mukaan.
  2. Kokoanomalia - Quantin arvonichen toinen perusta on pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sijoittaminen. Historiallisesti pienemmät yhtiöt ovat tuottaneet paremmin kuin suuret yhtiöt. Viimeiset kymmenen vuotta on ollut harvinainen jakso, sillä isokokoiset kasvuyhtiöt ovat tuottaneet parhaiten. Viimeisen kahden vuoden aikana balanssi on kuitenkin ollut muutoksessa ja vaaka on alkanut kallistua arvo-osakkeiden puolelle.
  3. Keskitetty strategia - Sen sijaan, että rahasto sijoittaisi satoihin tai jopa tuhansiin osakkeisiin, esimerkiksi ETF-rahastojen tapaan, HCP Quant keskittää sijoitukset 20-30 eri yhtiöön. Suuressa hajautuksessa sekä arvo- että kokoanomalian vaikutus laimenee. Yhtiöiden määrää lisätessä täytyy väkisinkin sijoittaa suurempiin yhtiöihin ja samalla arvostuskertoimet alkavat nousta. Keskitetyssä strategiassa saa huomattavasti paremmin altistusta selkeästi halvempiin ja pienempiin yhtiöihin. Havian painottamaa reilua altistusta pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ei saa muuten, kuin keskittämällä sijoituksensa. ETF-arvo-osakerahastot voivat parhaimmillaan kallistua arvon puoleen, mutta kokonsa ansiosta eivät voi saada puhdasta altistusta arvo-osakkeisiin pienen ja ketterämmän HCP Quantin tapaan. Monessa arvo-osake-ETF:ssä on esimerkiksi samoja osakkeita kuin kasvuosake-ETF:ssä, mutta vain eri painoin ja toisinpäin.

Yleisesti kvantitatiivisessa arvosijoittamisessa analysoidaan fundamenttidataa, kuten yhtiön tulosraportteja sekä muuta taloudellista ja järjestämätöntä dataa parhaiden sijoituskohteiden löytämiseksi. Apuna kvantitatiivisessa sijoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi tilastotiedettä, käyttäytymistieteellistä rahoitusta, luonnollista kielen käsittelyä ja koneoppimista.

Kvantitatiivinen sijoittaminen yhdistää tietokoneiden avulla hyödynnettävän mallintamisen rahoitusteorioihin.

Arvorahaston haasteita ja onnistumisia

Haasteena arvo-osakkeiden valinnassa Havia mainitsee arvoansan. Arvo-osakkeen nousun takana on usein aktivoitunut katalyytti yhtiössä, mikä on auttanut kääntämään osakkeen suunnan. Havia käyttää apunaan momentumia arvoansojen välttämiseksi. Momentumin avulla rahastonhoitaja voi arvioida onko osake poikennut trendiään selvästi korkeammalle.

Kaikista arvoyhtiöistä löytyy muiden osakkeiden tapaan ongelmia, eli myös arvoyhtiöt ovat harvoin ihannetapauksia sijoittamisen suhteen. Arvoyhtiöillä on usein erilaisia ongelmia kasvuyhtiöihin verrattuna ja juuri tästä syystä ne ovat hinnoilteltu huokeaksi. Kun yhtiöön on hinnoiteltu paljon negatiivista sisään, voivat jo odotettua vähemmän huonot uutiset kääntää yhtiön kurssin nousuun. Kasvuyhtiöiden tapauksessa tilanne on päinvastoin, sillä pienikin takaisku optimistisiin odotuksiin voi olla riittävä kääntämään osakkeen hinnan laskuun.

Ratkaisuna on oppia löytämään ne osakkeet, joiden arvostus on lyöty matalalle ja joista arvo alkaa purkautua positiivisten uutisten alkaessa virrata.

Rahastonhoitajana Havian pahimmat hudit ovat sattuneet osakkeiden ajautuessa stop-lossiin, jonka hän on asettanut -20 prosentin tappiotasolle. Stop-lossilla toki samalla rajoitetaan yhtiökohtaista riskiä salkussa. Stop-lossiin osumiset voivat johtuvat myös markkinan yleisestä paniikista, kuten esimerkiksi pandemiapaniikin pahimpina hetkinä, eikä pelkästään yhtiökohtaisista tekijöistä johtuen.

Parhaimpina onnistumisina Havia mainitsee rahaston yhtiöihin kohdistuvat yritysostot, joita on historiallisesti tapahtunut muutaman kerran vuodessa. Rahaston sijoittaessa huokeisiin osakkeisiin, voivat suuremmat yhtiöt kiinnostua rahastoon kuuluvista yhtiöstä ja tehdä niistä julkisen ostotarjouksen. Yritysostojen positiivinen riski voidaan mainita etuna sijoitettaessa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin.

HCP Quant on viimeisen vuoden aikana tehnyt kovaa jälkeä ja samoin tammikuun tuloksella. Havia kruunattiin kolmantena kuukautena peräkkäin globaalien small- ja midcap-osakkeisiin sijoittavien osakerahastojen tuottavimpana salkunhoitajana Citywiren rankingissa.

Arvo- ja kasvuosakkeiden syklisyys

Viime vuonna arvoyhtiöt tuottivat kasvuyhtiöitä paremmin, mutta siitä huolimatta niiden arvostukset laskivat siitä. Arvo- ja kasvuyhtiöiden suhteellisen arvostusero kasvoi entisestään. Tätä voidaan pitää jopa historiallisena erikoisuutena.

Arvoyhtiöiden ylisuoriutumista kasvuyhtiöihin nähden on tällä hetkellä takana noin kaksi vuotta ja HCP Quant on lähes tuplannut arvonsa viimeisen kahden vuoden aikana.

Arvo- ja kasvuosakkeiden syklit ovat historiallisesti olleet noin kymmenen vuoden pituisia, mutta kuten aina, historiallinen kehitys ei takaa tulevaa kehitystä ja tilanne voi herkässä markkinatilanteessa muuttua.

Enemmänkin kyse Havian mukaan on siitä, miten paljon kasvuyhtiöt ovat ylituottaneet arvo-osakkeisiin verrattuna ja milloin ne palaavat lähemmäs historiallista keskiarvoa arvostuserojen suhteen. Pörssillä on tapana liioitella reaktioita molempiin suuntiin ja keskiarvoon palautuminen voi olla joko nopeaa tai hidasta. Havian mukaan voi hyvinkin olla edessä seuraavan kahdeksan vuoden aikana arvo-osakkeiden ylituottoa kasvuyhtiöihin verrattuna. Rotaatio lähti jo liikkeelle ja sota tuli mustana joutsenena mukaan peliin, joka voi edelleen ruokkia arvoyhtiöiden agendaa.

Jos kasvuyhtiöillä menee arvoyhtiöitä paremmin, on selkeää, että tällöin Quantin suhteellinen tuotto on kasvuyhtiöitä heikompi.

HCP:lla on tarjolla sykleistä hyötymiseksi Focus-rahasto, joka sijoittaa suuriin kasvuyhtiöihin. Rakenteellisesti on luonnollista, että Quantin tuottaessa paremmin Focus tuottaa heikommin, ja päinvastoin. Sijoittajan vastuulle jää salkun hajauttaminen arvoon ja kasvuun riskiprofiilinsa mukaisesti. Jos allokaatiopäätöksen haluaa jättää HCP-tiimille, onnistuu se HCP Black -multistrategiarahaston kautta. Siinä HCP Quant on tällä hetkellä kaksinkertaisella painolla HCP Focus-kasvuyhtiöihin nähden.

HCP Quantin tuotot ja markkinakatsaus

Tänä vuonna HCP Quant on plussalla suurten indeksien yleisesti ollessa yli kymmenen prosentin luisussa. Viime vuonna tuottoa tuli huimat 47,49 prosenttia, mikä oli samalla rahaston paras vuosi.

Suurin painotus rahastolla on teollisuudessa ja kulutustavaroissa ja -palveluissa.

HCP Quantin viime vuosien menestyksen salaisuutena on nimenomaan ollut rotaation alkaminen kasvuyhtiöistä arvo-osakkeisiin.

Markkina on tällä hetkellä melkoisessa myllerryksessä ja merkittäviä rakenteellisia muutoksia on lupa odottaa. Vallitseva sotatilanne voi laittaa koko markkinarakenteen maailmanlaajuisesti  uusiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Myös korkeammat korot laittavat usein vahvasti vivutetut kasvuyhtiöt tiukemmalle, mikä voi myös koitua arvoyhtiöiden eduksi.

Havia uskoo arvoyhtiöiden tuottavan suhteellisesti hyvin sodan aiheuttaman epävarmuuden aikana. Sotatilanne laittaa samalla koko energiakentän päälaelleen ja pitkävaikutteisia suuria päätöksiä tehdään nyt salamannopeasti. Hän odottaa myös inflaation nousevan edelleen jatkossa ja ne yhtiöt, jotka voivat siirtää kohonneet kustannukset eteenpäin, tulevat olemaan vahvemmilla kuin yhtiöt, joilla ei ole vastaavaa hinnoitteluvoimaa.  Arvoyhtiöt ovat usein tuotantoketjun alkupäässä olevia yrityksiä, kuten esimerkiksi kaivosyhtiöitä, joilla tätä hinnoitteluvoimaa riittää.

Havia uskoo stagflaatioriskin kasvavan työttömyyden noustessa sodan ansiosta ja inflaation jäädessä korkealle keskuspankkien tukeutuessa tuttuun setelielvytykseen. Tämä pistää taloudet tiukille ja rahaa riittää monilla vain välttämättömiin kuluihin Netflixien ja muiden vastaavien ei-tarpeellisten tuotteiden ja palveluiden jäädessä sivuun.

Rahastonhoitaja uskoo nykytilanteen kokonaisuudessaan ruokkivan arvoyhtiöitä.

Osa rahaston yhtiöistä pidetään salaisuutena

Rahastonhoitaja Havia on päättänyt pitää osan rahaston sijoituksista salaisuutena osuudenomistajille. Hän ei halua, että sijoittajat kiinnittävät liikaa huomioita yksittäisiin yhtiöihin, sillä tämä ei ole rahaston ja strategian tarkoitus. Yhtiöiden luoman kokonaisuuden arviointi on rahastoa tarkastellessa huomattavasti tärkeämpää.

Samalla Havia haluaa pitää osan sijoituksistaan salaisuutena, sillä koko salkkua analysoimalla kilpaileva rahastonhoitaja voisi saada selville Quantin perustana olevan strategian, jolloin sen kilpailuetu katoaisi.

Osakkeet tasapainossa sijoitushetkellä

Erikoissijoitusrahastossa, kuten HCP Quantissa, voi Finanssivalvonnan sääntöjen mukaan kahden osakkeen paino salkussa nousta maksimissaan 20 prosenttiin salkusta. Loput yksittäiset osakkeet saavat olla salkussa enimmillään kymmenen prosentin painolla.

Havia haluaa pitää yhtiöt rahastossaan tasapainossa, sillä hän ei halua ottaa näkemystä yhtiöstä laadullisesti tai ajoituksen suhteen. Yhtiö tulee salkkuun tietyllä painotuksella ja jos sen hinta nousee, voi sen paino rahastossa nousta lain ja Finanssivalvonnan säätämien rajojen puitteissa. Puolen vuoden pitoajan kuluttua sijoitus vaihtuisi taas uuteen yhtiöön tasapainotetussa salkussa.

Myyntipäätöksien tekemisestä

Pääsääntöisesti osakkeen pitoaika rahastossa on vain puoli vuotta. Tämä on arvostrategiassa äärimmäisen lyhyt aika pitää yhtiötä. Lyhyt pitoaika johtuu muun muassa osakkeiden momentumin hyväksikäytöstä tuotto-odotusten palautuessa lähemmäs trendiään. Korkeamman momentumin osakkeita valitessa riski osakkeen palautumisesta trendin keskiarvoonsa on kohtuullisen korkea. Tämä puolestaan johtaa lyhyempiin sijoituksiin Quantin strategiassa. Havia on backtestannut strategian itse; pitoaikaa kasvattamalla myös valitun strategian tuotto-odotus laskee.

Puolen vuoden pitoajan jälkeen Havia uudelleenarvioi yhtiön uudelleen osakepoimintaan käytettyjen kriteerien valossa. Jos yhtiö näyttää edelleen hyvältä, eli arvostus on edelleen huokea ja arvonkehitys ollut hyvää, jatkaa se salkussa pidempään, usein vielä toiset puoli vuotta. Heikoimmin suoriutuneet korvataan uusilla yhtiöillä.

Rahasto pitää lupauksensa sijoittajille arvo-osakerahastona

HCP Quantin P/E -luku on vuosien saatossa pudonnut 15 tasoilta noin viiteen.

Rahaston P/B-luku puolestaan on 1,75 tuntumassa.

Vertailun vuoksi S&P500-indeksin P/E on noin 15 ja P/B 2,8.

Salkun tunnusluvuista voidaan täten havaita, ettei se ole koskaan poikennut sijoitustyylistään tai -päämääristään. Rahasto pitää lupauksensa sijoittajille pysyä nimenomaan arvorahastona eikä lähde hairahtelemaan kasvuosakkeisiin syklin käänteen tapahtuessa.

Rahaston koko on tällä hetkellä noin 7 miljoonaa euroa ja sen juoksevat kulut ovat 1,2 prosenttia. Minimisijoitus rahastoon on 5 000 euroa.

HCP Quantin sijoitusstrategia soveltuu parhaiten sellaisille henkilöille, jotka pystyvät kantamaan osakeriskiä. Ymmärrys arvosijoittamisesta ja siitä, että myös markkinoita paremmin toimiviin sijoitusstrategioihin kuuluu alituoton kausia, on suotavaa.

Tutustu HCP Quantiin yhtiön kotisivuilla.

Yhteistyökumppanit ja tarjoukset: Mandatum Trader

Poimi pala Pohjoismaita sijoitussalkkuun. Kaupankäynti nyt alkaen 0,01 % tai min. 1 €.

Exel jakoi oikein

Aki Pyysing
16.6.2024
east Lue lisää

Autopaikkojen vuokrista

Miika Vuorensola
16.6.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Ostopaikka kuluttajatuoteyhtiöissä?

Pentti Jokinen
14.6.2024
east Lue lisää