Olet täällä

Artikkelit

FEDin pöytäkirjan anti odotettua haukkamaisempi

FEDin maaliskuun 16. päiväisen FOMC-kokouksen kommenttien jälkeen jenkkiosakkeet ovat olleet  nousussa ennen viime päivien pudotusta ja bondit puolestaan ovat ottaneet vahvasti osumaa.

Keskuspankin haukkamaisista kommenteista johtuen markkinoiden odottamien koronnostojen määrä on noussut kuudesta yhdeksään lisänostoon tämän vuoden aikana. Todennäköisyys 0,5 prosenttiyksikön koronnostolle toukokuun FOMC-kokouksessa on tällä hetkellä 82 prosenttia.

Samalla koronleikkausodotukset vuosille 2023 ja 2024 ovat nousseet yhdestä leikkauksesta kolmeen.

Samaan aikaan korkokäyrä on vaihtunut taas käänteiseksi, jossa kaksivuotisten bondien yieldi on kymppivuotista korkeampi. Tämä on myös potentiaalinen signaali tulevalle taantumalle.

FEDin Lael Brainard kommentoi maaliskuussa keskuspankin taseen kutistumisen tulevan olemaan paljon rajumpaa kuin markkinaosapuolet osaavat odottaa. Markkinat odottivat kuumeisesti FEDin pöytäkirjasta lisätietoa taseen supistusaikeista.

Tällä viikolla julkistetun FOMC-pöytäkirjan mukaan FED oli odotettuakin haukkamaisempi taseensa kutistamisen suhteen. Tase tulee kutistumaan dollarilla odotettua enemmän, noin 60-90 miljardia dollarilla kuukausittain.

Osallistujat yleisesti hyväksyivät kuukausittaisten 60 miljardin Treasury-bondi- ja noin 35 miljardin dollarin MBS-kattojen olevan todennäköisesti sopivia. Osallistujat yleisesti myös oli yhteisymmärryksessä, että katot voidaan asettaa vaiheittain kolmen kuukauden aikana, tai hieman pidempänä ajanjaksona, mikäli markkinaolosuhteet ovat oikeat.

Useat osallistujat huomauttivat, että verraten korkeat katot tai ei kattoa lainkaan olisivat heille hyväksyttäviä vaihtoehtoja.

Taseen kutistamisen aikataulu tulee näyttämään tällaiselta:

Odotetusti kutistaminen keskittyy kuponkeihin, eikä velkakirjoihin:

Osallistujat keskustelivat tavasta kattojen toteuttamiselle Treasury-arvopaperien suhteen ja roolista, joka FEDin taseessa pitämillä Treasury-velkakirjoilla olisi FEDin komitean suunnitelmissa taseen kutistamiseksi. Suurin osa osallistujista oli sitä mieltä, että olisi sopivaa lunastaa kuponkeja kattorajaan asti kuukausittain ja lunastaa Treasury-velkakirjoja kuukausina, joina kuponkien määrä olisi kattorajan alapuolella.

FOMC myös suunnitteli myyvänsä MBS-arvopapereita (Mortgaged Backed Securities) ajan mittaan:

Osallistujat yleisesti hyväksyivät ajatuksen, että taseen kutistamisen ollessa jo hyvässä vauhdissa olisi aiheellista miettiä MBS-papereiden myymistä, jotta pitkässä juoksussa SOMA-portfolio koostuisi pääsiassa Treasury-arvopapereista.

0,5 prosenttiyksikön korotuksesta FOMC tuumasi seuraavasti:

Monet osallistujat huomauttivat - inflaation ollessa selkeästi komitean tavoitetta korkeammalla, inflaatioriskin jatkuessa negatiivisina ja ohjauskoron ollessa paljon osallistujien pitkän aikavälin odotuksia alempana - että he olisivat suosineet 0,5 prosenttiyksikön korotusta jo tässä (maaliskuun) kokouksessa.

0,25 prosenttiyksikön korotuksesta:

Osa näistä osallistujista kuitenkin indikoi, että johtuen Venäjän hyökkäyksen aiheuttamasta lyhyen aikavälin epävarmuudesta 0,25 prosenttiyksikön kiristys oli aiheellisempi nykyisessä tilanteessa. Monet osallistujat huomauttivat, että 0,5 prosenttiyksikön koronnostot olisivat aiheellisia tulevissa kokouksissa, erityisesti mikäli inflaatiopaineet jatkuvat korkeina tai voimistuvat.

FED on huolissaan epälikvideistä markkinoista:

Likdiviteettitilanne huononi joillakin markkinoilla kokousten välisenä aikana. Markkinoiden syvyys heikentyi Treasury-, USA:n osake- ja öljymarkkinoilla.

Kaupankäyntivolyymit pysyivät normaaleissa rajoissa suurimmalla osalla markkinoista ja nousivat normaalia korkeammiksi Treasury-markkinoilla jakson loppupuolella. Osto- ja myyntikurssien spreadit eivät nousseet merkittävästi suurimmalla osalla markkinoista. Sijoittajat kuitenkin raportoivat ajoittain heikentyneestä likviditeettitilanteesta, mitä voimisti hintojen volatiliteetti ja se saattoi johtaa erityisen suuriin swingeihin Treasury-yieldeissä ja osakkeiden hinnoissa kokousten välisen ajanjakson loppupuolella.

FOMC kommentoi myös Ukrainan sotaa:

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muodosti negatiivisen shokin maailmantalouteen ajamalla raaka-aineiden hintoja ylös, haavoittamalla globaalia riskisentimenttiä ja pahentamalla toimitusketjujen pullonkauloja.

Ulkomaisesta inflaatiosta:

Inflaatio ulkomailla jatkaa nousuaan johtuen palautuvasta globaalista kysynnästä, nousevista energian ja ruuan hinnoista sekä globaalien toimitusketjujen vaikeuksista. Venäjän hyökkäys vaikutti myös osaan näistä inflaatiopaineista.

FED on valmis oppimaan vuoden 2017-2019 taseen kutistamisesta:

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että edellisen taseen kutistamisen opetusten tulee evästää komitean nykyistä lähestymistapaa riittoisien reservitasojen saavuttamiseksi ja että rahamarkkinatilanteen tarkan seurannan ja riittävien reservitasojen indikaattoreiden tulisi ohjastaa kutistamisen vauhtia.

FED on valmis taistelemaan pelkäämäänsä inflaatiota vastaan aggressiivisesti:

Muutaman osallistujan mielestä komitean on paineen alla, sillä korkean inflaation ja inflaatio-odotusten vakiintuessa yleisö alkaisi kyseenalaistaa komitean sitoutumista muokata rahapolitiikkaansa.

FED alkaa valmistautua taseen kutistamiseen, eli Quantitative Tighteningiin (QT), systemaattisen likviditeetin ollessa kokonaisuudessaan 2,5 biljoonaa dollaria.

Keskustele FEDin päätöksistä Sijoitustiedon foorumilla.

Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Liity Sijoitustiedon jäseneksi