Artikkelit

Johdannaiset - Suojausta, spekulointia ja arbitraasia

Sijoitustieto |
Jaa Twiittaa

Johdannainen on rahoitusmaailman tuote, joka nimensä mukaisesti johtaa hintansa kohde-etuuden mukaan. Johdannaiset tarjoavat vipuvaikutuksen kohde-etuuteen, eli sijoituksella johdannaiseen saa suuremman tuotto- ja tappiopotentiaalin kuin suoralla sijoituksella kohde-etuuteen.  Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osake, indeksi, valuutta, joukkovelkakirja tai hyödyke. Eksoottisimpia johdannaisten kohde-etuutuuksia ovat sähkö ja sääilmiöt. Johdannaisia käytetään pääasiasiassa riskienhallintaan ja spekulointiin.

Konservatiivinen sijoittajaguru Warren Buffett on nimittänyt johdannaiset rahoitusmarkkinoiden joukkotuhoaseiksi. Finanssikriisi ei tuonut positiivista valoa johdannaisten maineeseen, sillä monimutkaisiksi johdannaisiksi rakennetut asuntolainapaketit olivat kriisin ytimessä kun markkinat sulivat viime vuosikymmenen lopuksi. Johdannaisilla on kuitenkin monia positiivisia puolia, joita viisas sijoittaja voi käyttää edukseen: johdannaisia voidaan käyttää suojaukseen, esimerkiksi lentoalan yritys voi suojautua öljyn hinnan vaihteluilta futuurien avulla. Toisaalta niillä voidaan vivuttaa sijoitus jolloin pääomaa vapautuu muihin sijoituksiin. Johdannaisten alkuperä on vuosisatojen takana, kun kiinailaiset alkoivat käydä kauppaa riisifutuureilla. 

Johdannaismarkkina

Suurin osa johdannaiskaupan volyymista tehdään nk. OTC-markkinoilla (Over The Counter) kahden osapuolen välisinä sopimuksina. Sopimukset eivät välttämättä ole standardoituja ja niitä voidaan viilailla osapuolten tarpeiden mukaan. Näin tehdään usein kun käydään kauppaa eksoottisilla johdannaisilla suurten markkinaosapuolten välillä. Johdannaiskauppaa käydään myös pörssissä, joissa johdannaissopimukset ovat standardoituja ja niiden ehdot löytyvät pörssien kotisivuilta. OTC-markkina on huomattavasti suurempi kuin julkinen johdannaismarkkina; OTC-markkinoiden johdannaisten nimellisarvo oli 700 biljoonaa US dollaria, kun pörssikaupassa vastaava luku oli 83 biljoonaa US dollaria vuonna 2011. Johdannaisten luottoriski on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin niiden nimellisarvo, joten markkinan koko on siinä mielessä hieman hämäävä eikä sitä voida suoraan verrata esim. osakemarkkinoiden kokoon.

Johdannaisen käyttötarkoitus

Johdannaisia voidaan käyttää useaan eri tarkoitukseen:

  • Suojaaminen: suojaamisella tarkoitetaan positiota, joka vähentää riskiä tai poistaa sen kokonaan kohde-etuudessa. Esimerkiksi maanviljelijä voi vehnään kohdistuvien futuurien avulla suojata tuotantonsa vehnän hinnanvaihteluja vastaan ja "lukita" sen tiettyyn hintasoon.

  • Spekulaatio: johdannaisten avulla voit vivuttaa sijoituksesi tiettyyn kohde-etuuteen ja näin vapauttaa pääomaa muihin sijoituksiin.

  • Arbitraasi: johdannaisten avulla voit myös hyötyä kohde-etuuden ja futuurin hintaeroista, jolloin voi lukita varman tuoton kun hinnoitteluvirhe on riittävän suuri.

Johdannaisten eri tyypit

Optiot

Optio antaa option ostajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan tiettynä hetkenä tulevaisuudessa. Option myyjällä on puolestaan velvollisuus täyttää option sopimusehdot option toteutuessa. Ostaja maksaa myyjälle tästä oikeudesta preemion. Osto-optiolla saa oikeuden ostaa kohde-etuus, kun taas myynti-optiolla saa oikeuden myydä kohde-etuus optiota toteutettaessa. Osto-option ostaja siis uskoo kohde-etuuden hinnan nousevan tulevaisuudessa.

Option hinnoittelu on varsin monimutkaista, sillä kohde-etuuden odotetulla volatiliteetilla on suuri rooli option hintaan. Akateemisissa piireissä käytetty Black-Scholes-hinnoittelumalli on yleisin hinnoitteluun käytetty tapa laskea option hinta, mutta suuret pankit ja instituutiot käyttävät pääasiassa Monte CArlo-simulaatioita optioiden hinnoitteluun. Ensimmäiset pörssikaupat optioilla käytiin vuonna 1973 CBOE-pörssissä (Chicago Board Options Exchange), vaikka optiosopimukset on tunnettu vuosisatoja.

Futuurit 

Futuurisopimuksessa ostaja ja myyjä päättävät kohde-etuutena olevan tuotteen ostamisesta tai myynnistä tiettyyn hintaan tiettynä päivänä tulevaisuudessa. Toteutuspäivänä ostaja on velvollinen ostamaan kohde-etuuden, kun taas myyjä on velvollinen toimittamaan sen. Pörssi toimii futuurikaupoissa välikätenä. Futuureilla kauppaa käydessä ei tarvitse maksaa koko summaa etukäteen, vaan ostaja asettaa vakuuden, joka usein on tietty prosenttiosuus futuurin hinnasta.

Futuurimarkkinoiden tarkoituksena on tarjota markkinaosapuolille mahdollisuus riskienhallintaan kohde-etuudessa. Yritykset ja yksityissijoittajatkin voivat suojatua futuureilla öljyn, vehnän, kaakaon ja monen muun raaka-aineen hinnanheilahteluja vastaan.

Eksoottiset johdannaiset

Eksoottisia johdannaisia ovat muun muassa optioiden ja futuurien sovellukset, swapit, MBS- (Mortgage Backed Securities, asuntolainojen kohdistuvat tuotteet) ja CDS-tuotteet (Credit Default Swap, luottoriskiin liittyvä johdannainen). Näillä tuotteilla käyvät kauppaa normaalisti suuret instituutiot, hedge-rahastot ja investointipankit. 

Eksoottisilla tuotteilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla sillä tuotteet eivät useinkaan ole standardoituja. Niiden hinnoittelu on usein myös erittäin monimutkaista, kuten finanssikriisin aikaan saatettiin huomata. MBS- ja CDS-tuotteiden yhdistelmät olivat markkinaromahduksen taustalla kun niiden riskiä ei osattu laskea tarkasti, mikä johti riskipositioihin joihin pankeilla ei ollut varaa.

Piensijoittajan johdannaiset

Piensijoittajan johdannaiset on keräilynimi johdannaisille, joita liikkeellelaskijat lanseeravat pörssien listoille ja niillä voidaan käydä kauppaa välittäjän kautta. Suomessa piensijoittajan johdannaisia listaa OMX Helsinki ja NDX-pörssi, joiden kautta pääsee tekemään kauppaa warranteilla, turboilla, mini-futuureilla ja Bull- ja Bear-sertifikaateilla. Kohde-etuuksina näissä tuotteissa on osakkeita, indeksejä, hyödykkeitä, valuuttoja ja korkoja. Piensijoittajan johdannaisten vuosittainen vaihto on yli mijardi euroa.

Kysy ja keskustele johdannaisista täällä.

Johdannaisiin pääset käsiksi esimerkiksi LYNX:in kautta. Tarkasta Sijoitustiedon tarjous täältä!