16.11.2020 - 10:38
#59745
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Miulla ei ollut mitään kunnon syytä missata Inissionia, jota kuitenkin on ihan kunnon positio. Missasin silti. Mutta toki se oli aika hyvä, mitä niitä ajallaan lukemaan.

Juli – september 2020  Nettoomsättningen uppgick till 433,0 (445,0) Mkr  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,4 (17,2) Mkr  Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (3,9) procent  Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (13) Mkr  Resultatet per aktie uppgick till 1,01 (1,07) kronor  Orderingången uppgick till 764,0 (539,0) Mkr  Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 476,0 (1 954,0) Mkr  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (10,0) Mkr

· Nettoomsättningen uppgick till 780 MSEK (737). · EBITA* resultatet uppgick till 42,7 MSEK (49,5). · Rörelseresultatet uppgick till 36,9 MSEK (47,4). · Soliditet 42% (27%) · Vinst per aktie före utspädning 4,36 SEK (6,54) · Vinst per aktie efter utspädning 4,33 SEK (6,49)

Näkymiä ei turhaan laitettu. Tai diibadaabaa kyllä:

"Vi fortsätter att utvecklas positivt med ett ökat utbud av tjänster, investeringar i maskinutrustning och ett ständigt förbättringsarbete inom alla våra verksamheter. Nu står vi snart inför 2021 och är väl rustade för att möta kommande utmaningar."

Voisin kuvitella, että uudet omistajat haluaisivat päälistalle ja puhuvat Ollen ja Pellen ympäri. Insinöörin perspektiivistä päälistaus tuo vain kuluja ja turhaa raportointivelvollisuutta. Jään odottelemaan päälistausta holdiin.

Ollela ja Pellellä on vielä sisässä Inissionissa lainarahaakin: Huvudägarna har en total inlåning om 31,8 MSEK samt en outtagen ränta om 4,9 MSEK. Lånen löper med en ränta om 6%. 42 pinnan omavaraisuusasteella voisi saada jo pankista halvempaa koronarahaa  ja leikata korkokuluja? Tätäkin odotellessa.

2.2.2021 - 11:03
#65052
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Inission on noussut 92 kruunun emissionsa 30.9.2020 jälkeen jo 130:n haminoille. Luultaavasti emission ottajilla olisi kevennyshaluja, mutta volyymi osakkeessa on olematon. Mie vähän keventelin nousuun, kun tätä voi yleensäkään kevennellä aika harvakseltaan. Q4:ään on kyllä lappuja jännättäväksi ihan tarpeeksi.

Nyt ne investoivat, mikä on hyvä ja huono asia: Tarkoittaa sitä, että on tarvetta uusille investoinneille (=asiakkaita). Toisaalta neljän kerroksen muuttaminen yhdeksi kerrokseksi ei ole Munkforssissakaan ilmaista puuhaa. Piti oikein katsoa kartalta, missäs se Munkfors nyt olikaan. Vänernistä ja Karlstadista jonkun verran pohjoiseen. Miulla onkin hyviä kokemuksia Sisä-Ruotsissa seikkailemisesta. En ole kyllä koskaan käynyt, ellei Kristianstadia, Årea ja Tärnäbytä lasketa. Tarkoitin siis Byggparneria ja Inissionia.

Inission : Inission Munkfors bygger om för framtiden
 För att bli mer effektiva och ha kapaciteten att möta nya och befintliga kunders behov i framtiden pågår en omfattande ombyggnation hos Inission Munkfors. Nu moderniseras maskinparken samtidigt som fyra våningar ska bli en.
Nu har startskottet gått och Inission Munkfors bygger om för att effektivisera och framtidssäkra alla processer enligt Inspirit, Inissions egna LEAN-program.
All verksamhet ska flyttas över till ett plan i samma byggnad. Leif Svensson, VD för Inission Munkfors, förklarar:
- Det här är en proaktiv aktivitet för att kunna säkerställa en fortsatt tillväxt. Sedan många år tillbaka har Inission Munkfors befunnit sig i en fastighet med
fyra våningar. Ur ett flödesperspektiv är det inte optimalt. Genom att samla all kompetens och utrustning på ett plan kommer vi närmare varandra och kan
ytterligare ställa om till en mer flödesorienterad verksamhet. Vad det innebär är att vi höjer kapaciteten och kan lättare växa med våra befintliga och nya
kunder.

"I samband med ombyggnationen kommer Inission Munkfors dessutom att investera i ny maskinutrustning för att öka automatiseringsgraden och kvalitén. 
- Vår maskinpark kommer att uppdateras genom att en av våra ytmonteringsmaskiner ersätts av en ny. Detsamma gäller för en av våra ugnar. Vi gör dessa
investeringar för att kunna möta framtida krav på elektroniktillverkning där komponenterna som används blir allt mindre och kräver högre precision på
omsmältningsprocessen. Med maskinernas nya programvara underlättas operatörernas arbete samtidigt som vi får säkrare och effektivare tillverkningsprocess, säger
produktionschef Christer Olsson som tillsammans med Munkfors kommun också är ansvarig för det byggtekniska gällande ombyggnationen.
Mikael Liljemark är Inission Munkfors inköpschef och ansvarig för flytten/samordningen:
- Det här är en laginsats signerat hela Inission och jag är mer än nöjd över hur arbetet fortgår. Det här är ett stort projekt som kräver flexibilitet. För att
kunna genomföra projektet har vi fått tillgång till den norra delen av fastigheten. Den delen har totalrenoverats för att möta våra behov. Utöver att vi får mer
produktionsyta för färdiga produkter skall också kontor, konferensrum, omklädningsrum och matsal flyttas dit. Maskinparken är kvar på samma plats men
produktionsteamen flyttar närmare varandra för mer sammanhållning och tydligare flöde.
Lagret - första etappen
Lagret, som varit lokaliserat till två våningar och en extern byggnad, ska flyttas till en och samma våning för optimerad materialhantering. Det är också i
lagret som ombyggnationen startade.
- Lagrets nya planlösning är resultatet av ett utmärkt samarbete mellan oss som jobbar i lagret och ledningen. Vi har fått ta del av alla förändringsförslag och
de har lyssnat på våra idéer. Det nya lagret kommer att underlätta vårt arbete avsevärt och i förlängningen effektivisera hela verksamheten, säger team leader
Malin Lundberg.
Det är inte bara att personalen får närmare till alla artiklar. Samtidigt som ombyggnationen genomförs kommer även lagersystemet att struktureras om.
Högfrekventa artiklar blir närmare till hands än lågfrekventa, lagerplatserna blir en kombination av flytande och fasta, pallställen blir fler och modernare och
det kommer jobbas mer med att inte få in artiklar tidigare än vad som behövs. På så vis minskar plocktiden, det blir mer ordning och reda, lagerutrymmet
optimeras och arbetsplatsen blir visuellt behagligare."
 

16.2.2021 - 10:40
#65875
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Inission ostaa Enedon. Piti tutkia, mikä on Enedo, ja sehän on Efore, joka on vanha Finlndia Interface, josta kirjoitin seminaarityössäni OTC-listautumisten onnistuminen Suomessa 1980-luvulla. En tosin muista mitä.

"Inission har genom en teckningsförbindelse åtagit sig att delta i en riktad nyemission av 34 000 000 aktier till ett värde av 6,8 MEUR, förutsatt att bland annat Enedos styrelse beviljas fullmakt av en extra bolagsstämma att emittera aktierna och att Finlands Finansinspektion beviljar undantag från budplikt. Efter den riktade emissionen kommer Inission att äga ca 49% av aktierna och rösterna i bolaget. De tecknade aktierna finansieras med egna medel. Den riktade nyemissionen är den del av Enedos omfattande refinansierings- och förbättringsprogram.

Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system. Förutom huvudkontor och verksamhet i Finland har Enedo verksamhet i Italien, Tunisien och USA. Tillverkning sker i huvudsak i produktionsanläggningen i Tunisien med cirka 200 medarbetare.

Tillväxten inom kraftelektronik drivs av elektrifieringen i samhället. All elektronik, såsom 5G, IoT, batterier, behöver pålitlig strömförsörjning. Kraftelektronik är därför en viktig faktor för elektrifieringen. Tillväxten inom sektorn förväntas bli dubbelt så hög som för EMS, ca 6% årlig tillväxt.

Enedo har en stark produktportfölj, gott rykte och en solid kundbas. Investeringen innebär att Inission kommer att undersöka möjligheten att utveckla gemensamma affärer. Enedos produkter har potential att levereras till Inissions kunder och vice versa gäller Enedos kunder.

Tillverkningsanläggningen i Tunisien kan komplettera Inissions Nordiska och baltiska fabriker och är väl bekant med leveranser till Europa och Nordamerika. Elektronikindustrin i Tunisien är betydande och landet har en väl ansedd handelshistoria med EU och Nordamerika.

Ett kombinerat erbjudanden skulle kunna skapa värde för våra kunder.

- Kraftelektronik förutses vara en viktig strategisk resurs och spås en framgångsrik framtid. Efter diskussioner med Enedo och dess styrelseordförande är vi mycket glada att kunna meddela denna industriella investering. Att för vår del kunna erbjuda strömförsörjningsaggregat och elektroniska tillverkningstjänster (EMS) i ett paket är ett genombrott i vår bransch, säger Fredrik Berghel Styrelseordförande Inission AB.

Den riktade nyemissionen är del av ett omfattande refinansieringsprogram där Enedo tillförs 15,4 MEUR i nytt eget kapital. Enedo avser att använda de investerade pengarna i implementationen av ett förbättringsprogram för att stärka lönsamheten. Inission avser att stödja implementationen av programmet som aktiva ägare.

Om Enedo

Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system för kritisk utrustning i de mest krävande miljöerna. Enedos uppdrag är att göra elen bättre - mer pålitlig, säkrare, mer energieffektiv - och precis rätt för att passa sitt syfte. Enedos tre huvudsakliga produktkategorier är Led Drivers, Power Supplies och Power Systems. 2019 uppgick koncernens intäkter till 43,3 MEUR med ett justerat rörelseresultat på minus 2,4 MEUR. Enedo har 394 anställda och dess huvudfunktioner finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor är i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy. www.enedopower.com"

Toistaiseksi kaikki, mitä Inission on ostanut, on muuttunut tulokseksi. Ja löytyihän tähän suomenkielinenkin lähde:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/enedo-jarjestelee-rahoitustaan-velko…

24.2.2021 - 11:26
#66296
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Laitan itselleni muistiin, että Inission tulee huomenna. En odota mitään, mutta luen hyvin mielenkiinnolla. Jos elektroniikan sopimusvalmistaja ei kolmessa ensimmäisessä lauseessa mainitse komponentteja lainkaan, ollaan yleensä aika hyvissä. Kaksi asiaa nimittäin sössivät hyvänkin sopimusvalmistajan tuloksen: Komponenttipula ja niiden hinnannousu.

Inissionia eivät yleensä kysyntäpula tai tekniset haasteet ole vaivanneet. Mikä sinänsä on vähän hassua, kun on tässä jo ollut vähän kaikenlaista sykliä.

 

25.2.2021 - 16:44
#66401
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

I går:

"Jos elektroniikan sopimusvalmistaja ei kolmessa ensimmäisessä lauseessa mainitse komponentteja lainkaan, ollaan yleensä aika hyvissä. Kaksi asiaa nimittäin sössivät hyvänkin sopimusvalmistajan tuloksen: Komponenttipula ja niiden hinnannousu."

I dag:

Sjutton också: På senare tid har tillgängligheten på komponenter försämrats samtidigt som viss prisökning sker.

Inission teki kuitenkin kovan Q4:än

Q4 (1 oktober – 31 December 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 279 MSEK (242)
 • EBITA* resultatet uppgick till 13,4 MSEK (8,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (7,3)
 • Soliditet 52% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,89 SEK (1,06)
 • Vinst per aktie efter utspädning 0,89 SEK (1,06)

Tolv månader (1 januari – 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1059 MSEK (980)
 • EBITA* resultatet uppgick till 56,1 MSEK (57,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,5 MSEK (54,7)
 • Soliditet 52% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 5,19 SEK (7,61)
 • Vinst per aktie efter utspädning 5,15 SEK (7,55)

Osinkoa eivät uskalla kuitenkaan jakaa:

Utdelning
Styrelsen kommer till Årsstämman 2021 inte kommer föreslå någon utdelning, på grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Covid-19. Stabiliseras läget kommer styrelsen att se över möjligheten till utdelning senare under året.

Joillakin lahje kovenee splitistä, miulla ei:

Aktiesplit
Styrelsen kommer föreslå en aktiesplit 3:1, för att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier och därmed på sikt minska volatilitet.

Jatkan Ollen ja Pellen matkassa. Komponenttipulan ja komponenttien hinnannousun pelottelemana tosin.

6.5.2021 - 09:57
#69722
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Inissionillekin imo torjuntavoitto. Joskin Incapin huikean menestyksen jälkeen toki olisi voinut odottaa korona-Ruotsistakin jotain enemmän. Vaikka tämä on aika hassu ajatus.

Q1

· Nettoomsättningen uppgick till 232 MSEK (244) · EBITA* resultatet uppgick till 10,3 MSEK (7,6) · Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (6,3) · Soliditet 49% (24%) · Vinst per aktie före utspädning 0,31 SEK (0,42) · Vinst per aktie efter utspädning 0,31 SEK (0,42)

https://mb.cision.com/Main/12537/3341357/1413423.pdf

Pelkäämäni komponenttipula on tosiaan täällä tänään. Mutta Inissionilla ei ole varsinaista hätää ja jään hodlailemaan kyllä. 

11.6.2021 - 15:27
#70917
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Joku latasi Inissionia eilen laitaan, kun se ilmoitti irtisanovansa Boråsissa 24 ja siirtävänsä volyymituotantoa Tallinnaan ja keskittyvänsä Ruotsissa isomman lisäarvon asiakasläheiseen tuotantoon.

Reaktio on oikea, koska jos sopimusvalmistaja joutuu strukturoimaan, se 1) maksaa 2) kertoo että tilauskirjat eivät ole ylitäynnä.

Mie kuitenkin luotan Olleen ja Pelleen ja lisäksi keventelin 120:n päällä, joten meinasin noteerailla varovasti ostoa 100,50 eli 50 äyriä yli ostolaidan. Ja sitten ihmettelin, kun tuli heti sisään. Tämä ei ollut ihme, sillä olin näppäillyt 105, joka oli myyntilaita. Onneksi siellä oli vain parisataa ja sain loppuodan pois. Hilpeää oli, kun algot vaihtoivat ylemmäs.

"På uppdrag av Inissions styrelse har ledningen beslutat om att inleda förhandling om att strukturera om Inission Borås till mer prototyptillverkning och kundnära produktion. För att i framtiden kunna utveckla Inission Borås, med avseende på tillväxt och god lönsamhet, kommer volymproduktionen att flyttas till Inission Tallinn. I och med omstruktureringen varslas 24 anställda om uppsägning.

- Genom omstruktureringen kan Inission Borås satsa på prototyptillverkning och kundnära produktion av produkter med högt förädlingsvärde. Det ger stabilitet och en möjlighet att utvecklas till en flexibel leverantör med hög kompetens. Stabila produkter som levereras i stora volymer är alltid utsatta för prisgranskning. Med volymproduktion hos Inission Tallinn säkerställer vi dessutom konkurrenskraftiga priser till våra kunder, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

- Inission har erfarenhet av ett flertal omstruktureringar, därför förväntas projektet ske effektivt och framgångsrikt. Samtidigt har Inission all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen, säger Håkan Rååd VD Inission Borås AB.

Inission Borås kan efter omstruktureringen fokusera helt på flexibilitet mot sina kunder medan standardtillverkningen sker hos Inission Tallinn. Det ger en förbättrad service till Inission Borås kunder. Inission har som plan att starta omstruktureringen i juni. Projektet väntas vara avslutat vid årsskiftet.

Ruotsin hyödyttömyydestä jänkääville suosittelen Inissionin pörssitiedotteiden lukemista. Eivät tiedota englanniksi mitään. Se nyt toki täytyy huomauttaa, että pakkoruotsi on syvältä ja sielläkin valitettavasti poikittain. Vastentahtoisten nuorten pakottaminen opiskelemaan kieltä, jonka he kokevat hyödyttömäksi on täysin hyödytöntä. Ja toki esimerkiksi espanja, venäjä, saksa ja ranska olisivat paljon ruotsia hyödyllisempiä kieliä osata.

8.10.2021 - 12:42
#75807
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Vähän vetelen ranteita auki, etten älyvapaasta splittinoususta kevennellyt enemmän Inissionia.

Pelle joutui uudestaan puikkoihin ratkomaan komponenttipulaongelmia ja kurssi on luiskahtanut spilitin 40:stä -> 31,60.

"Styrelsen för Inission AB ("Inission") har idag utsett tillförordnad VD Fredrik Berghel som VD och Koncernchef. Fredrik Berghel är en av två huvudägare i Inission och har tidigare arbetat som VD för bolaget och återinträder nu i den rollen. Som bolaget tidigare meddelat har Fredrik Berghel fram till den 14:e september varit styrelseordförande. Han utsågs då till tillförordnad VD för Inission och Vice ordförande Olle Hulteberg utsågs till Styrelseordförande.

- Styrelsen är glad att få välkomna Fredrik tillbaka till rollen som VD i Inission. Fredrik har en unik kännedom om Inission och är rutinerad i rollen. Fredrik blir en ledare och viktig utvecklare av Inission när vi nu ska fortsätta vår tillväxtresa framåt, säger Inissions Styrelseordförande Olle Hulteberg."

Pelle on varmasti pätevin mahdollinen, mutta otan tämän signaalina, että akuutteihin ongelmiin tarvittiin rutinoitunut vetäjä kiireellisesti.

Pidän silti lapuista kiinni, koska Pelle on aina yhdessä Ullen kanssa lopulta ratkonut kaikki ongelmat, pelastaen mm. Incapin aikoinaan.

6.5.2022 - 11:02
#85807
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Inission julkaisisi eilen hämmästyttävän kovan tuloksen. https://inission-prod-media.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/app/uploads… Odotin tällaisia tuloksia kyllä, mutta joskus myöhemmin, enkä juuri siltä kvartaalilta, kun omikron hyökkäsi Kiinaan ja Putin Ukrainaan.

Inission delivered a strong Q1, with sales up 42% y/y and adjusted EBIT growth of ~150%, significantly above our expectations due to lower opex. While Inission lowered its medium-term guidance due to supply issues, we still see long-term potential from structural trends such as electrification and re-shoring. We raise our adjusted EBIT estimates by 7-25% due to the strong margin and now expect a 12% sales CAGR and 31% adjusted EBIT CAGR for 2021-24E. We update our DCF-based fair value range to SEK 30-41 (30-39). The lower end represents a 12% WACC (upper end: 10%) and a 0.5x pp drop in the EBIT margin. Inission is trading at a 2023E P/E of 8.9x and 2023E EV/EBIT of 7.6x, below peers at 11x and 10x, respectively.

9.8.2022 - 15:07
#89564
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Pitkän tauon jälkeen joku ostaa Inissionia. Toisaalta joku myös myy, mikä sekin on poikkeuksellista. Tämä siis tarkoittaa, että kahtena päivänä peräkkäin on vaihtunut 6.000 kappaletta vähän yli 30 kruunun osaketta ja nyt on ostolaidassa 2k @30,30 ja myyntilaidassa 5K@31,00.

Osari tulee 19.8. ja jännittävänä kuten aina. Pelle on toisella stintillään toimarina alkanut vähän jo avautumaan tulevaisuudennäkymistäkin. Joko tekisi mieli eläkkeelle? Ei kai sentään, Fredrik Berghel on mies parhaassa iässään, eli 1967 syntynyt.

19.8.2022 - 15:48
#89825
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Olisi jännä tietää, yrittikö Pelle (=CEO Fredrik Berghel) downshiftata, kun otti tilalleen uuden toimarin. Tämä meni johonkin tai sai kenkää ja Pelle otti buikot uudelleen. Tai voi olla, että vaimo vaati kotona liikaa suoritteita ja Pelle sitten totesi, että töissä on mukavampaa. 

Q2 (1 april - 30 juni 2022) i sammandrag:
· Nettoomsättningen uppgick till 347 MSEK (258)
· EBITA* resultatet uppgick till 19,5 MSEK** (10,8)               
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 17,1 MSEK** (8,6)  
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -51,6 MSEK (3,1)
· Soliditet 32% (47%)                                           
· Vinst per aktie före utspädning 0,47 SEK (-0,27)                  
· Vinst per aktie efter utspädning 0,47 SEK (-0,27)

Alan kallistua siihen, että kun tuotantoa siirretään diktatuureista sinne missä toksinen maskuliinisuus on pahinta mitä ihminen voi tehdä, Olle (=Hpj. Olle Hultenburg) ja Pelle pankittavat isosti.

Tämä on muuten vitun tyhmää kirjoittaa, kun on itse ostolaidan ykkösenä, mutta ehkäpä Pyysing-efekti ei riitä ruotsalaisiin elektroniikan sopimusvalmistajiin asti. itse en itseäni tosiaankaan beesaisi. Jensiä ja Mikkoa kyllä, Akia en. Tästä kolmikota Akin analyysi voi olla kiimassa hyvinkin heppoisin perustein, nuoret miehet taas ovat ronkelimpeja.

Kurssi 29,4 osto 31,4 myynti.

19.8.2022 - 16:40
#89828
+729
Liittynyt:
28.7.2018 - 11:36
Viestejä:
Viestejä: 413

Hieno raportti Inissionilta. Erityisesti kannattavuus oli ilahduttavalla tasolla. Yhtiö kertoi komponentti pulan painaneen vielä kannattavuutta ja että se tulisi parantumaan vielä tulevaisuudessa. Varasto paisui historiallisen korkealle tasolle komponentti pulan takia ja jos näihin varastoon jääneeille tuotteille saadaan puuttuvat komponentit voi Q3 raportti olla hurjan hyvä. Paljon positiivisia signaaleja raportissa. Akin mainitsema sopismusvalmistamisen nearshoring trendi tukee vahvasti Inissionia. Laskeskelin, että liikearvo poistoista ja Enedon tuloksesta oikaistu PE olisi tälle vuodelle noin 8. nykyhinnalla ja yhtiö kuitenkin kasvaa lähivuodet, kun komponentti pula helpottaa ensi vuonna.

20.8.2022 - 09:42
#89838
+729
Liittynyt:
28.7.2018 - 11:36
Viestejä:
Viestejä: 413

Vielä lainaus osarista perään:

"Vi har många utmaningar men också fantastiska möjligheter.
Vi har ett exceptionellt orderläge och ett antal megatrender
såsom hållbarhet, elektrifiering, robotisering, digitalisering
samt återflytt av produktion till Europa pekar tydligt till
vår fördel. Vi för också samtal med flera kunder som aktivt
letar efter produktionspartner av elektronik i Europa.
Sammantaget har detta skapat en balanserad situation av
utbud och efterfrågan på vår marknad. Med Inissions
satsning på LEAN och vår närhet, flexibilitet och
prestanda är vi väl rustade för lönsam tillväxt."

 

Tämä tuotannon siirtyminen Kiinasta Eurooppaa voi tukea kasvua vielä pitkään ja Inission kantaluvut ovat vielä melko pienet eli ensi vuosi voi myös olla railakasta kasvua samalla, kun komponentti pula helpottaa! TLDR: Yhtiö käy keskusteluja uusien asiakkaiden kanssa, jotka haluavat siirtää tuotantoa Kiinasta Eurooppaan.

 

21.10.2022 - 14:28
#92216
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Mie luulin, että Inission on elektroniikan sopimusvalmistaja. Sen sijaan se tekeekin lehmien ja lampaiden kaulapantoja.:

Norska Inission Løkken AS, som sedan 2018 ingår i Inission AB, har tecknat ett tillverkningsavtal med norska NoFence AS värt 70 MNOK över två år. Leveranser förväntas ske under 2023 och 2024.

NoFence är ett norskt bolag som grundades 2011 med syftet att utveckla teknik som gör det enkelt att hålla djur på bete och samtidigt säkerställa god djurvälfärd. Med sin patenterade teknik kan idag bolaget erbjuda två olika produkter, en krage för nötkreatur och en krage för get och får. Boskapen och det virtuella stängslet kontrolleras genom NoFence egenutvecklade app.

Avtalet är en del av NoFence strategi att jobba tätt ihop med sina leverantörer och omfattar kretskorttillverkning, montering till färdiga produkter och leverans av cirka 17 000 nötkreaturskragar och 27 000 får- och getkragar. Den planerade tillväxten är betydande och det finns en tydlig förväntan från båda parter att vidareutveckla samarbetet under de kommande åren.

- Vi är stolta över att NoFence valde Inission som strategisk partner. All vår process- och produktionsutrustning kommer att behövas. Vi står för kretskorttillverkning och montering till färdiga produkter. Dessutom står vi för test och testutveckling och slutligen förpackning och leverans. Vår närhet, vårt tekniska kunnande och vår förmåga att leverera hela värdekedjan var avgörande i utvärderingsprocessen, säger Inission Løkkens VD Erik Dragset.

- NoFence och Inission Løkkens partnerskap går flera år tillbaka och vi ställer höga krav på samarbetet i utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter och en effektiv produktionslinje. Viljan att tänka tillsammans med oss som kund, att ständigt arbeta med kostnadsminskningar, förbättringar i värdekedjan och optimering av produkten är avgörande för vår gemensamma framgång. NoFence rustar nu för stark tillväxt och Inission visar att man har ambitionen att följa med oss på denna resa, säger NoFence VD Knut Bentzen.

21.10.2022 - 14:55
#92221
+77
Liittynyt:
26.5.2016 - 12:00
Viestejä:
Viestejä: 113
Aki Pyysing kirjoitti:

Mie luulin, että Inission on elektroniikan sopimusvalmistaja. Sen sijaan se tekeekin lehmien ja lampaiden kaulapantoja.:

Ei ole tullut vastaan EMS-toimittajaa, joka ei tarjoaisi myös box-buildia. Kun tuote on pääosin elektroniikkaa niin ei ole järkeä toimittaa sitä enää toiselle toimittajalle loppukokoonpanoon ja pakattavaksi. Yleensä nämä menevät yhdeltä luukulta myyntipakkaukseen asti. Se paketin päällä lukeva tuotteen "valmistaja" on sitten muutama insinööri ja lauma myynnin ja markkinoinnin osaajia. Alkuvaiheessa näitä startup-juttuja tosin kasaillaan aina jonkun autotallissa tai toimiston kahvipöydässä pienissä määrin ennen kuin volyymi kasvaa oikeaksi bisnekseksi. 

Sori, jos vastasin hassutteluun vakavalla naamalla.

 

10.11.2022 - 20:30
#92848
+729
Liittynyt:
28.7.2018 - 11:36
Viestejä:
Viestejä: 413

https://mb.cision.com/Main/12537/3664473/1660589.pdf

Inission raportoi kelpo Q3 tuloksen liikevaihto hieman ylitti odotukseni ja tulos taas hieman alitti. Yhtiö on kuitenkin erittäin huokea. Ensi vuoden PE omalla ennusteellani noin kahdeksan pintaan. Yhtiö raportoi, että tilaukset ylittivät taas liikevaihdon tällä kvartaalilla ja toiminta on melkoista tasapainoilua kovan kysynnän ja komponentti pulan keskellä. Inissionin orgaaninen kasvu +26% tuli uusista asiakkaista. Myös Inissionin juuri kokonaan hankkima Enedo raportoi erittäin pirteän Q3 tuloksen ja näyttäisi, että käänne etenee vauhdikkaasti. Yhtiö odottaa komponentti pulan helpottavan H2 2023. Olettaisin tulos huipun ajoittuvan myös samoihin aikoihin, kun yhtiö saa purettua tilauskirjansa. Monet yhtiöt etsivät euroopasta nyt sopimusvalmistus kumppania ja tämä tukee Inissionin kasvua.

19.1.2023 - 12:57
#94766
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Inission yllätti CMD ja sillä oli materiaali englanniksi. Tästä kurssi ylös 9% -> 38,90.

CEO & toinen pääomistaja Pelle toki piti tilaisuuden ruotsiksi. Tämä muistutuksena niille, joiden mielestä ruotsista ei ole mitään hyötyä.

Inission presents financial targets

Today, in connection with Inission's Capital Market's Day, the Board of Directors of the company presents financial targets for 2023 and mid-term consisting of:

Financial targets 2023:

* Revenues: About SEK 2,000 million

* Adjusted EBITA margin: >6%

* Equity ratio: >30%

* Dividends: up to 30% of EAT

Financial targets mid-term:

* Revenue growth: >15% annual growth, of which 10% organic and 5% through acquisitions

* EBITA margin: >9%

* Equity ratio: >30%

* Dividends: up to 30% of EAT

In addition to the above, financial net debt in relation to adjusted EBITDA on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5 over time.

Muita huomioita: Melkein koko kapasiteetti 2023 on jo myyty, joten ärhäkkääseen likevaihdon kasvuun voinee uskoa. Miten kannattavaa tämä on, pitää vielä jännätä.

Enedon turnaround valmistui Q3 22. Etsivät lisää ostettavaa Keski- ja Pohjois-Suomesta ja Beneluxista.

CMD:ssä oli paljon kaikenlaisia kelmuja, joita en ainakaan vielä löytänyt Inssionin sivuilta. Koska kioski saattaa hyvinkin käyttää omaa pääomaa, IR:ään saattaisi kannattaa panostaa. Tosin nykymetodilla ruotsia osaavat ja livelähetyksiä seuraavat saavat hyvää halvemmalla. 

 

19.1.2023 - 13:58
#94767
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

CMD:n muuta satoa: Näin CEO Fredrik Berghelin (jota mie siis kutsun Pelleksi) livenä 2015ish. Oli vanhentunut, vaikka on samanikäinen. Onneksi mie en yhtään.

Näistä videoista vaikuttuneena ja rimmaamisssyistä nimesin Inssionin voimakaksikon (=perustajat & pääomistajat) Olle Hultebergin ja Fredrk Berghelin aikoinaan Olleksi ja Pelleksi.

The World in Flames (1939 - 45)..meanwhile in Sweden

https://www.youtube.com/watch?v=pw3e64sosEg

Meanwhile in Sweden 2 (The World in Flames 1914-1918)

https://www.youtube.com/watch?v=l4ihLgWxRqg

19.1.2023 - 18:35
#94780
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Joo, kyllä mie ymmärsin kapitalmarknadsdagenin viestin positiiviseksi. Joten mitään en myynyt, vaikka nousi 25% -> 44,5. Ei toki ollut palleja ostaa kalliimmalla kuin koskaan. Joku kävi kellottamassa myös nähdäkseni all time highn @48,20. Joksus näki Nordnetissä jostain näitä vuoden ylimpiä ja alimpia. Pidemmältä käyrältä saa kai vain päätöskurssin?

Heja Olle! Heja Pelle! Heja Sverige!

20.1.2023 - 14:11
#94803
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Kontraktstillverkaren Inission håller i dag har anordnat en kapitalmarknadsdag och presenterat finansiella mål. Bolaget siktar på att omsätta 2 miljarder med 6 procent marginal 2023. Når Inission sina långsiktiga mål är aktien riktigt billig och har potential att göra en kursresa likt börskollegan Note, bedömer Affärsvärlden i en kommentar på torsdagen.

"Inission har marknadstillväxten i ryggen och verkar vara något på spåren med Enedo-förvärvet. Vi köper in en post till Affärsvärlden-portföljen motsvarande 4,5 procent av portföljvärdet", skriver tidningen i sin slutsats.

Suomeksi sutsisatsi satsaa.

Eilen korvanappiini tulleen tiedon mukaan Inission on aiemminkin maksanut sen 50 kruunua, missä tänäänkin kurkannut. Jukka Lepikön mukaan nyt on Inissionissa ostopaikka, koska useimmat osakkeet tekevät all time highn jälkeen uuden all time highn.

20.1.2023 - 15:37
#94806
+72
Liittynyt:
9.6.2017 - 12:27
Viestejä:
Viestejä: 85

Tää on niin tätä, myin omani viikkos itten tyytyväisenä 37 taalerin hintaan crying

22.1.2023 - 12:39
#94828
+729
Liittynyt:
28.7.2018 - 11:36
Viestejä:
Viestejä: 413

Inissionilta todella pirteät mid-term tavoitteet. Orgaanine kasvu ollut historiallisesti 4% luokkaa, joten tuo 10 % nojaa vahvasti tällä hetkeen mylläävään near shoring trendiin. Jos nämä 10% orgaaninen ja ebita %  > 9% toteutuvat niin osake on vieläkin hyvin huokeasti hinnoiteltu. CMD:ssä avattiin hyvin ristiinmyynti mahdollisuuksai enedon ja inissionin välillä. Marginaali parannus lienee tulevan tätä kautta. Kevensin ite positiosta 12,5%, @ 49,9 SEK. Kurssi ottanu nyt etukenoa tavoitteista. Katsotaan, sitten miten nämä realisoituvat. 23 ohjauksella ev/ebita on 10. luokkaa, MUTTA mid term tavoitteilla merkittävästi halvempi.

Yhtiö lupaili myös varaston pienenevän H2 2023. Tämä parantaisi merkittävästi sijoitetun pääoman tuottoa, kun samalla liikevaihto kasvaa, kannattavuus paranee ja varasto pienenee.

 

E: linkki tavoite tiedotteeseen: https://www.inission.com/inission-presenterar-finansiella-mal/

 

 

21.2.2023 - 10:02
#95824
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Olen ihmetellyt, miksi Inission nykii odottamaani paljon aikaisemmin. Ja kas, heti viikko myöhemmin löysin 16.2. tiedotteen, jossa kerrotaan Inissionin siirtyvän IFRS:ään. Tämä taas voisi indikoida siirtymistä päälistalle.

 

1.3.2023 - 11:20
#96113
+13
Liittynyt:
16.8.2018 - 22:08
Viestejä:
Viestejä: 20

Inissionilta erittäin hyvä Q4, markkinakin näyttää tykkäävän. Toisaalta koko vuoden liikevaihto nousi niin korkeaksi, että vuoden 2023 tavoitteeksi asetettu n. 2 miljardia SEK ei enää näytäkään kovin isolta kasvulta. Se, että osinkoa ei jaeta koska pääomaa tarvitaan kasvuun, pitää kai tulkita aika postiiviseksi signaaliksi. Osake näyttää nyt aika paljon kalliimmalta kuin silloin kun aloin itse ostelemaan Inissionia, mutta jos noihin mid-range tavoitteisiin päästään muutaman vuoden sisään, niin ei se vieläkään kallis ole.

1.3.2023 - 11:42
#96115
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Heh. Tosiaan Inission maksoi kvartaalin viimeisenä päivänä - jolloin Q4 tulos on jo tehty - 32 kruunua. Kävi jo ennen osaria päälle kuudenkympin ja nyt vaikuttaisi asettuneen sinne lopullisesti.

Q4 (1 oktober - 31 december) 2022 i sammandrag:

* Nettoomsättning 589 MSEK (389)

* EBITA* resultat 27,5 MSEK (-18,5)

* Rörelseresultat EBIT 26,7 MSEK (-19,3)

* Kassaflöde löpande verksamheten -10,3 MSEK (12,1)

* Soliditet 27% (32)

* Vinst per aktie före utspädning 0,76 SEK (-1,30)

* Vinst per aktie efter utspädning 0,75 SEK (-1,30)

Tolv månader (1 januari - 31 december) 2022 i sammandrag:

* Nettoomsättning 1 921 MSEK (1 283)

* EBITA* resultat 90,6 MSEK (-18,2)

* Rörelseresultat EBIT 87,5 MSEK (-20,5)

* Kassaflöde löpande verksamheten 70,7 MSEK (-39,4)

* Soliditet 27% (32)

* Vinst per aktie före utspädning 2,57 SEK (-2,34)

* Vinst per aktie efter utspädning 2,57 SEK (-2,34)

*EBITA - rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Inission suurin piirtein matchaa Fleming Properties kurani. Inte så dåligt.

 

4.5.2023 - 11:07
#98267
+13
Liittynyt:
16.8.2018 - 22:08
Viestejä:
Viestejä: 20

Taas massiiivisen hyvä tulos ja tulevaisuuden näkymätkin melko optimistisia. Lisäksi markkinatakaaja otettiin käyttöön niin likviditeettikin parantui ja tiedotteet on nykyään englanniksi. Kurssi (vaan) 8% nousussa. Liikevaihto kasvoi melkein 30% ja P/E Q1 luvuilla laskettuna 10,6. Ei ole kiire myymään tätä näillä hinnoilla.

4.5.2023 - 15:55
#98281
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Joka päivä on lähempänä se päivä, kun Inission siirtyy päälistalle. Hyvin pärjännyt CFO lähtee luultavasti siksi, ettäei osaa IFRS:ää kunnolla (enkä miekään osaa).

Eli visioni: Ensin päälistalle ja sitten myydään koko paska seuraavalla nousukaudella pääomasijoittajille. Olle ja Pelle voi siirtyä suunnittelemaan saaristomökin sisustusta ja mie voin jatkaa treidailua muilla lapuilla. 

4.5.2023 - 17:21
#98283
+729
Liittynyt:
28.7.2018 - 11:36
Viestejä:
Viestejä: 413

Jäätävän hurja marginaali. Heittämällä yli omista ennusteista. Laskin nopean pika ennusteen ja nykykurssilla pe on tälle vuodelle noin 9. Nearshoring trendi on hyvin vahva ja kasvu jatkunee ensi vuonna. Raaka-aine kustannukset jatkavat laskuaan ja komponentti pula helpottaa, joten tuloksen pitäisi parantua entisestään.

4.5.2023 - 18:29
#98284
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Nähtyäni Lappeenrannan Pusupuistossa paikallisen punkbändin vetävän keikkansa ensimmäisen biisin mikki irti, olen aina pelännyt teknisiä ongelmia.

Olle ja Pelle ovat kovia insinöörejä, mutta ekonomien hommissa on vielä pientä säätöä😎.

24.5.2023 - 18:12
#98856
+10934
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:48
Viestejä:
Viestejä: 6320

Laitan epätoivoissani tännekin kyssärin. WTF happened w Inission? Parhaimmillaan yli -5%. Kojon Euroviisupistemäärän verran löysin uutisia.

Paras arvaukseni on, että joku halusi myydä, ja ostajat lomailivat.