Olet täällä

Embracer Group - 19.5.2022 06.14

Hieno tulos Embracerilta. Kasvu reippaasti odotettua parempi. Sisäänrakennettua kasvua on paljon. Pro forma liikevaihto FY oli 31b SEK ja toteutunut 17b sek. Liikevaihto kasvaa siis tänä vuonna n. 100 % yhtiö on tämän tilikauden guidancella hinnoiteltuna n. 10 ev/ebit, mikä on laadukkaalle sarja yhdistelijälle hyvin halpa hinta. Historiallisesti yhtiö on treidannut n. 14 EV/EBIT tällä arvostuksella, kurssi olisi noin 120 SEK. Holdaillen hyvillä mielin näin laadukasta brändi portfoliota alhaisilla kertoimilla. Tämä oli muuten viimeinen BFN raportti ja seuraava on IFRS, joten tulos heilahtaa reilusti plussalle, kun goodwill poistot poistuvat.

Päälistaus tulee vuoden lopussa. Luulisi osakkeen houkuttelevan päälistalla instikka rahaa, kun se on hyvin likvidi ja market cap on iso ja portfolio on hyvin hajautunut.

 

 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 15.5.2022 10.34

Kamux Q1 2022 – Kohtalainen suoritus heikossa markkinassa

 

Kamuxin vuosi alkoi pettymyksellä volyymi kehityksen osalta, mikä selittyy pitkälti sillä, että käytettyjen autojen markkina supistui voimakkaasti kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Ruotsissa ja Saksassa Kamux pystyi kasvattamaan volyymeja tästä huolimatta ja parantamaan myös bruttokatteitaan. Suomessa Kamuxin ollessa markkinajohtaja sen myyntivolyymi tuli alas markkinan mukana. Tästä huolimatta integroitujen liikevaihto kasvoi todella vahvasti +25 % vaikka volyymit laskivat. Integroitujen vahva kasvu luo pohjaa tulevalle tuloskasvulle, kun volyymit saadaan kuntoon. Myös Saksan ja Ruotsin katteiden parantuminen oli rohkaisevaa, koska lähivuosina kasvu tulee pääasiallisesti täältä. Saksassa integroitujen palveluiden liikevaihto kasvoi noin  100%. Ruotsissa ei yhtiö ei vieläkään ole päässyt yhtä kovaan vauhtiin niiden osalta. Liikevaihdon kasvu selittyy keskihinnan nousulla +17%. Euromääräinen kasvu maksaa itsensä takaisin Q4:llä, kun yhtiö saa rahoitusyhtiöiltä vuosibonuksia euromääräiseen myyntiin pohjautuen. Myös rahoituksen penetraatio nousi rohkaisevasti, mikä myös tukee Q4:llä saatavia vuosibonuksia.

Ukrainan sota vaikutti vahvasti Kamuxin toimintaan siten, että ihmiset lopettivat hetkeksi harkinnanvaraisen kuluttamisen, kun sota alkoi. Kysynnän odotan normalisoituvan, jos sota ei tästä eskaloidu. Ylätasolla raportti oli pettymys, mutta pitkän aikavälin tarinaa se vahvisti, kun integroidut palkkiot kasvoivat nopeammin kuin liikevaihto ja Saksa ja Ruotsi paransivat marginaalejaan. Näistä komponenteista syntyy pidemmän aikavälin tuloskasvu potentiaali ja mahdollinen skaalaus korkeammille EBIT % tasoille, kun integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta jatkaa kasvuaan. Markkinan normalisoituessa näiden ajureiden avulla yhtiö tulee tekemää vahvaa tuloskasvua, kun volyymit myös kasvavat vertailukaudesta.

Yhtiö toisti vahva ohjeistuksensa, vaikka Q1 oli heikko: vähintään 1 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja EBIT kasvaa vertailu vuodesta.

Kamuxin liikevaihto ja tulos jäi odotuksistani, mikä selittyy volyymien laskulla vertailukaudesta. Tulosta painoi myös kasvu investoinnit, kun muut kulut olivat hyvin korkealla tasolla suhteessa vertailukauteen. Muut kulut per auto olivat 250 euroa nyt, kun yhtiö investoi kasvuun ja volyymit laskivat samalla. Vertailukaudella tämä tunnusluku oli 197 euroa. Myös myyjä kohtaiset tunnusluvut olivat hyvin heikkoja, kun myytyjen autojen määrä laski ja samaan aikaan myyjien määrä kasvoi noin yksitoista prosenttia. Näitä ajureita paikkasi integroitujen palkkioiden poikkeuksellisen kova kasvu. Ne kasvoivat 25 % vaikka volyymit olivat miinuksella. Kaiken lisäksi rautakate laski Suomessa huonosta myyntimixistä ja heikosta markkinasta johtuen, vaikka keskihinta nousi merkittävästi. Kasvu näissä olisi ollut vielä vahvempaa, jos volyymi kasvu olisi ollut plussalla ja täten tulos olisi ollut hyvä. Tämä on jossittelua, mutta yritän avata dynamiikka tuloksen muodostumisen suhteen, mitä käy, kun markkinalta tulee myötätuulta vastatuulen sijasta.

 

Alla odotukseni vuodelle 2022: (odotan n. 17,2 % liikevaihdon kasvua koko vuodelta (edellinen ennuste 19,9 %).

Liikevaihdon odotan kasvavan 15 % Q2llä. Kasvusta noin 12 % tulee keskihinnan noususta ja 2 % volyymien kasvusta. Bruttokate % heikkenee vertailukaudesta, mutta poistot eivät kasva yhtä nopeasti, joten EBIT kasvaa iloisesti vertailukaudesta. Oletuksena on volyymien osalta, että toukokuun ja kesäkuun markkina luvut Suomessa olisivat lähellä nollaa. Tarkennetaan tätä ennustetta, kun saadaan touko kesä toteumat. Volyymi kasvua tukee hyvällä tasolla oleva varasto ja helmikuun lopussa avattu Oulun suuri prosessointi keskus sekä Q2 aikana avattu Malmön mega store. Tuloksen osalta vertailukausi on hyvin heikko sisältäen KMS sekoilua ja Saksan kadonneet autot, joten tuloskasvuun yhtiön tulisi pystyä, ellei markkina sula alta.

Q3 liikevaihto kasvaa 21%. Kasvusta noin 14% tulee keskihinnan noususta ja 6 % volyymi kasvusta. ja bruttokate % heikkenee vertailukauden tasolta hieman kovasta keskihinnan noususta johtuen, mikä on mielestäni realistinen odotus, kun yhtiö piti tätä heikkona tasona vertailukaudella, mutta keskihinnan noustessa tämä kate taso on kohtuullinen. Volyymi kasvua tukee kysynnän normalisoituminen Ukrainan sodan shokista ja täyteen vauhtiin ylös ajettu Oulun prosessointi keskus, mistä johto odotti tulevan positiivisen efektin H2 aikana.

Q4 liikevaihto kasvaa 17%, kun keskihinnan kasvu ei tue kasvua enää samalla tavalla kuin aiemmin vuonna. Integroidut vuosipalkkiot tulevat olemaan ennätystasolla, kun rahoituspenetraatio kasvaa ja liikevaihto kasvaa samalla tukien tuloskasvua vahvasti. Osan vuosibonusten ollessa euromääriin sidottuna tuo keskihinnan nousu mukavan boostin tälle kvartaalille.

Koko vuonna EPS kasvaa 14 % ja EBIT % heikkenee hieman vertailukaudesta (3,35% vs 3,23%). EBIT % ennuste on kuitenkin alle yhtiön tavoitetason 3,5 %.  Koko vuoden volyymikasvua tukee hyvin alkuvuodesta julkistetut uudet liikkeet ja siirrot uusiin isompiin tiloihin nykyisissä liikkeissä sekä edellä mainittu Oulun suuri prosessointikeskus. EPS kasvu oletus laski heikosta Q1 johtuen 22:sta prosentista 14:sta prosenttiin edellisestä ennusteesta.

 

22–24:

2023 liikevaihto kasvaa 18 % koronan väistyessä, kysynnän normalisoituessa ja kasvuinvestointien alkaessa purra. EBIT % marginaali on heikko kasvuinvestointien takia. EBIT % kannattavuus alittaa yhtiön tavoitetason 3,5%, sen ollessa 3,3%. Näyttää siltä, että bruttomarginaali on nyt paineessa, kun kasvu painottuu Ruotsiin ja Saksaan, vaikkakin nyt Q1 raportissa Ruotsi ja Saksa paransivat marginaalejaan hyvin rohkaisevasti. 2024 liikevaihto kasvaa 15 % ja yhtiö on yli tuplannut liikevaihtonsa vuoden 2020 tasosta. EBIT % marginaalin ollessa 3,4%.

 

24–26:

 

2025 ja liikevaihto kasvaa 10 % suhteellinen kannattavuus alkaa elpymään, kun jalkaa nostetaan kasvukaasulta. EBIT % 25 vuonna on 3,4 %. 2026 kasvu jatkuu liikevaihdon kasvun ollessa 10 %. Kannattavuus kuitenkin paranee, kun kasvuun investoidaan vähemmän. EBIT % elpyy 3,5 prosentin tasolle, mikä on myös ikuisuus oletus. Pitkän aikavälin kannattavuus oletus laski myös edellisen ennusteen neljästä prosentista. Matala loppukannattavuus oletus tulee Ruotsin ja Saksan kasvun takia, joka pitää bruttokannattavuuden % paineessa. Ruotsissa on merkittävää parannus varaa kannattavuuden suhteen, jos yhtiö saa siellä neuvoteltua parempia sopimuksia integroiduista palkkioista. Tämä heijastuisi osakkeeseen hyvin positiivisesti. Saksassa Q1 kehitys oli hyvin rohkaisevaa bruttomarginaalin lähes kaksinkertaistuessa. Mikäli sama kehitys jatkuu Saksassa on yhtiössä merkittävää arvonluomis potentiaalia, jos marginaalit eivät supistukkaan kasvun myötä.

Hyvä huomata, että suurella organisaatiolla voi olla skaalaetuja ja EBIT tässä vaiheessa voisi olla jopa, viisi prosenttia. En sitä kuitenkaan ennusta, mutta on hyvä tiedostaa suuruuden ekonomian tuomat edut, kuten kiinteiden kulujen jakautuminen suuremmalle liikevaihtomassalle jne. Kasvu on siis erittäin tärkeää Kamuxin kannalta, jotta ”kriittinen massa” saavutetaan, jotta hallinnon kulut ynnä muut lähtevät skaalautumaan. Tämän lisäksi mahdolliset koon tuomat paremmat integroidut sopimusehdot parantavat ”loppu” kannattavuus potentiaalia.

 

Tehokkuus tunnuslukuja kasvuvaiheen ajaksi

Kamuxin kiihdyttäessä kasvua kulupotti kasvaa etukenossa bruttokannattavuus lukujen alla, joten hyvin tärkeä seurata näiden kehittymistä, jotta kasvuvaiheen jälkeistä kannattavuutta voidaan hahmotella. Bruttokate on se erä, millä pitää kattaa kaikki Kamuxin kulut auton hankintahinnan jälkeen. Bruttokate per henkilö on erityisen tärkeä, koska henkilöstökulut ovat autojen jälkeen suurin kuluerä ja sen avulla voidaan hahmotella, mikä kannattavuus on, kun kasvupanokset vähenevät ja palkkakulut on katettu siitä. Tämän tunnusluvun noustessa on Kamuxin skaalautuvuus potentiaalia parempi ja huonompi sen laskiessa. Aluksi, kun rekrytoidaan paljon uusia myyjiä, on luontaista, että tunnusluku hieman laskee, mutta myöhemmin on sen noustava. Toinen tärkeä tunnusluku on bruttokate euroissa per auto. Ei ole järkeä myydä kalliimpia autoja, jos niistä saadaan saman verran bruttokatetta absoluuttisesti kuin halvemmista. Tämä myös edes auttaa skaalautumista, jos autosta saatava bruttokate kasvaa, koska auton hankintaan liittyvät kulut ovat suhteellisen vakiot sekä muut hallinnolliset kulut, kuten rekisteröinti ja säilytys. Nyt Q1 bruttokate per auto kasvoi hyvin samalla, kun keskihinta pomppasi merkittävästi. Tämä selittyy integroitujen palkkioiden merkittävällä kasvulla.  Vuosibonuksissa on euromääräisiä tavoitteita myös, joten keskihinnan nousu auttaa tässä suhteessa, kun rahoituksen määrä per auto nousee ja pientä vipuvaikutusta tulee siitä, kun rahoituspenetraatio nousee samalla. Nyt 2022 tuloskasvu on vahvaa, kun vertailukauden bruttokate % on normalisoitunut.

Myyjä kohtaiset KPI:t olivat hyvin heikot nyt Q1, kun volyymit laskivat, mutta myyjien määrä kasvoi. Nämä normalisoituvat sen myötä, kun käytettyjen autojen markkina normalisoituu, mikä osaltaan tukee vahvasti tuloskasvua.

 

DCF-Malli arvostuksen mittatikuksi

Malli perustuu edellä esitettyihin ennusteisiin. Vuoden 2026 jälkeen odotetaan 5 % kasvua seuraavat viisi vuotta. Terminaalikasvu oletus on 2 %. Näillä odotuksilla ja 9,1 % tuottovaatimuksella saadaan osakkeen tavoitehinnaksi 13,14 euroa, mikä tarkoittaa 48,27 % potentiaalia. Terminaali vaiheen arvo mallissa on vain 61 %, mikä on alhainen investointivaiheessa olevalle kasvuosakkeelle, etenkin huomioiden, että viiden ensimmäisen vuoden vapaata kassavirtaa painaa nettokäyttöpääoman merkittävä kasvu. Tuottovaatimusta olen nostanut aiemmasta (8,4%), kun riskittömät korot ovat nousseet paljon lyhyen ajan sisällä.

Niin kauan, kun osake jatkaa hyvää kasvuaan aion holdata sitä, eikä arvostus karkaa käsistä. 22 vuoden ennusteella Kamuxin PE on hieman alle 14. 23 vuoden ennusteella pe luku on vain 11, mikä on hyvin houkutteleva arvostus nopeasti kasvavalle yhtiölle. On myös hyvä huomioida, että nyt puhutaan tulospohjaisesta arvostuksesta samalla, kun yhtiö investoi kasvuun kannattavuuden kustannuksella ja alla oleva markkina on hyvin heikko. Tämän lisäksi uskon, että kun Kamux lunastaa kasvulupauksensa ja markkina-arvo jatkaa kasvuaan tullaan se hinnoittelemaan korkeammilla kertoimilla. Uskon myös, että kun kovemman kasvun resepti löytyy nyt strategia kauden aikana, on todennäköistä, että Kamux jatkaa kovan kasvun tavoittelua 24–26 vuosina. Markkina on erittäin fragmentoitunut, joten kasvukaasun painaminen nyt on kaikkein järkevin vaihtoehto ja kovalla kasvulla luodaan paljon arvoa, kun kannattavuutta voidaan optimoida sitten hitaan kasvun vaiheessa. Tämän skenaarion realisoituessa Kamuxia aletaan todennäköisesti hinnoittelemaan kasvuyhtiö kertoimin, jolloin sijoittaja saisi kasvu*kertoimien muutos tuottona.

Yhtiössä kiehtoo se, että harvalla Helsingin pörssin yhtiöllä on näin selkeää pitkän aikavälin kasvuputkea, joten osake on varsinainen holdarin unelma. Lisäksi näyttää siltä, että Kamux on tehokas hyödyntämään erilaisia maiden välisiä hinta-arbitraaseja, koska heidän liiketoimintansa suunnittelu pohjautuu pitkälti dataan ja tähän myös investoidaan luoden vallihautaa pienempiin kilpailijoihin. On myös mahdollista, että suurimmat Kamuxin skaalaedut on vielä näkemättä.

Kamux on salkkuni suurin omistus.

Itse uskon, että yhtiö palaa vahvaan suorittamiseen myös kannattavuuden osalta, vaikka marginaalit ovat vielä paineessa yhtiön viestimän strategian mukaisesti. Nyt kasvu on tärkeintä, jotta Kamux voi tuplata liikevaihtonsa strategiakaudella. Sitruunaa ehtii puristamaan sitten myöhemminkin. On myös mahdollista, että en ymmärrä jotain osakkeen hinnoittelussa ja toistan vain mantraa hyvästä kasvuyhtiöstä samalla, kun yhtiön kurssi vain laskee. Olen ollut siinä väärässä, että en tunnistanut miten heikoksi kuluttaja kysyntä voi vaipua erilaisissa shokeissa, mutta nämä ovat enemmän kertaeriä, eivätkä oleellisesti vaikuta pitkän aikavälin arvoon. Kasvu osakkeet myös yleisesti ovat tulleet rumasti tonttiin, eikä Kamux ole tälle immuuni.

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 5.5.2022 06.49

Inissionilta huikea Q1 raportti ja order book +26 % YoY huhtikuun lopussa. Erittäin hyvästä raportista innostuneena ostin lisää rahoitin ostot myymällä loputkin SBOKit pois, jotta sain rahani Ruotsin nerojen hellään huomaan. Sopimusvalmistuksen nearshore trendi Kiinasta siirtyminen lähelle missä tuotteet myydään tukee Inissionin kasvua tulevina vuosina.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.5.2022 06.46

Q1 raportissa yhtiö kuvaa SaaS liitännäisiä ennakkomaksuja näin:

 

"The order backlog is essentially made up of advance payments received for maintenance and SaaS contracts. A large part of the maintenance and SaaS contracts provides for quarterly advance billing; this is recognised in accounting terms in the contractual liabilities and increases accordingly during the first quarter. In addition, the general trend towards SaaS/Service transactions supports this development. Due to binding contracts, these contractual liabilities represent already fixed future sales revenues of Serviceware."

Embracerissa keissi mielestäni tiivistyy kahteen asiaan. 1. Lars Wingefors. Mielestäni hän on yrityskauppa nero ja träkki tämän myös todistaa. 2. Yhtiö on todella halpa, jos 31.3.2023 päättyvän tilikauden ennuste toteutuu eli 0,9 - 1,1mrd eur EBITA. Niin kauan, kun Lars on allokoimassa pääomaa ja hinta pysyy järkevänä niin pysyn osakkeenomistajana. En tästä siis laadi tarkempia ennusteita vaan luotan yhtiön ohjeistukseen ja Wingeforsin kykyyn allokoida pääomaa.

 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.5.2022 04.33

ServiceWare Q1 2022 – Kelpo startti vuoteen

ServiceWare raportoi Q1 lyhennetyssä muodossa tarkoittaen, että tulos ja tasetiedot ovat hyvin tiivistetyssä muodossa. SaaS kasvu oli odotuksieni mukaista sen kasvaessa noin kaksikymmentä prosenttia. Kokonaisliikevaihto jäi hieman odotuksistani, kun maintenance liikevaihto laski hieman. Tulos alitti odotukseni, mutta tämä johtui yhtiön mukaan etupainotteisista SaaS investoinneista, joiden positiiviset vaikutukset näkyvät vasta tulevina kvartaaleina. Kokonaisuutena hyvin odotuksieni mukainen raportti.

2022 Ennuste

 

Muutoksena edelliseen ennusteeseen laskin hieman H1 kasvuennustetta, koska 2021 Q2 lisenssitulo oli poikkeuksellisen korkea ja odotan tämän laskevan nyt poikkeuksellisesta tasosta hidastaen kokonaisliikevaihdon kasvua. SaaS kasvaa H1:llä noin 22 %. Odotan tuloksen myös jakautuvan hieman eri tavalla nyt h1 ja h2 välille, johtuen H1 etupainotteisista investoinneista ja olevan hieman heikompi kuin mitä aiemmin odotin. Yhtiö kertoi kysyntätilanteen olevan hyvä, joskin koronan mahdollinen kiihtyminen ja geopoliittiset riskit luovat epävarmuutta. Sairaspoissaolot olivat poikkeuksellisen korkeat Q1 aikana verrattuna normaaliin kvartaaliin, Koronan takia. Yhtiö kertoi tämän vaikuttaneen negatiivisesti kasvuun.

Kassavirta oli Q1 poikkeuksellisen vahvaa tilausten kasvun takia. Vapaa kassavirta Q1:llä oli noin neljä miljoonaa euroa ja kassa paisui jo melkein 40 miljoonan euron tasolle. Tämä on merkittävän suuri erä jo yhtiölle sen markkina-arvon ollessa 120 miljoonaa euroa. Asiakkaat maksavat tilauksensa ennakkoon ja tämä tarkoittaa sitä, että kasvu rahoittaa itse itsensä käyttöpääoman ollessa negatiivinen. Tämä tekee liiketoiminnan rahavirrasta erittäin vahvan jo kasvuvaiheessa verrattuna esimerkiksi, vaikka Kamuxiin, kun yhtiön kasvaessa kassavirrasta haukkaa osansa vaihto-omaisuuden kasvu, joka on yhtiölle välttämätön erä, kun se haluaa kasvaa. Servicewarella kasvu taas kasvattaa kassavirtaa entisestään ennakkomaksujen ansiosta.

23-24 ennuste

Liikevaihto kasvaa 8% 2023 ja 7% 2024 ja tulos skaalaa maltillisesti SaaS transformaation ollessa vielä kesken.

25-26 ennuste

25 liikevaihto kasvaa 6% ja 26 7%. Tulos lähtee skaalautumaan paremmin, kun SaaS transformaatio tulee päätökseensä.

 

DCF pohjainen arvostus

Yhtiöllä on listautumisen jäljiltä iso nettokassa ja liiketoiminta on jo nyt kassavirta positiivista, kun yhtiö saa SaaS sopimuksista ennakkomaksuja. Vuoden 26 jälkeen oletan liikevaihdon kasvavan 6% seuraavat viisi vuotta ja EBIT % nousevan viiteentoista prosenttiin. Tuottovaatimusta nostin yhdeksästä prosentista yhdeksään ja puoleen prosenttiin, kun riskittömät korot ovat jatkaneet vauhdikasta nousuaan. Näillä parametreillä malli antaa osakkeen arvoksi 14,75 euroa, mikä tarkoittaa 28,9% potentiaalia. Osake on hinnoiteltu suurella alennuksella sen verrokkeihin sen EV/Sales kertoimen ollessa vain 1. Toki yhtiön liikevaihdosta vielä noin puolet on lisenssituloa, mutta jos tämän oikaisee 0,5 EV/sales kertoimella jää nopeasti kasvavalle kansainväliselle SaaS businekselle arvostukseksi 1,4 EV/sales, mikä on merkittävästi alle verrokkien kertoimien. SaaS liiketoiminta kasvaa kuitenkin noin 20 % vuositasolla, mikä on kelpo kasvuvauhti.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 10.4.2022 08.07

2022 Q1 – Hyvin synkkä aloitus vuodelle

Vuosi 2022 alkoi hyvin synkästi, kun Venäjä aloitti sodan ja hyökkäsi Ukrainaan. Samaan aikaan talouden ongelmat ovat kiihtyneet, kuten inflaatio ja erilaiset toimitusketju häiriöt ja korot ovat nousussa. Osakkeet ovat lasketelleet vuoden alusta, mutta se tuntuu melko merkityksettömältä, kun katsoo miten hirvittäviä tekoja Venäjän armeija tällä hetkellä tekee Ukrainassa. Siviilien joukkoteloitukset ja kidutukset ja niin edelleen.

Yleisesti makro kuva on osakkeille epäsuotuisa, kun korot nousevat ja inflaatio on korkea. Tästä vuodesta tulee tuskin osakesijoittajien fanfaaria, mutta hyvät yhtiöt luovat arvokkaampia ja tulevat yleensä kriiseistä suhteellisina voittajina, joten niiden omistaminen on perusteltua. En aio osakepainoa kuitenkaan keventää vaan keskittyä yksittäisten osakkeiden analysoitiin ja ostaa/omistaa niitä, missä näen tuotto-odotuksen parhaana. Aina makrotilanteesta riippumatta on voittajia, ellei tule maailmansotaa. Siinä vaiheessa tuskin on väliä, onko salkku käteistä vai osakkeita.

OP osakesalkku siirtyi Nordnettiin tammikuun ensimmäisinä viikkoina, joten salkusta on enää yksi graafi esitettävänä ja se helpottaa seurantaa.
 

Alla osakesalkun tuottoluvut (Sis. OST tilin myös nykyään) luvut YTD 10.04.22 asti:

Salkussa osakkeen tuottivat seuraavanlaisesti kolme kuukauden tarkastelu periodilla. Salkun luuseri osakkeet: CoreCard (-35,35%) Serviceware (-32,57 %), Evolution Gaming (-21,15%). Salkun sankari osakkeet: Kamux (-5,84 %), Embracer (+2% ei koko periodia salkussa, kh:sta laskettuna) Scandbook (+2,33%) ja Micro Systemation AB (+44% khs:ta). Indeksin kanssa mennään tasatahtiin, mutta odotan tulevan tuloskauden oikaisevan asian.

Kamuxilta odotan hyvää suoriutumista. Vertailukaudella on ERP implementaatio, mikä nosti muita kuluja merkittävästi ja poistomassa myös kasvoi nopeasti. Odotan 22 vuonna näiden kulu erien kasvavan hitaammin kuin liikevaihto vaikka bruttomarginaalissa voi olla vielä hieman vastatuulta. 22 ennusteella pe on noin 15 ja odotan, että tämä on kestävä forward arvostus, joten noin 20% tuloskasvu ja osinko antavat yli 20% tuotto odotuksen ensi vuodelle vertailukausien ollessa pehmeitä etenkin q1q2 (saksan liikkeet kiinni ja KMS implementaatio lisäsi merkittävästi kuluja ja söi yrityksen fokusta). Mahdollisuus myös merkittävästi parempaan vuoteen, jos Ruotsissa koon tuomat skaalaedut alkavat tulemaan läpi. Erittäin fragmentoitunut markkina tarjoaa uniikin kasvumahdollisuuden Kamuxille. Uusien autojen uudestaan häiriintynyt toimitusketju ja heikentynyt kuluttaja sentimentti tuo kuitenkin taas varianssia vuoteen. Katsotaan, kuinka käy. Viime vuoden vahvan kasvun ansiosta integroidut palkkiot kasvavat kuitenkin, mukavasti kun tuotto finance back bookista tulee varsinaista liikevaihdon kasvua hieman jäljessä.

Salkun uutta tulokasta Embraceria olen tankannut reippaasti, ja tämän lisäksi olen tehnyt pieniä lisäyksiä Servicewareen. Nämä ostot olen rahoittanut myymällä EVOa, MSAB, AG ja Scandbookkia. SBOK:ssa hieman huolettaa lakoista aiheutuva paperipula ja miten tämän heijastuu yhtiön tämän vuoden lukuinin. Myös nousevat raaka-aine kulut ovat kysymysmerkki, kun yhtiön hinnoitteluvoima ei ole itselleni täysin selkeä. Taloudellinen tila yhtiöllä on kuitenkin erittäin hyvä.

Alla salkun jakauma:

 

Vuoden osake kisassa Kamuxilla on ollut OK startti. Osakkeen ytd tuoton ollessa indeksiä edellä vaikkakin miinuksella. Odotan kurssi nousevan, jos yhtiö raportoi odotuksieni mukaisia lukuja. Taloudessa on tällä hetkellä, kuitenkin häiriöitä ja Euroopassa tapahtuu hirveitä asioita, joten varianssia riittää tälle vuodelle. Toivon ja uskon, kuitenkin että tulevaisuus on nykyhetkeä valoisampi ja sota Euroopassa ei eskaloidu.

 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.4.2022 04.44

https://serviceware-se.com/ir-news/serviceware-se-gains-global-leading-m...

 

Serviceware tiedotti hyvin merkittävästä diilistä ja uudesta päänavauksesta USA:n markkinalla, kun se sai asiakkaakseen öljy-alan johtavan jätin. Sopimuksen arvo on useita miljoonia dollareita. Tämä on isoin tiedotettu SaaS kauppa, mitä nopealla pläräyksellä löysin. Aiemmat ovat olleet six digit range revenue ja tämä sopimus on: "The SaaS agreement was entered into with a minimum term of three years and involves sales revenues in the high seven-digit US dollar range for Serviceware". Potentiaalisesti tämä vastaa siis kymmentä normaalin kokoista tiedotettua kauppaa! 

Kansainvälinen kasvu on tökkinyt 2021 edeltävinä vuosina ja näyttäisi, että kasvu kiihtyy nyt, jos tämänlaisia diilejä saadaan enemmän. Kasvun kiihtyessä on arvostuksessa reipasta nousuvaraa. Näin ison sopimuksen voittaminen kertoo siitä, että tuote on kunnossa, koska näissä isoimmissa diileissä on kaikki merkittävimmät pelurit mukana tarjouskilpailussa, mitkä näissä yleensä on pitkiä ja raskaita.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 27.3.2022 07.16

Serviceware H2 2021 – Pienoinen pettymys

Serviceware raportoi H2 luvut ilman suurta dramatiikkaa, koska yhtiö antaa ”välikvartaaleina” kevennetyn raportin, joten luvut olivat melko hyvin tiedossa. Raportti kääntyi pienen pettymyksen puolelle, kun SaaS kasvu oli Q4 hieman hitaampaa kuin odotin ja lisenssi liikevaihto laski enemmän kuin odotin. Kulut olivat odotetulla tasolla, mutta liikevaihdon jäädessä odotuksista tulos alitus on ruma, etenkin tässä vaiheessa, kun ebit % marginaali on vielä hyvin matala. Positiivista raportissa oli DACH alueen ulkopuolisen segmetin ”other” merkittävä kasvun kiihtyminen. Aiemmin kansainvälinen kasvu on ollut hyvin aneemista, mutta nyt se toi H2:lla jopa 1/3 koko kasvusta ja prosentuaalisesti tämä segmentti kasvoi reippaasti, mikä luo uskoa tulevaan kasvuun. Yhtiö ohjeisti liikevaihdon kasvavan noin 10 % ja EBITDA:n paranevan kuluvana vuonna.

Liikevaihto jäi hieman odotuksistani ja tästä johtuen tulos jäi reippaammin odotuksista, kun ohjelmistoliiketoiminnassa viimeiset eurot ovat ne kannattavimmat. Yhtiön liikevaihto heiluu melko paljon kvartaalitasolla konsultoinnin ja lisenssien suuren osuuden takia, joten en ole huolissani tästä. Yhtiö raportoi ensi kuussa Q1 luvut ja nämä voivat taas sitten heilahtaa toiseen suuntana. Tärkeintä on SaaS kasvu, jotta yhtiön tulos skaalautuu SaaS transformaation jälkeen. Nyt tulos on hetkellisesti heikompi, kun siirrytään lisenssituloista SaaS tuloon. Lisenssituloissa saadaan kaikki heti ja SaaS taas tulovirta on jatkuvaa, mutta kulut syntyvät heti myynnistä.

Yhtiöllä oli poikkeuksellisen suuri vero erä, minkä se kirjasi H2:lla heilauttaen raportoidun tuloksen reilusti miinukselle. Yhtiön mukaan kyse oli kertaerästä.

 

2022 ennuste

H1 odotan liikevaihdon kasvavan 10% ja H2 9,55%. EBITDA tasolla tulos skaalaa hieman, mutta EBIT tasolla ei, koska yhtiö kertoi lyhentäneensä SABIO ja CUBUS tuotemerkkien poistoaikoja merkittävästi. Tämä nosti poisto ennustetta reilusti. Nämä eivät kuitenkaan ole kassavirta eriä, joten yhtiön arvoon tällä ei ole vaikutusta. Tämä johtaa siihen, että positiivista raportoitua tulosta saadaan odotella vuoteen 2023 asti. Suuria ennuste muutoksia en muuten tehnyt muuta kuin nostin hieman muita kuluja ja palkkaennustetta. Kuluvan tilikaudella kiinnitän erityisesti huomiota SaaS kasvun nopeuteen, koska tällä on hyvin suuri vaikutus kannattavuus potentiaaliin.

 

22-24 ennuste

Liikevaihto kasvaa 8% vuonna 2023 ja 7 % vuonna 2024. Tulos skaalautuu hitaasti SaaS transformaation edetessä. Poistot eivät kasva, koska yhtiö ei aktivoi kehitysmenoja ollenkaan. Kasvun ollessa ripeämpää voi tulos myös skaalautua nopeammin SaaS liiketoimintamallin skaalautumispotentiaalin takia.

 

24-26 ennuste

Liikevaihto kasvaa 6 % vuonna 2025 ja 7 % vuonna 2026. Ennusten SaaS transformaation olevan maalissa vuoden 2024 lopussa, jolloin tulos alkaa skaalautumaan nopeammin ja kasvulla on potentiaalia kiihtyä, kun yhtiöllä on enemmän jatkuvaa tulovirtaa investoida kasvuun.

 

DCF-malli

 

 

Yhtiöllä on listautumisen jäljiltä iso nettokassa ja liiketoiminta on jo nyt kassavirta positiivista, kun yhtiö saa SaaS sopimuksista ennakkomaksuja. Vuoden 26 jälkeen oletan liikevaihdon kasvavan 6% seuraavat viisi vuotta ja EBIT % nousevan viiteentoista prosenttiin. Tässä on laskua viime ennusteesta, kun kasvu oletus oli 7% ja EBIT % 17 %. Otin ennusteita hieman alaspäin pehmeästä Q4sta johtuen. Tuottovaatimusta nostin kahdeksasta prosentista yhdeksään prosenttiin, kun riskittömät korot ovat nousseet ja osakkeen likviditeetti on ollut hieman huonompi kuin odotin. Näillä parametreillä malli antaa osakkeen arvoksi 15,75 euroa, mikä tarkoittaa 22,5% potentiaalia. Osake on hinnoiteltu suurella alennuksella sen verrokkeihin sen EV/Sales kertoimen ollessa vain 1,1. Toki yhtiön liikevaihdosta vielä puolet on lisenssituloa, mutta jos tämän oikaisee 0,5 EV/sales kertoimella jää nopeasti kasvavalle kansainväliselle SaaS businekselle arvostukseksi 1,7 EV/sales, mikä on merkittävästi alle verrokkien kertoimien. Yhtiö on absoluuttisesti hyvin halpa sen liiketoiminnan skaalautuessa SaaS transformaation jälkeen. Hyvässä skenaariossa voisi hahmotella, että 2025 liikevaihto olisi 120M eur ja EBIT 15 %. EV EBIT olisi tällöin kuuden luokkaa ja osake voisi tämänlaisessa skenaariossa, jopa kolminkertaistua.

Omistan osaketta.

 

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Embracer Group - 9.3.2022 08.43

Pakko lisätä tuohon väitteeseen tappiollisuudesta, että se on "lumetta" yhtiö kasvaa yritysostoin ja maksaa ostetuista yhtiöistä yli niiden tase-arvon, mistää kirjataan Goodwilliä, jota lokaalissa kirjanpidossa poistetaan tulokseen ja raportoidaan first north listalla. Yhtiön siirtyessä päälistalle ja IFRS kirjanpitoon ei liikearvosta enää tehdä poistoja vaan tulos pomppaa iloisesti plussalle. Yhtiö Q3:lla teki näitä liikearvo poistoja yht 2,1B sek ja tulos oli -1,3B SEK, eli kun liikearvo poistot oikaisee, jota ei tehdä päälistalla niin tulos oli noin 0,7B sek. Yhtiö siirtyy tämän vuoden aikana päälistalle, joten tästä "ongelmasta" päästään eroon. 

Näytä koko viesti
Boreo (ex-Yleiselektroniikka) - 6.3.2022 02.49

Boreolla melko paljon Venäjä businestä. Yhtiö ei ole näistä kommentoinut mitään? Taitaa rahan teko mennä etiikan edelle. Toki varmaan pakotteet tekevät kaupasta mahdotonta lähitulevaisuudessa.

Näytä koko viesti