Olet täällä

Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 7.7.2020 05.40

Gofore – Julkispuolen IT-palvelutalo

 

Gofore on viime vuosina kasvanut railakkaasti yritysostojen avustuksella ja se on profiloitunut enemmän julkiseen puoleen kuin sen verrokit suomessa. Tämän lisäksi sen erottaa verrokeista melko suuri johdon konsultoinnin osuus (n. 200 hlöä), kun verrokit toimittavat lähinnä koodariresursseja. Goforen palvelu tarjoamaan kuuluu koko end to end putki koodarista muutosjohtamiskonsulttiin. Gofore itse tiivistää palvelunsa näin: ”Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.”

Gofore on pienentänyt riskiä keskittymällä pääsääntöisesti monivuotisiin projekteihin ja julkiseen puoleen. Julkispuolen kysyntää pidetään vähemmän syklisenä kuin yksityisen puolen. Gofore onkin läpi historiansa kyennyt kannattavaan kasvuun ja EBITA kasvussa yhtiön track record on erinomainen. Bonuksena yhtiö kasvaa kansainvälisesti, vaikka siinä on ollut pieniä hikkoja, mutta esimerkiksi Iso-Britannian heikosta liiketoiminnasta on hankkiuduttu nyt 2020 Q1 aikana eroon. Positiivista kansainvälistymisessä on, että yritys myöntää nopeasti epäonnistumisensa, eikä kerrytä isompia tappioita.

2019 vuotta yhtiöllä heikensi muutaman suuren asiakkuuden loppuminen, sekä Iso-Britannian tappiollinen liiketoiminta. 2020 H2 tulosparannusta tulee tukemaan Iso-Britannian tappiollisen toiminnan päättyminen.

Olen ennustanut 2020 vuodelle seuraavanlaista kehitystä (Liikearvopoistot on oikaistu):

Odotan pientä marginaali parannusta, mitä pääsääntöisesti ajaa Iso-Britannian tappiollisen toiminnan loppuminen. Liikevaihto kasvaa H1 n. 12% ja H2 13%. H1 liikevaihdon yhtiö on jo tiedottanut.

Vuoden 2021 H1 pientä marginaali parannusta ajaa myös Iso-Britannian tappiollisen toiminnan puuttuminen luvuista:

Liikevaihto kasvaa 2021 10%, mikä on yhtiön tavoitteen mukainen ja 2022 9%. EBITA skaalautuu hitaasti, mutta en odota sen nousevan yhtiön tavoittelemalle 15% tasolle, vaan jäävän 13,2-13,5% väliin. Tästä tulee mukavasti turvamarginaalia, jo valmiiksi huokeasti hinnoitellulle kasvuyhtiölle.

 

Vuodet 22-24 noudattavat samaa kaavaa:

DCF-malli arvostuksen mittatikuksi

DCF mallissa odotetaan vuoden 2024 jälkeen 2% terminaalikasvua. On hyvä huomioida, että toimialan on arvioitu kasvavan 2020 luvulla huomattavasti nopeammin lähemmäs 10%. Malli antaa osakkeen nettokassan huomioiden arvoksi 9,55 euroa, mikä tarkoittaa noin 18% potentiaalia, 10% tuotto-odotuksella. Terminaalivaiheen arvo on vain 42% prosenttia, mikä huokea arvostus kasvuyhtiölle. Mielestäni yhtiö tarjoaa hyvän mahdollisuuden päästä mukaan halpaan hintaan menossa olevaan digitalisaatio murrokseen, ilman tuoteriskiä. Kassapuhdistettu PE luku kuluvan vuoden ennusteella on 13, eli yhtiöön on ladattu matalat kasvu odotukset, vaikka historiassaan yhtiö on osoittanut kykenevänsä kovaankin kasvuun yritysostojen avittamana.

Jään mielenkiinnolla odottamaan H1 raporttia ja tankkaan lisää osaketta, mikäli kannattavuus on lähellä odotuksiani eikä kurssi karkaa.

 

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus.

Näytä koko viesti
Daytraderin kovimmat tuotot ja julmimmat takaiskut - 2.7.2020 08.01

Oli hyvä setti tuo Teerenpelit!  Kuuntelu/katsomis suositus. Oletteko Mikko Nomadissa harkinneet podcastia, missä kävisitte esimerkiksi markkinaa tai ajankohtaisia aiheita lävitse?

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 2.7.2020 10.45

Admicom Q2 – Korona vaikeuttaa uusmyyntiä

Admicom julkaisi vahvan Q2 raportin, koronasta huolimatta. Yhtiö kertoi uusmyynnin vaikeutuneen ja tämä todennäköisesti tulee heijastumaan lähikvartaalien kasvuun. Tästä johtuen laskin hieman orgaanista kasvua lähikvartaaleille.  Myös Tocoman integraatio oli hidastunut koronan takia ja yhtiö kertoi, että suurimmat synergiat nähdään ensivuoden puolella. Edellä mainitut ongelmat ovat onneksi kertaluonteisia koronasta johtuvia, joten odotuksissa on, että yhtiö palaa ensi vuonna normaalille kasvu-uralle. Positiivista raportissa oli uusi tuote: ”Adminet kassajousto-palvelu” tästä tulee lisää skaalautuvia tuottoja Admicomille, mikä tukee EBITDA% kasvua lähivuosina.

Itse Q2 raportti jäi hieman ennusteistani hidastuneen uusmyynnin takia (Olen oikaissut liikearvopoistot, ei kassavirta vaikutusta).

 

2020 vuoden ennuste näyttää tältä (Liikearvopoistot oikaistu):

 

FY Liikevaihdon kasvu % ja EBITDA % ovat 41,61% ja 42,17%. Liikevaihdon kasvu perustuu Admicomin antamaan haarukkaan Tocomanin kasvu kontribuutiosta. Mielenkiintoista nähdä paljonko uusmyynti hidastuu Q3 ja Q4 osalta. Tämän lisäksi yhtiö antaa todennäköisesti vuoden lopussa tavoitteensa uudelle strategiakaudelle 21-23, koska vanha päättyy tänä vuonna. Tällä tiedolla on isoja vaikutuksia osakkeen arvoon.

 

Lähivuosien ennusteet näyttävät nyt tältä:

 

Vuosille 21-24 odotan liikevaihdon kasvua seuraavanlaisesti 25%,24%,20% ja 15%. Vuodelta 21 olen vähentänyt asiakasyritysten konkurssien määrää, koska Suomessa korona hoito on edennyt erinomaisesti. (Lisäsin näitä Q1 raportin yhteydessä).  Yhtiö luultavasti ohjeistaa 21-23 vuosille tavoitekasvunsa loppuvuodesta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tieto osakkeen arvostuksen kannalta. Yhtiön kannattavuus voi skaalautua enemmänkin, mikäli Tocoman saadaan hiottua lähelle Admicomin kannattavuus tasoja. Yhtiö lupasi positiivisia vaikutuksia ensivuodelle Tocoman integraatiosta. Jäämme odottamaan näitä.

 

DCF mallista mittatikkua arvostukselle

 

Ylläolevilla tiedoilla, 25-29 vuosina 10% kasvua ja 2% terminaalikasvu oletuksella kassavirtamalli antaa osakkeen arvoksi 66,05 euroa 9% tuottovaatimuksella, mikä tarkoittaa -19% potentiaalia. Tulen seuraamaan tarkasti rakentamisen lukuja ja mikäli ne alkavat laskemaan tulen keventämään osaketta. On hyvä huomioida, että mikäli rakennusalan taantumaa ei tule ja yhtiö ohjeistaa yli 30% liikevaihdon kasvua vuosille 21-23 on mallissa nousuvaraa. Malli ei myöskään ota huomioon mahdollisia yrityskauppoja/kasvuinvestointeja, mitä Admicom on kertonut kartoittavansa. Mielenkiinnolla jään odottamaan miten hyvään kannattavuuteen Admicom Tocomanin saa.

Toimitusjohtaja vaikuttaa positiiviselta tulevaisuuden kasvun suhteen:

”Adminetin tuotekehityksessä tehtiin jakson aikana suuria taustamuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät asiakkaillemme vasta pidemmällä aikajänteellä. Tuotekehityksessä ollaan organisoitumassa tulevaisuuden kasvutavoitteita varten, mikä on näkynyt alkuvuoden rekrytoinneissa ja tulee näkymään työpaikkarintamalla myös loppuvuonna. Admicomin matka pk-sektorin toiminnanohjauksen edelläkävijänä on hyvässä vaiheessa mutta koemme, että matka on vielä kesken ja talousautomaatiolla on monta askelta otettavana”

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.7.2020 07.12

Niin asiaa voi luultavasti tulkita monella tavalla tässä Saxo Bankin jutussa viitataan samaan Damodaran, mutta tulkinta on hyvin erilainen kuin sinulla.

https://www.home.saxo/content/articles/equities/whether-equities-are-expensive-or-not-depends-on-how-you-look-at-it-01072020

"Aswath Damodaran is a finance professor at NYC and is one the leading equity valuation experts and he has long-term data on the US equity risk premium. As the chart below shows the US equity risk premium today is quite attractive in a historical context driven by the very low yields offered on US government bonds. There are many ways to estimate the equity risk premium as one can read in Damodaran’s paper Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2020 Edition. "

En siis odota mitää maagista tuloskasvua vaan paluuta normaaliin. On hieman pessimistista olettaa, että korona vuoden tulokset ovat pysyvä normaali. Todennäköisempää on, että ne ovat outliereitä. Tiivistetysti siis: historiallisen matala korko taso erittäin löyhän rahapoliitikan ajamana johtaa multippeli ekspansioon tähän päälle, kun lyö vielä paluun normaaliin tuloskuntoon on tuotto-odotus mielestäni hyvä osakemarkkinoilla. 

Onko sinulla muita argumenttejä siitä, että tuotto odotus on huono/negatiivinen kuin se, että Biden voittaa vaalit? Tilastollisesti on muuten ollut yleensä hyvä vuosi osakemarkkinoille, kun uusi presidentti valitaan tuloksesta riippumatta.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.7.2020 05.18

Riskipreemio yleisesti määritellään kokonaistuotto - riskitön korko = riskipreemio. Nyt riskitön korko on USA:ssa laskenut voimakkaasti (maailman suurin finanssimarkkina). Kun tulokset ensi vuonna palautuvat on riskipreemio historiallisen korkea, mikäli kurssit eivät korjaa ylöspäin. Tällä hetkellä riskipreemio on hieman koholla:

https://www.statista.com/statistics/664840/average-market-risk-premium-usa/

Luulen, että puhut nyt kokonaistuotosta, etkä riskipreemiosta mitä käytetään osakemarkkinan hinnoitteluun.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.7.2020 11.59

2020 H1 – V

Markkina toipui todella nopeasti Q1 pörssiromahduksesta, kun valtiot ja keskuspankit siirtyivät aggressiiviseen elvytysmoodiin ja sijoittajat huomasivat, että maailma ei lopukaan.  Oma salkkunikin elpyi V muotoisesti ja tällä hetkellä talousluvut elpyvät perässä. Ultrakevyt rahat politiikka takaa sen, että arvotustasot tulevat elpymään/nousemaan ja ensi vuoteen katsottaessa riskipreemiot ovat historiallisen korkeita. Tämä antaa hyvän selkänojan holdata osakkeita. Tuottovaatimusten laskiessa ja jenkkibondien korkojen painuessa nollaan näemme todennäköisesti ”kuplaantumista” jatkuvan kassavirran osakkeissa. Hyvät kasvuyhtiöt tullaan myös hinnoittelemaan korkealla preemiolla. On hyvä muistaa, että pitkällä aikavälillä optimisti aina voittaa osakemarkkinoilla ja pelkässä käteisessä oleminen tulee kalliiksi.

Alla OP tuottoluvut:

 

 

Alla Nordnetin tuottoluvut (Sis. OST tilin myös nykyään):

 

Salkussa nousivat melkein kaikki osakkeet, Admicom niistä eniten. Ainoa mikä jäi harmittamaan, ettei Korona dipistä tullut tankattua Blacklinen osakkeita. Nyt se onkin noussut jo yli 100% pohjista. Kyseessä on kuitenkin globaali SaaS yhtiö, joten dippi oli siihen nähden ylimitoitettu. Osakevalinta korostuu, kun vertailu indeksin YTD tuotto on miinuksella ja oma salkku plussalla. Ei ole täysin hukkaan mennyt osaketutkimukseen käytetyt tunnit.

Uusi tulokas salkkuun Q2 aikana oli Gofore, kyseessä on halpa kasvava julkisenpuolen palvelija isolla nettokassalla. Tarkoituksena on kirjoittaa yhtiöstä analyysi tänne ennen H1 raporttia. Lisäykset tein Aallon Groupiin. Laadukkaat sykliset osakkeet ovat tarkkailussa tällä hetkellä. Luultavasti alan niitä poimimaan salkkuun, koska ne ottavat eniten eteensä, kun talous alkaa palautumaan. Tällä hetkellä salkun tuottokehitys on hyvä, joten suuriin muutoksiin ei ole tarvetta, toki uudet kasvucaset aina kiinnostavat.

 Alla salkun jakauma:

Long/short ideoita tulevaan osavuosikauteen

Ei long short ideoita tällä kertaa koska näkyvyys talouteen lyhyellä aikavälillä on erittäin huono Korona viruksen takia.

 

Tuloskausi starttaa pian (tänään), kun Admicom raportoi Q2 tuloksensa. Mielenkiintoista kuulla miten Tocoman integraatio on edennyt ja mahdollisesti saada hieman tarkempi ennuste loppuvuodelle. Muiden yhtiöiden raportteja tippuu, sitten hieman myöhemmin. H1 on siitä itselle tärkeä raportointikausi, kun esimerkiksi salkun suurin omistus Aallon Group raportoi vain 2 kertaa vuodessa ja H1 on toinen niistä.

Vuoden osake kisassa Aallon on pärjännyt vielä vaatimattomasti. Onneksi kuitenkin vertailuindeksin mukaisesti. Uskon H1 raportin korjaavan tilanteen. Itsellä Aallonin tuotto on hieman parempi, kun tein  suurimmat panostukset romahduksessa 8-9euron välillä.

Näytä koko viesti
Ovaro (os. Orava) - 1.7.2020 11.13

Cost control mielessä yleensä juuri ne pienet erät on ne mistä säästää, koska niitä ei ole kukaan jaksanut käydä läpi, kun ovat "pieniä" isot erät kaikki tuntevat ja osaavat kertoa, että ei ole säästettävää tässä. Sitten, jos pieniä hukka-eriä on paljon niin niistä muodostuu iso erä.

Näytä koko viesti
Admicom - 1.7.2020 10.13

http://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/01/2055996/0/fi/Admicom-Oyj-aikaistaa-tammi-kes%C3%A4kuun-puolivuotiskatsauksen-julkaisuajankohtaa-uusi-ajankohta-on-1-7-2020-klo-15-30.html

 

Huhuh, kyllä nyt voidaan puhua  maailman luokan teknologiasta ja closing prosessista.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 7.6.2020 02.22

Aallon Group – Isompaa vaihdetta silmään yritysosto rintamalla

 

Aallon Groupin käynnisti vuoden 2020 yritysostot kertaluokkaa isommalla yritysostolla. Ostokohteeksi valikoitui noin kaksi miljoonaa euroa vaihtava turkulainen tilitoimisto, jonka kannattavuus on korkeampi kuin Aallon Groupin. Kauppa tehtiin pelkästään kassavaroilla, mikä ilahdutti kirjoittajaa, koska Aallonilla on ollut suhteettoman iso nettokassa, eikä oikein investointi tarpeita. Tämän lisäksi osake oli laskenut todella paljon Koronan takia, joten sen käyttäminen olisi dilutoinut vanhojen omistajien omistusta ”normaalia” enemmän. Ison kassan muuntaminen liiketoiminnaksi on fiksua small cap yhtiön kohdalla, koska markkina ei tunnu näissä niinkään velkaisuutta tai EV lukuja huomioivan.  Yrityskauppa tehtiin hyvin kohtuullisella arvostuksella noin 5,3 EV/EBITDA. Kaupan ison kokoluokan takia Aallon Group pääsee tänä ja ensi vuonna lähelle tavoittelemaansa 15-20% kasvua.

 

2020 ennuste

 

2020 H1 odotan 12% liikevaihdon kasvua. Tästä kasvusta 7% tulee jo toteutuneista yrityskaupoista ja n. 5% orgaanisesta kasvusta. Rima on siis asetettu melko matalalle H1 varten. Kannattavuus palautuu kohti normaalia tasoa olettaen, että kertaeriä ei synny toimitusjohtajan vaihdoksista yms. H2 odotan 17,2% liikevaihdon kasvua. Kasvusta 14,7% tulee jo toteutuneista yrityskaupoista ja 2,5% kasvusta on orgaanista. H2 kannattavuus saa pientä tukea yrityskaupasta, mutta suurin tuloskasvu nähdään 2021 H1, milloin suurin osa tilitoimistojen tuloksesta muodostuu tilinpäätöstöitten takia. Odotan, että H2 aikana tehdään yrityskauppoja, jotka kiihdyttävät H2 kasvua, mutta näitä en voi lisätä ennusteisiin ennen kuin ne toteutuvat. H1 Aallon Groupin pitää osoittaa kannattavuuden palautumista kohta ns. ”normaalia” tasoa. H2 kannattavuus on vielä huomattavasti historiallisen tason alapuolella ennusteessa.

 

Vuosien 20-22 ennuste

 

Liiketoiminta skaalautuu hitaasti EBITDA % marginaalin kasvaessa hitaasti, mutta varmasti. Olen hieman laskenut skaalautumista aiemmasta ennusteesta, koska vielä ei ole todisteita Aallon Group liiketoiminnan skaalautuvuuden potentiaalista. Tämän lisäksi olen laskenut orgaanisen kasvun määrää lähemmäs historiallisia tasoja. 2021 tuloskasvu saa paljon tukea juuri tehdyn yritysoston kautta, kun hankittavan yrityksen kannattavuus oli korkeampi kuin Aallon Groupin. Liikevaihto kasvaa 14,5% 2020, 13,8% 2021 ja 7% 2022. Ennusteet eivät sisällä mitään mahdollisista tulevista yrityskaupoista, koska niitä on mahdotonta ennustaa. Ennusteet perustuvat täysin orgaaniseen kasvuun ja jo toteutuneisiin yrityskauppoihin.

 

Vuosien 22-24 ennusteet

Yhtiön tarina jatkaa samaa rataa kuin vuosina 20 ja 21. Liikevaihto kasvaa ja EBITDA% marginaali paranee hitaasti, kirjanpidon automatisoinnin ja digitalisaation takia. Liikevaihdon kasvu on 7% 2023 ja 7% 2024.

 

DCF malli mittatikuksi arvostukselle

 

Malli pohjautuu edellä mainittuihin ennusteisiin. Vuoden 2024 jälkeen odotetaan tuloskasvuksi 5% seuraavat 5 vuotta. Tässä on muutos edelliseen malliin, missä odotettiin 7% kasvua. Terminaali arvossa kasvuoletus on 2% (mikä on alle tilitoimistomarkkinan historiallisen kasvun). Terminaali arvo on 55,9% kassavirtojen arvosta, mikä tarkoittaa vielä melko maltillista arvostusta. (Verraten yleisesti kasvuyhtiöiden terminaaliarvoihin). Näillä oletuksilla ja 9% tuottovaatimuksella malli antaa osakkeen arvoksi 13,54 euroa, mikä tarkoittaa noin 25,3% potentiaalia nykykurssiin.

Kuten aiemmassa raportissa totesin, että odotin yrityskauppoja ennen H1 raporttia. Semmoinen tuli, mikä oli neljä kertaa suurempi kuin aiemmat yrityskaupat. Tankkasinkin heti osaketta tiedotteen jälkeen, kun kurssi ei oikein reagoinut siihen mitenkään. Loppupäivästä päästiin sitten hieman suurempaan nousuun ja seuraavana päivänä vasta Inderesin tavoitehinnan nosto puski osakkeen uuteen nousuun. Odotan uusia yrityskauppoja H1 raportin jälkeen, kun osakekurssi on korjannut lähemmäs oikeaa tasoaan.

Yhtiön kassapuhdistettu PE luku kuluvalle vuodelle on noin 22, mikä on neutraali arvostus defensiiviselle velattomalle kasvuyhtiölle. Ensi vuoden tuloskertoimet ovat alhaisemmat, kunhan vain yritysostosta tuleva tuloskasvu tulee läpi. 2021 vastaava kerroin on noin 16.

Yrityskauppaoptio. On hyvä huomioida, että DCF malli perustuu pelkästään toteutuneisiin yrityskauppoihin ja orgaaniseen kasvuun, vaikka yrityskauppastrategia näyttelee melko isoakin roolia Aallonin arvon muodostuksessa. En ole keksinyt järkevää tapaa määrittää arvoa tälle yrityskauppaoptiolle, mutta selvää on, että se on alussa suurin, kun ostettavia yrityksiä on paljon ja pienenee, kun markkina konsolidoituu. DCF arvon päälle voi lisätä mieluisensa yrityskauppaoptio preemion kuin sopivaksi näkee.

Viime aikaisten tankkailujen jälkeen osake on noussut ylivoimaisesti salkun suurimmaksi.

Ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Aallon Group - 3.6.2020 08.55

Videolla myös Inderesin Atte mainitsee, että myyjä oli Aallon Groupin tilintarkastaja, joten osakkeiden ottaminen olisi ongelmallista. Lisäksi osakkeen hinta oli tipahtanut alhaiselle tasolle, joten hyvä ettei sitä käytetty, kun kassa pursuaa rahaa.

Näytä koko viesti