Olet täällä

Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.3.2021 07.31

Tuli aamulla vaihdettua Remedyt Kamuxiin, kun kamuxin kurssi avasi vain pienelle plussalle. Näen tässä merkittävän arvonluonti mahdollisuuden ja tuntuu, että moni suhtautuu vielä nihkeästi yhtiön uuteen strategiaan. Katsotaan vahvistaako CMD uskoa strategiaa vai lasketellaanko lisää. Kasvumahdollisuuksiin nähden yhtiön hinnoittelu on vielä huokeaa. Toki kova kasvu on vasta lupaus ja hintakin tätä luultavasti heijastelee. (Tovin, kun olisi odottanut vaihdon kanssa olisi saanut n. 4% enemmän osakkeita).

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 28.2.2021 08.27

ScandBook Q4 2020 – Kovat luvut Koronassa

 

ScandBook toimitti todella kovat luvut Q4 raportin muodossa, mitkä ylittivät oman ennusteeni merkittävästi. Liikevaihdon kasvaessa +17% ja kannattavuus tästä vivulla. Nämä ovat todella kovia lukuja, kun ottaa huomioon yhtiön erittäin matalan arvostuksen. Korona on kirittänyt yhtiön huippukuntoon, mikä on hieman kummallista, kun voisi kuvitella, että tallaisena aikana digikirjat loistaisivat, mutta fyysisten kirjojen kysyntä on kasvanut merkittävästi korona vuonna. Ruotsissa +4% 2020 Ruotsin tilastokeskuksen mukaan. Osinkohanatkin saatiin nyt auki, kun prefenrensaktierien etuoikeus maksut on nyt maksettu loppuun. Osinko on tänä vuonna 0,8 kruunua, mutta odotan sen tuplaavan ensi vuonna.

Liikevaihto kasvoi kovaa ja tulos tuli läpi kertoimella. Näyttäisi siis, että SBOKlla on, jonkin verran operatiivista vipua liiketoiminnassaan ja hyvinä liikevaihto kvartaaleina, myös tulos on erinomainen.

.

Vuoden 2021 ennuste

Q1 liikevaihto kasvaa 10% ja Q2 9% Koronan vielä tukiessa kirjojen kysyntää. Korkeampi liikevaihto taso myös parantaa tulosta näillä kvartaaleille. Q3 liikevaihto laskee 4%, kun koronan tuoma tuki heikkenee ja tuloskin on tätä kautta heikompi. Q4 liikevaihto laskee 5% poikkeuksellisen kovasta vertailukaudesta niin kuin tuloskin, kun Korona ei enää tue lukuja. Näin ollen koko vuoden liikevaihto kasvaa 2% ja tulos on suurin piirtein sama kuin vertailukaudella. Hyvä huomioida ennusteissani, että ne ovat konservatiiviset, kun yhtiö kertoo itse uusasiakashankinnan onnistuneen hyvin Q4 raportissa. Kuinka paljon kasvusta on koronasta johtuvaa ja kuinka paljon uusasiakashankinnasta jää nähtäväksi.

EPS laskentani eroaa yhtiön raportoimasta, koska olen oikaissut poistot CAPEX tasolle sisältäen leasing maksut, jotta yhtiön kassavirrasta saa paremman kuvan, minkä etupainotteiset poistot nyt hieman peittävät. Tämän lisäksi olen ottanut EPS laskentaan, mukaan myös ”preferensaktier” ja yhtiö laskee EPS:än pelkästään tavallisilla vaihdettavilla osakkeilla (Eli pienemmällä osakemäärällä). Yhtiö on pystynyt Koronassa kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulosta, mikä on merkki vahvasta ja terveestä liiketoiminnasta.

 

Vuodet 21-23

Vuonna 22 liikevaihto laskee 4%, kun Koronan tuoma tuki häviää lopullisesti luvuista ja näin myös kannattavuus laskee. EPS laskee myös hieman, kun raportoidutkin poistot normalisoituvat ja tätä kautta yhtiön maksamat verot nousevat. Kasvu odotus on nolla prosenttia vuoden 2022 jälkeen.

 

Vuodet 23-25

Vuosille 23-25 odotus on sama kuin aiemmille kasvu pysyy nollassa ja kannattavuus vakaana. Poistot ovat yhtä kuin toiminnan ylläpidon CAPEX tarve ja leasing maksut.

DCF mallista mittatikku arvostukselle

Malli perustuu yllä oleviin ennusteisiin ja huomioi nettovelat. Vuoden 25 jälkeen odotetaan nollan prosentin kasvua seuraavat viisi vuotta. Terminaali kasvu odotus on -1%. Tätä hieman helpottaa se, kun bisnes supistuu, on tarvittavat ylläpitoinvestoinnit pienempiä pienemälle liiketoiminnalle. Tämän lisäksi olen mallintanut kymmenen vuoden päähän Liettuan tehtaan koneiden uusinnan, mikä investointina olisi noin 30 miljoonaa kruunua. Tämä antaa osakkeella arvoksi 25,92 kruunua 10% tuottovaatimuksella, mikä tarkoittaa noin 1,2% potentiaalia osakekurssiin nähden. Merkille pantavaa, että terminaali kassavirran osuus on vain 33,9% DCF mallin arvosta. Tämän on pienin terminaali arvo, mitä olen mallista ulos saanut. Toki tämä on myös ensimmäinen kerta, kun olen käyttänyt negatiivista terminaalikasvua, mikä pitkällä aikavälillä tarkoittaa, että toimiala katoaa. Tämä on hyvin varovainen oletus ja tuo turvamarginaalia. En itse usko kirjojen katoamiseen ja Lindyn lakikin tämän vahvistaa, että mitä pidempää, jokin keksintö on ollut käytössämme, sitä pidempää se on todennäköisesti myös olemassa. Kirjathan ovat olleet olemassa ja käytössämme yli 2000 vuotta. Yhtiö on hyvin ainutlaatuinen tapaus nollakorko aikana, missä ilman kasvuodotuksia pitkän aikavälin tuotto-odotus on yli kymmenen prosenttia. Yhtiöstä ei ole miksikään SaaS tenbäggeriksi, mutta hyvä pitkän aikavälin kivijalkasalkkuun, etenkin jos tuotto lähivuosina tulee osingon muodossa, kuten oletan. Yhtiön PE luku kuluvan vuoden ennusteella on 8. Holdaan yhtiötä mielelläni näillä hinnoilla, koska jos ennustamani melko konservatiivinen skenaario toteutuu, saan silti noin 10% vuosituoton, jos taas uusasiakashankinta siivittää liikevaihdon kasvuun myös Koronan jälkeen on tuotto-odotus erittäin hyvä. Yhtiö on tänä vuonna nettovelaton ja tällä oletuksella 2021 EV/EBIT kertoimeksi tulee 6,3. Yhtiöllä ei ole merkittäviä investointitarpeita, joten odotan osinkovirran olevan vuolas lähivuosina. Tänä vuonna jaettava 0,8 kruunun osinko tarkoittaa noin 3,1% tuottoa, mutta raportoidusta tuloksesta se on vain 25%.

Ps. tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 28.2.2021 11.31

Kamux Q4 2020 – Kaasu pohjaan

 

Kamux tarjoili vahvan raportin, mitä markkina osasi odottaa positiivisen tulosvaroituksen pohjalta. Ennusteeni osui todella hyvin vaikka olin tehnyt sen ennen posaria. Tämä kielii Kamuxin liiketoiminnan vakaudesta ja ennustettavuudesta. Alkavan vuoden asetelma on mielenkiintoinen, kun Korona painaa, mutta Q1 yhtiö lähtee oikein terveellä varastolla (+33% vertailukausi). Raportilta varasti kuitenkin huomion juuri sitä ennen tiedotetut uudet strategiset tavoitteet vuosille 21-23. Kamux aikoo kiihdyttää kasvuaan merkittävästi investoimalla ja palkkaamalla uutta henkilöstöä tuhat henkilöä, jotta liikevaihto voidaan miltei tuplata vuoteen 2023 mennessä. Tämän strategian onnistuessa yhtiö luo merkittävästi omistaja-arvoa.

Kamux toimitti ennusteen mukaiset luvut ja bruttomarginaali normalisoitui, kuten Q3 raportin jälkeen odotin. Ei siis yllätyksiä vaan vahvaa suorittamista Kamuxilta. Q1 lukuihin todennäköisesti heijastuu käynnissä olevat ja nyt käynnistyvät lockdownit suomessa ja saksassa.

 

Alla odotukseni vuodelle 2021: (odotan n. 13,5% liikevaihdon kasvua koko vuodelta).

Liikevaihdon kasvua odotan seuraavanlaisesti Q1 7% Q2 26% Q3 12% ja Q4 11%. Q1 kasvua hidastaa merkittävästi rajoitustoimenpiteet, mitä vertailukaudella ei pääasiallisesti ollut. Kamux voi tässä yllättää, koska myytäviä autoja on ainakin reilusti varaston ollessa 33% suurempi kuin vertailukaudella lähdettäessä. Q2 kova kasvu tulee siitä, kun vertailukaudella vedettiin liinat kiinni ja varastot tyhjennettiin ja keskityttiin puolustuspeliin, joten melko konservatiivisillakin odotuksilla kasvu on kovaa korona kuopasta. Nyt Q2 oletan yhtiön olevan kasvumoodissa uuden strategian mukaisesti. Q3 ja Q4 edessä on vahvat vertailukauden luvut ja nyt Kamux lähtee vasta kiihdyttämään kasvuaan, joten ihan strategian mukaiseen yli 20% kasvuun ei vielä tänä vuonna päästä. Suhteellinen kannattavuus laskee kasvuinvestointien takia, mutta oikaistu liikevoitto kasvaa hieman yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Kamux itse ohjeisti liikevaihdon olevan 800-850 miljoonaa euroa, joten ennusteeni on haarukan puolivälissä. On hyvä kuitenki muistaa, että Kamux on melko konservatiivinen ohjeistaja.

 

21-23:

2022 liikevaihto kasvaa 25% koronan väistyessä ja kasvuinvestointien alkaessa purra. EBIT % marginaali heikkenee hieman kasvuinvestoinneista johtuen ollen kuitenkin yli yhtiön tavoitteen yli 3,5% EBIT marginaali. 2023 liikevaihto kasvaa 22% ja yhtiö on lähellä tavoitettaan liikevaihdon tuplaamisesta. EBIT % marginaalin pysyessä samalla tasolla kuin 2022.

 

23-25:

 

Kasvuinvestoinnit kantavat vielä hedelmää 2024 ja liikevaihto kasvaa 15% suhteellinen kannattavuus alkaa elpymään, kun jalkaa nostetaan kasvukaasulta. EBIT % 24 vuonna on 3,9%. 2025 kasvu hidastuu entisestään liikevaihdon kasvun ollessa 10%. Kannattavuus kuitenkin paranee, kun kasvuun investoidaan vähemmän. EBIT % elpyy neljän prosentin tasolle, mikä on myös ikuisuus oletus. Hyvä huomata, että suurella organisaatiolla voi olla skaalaetuja ja EBIT % tässä vaiheessa voisi olla jopa viisi prosenttia. En sitä kuitenkaan ennusta, mutta on hyvä tiedostaa suuruuden ekonomian tuomat edut, kuten kiinteiden kulujen jakautuminen suuremmalle liikevaihtomassalle jne.

 

DCF-Malli arvostuksen mittatikuksi

 

Malli perustuu edellä esitettyihin ennusteisiin. Vuoden 2025 jälkeen odotetaan 5% kasvua seuraavat viisi vuotta. Terminaalikasvu oletus on 2%. Näillä odotuksilla ja 8% tuottovaatimuksella saadaan osakkeen tavoitehinnaksi 18,45 euroa, mikä tarkoittaa noin 20,6% potentiaalia. Terminaali vaiheen arvo mallissa on vain 60%, mikä on alhainen investointivaiheessa olevalle kasvuosakkeelle. Niin kauan, kun osake jatkaa hyvää kasvuaan aion holdata sitä, eikä arvostus karkaa käsistä. Ensi vuoden ennusteella Kamuxin PE on 22. Ensi vuoden tuloskasvu odotus on yli 20%, joten PEG on alle 1, mikä signaloi huokeaa arvotusta suhteessa kasvuun. On myös hyvä huomioida, että nyt puhutaan tulospohjaisesta arvostuksesta samalla, kun yhtiö investoi kasvuun kannattavuuden kustannuksella. Tämän lisäksi uskon, että kun Kamux lunastaa kasvulupauksensa ja markkina-arvo jatkaa kasvuaan tullaan se hinnoittelemaan korkeammilla kertoimilla. Uskon myös, että kun kovemman kasvun resepti löytyy nyt strategia kauden aikana on todennäköistä, että Kamux jatkaa kovan kasvun tavoittelua 24-26 vuosina. Markkina on erittäin fragmentoitunut, joten kasvukaasun painaminen nyt on kaikkein järkevin vaihtoehto ja kovalla kasvulla luodaan paljon arvoa, kun kannattavuutta voidaan optimoida sitten hitaan kasvun vaiheessa. Tämän skenaarion realisoituessa Kamuxia aletaan todennäköisesti hinnoittelemaan kasvuyhtiö kertoimin, jolloin sijoittaja saisi kasvu*kertoimien muutos tuottona.

Yhtiössä kiehtoo se, että harvalla Helsingin pörssin yhtiöllä on näin selkeää pitkän aikavälin kasvuputkea, joten osake on varsinainen holdarin unelma. Lisäksi näyttää siltä, että Kamux on tehokas hyödyntämään erilaisia maiden välisiä hinta-arbitraaseja, koska heidän liiketoimintansa suunnittelu pohjautuu pitkälti dataan ja tähän myös investoidaan luoden vallihautaa pienempiin kilpailijoihin. On myös mahdollista, että suurimmat Kamuxin skaalaedut on vielä näkemättä.

“Kamux on toimivan liiketoimintamallinsa ansiosta kasvanut kannattavasti ja kansainvälistynyt laajentuen Suomesta Ruotsiin ja Saksaan. Käytettyjen autojen markkina on suuri, vakaa ja hyvin fragmentoitunut, ja näemme siinä konseptillemme selkeän tilauksen. Markkina tarjoaa poikkeuksellisen houkuttelevan mahdollisuuden, ja siksi seuraava looginen askel Kamuxin tarinassa on kunnianhimoisen kasvuloikan ottaminen ja skaalautuvuuden kehittäminen. Strategiassa painotamme datan hyödyntämistä ja tiedolla johtamista, prosessien tehostamista sekä saumatonta monikanavaista asiakaskokemusta. Kehitämme omia kyvykkyyksiämme asiakkaittemme hyväksi ja panostamme henkilöstömme jatkuvaan oppimiseen. Näihin osa-alueisiin myös investoimme kohdennetusti strategiakaudella”, toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo.”

 

Uusi strategia:

https://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/porssitiedotteet/kamux-oyj-julkistaa-strategiansa-kaudelle-2021%e2%80%952023/

Laitetaan tänne myös kommentit keskiviikon CMD:ssä missä kasvustrategiaa avataan lisää.

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 27.2.2021 05.55

Kamux julkaisi odotetun mukaisen vahvan Q4 raportin. Huomion kaappasi kuitenkin uusi kunnianhimoinen strategia miltei tuplata liikevaihto vuosina 21-23. Itse tykkäsin tästä erittäin paljon, koska Kamuxin kohdemarkkinat ovat hyvin hajautuneet on nyt erinomainen hetki painaa kaasua kasvun suhteen ja luoda merkittävästi omistaja arvoa. Kamux uusi strategia kasvattaa salkun growth tilttiä nyt mukavasti. Nopeammasta kasvusta ansaitsee muuten myös korkeammat kertoimetkin markkinalla. Luulen, että kun uusi strategia alkaa näkymään kasvuluvuissa loppuvuonna tätä aletaan hinnoittelemaan sisään.

https://mb.cision.com/Main/17647/3296518/1379509.pdf

Päivitellään tänne piakkoin analyysit tilinpäätöksestä ja uudesta strategiasta.

Myin loputkin fodeliat pois, kun piti saada rahaa ostaa lisää Kamuxia, kun kurssi ei oikeataan aluksi reagoinut positiivisiin uutisiin lainkaan. Näen fodeliassa negatiivisenä lähiajan ajurina, että lockdown ja merkittävät rajoitukset jatkuvat vielä maaliskuun yli nyt kun uusien koronatapausten kasvu on kiihtynyt merkittävästi. Odotuksena on ostaa halvemmalla osakkeen takaisin. Saa nähdä toteuutuuko tavoite vai pitääkö kalliimmalla hypätä takaisin kyytiin.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 25.2.2021 06.37

Lisätään vielä Fodelian keventämiseen se, että tarkoituksena ostaa siis halvemmalla takaisin Q1 raportin jälkeen (ei lockdown isoa kuvaa muuta, joskin yhden kvatterin pilaa). Saas nähdä onnistuuko

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 25.2.2021 04.36

Scandbook tarjoili todella kovat luvut, mitkä murskasivat omat ennusteeni. Liikevaihto kasvoi +17% ja EBITDA tästä vivulla. Myös osinkohanat saatiin vihdoin auki. Yhtiö on tänä vuonna nettovelaton, joten osingon voi odottaa kasvavan merkittävästi lähivuosina.

https://mb.cision.com/Main/1720/3295220/1378413.pdf

Kun lockdown lyötiin lukkoon myin osan Fodelioista pois, koska Q1 tulee olemaan heikko tästä johtuen. Ostin sitten lisää Scandbookkia, kun meno on ollut hyvin vakuuttavaa ja osake on hyvin halpa. Tätä kirjoittaessa ScandBookin osake noin 17% nousussa.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 21.2.2021 02.33

Fodelia – Kasvu kiitoradan alussa

 

Fodelia on suomalainen elintarvikealan yhtiö, joka palvelee yksityistä ja julkista sektoria. Mielenkiintoisin osa yhtiöstä on Feelia, joka disruptoi kuluttajien valmisruoka markkinaa verkossa ja kuntien mallia tuottaa ruokaa kouluille jne. Feelian liiketoimintamallilla ei tällä hetkellä Suomessa ole suoria kilpailijoita, joten se pystyy ainutlaatuisensa liiketoimintamallinsa avulla tarjota hyvin kustannustehokasta vaihtoehtoa kuluttajille ja kunnille. Konseptin tunnettuuden kasvaessa uskon, että yhtiö on vasta kasvu kiitoradan alussa. Feelia tekee myös sektoriinsa nähden poikkeuksellisen hyvää kannattavuutta, mikä myös kielii sen kilpailukyvystä.

2020 lukuja tarkastellessa on todella tärkeä huomioida, että kyseessä on todella poikkeuksellinen kriisivuosi yhtiölle, kun sen kohdemarkkina laski 18% ja kaikki siinä toimivat yhtiöt kärsivät merkittävästi. Tästä huolimatta yhtiö pystyi hyvään kasvuun, vaikka markkina suli alta ja kannattavuus oli myös OK tasolla. Sama kriisi venyy ja rasittaa yhtiön liiketoimintaa vielä H1 2021, mutta tämän jälkeen kasvubaana on auki, kun myynti vetää ja markkina palautuu samalla. Tästä tulee todella vahva kasvuajuri yhtiölle lähivuosille. Voi hyvin olla, että Korona on pahin kriisi mitä yhtiö tulee kohtaamaan 2020-luvulla. Muuten välttämättömyyshyödykkeiden myynti on defensiivistä, mutta tämä kriisi poikkeuksellisuudestaan johtuen osui todella kovaa foodservice markkinaan. Tulospohjainen arvostus näyttää nyt olevan koholla, mutta tämä johtuu todella merkittävästä markkinahäiriöstä ja tarjoaakin mielestäni loistavan mahdollisuuden hypätä vahvan kasvutarinan kyytiin järkevällä hinnalla, kun yhtiö on syklin pohjalla. Yhtiö luovi kriisi vuoden läpi mielestäni hyvin ja kova kasvu, kun kohdemarkkina sulaa alta, kertoo hyvin Feelian kilpailukyvystä. Näin voi odottaa kasvun kiihtyvän entisestään, kun kohdemarkkina alkaa palautumaan H2 2021 aikana, olettaen, että rokotuksia saadaan tehtyä odotusten mukaisesti. Kannattavuutta laski korona lockdownin aiheuttama varaston alaskirjaus H1 ja heikompi myyntimix läpi tilikauden sekä hetkellisesti pienten pakkauskoiden tuottamat tuotanto-ongelmat, kun siirryttiin isoista B2B paketeista pieniin kuluttaja pakkauksiin.

Kilpailukykyä tukee entisestään se, että yhtiö saa investointiavustuksia syrjäisestä sijainnistaan johtuen. Esimerkiksi nyt tehty Feelian tehdas investointi, mikä triplaa yhtiön tuotantokapasiteetin maksoi viisi miljoonaa euroa, mihin yhtiö saa investointi avustusta noin 1,3 miljoonaa euroa. Tämä on myös merkittävä myötätuuli yhtiön pääomantuotoille.

Yhtiö itse kertoo toiminnastaan näin: ” Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta kuluttajat saisivat puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Omistamme elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi.”

 

Vuoden 2021 ennuste

Ennuste noudattaa yhtiön ohjeistusta, eli kasvu ja kannattavuus parannus painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Oletan Q1 raportin olevan pehmeä seuraavista syistä: Koronan toisen aallon kiihtyminen, pienten pakkausten loppuminen verkkokaupasta, heikompi myynti-mix ja laajennettu tehdas kapasiteetti ei ole vielä käytössä ja vertailukaudella Korona alkoi rassaamaan vasta maaliskuussa kunnolla. Q2 on vastassa sitten jo huomattavasti pehmeämmät luvut ja uutta tehdas kapasiteettia ylös ajetaan. H2 kasvun pitäisi olla kovaa, kun Korona väistyy ja Feelian tuotantokapasiteetti on triplattu ja uusi tuotanto ylös ajettu. H1 liikevaihto kasvaa 30% ja kasvu on pääsääntöisesti epäorgaanista. Kannattavuus jää heikolle 5% EBIT tasolle. H2 liikevaihto kasvaa 50%, kun orgaaninen kasvu kiihtyy kohdemarkkinan elpymisen myötä ja uusi tehdas kapasiteetti mahdollistaa verkkokaupan kovan kasvun. Tuotanto on myös paremmin optimoitu pienille pakkauksille ja tämä tukee kannattavuutta. EBIT nousee 6,25% tasolla H2, mikä on kuitenkin vielä historiallisiin lukuihin nähden heikkotaso, mutta tätä painaa ostettujen yritysten heikko kannattavuus vielä integrointi vaiheessa. Koko vuoden kasvu on näin 41% ja EBIT 5,7%. Kasvu on ennustehaarukan puolivälissä ja kannattavuus hieman heikompi.

 

Vuosien 21-23 ennuste

Vuonna 22 markkina elpyy syklin pohjasta ja yhtiö kasvaa kovaa, kun vanha liikevaihto pohja palautuu (tapahtumat, lounasravintolat, koulut jne) tämän lisäksi uusmyynti kiihdyttää kasvua entisestää, kun verkkokauppa kasvaa ja kuntapuolella on säästöt edessä, missä Fodelia voi merkittävästi auttaa kuntia. TJ totesikin hyvin H2 tulosinfossa, että miksi kunnat tekevät itse ruokaa 50-luvun tekniikalla, kun eivät ne esimerkiksi itse paina koulukirjojakaan. Mielestäni kuntien on no-brainer ottaa Feelian tarjoamat kustannussäästöt ja keskittyä kunnan ydinpalveluiden tuotantoon säästyneillä rahoilla. Verkkokaupaassa on suuri potentiaali, kun huomioi, että se kymmenenkertaistui 0,3m:stä 3 miljoonaan euroon 2020 ja toimitusjohtaja sanoi tämän olleen vasta pintaraapaisu, kun logistiikka ja tuotanto vaikeudet jarruttivat kaasun painamista myynnin suhteen. Liikevaihto kasvaa 2022 31% ja EBIT on 7,9%. Markkinan elpyminen ja muut positiiviset ajurit tukevat vielä 23 vuoden kasvua ja liikevaihto kasvaa 25% EBITin ollessa 8,9%. EBIT % nousu tulee isomman tuotannon skaalaeduista, hieman pienemmät yksikköhinnat hankinnoissa ja admin kulut jakautuvat isommalle liikevaihto massalle.

Vuosien 23-25 ennusteet

Vuonna 24 liikevaihdon orgaaninen kasvu tasaantuu 20%, eikä suurempaa skaalautumistakaan enää nähdä EBITin ollessa 9,1%. Ennusteessani oletan yhtiö pääsevän sen strategiseen tavoitteeseen, mikä on yli 60 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuonna 24. Kannattavuus jää kuitenkin alle yhtiön tavoitteleman yli 10% EBIT tason. Hieman yli 9% EBIT on myös ikuisuusoletus kassavirtamallissa.

 

Kassavirtamalli arvostuksen mittatikkuna

Kassavirtamallissa oletetaan vuoden 25 jälkeen 5% tuloskasvua seuraavat viisi vuotta. Näen tässä nousuvaraa, kunhan yhtiön kasvu ja kannattavuusparannus realisoituu tänä vuonna. 8% tuottovaatimuksella malli antaa osakkeen arvoksi 9,29 euroa huomioiden investoinnit ja nettovelat. Tämä tarkoittaa noin 19,5% potentiaalia nykykurssiin nähden. Terminaali arvon osuus on 67%, mikä selittyy alkuajan jakson suurilla investoinneilla. Nettoveloissa on huomioitu jo 2021 saatava investointiavustus. Mallissa on reilusti nousuvaraa, mikäli kasvu realisoituu ja yhtiö pääsee kannattavuudessa tavoittelemaansa yli 10% EBIT tasoon.

Listaan tähän ajatuksiani yhtiön kilpailueduista ja sitä tukevista megatrendeistä. Ruokakaupan siirtyminen verkkoon ja Fodelian tähän tekemät panostukset tulevat olemaan merkittävä kasvuajuri lähivuosina. Kuntien säästöpaine ajaa niitä Feelian suuntaan, mutta päätökset tapahtuvat täällä hitaasti ja joskus epärationaalisesti päättäjien ajaessa henkilökohtaisia ja lähipiirin etuja. Foodservice markkinan merkittävä elpyminen lähivuosina tukee orgaanista kasvua merkittävästi. Etätöiden lisääntyminen, mikä on samalla negatiivinen ja positiivinen asia Feelialle. Negatiivinen se on, kun lounasruokailut vähenevät. Positiivisesti se taas kasvattaa valmisruoka markkinaa, kun etätyöläiset eivät jaksa aina kokkailla ja tässä Feelian verkkoruokakauppa on erittäin vahvoilla. Feelian verkkoruokakaupan liikevaihto kymmenenkertaistui vuonna 2020. Tämä on erittäin positiivinen signaali tulevaisuutta varten nyt kun tuotantokapasiteetti triplaantuu ja yhtiöllä on kokemusta pienempien pakkauskokojen valmistamisesta suurissa määrin, ja logistiikka ketjut ovat valmiita suurelle kysynnälle. Kansainvälistymismahdollisuudet ovat myös hyvät Feelialla ja Real Snacksillä. Kohdemarkkinat, joita Fodelia disruptoi suomessa ovat hyvin suuret, joten markkinan koosta ei kasvu ainakaan jää kiinni. Feelia toimii ainutlaatuisella toimintamallilla, jossa valmisruokien säilyvyydet ovat jopa kuusi kuukautta ilman säilytysaineita. Tämä vähentää asiakkaiden hävikkiä ja tekee Feeliasta entistä kilpailukykyisemmän. Lisäksi ruuat vaativat vain lämmityksen, joten suurta keittiöhenkilökuntaa ei tarvita.

Kuriositeettina mainittakoon, että olen itse tilaillut nyt myös valmisruokia Feelialta, kun etätyöni ovat merkittävästi lisääntyneet. Nämä ovat hyvänmakuisia, huokeita ja suhteellisen terveellisiä sekä helppoja valmistaa. Miinuksena se, että parempi puolisko suhtautuu näihin hieman nihkeästi. Tykkää vain Feelian lohikeitosta ja kasvissosekeitoista, kun taas itselle uppoa melkein koko menu. Näillä säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa.

Ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 19.2.2021 04.25

Siili julkaisi tänää hyvän tuloksen ja ohjeistuksen, joka vastasi pitkälti odotuksiani. Päädyin myymään Siilin osakkeet pois pahimman aliarvostuksen purkauduttua. Noin puolentoista kuukauden pidolla tuotta tulia noin 20%. Saaduilla varoilla ostin puolet Remedyä ja puolet Vincittiä. Vincintin konsultointi arvostetaan suht samalla tavalla kuin Siili, mutta tähän kaupan päälle saa vielä SaaS option. Remedyn tämän päiväinen pikadippi tarjosi taas paikan päästä kyytiin erittäin mielenkiintoiseen kasvutarinaan, joka on vain vahvistunut koko ajan alalla, mitä megatrendit tukevat vahvasti.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 18.2.2021 08.27

Aallon Group H2 2020 – Marginaalit kääntyivät oikeaan suuntaan

 

Aallon Groupin orgaaninen kasvu painui lähelle nollaa odotetusti Koronan ja tositemäärien laskun takia. Ostetut yritykset kuitenkin nostivat Aallonin kannattavuus marginaaleja, ja yhtiö tarjoilikin makean tulos parannuksen.

Yhtiö jatkaa teknologia kehitystään (kirjanpidon automatisointia), mikä yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa tarkoittaa messeviä tuloskasvu näkymiä lähivuosille, kun bruttomarginaali % kasvaa samalla, kun liikevaihto kasvaa.

Oletan, että keskusorganisaatiota ei kasvateta enää, joten yhtiö skaalautuu orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä. On olennaista, että yhtiö palaa Koronan jälkeen orgaanisen kasvun tielle, tälle en näe mitään esteitä, kun yhtiö kasvoi 2019 vuonna n. 8% orgaanisesti ja historiallisesti orgaaninen kasvu on ollut noin 7,4%.

 

2020 H2 toteuma vs. ennuste

Aallonin liikevaihto jäi hieman ennusteestani, mutta tämä menee sen piikkiin, että ostettujen yritysten liikevaihdon jakaumaa eri vuosipuoliskojen välillä on mahdotonta arvioida (Liikevaihdon enemmän painottuessa H1). Orgaaninen kasvu oli noin nolla, kuten odotin. Kannattavuus sen sijaan yllätti positiivisesti ja yhtiön marginaalit lähtivätkin positiiviselle nousu-uralle. Aallon taisi ensi kertaa kannattavuuden osalta ylittää ennusteeni. Liikearvopoistot olen oikaissut pois (ei kassavirta-erä) niin, että poistot vastaavat aktivoitujen kulujen määrää, jotta yhtiön kassavirrasta saisi paremman kuvan. Kunhan vain kannattavuus marginaalien % nousu jatkuu, on tuotto-odotus osakkeessa erittäin hyvä.

Orgaanisen kasvun puuttumista selittävät uusmyynnin blokannut Korona ja tositemäärien laskeminen, kun taloudellinen aktiviteetti väheni raportointikaudella ja uusmyynti on tökkinyt, kuten verrokilla Talenomilla, jolla on merkittävän kokoinen myyntiorganisaatio ja maksaakin orgaanisesta kasvusta merkittävästi enemmän. (Listautumiskulut on oikaistu pois rahoituskuluista, koska ne eivät ole kassavirtaan vaikuttava erä).

 

2021 ennuste

2021 laskin orgaanisen kasvun ennusteita, kun korona on taas kiihtynyt Suomessa ja hallitus uhkailee erilaisilla rajoitusten kiristyksillä, mikä tulee eittämättäkin heijastumaan taloudelliseen aktiviteettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Orgaanisen kasvu odotus on vain yksi prosentti H1:llä. H2 odotan pientä elpymistä ja orgaaninen kasvu on kolme prosenttia. Yhtiö on kuitenkin toteuttanut merkittäviä yrityskauppoja ja hankituilla kohteilla on ollut merkittävästi parempi kannattavuus kuin Aallonilla. Nämä tekijät yhdessä sysäävät yhtiön merkittävään tuloskasvuun tänä vuonna, kun liikevaihto kasvaa 21,6% ja suhteellinen kannattavuus nousee samalla. H1 kasvu odotus on 26,1% ja H2 kasvu odotus on 16,6%.

 

Vuosien 21-23 ennuste

Liiketoiminta skaalautuu hitaasti EBITDA % marginaalin kasvaessa hitaasti, mutta varmasti. Liikevaihto kasvaa Orgaanisesti 6% 2022, mistä oletan 2% tulevan transaktiotasojen normalisoitumisesta ja 4% olevan orgaanista kasvua.  Vuonna 23 orgaanista kasvua tulee 6%, mikä edes auttaa hieman skaalautumista, kun keskusorganisaatiota ei enää kasvateta.

Vuosien 23-25 ennusteet

 

Yhtiön tarina jatkaa samaa rataa kuin vuosina 22 ja 23. Liikevaihto kasvaa ja EBITDA% marginaali paranee hitaasti, kirjanpidon automatisoinnin takia. Liikevaihdon kasvu on 5% 2024 ja % 2025. Vuonna 2025 Aallon EBITDA marginaali nousee lähelle vuoden 2018 kannattavuutta (EBITDA % 16%), tämän jälkeen en odota skaalautumista käytännössä ollenkaan. On hyvä huomata, että absoluuttinen kannattavuustaso oletus on matala ja olen laskenut orgaanisen kasvun odotuksia merkittävästi etenkin kuluvalta vuodelta.

 

DCF malli mittatikuksi arvostukselle

 

Malli pohjautuu edellä mainittuihin ennusteisiin. Vuoden 2025 jälkeen odotetaan tuloskasvuksi 4% seuraavat 5 vuotta. Terminaali arvossa kasvuoletus on 2% (mikä on alle tilitoimistomarkkinan historiallisen kasvun). Terminaali arvo on 54,1% kassavirtojen arvosta, mikä tarkoittaa vielä melko maltillista arvostusta. (Verraten yleisesti kasvuyhtiöiden terminaaliarvoihin). Näillä oletuksilla ja 9% tuottovaatimuksella malli antaa osakkeen arvoksi 13,5 euroa, mikä tarkoittaa noin 21,6% potentiaalia nykykurssiin. Tuottovaatimus on korkea yhtiön riskiprofiilin nähden, mutta perustuu osakkeen heikkoon likviditeettiin ja yhtiön pieneen kokoon. Tässä on laskuvaraa, mikäli yritystoiminta kehittyy suotuisasti tai lyhyellä aikavälillä velkavipu saadaan käyttöön yritysostoissa.

Aallon Group on nyt vuoden alusta saanut hyvän vaihteen silmään yritysostojen suhteen. Toivotaan, että tahti pysyy samana. Nettokassa huomioi yrityskauppoihin käytetyt rahavarat. 2021 vuodesta voi tulla osakkeelle erittäin hyvä, jos marginaalit jatkavat parantumista samaan aikaan, kun yrityskauppa vauhti kiihtyy. Tänään julkistettu raportti antoi positiivisen signaaliin marginaalien skaalautumispotentiaalista yritysostoista.

Yhtiön kassapuhdistettu PE luku kuluvalle vuodelle on noin 18,5, mikä on edullinen arvostus defensiiviselle velattomalle kasvuyhtiölle. Tuloskertoimet ovat melko alhaiset, kunhan vain yritysostoista tuleva tuloskasvu tulee läpi, mistä saimme nyt esimakua H2 raportin yhteydessä. 2022 vastaava kerroin on noin 16,7.

Yrityskauppaoptio. On hyvä huomioida, että DCF malli perustuu pelkästään toteutuneisiin yrityskauppoihin ja orgaaniseen kasvuun, vaikka yrityskauppastrategia näyttelee melko isoakin roolia Aallonin arvon muodostuksessa. En ole keksinyt järkevää tapaa määrittää arvoa tälle yrityskauppaoptiolle, mutta selvää on, että se on alussa suurin, kun ostettavia yrityksiä on paljon ja pienenee, kun markkina konsolidoituu. DCF arvon päälle voi lisätä mieluisensa yrityskauppaoptio preemion kuin sopivaksi näkee.

Velkavipu yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 5 miljoonan euron edestä. Erittäin matalasyklisellä alalla velaton tase ei ole optimaalisin pääomarakenne ja jos yhtiö pystyy hyödyntämään tämän kassan huokeisiin yritysostoihin, nousee osakkeen arvo kymmeniä prosentteja tuloskasvun ja diskonttokoron laskun kautta, kun pääomarakenne optimoituu.

Yhtiö on tänä vuonna ollut parempi valita vuoden osakekisaan, ainakin se on indeksiä reilusti edellä.

Alla muutama mielenkiintoinen nosto tulevaisuutta ja orgaanista kasvua ajatellen tilinpäätöstiedotteesta:

Tilikauden 2020 aikana olemme myös valmistelleet uusia kaupallisia avauksia, joista mainittakoon aikaisempaa laajempi palkka- ja HR-palveluiden kokonaisuus ja siihen liittyvän järjestelmän käyttöönotto konsernissa. Valittu palkkahallinon järjestelmäratkaisu tarjoaa meille entistä kattavammat valmiudet tuottaa kilpailukykyisiä, automatisoidumpia palkka- ja henkilöstöhallinnon digitalisoituja ratkaisuja myös aikaisempaa suurempiin palkkahallinnon kokonaisuuksiin.”

” Tilikauden 2020 aikana olemme myös valmistelleet uusia kaupallisia avauksia, joista mainittakoon aikaisempaa laajempi palkka- ja HR-palveluiden kokonaisuus ja siihen liittyvän järjestelmän käyttöönotto konsernissa. Valittu palkkahallinon järjestelmäratkaisu tarjoaa meille entistä kattavammat valmiudet tuottaa kilpailukykyisiä, automatisoidumpia palkka- ja henkilöstöhallinnon digitalisoituja ratkaisuja myös aikaisempaa suurempiin palkkahallinnon kokonaisuuksiin.”

Ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 14.2.2021 11.47

Heeros H2 2020 – Kulut kurissa ja kasvu kadoksissa

 

Heeros raportoi H2 tuloksensa ja kulut olivat erittäin hyvällä tasolla, mutta kasvun ollessa lähellä nollaa kannattavuus parannus ei ylittänyt markkinoiden odotuksia. Tärkeintä osakkeen arvon kehityksen kannalta onkin nyt todisteet kasvun kiihtymisestä. Tästä osviittaa antoi loppuvuonna hyvin onnistunut uusasiakashankinta, joskin tästä ei voi suoraan ekstrapoloida liikevaihtoon mitään. Yhtiö kertoi tilauskannan arvon olevan 300k Eur vuoden lopussa, mikä oli korkein taso yhtiön historiassa. Tämä on positiivinen signaali ja jään odottamaan, miten se näkyy yhtiön liikevaihdon kehityksessä.

Aktivointien määrä väheni vertailukaudesta, mikä samaan aikaan paranevan kannattavuuden kanssa parantaa kassavirtaa vivulla. Yhtiön riskiprofiili on muuttunut nyt merkittävästi, kun tappiollisesta negatiivista kassavirtaa tekevästä korkeasti velkaisesta yhtiöstä on muuttumassa hyvin kannattava ja vuolasta kassavirtaa tekevä kasvuyhtiö.

Q3 raportin jälkeen uumoilin seuraavaa: ”Tarinan positiivisen trendin jatkuessa nähdään myös yrityksen arvostuksen korvaajan lähemmäs verrokkejaan – onhan kyseessä kuitenkin SaaS yhtiö hyvin defensiivisellä toimialalla.” Näin myös kävikin, vaikka yhtiön arvostus on vieläkin merkittävällä alennuksella lähimpiin verrokkeihinsa. Tämä alennus voidaan perustella yhtiön heikolla kasvuvauhdilla. Kasvun piristyessä on kertoimissakin nousuvaraa merkittävästi.

Ennusteeni osui melko hyvin, joskin kasvu jäi hyvin heikoksi, mutta tätä paikkasi odotuksia alemmat kulut. Kasvun kiihtyminen on erittäin tärkeää, jotta jatkossa osakkeesta voi saada hyviä tuottoja. Olen poistot oikaissut vastaamaan yhtiön aktivoimia kuluja, jotta tulos antaa paremman kuva yhtiön kassavirrasta.

 

Alla vuoden 2021 ennuste:

 

H1 liikevaihdon kasvuennusteeni on 6,5%, kun Korona vielä madaltaa alkuvuoden transaktiotuottoja. H2 liikevaihto kasvaa 8% transaktiotasojen elpyessä hyvään uusmyyntiin tukeutuen. Koko vuoden liikevaihto % + EBITDA % on 31,5%, mikä vastaa yhtiön ohjeistusta noin kolmenkymmenen prosentin tasosta. Olen poistoja hieman laskenut vastaamaan aktivointien vähentynyttä määrää, jotta tulos kuvaisi paremmin yhtiön kassavirran generoimiskykyä.

 

Alla 21-23 vuosien ennusteet:

 

2022 odotan 9% kasvua, mitä tukee hyvin onnistunut uusmyynti ja transaktiotasojen elpyminen.2022 kasvu on 8%. 2023 kasvu on 7%, missä uusmyynnin ”carry” vielä tukee seuraavankin vuoden kasvua SaaS liiketoiminnan liikevaihdon kertymislogiikan takia. EBITDA vuodelle 2022 on 25% ja 2023 se on 25,8%. Kysymysmerkiksi nousee kuinka nopeasti kehityskulujen aktivoinnit laskevat, joilla on iso merkitys vapaaseen kassavirtaan ja sitä kautta DCF arvoon. Kasvu voi olla ripeämpääkin, jos uusi ostolaskusofta ottaa tuulta alleen ja sitä saadaan myytyä isommille yrityksille esimerkiksi ERP yhteistyön kautta (Heeroksen ohjelmistot ovat modulaarisia).

 

Päivitetyt 23-25 ennusteet:

 

2024 liikevaihto kasvaa 6% ja 2025 liikevaihto kasvaa 5% tämä on myös oletus seuraaville viidelle vuodelle samalla, kun kannattavuus skaalautuu maltillisesti.

DCF-Malli arvostuksen mittatikuksi

 

DCF mallissa on oletuksena vuoden 2025 jälkeen, että tulos kasvaa 10% seuraavat viisi vuotta. Terminaalikasvu oletus on 2%. Terminaaliarvon osuus yhtiön kassavirta arvosta on 60%, mikä on melko vähän tässä kehitysvaiheessa olevalle yhtiölle. Malli ei odota, että kehityskulujen aktivoinnit laskisivat ikinä alle miljoonan euroon per tilikausi, mikäli näin käy on mallissa nousuvaraa. 9% tuottovaatimuksella ja yhtiön nettovelat huomioiden malli antaa osakkeen tavoitehinnaksi 6,15euroa, mikä tarkoittaa noin -16% potentiaalia nykykurssiin. On hyvä huomata, että mikäli lähivuosien kasvu kiihtyisi yli kymmeneen prosenttiin on osakkeella huomattava nousuvara. Tikonin päättyminen 2022 tukee kasvun kiihtymistä, mutta ennen kuin tätä voidaan ennustaa, on yhtiön osoitettava se lukuina. Tuottovaatimusta laskin hieman, kun konkurssi/osakeanti uhka on väistynyt ja osakkeen likviditeetti on parantunut merkittävästi siitä, mitä se oli, kun osakkeen hinta pyöri kahdessa eurossa.

Yhtiö on nyt mielenkiintoisessa vaiheessa ja uusi toimitusjohtaja näyttää saaneen positiivisen kierteen aikaan, mutta kasvu on vieläkin vaatimatonta ja itse ainakin odotan vielä merkkejä sen kiihtymisestä. Näen myös tuottovaatimuksessa laskuvaraa, kun yhtiön markkina-arvo kasvaa ja osakkeen likviditeetti paranee. Tämä hieman parantaa tuotto-odotusta lähivuosille. Yhtiön tuottovaatimus on pienestä koosta ja heikosta likviditeetistä johtuen korkea, ottaen huomioon liiketoiminnan defensiivisen luonteen.

Yhtiö julkaisi Q3 raportin yhteydessä mielenkiintoisen uuden strategian ja jos kansainvälinen kasvu saadaan auki, tullaan yhtiö hinnoittelemaan ihan uusilla kertoimilla. Yhtiön 2023 tavoite on kunnian himoinen, mutta se on mahdollinen, mikäli kaikki menevät nappiin ja EBITDA % skaalautuminen jatkuu hyvää vauhtia samalla kun liikevaihto kasvaa lähemmäs kymmentä prosenttia.

Yhtiön lanseeraama uusi käyttöliittymä näyttää myös hyvältä ja päivittää Heeroksen asiakaskokemuksen modernille tasolle.

Tässä vaiheessa itse odotan merkkejä kiihtyvästä kasvusta, mikä nostaisi yhtiön arvoa merkittävästi voimakkaasti skaalautuvasta liiketoiminta mallista johtuen.

Tämä ei ole sijoitussuositus

Ps. Revenion voimakas kurssinousu osarin jälkeisenä päivänä yllätti, en tiedä oliko tämä Inderesin merkittävän tavoitehinnan noston takia vai mistä. Tulos kun kuitenkin suurin piirtein oli markkinan tiedossa posarin takia. Itseäni huolettaa osakkeessa todella korkea arvostus ja 2023 raukeavat patentit yhtiön lypsylehmän osalta, mikä on nyt siivittänyt yhtiön kovaan kasvuun Koronasta johtuen. Vaihto Vincinttiin on kuitenkin vielä reilusti plussalla. Siinä mielessä päätös näyttää vielä hyvältä.

Tuleva viikko on hyvin mielenkiintoinen, kun Aallon, Fodelia ja Siili raportoivat tuloksensa.

Näytä koko viesti