Olet täällä

Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 1.8.2021 10.35

Vincitin kevennyksistä saaduilla rahoilla ostin Trainers Housea ja Rapalaa.

Trainers House:

Uskon, että yhtiön liikevaihto kehittyy kertoimella suhteessa talouskasvuun niin hyvässä kuin huonossa skenaariossa. Yhtiö teki vahvan H1 tuloksen 1meur ebittiä ja yhtiön tase on todella vahva sen ollessa nettovelaton. Yhtiön nettokassa on 3 miljoonaa euroa, mikä on suuri summa suhteessa yhtiön markkina-arvoon 15meur. Uskon yhtiön parantavan H2 tulosta (0,5m EBIT), kun bookkaus ym. palveluiden kysyntä kiihtyy talouden avatuessa yhtiöiden investoidessa kasvuun. Näillä oletuksilla EBIT olisi H2:lla 0,6-0,8m antaen tämän vuoden EV/EBIT haarukaksi 6,6 - 7,5, mikä signaloi hyvin huokeaa arvostusta. Tässä siis mielestäni hyvä talouden avautumis betsi, missä et vielä maksa kasvu odotuksista mitään, kun rullaavalla 12kk tuloksellakin yhtiö on todella halpa. Alhaista arvostusta toki selittää yhtiön korkea riskiprofiili ja huono historiallinen performanssi, mikä on tehnyt yhtiöstä sijoittajien inhokin. Yhtiöllä ei ole investointi tarpeita, joten tässäkin, kuten ScandBookissa alunperin näen yhtiön tuoton sijoittajalle tulevan osingon muodossa, mikä voisi nousta ensi vuonna jopa seitsemän sentin tasolle, kun huomioidaan yhtiön todella vahva kassatilanne. Lisäksi tuottona tulee yhtiön mahdollisesti saama kasvu yleisestä talouskasvusta. Tästä odotuksesta en nykyhinnalla maksa mitään. Trainers House on hyvin korkean riskin sijoitus, mutta nykykertoimilla tulosparannusten jatkuessa on myös tuotto-odotus hyvä riskeihin nähden. Iki-inhoki kääntyessä on tuotot olleet historiallisesti hyviä.

 

Rapala:

Uusi johto on laittanut tuulemaan yhtiössä. Bitumin tappiollinen tehdas on lopettu kuin myös muitakin tappiota tekeviä tuotteita ja toimintaa on tehostettu ja logistiikka ja varasto prosessit on järkevöity. Myyntimix on terävöitynyt ja tappiollisia tuotenimikeitä lopetetaan yhä. Muutosprosessi on vielä kesken, mutta toimitusjohtajalla on erittäin kova träkki kuluttajaliiketoimintayhtiöiden laittamisesta kuntoon. Älyllisesti laiska argumentti on sanoa, että kyseessä on korona boosti ja se häipyy, kun itseasiassa Korona pilasi yhtiön 2020 H1 tuloksen, kun kalastusliikkeet olivat lockdowneissa kiinni. Nyt 2021 H1 tulos elpyi tästä jättikuopasta. Näen tuotto-odotuksen erittäin hyvänä, kun tuloskäänne jatkuu ja johto jatkaa strategian toteuttamista. Alhaisissa kertoimissa on nousuvaraa ja yhtiöllä on tuloskasvua putkessa, kun säästö ja tehostamistoimenpiteet uuden  strategian kanssa saadaan rullaamaan. Uskon sijoittajien heräävän viimeistään ensi vuonna yhtiön vahvaan käänteeseen, kun hyvä suorittaminen taloudellisesti jatkuu koronan poistuessa. Tässäkin turvaa antaa alhaiset kertoimet ja yhtiön hyvä trendi suoriutumisessa, mikä yleensä kantaa pidempäänkin (kuten myös huonot trendit). Kaikenlisäksi markkinan odotukset H2 raportille ovat melko matalat. Tässä on tarjolla hyvässä käänteessä olevaa maailman luokan kalastusbrändiä halvoilla kertoimilla. 

 

Olisi mielenkiintoista kuulla faktoihin pohjautuvia vasta-argumenttejä näihin keisseihin, että missä olen mielestänne väärässä. 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 29.7.2021 09.14

Vincit H1 – Palveluliiketoiminnan kannattavuus romahti toisella kvartaalilla

 

Vincitin kakkos kvartaali sujui yritysostojen integraatioiden ja rekrytointien rytmittämänä. Isot rekrytoinnit toivat etupainotteisia kuluja ja tämän lisäksi henkilöt eivät heti tehneet laskuttavaa työtä, joten suomen palveluliiketoiminnan tulos romahti Q2 vertailukaudesta. Odotuksissa on, että nämä henkilöt saadaan laskutettaviin projekteihin loppuvuodesta ja palveluliiketoiminnan kannattavuus paranee tätä kautta. Isot rekrytoinnit takaavat hyvän orgaanisen kasvun tälle ja ensi vuodelle. Yhtiön on nyt pakko kääntää palveluliiketoiminnan marginaalien suunta Q3 raportissa, jotta sijoittajien usko palveluliiketoiminnan iskukyvystä ei katoa. Q1 palveluliiketoiminta teki vielä kiitettävän tuloksen, joten tulos romahdus oli yllättävä, etenkin kun kaudella oli yksi laskutettava päivä enemmän kuin vertailukaudella. Q2 tulos oli erittäin heikko palveluliiketoiminnalla Suomessa.

USA ja tuoteliiketoiminta suorittivat perus vahvasti molempien liikevaihdon kasvaessa noin 30 % prosenttia. Näillä alueella trendi on hyvä ja kehitys suotuisaa, mutta ne ovat vain vielä hyvin pienet liiketoiminta-alueet suhteessa Suomen palveluliiketoimintaan. Hyvän kehityksen jatkuessa niiden merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa.

 

Ennuste vs. toteuma

Ennusteeni osui melko, hyvin liikevaihdon osalta, mutta kulut yllättivät. Erityisesti alihankinnan merkittävästi kasvanut osuus, mikä on katteeltaan paljon heikompaa kuin oma konsultointibisnes. Myös penkillä olevat henkilöt olivat kulutaakkana ja näistä syistä johtuen tulos alitti merkittävästi ennusteeni. Tilanne ei ole paha, kunhan nämä henkilöt saadaan laskutettavaan työhön ja palveluliiketoiminnan tulos elpyy tätä kautta. Vincitin kommenttien mukaan rekrytointiin liittyi myös muita etupainotteisia kuluja, jotka olivat nyt poikkeuksellisen suuret ennätys suuresta rekrytointi määrästä johtuen. Kannattavuus paranee luonnollisesti, kun alihankinnan osuus laskee taas historiallisille tasoille. (Olen oikaissut vertailusta LaaS myyntivoiton, koska tämä ei ole jatkuva erä ja esittämäni luvut kuvaavat paremmin operatiivista liiketoimintaa.)

 

2021 ennuste

Odotuksissa on 18,7 % liikevaihdon kasvu vuodelle 2021. H2 liikevaihto kasvaa 22,7 %, mistä orgaanista kasvua on 13,5 %. Yhtiö ohjeistaa 15–22 % liikevaihdon kasvua. Heikosta Q2 johtuen laskin H2 kannattavuus odotusta reilusti. Odotukset H2 ovat melko kovat ottaen huomioon heikon Q2. Niihin yltäminen edellyttää, että uudet rekrytoinnit saadaan laskutettaviin projekteihin. Tämä pitää näkyä jo Q3 raportissa, jotta ennusteeni pitää, muuten on riski, että palveluliiketoiminnan hyvä taso oli vain Koronan tuoma hetkellinen spurtti, mitä tuki tyel maksujen alennukset yms.

H2 kannattavuutta tukee myös se, että LaaS on nyt myyty pois ja se ei tee enää tappiota ja EAM on break even vaiheessa. Odotan H2 alihankinnan osuuden laskevan hieman H1 korkeasta tasosta. USA liiketoiminnalla on myös heikko vertailukausi vastassa, joten sen hyvä vire tukee tulosennustetta. EBIT marginaali odotus H2 on 13,3 %, kun vertailukaudella se oli 16,6 %. Edellisessä ennusteessa odotin vielä 15,2 % EBIT marginaalia H2:lle. Heikosta Q2 johtuen laskin tätä reippaasti, vaikka LaaS on poistunut ennusteen jälkeen tukien kannattavuutta H2:lla. Koko vuoden EBITA marginaaliksi tämä tekee 11,1 %, kun LaaS myyntivoittoa ei huomioida. Yhtiö itse syystä tai toisesta huomioi sen oikaistuissa luvuissa ja sen kanssa koko vuoden EBITA % on 12,4 %

Vuosien 21–23 ennusteet

Liikevaihto kasvaa vuonna 22 13 %, mistä orgaaninen kasvu on 11 %. 2023 liikevaihto kasvaa 7 %. 2022 palveluliiketoiminnan marginaalit palaavat kohti historiallista tasoa, kun uusien rekrytointien laskutusasteet on saatu kuntoon ja tuoteliiketoiminnan skaalautuvuus nostaa koko yrityksen EBIT% marginaalia antaen mukavan tuloskasvun kyseiselle vuodella liikevaihdon kasvaessa kahdeksan prosenttia, myös yritysostojen onnistunut integraatio tarjoaa pohjan kannattavuus parannukselle. Erityisesti yhtiö pystyy parantamaan tulostaa 2022 H1 aikana. 2023 palveluliiketoiminnan marginaalit stabiloituvat, mutta tuoteliiketoiminnan tuoma marginaaliparannus nostaa kuitenkin hieman koko yrityksen EBIT % marginaalia liikevaihdon kasvaessa seitsemän prosenttia. 2022 EBIT % 13,8 % ja 2023 14,4 %.

 

Vuosien 23-25 ennusteet

Vuosina 24 ja 25 liikevaihto kasvaa 5 %. Tarina jatkaa samaa rataa, kun palveluliiketoiminnan marginaalit laskevat hieman ja tuoteliiketoiminta ajaa tulosparannusta. Tuoteliiketoiminnan kasvun ei kuitenkaan odoteta kiihtyvän aikaisemmista vuosista ja skaalautuminenkin vastaa aiempia vuosia. Tuoteliiketoiminnalla on mahdollisuudet nostaa yhtiön kannattavuutta huomattavasti enemmän, jos niiden kasvu vahvistuu, mitä EAM vahvistunut kysyntätilanne enteilee lupaavasti. En kuitenkaan tätä ennusta, ennen kuin saamme siitä viitteitä lukujen muodossa.

 

DCF malli arvostuksen mittatikkuna

Malli perustuu esitettyihin ennusteisiin ja vuoden 30 jälkeen terminaali oletuksena on 2 % tuloskasvu. Tässä muutoksena on, että odotan 25 vuoden jälkeen 3,5 % tuloskasvua seuraavat viisi vuotta, kun aiemmin se oli 4 % heijastellen LaaS myyntiä. EAM potentiaali pidän huomattavasti merkittävämpänä kuin LaaS:in. En pelkälle konsultoinnille antaisi yli inflaation olevaa kasvua viidennen vuoden jälkeen, mutta näin saan kassavirtamallin myös huomioimaan SaaS tuotteen potentiaalia. Näillä parametreillä, vähemmistöosuuden huomioiden ja 8 % tuotto-odotuksella malli antaa osakkeen arvoksi 11,72 euroa tarkoittaen noin 12,14 % potentiaalia. On hyvä huomata, että kasvuosakkeeksi terminaaliarvon osuus yhtiön arvosta on hyvin maltillinen vain 55 %. Kuitenkin tuotto-odotus lepää nyt sen harteilla, että palveluliiketoiminnan marginaalit kääntyvät, jos ne eivät käänny Q3 raportin aikana on osakkeessa laskuvaraa. Tästä johtuen kevensin omistusta, vaikka malli näyttää upsideä. En usko, että osake lähiaikoina nousee hirveästi heikon tuloksen jälkeen ja Q3 raportin jälkeen on turvallisempi hypätä kyytiin, jos ja kun marginaalit kääntyvät.

Yhtiö voi tehdä ennusteita paremman tuloksen tänä vuonna, jos tuoteliiketoiminnan kasvu kiihtyy ja Suomi palaa normaalille suoriutumistasolleen. Yhtiö on arvostuskertoimiltaan huomattavan huokea, kun huomioi, että osa yhtiöstä on hyvin nopeasti kasvavaa SaaS liiketoimintaa, mikä lisää osakkeen optionaalisuutta SaaS liiketoiminnan onnistuessa, koska tällä hetkellä nopeasti kasvavaa SaaS liiketoimintaa hinnoitellaan pörssissä hyvin korkealle ja olettaa, että palveluliiketoiminnan tuloskuoppa on vain hetkellinen ja johtuu ennätyssuurista rekrytoinneista ja näistä syntyvistä etupainotteisista kuluista.

Tämä raportti oli itselleni pettymys. Toivotaan, että yhtiö kääntää suuntansa Q3 raportissa.

Ps. tämä ei ole sijoitussuositus

 

Näytä koko viesti
Vincit Group Oyj - 26.7.2021 06.20

Hyviä pointteja. Arvostus on kireä, jos sitä peilaa historialliseen tasoon. Matalalle arvostukselle oli kuitenkin syynsä, kuten se, että yhtiö ei aiemmin raportoinut erikseen tuoteliiketoimintaa (joka aluksi tuotti isoa turskaa) ja palveluliiketoimintaa vaan yhtiö oli varsinainen black box sijoittajalle. Tähän päälle, kun laitat vielä uudelleen organisoinnin ongelmat ja epäonnistuneen yrityskaupan nii ei ihmekkään, että yhtiölle hyväksyttävä arvostus on hyvin alhainen.

Nyt kun rakenne on selkeytetty ja LaaS spinnattu ulos vähentäen tuoteliiketoiminnan tappioita ja raportoinnin ollessa hyvin selkeää on korkeampi arvostus perusteltu. Lisäksi palveluliiketoiminnan uudelleen organisointi näyttää onnistuneen hyvin ja mahdollistaa nyt voimakkaan kasvun lähivuosille ilman ongelmia (Vincitin, mukaan nykymalli kannattaa 1000 henkilöä). 

Alkuvuodesta ostaessani osaketta kirjoittelinkin, että palveluliiketoiminta ja tuote- ovat todennäköisesti arvokkaampia erikseen kuin yhdessä ja tähän suuntaan ollaan menossa. Nykyiset kertoimet ovat mielestäni neutraalit ja sijoittajan tuotto tulee olemaan tuloskasvu + osingot ja mahdolliset yrityskaupat

Näytä koko viesti
Vincit Group Oyj - 25.7.2021 08.02

Vincit julkaisee tulevana torstaina H1 raportinnassa ja odotettavissa on kovaa kasvua ja suhteellisen kannattavuuden paraneminen, koska tänä vuonna on yksi laskutettava työpäivä enemmän kuin vertailukaudella, jota myös korona sotki.

 

Inderes julkaisi hiljaittain yhtiöstä laajan raportin: (Ilmainen ja avoin kaikille)

https://www.inderes.fi/sites/default/files/company-reports/vincit_laajar...

Merkille pantavaa oli, että Inderes ottaa yhtiön pitkän aikavälin tuotto-odotuksen olevan noin 15% vuosittain nyky arvostuksella. Tämä on erittäin herkullista nollakorkoaikana etenkin, kun odotukset yhtiölle eivät ole mitkään järisyttävät vaan niihin päästään perushyvällä tekemisellä.

Näytä koko viesti
LeadDesk - 14.7.2021 02.33

Tuli ite ostettua tuohon yrityskauppa uutiseen tätä. Tavoitteena ratsastaa inderesin targettiin. Yhtiöllä näyttää myös olevan hyvä pössis yritysostorintamalla. Näitä on tullut paljon sen jälkeen kun myin osakkeet ja hyvään hintaan vielä. GetJenny lienee lukujaan suurempi teknologinen hankinta LDlle

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 10.7.2021 02.41

2021 Q2 – OK vauhti jatkuu

Vuosi 2021 jatkui samaan tyyliin kuin alkoikin pörssit ovat kovassa nousussa ja sektorirotaatio on jatkunut. Näin kommentoinkin jo Q1 katsauksessa. Toisaalta nyt nousseet isot mörnijät ovat silti mörnijöitä, vaikka hetkellisesti hyötyvät elvytyksestä. Uskon, että näiden yhtiöiden kohdalta on syöty aika rutkasti tulevia tuottoja, kun talouskasvun tuoma boosti vaimenee. Poikkeuksena ehkä Neste ja UPM, jotka investoivat paljon kasvuun. Hyvät kasvuyhtiöt kilpailuetujen kanssa jatkavat kasvuaan tämänkin jälkeen, joten pitkällä aikavälillä nämä ovat hyviä betsejä. Näin oma salkkuni onkin asemoitu.

Kommentoin Q1 katsauksen yhteydessä seuraavaa: ”Tulevasta vuodesta näyttäisi tulevan ICT yhtiöiden juhlavuosi ja myös konepajoilla näyttäisi olevan kysyntää, sekä sellun hinta on vahvassa nousussa. Ehkä lähivuosina pääsemme näkemään inflaation herätessä, millä yhtiöllä on oikeasti hinnoitteluvoimaa.” Näissä merkeissä Q2 pitkälti menikin. Hinnoitteluvoimaa emme ole vielä päässeet näkemään, kun inflaatio on pysynyt melko vaimeana Euroopassa, eikä kovaa kasvu siihen ole näkyvissä Euroopan talouden heikosta rakenteista johtuen (Jäykät työmarkkinat, matalatuottavuus ja ikääntyvä väestö). Itse uskon, että oman salkun parhaat tuotot tulevat H2 aikana, kun odotan käytännössä kaikkien isojen omistuksien raportoivan yli markkinaodotusten. En muista koska viimeksi olisi ollut näin, joten tuotto-odotus loppuvuodelle on uskoakseni hyvä.

Alla OP tuottoluvut: (Täällä Admicom suuripaino vielä alkuvuodesta suhteessa salkun kokoon selittää negatiivista kehitystä)

 

Alla Nordnetin tuottoluvut (Sis. OST tilin myös nykyään):

Salkussa osakkeen tuottivat seuraavanlaisesti kolme kuukauden tarkastelu periodilla. Salkun luuseri osakkeet: Intelligent Systems (-20,95 %), Aallon Group (+1,72 %), Vincit (+3,47 %) Salkun sankari osakkeet: ScandBook (+12,21 %), Kamux (+16,65 %), Workiva (+30,27 %). Koko portfolion tuotto on hieman indeksiä parempi, kun Nordnetissa on merkittävästi enemmän pääomaa viime vuonna perustetun ja täytetyn OST myötä. Uskon, että salkun performanssi paranee loppuvuotta kohti. Kamuxilta odotin vahvaa Q1, kun käytettyjen autojen markkina oli vahva maaliskuussa nollaten alkuvuoden laskun. Yhtiö toimitti vielä vahvemmat luvut kuin osasin odottaa ja nyt latu on auki Kamuxille hyvää suoritusta varten. Q2 Kamuxin vertailukauden luvut ovat todella heikot. Yhtiö on tällä hetkellä huokeasti hinnoiteltu sen kasvupotentiaaliin nähden. Yhtiön osakekurssi ei ole täysin seurannut yhtiön kasvuambitiota ja hyvää kasvunäkymää. Ehkä tämä korjaantuu tänä tai ensi vuonna tuoden myötätuulta salkulle yhdessä yhtiön hyvän kasvun kanssa. Uskon, että Kamux antaa positiivisen tulosvaroituksen ennen Q2 raporttia, ellei yhtiö ole yltiö konservatiivinen ohjeistuksensa kanssa.

Salkun isoin muutos oli Admicomin pois myynti ja Lívechatin osto. Muuten olen hieman ”sufflaillut” positioita kolmikon: Kamux, Vincit ja AG välillä, joskin nämä siirrot ovat lähinnä heikentäneet salkun vuosituottoa.

 Alla salkun jakauma:

Tuloskausi starttasi jo, kun Admicom raportoi Q2 tuloksensa ja näkymät olivat totutun heikot. Näkymissä ei suurta draamaa, jos kyseessä on Koronan aiheuttama hikka. Q2 tuloskaudella odotan merkittäviä tulosparannuksia ja kasvulukuja Vincitiltä, Kamuxilta, Aallon Groupilta ja Scandbookilta.

Raportin luvut ovat YTD eli eivät täsmää 1.1.–30.6. lukuihin vaan ovat ajalta 1.1.–10.7.

Vuoden osake kisassa Aallon on pärjännyt edellisvuotta paremmin kokonaistuoton ollessa noin +20 %. Vuoden osake 2020 kisaan se oli surkea poiminta, mutta uskon, että Koronan haitta selittää suurimman osan heikosta performanssista. Yhtiö onkin kunnostautunut yritysosto rintamalla ja kuluvana vuonna uutta liikevaihtoa on jo ostettu 5,8 miljoonan euron edestä (18,3 Meur 2020 liikevaihto). Tahdin jatkuessa samana on tuotto-odotus erittäin hyvä, ottaen huomioon, että yhtiö pääsee pian hyödyntämään velkavipua ostoissaan, mikä laskee koko yhtiön painotetun pääoman tuottovaatimusta. Osakkeella on tasokorjaus edessä, mikäli tehdyistä yritysostoista tuleva tulosparannus tulee läpi H1 raportissa. Orgaaninen kasvu on kuitenkin sulkutoimenpiteiden takia vielä nollan tuntumassa H1 kaudella.

Pidän salkun kaikkien osakkeiden tuotto-odotusta hyvänä nyt, kun Admicomkin myytiin pois.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 4.7.2021 09.05

Admicom Q2 – Odotettua parempi tasauslaskutus, mutta orgaaninen kasvu odotetun heikkoa

Admicom julkaisi odotetun mukaisen Q2 raportin, missä pienenä yllätyksenä oli yhtiön ohjeistusta suurempi tasauslaskutus. Orgaaninen kasvu oli heikolla tasolla ja yhtiö syytti haastavaa toimintaympäristöä. Ennuste ylitys niin kannattavuuden kuin liikevaihdon osalta, johtui pääasiallisesti siitä, että tasauslaskutus oli odotettua suurempi ja tämä on melkein puhdasta katetta. Yhtiön kasvuohjeistus tai tavoite, kuten he kutsuvat on melko kunniahimoinen nykyisellä orgaanisen kasvun tahdilla ensi vuodelle.

Q2 raportti osui melko hyvin ennusteisiini (Olen oikaissut liikearvopoistot, ei kassavirta vaikutusta).

 

2021 vuoden ennuste näyttää tältä, kun marginaalisesti nostin ennusteita hieman paremman tasauslaskutuksen johdosta:

 

FY Liikevaihdon kasvu % ja EBITDA % ovat 12,8 % ja 49,3 %. Liikevaihdon kasvu perustuu Admicomin antamaan haarukkaan (10-20%) yhtiö odottaa olevansa ohjeistuksen alalaidassa. Orgaaninen kasvu lähtee hieman elpymään H2 aikana, kun rokotteet alkavat tehota.  Mielenkiintoista nähdä paljonko uusmyynti oikeasti hidastuu. Uskon, että kasvun hidastuminen on vain hetkellinen hikka ja tulevina vuosina päästään yli 20 % orgaaniseen kasvuun, kun myyjät pääsevät taas liikkeelle ja rakennusalan näkymät kirkastuvat.

 

Lähivuosien ennusteet näyttävät nyt tältä:

 

Vuosille 22–25 odotan liikevaihdon kasvua seuraavanlaisesti 18%,21%,20% ja 15%. Heijastellen yhtiön omia tavoitteita. Kannattavuus myös skaalautuu hitaasti. Yhtiö on myös kertonut aktiivisesti kartoittavansa myös yrityskauppa mahdollisuuksia. Yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan hankittujen yritysten kannattavuuden Admicomin tasolle. Tämä olisi merkittävä arvoajuri toteutuessaan.

 

DCF mallista mittatikkua arvostukselle

 

Yllä olevilla tiedoilla ja vuosien 26-30 10% tuloskasvulla ja 2% terminaalikasvu oletuksella kassavirtamalli antaa osakkeen arvoksi 92,74 euroa 7% tuottovaatimuksella, mikä tarkoittaa 0,25% potentiaalia. En enää omista yhtiötä, mutta harkitsen ostamista takaisin salkkuun, kun saadaan ensi merkkejä siitä, että orgaaninen kasvu lähtee kiihtymään.

DCF-Malli ei ota huomioon mahdollisia yrityskauppoja/kasvuinvestointeja, mitä yhtiö on kertonut kartoittavansa aktiivisesti. Mielenkiintoista on, tuleeko Tocoman kannattavuus parannus läpi tälle vuodelle, mitä yhtiö on lupaillut ja kuinka suuri vaikutus sillä on.  

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Osakekisa I - Helsingin porssi 15.6-23.7 - 17.6.2021 08.52

#Accounting 101#16.6.2021#KAMUX.HE#TOKMAN.HE#VINCIT.HE

Näytä koko viesti
Spinnova - 15.6.2021 06.04

Merkkasin tätä pikisten toivossa. Sopivasti ESG huumaa, hypeä ja Adidas

Näytä koko viesti
Eurot poikimaan - miljonääriksi seitsemässä vuodessa - 26.5.2021 09.33

Farseer kirjoitti:

Jos 15+ vuotta vanhoja tekstejä haetaan poliitikoilta jotka eivät tuolloin ole olleet poliitikkoja löytyy ihan vastaavaa schaibaa joka puolelta. Ja voi olla poliitikkokin, tuolta ajalta esimerkiksi Arhinmäeltä löytyy paljon tuomittavampaa puhetta ja toimintaa.

 

Mielestäni se jos joku kertoo Halla-Ahon nykyisen argumentaation vahvuudesta, kun vastustajat joutuvat kaivamaan törkyä vuosikymmenen takaa, jotta saisivat edes jotain kättä pidempää Halla-Ahoa vastaan. Itsestäni olisi kyllä mielekkäämpää kuulla vasta argumentointia hänen argumentteihinsä kuin lentäviä lausahduksia hänen nuoruudestaa, jotka monet toki menevät hyvän maun rajan yli heittämällä. 

Näytä koko viesti