Olet täällä

Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 15.9.2020 04.44

Näinhän se on ollut. Toki nyt poikkeuksena kertoimet ovat historiallisen korkeat ja yhtiön koon kasvaessa uuteen kokoluokkaan kasvukin tulee hidastumaan, joten ennätys korkeat kertoimet näyttävät tästä vinkkelistä pahalta. Luulen siis, että tässä voi olla jonkin aikaa kertoimien sulattelua edessä.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 14.9.2020 09.13

Tuli tänään kevennettyä Revenion paino salkussa kymmeneen prosenttiin kurssi nousun jälkeen. Pidän osaketta yliarvostettuna lyhyellä aikavälillä - ts. kertoimissa on varaa tulla alaspäin. 

Tämän lisäksi tuli vaihdettua Blackline Intelligent systemsiin (INS), joka on lupaava fintech. Blackline on hieman yliarvostettu, sekä sain tästä hyvät tuotot melko lyhyellä aikavälillä ja market cap turhan iso omaan makuuni. INS on jenkkien mittakaavassa taas small cap lupaavalla track recordilla. Olen valmiina palaamaan blackline omistajaksi, mikäli kurssi laskee tai arvostus maltillistuu kasvun myötä.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 4.9.2020 06.41

Inderesiltä tuli tänään Goforesta uusi laaja raportti missä nostivat tavoitehinnan 11 euroon ja toistivat OSTA suosituksen.

https://www.inderes.fi/fi/kasvu-kannattavuus-ja-uudistumiskyky-vakuuttavat

Osake sulkikin +8,55%, mikä tekee salkulle hyvää, kun Gofore on yksi suurimmista positioista. Osake vaikuttaisi olevan nyt hyvässä momentumissa ja ensi vuoden arvostuskertoimet ovat kasvuyhtiölle erittäin alhaiset, kuten EV/EBIT noin 10.

 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 20.8.2020 09.18

Gofore H1 2020– Hyvää kannattavuutta Koronan alla

 

Gofore raportoi vahvan kannattavuuden ja kasvun Koronan alla, vaikka rekrytointeja tehtiin etupainotteisesti haipakkaan tahtiin. Etupainotteiset rekrytoinnit tukevat tulevien vuosien orgaanista kasvua. Kertaeristä oikaistut luvut olivat todella vahvat:

Goforen Korona ajan raportissa ei näkynyt mitään merkkejä pandemiasta ja yhtiölle voikin antaa todella hyvän arvosanan Korona ajan suoriutumisesta. Kannattavuus oli todella vahva huomioiden melko nopean rekrytointitahdin H1 aikana.

Alle 2020 H2 ennusteeni:

H2 kannattavuus on melko alhaisella tasolla ja kasvua leikkasin myös, mutta jätin pientä turvamarginaalia Qentinel yrityskaupan sulatteluun. Liikevaihto kasvaa orgaanisesti n. 12% ja loput ovat Qentinel kaupasta tulevaa kasvua. Liikevaihto ennusteeni on yhtiön oman ohjeistuksen ylälaidalla.

 

Lähivuosille odotan pientä marginaali parannusta, mitä pääsääntöisesti ajaa Iso-Britannian tappiollisen toiminnan lopettaminen. Liikevaihto kasvaa 2021 n. 17,6%, mistä 7% on orgaanista kasvua ja loput epäorgaanista. Näen mahdollisuuden orgaanisen kasvun nostolle, mutta katsotaan ensin, miten Korona kehittyy Suomessa.

Vuoden 2021 H1 marginaali parannusta ajaa myös Iso-Britannian tappiollisen toiminnan puuttuminen luvuista. 2021 kasvua tukee myös Qentinelin kanssa tapahtuva ristiin myynti, mistä mahdollisesti yhtiö saa synergioita.

Liikevaihto kasvaa 2022 9%. EBITA skaalautuu hitaasti, mutta en odota sen nousevan yhtiön tavoittelemalle 15% tasolle, vaan jäävän 13,2-13,5% väliin lähivuosina. Tästä tulee mukavasti turvamarginaalia, jo valmiiksi huokeasti hinnoitellulle kasvuyhtiölle.

 

Vuodet 22-24 noudattavat samaa kaavaa:

 

DCF-malli arvostuksen mittatikuksi

DCF mallissa odotetaan vuoden 2024 jälkeen 2% terminaalikasvua. On hyvä huomioida, että toimialan on arvioitu kasvavan 2020 luvulla huomattavasti nopeammin lähemmäs 10%. Malli antaa osakkeen nettokassan huomioiden arvoksi 9,92 euroa, mikä tarkoittaa noin 10% potentiaalia, 10% tuotto-odotuksella. Yhtiön tuottovaatimus on korkea, koska osakkeen likviditeetti on olematon päivinä, milloin yhtiökohtaisia uutisia ei ole ollut. Tuottovaatimuksessa on laskuvaraa, mikäli osakkeen likviditeetti paranee tai tulevissa yritysostoissa hyödynnetään velkavipua. Terminaalivaiheen arvo on vain 46% prosenttia mallissa, mikä huokea arvostus kasvuyhtiölle. Mielestäni yhtiö tarjoaa hyvän mahdollisuuden päästä halpaan hintaan mukaan menossa olevaan digitalisaatio murrokseen ilman tuoteriskiä.

Jään mielenkiinnolla odottamaan H2 raporttia ja tankkaan lisää osaketta, mikäli kannattavuus on lähellä odotuksiani eikä kurssi karkaa tai Q3 liiketoimintakatsaus on todella vakuuttava.

 

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus.

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 18.8.2020 09.14

Aallon Group H1 2020 – Orgaaninen kasvu katosi Koronan alla

 

Aallon Groupin orgaaninen kasvu painui lähelle nollaa Koronan ja tositemäärien laskun takia. (Osa liikevaihdosta on transaktiopohjaista ja uusmyynti käytännössä pysähtyi maaliskuussa). Orgaanisen kasvun painuessa nollaan ja keskusorganisaation henkilömäärän kasvaessa skaalautumista ei nähty. Kulut olivat bruttotasolla hyvin lähellä ennustamaani, mutta kun orgaaninen kasvu jäi saavuttamatta, jäi tulos heikoksi. Näen tämän Koronan aiheuttaman orgaanisen kasvun hidastumisen poikkeusilmiönä ja ennustan, että yhtiö palaa ensi vuonna orgaanisen kasvun tielle, kun tositemäärät normalisoituvat ja yritykset voivat keskittyä tilitoimiston vaihtamiseen ja ulkoistuksiin tulipalojen sammuttelun sijasta.   

Yhtiö jatkaa teknologia kehitystään (kirjanpidon automatisointia), mikä yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa tarkoittaa erittäin messeviä tuloskasvu näkymiä lähivuosille, kun bruttomarginaali % kasvaa samalla, kun liikevaihto kasvaa.

Oletan, että keskusorganisaatiota ei kasvateta enää, joten yhtiö skaalautuu orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä. Korona huomioiden tulos ja kasvu olivat ok tasolla, mutta absoluuttisesti heikkoja. Onkin olennaista, että yhtiö palaa Koronan jälkeen orgaanisen kasvun tielle, tälle en näe mitään esteitä, kun yhtiö kasvoi viime vuonna n. 8% orgaanisesti ja historiallisesti orgaaninen kasvu on ollut noin 7,4%.

 

2020 H1 toteuma vs. ennuste

Kuten aiemmin todettu kuluennuste osui hyvin. Bruttomääräisesti kulut olivat noin prosentin suuremmat, kuin ennusteessani. Orgaanisen kasvun puuttuessa tulos jäi kuitenkin heikoksi, kun keskusorganisaation henkilömäärää kasvatettiin. Orgaanisen kasvun puuttumista selittävät uusmyynnin blokannut Korona ja tositemäärien laskeminen, kun taloudellinen aktiviteetti väheni merkittävästi raportointikaudella. (Listautumiskulut on oikaistu pois rahoituskuluista, koska ne eivät ole kassavirtaan vaikuttava erä).

2020 ennuste

2020 H2 odotan orgaanisen kasvun pysyneen nollatasolla. Liikevaihto kasvaa yritysostojen takia n. 14,7% H2. H2 tulos paranee vertailukaudesta, ostetun yrityksen paremman kannattavuuden takia ja siitä, että vertailukaudella on noin 200 tuhatta euroa kertaeriä. En ennusta, että tuo 200 tuhatta tulee täysin läpi tuloskasvuna, koska keskusorganisaation henkilömäärä on kasvanut.

 

Vuosien 20-22 ennuste

 

Liiketoiminta skaalautuu hitaasti EBITDA % marginaalin kasvaessa hitaasti, mutta varmasti. Liikevaihto kasvaa Orgaanisesti 8% 2021, mistä oletan 2% tulevan transaktiotasojen normalisoitumisesta ja 6% olevan orgaanista kasvua. Yritysostosta tulee noin 5% epäorgaanista kasvua vuodelle 2020. Ostetun yrityksen kannattavuus (EBITDA 20%), nostaa Aallon Group EBITDA marginaalia vertailukaudesta (Ennuste 10% 2020 EBITDA marginaali) ja tämän lisäksi orgaaninen kasvu tukee skaalatumista. Vuonna 22 orgaanista kasvua tulee 6%, mikä edes auttaa hieman skaalautumista, kun keskusorganisaatiota ei enää kasvateta.

 

Vuosien 22-24 ennusteet

 

Yhtiön tarina jatkaa samaa rataa kuin vuosina 20 ja 21. Liikevaihto kasvaa ja EBITDA% marginaali paranee hitaasti, kirjanpidon automatisoinnin takia. Liikevaihdon kasvu on 6% 2023 ja 6% 2024. Vuonna 2024 Aallon EBITDA marginaali nousee lähelle vuoden 2018 kannattavuutta (EBITDA % 16%), tämän jälkeen en odota skaalautumista käytännössä ollenkaan. On hyvä huomata, että absoluuttinen kannattavuustaso oletus on matala ja laskin orgaanisen kasvun ennusteita yhdellä prosentilla edellisestä päivityksestä. Nyt kuitenkin Korona heikennyksen takia otin odotuksiani alaspäin.

 

DCF malli mittatikuksi arvostukselle

 

Malli pohjautuu edellä mainittuihin ennusteisiin. Vuoden 2024 jälkeen odotetaan tuloskasvuksi 5% seuraavat 5 vuotta. Terminaali arvossa kasvuoletus on 2% (mikä on alle tilitoimistomarkkinan historiallisen kasvun). Terminaali arvo on 55,2% kassavirtojen arvosta, mikä tarkoittaa vielä melko maltillista arvostusta kasvuyhtiölle. (Verraten yleisesti kasvuyhtiöiden terminaaliarvoihin). Näillä oletuksilla ja 9% tuottovaatimuksella malli antaa osakkeen arvoksi 12,45 euroa, mikä tarkoittaa noin 19% potentiaalia nykykurssiin. (Arvo laski, kun vuoden 2020 jälkeisistä tulosennusteista leikkautui noin 15%.)

Odotan, että yhtiö julkaisee muutaman yrityskaupan ennen H2 raporttia, johon menee vielä tovi. Näistä on sitten tarkoitus tankkailla, jos kurssi on paikallaan ja kauppojen arvostus miellyttää. Yhtiöllä on tähän varattu rahoitusta ja yhtiön nykyinen tuottovaatimus on korkea, kun velkavipu saadaan käyttöön, laskee yrityksen koko pääoman tuottovaatimus, mikä yhdessä kasvavien tulosennusteiden kanssa nostaa DCF arvoa mukavasti. DCF malli ei huomioi mitenkään tulevia yrityskauppoja vaan perustuu täysin orgaaniseen kasvuun ja toteutuneisiin yrityskauppoihin. Sen antaman arvon päälle voi laskea haluamansa suuruisen option potentiaalisista yrityskaupoista.

Odotukset Aallon Groupille ovat nyt absoluuttisesti matalalla tasolla, joten yhtiöllä on hyvä paikka päästä yllättämään vuonna 2021.

Aallon Groupista tuskin on tänä vuonna vuoden osakkeeksi, joten se betsi meni mönkään.

Yhtiön kuluvan vuoden arvostus on koholla, mutta Koronan takia oletan, että markkina katsoo tätä sormien läpi. Ensi vuoden tuloksella yhtiön arvostus on neutraali.

Ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 16.8.2020 06.52

Inderesiltä Goforelle 10euron tavoitehinta ja OSTA (ent. lisää) suositus. Huomenna kurssi sitten keulii, kun vaihto on pientä. Päivitellen itsekin tänne yhtiöstä, kunhan kerkiän. Huomenna on kuitenkin salkkuni pääpäivä, kun Aallon Group raportoi H1 tuloksensa. Tällä on suuri merkitys salkun tämän vuoden menestykselle. 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 16.8.2020 11.07

Kamux Q2 2020 – Kannattavuus optimointia Koronan alla

 

Kamuxin liikevaihto supistui ensimmäistä kertaa sen pörssihistorian aikana. Tämä voidaan kuitenkin lukea 2000 luvun vaikeimman terveyskriisin piikkiin. Kamuxin kannattavuus oli kuitenkin erinomaisella tasolla Koronasta riippumatta ja tämä osoittaa hyvin yhtiön defensiivisyyden, vaikka monet pitävät sitä syklisenä. Syklisyyttä voi verrata konepaja yhtiöihin, missä tulokset tippuivat rumasti. Nyt, kun defensiivisyys on osoitettu käytännössä, on tuottovaateella hieman laskupainetta ja itse laskinkin Kamuxin tuottovaatimuksen kymmenestä prosentista yhdeksään prosenttiin, kun myös samaan aikaan osakkeen likviditeetti on parantunut Interan myyntien takia. Tämän lisäksi yleinen korkotaso on laskenut (USA). Kasvusta en ole huolissani, vaan odotan ensi vuoden olevan eheän kasvun vuosi. Kamuxin kannattavuus ylitti merkittävästi analyytikoiden ja minun odotukseni.

On hyvä huomata, että Q1 aikana kirjatusta 1,6 miljoonan alaskirjauksesta peruutettiin 1,3 miljoonaa Q2 aikana. Vaikka tämän oikaisisi pois olisi bruttomarginaali silti vertailukauden hyvällä tasolla (12,8%). H1 näiden vaikutus kumoaa toisensa ja bruttomarginaali olikin totutulla 12% tasolla. Q2 sisälsi myös 0,9 miljoonan euron veronpalautuksen. Q2 oli voimannäyte, että Kamux pystyy pyörittämään liiketoimintaansa hyvin voitollisesti markkinaolosuhteista riippumatta. Kasvun kerrottiinkin jääneen negatiiviseksi sen takia, koska maalis- huhtikuussa ryhdyttiin merkittäviin varotoimenpiteisiin varaston ja ostojen kanssa kannattavuuden suojelemiseksi. Tämä kertoo, että johto on hyvin ajanhermolla ja heidän analytiikkansa toimii, koska markkinan heikkouteen reagoidaan heti, eikä jälkijunassa. Kamuxin kulut joustavat ihan oikeasti, eikä vain Excelissä. Tästä voisi pohtia, että kun kasvu loppuu, on yhtiöllä mahdollista pieneen EBIT marginaalin nostoon. En tätä kuitenkaan aio mallintaa, mutta hyvin mahdollista se on.

 

Alla odotukseni vuodelle 2020: (odotan n. 7% liikevaihdon kasvua koko vuodelta).

Q3 odotan pientä liikevaihdon kasvua (5%), koska vertailukausi on vahva ja Kamux lähtee siihen liikkeelle pienemmällä varastolla kuin vertailukaudella, mutta liikkeitä on kuitenkin enemmän, joten on mielenkiintoista nähdä, miten nämä kumoavat toisensa. Tämän lisäksi Saksassa Korona rajoitukset vieläkin vaikeuttavat liiketoiminnan harjoittamista ja mahdollinen toinen aalto Suomessa voi sotkea pakettia. Odotan vuoden olevan yhtiön ohjeistuksen mukainen, EBIT jää alle 4% ja liikevaihdon kasvu on alle 10%. Q2 Saksassa liikkeet olivat kiinni kaksi viikkoa viranomaismääräyksistä johtuen.

Lähivuosien kasvuennusteisiin jätin pienen korona varan, kuten että 2021 liikevaihto kasvaisi vain 15%. Nostetaan tätä loppuvuodesta, jos tilanne näyttää parantuvan. Loppuvuosina liikevaihto kasvaa noin 11% ja kannattavuus pysyy käytännössä samana. 2024 odotan yhtiön pääsevän lähelle heidän tavoittelemaansa 4% EBITiä.

20-22:

 

22-24:

 

Yrityksen tulos kasvaa tasaisesti liikevaihdon kasvun myötä, mutta toiminta ei skaalaudu, koska Saksan ja Ruotsin heikkokatteisempi bisnes kasvaa nopeammin kuin Suomen.

 

DCF-Malli arvostuksen mittatikuksi

 

 

Malli perustuu edellä esitettyihin ennusteisiin. Vuoden 2024 jälkeen odotetaan 2% terminaali kasvua. Näillä odotuksilla ja 9% tuottovaatimuksella saadaan osakkeen tavoitehinnaksi 9,65 euroa, mikä tarkoittaa noin 7% potentiaalia. Terminaali vaiheen arvo mallissa on vain 53%, mikä on alhainen kasvuosakkeelle. Niin kauan, kun osake jatkaa hyvää tuloskasvuaan aion holdata sitä, eikä arvostus karkaa käsistä. Ensi vuoden ennusteella Kamuxin PE on 15,8. Nyt, kun Kamux on osoittanut defensiivisyydensä voidaan sille hyväksyä noin 15 eteenpäin katsova PE. Tällä kriteerillä Kamuxin hinnoittelu olisi nyt neutraali. Olemme kuitenkin lähempänä jo vuoden vaihtumista, joten osake on hyvä pitolappu näilläkin hinnoilla, koska hyväksyttävä bruttoarvo kasvaa, kun menemme kasvuyhtiön kanssa ajassa eteenpäin. Olen syyskuussa valmis tankkaamaan, mikäli Intera dippi tulee (-5-10%), varmaan moni muukin ajattelee näin, joten dippiä ei välttämättä tule.

Jään mielenkiinnolla odottamaan Q3 raporttia ja miten bisnes rämpätään kasvumoodin nyt puolustuspelin sijasta, olettaen, että Korona ei eskaloidu merkittävästi. Toki voisi olettaa, että lyhyellä aikavälillä Korona kasvattaisi yksityisautoilun määrää, mikä helpottaisi Kamuxia ja näin voisi päätellä tuoreista käytettyjen autojen kaupankäynti luvuista. Julkisen liikenteen maine on kokenut jonkinlaisen kolahduksen ainakin lyhyellä aikavälillä.

 

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

 

 

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 15.8.2020 10.10

Heeros H1 2020 – Kuluja karsimassa koronan alla

 

Heeros raportoi H1 tuloksensa ja kertoi merkittävistä uudelleenjärjestelyistä ja kulusäästöistä. Korona iski yhtiön transaktiopohjaiseen liiketoimintaan ja jatkuvan liikevaihto laski -1% Q2 aikana, kun taas Q1 aikana sen kasvu kiihtyi jopa 10%. Yhtiö sai myös nostettua erittäin alhaisen kassan terveelliselle tasolle, mikä laskee riskitasoa merkittävästi. Kertaluontoiset kulut ja koronan sotkema liikevaihto aiheuttivat sen, että oikaisematon tulos jäi merkittävästi ennusteista. Oikaistuna tulos oli hyvä.

Ennuste vs. toteuma:

Kertaluontoisia kuluja H1 oli noin 450 tuhatta euroa. Aktivointien määrä väheni vertailukaudesta, mikä tukee kassavirran positiivista kehittymistä. Kulupuolelta yritys on laitettu nyt hyvään kuntoon kannattavaa kasvua varten. Uusi toimitusjohtaja onkin ryhtynyt järkeviin ja optimoimiin toimenpiteisiin, jotka parantavat pidemmän aikavälin kassavirta näkymää.

Alla päivitetty vuoden 2020 ennuste:

 

H2 liikevaihdon kasvuennusteeni on 4%. En lähde ennustamaan kvartaalilukuja, vaikka Heeros nyt niiden osalta alkaa joltakin osin raportoimaan Q1 ja Q3. Näen, että yhtiöllä on vielä liikevaihdon osalta mahdollisuus antaa positiivinen tulosvaroitus, jos myynti vetää ja transaktiot pysyvät normaalilla tasolla.

 

Alla 20-22 vuosien ennusteet:

 

2021 odotan 9% kasvua, mitä tukee Q2 laskenut transaktioiden määrä. 2021 Suomen BKT kasvaa, joten tämä tuo transaktioissa takaisin menetetyt palkkiot ja pienen kasvun, tällöin Q2 kasvu pitäisi olla hyvällä tasolla suhteessa vertailukauteen. 2022 kasvu on 8%. 2021 palkkakulut ovat minulla, jopa hieman yläkanttiin, kun oikaistuna ne kasvavat noin 12%. Tästä tulee turvamarginaali, mikäli liikevaihto kasvaisi hitaammin niin oletan, että palkkakulut, myös kasvaisivat hitaammin. Kysymysmerkiksi nousee kuinka nopeasti kehityskulujen aktivoinnit laskevat, joilla on iso merkitys vapaaseen kassavirtaan ja sitä kautta DCF arvoon. Kasvu voi olla ripeämpääkin, jos uusi ostolaskusofta ottaa tuulta alleen ja sitä saadaan myytyä isommille yrityksille esimerkiksi ERP yhteistyön kautta (Heeroksen ohjelmistot ovat modulaarisia).

Päivitetyt 22-24 ennusteet:

 

2023 liikevaihto kasvaa 9% ja 2024 liikevaihto kasvaa 5% tämä on myös oletus seuraaville viidelle vuodelle samalla, kun kannattavuus skaalautuu maltillisesti.

DCF-Malli arvostuksen mittatikuksi

 

 

DCF mallissa on oletuksena vuoden 2024 jälkeen, että tulos kasvaa 10% seuraavat viisi vuotta. Terminaalikasvu oletus on 2%. Terminaaliarvon osuus yhtiön kassavirta arvosta on 64%, mikä on melko vähän tässä kehitysvaiheessa olevalle yhtiölle. Malli ei odota, että kehityskulujen aktivoinnit laskisivat ikinä alle miljoonan euroon per tilikausi, mikäli näin käy on mallissa huomattava nousuvara. 10% tuottovaatimuksella ja yhtiön nettovelat huomioiden malli antaa osakkeen tavoitehinnaksi 3,25euroa, mikä tarkoittaa noin -2% potentiaalia nykykurssiin. On hyvä huomata, että mikäli lähivuosien kasvu kiihtyisi yli kymmeneen prosenttiin on osakkeella huomattava nousuvara. Tikonin päättyminen 2021 tukee kasvun kiihtymistä, mutta ennen kuin tätä voidaan ennustaa, on yhtiön osoitettava se lukuina. Tein pienen tankkauksen osakkeeseen H1 raportin jälkeen hieman yli kolmen euron hinnalla. Nyt odottelen Q3 raporttia, joka julkaistaan lokakuun lopussa ja sitten pohdin seuraavia liikkeitä.

Toimitusjohtajan sanat raportissa valavat uskoa tulevaan kasvuun: ” Uskon, että me Heeroksessa olemme oikealla polulla liiketoiminnan kääntämiseksi kannattavaksi ja palaamaan kasvuyritykseksi. Tästä osoituksena on uusmyynnissä onnistuminen Q2:lla selkeästi paremmin kuin viime

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 10.8.2020 08.49

Tänään oli taas hyvä pörssipäivä, kun Gofore teki suhteellisen suuren yrityskaupan hyvään hintaan (EV/EBIT 5,2). Yhtiön arvo nousee varmasti kassavirtamallissa, kun nettokassaa sijoitetaan noin hyvällä tuotto-odotuksella. Kauppa kuulosti muutenkin kaikin puolin järkevältä, kun se täydentää Goforen osaamista ja parantaa heidän kilpailuasemaansa ja mahdollistaa ristiinmyynnin. Markkina palkitsi tämän 5% kurssinousulla. Päivitetään malli perjantaina H1 raportin yhteydessä, kun selviää millaisella kannattavuudella H1 on tehty.

 

"Gofore tarjoaa asiakkailleen niiden digitaalisessa muutoksessa tarvitsemiaan palveluita. Qentinel Finlandin digitaalisen laadunvarmistuksen asiantuntijapalvelut täydentävät Gofore-konsernin asiantuntijapalveluiden kirjoa. Tämän lisäksi testausautomaation ja laadunvarmistuksen huippuosaaminen parantaa Goforen kykyä toimia päävastuullisena toimittajana vaativissa kokonaistoimituksissa."

 

https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/gofore-oyj-gofore-oyj-tarkentaa-taloudellista-ohjeistustaan-vuodelle-2020

https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/gofore-oyj-qentinel-finland-liittyy-osaksi-goforea

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 6.8.2020 08.25

Tänään oli mukava pörssipäivä, kun yksi salkun suurimmista omistuksista Revenio tarjoili todella vahvat luvut, minkä johdosta kurssi kirmasi yli 20%.

 

Salkkuun tuli lisättyä pieni rivi Workivaa. Kyseessä on globaali nopeasti kasvava SaaS yhtiö. Yhtiö automatisoi talousraportointia ja tuottaa erilaisia datan käsittely ohjelmia. Yhtiön tuotetta myy tällä hetkellä 3/4 big four firmasta ja euroopan valloitus on juuri alkanut. Jenkeissä yhtiön ratkaisu on erittäin suosittu ja sillä on partneri sopimus mm. Blackline kanssa. Yhtiö tarjoilikin odotukset ylittävät Q2 luvut tällä viikolla. Tämä osake on pitkään holdiin ja sitä on tarkoitus lisäillä, jos ei arvostus karkaa niin kuin Blacklinen kanssa kävi.

Näytä koko viesti