Olet täällä

Inission

99
102432
Sivu:

Sivut

16.11.2020, 10:38
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Miulla ei ollut mitään kunnon syytä missata Inissionia, jota kuitenkin on ihan kunnon positio. Missasin silti. Mutta toki se oli aika hyvä, mitä niitä ajallaan lukemaan.

Juli – september 2020  Nettoomsättningen uppgick till 433,0 (445,0) Mkr  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,4 (17,2) Mkr  Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (3,9) procent  Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (13) Mkr  Resultatet per aktie uppgick till 1,01 (1,07) kronor  Orderingången uppgick till 764,0 (539,0) Mkr  Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 476,0 (1 954,0) Mkr  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (10,0) Mkr

· Nettoomsättningen uppgick till 780 MSEK (737). · EBITA* resultatet uppgick till 42,7 MSEK (49,5). · Rörelseresultatet uppgick till 36,9 MSEK (47,4). · Soliditet 42% (27%) · Vinst per aktie före utspädning 4,36 SEK (6,54) · Vinst per aktie efter utspädning 4,33 SEK (6,49)

Näkymiä ei turhaan laitettu. Tai diibadaabaa kyllä:

"Vi fortsätter att utvecklas positivt med ett ökat utbud av tjänster, investeringar i maskinutrustning och ett ständigt förbättringsarbete inom alla våra verksamheter. Nu står vi snart inför 2021 och är väl rustade för att möta kommande utmaningar."

Voisin kuvitella, että uudet omistajat haluaisivat päälistalle ja puhuvat Ollen ja Pellen ympäri. Insinöörin perspektiivistä päälistaus tuo vain kuluja ja turhaa raportointivelvollisuutta. Jään odottelemaan päälistausta holdiin.

Ollela ja Pellellä on vielä sisässä Inissionissa lainarahaakin: Huvudägarna har en total inlåning om 31,8 MSEK samt en outtagen ränta om 4,9 MSEK. Lånen löper med en ränta om 6%. 42 pinnan omavaraisuusasteella voisi saada jo pankista halvempaa koronarahaa  ja leikata korkokuluja? Tätäkin odotellessa.

1
+1
0
-1
1
0
2.2.2021, 11:03
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Inission on noussut 92 kruunun emissionsa 30.9.2020 jälkeen jo 130:n haminoille. Luultaavasti emission ottajilla olisi kevennyshaluja, mutta volyymi osakkeessa on olematon. Mie vähän keventelin nousuun, kun tätä voi yleensäkään kevennellä aika harvakseltaan. Q4:ään on kyllä lappuja jännättäväksi ihan tarpeeksi.

Nyt ne investoivat, mikä on hyvä ja huono asia: Tarkoittaa sitä, että on tarvetta uusille investoinneille (=asiakkaita). Toisaalta neljän kerroksen muuttaminen yhdeksi kerrokseksi ei ole Munkforssissakaan ilmaista puuhaa. Piti oikein katsoa kartalta, missäs se Munkfors nyt olikaan. Vänernistä ja Karlstadista jonkun verran pohjoiseen. Miulla onkin hyviä kokemuksia Sisä-Ruotsissa seikkailemisesta. En ole kyllä koskaan käynyt, ellei Kristianstadia, Årea ja Tärnäbytä lasketa. Tarkoitin siis Byggparneria ja Inissionia.

Inission : Inission Munkfors bygger om för framtiden
 För att bli mer effektiva och ha kapaciteten att möta nya och befintliga kunders behov i framtiden pågår en omfattande ombyggnation hos Inission Munkfors. Nu moderniseras maskinparken samtidigt som fyra våningar ska bli en.
Nu har startskottet gått och Inission Munkfors bygger om för att effektivisera och framtidssäkra alla processer enligt Inspirit, Inissions egna LEAN-program.
All verksamhet ska flyttas över till ett plan i samma byggnad. Leif Svensson, VD för Inission Munkfors, förklarar:
- Det här är en proaktiv aktivitet för att kunna säkerställa en fortsatt tillväxt. Sedan många år tillbaka har Inission Munkfors befunnit sig i en fastighet med
fyra våningar. Ur ett flödesperspektiv är det inte optimalt. Genom att samla all kompetens och utrustning på ett plan kommer vi närmare varandra och kan
ytterligare ställa om till en mer flödesorienterad verksamhet. Vad det innebär är att vi höjer kapaciteten och kan lättare växa med våra befintliga och nya
kunder.

"I samband med ombyggnationen kommer Inission Munkfors dessutom att investera i ny maskinutrustning för att öka automatiseringsgraden och kvalitén. 
- Vår maskinpark kommer att uppdateras genom att en av våra ytmonteringsmaskiner ersätts av en ny. Detsamma gäller för en av våra ugnar. Vi gör dessa
investeringar för att kunna möta framtida krav på elektroniktillverkning där komponenterna som används blir allt mindre och kräver högre precision på
omsmältningsprocessen. Med maskinernas nya programvara underlättas operatörernas arbete samtidigt som vi får säkrare och effektivare tillverkningsprocess, säger
produktionschef Christer Olsson som tillsammans med Munkfors kommun också är ansvarig för det byggtekniska gällande ombyggnationen.
Mikael Liljemark är Inission Munkfors inköpschef och ansvarig för flytten/samordningen:
- Det här är en laginsats signerat hela Inission och jag är mer än nöjd över hur arbetet fortgår. Det här är ett stort projekt som kräver flexibilitet. För att
kunna genomföra projektet har vi fått tillgång till den norra delen av fastigheten. Den delen har totalrenoverats för att möta våra behov. Utöver att vi får mer
produktionsyta för färdiga produkter skall också kontor, konferensrum, omklädningsrum och matsal flyttas dit. Maskinparken är kvar på samma plats men
produktionsteamen flyttar närmare varandra för mer sammanhållning och tydligare flöde.
Lagret - första etappen
Lagret, som varit lokaliserat till två våningar och en extern byggnad, ska flyttas till en och samma våning för optimerad materialhantering. Det är också i
lagret som ombyggnationen startade.
- Lagrets nya planlösning är resultatet av ett utmärkt samarbete mellan oss som jobbar i lagret och ledningen. Vi har fått ta del av alla förändringsförslag och
de har lyssnat på våra idéer. Det nya lagret kommer att underlätta vårt arbete avsevärt och i förlängningen effektivisera hela verksamheten, säger team leader
Malin Lundberg.
Det är inte bara att personalen får närmare till alla artiklar. Samtidigt som ombyggnationen genomförs kommer även lagersystemet att struktureras om.
Högfrekventa artiklar blir närmare till hands än lågfrekventa, lagerplatserna blir en kombination av flytande och fasta, pallställen blir fler och modernare och
det kommer jobbas mer med att inte få in artiklar tidigare än vad som behövs. På så vis minskar plocktiden, det blir mer ordning och reda, lagerutrymmet
optimeras och arbetsplatsen blir visuellt behagligare."
 

0
+1
0
-1
0
0
16.2.2021, 10:40
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Inission ostaa Enedon. Piti tutkia, mikä on Enedo, ja sehän on Efore, joka on vanha Finlndia Interface, josta kirjoitin seminaarityössäni OTC-listautumisten onnistuminen Suomessa 1980-luvulla. En tosin muista mitä.

"Inission har genom en teckningsförbindelse åtagit sig att delta i en riktad nyemission av 34 000 000 aktier till ett värde av 6,8 MEUR, förutsatt att bland annat Enedos styrelse beviljas fullmakt av en extra bolagsstämma att emittera aktierna och att Finlands Finansinspektion beviljar undantag från budplikt. Efter den riktade emissionen kommer Inission att äga ca 49% av aktierna och rösterna i bolaget. De tecknade aktierna finansieras med egna medel. Den riktade nyemissionen är den del av Enedos omfattande refinansierings- och förbättringsprogram.

Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system. Förutom huvudkontor och verksamhet i Finland har Enedo verksamhet i Italien, Tunisien och USA. Tillverkning sker i huvudsak i produktionsanläggningen i Tunisien med cirka 200 medarbetare.

Tillväxten inom kraftelektronik drivs av elektrifieringen i samhället. All elektronik, såsom 5G, IoT, batterier, behöver pålitlig strömförsörjning. Kraftelektronik är därför en viktig faktor för elektrifieringen. Tillväxten inom sektorn förväntas bli dubbelt så hög som för EMS, ca 6% årlig tillväxt.

Enedo har en stark produktportfölj, gott rykte och en solid kundbas. Investeringen innebär att Inission kommer att undersöka möjligheten att utveckla gemensamma affärer. Enedos produkter har potential att levereras till Inissions kunder och vice versa gäller Enedos kunder.

Tillverkningsanläggningen i Tunisien kan komplettera Inissions Nordiska och baltiska fabriker och är väl bekant med leveranser till Europa och Nordamerika. Elektronikindustrin i Tunisien är betydande och landet har en väl ansedd handelshistoria med EU och Nordamerika.

Ett kombinerat erbjudanden skulle kunna skapa värde för våra kunder.

- Kraftelektronik förutses vara en viktig strategisk resurs och spås en framgångsrik framtid. Efter diskussioner med Enedo och dess styrelseordförande är vi mycket glada att kunna meddela denna industriella investering. Att för vår del kunna erbjuda strömförsörjningsaggregat och elektroniska tillverkningstjänster (EMS) i ett paket är ett genombrott i vår bransch, säger Fredrik Berghel Styrelseordförande Inission AB.

Den riktade nyemissionen är del av ett omfattande refinansieringsprogram där Enedo tillförs 15,4 MEUR i nytt eget kapital. Enedo avser att använda de investerade pengarna i implementationen av ett förbättringsprogram för att stärka lönsamheten. Inission avser att stödja implementationen av programmet som aktiva ägare.

Om Enedo

Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system för kritisk utrustning i de mest krävande miljöerna. Enedos uppdrag är att göra elen bättre - mer pålitlig, säkrare, mer energieffektiv - och precis rätt för att passa sitt syfte. Enedos tre huvudsakliga produktkategorier är Led Drivers, Power Supplies och Power Systems. 2019 uppgick koncernens intäkter till 43,3 MEUR med ett justerat rörelseresultat på minus 2,4 MEUR. Enedo har 394 anställda och dess huvudfunktioner finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor är i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy. www.enedopower.com"

Toistaiseksi kaikki, mitä Inission on ostanut, on muuttunut tulokseksi. Ja löytyihän tähän suomenkielinenkin lähde:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/enedo-jarjestelee-rahoitustaan-velkoj...

0
+1
0
-1
0
0
24.2.2021, 11:26
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Laitan itselleni muistiin, että Inission tulee huomenna. En odota mitään, mutta luen hyvin mielenkiinnolla. Jos elektroniikan sopimusvalmistaja ei kolmessa ensimmäisessä lauseessa mainitse komponentteja lainkaan, ollaan yleensä aika hyvissä. Kaksi asiaa nimittäin sössivät hyvänkin sopimusvalmistajan tuloksen: Komponenttipula ja niiden hinnannousu.

Inissionia eivät yleensä kysyntäpula tai tekniset haasteet ole vaivanneet. Mikä sinänsä on vähän hassua, kun on tässä jo ollut vähän kaikenlaista sykliä.

 

0
+1
0
-1
0
0
25.2.2021, 16:44
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

I går:

"Jos elektroniikan sopimusvalmistaja ei kolmessa ensimmäisessä lauseessa mainitse komponentteja lainkaan, ollaan yleensä aika hyvissä. Kaksi asiaa nimittäin sössivät hyvänkin sopimusvalmistajan tuloksen: Komponenttipula ja niiden hinnannousu."

I dag:

Sjutton också: På senare tid har tillgängligheten på komponenter försämrats samtidigt som viss prisökning sker.

Inission teki kuitenkin kovan Q4:än

Q4 (1 oktober – 31 December 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 279 MSEK (242)
 • EBITA* resultatet uppgick till 13,4 MSEK (8,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (7,3)
 • Soliditet 52% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,89 SEK (1,06)
 • Vinst per aktie efter utspädning 0,89 SEK (1,06)

Tolv månader (1 januari – 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1059 MSEK (980)
 • EBITA* resultatet uppgick till 56,1 MSEK (57,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,5 MSEK (54,7)
 • Soliditet 52% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 5,19 SEK (7,61)
 • Vinst per aktie efter utspädning 5,15 SEK (7,55)

Osinkoa eivät uskalla kuitenkaan jakaa:

Utdelning
Styrelsen kommer till Årsstämman 2021 inte kommer föreslå någon utdelning, på grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Covid-19. Stabiliseras läget kommer styrelsen att se över möjligheten till utdelning senare under året.

Joillakin lahje kovenee splitistä, miulla ei:

Aktiesplit
Styrelsen kommer föreslå en aktiesplit 3:1, för att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier och därmed på sikt minska volatilitet.

Jatkan Ollen ja Pellen matkassa. Komponenttipulan ja komponenttien hinnannousun pelottelemana tosin.

0
+1
0
-1
0
0
6.5.2021, 09:57
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Inissionillekin imo torjuntavoitto. Joskin Incapin huikean menestyksen jälkeen toki olisi voinut odottaa korona-Ruotsistakin jotain enemmän. Vaikka tämä on aika hassu ajatus.

Q1

· Nettoomsättningen uppgick till 232 MSEK (244) · EBITA* resultatet uppgick till 10,3 MSEK (7,6) · Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (6,3) · Soliditet 49% (24%) · Vinst per aktie före utspädning 0,31 SEK (0,42) · Vinst per aktie efter utspädning 0,31 SEK (0,42)

https://mb.cision.com/Main/12537/3341357/1413423.pdf

Pelkäämäni komponenttipula on tosiaan täällä tänään. Mutta Inissionilla ei ole varsinaista hätää ja jään hodlailemaan kyllä. 

0
+1
0
-1
0
0
11.6.2021, 15:27
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Joku latasi Inissionia eilen laitaan, kun se ilmoitti irtisanovansa Boråsissa 24 ja siirtävänsä volyymituotantoa Tallinnaan ja keskittyvänsä Ruotsissa isomman lisäarvon asiakasläheiseen tuotantoon.

Reaktio on oikea, koska jos sopimusvalmistaja joutuu strukturoimaan, se 1) maksaa 2) kertoo että tilauskirjat eivät ole ylitäynnä.

Mie kuitenkin luotan Olleen ja Pelleen ja lisäksi keventelin 120:n päällä, joten meinasin noteerailla varovasti ostoa 100,50 eli 50 äyriä yli ostolaidan. Ja sitten ihmettelin, kun tuli heti sisään. Tämä ei ollut ihme, sillä olin näppäillyt 105, joka oli myyntilaita. Onneksi siellä oli vain parisataa ja sain loppuodan pois. Hilpeää oli, kun algot vaihtoivat ylemmäs.

"På uppdrag av Inissions styrelse har ledningen beslutat om att inleda förhandling om att strukturera om Inission Borås till mer prototyptillverkning och kundnära produktion. För att i framtiden kunna utveckla Inission Borås, med avseende på tillväxt och god lönsamhet, kommer volymproduktionen att flyttas till Inission Tallinn. I och med omstruktureringen varslas 24 anställda om uppsägning.

- Genom omstruktureringen kan Inission Borås satsa på prototyptillverkning och kundnära produktion av produkter med högt förädlingsvärde. Det ger stabilitet och en möjlighet att utvecklas till en flexibel leverantör med hög kompetens. Stabila produkter som levereras i stora volymer är alltid utsatta för prisgranskning. Med volymproduktion hos Inission Tallinn säkerställer vi dessutom konkurrenskraftiga priser till våra kunder, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

- Inission har erfarenhet av ett flertal omstruktureringar, därför förväntas projektet ske effektivt och framgångsrikt. Samtidigt har Inission all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen, säger Håkan Rååd VD Inission Borås AB.

Inission Borås kan efter omstruktureringen fokusera helt på flexibilitet mot sina kunder medan standardtillverkningen sker hos Inission Tallinn. Det ger en förbättrad service till Inission Borås kunder. Inission har som plan att starta omstruktureringen i juni. Projektet väntas vara avslutat vid årsskiftet.

Ruotsin hyödyttömyydestä jänkääville suosittelen Inissionin pörssitiedotteiden lukemista. Eivät tiedota englanniksi mitään. Se nyt toki täytyy huomauttaa, että pakkoruotsi on syvältä ja sielläkin valitettavasti poikittain. Vastentahtoisten nuorten pakottaminen opiskelemaan kieltä, jonka he kokevat hyödyttömäksi on täysin hyödytöntä. Ja toki esimerkiksi espanja, venäjä, saksa ja ranska olisivat paljon ruotsia hyödyllisempiä kieliä osata.

3
+1
0
-1
3
0
8.10.2021, 12:42
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Vähän vetelen ranteita auki, etten älyvapaasta splittinoususta kevennellyt enemmän Inissionia.

Pelle joutui uudestaan puikkoihin ratkomaan komponenttipulaongelmia ja kurssi on luiskahtanut spilitin 40:stä -> 31,60.

"Styrelsen för Inission AB ("Inission") har idag utsett tillförordnad VD Fredrik Berghel som VD och Koncernchef. Fredrik Berghel är en av två huvudägare i Inission och har tidigare arbetat som VD för bolaget och återinträder nu i den rollen. Som bolaget tidigare meddelat har Fredrik Berghel fram till den 14:e september varit styrelseordförande. Han utsågs då till tillförordnad VD för Inission och Vice ordförande Olle Hulteberg utsågs till Styrelseordförande.

- Styrelsen är glad att få välkomna Fredrik tillbaka till rollen som VD i Inission. Fredrik har en unik kännedom om Inission och är rutinerad i rollen. Fredrik blir en ledare och viktig utvecklare av Inission när vi nu ska fortsätta vår tillväxtresa framåt, säger Inissions Styrelseordförande Olle Hulteberg."

Pelle on varmasti pätevin mahdollinen, mutta otan tämän signaalina, että akuutteihin ongelmiin tarvittiin rutinoitunut vetäjä kiireellisesti.

Pidän silti lapuista kiinni, koska Pelle on aina yhdessä Ullen kanssa lopulta ratkonut kaikki ongelmat, pelastaen mm. Incapin aikoinaan.

4
+1
0
-1
4
0
6.5.2022, 11:02
+8256
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
5479

Inission julkaisisi eilen hämmästyttävän kovan tuloksen. https://inission-prod-media.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/app/uploads/... Odotin tällaisia tuloksia kyllä, mutta joskus myöhemmin, enkä juuri siltä kvartaalilta, kun omikron hyökkäsi Kiinaan ja Putin Ukrainaan.

Inission delivered a strong Q1, with sales up 42% y/y and adjusted EBIT growth of ~150%, significantly above our expectations due to lower opex. While Inission lowered its medium-term guidance due to supply issues, we still see long-term potential from structural trends such as electrification and re-shoring. We raise our adjusted EBIT estimates by 7-25% due to the strong margin and now expect a 12% sales CAGR and 31% adjusted EBIT CAGR for 2021-24E. We update our DCF-based fair value range to SEK 30-41 (30-39). The lower end represents a 12% WACC (upper end: 10%) and a 0.5x pp drop in the EBIT margin. Inission is trading at a 2023E P/E of 8.9x and 2023E EV/EBIT of 7.6x, below peers at 11x and 10x, respectively.

1
+1
0
-1
1
0

Sivut