Olet täällä

Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja

222
172865
Sivu:

Sivut

28.2.2021, 11:31
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Kamux Q4 2020 – Kaasu pohjaan

 

Kamux tarjoili vahvan raportin, mitä markkina osasi odottaa positiivisen tulosvaroituksen pohjalta. Ennusteeni osui todella hyvin vaikka olin tehnyt sen ennen posaria. Tämä kielii Kamuxin liiketoiminnan vakaudesta ja ennustettavuudesta. Alkavan vuoden asetelma on mielenkiintoinen, kun Korona painaa, mutta Q1 yhtiö lähtee oikein terveellä varastolla (+33% vertailukausi). Raportilta varasti kuitenkin huomion juuri sitä ennen tiedotetut uudet strategiset tavoitteet vuosille 21-23. Kamux aikoo kiihdyttää kasvuaan merkittävästi investoimalla ja palkkaamalla uutta henkilöstöä tuhat henkilöä, jotta liikevaihto voidaan miltei tuplata vuoteen 2023 mennessä. Tämän strategian onnistuessa yhtiö luo merkittävästi omistaja-arvoa.

Kamux toimitti ennusteen mukaiset luvut ja bruttomarginaali normalisoitui, kuten Q3 raportin jälkeen odotin. Ei siis yllätyksiä vaan vahvaa suorittamista Kamuxilta. Q1 lukuihin todennäköisesti heijastuu käynnissä olevat ja nyt käynnistyvät lockdownit suomessa ja saksassa.

 

Alla odotukseni vuodelle 2021: (odotan n. 13,5% liikevaihdon kasvua koko vuodelta).

Liikevaihdon kasvua odotan seuraavanlaisesti Q1 7% Q2 26% Q3 12% ja Q4 11%. Q1 kasvua hidastaa merkittävästi rajoitustoimenpiteet, mitä vertailukaudella ei pääasiallisesti ollut. Kamux voi tässä yllättää, koska myytäviä autoja on ainakin reilusti varaston ollessa 33% suurempi kuin vertailukaudella lähdettäessä. Q2 kova kasvu tulee siitä, kun vertailukaudella vedettiin liinat kiinni ja varastot tyhjennettiin ja keskityttiin puolustuspeliin, joten melko konservatiivisillakin odotuksilla kasvu on kovaa korona kuopasta. Nyt Q2 oletan yhtiön olevan kasvumoodissa uuden strategian mukaisesti. Q3 ja Q4 edessä on vahvat vertailukauden luvut ja nyt Kamux lähtee vasta kiihdyttämään kasvuaan, joten ihan strategian mukaiseen yli 20% kasvuun ei vielä tänä vuonna päästä. Suhteellinen kannattavuus laskee kasvuinvestointien takia, mutta oikaistu liikevoitto kasvaa hieman yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Kamux itse ohjeisti liikevaihdon olevan 800-850 miljoonaa euroa, joten ennusteeni on haarukan puolivälissä. On hyvä kuitenki muistaa, että Kamux on melko konservatiivinen ohjeistaja.

 

21-23:

2022 liikevaihto kasvaa 25% koronan väistyessä ja kasvuinvestointien alkaessa purra. EBIT % marginaali heikkenee hieman kasvuinvestoinneista johtuen ollen kuitenkin yli yhtiön tavoitteen yli 3,5% EBIT marginaali. 2023 liikevaihto kasvaa 22% ja yhtiö on lähellä tavoitettaan liikevaihdon tuplaamisesta. EBIT % marginaalin pysyessä samalla tasolla kuin 2022.

 

23-25:

 

Kasvuinvestoinnit kantavat vielä hedelmää 2024 ja liikevaihto kasvaa 15% suhteellinen kannattavuus alkaa elpymään, kun jalkaa nostetaan kasvukaasulta. EBIT % 24 vuonna on 3,9%. 2025 kasvu hidastuu entisestään liikevaihdon kasvun ollessa 10%. Kannattavuus kuitenkin paranee, kun kasvuun investoidaan vähemmän. EBIT % elpyy neljän prosentin tasolle, mikä on myös ikuisuus oletus. Hyvä huomata, että suurella organisaatiolla voi olla skaalaetuja ja EBIT % tässä vaiheessa voisi olla jopa viisi prosenttia. En sitä kuitenkaan ennusta, mutta on hyvä tiedostaa suuruuden ekonomian tuomat edut, kuten kiinteiden kulujen jakautuminen suuremmalle liikevaihtomassalle jne.

 

DCF-Malli arvostuksen mittatikuksi

 

Malli perustuu edellä esitettyihin ennusteisiin. Vuoden 2025 jälkeen odotetaan 5% kasvua seuraavat viisi vuotta. Terminaalikasvu oletus on 2%. Näillä odotuksilla ja 8% tuottovaatimuksella saadaan osakkeen tavoitehinnaksi 18,45 euroa, mikä tarkoittaa noin 20,6% potentiaalia. Terminaali vaiheen arvo mallissa on vain 60%, mikä on alhainen investointivaiheessa olevalle kasvuosakkeelle. Niin kauan, kun osake jatkaa hyvää kasvuaan aion holdata sitä, eikä arvostus karkaa käsistä. Ensi vuoden ennusteella Kamuxin PE on 22. Ensi vuoden tuloskasvu odotus on yli 20%, joten PEG on alle 1, mikä signaloi huokeaa arvotusta suhteessa kasvuun. On myös hyvä huomioida, että nyt puhutaan tulospohjaisesta arvostuksesta samalla, kun yhtiö investoi kasvuun kannattavuuden kustannuksella. Tämän lisäksi uskon, että kun Kamux lunastaa kasvulupauksensa ja markkina-arvo jatkaa kasvuaan tullaan se hinnoittelemaan korkeammilla kertoimilla. Uskon myös, että kun kovemman kasvun resepti löytyy nyt strategia kauden aikana on todennäköistä, että Kamux jatkaa kovan kasvun tavoittelua 24-26 vuosina. Markkina on erittäin fragmentoitunut, joten kasvukaasun painaminen nyt on kaikkein järkevin vaihtoehto ja kovalla kasvulla luodaan paljon arvoa, kun kannattavuutta voidaan optimoida sitten hitaan kasvun vaiheessa. Tämän skenaarion realisoituessa Kamuxia aletaan todennäköisesti hinnoittelemaan kasvuyhtiö kertoimin, jolloin sijoittaja saisi kasvu*kertoimien muutos tuottona.

Yhtiössä kiehtoo se, että harvalla Helsingin pörssin yhtiöllä on näin selkeää pitkän aikavälin kasvuputkea, joten osake on varsinainen holdarin unelma. Lisäksi näyttää siltä, että Kamux on tehokas hyödyntämään erilaisia maiden välisiä hinta-arbitraaseja, koska heidän liiketoimintansa suunnittelu pohjautuu pitkälti dataan ja tähän myös investoidaan luoden vallihautaa pienempiin kilpailijoihin. On myös mahdollista, että suurimmat Kamuxin skaalaedut on vielä näkemättä.

“Kamux on toimivan liiketoimintamallinsa ansiosta kasvanut kannattavasti ja kansainvälistynyt laajentuen Suomesta Ruotsiin ja Saksaan. Käytettyjen autojen markkina on suuri, vakaa ja hyvin fragmentoitunut, ja näemme siinä konseptillemme selkeän tilauksen. Markkina tarjoaa poikkeuksellisen houkuttelevan mahdollisuuden, ja siksi seuraava looginen askel Kamuxin tarinassa on kunnianhimoisen kasvuloikan ottaminen ja skaalautuvuuden kehittäminen. Strategiassa painotamme datan hyödyntämistä ja tiedolla johtamista, prosessien tehostamista sekä saumatonta monikanavaista asiakaskokemusta. Kehitämme omia kyvykkyyksiämme asiakkaittemme hyväksi ja panostamme henkilöstömme jatkuvaan oppimiseen. Näihin osa-alueisiin myös investoimme kohdennetusti strategiakaudella”, toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo.”

 

Uusi strategia:

https://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/porssitiedotteet/kamux-oyj-julkistaa-strategiansa-kaudelle-2021%e2%80%952023/

Laitetaan tänne myös kommentit keskiviikon CMD:ssä missä kasvustrategiaa avataan lisää.

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

5
+1
0
-1
5
0
28.2.2021, 20:27
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

ScandBook Q4 2020 – Kovat luvut Koronassa

 

ScandBook toimitti todella kovat luvut Q4 raportin muodossa, mitkä ylittivät oman ennusteeni merkittävästi. Liikevaihdon kasvaessa +17% ja kannattavuus tästä vivulla. Nämä ovat todella kovia lukuja, kun ottaa huomioon yhtiön erittäin matalan arvostuksen. Korona on kirittänyt yhtiön huippukuntoon, mikä on hieman kummallista, kun voisi kuvitella, että tallaisena aikana digikirjat loistaisivat, mutta fyysisten kirjojen kysyntä on kasvanut merkittävästi korona vuonna. Ruotsissa +4% 2020 Ruotsin tilastokeskuksen mukaan. Osinkohanatkin saatiin nyt auki, kun prefenrensaktierien etuoikeus maksut on nyt maksettu loppuun. Osinko on tänä vuonna 0,8 kruunua, mutta odotan sen tuplaavan ensi vuonna.

Liikevaihto kasvoi kovaa ja tulos tuli läpi kertoimella. Näyttäisi siis, että SBOKlla on, jonkin verran operatiivista vipua liiketoiminnassaan ja hyvinä liikevaihto kvartaaleina, myös tulos on erinomainen.

.

Vuoden 2021 ennuste

Q1 liikevaihto kasvaa 10% ja Q2 9% Koronan vielä tukiessa kirjojen kysyntää. Korkeampi liikevaihto taso myös parantaa tulosta näillä kvartaaleille. Q3 liikevaihto laskee 4%, kun koronan tuoma tuki heikkenee ja tuloskin on tätä kautta heikompi. Q4 liikevaihto laskee 5% poikkeuksellisen kovasta vertailukaudesta niin kuin tuloskin, kun Korona ei enää tue lukuja. Näin ollen koko vuoden liikevaihto kasvaa 2% ja tulos on suurin piirtein sama kuin vertailukaudella. Hyvä huomioida ennusteissani, että ne ovat konservatiiviset, kun yhtiö kertoo itse uusasiakashankinnan onnistuneen hyvin Q4 raportissa. Kuinka paljon kasvusta on koronasta johtuvaa ja kuinka paljon uusasiakashankinnasta jää nähtäväksi.

EPS laskentani eroaa yhtiön raportoimasta, koska olen oikaissut poistot CAPEX tasolle sisältäen leasing maksut, jotta yhtiön kassavirrasta saa paremman kuvan, minkä etupainotteiset poistot nyt hieman peittävät. Tämän lisäksi olen ottanut EPS laskentaan, mukaan myös ”preferensaktier” ja yhtiö laskee EPS:än pelkästään tavallisilla vaihdettavilla osakkeilla (Eli pienemmällä osakemäärällä). Yhtiö on pystynyt Koronassa kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulosta, mikä on merkki vahvasta ja terveestä liiketoiminnasta.

 

Vuodet 21-23

Vuonna 22 liikevaihto laskee 4%, kun Koronan tuoma tuki häviää lopullisesti luvuista ja näin myös kannattavuus laskee. EPS laskee myös hieman, kun raportoidutkin poistot normalisoituvat ja tätä kautta yhtiön maksamat verot nousevat. Kasvu odotus on nolla prosenttia vuoden 2022 jälkeen.

 

Vuodet 23-25

Vuosille 23-25 odotus on sama kuin aiemmille kasvu pysyy nollassa ja kannattavuus vakaana. Poistot ovat yhtä kuin toiminnan ylläpidon CAPEX tarve ja leasing maksut.

DCF mallista mittatikku arvostukselle

Malli perustuu yllä oleviin ennusteisiin ja huomioi nettovelat. Vuoden 25 jälkeen odotetaan nollan prosentin kasvua seuraavat viisi vuotta. Terminaali kasvu odotus on -1%. Tätä hieman helpottaa se, kun bisnes supistuu, on tarvittavat ylläpitoinvestoinnit pienempiä pienemälle liiketoiminnalle. Tämän lisäksi olen mallintanut kymmenen vuoden päähän Liettuan tehtaan koneiden uusinnan, mikä investointina olisi noin 30 miljoonaa kruunua. Tämä antaa osakkeella arvoksi 25,92 kruunua 10% tuottovaatimuksella, mikä tarkoittaa noin 1,2% potentiaalia osakekurssiin nähden. Merkille pantavaa, että terminaali kassavirran osuus on vain 33,9% DCF mallin arvosta. Tämän on pienin terminaali arvo, mitä olen mallista ulos saanut. Toki tämä on myös ensimmäinen kerta, kun olen käyttänyt negatiivista terminaalikasvua, mikä pitkällä aikavälillä tarkoittaa, että toimiala katoaa. Tämä on hyvin varovainen oletus ja tuo turvamarginaalia. En itse usko kirjojen katoamiseen ja Lindyn lakikin tämän vahvistaa, että mitä pidempää, jokin keksintö on ollut käytössämme, sitä pidempää se on todennäköisesti myös olemassa. Kirjathan ovat olleet olemassa ja käytössämme yli 2000 vuotta. Yhtiö on hyvin ainutlaatuinen tapaus nollakorko aikana, missä ilman kasvuodotuksia pitkän aikavälin tuotto-odotus on yli kymmenen prosenttia. Yhtiöstä ei ole miksikään SaaS tenbäggeriksi, mutta hyvä pitkän aikavälin kivijalkasalkkuun, etenkin jos tuotto lähivuosina tulee osingon muodossa, kuten oletan. Yhtiön PE luku kuluvan vuoden ennusteella on 8. Holdaan yhtiötä mielelläni näillä hinnoilla, koska jos ennustamani melko konservatiivinen skenaario toteutuu, saan silti noin 10% vuosituoton, jos taas uusasiakashankinta siivittää liikevaihdon kasvuun myös Koronan jälkeen on tuotto-odotus erittäin hyvä. Yhtiö on tänä vuonna nettovelaton ja tällä oletuksella 2021 EV/EBIT kertoimeksi tulee 6,3. Yhtiöllä ei ole merkittäviä investointitarpeita, joten odotan osinkovirran olevan vuolas lähivuosina. Tänä vuonna jaettava 0,8 kruunun osinko tarkoittaa noin 3,1% tuottoa, mutta raportoidusta tuloksesta se on vain 25%.

Ps. tämä ei ole sijoitussuositus

1
+1
0
-1
1
0
1.3.2021, 19:31
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Tuli aamulla vaihdettua Remedyt Kamuxiin, kun kamuxin kurssi avasi vain pienelle plussalle. Näen tässä merkittävän arvonluonti mahdollisuuden ja tuntuu, että moni suhtautuu vielä nihkeästi yhtiön uuteen strategiaan. Katsotaan vahvistaako CMD uskoa strategiaa vai lasketellaanko lisää. Kasvumahdollisuuksiin nähden yhtiön hinnoittelu on vielä huokeaa. Toki kova kasvu on vasta lupaus ja hintakin tätä luultavasti heijastelee. (Tovin, kun olisi odottanut vaihdon kanssa olisi saanut n. 4% enemmän osakkeita).

0
+1
0
-1
0
0
7.3.2021, 18:52
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Kamux piti 3.3. CMD

https://kamux.videosync.fi/2021-cmd

Tapahtumassa ei kerrottu mitään tajunnan räjäyttävää ja ilmeisesti markkina pettyi tähän, kun kurssi on tämän jälkeen lasketellut melko paljon. 

Kasvun ajureina ovat tutut: Lisää liikkeitä (aiempaa isompia, koska 100 liikettä on helpompi hallita kuin tuhatta), lisää myyjiä ja panostukset data-analytiikkaan. Näitä tehdään nyt aiempaa enemmän, jotta kasvu kiihtyisi kannattavuuden kustannuksella hetkellisesti. Mielestäni Kamux on osoittanut reseptin toimivuuden, joten suhtaudun uuteen strategiaan luottamuksella. Mielestäni on hyvä, ettei pyörää lähdetty keksimään uudestaan, koska tähän olisi liittynyt merkittävää epävarmuutta. 

Markkina ei selvästi usko kasvu strategian onnistumiseen ja sen toteutuessa osakeessa on erinomainen tuotto-odotus.

Itseäni hieman huvittaa, kun ihmiset puhuvat "korona-boostista" Kamuxille. Korona vuonna liikevaihto kasvoi 10% ja pre-korona vuonna 2019 liikevaihto kasvoi 33,4%, joten on selvää, että Korona hidasti kasvua merkittävästi. Uskonkin, kasvun elpyvän merkittävästi, kun korona poistuu.

Olisi mielenkiintoista kuulla vastakkaisia näkemyksiä, miksi Kamux resepti aiemmalle menestykselle ei enää toimi ja uusi strategia on floppi ja täten kurssi lasku on perusteltua? (Riskitön korko on itselläni mallissa 2%, joten sekään ei vielä voi täysin kurssilaskua selittää mielestäni (USA 10v n. 1,5%)).

Näen tällä hetkellä Kamuxissa poikkeuksellisen houkuttelevan tuottomahdollisuuden ja voin olla väärässä. Q1 voi tulla pehmeät luvut lockdownista, johtuen ja siitä ettei sitä ollut vertailukaudella, nämä yhdessä voivat vielä säikyttää markkinan, joten lisäykset pohdituttavat vielä. 

0
+1
0
-1
0
0
4/11
3.4.2021, 11:15
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

2021 Q1 – OK startti vuoteen

Vuosi 2021 starttasi ja pörssit ovat alkuvuodesta tuttuun tyyliin lähteneet kovaan nousuun. Pientä sektorirotaatio on ilmassa, kun talouskasvu starttailee itseään ja kaikki kasvuosakkeet eivät ole nousseet sitä perinteistä kymmenien prosenttien tammirallia vaan osa on jopa miinuksella YTD. Itse en makrokuvioita pohdi vaan pyrin poimimaan hyviä bisneksiä ja/tai hyvin halpoja bisneksiä salkkuun ja ottamaan näkemystä näin mikrotasolla. Lyhyellä aikavälillä keissit voivatkin sitten mennä eri suuntaan kuin olen odottanut.

Tulevasta vuodesta näyttäisi tulevan ICT yhtiöiden juhlavuosi ja myös konepajoilla näyttäisi olevan kysyntää, sekä sellun hinta on vahvassa nousussa. Ehkä lähivuosina pääsemme näkemään inflaation herätessä, millä yhtiöllä on oikeasti hinnoitteluvoimaa. Megasuperkasvuyhtiöiden arvostukset voivat tässä ympäristössä olla vaarassa eritoten ne, joilla on näennäisesti erittäin turvallinen bisnes ja täten alhainen tuottovaatimus. Itse näen, että suoria talouskasvuhyötyjiä omassa salkussa on Admicom, Vincit ja Kamux. Välillisesti Aallon Group hyötyy hieman, kun osa laskutuksesta on transaktiopohjaista ja asiakasyritysten konkurssit todennäköisesti vähenevät. Aika näyttää onko oikeasti näin. Koronakin väistynee loppuvuodesta ja fokus siirtynee yhtiöiden näkymiin ja kommentteihin vahvasta talousympäristöstä.

Alla OP tuottoluvut: (Täällä Admicom suuripaino suhteessa salkun kokoon selittää negatiivista kehitystä)

Alla Nordnetin tuottoluvut (Sis. OST tilin myös nykyään):

Salkussa osakkeen tuottivat seuraavanlaisesti kolme kuukauden tarkastelu periodilla. Salkun luuseri osakkeet: Admicom (-28,15%), Fodelia (-8,55%), Workiva (+0,73%), Kamux (+0,74%). Salkun sankari osakkeet: Siili Solutions (+37,81%), Vincit (+32,59%), Scandbook (+24,00%), Aallon Group (+13,45%). Koko portfolion tuotto on aika lailla indeksin mukainen, kun Nordnetissa on enemmän pääomaa viime vuonna perustetun ja täytetyn OST myötä. Uskon, että salkun performanssi paranee loppuvuotta kohti. Nyt, kun kasvuosakkeista on ilmat puhallettu pihalle. Kamuxilta odotan vahvaa Q1, kun käytettyjen autojen markkina oli vahva maaliskuussa nollaten alkuvuoden laskun. Latu on auki Kamuxille hyvää suoritusta varten. Q2 Kamuxin vertailukauden luvut ovatkin jo sitten todella heikot. Yhtiö on tällä hetkellä hyvin huokeasti hinnoiteltu sen kasvupotentiaaliin nähden. Yhtiön osakekurssi ei ole viime aikoina seurannut yhtiön kasvuambitiota ja hyvää kasvunäkymää. Ehkä tämä korjaantuu tänä tai ensi vuonna tuoden myötätuulta salkulle yhdessä yhtiön hyvän kasvun kanssa.

Aallon Grouppia ostin rutkasti lisää torstain ison yrityskaupan jälkeen. Yhtiö on saanut ison vaihteen sisään yrityskaupoissa ja tällä vauhdilla tuotto-odotus on erittäin hyvä, kunhan vain ostettujen yritysten tulokset tulevat läpi. Yhtiö julkaisi myös mukiinmenevän 2020 H2 raportin, luoden hyvän pohjan 2021 H1 merkittävälle tulosparannukselle, mitä useat tehdyt yrityskaupat tukevat. Fodeliat myin pois, kun korona paheni odotuksiani enemmän. Odotan heikkoa Q1 raporttia ja tämän jälkeen, jos kurssi notkahtaa mahdollisesti ostan osakkeet takaisin. Siili Solutions osakkeet vaihdoin Vincittiin, kun sen tuloskasvu näkymä on sektorin parhain. Kamuxia ostin myös vähän lisää hyviin maaliskuun markkinalukuihin. ScandBookia ostin myös vähän lisää kivikovaan tilinpäätös raporttiin. Odotan yhtiön tulosparannusten jatkuvan vielä q1q2 Koronan tukemana. Admicomia kevensin rutkasti onnekkaasti merkittävästi nykykurssia korkeammalla tilinpäätösraportin heikkoihin kuluvan vuoden näkymiin.

 Alla salkun jakauma:

Tuloskausi starttasi jo, kun Admicom raportoi Q1 tuloksensa ja näkymät heikkenivät hieman edelleen kuluvalle vuodella. Näkymissä ei suurta draamaa, jos kyseessä on Koronan aiheuttama hikka. Q1 tuloskaudella odotan merkittäviä tulosparannuksia Vincitiltä ja Kamuxilta.

Vuoden osake kisassa Aallon on pärjännyt edellisvuotta paremmin kokonaistuoton ollessa noin +15%. Vuoden osake 2020 kisaan se oli surkea poiminta, mutta uskon, että Koronan haitta selittää suurimman osan heikosta performanssista. Yhtiö onkin kunnostautunut yritysosto rintamalla ja kuluvana vuonna uutta liikevaihtoa on jo ostettu 5 miljoonan euron edestä (18,3m 2020 liikevaihto). Tahdin jatkuessa samana on tuotto-odotus erittäin hyvä, ottaen huomioon, että yhtiö pääsee pian hyödyntämään velkavipua ostoissaan, mikä laskee koko yhtiön painotetun pääoman tuottovaatimusta. Osakkeella on tasokorjaus edessä, mikäli tehdyistä yritysostoista tuleva tulosparannus tulee läpi H1 raportissa. Orgaaninen kasvu on kuitenkin sulkutoimenpiteiden takia vielä nollan tuntumassa H1 kaudella.

Pidän salkun kaikkien muiden osakkeiden tuotto-odotusta hyvänä pl. Admicom, missä näen pitkän aikavälin potentiaalia kuitenkin.

2
+1
0
-1
2
0
4.4.2021, 13:06
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Aallon Group – Historian suurin yritysosto

 

Aallon Group jatkoi vuoden 2021 yritysostoja isolla yritysostolla. Ostokohteeksi valikoitui noin 2,3 miljoonaa euroa vaihtava Rätinki Group, jonka kannattavuus on korkeampi kuin Aallon Groupin. Kauppa tehtiin pääosin kassavaroilla, mikä ilahdutti kirjoittajaa, koska Aallonilla on ollut suhteettoman iso nettokassa, eikä oikein investointi tarpeita. Tämän lisäksi osake ei mielestäni täysin hinnoittele Aallon Groupin merkittävän alhaista riskiprofiilia ja turvallista orgaanista kasvua ja skaalautumispotentiaalia, etenkin nyt kun kannattavuus on historiallisen alhainen. Ison kassan muuntaminen liiketoiminnaksi on fiksua small cap yhtiön kohdalla, koska markkina ei tunnu näissä niinkään velkaisuutta tai EV lukuja huomioivan. Tämän lisäksi kassa on nyt laskenut järkevälle tasolla ja pian päästään hyödyntämään halpaa velkavipua ostoissa, mikä laskee koko Aallon Group painotettua pääoman kustannusta ja nostaa AG arvoa. Matala syklistä bisnestä on järkevä vivuttaa. Tällä hetkellä AG pääomarakenne ei ole optimaalinen, omistaja-arvo ei siis maksimoidu.

Yrityskauppa tehtiin preemiolla suhteessa aikaisempiin ostoihin, mutta tätä tarkastellessa tulee ottaa huomioon Rätinkin vahva kasvu vauhti (+15% korona vuonna) ja osuudet osakkuusyhtiöistä. Osakkuusyhtiöiden tuloskontribuutio oli edeltävällä tilikaudella 30teur (20teur). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta kirjataan tuloslaskelmassa EBIT alle, joten se ei näy maksetuissa EV/Sales ja EV/EBITDA luvuissa. Mikäli nämä arvostaa PE 10 kertoimella, mikä on kohtuullinen arvostus listaamattomasta kannattavasti kasvavasta matala syklisestä bisneksestä niin osuuksien arvoksi saadaan 300teur. Tällä oikaistuna EV/Sales kerroin on 1,3 ja EV/EBITDA on 7,5. Historiallisesti Aallon on maksanut noin 0,9 EV/Sales ja 5,3 EV/EBITDA. Preemion on perusteltu Rätinkin verrokkeja paremmalla kasvuprofiililla. Osakkuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,5m ja käyttökate 0,2m. Rätinkin omistusosuus näistä on 20-40%.

Otin myös orgaanista kasvua kauttaaltaan napsun alemmas, kun Korona on eskaloitunut ja rajoitustoimenpiteet lisääntyneet. En nosta orgaanista kasvua, kunnes on taas todisteita sen elpymisestä kohti historiallista 7% tasoa.

 

2021 ennuste

2021 H1 laskin orgaanisen kasvun nollaan, uusien koronarajoitusten takia ja laskin myös H2 orgaanista kasvua. H1 liikevaihto kasvaa 29,1% täysin epäorgaanisesti ja ostetut yritykset parantavat Aallonin kannattavuutta. H2 liikevaihto kasvaa 27% mistä 2% on orgaanista kasvua. Koko vuonna liikevaihto kasvaa 28,1% ja tulos paranee merkittävästi ostettujen yritysten paremmasta kannattavuudesta johtuen. Orgaaninen kasvu odotus siirtyy vuodelle 2022, kun tilitoimisto ala elpyy hieman jälkisyklisesti.

 

Vuosien 21-23 ennuste

 

Liiketoiminta skaalautuu hitaasti EBITDA % marginaalin kasvaessa hitaasti, mutta varmasti. 2022 tuloskasvu on hieman kovempaa, koska keskusorganisaatio on muodostettu ja nyt orgaaninen kasvu alkaa skaalautumaan kannattavuudessa, kun keskusorganisaatiota ei enää kasvateta. Tämän lisäksi olen laskenut orgaanisen kasvun määrää alle historiallisia tasoja. 2022 tuloskasvu saa merkittävän tuen talouden elpymisestä ja tätä kautta nousevista transaktiotasoista, missä bruttokate on korkea.  Liikevaihto kasvaa 28,1% 2021, 9% 2022 ja 5% 2023. 2022 kasvusta 4% on yrityskaupoista tulevaa ja loput orgaanista kasvua, noin viisi prosenttia. Ennusteet eivät sisällä mitään mahdollisista tulevista yrityskaupoista, koska niitä on mahdotonta ennustaa. Ennusteet perustuvat täysin orgaaniseen kasvuun ja jo toteutuneisiin yrityskauppoihin. Rahoituskuluissa näkyvä tuotto on osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

 

Vuosien 23-25 ennusteet

 

Yhtiön tarina jatkaa samaa rataa kuin vuosina 22 ja 23. Liikevaihto kasvaa ja EBITDA% marginaali paranee hitaasti, kirjanpidon automatisoinnin ja digitalisaation takia. Liikevaihdon kasvu on 5% 2024 ja 4% 2025. Vaikka kannattavuus paranee ei se ikinä saavuta edes 2018 16,3% EBITDA tasoa vaan 2025 se on 14,8% EBITDA. Oletukseni kannattavuus parannukselle ovat melko maltilliset, kun en oleta, että yhtiö pääsisi koskaan edes historialliselle kannattavuus tasollensa. Markkinalla löytyy kuitenkin paljon tilitoimistoja yli 15% EBITDA marginaalilla.

 

DCF malli mittatikuksi arvostukselle

 

Malli pohjautuu edellä mainittuihin ennusteisiin. Vuoden 2025 jälkeen odotetaan tuloskasvuksi 4% seuraavat 5 vuotta. Terminaali arvossa kasvuoletus on 2% (mikä on alle tilitoimistomarkkinan historiallisen kasvun). Terminaali arvo on 56,6% kassavirtojen arvosta, mikä tarkoittaa vielä melko maltillista arvostusta. (Verraten yleisesti kasvuyhtiöiden terminaaliarvoihin). Näillä oletuksilla ja 9% tuottovaatimuksella malli antaa osakkeen arvoksi 12,85 euroa, mikä tarkoittaa noin 13,7% potentiaalia nykykurssiin. Tuottovaatimus on korkea yhtiön riskiprofiilin nähden, mutta perustuu osakkeen heikkoon likviditeettiin ja yhtiön pieneen kokoon. Tässä on laskuvaraa, mikäli yritystoiminta kehittyy suotuisasti tai lyhyellä aikavälillä velkavipu saadaan käyttöön yritysostoissa.

Edellisestä yrityskaupasta ei ole hirveästi ehtinyt kulua aikaa ja yhtiö onkin moninkertaistanut yritysosto vauhdin. Samalla vauhdilla yhtiö tuplaa rullaavan liikevaihdon tänä vuonna! Kasvuvauhti on nyt erinomainen ja jos se jatkuu samanlaisena, on tuotto-odotus erinomainen olettaen, että ostettujen yhtiöiden korkeampi kannattavuus säilyy.

Yrityskauppaoptio. On hyvä huomioida, että DCF malli perustuu pelkästään toteutuneisiin yrityskauppoihin ja orgaaniseen kasvuun, vaikka yrityskauppastrategia näyttelee melko isoakin roolia Aallonin arvon muodostuksessa. En ole keksinyt järkevää tapaa määrittää arvoa tälle yrityskauppaoptiolle, mutta selvää on, että se on alussa suurin, kun ostettavia yrityksiä on paljon ja pienenee, kun markkina konsolidoituu. DCF arvon päälle voi lisätä mieluisensa yrityskauppaoptio preemion kuin sopivaksi näkee.

Velkavipu yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 5 miljoonan euron edestä. Erittäin matalasyklisellä alalla velaton tase ei ole optimaalisin pääomarakenne ja jos yhtiö pystyy hyödyntämään tämän kassan huokeisiin yritysostoihin, nousee osakkeen arvo kymmeniä prosentteja tuloskasvun ja diskonttokoron laskun kautta, kun pääomarakenne optimoituu.

Ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

6
+1
0
-1
6
0
5.4.2021, 12:39
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Admicom Q1 – Kasvu hidastui merkittävästi Koronan takia

Admicom julkaisi odotetun mukaisen Q1 raportin, missä orgaaninen kasvu hidastui koronan myötä, kun tasauslaskutus pieneni vaikuttaen kasvuun -3%. Suurin kasvun hidastuminen tulee näkymään yhtiön mukaan Q2, kun tasauslaskutuksen merkitys on suurin tällä kvartaalilla ja se pienenee merkittävästi.  Odotan kuitenkin orgaanisen kasvun lähtevän elpymään loppuvuodesta, kun myyjät pääsevät taas liikenteeseen. Suurempaa dramatiikkaa en näe orgaanisen kasvun hetkellisessä hidastumisessa vaan uskon sen elpyvän Koronan jälkeen.

Q1 raportti osui hyvin ennusteisiini (Olen oikaissut liikearvopoistot, ei kassavirta vaikutusta).

 

2021 vuoden ennuste näyttää tältä laskeneiden ennusteiden jälkeen:

 

FY Liikevaihdon kasvu % ja EBITDA % ovat 10,9% ja 47,7%. Liikevaihdon kasvu perustuu Admicomin antamaan haarukkaan (10-20%) yhtiö odottaa olevansa ohjeistuksen alalaidassa. Orgaaninen kasvu lähtee hieman elpymään H2 aikana, kun rokotteet alkavat tehota.  Mielenkiintoista nähdä paljonko uusmyynti oikeasti hidastuu. Uskon, että kasvun hidastuminen on vain hetkellinen hikka ja tulevina vuosina päästään yli 20% orgaaniseen kasvuun.

 

Lähivuosien ennusteet näyttävät nyt tältä:

 

Vuosille 22-25 odotan liikevaihdon kasvua seuraavanlaisesti 18%,22%,20% ja 15%. Heijastellen yhtiön omia tavoitteita. Kannattavuus myös skaalautuu hitaasti. Yhtiö on myös kertonut aktiivisesti kartoittavansa myös yrityskauppa mahdollisuuksia. Yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan hankittujen yritysten kannattavuuden Admicomin tasolle. Tämä olisi merkittävä arvoajuri toteutuessaan.

 

DCF mallista mittatikkua arvostukselle

 

Yllä olevilla tiedoilla ja vuosien 26-30 11% tuloskasvulla ja 2% terminaalikasvu oletuksella kassavirtamalli antaa osakkeen arvoksi 92,6 euroa 7% tuottovaatimuksella, mikä tarkoittaa -4,5% potentiaalia. Tulen seuraamaan tarkasti rakentamisen lukuja ja mikäli ne laskevat myös loppuvuodesta tulen keventämään osaketta.

DCF-Malli ei ota huomioon mahdollisia yrityskauppoja/kasvuinvestointeja, mitä yhtiö on kertonut kartoittavansa aktiivisesti. Mielenkiintoista on, tuleeko Tocoman kannattavuus parannus läpi tälle vuodelle, mitä yhtiö on lupaillut ja kuinka suuri vaikutus sillä on.  

ps. Tämä ei ole sijoitussuositus

2
+1
0
-1
2
0
18.4.2021, 12:41
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Tuli myytyä Admicomit pois vaisusta ohjeistuksesta johtuen. Osalla rahoilla ostin LiveChattia ja osa rahoista etsii vielä kohdetta. LiveChat oston takia jouduin avaaman tilin Degirolle. koska OP:lla tai Nordnetissä ei onnistu Puolalaisten osakkeiden ostaminen. Hieman epäkäytännöllistä, mutta nyt on tili 3 paikassa. LiveChat ostin lähinnä PEG luvun ja todella kovan träkin pohjalta ns. ikiholdiin tai niin kauan kun kasvu jatkuu.

Gofore avaa ICT yhtiöiden tuloskauden huomenna ja siitä saadaan hieman osviittaa sektorin menoon ja suunta viivat myös Vincitille. Ennusmerkit todella vahvasta vuodesta ovat kyllä jo ilmassa ja vincit on onnistunut erinomaisesti rekrytoinneissa alkuvuodesta, kun henkilöstömäärä on jo ylittänyt 500. 

2
+1
0
-1
2
0
18.4.2021, 12:56
+707
Liittynyt:
20.7.2016, 19:14
Viestejä:
717

Kiitoksia paljon näistä sinun erittäin analyyttisistä ja sisältörikkaista yhtiöanalyyseista. Ei ole tullut kommentoitua, kun ei ole oikein ollut mitään lisättävää. Mutta mielenkiintoista luettavaa!

4
+1
0
-1
4
0
19.4.2021, 19:46
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Farseer kirjoitti:

Kiitoksia paljon näistä sinun erittäin analyyttisistä ja sisältörikkaista yhtiöanalyyseista. Ei ole tullut kommentoitua, kun ei ole oikein ollut mitään lisättävää. Mutta mielenkiintoista luettavaa!

 

Kiitoksia! Mukava kuulla, että blogista on jotain hyötyä muullekin kuin allekirjoittaneelle.

 

Goforesta: Yhtiö julkaisi perus hyvän raportin ja kysyntätilanne vaikutti hyvältä. Kannattavuus luvut olivat hieman pehmeät, koska iso sopimus oli ollut katkolla, tarkoittaen, että paljon konsultteja oli ollut "penkillä" hetkellisesti. Markkina vaikuttaa hyvältä Vincitin suhteen, enkä usko yhtiön kohtaavan vastaavia ongelmia.

1
+1
0
-1
1
0
20.4.2021, 07:53
+34
Liittynyt:
28.10.2019, 11:27
Viestejä:
49

Accounting 101 kirjoitti:

 

Farseer kirjoitti:

Kiitoksia paljon näistä sinun erittäin analyyttisistä ja sisältörikkaista yhtiöanalyyseista. Ei ole tullut kommentoitua, kun ei ole oikein ollut mitään lisättävää. Mutta mielenkiintoista luettavaa!

 

 

Kiitoksia! Mukava kuulla, että blogista on jotain hyötyä muullekin kuin allekirjoittaneelle.

Minkälaista hyötyä koet saavasi itse tänne kirjoittamisesta? Uskon että näitä lukee moni suurella mielenkiinnolla, minä mukaanlukien. Eipä noihin ole itsellä ollut kommentoitavaa mutta oma pää on yleensä lähtenyt jotain raksuttamaan ja pohtimaan.

3
+1
0
-1
3
0
21.4.2021, 21:12
+360
Liittynyt:
28.7.2018, 11:36
Viestejä:
309

Siivuutin hyötyjä, joita mielestäni blogista saan tuossa vuoden vaihteen salkku päivityksessä.

 

Kertaus on kuitenkin hyvästä, joten näen erittäin hyödylliseksi kirjoittaa sijoutuscase auki. Ajatukset tulevat jäsenneltyyn muotoon ja keissi tulee käytyä läpi eri kulmista. Julkinen blogi pitää huolta siitä, että mitään ihan luokatonta ei kehtaa tuottaa, vaan näihin panostaa enemmän kuin privaattiin päivyriin, mikä sitten hyödyttää itseäkin, kun analyysi on paremmin pureskeltua. Lisäksi salkun tuotto on parantunut merkittävästi blogin kirjoittamisen aloittamisen jälkeen ja sijoitusprosessi on hyvin strukturoitu nyt, joten voisi kuvitella, että lopputuloksiin tulisi tätä kautta vähemmän varianssia. Otanta on kuitenkin niin pieni, että tästä ei voi tilastollista varmuutta millään saada. Aion, kuitenkin kirjoittelua jatkaa näistä hyödyistä johtuen ja on kiva palastella erilaisia keissejä julkisessa muodossa.

9
+1
0
-1
9
0

Sivut