+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Taalerin aamuisen positiivisen tulosvaroituksen jälkeen hyvä katsoa muiden listattujen varainhoitajien speksit läpi. Yksi vähälle huomiolle jäänyt osake on Evli Pankki Oy. (EVLI) 

Heidän Q1 oli jo lupaava ja näkymiä tarkennettiin parempaan suuntaan. (Toistuvien tuottojen osuus). Tämä ei kuitenkaan ole juurikaan osallistunut nousuun., Iso syy siellä on Neonet Securitiesin (NEO) kautta pidempään jäävuorella positiotaan ulosluukuttava taho. Vuoden alusta nettomyynnit 223 K kpl.

 

Tekninen kuva aavistuksen paranee. 200 DMA tasolla 6.67 €. Optimistisin silmin katsottuna Evlillekin voinee povata myötätuulta samoista tekijöistä mitä Taaleri aamusta mainitsi. Huomioitava myös, että vaihdot ovat huomattavan vähäisiä. AVG daily volume 9396 kpl vuoden alusta laskettuna. 

 

 

24.4.2017 12:15:00 - Nasdaq GlobeNewswire, Finland
EVLI : Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017
EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2017 KLO 12.15

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017

Vahva tulos vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä

  * Liikevoitto kasvoi merkittävästi Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat
    -segmentissä
  * Tuloskasvu jäi tavoitteista Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentissä
  * Oman taseen tuotot kasvoivat selvästi ennakoitua paremmin konsernitoiminnot
    -segmentissä
Tammi-maaliskuu 2017

  * Konsernin nettoliikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (1-3/2016: 15,4 milj.
    euroa)
  * Konsernin liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa)
  * Konsernin tulos oli 3,3 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa). Vertailukauden
    tulokseen vaikutti positiivisesti Evlin osuus osakkuusyhtiö Northern Horizon
    Capitalin saamista irtautumispalkkioista (1,9 milj. EUR)
  * Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,17 euroa)
  * Hallinnoidut varat nousivat edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen
    maaliskuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 11,3 miljardia euroa
    (9,5 mrd. euroa).

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Kuluneen vuosineljänneksen aikana käynnistimme organisaatiouudistuksen jonka
tavoitteena on vastata paremmin liiketoimintaympäristömme kehitystrendeihin,
asiakkaidemme tarpeisiin sekä muuttuvaan sääntelyyn. Uudistuksen myötä Evlillä
on jatkossa kaksi liiketoiminta-aluetta: Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat
sekä Neuvonanto- ja yritysasiakkaat. Näitä tukevat yhteiset konsernitoiminnot,
jotka pitävät sisällään pankkitoiminnan sekä Evlin oman taseen kautta tehtävän
sijoitustoiminnan.

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä neljä prosenttia vuoden
takaisesta ja liikevoittomme 47 prosenttia. Tuloskasvu on pitkälti seurausta
hallinnoitavan asiakasvarallisuuden kasvusta sekä kustannustehokkuuden
paranemisesta. Toistuvien tuottojen suhde konsernin kaikkiin kuluihin parani
edelleen ja saavutti 112 prosentin tason. Kulu-tuotto-suhde laski 0,72.
Konsernin oman pääoman tuotto oli 20 prosenttia.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat segmentin tuotot ja liiketulos paranivat
selvästi edellisvuodesta ja hallinnoitava asiakasvarallisuus nousi 11,3
miljardiin euroon. Nettomerkinnät Evlin rahastoihin kasvoivat lähes 500
miljoonalla eurolla ja Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus nousi 6,4 prosenttiin
Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta. Kansainvälinen rahastomyyntimme
kehittyi suotuisasti ja ulkomaisten sijoittajien osuus Evlin rahastopääomasta
oli 18 prosenttia. Evlin yksilöllisten varainhoitopalveluiden myynti
(instituutio- ja Private Banking -asiakkaat) on myös jatkunut aiempien vuosien
tapaan hyvänä ja hoidossa olevan asiakasvarallisuuden lisäksi asiakaslukumäärä
kasvoi vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Osakkeiden ja johdannaisten
bruttokomissiot laskivat edellisvuodesta mutta strukturoitujen
sijoitustuotteiden myyntituotot sen sijaan lisääntyivät.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin tuotot laskivat 18 prosenttia ja
liiketulos 50 prosenttia edellisvuodesta. Segmentin tulosta heikensi Corporate
Finance yksikön vertailukautta heikompi tulos. Corporate Finance
liiketoiminnalle on tyypillistä suuretkin vaihtelut vuosineljännesten välillä
projektien tuloutuksesta johtuen. Yksikön toimeksiantokanta on kuitenkin
kehittynyt positiivisesti, mikä antaa hyvät lähtökohdat tuleville
vuosineljänneksille. Kannustinohjelmien hallinnointi liiketoiminta jatkoi
vakaata kehitystään. Viime vuonna käynnistetty analyysipalveluiden myynti
pörssiyrityksille on lähtenyt hyvin liikkeelle ja se on saanut positiivisen
vastaanoton.

Arvioimme edelleen selkeästi positiivista tulosta koko vuodelta. Näkemystä
tukevat alkuvuoden vahva tuloskehitys, hoidettavan asiakasvarallisuuden kasvu ja
sen myötä parantunut toistuvien tuottojen suhde konsernin kaikkiin kuluihin

 

Näkymät vuodelle 2017 tarkennettu

Evlin Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -liiketoiminnan kehityksen arvioidaan
jatkuvan vakaana. Tämän seurauksena toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin
kuluihin arvioidaan ylittävän pitkän aikavälin tavoitetason, 100 prosenttia.
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -liiketoiminnan toimeksiantokanta on hyvä.
Neuvonantotoiminnan osalta merkittävät vaihtelut vuosittaisissa tuotoissa ovat
kuitenkin mahdollisia. Arvioimme vuoden 2017 tuloksen olevan selvästi
positiivinen.

Aiemmin toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin arvioitiin
saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetason, 100 prosenttia.

27.6.2017 - 12:29
#13420
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

2016 vuoden tilinpäätöksestä poimittua. Mahdollisia tulosajureita tälle vuotta aiemmin mainittujen lisäksi. Charteiltaan 5 nousupäivää taustalla, 1 yr high 7,13 € ylitys päätöstasolla tarkkailuun. Sen jälkeen mahdollisuus isompaan tasokorjaukseen ylös. 

 

"Tarkastelujakson aikana Evli perusti uuden yhtiön, Evli Investment Solutions Oy:n, vahvistamaan konsernin tuotemyyntiä. Yhtiö koordinoi Evlin sidonnaisasiamiesverkostoa ja edesauttaa yksittäisten tuotteiden, kuten strukturoitujen instrumenttien, myyntiä Suomen markkinoilla paikallisesti. Tarkastelujakson päätteeksi Evlillä oli viisi sidonnaisasiamiestä. Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja sen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tuloskehitykseen vuoden 2017 aikana."

5.7.2017 - 13:46
#13587
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evlin verrokki Taaleri kun tänään taasen keulii (+6.78 %) Inderesin suosituksen noston vuoksi niin noista perusteluista mitä antoivat hyvä huomata analogiaa Evlin Q1 tuloksessa mainittuun seikkaan jatkuvista tuotoista. (Tuloksen laatu = jatkuvien tuottojen osuus korkea)

 

"2019 ennusteet sisältävät vain vähän kertaluontoiseksi tulkittavia eriä ja näin ollen tuloksen laatu paranee selvästi. Tulosennusteiden nousua tärkeämpänä pidämme tulosparannuksen realisoitumista. Yhtiö on paininut kannattavuushaasteiden kanssa jo pitkään ja nyt vaikuttaa vihdoin siltä, että yhtiö alkaa lunastaa siihen liittyviä tulosodotuksia. Tuloksen painottuessa yhä enemmän jatkuviin hyvin ennustettaviin tuottoihin, tulee tuloksen volatiliteetti laskemaan ja tämä tukee yhtiölle hyväksyttäviä arvostuskertoimia." (Inderes aamukatsaus 5,7.2016 Taalerista)

Acumen kirjoitti:

Näkymät vuodelle 2017 tarkennettu

Evlin Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -liiketoiminnan kehityksen arvioidaan
jatkuvan vakaana. Tämän seurauksena toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin
kuluihin arvioidaan ylittävän pitkän aikavälin tavoitetason, 100 prosenttia.
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -liiketoiminnan toimeksiantokanta on hyvä.
Neuvonantotoiminnan osalta merkittävät vaihtelut vuosittaisissa tuotoissa ovat
kuitenkin mahdollisia. Arvioimme vuoden 2017 tuloksen olevan selvästi
positiivinen.

Aiemmin toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin arvioitiin
saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetason, 100 prosenttia.

12.7.2017 - 17:52
#13714
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evli tällä hetkellä treidaa uudessa 1 year high:ssa. 7,30 €, +3,84 %. Huomioitava kuitenkin, että tulos tulee perjantaina. (Mikäli ei halua kantaa tulosriskiä) 

 

https://twitter.com/AcumenFutures/status/885149846574911489

 

Perjantai 14.07.2017

Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset (kotimaa)

14.7.2017 - 14:24
#13742
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evliltä vahva suoritus toisella kvartaalilla. Kurssi 7,66 €, +4,79 %. 

 

14.7.2017 10:00:00 - Nasdaq GlobeNewswire, Finland
EVLI : Evli Pankki Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017
EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.7.2017 KLO 10.00

Evli Pankki Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017

Liikevoitto lähes kaksinkertaistui tarkastelujaksolla

  * Liikevoitto parani Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat  -segmentissä
    kasvaneiden hallinnoitavien varojen myötä
  * Yritys- ja neuvonantoasiakkaat -segmentin liikevoitto jäi viime vuodesta.
    Sijoitustutkimus ja kannustinohjelmien hallinnointi kehittyivät
    positiivisesti, mutta yritysjärjestelytoiminnan palkkiotuotot kehittyivät
    odotuksia hitaammin
  * Sijoitustoiminnan tuotot paranivat vertailukaudesta konsernitoiminnot-
    segmentissä
Tammi-kesäkuu 2017

  * Konsernin nettoliikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (1-6/2016: 31,4 milj.
    euroa)
  * Konsernin liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa)
  * Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,25 euroa) ja
    annualisoitu oman pääoman tuotto 22,3 prosenttia (18,5 %)
  * Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset
    11,8 miljardia euroa (9,4 mrd. euroa).
  * Toistuvien tuottojen osuus operatiivisista kustannuksista parani nousseiden
    tuottojen sekä laskeneiden kustannusten myötä ollen 110 prosenttia (86 %)
Huhti-kesäkuu 2017

  * Konsernin nettoliikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa).
  * Konsernin tarkastelujakson liikevoitto yli kaksinkertaistui ollen 5,2
    miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa).
  * Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,08 euroa).

Näkymät täsmentyneet vuodelle 2017

Evlin Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -liiketoiminnan hallinnoimat varat
ovat kasvaneet merkittävästi alkuvuoden aikana. Tämän seurauksena toistuvien
tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin arvioidaan ylittävän pitkän aikavälin
tavoitetason, joka on 100 prosenttia. Riskit liittyen yleiseen osake- ja
korkomarkkinoiden kehitykseen ovat kasvaneet korkeiden arvostustasojen myötä ja
mahdollinen kurssien lasku  vaikuttaisi negatiivisesti toistuvien tuottojen
kehitykseen.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -liiketoiminnan kehitys on ollut suotuisaa
huolimatta alhaisemmasta aktiivisuudesta yritysneuvonantojen osalta. Myös oman
taseen sijoitustoiminnan tuotot ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuodesta.
Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan osalta merkittävät vaihtelut
vuosittaisissa tuotoissa ovat mahdollisia.

Menestyksekkään alkuvuoden ja vakaasti kehittyneiden hallinnoitavien varojen
seurauksena arvioimme vuoden 2017 tuloksen ylittävän viime vuoden tuloksen.

Aiempi ohjeistus:
Arvioimme vuoden 2017 tuloksen olevan selvästi positiivinen.

11.10.2017 - 15:18
#15360
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486
Acumen kirjoitti:

Taalerin aamuisen positiivisen tulosvaroituksen jälkeen hyvä katsoa muiden listattujen varainhoitajien speksit läpi. Yksi vähälle huomiolle jäänyt osake on Evli Pankki Oy. (EVLI) 

Heidän Q1 oli jo lupaava ja näkymiä tarkennettiin parempaan suuntaan. (Toistuvien tuottojen osuus). Tämä ei kuitenkaan ole juurikaan osallistunut nousuun., Iso syy siellä on Neonet Securitiesin (NEO) kautta pidempään jäävuorella positiotaan ulosluukuttava taho. Vuoden alusta nettomyynnit 223 K kpl.

Taaleri kun taasen aamusta nosti ohjeistustaan niin hyvä huomioida myös muut pörssilistatut varainhoitajat. Kuten viimeksikin niin Evli myöskin hyötynee samoista trendeistä (poislukien tuo mainittu metsärahasto kauppa)

11.10.2017 09:00:00 - Nasdaq Helsinki, News
TAALA: Taaleri Oyj - Taaleri nostaa koko vuoden tulosennustettaan

 

"”Yhtenä tulosta parantavana tekijänä on juuri sovittu kauppa, jolla myymme
ensimmäisen metsärahastomme metsäalueet. Lisäksi kehitys Varainhoidossa on
ollut muutenkin vahvaa. Hyvin menestyneet pääomarahastot ja sijoitusrahastojen
vahva kehitys ovat kasvattaneet varainhoidon tuottoja”, Taaleri Oyj:n
toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa."

 

 

13.10.2017 - 13:02
#15381
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Inderes aloitti Evlin seurannan:

"Voimakkaassa 6,2 prosentin nousussa on myös Evli Pankki. Analyysiyhtiö Inderes aloitti Evlin seurannan osta-suosituksella ja 9,20 euron tavoitehinnalla.

”Kokonaisuutena pidämme osaketta aliarvostettuna ja näkemyksemme mukaan osakkeen riski-/tuottosuhde on erittäin hyvällä tasolla”, Pääanalyytikko Sauli Vilén kirjoittaa analyysissään."

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/porssi-honkarakenne-ja-evli-puskevat…

 

26.10.2017 - 12:06
#15507
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evlin Q3 tulos ja ohjeistuksen nosto:

 

EVLI : Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2017
EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2017 KLO 12.00

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2017

Liikevoitto ylittänyt koko viime vuoden toteuman

  * Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liikevoitto lähes
    kolminkertaistui kasvaneiden toistuvien tuottojen myötä edellisvuoden
    vastaavasta jaksosta
  * Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liikevoitto laski. Kysyntä
    segmentin kaikkia tuotteita kohtaan on kuitenkin kehittynyt positiivisesti
  * Sijoitustoiminnan tuotot paranivat vertailukaudesta konsernitoiminnot-
    segmentissä.
Tammi-syyskuu 2017

  * Konsernin nettoliikevaihto oli 50,4 miljoonaa euroa (1-9/2016: 44,1 milj.
    euroa)
  * Konsernin liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa)
  * Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,33 euroa) ja
    annualisoitu oman pääoman tuotto 23,9 prosenttia (15,8 %)
  * Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 11,1 miljardia
    euroa (10,0 mrd. euroa)
  * Toistuvien tuottojen osuus operatiivisista kustannuksista parani ollen 116
    prosenttia (90 %).
Heinä-syyskuu 2017

  * Konsernin nettoliikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa)
  * Konsernin tarkastelujakson liikevoitto yli kaksinkertaistui ollen 5,0
    miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa)
  * Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,07 euroa).

Näkymiä vuodelle 2017 täsmennetty

Evlin Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin hallinnoimat varat ovat
kasvaneet merkittävästi alkuvuoden aikana. Tämän seurauksena toistuvien
tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin on ylittänyt pitkän aikavälin
tavoitetason, joka on 100 prosenttia. Riskit liittyen yleiseen osake- ja
korkomarkkinoiden kehitykseen ovat kasvaneet korkeiden arvostustasojen myötä ja
mahdollinen kurssien lasku vaikuttaisi negatiivisesti toistuvien tuottojen
kehitykseen.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin kehitys on ollut suotuisaa huolimatta
alhaisemmasta aktiivisuudesta yritysneuvonantojen osalta. Myös oman taseen
sijoitustoiminnan tuotot ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuodesta.
Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan osalta merkittävät vaihtelut
vuosittaisissa tuotoissa ovat mahdollisia.

Menestyksekkään varainhoitoliiketoiminnan seurauksena tuottosidonnaisten
palkkioiden ajoittuminen vuoden viimeiselle neljännekselle on hyvin mahdollinen.
Tämän, sekä menestyksekkään alkuvuoden ja vakaasti kehittyneiden hallinnoitavien
varojen seurauksena arvioimme vuoden 2017 tuloksen ylittävän selvästi viime
vuoden tuloksen.

Aiemmin:

Menestyksekkään alkuvuoden ja vakaasti kehittyneiden hallinnoitavien varojen
seurauksena arvioimme vuoden 2017 tuloksen ylittävän viime vuoden tuloksen.

27.10.2017 - 09:39
#15528
+1
Liittynyt:
14.3.2017 - 12:36
Viestejä:
10

Inderes Ennustaa 2017 EPS olevan 0.64, tavoitehinta 10.40 ja OSTA-suositus.

On ollut vahvaa menoa ja kurssikin sen mukainen!

27.10.2017 - 11:30
#15533
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Oli muuten hyvin reipas tulosylitys Evlillä. Inderesin odotukset: "Odotuksia vahvempi liikevaihdon kasvun heijastui voimakkaalla vivulla liikevoittoon ja yhtiön liikevoitto kohosi 5,0 MEUR:oon ennusteemme ollessa 2,0 MEUR." 

Tässä muuten näkyy hyvin millainen on ollut Evlin pörssitaival. Annin jälkeenhän tuossa oli toista vuotta alakuloa eikä osake herättänyt isompaa kiinnostusta. Keltaisella charteissa näkyy tämän ketjun aloitushetki ja longi-idea. Kiinnostuksen kasvaessa tällä on hyvin saumat 11-12 € väliin. Vieläkin vaihto on todella maltillista vaikka nyt on jo analyytikkoseurantaakin saatu (Inderes) ja runsas tulosylitys ja guidancen nosto. 

31.10.2017 - 09:47
#15579
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evlin valuaatiota kannattaa myös verrata suhteessa lähimpiin verrokkeihinsa. Merkittäviä laatueroja noiden välillä ei ole mikä selittäisi arvostuserot. 

6.11.2017 - 09:30
#15677
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evli korvaa Alma Median TOP3-listalla

Yhtiö: Evli Pankki Suositus: Osta  Tavoitehinta: 10.40 EUR Päätöskurssi: 8.97 EUR 

 

Nostamme Evlin TOP3-listallemme Alma Median tilalle. Evlin osake on reagoinut yllättävän vaisusti yhtiön erittäin vahvaan Q3-tulokseen ja osakkeen arvostus on jäänyt selvästi jälkeen keskeisistä verrokeista. Evlin riskiprofiili on verrokkeja matalampi ja tuloskasvunäkymä on edelleen hyvin suotuisa. Emme pidä verrokkeja matalampaa arvostusta perusteltuna ja myös absoluuttisten kertoimien valossa pidämme osaketta edelleen aliarvostettuna (2017 P/E 14x ja osinko-% 5,6 %). Odotamme tämän aliarvostuksen purkautuvan viimeistään Q4-tuloksen yhteydessä, kun yhtiö kertoo vahvoista numeroista ja antaa osinkoehdotuksensa.

 

https://www.inderes.fi/evli-seurannan-aloitus-yksinkertaisesti-aliarvos… (Laaja raportti)

6.11.2017 - 13:31
#15684
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Tässä Evlin tapauksessa taasen näkee ilmiön, mikä on viime vuosina mielestäni voimistunut. Meklarien toimeksiantojen toteutuksen laatu on merkittävästi huonontunut. Toki on aina mahdollista, että loppuasiakas on antanut ohjeistuksensa myydä hinnasta välittämättä mutta silti näissä on usein merkittävää parantamisen varaa ja pelisilmän käytön puutetta.

Luonnollisesti kolikon toisena puolena on se, että nämä ovat usein äärimmäisen tuottoisia setuppeja olla vastapuolella. Tässäkin oli ne hyvän treidin vaatimat kolme tekijää puolella: 1) Paranevat fundamentit/mittava tulosylitys, 2) Tekninen setup, 3) News flow

 

Tänään päivän nousija.

31.12.2017 - 20:36
#17272
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evli Pankin osake päätti pörssivuoden varsin mallikkaasti tekemällä perjantaina sekä uuden intraday All Time High:n 9.75 €, että closing All Time High:n 9.60 €. Tässä oli pitkään tuolla 9.50-9.60 € tasolla vastustasoja havaittavissa.

 

Nyt tulevalle vuodelle aukaisee hyvät (tekniset) saumat lähteä rakentamaan uutta trading rangea 10 € paremmalle puolelle.

 

23.1.2018 - 09:11
#17733
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evlin tilinpäätös tulee torstaina 25.1.2018. Ohjeistuksesta ei yhtiölle totuttuun tyyliin ole paljonkaan informaatioarvoa vielä tässä vaiheessa alkavaa vuotta. EPS odote 0.16 € ja osinko 0.50 € (0.40 €) Inderesin ennusteissa. 

"Evli julkistaa Q4-tuloksensa torstaina klo 15:00. Yhtiön Q4 on sujunut erittäin hyvin ja odotamme vahvaa Q4-tulosta. Kulutehokkuuden positiivisen kehityksen jatkuminen yhdessä osingon selvän korotuksen kanssa ovat keskeiset seurattavat asiat Q4-raportissa." 

 

"Odotamme Evlin jatkavan erittäin konservatiivista linjaa ohjeistuksessaan ja yhtiö tulee todennäköisesti ohjeistamaan 2018 liikevoiton olevan positiivinen (2018e: 23,4 MEUR). Tätä ohjeistusta tullaan tarkentamaan vuoden mittaa, mutta vielä tässä vaiheessa sen informaatioarvo on heikko" (Inderes)

26.1.2018 - 09:54
#17795
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evlin tulos 0.21 € vs 0.16 € Inderes odote. Osinkoa 0.52 € vs. 0.50 € odote. 

 

Ohjeistus: "Vuoden 2017 menestyksekkään ja vakaan kehityksen ansiosta arvioimme vuoden 2018
tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen."

Ottaen huomioon, että kyseessä on varainhoito/analyytikkotalo (ennusteiden teko kuuluu työnkuvaan) niin kovin korkealle he eivät rimaa laita ohjeistuksen suhteen. Informaatioarvoa tuollaisella ohjeistuksella ei ole mutta toki heiltä tietoinen valinta kuten aiemmin mainittu.

 

"Kasvusta valtaosa tuli kansainvälisiltä asiakkailta ja yhtiön panostukset kansainväliseen myyntiin kantavat yhä selvemmin hedelmää. Kansainvälinen myynti tarjoaa yhtiölle merkittävää potentiaalia ja olemme nostaneet ennusteitamme kansainvälisen myynnin osalta. Johdon kommenttien perusteella yhtiö on myös edistynyt selvästi pääomarahastoliiketoiminnassaan ja Evlin pitäisi alkuvuoden aikana lanseerata uusi merkittävän kokoluokan kiinteistörahasto. Tämä on yhtiölle tärkeä päänavaus johtuen pääomarahastojen houkuttelevasta palkkiorakenteesta ja ennustettavasta palkkiovirrasta."

 

"Päivitetyillä ennusteillamme Evlin osake on edelleen aliarvostettu. Vuoden 2017 tuloksella laskettu P/E-kerroin on 14x ja vuoden 2018 ennusteella vain 12,5x. Osinkotuotto on yli 5 % ja siihen liittyvät riskit rajallisia. Suhteessa keskeisiin kotimaisiin verrokkeihin Evli on 10-20 % aliarvostettu. Tämä ei ole mielestämme perusteltua huomioiden yhtiön verrokkeja maltillisempi riskitaso. Osakkeen tuotto-odotus onkin mielestämme edelleen erinomaisella tasolla ja keskeiset riskit liittyvät lähinnä markkinatilanteen kestävyyteen."

Nostavat targetin 11,40 € (10.40 €). Osta-suositus ennallaan 

 

 

9.2.2018 - 09:02
#18058
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Evlin kansainvälinen jakeluverkko laajenee.

 

9.2.2018 09:00:00 - Nasdaq GlobeNewswire, Finland
EVLI : Evli and accelerando TPM to collaborate in Germany
EVLI BANK PLC PRESS RELEASE FEBRUARY 9, 2018 AT 9:00 AM (CET +2.00).

Evli Fund Management Company Ltd, a Nordic fund management boutique with a prime
focus on institutional investors, is expanding its European distribution and is
entering the German market addressing qualified, semi-institutional and
institutional investors across the country. Evli funds are distributed to
institutional investors among others in Spain, Portugal, Belgium, France, Italy,
Latin America and the Nordic Countries.
Evli has teamed-up with accelerando TPM, the third party marketing unit of the
accelerando associates group, for its German market entry. accelerando TPM will
advise and support Evli in its German activities. accelerando TPM is widely
considered to be the oldest existing third party marketer in Germany, operating
since 2004.

"We're delighted to be able to expand to the large German fund market. This is a
natural extension to our prior presence in continental Europe. Evli offers
unique strategies with a Nordic twist", says Petter von Bonsdorff, Head of
International Business Development at Evli Bank Plc.

Philip Kalus, founder and managing director of the accelerando associates group
adds; "Evli is a true hidden pearl with value adding investment solutions and
state-of-the-art client services. We have worked for Evli for a number of years
already, advising on the firm's international expansion".

26.1.2020 - 12:53
#30447
Liittynyt:
14.10.2019 - 21:27
Viestejä:
2

Kyllä tuli upee tilinpäätöstiedote Evliltä, kannattaa tutustua. Vaikee kuvitella parempia näkymiä 2020 vuodelle? Ainakaan vielä toistaseks mun mielestä kurssi (11,75) ei ole reagoinut lähellekkään niin, miten olisi pitänyt ja uskon tulevan reagoimaan. Oli vähän samperin helppo päätös hypätä perjantaina kyytiin omassa mittapuussaani isolla sijotuksella :) 

4.1.2021 - 11:09
#62879
Rumbe
+22
Liittynyt:
27.11.2020 - 11:38
Viestejä:
81

Täytyy jo siirtää tähtäintä Ålandsbankenista Evliin, kun se on vuorossa seuraavana isompien osinkojen maksajista. Hyvin näyttäisi menevän kun ihan tiedotettakin viime viikolla antoivat:

Vuoden viimeinen neljännes on sujunut liiketoiminnallisesti hyvin. Lisäksi yleinen osake- ja korkomarkkinoiden kehitys on ollut suotuisaa. Tämän takia yhtiö tarkentaa näkymiään vuodelle 2020.

Positiivisen kehityksen seurauksena arviomme vuoden 2020 liikevoiton ylittävän vertailukauden tason.

 

 

14.7.2021 - 09:45
#72374
+229
Liittynyt:
30.8.2015 - 16:45
Viestejä:
207

EVLI PANKKI JAKAUTUU OSITTAISJAKAUTUMISELLA UUDEKSI LISTATTAVAKSI VARAINHOITOON KESKITTYVÄKSI YHTIÖKSI JA PANKKITOIMINTAA JATKAVAKSI YHTIÖKSI, JOHON FELLOW FINANCE SULAUTUU

Evli Pankki Oyj (”Evli”) ja Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance”) ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”). Yhdistymissopimuksessa sovitaan järjestelystä (”Järjestely”), jolla Evli jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi (”Uusi Evli”) ja Evlin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (Fellow Financen ja Evlin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön sulautumisessa muodostuva yhdistynyt yhtiö jäljempänä ”Fellow Pankki”). Järjestelyn toteutuksen yhteydessä Uusi Evli, Taaleri Oyj sekä Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholmin omistama yhtiö pääomittavat Fellow Pankkia suunnatussa osakeannissa, jolla varmistetaan selvästi viranomaisvaatimuksia korkeampi vakavaraisuus.

Järjestely on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

https://news.cision.com/fi/fellow-finance-oyj/r/fellow-finance-sulautuu…

Tammikuussa suunnitelmastahan jo tiedotettiinkin mutta nyt saatu homma käyntiin. 

"Evli Pankin hallitus on 22.1.2021 päättänyt käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta. Luottolaitostoiminnan taloudellinen merkitys Evlille on vähäistä, sen osuus Evli konsernin liikevaihdosta oli vuonna 2020 alle viisi prosenttia. Evlin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana pohjoismaisena varainhoitajana. Strategian painopisteenä on kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kehittäminen ja kasvattaminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen niin yksityis- ja instituutiovarainhoidossa kuin yritysasiakkaiden neuvonanto- ja kannustinpalveluissa. Strategian ytimessä on asiakaskokemukseen panostaminen sekä johtajuus vastuullisuustekijöiden huomioimisessa sijoitustoiminnassa" 

 

1.4.2022 - 15:16
#84674
+2669
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1954

Uteliaisuutani tiedustelen, mikä tässä meni pieleen? Onko markkina väärässä vai yhtiö?

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2022 KLO 15.00 (EET/EEST)

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n osakkeella on väliaikaisesti keskeytetty yhtiön pyynnöstä. Yhtiön näkemyksen mukaan osakekurssi ei ole heijastanut oikealla tavalla 25.3.2022 toteutuvaksi tiedotettua yritysjärjestelyä, jossa Evli Pankki Oyj osittaisjakautuu uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj sulautuu ja jonka nimeksi tulee Fellow Pankki Oyj.

Evli Pankki Oyj:n osake oikeuttaa 31.3.-1.4.2022 tehdyissä kaupoissa yritysjärjestelyn myötä Fellow Pankki Oyj:n osakkeisiin, mutta ei vastikeosakkeina saataviin Evli Oyj osakkeisiin.

Linkki NasdaqIn tiedotteeseen: Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n osakkeella on väliaikaisesti keskeytetty (nasdaq.com)

1.4.2022 - 15:19
#84675
+1208
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:55
Viestejä:
1371

Miten sen väärässä olon ottaa, mutta Fellow Financeen peilaten Evlin tulisi treidata n. 0,5 euron tuntumassa. (Markkinalla siis hölmöilijöitä joita Evli koittaa pelastaa)

Uusi rumba näyttää lähtevän 3,45 euron kohdilta nyt keskeytyksen jälkeen.

1.4.2022 - 15:45
#84676
+229
Liittynyt:
30.8.2015 - 16:45
Viestejä:
207

Kaupankäynti seis loppupäiväksi.

 

"KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS: EVLI PANKKI OYJ

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n osakkeella (id 115614) keskeytettiin Nasdaq
Helsingissä tänään kello 15:24:09 EET.

Kaupankäynti on keskeytettynä kaupankäyntipäivän loppuun saakka.

Tarjouskirja on tyhjennetty."

31.5.2022 - 17:16
#86776
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Toukokuun aikana luvattiin yhdistymissopimus (Evli & EAB Group) ja sieltähän se viime metreillä tulikin ulos:

2.6.2022 - 10:32
#86828
OP
+216
Liittynyt:
7.4.2016 - 15:10
Viestejä:
486

Inderesin tuore päivitys EAB/Evli:

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/eab-group-alennushinnalla-evlin-kyyti…

 

Nykyinen arvostus tarjoaa sijoittajalle Evliä selvällä alennuksella

Järjestelyn toteutumiseen liittyneen maltillisen epävarmuuden poistuttua sijoittajan tuotto muodostuu 1) Evlin osakkeen tulevista tuotoista, 2) järjestelyn myötä maksettavasta käteisvastikkeesta sekä 3) EAB:n omistajilleen maksamasta lisäosingosta. Yhdistymissuunnitelman ehtojen mukaan Evlin osaketta saa siten EAB:n nykyinen osakekurssi huomioiden 15,4 eurolla (Evlin kurssi 16,8e ja tavoitehintamme 18,0e), sillä käteisvastike ja lisäosinko alentavat sijoittajan osakkeesta maksamaa hintaa. Pidämme Evlin osakkeen tarjoamaa tuotto-odotusta sijoittajan kannalta houkuttelevana (+10 % p.a.), joten EAB:n tämänhetkinen alennushinnoittelu tarjoaa luonnollisesti tätäkin paremman ostopaikan. Olemmekin nostaneet EAB:n suosituksemme lisää-tasolle ja pitäneet tavoitehintamme 3,5 eurossa, joka näkemyksemme mukaan vastaa osakkeen käypää arvoa.