Olet täällä

Artikkelit

Vinkkejä osinkosijoituksiin

Osinkosijoittaminen on strategia, jolla saa sijoituksiin tasaisen tulovirran ja omaisuuden kasvun. Osinkosijoittaminen ei ole vaikeasti ymmärrettävä tapa sijoittaa, mutta tässäkin strategiassa tulee perusasioiden olla kunnossa, jotta sijoitukset saadaan tuottamaan pitkällä tähtäimellä. Perustietoa osingoista löytyy Sijoitustiedon aiemmasta osinkoartikkelista. Käydään seuraavaksi muutama tuottavan osinkosijoittamisen perusprinsiippi läpi.

Laatu ennen määrää - Yksi sijoittajan tärkeimmistä huomion kohteista on osakkeen osinkotuotto. Mitä korkeampi tuotto, sitä enemmän sijoittaja ansaitsee, mutta numerot voivat joskus olla harhaanjohtavia. Jos osakkeen osinkotuotto ei ole pitkällä tähtäimellä kestävällä tasolla, voi osinkotuotto hiipua tulevaisuudessa. Osinkoa maksavaa yhtiötä valitessa  tarkoittaa osinkotuoton vakaus usein matalampaa osinkotuottoa lyhyellä aikavälillä. Pitkällä tähtäimellä tämä kuitenkin voittaa korkean osinkotuoton tähdenlennot varsinkin niille sijoittajille jotka noudattavat "osta ja pidä"-strategiaa. Pienemmän riskin osinko-osakkeet maksavat pienempää osinkoa, mutta tasainen tulovirta pitkällä aikavälillä on houkutteleva vaihtoehto.

Vakaat yhtiöt - Osakemarkkinat liikkuvat sykleissä ja syklit toistavat itseään aika ajoin. Osinko-osaketta valitessa kannattaa selvittää tarkasti osakkeen pitkän aikavälin kehitys. Sijoittajien tulee erityisesti suosia yhtiöitä jotka ovat pitkässä juoksussa jatkuvasti kasvattaneet osingon määrää. Pörssien listoilta ympäri maailmaa löytyy firmoja jotka ovat kasvattaneet osinkoa joka vuosi viimeisen yli 20 vuoden aikana. Nämä brändit ovat helposti tunnistettavissa ja ne tuottavat omistajilleen tasaista kassavirtaa korkealla todennäköisyydella.

Kasvupotentiaali - Nuoret yhtiöt voivat joskus maksaa korkeaa osinkoa, mutta se ei tarkoita että sijoittajan tulisi hypätä yhtiön osinkokärryyn ilman tarkempaa perehtymistä. Osakkeen historian ja nykyhetken tilanteen lisäksi sijoittajan tulee analysoida yhtiöön potentiaalia kasvattaa osinkomaksua tulevaisuudessa.  Tämä on perustava ero kasvua tavoittelevan sijoittamisen ja arvosijoittamisen välillä. Kasvua tavoittelevassa sijoittamisessa katsotaan tarkasti yhtiön kasvupotentiaalia tulevaisuudessa ja miten se vaikuttaa  yhtiön tulevaan osingomaksukykyyn sen sijaan että sijoituspäätös tehtäisiin pääasiassa yhtiön nykyhetken tilanteen perusteella.

Osingonjakosuhde - Yhtiön osingonjakosuhde voi paljastaa miten riskinen sijoitus on. Tämä tunnusluku paljastaa sen miten paljon yhtiön tuloksesta maksetaan osakkeenomistajille osinkoina, mutta myös miten paljon yhtiö voi itse pitää tuotostaan. Jos osakkeella on korkea osinkotuotto mutta yhtiö maksaa suuren osan tuloksestaan osinkoina, kannattaa sijoituspäätöstä pohtia kunnon yöunien yli. Jos yhtiön tulos pienenisi, olisi se samalla pakotettu pienentämään osingon määrää.

Hajauttaminen - Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös osinkosijoittamisessa kannattaa munat jakaa vähintään muutamaan eri koriin. Markkinoiden sakatessa saattaa yksittäisen yhtiön osingonmaksukyvylle tulla kovaa painetta. Kun osinkovirtaa tulee monesta eri osakkeesta, ei yhden yksittäisen yhtiön ongelmat aiheuta hyvin hajautetulle sijoitussalkulle välttämättä merkittävää osinkomenetystä.

Vältä takertumista sijoitukseen - Omahan Oraakkelilla Warren Buffettilla on tunnetusti erittäin pitkän aikavälin sijoitusstrategia, mutta kuten kuka tahansa viisas sijoittaja, hänkin ymmärtää että tappiot täytyy katkaista ajoissa. Osinkosijoittamisessa sijoituksen tuottamisen odottamisen ja liiallisen takertumisen väli on häilyvä. Erityisesti tämä tulee esille kun sijoitus on alkujaan erittäin huokutteleva, mutta osakkeen ja osingon kasvu ei vastaa odotuksia. Osinkosijoittamisessakin on siis syytä olla valppaana ja seurata yhtiön kehitystä.

Oikeanlaisella strategialla osingot tuottavat korvaamatonta tulovirtaa sijoitussalkkuun. Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös osinkoja metsästettäessä riskit tulee minimoida ja sijoitukset hajauttaa.

Johannes Ankelo,
Sijoitustieto.fi

Keskustele Johanneksen teksteistä Johanneksen blogissa.

Uusin osavuosikatsauskalenteri
Liity Sijoitustiedon jäseneksi