Olet täällä

Kolumnit

Opas paritreidaamiseen

Osakeparien treidaaminen on markkinaneutraali strategia, jossa pitkä positio (esim. ostettu osake) yhdistetään lyhyeen positioon (esim. lyhyeksimyyty osake) korkeasti korreloituneissa osakkeissa, ETF-rahastoissa, valuutoissa, raaka-aineissa tai optioissa. Korkeasti korreloituneet osakkeet liikkuvat “käsi kädessä”, eli seuraavat toisen liikkeitä. Paritreidaamisen gurut odottavat heikkouksia parin korrelaatiossa ja korrelaation epätasapainon ilmaantuessa ostavat alisuoriutunutta osaketta ja samaan aikaan myyvät ylisuoriutunutta osaketta. Paritreidi suljetaan kun parin korrelaatio palautuu tilastolliseen normiinsa. Paritreidistrategia on siis yksi arbitraasin muoto.

Paritreidaamisen tuotto perustuu osakeparien suhteellisen hintamuutoksen erotukseen, sen sijaan että osakkeet liikkuisivat johonkin tiettyyn suuntaan. Täten tuotto voidaan realisoida jos pitkä positio nousee enemmän kuin lyhyt positio, tai jos lyhyt positio laskee enemmän kuin pitkä positio. Täydellisessä tilanteessa pitkä positio nousee ja lyhyt positio laskee, mutta se ei ole paritreidin tuoton tekemisen kannata välttämätöntä. Paritreidaamisen hyvä puolena on sen sopivuus kaikkiin markkinaolosuhteisiin; tuottoa voi tehdä niin nousevilla, laskevilla kuin sivuttain liikkuvilla markkinoilla, sekä matalan että korkean volatiliteetin aikaan.

Paritreidaaminen on ollut 80-luvulta asti suosittua markkinaneutraalia treidaamista niin yksityisten treidaajien, instituutioiden ja hedge fundien keskuudessa. Suosio johtuu pitkälti internetin ja sen tuoman helpon saatavuuden ja tilastollisen analyysin mahdollistumisen myötä. Teknologiaa, osakkeiden fundamentteja, todennäköisyyksiä, tilastotiedettä ja teknistä analyysiä hyväksikäyttämällä paritreidaajat yrittävät löytää suhteita osakkeiden välillä, määrittää suhteiden suunnan ja toteuttaa kaupan analyysin perusteella.

Esimerkki osakeparin treidaamisesta

TraderHQ.comista napatussa kuvakaappauksessa selvitetään paritreidi General Motorsin ja Fordin osakkeen avulla.

Kuvaajan alussa nähdään miten GM:n (vihreä) ja Fordin (punainen) osakkeet liikkuvat voimakkaasti toisiinsa korreloituneina prosenttimuutosten suhteen. Marraskuun alussa Fordin hinta alkaa pudota ja GM osakkeen arvo nousta, eli osakeparin korrelaatio heikkenee voimakkaasti kun osakkeiden tuotot poikkeavat toisistaan. Tammikuun alussa ero osakkeiden suhteellisten tuottojen suhteen on selkeä ja treiderin on aika toteuttaa paritreidi.

  • Ostetaan Fordin osaketta hintaan $15,44 ja asetetaan stop-loss-toimeksianto tasoon $15,10. (vihreä nuoli)
  • Myydään General Motorsin osaketta lyhyeksi hintaan $40,95 ja stop-loss-toimeksiannon tasoksi määritellään $41,85. (punainen nuoli)

Treidin molemmille puolille panostetaan $10,000, joten Fordin osakkeita ostetaan 647kpl ja GM:n osakkeita myydään 244kpl.

Esimerkkimme treideri sulkee paritreidin molemmat “legit” tammikuun 24.pv (valkoinen palkki) kun osakkeiden korrelaatio on taas voimistunut ja niiden hinnat ovat liikkuneet toisiaan kohti niin paljon, että position sulkeminen on järkevää.

GM positio suljetaan hintaan $36,83 ja Fordin osakkeet myydään hintaan $15,83.

Paritreidin molemmat tuottavat voittoa ja treidin lopputulema on $1,257 tuotto.

Kaikki paritreidit eivät kuitenkaan toimi aivan näin näppärästi, kuten arvata saattaa; joskus treidin yksi puoli on tuotollinen mutta toisen osapuolen tappiot ovat tätä suuremmat. Joskus molemmat treidin puolet päätyvät turskalle.

Paritreidaamisen riskit ja haitat

Puhdas arbitraasi on riskitön strategia, mutta paritreidaamisessa - joko tilastollisessa arbitraasissa tai suhteellisen tuoton arbitraasissa - on omat riskinsä.

Malliriski

Kaikessa sijoittamisessa ja treidaamisessa on omat riskinsä, paritreidaamisen toinen riskeistä on malliriski. Tässä riskissä strategian toteuttamiseksi kehitetty malli ei suoriudu odotetusti. Tämä voi johtua monesta tekijästä, kuten puutteellisesta tutkimustyöstä tai virheellisestä logiikasta tai laskuista. Surullisenkuuluisa Long Term Capital Managementin kaatuminen johtui juuri malliriskin toteutumisesta.

Kaikkein tarkimminkin tutkitut mallit voivat kaatua puutteelliseen tutkimustyöhön, virheellisen logiikkaan, muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja väärinymmärrettyihin tuloksiin.

Toteutusriski

Toteutusriskissä paritreidaajan strategia ei toteudu odotetusti. Treidaaja ei esimerkiksi saa toteutettua kauppaa, kokonaan tai osittain, haluttuun hintaan. Tämä laskee välittömästi paritreidin tuotto-odotusta. Varsinkin jos paritreidistrategia perustuu pieniin hintaliikkeisiin, on väärään hintaan tai vain osittain toteutettu kauppa iso riski treidaajan tuottopotentiaalille.

Välityspalkkiot ja muut kulut

Paritreidaamisessa otetaan treidiin kaksi puolta, joka välittömästi tuplaa treidaajan välityspalkkiot. Riippuen kauppojen tiheydestä saattavat kulut nousta korkeiksi erittäin nopeasti. Samaan aikaan treidin toisessa puolessa maksetaan korkoa osakelainasta.

Paritreidaamisen hyödyt

Markkinaneutraalissa paritreidaamisessa on riskien vastapainoksi monta hyvää puolta.

Kontrolloitu riski

Paritreidaamisen ytimessä on lyhyen ja pitkän position yhdistelmä osakkeissa, jotka korreloivat voimakkaasti keskenään. Tämä muodostaa automaattisen suojan, jossa treidin molemmat puolet suojaavat toisiaan. Jos esimerkiksi saman toimialan osakkeet A ja B korreloivat voimakkaasti keskenään ja otetaan paritreidiin, toimialan saadessa huonoja uutisia todennäköisesti molempien osakkeiden hinnat putoavat. Tälläin pitkän position tappio korjautuu lyhyen position tuotolla. Tästä käsite markkinaneutraali strategia.

Tuottoa markkinatilanteesta riippumatta

Paritreidaamisella voidaan ansaita tuottoa markkinoiden laskiessa, noustessa tai jopa liikkuessa sivuttaissuunnassa. Paritreidaamisen strategia ei perustu markkinoiden tai osakkeiden suuntaan, vaan kahden osakkeen väliseen suhteeseen.

Ei riskiä markkinoiden suunnasta

Markkinoiden suuntariski on oleellinen tavalliselle sijoittajalle, markkinoiden laskiessa tulee tappiota. Paritreidissä treidin yksi legi suojaa toista, poistaen markkinoiden suuntariskin. Strategian tuotto perustuu kahden osakkeen suhteellisiin hintamuutoksiin, joten ei ole olennaista mihin suuntaan markkinat liikkuvat.

Lopuksi

Paritreidaaminen on markkinaneutraali strategia, jossa treidaaja yrittää hyötyä tilastollisen analyysin perusteella kahden osakkeen välisistä suhteellisista hintamuutoksista. Ideana on että pitkään toisiaan voimakkaasti korreloineet osakkeet jatkavat vahvaa korrelaatiota myös jatkossa, ja kaikki osakeparin liikkeet pois “korrelaatiotasapainosta” voidaan muuttaa tuotoksi.

Kuten kaikki treidausstrategiat, myös paritreidaaminen sisältää omat riskinsä. Onnistuneen paritreidauksen, kuten kaiken sijoittamisen ja treidaamisen, taustalla on pyyteetöntä tutkimustyötä, mallintamista ja onnistunutta toteuttamista.

Johanneksen blogi

Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi