Olet täällä

Artikkelit

Neste - Jatkuuko matka koilliseen Q2-osarin jälkeen?

Neste ei viime vuosina ole juuri tarjonnut treidaajien kaipaamaa draamaa Helsingin pörssissä, mutta pitkäaikaissijoittajat ovat kehränneet Neste-possiensa päällä. Osake on tuottanut huimat 578% viimeisen viiden vuoden aikana ja matka kohti koillista jatkuu voimakkaana.

 

Q1 / 2019

Inderesin analyysitiimin mukaan Neste raportoi odotetun vahvasta vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto 378 miljoonaa euroa muodostui 3769 miljoonan euron liikevaihdosta. 2018 vertailukauden liikevoitto oli 401 miljoonaa euroa, laskua vuodentakaiseen selittää Q1 2018 osunut 140 miljoonan euron kertaerä, joka pönkitti tulosta.

Reutersin analyytikot olivat odottaneet liikevoiton osuvan 376-429 miljoonan euron haarukkaan, joten toteutunut liikevoitto osui ennusteverkon alapaulaan. Tulosta painoi haasteet Nynasin jalostamolla.

Positiivista Q1-tuloksessa oli Uusiutuvien tuotteiden odotuksia vahvempi tuloskunto.

Dominointia Uusiutuvissa tuotteissa

Tavanomaisen öljynjalostuksen lisäksi Nesteen uniikki osaaminen Uusiutuvissa polttoainetuotteissa on kasvattanut yhtiön etumatkaa kilpailijoihinsa nähden. Uusiutuvat tuotteet, eli kasviöljyistä käsitellyt uusiutuvat diesel-tuotteet, ovat olleet Nesteen suurin kasvutekijä viime vuosina. Viime vuonna Nesteen liikevaihdosta vain 18% tuli uusiutuvista tuotteista, mutta liikevoitoista ne muodostivat muhkeat 77%.

Lähde: Yle

Neste uskoo Uusiutuvien tuotteiden liikevaihdon kasvuun Singaporen jalostamon uuden tuotantolinjan käynnistymisen myötä. Laajentumisinvestoinnin tavoitteena on käynnistyä vuonna 2022 ensimmäisen puoliskon aikana ja se tulemaan lisäämään tuotantokapasiteettia 1,8 miljoonalla tonnilla. Investoinnin myötä Nesteen kokonaistuotantokapasiteetti kasvaa lähes 4,5 miljoonaan tonniin.

Viimeaikaiset sääntelymuutokset ovat olleet suotuisia Uusiutuvien tuotteiden kasvun kannalta ja tämä on auttanut Nestettä parantamaan katteitaan. Raaka-aineiden hintojen laskeminen on myös auttanut yhtiötä laskemaan tuotantokustannuksiaan. Neste tuleekin keskittymään entistä enemmän Uusiutuviin tuotteisiin, sillä yhtiön tavoitteena on olla markkinajohtaja Uusiutuvissa tuotteissa vuoteen 2030 mennessä.

Analyytikot ovat olleet varovaisia tulosennusteiden suhteen johtuen Uusiutuvien tuotteiden korkeasta sääntelyriskistä. Riskit ovat korkeimmat Yhdysvalloissa, joka on Euroopan jälkeen Nesteen toiseksi suurin markkina-alue. Tällä hetkellä Nesteellä ei ole varteenotettavaa kilpailijaa Uusiutuvissa tuotteissa, mutta tilanne tulee varmasti muuttumaan maailman siirtyessä pois fossiilisen öljyn polttamisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Odotukset tulevaan

Nesteen osakkeen arvostaminen on vaikeaa, sillä yhtiölle on vaikeaa löytää vertailukelpoista kilpailijaa. Yhtiö on tällä hetkellä uniikissa tilanteessa kilpailun suhteen ja hakee kasvua pitkälti Uusiutuvista tuotteista, joka on markkinana vielä tuore. Nesteen toimintamalli poikkeaa merkittävästi tavallisista öljynjalostamoista.

Historiallisesti Nesteen tuloskasvu ei ole ollut vakaata johtuen heilahteluista öljynjalostuksessa, jonka tulos on erittäin herkkä EUR/USD-valuuttaparin ja Ural- ja Brent-öljyn hintaeron muutoksille. Nesteen tulos kuitenkin muodostuu tällä hetkellä 77% Uusiutuvista tuotteista. Öljynjalostuksen aiheuttamien heilahtelujen voi odottaa laskevan merkitystään Nesteen tuloksessa, sikälimikäli Nesteen marssi Uusiutuvissa tuotteissa jatkuu odotetusti.

Kasvupotentiaali uusiutuvissa tuotteissa on edelleen volatiili poliittisen epävarmuuden johdosta. Epäsuotuisat muutokset sääntelyissä hidastaisivat Uusiutuvien tuotteiden kasvua merkittävästi ja vaikuttaisivat negatiivisesti myös Nesteen tulokseen. Sääntelymuutosten ennakointi on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Q2-raportissa Neste odottaa Uusiutuvien tuotteiden volyymin säilyvän samalla tasolla Q1:en verrattuna ja raaka-aineiden hintojen se odotti nousevan Q2-aikana. Esimerkiksi palmuöljyn hinta on kuitenkin jatkanut laskemistaan Q1 jälkeen:

Lähde: BusinessInsider, Palm Oil Price

Marketwatchin 20 analyytikkoa antavat Nesteelle ”Ylipainota”-suosituksen.

Q2-raportin EPS:n odotetaan olevan 0,43€ (0,38-0,62€ haarukassa), koko vuoden 2019 odotuksen ollessa 1,71€ (1,60-1,90€).

Inderesin tavoitehinta Nesteen osakkeelle on 34,50€, jota hilattiin 1,50€ ylöspäin Q1-raportin jälkeen tehtyjen Uusiutuviin tuotteisiin kohdistuvien ennustetarkistusten perusteella. ”Korkeahkosta lyhyen tähtäimen arvostuksesta huolimatta näemme osakkeen yhä houkuttelevana vahvojen keskipitkän ja pitkän aikavälien ajurien takia”, Inderesin Petri Gostowski kirjoittaa.

Neste julkaisee Q2-osavuosikatsauksensa 25.7.2019. Sijoitustieodon osavuosikatsauskalenteri löytyy täältä.

Keskustele Nesteen osakkeesta

Keskustele sijoittamisesta tai avaa oma sijoitusaiheinen blogi. Tervetuloa moderoidulle foorumillemme!
Liity Sijoitustiedon jäseneksi