Olet täällä

Kumppaniblogit

Mitä on robovarainhoito?

Jaa Twiittaa
  • Kaupallinen yhteistyö

Meiltä on usein kysytty, mitä robovarainhoito oikein on. Pohjimmiltaan se on automatisoitua varainhoitoa, joka on toteutettu netin välityksellä ilman, että asiakas tapaa varainhoitajaa. Sijoitusstrategiassaan robovarainhoitajat tyypillisesti painottavat kattavan hajautuksen tärkeyttä ja kustannustehokkuutta.

Käymme tässä artikkelissa läpi keskeiset erot perinteiseen varainhoitoon ja kerromme, mitkä robovarainhoidon keskeiset hyödyt asiakkaalle ovat.

  • Omaisuudenhoitoa netin välityksellä
  • Systemaattinen tapa sijoittaa
  • Rutiinitöiden automatisoinnista kustannusetuja
  • Fokus pitkän aikavälin hajautuksessa
  • Valvottua toimintaa

Robovarainhoito on omaisuudenhoitoa netin välityksellä

Yksityiselle sijoittajalle on tarjolla eri tapoja sijoittaa säästöjään. Hän voi ostaa rahastoja, sijoittaa suoraan osakkeisiin tai käyttää omaisuudenhoitajan palveluita. Omaisuudenhoidossa asiakas antaa varainhoitajalle valtakirjan hoitaa hänen varojaan hänen puolestaan. Varat ovat aina asiakkaan suorassa omistuksessa, kuten omatoimisessa sijoittamisessakin. Rahastosäästämisessä asiakas omistaa osuuden rahastosta, joka vuorostaan ostaa osakkeita tai muita sijoituskohteita.

Robovarainhoito on omaisuudenhoitoa, jossa asiakas asioi varainhoitajan kanssa ainoastaan netin välityksellä. Perinteisessä omaisuudenhoidossa asiakas tapaa varainhoitajan kasvotusten ja keskustelee sijoituksista, tavoitteista ja sijoitukseen liittyvistä riskeistä. Robovarainhoidossa tämä kaikki tapahtuu digitaalisesti. Asiakas kertoo taustastaan, toiveistaan ja tavoitteistaan, joiden perusteella palvelu suosittelee asiakkaalle sopivaa salkkua. Tämän toimintamallin haaste on luonnollisesti se, ettei asiakas pysty kysymään epäselvistä asioista kasvotusten. Mutta etu samalla se, että oikein toteutettuna palvelu on tasalaatuista, eikä varainhoitajalla ole samanlaista tilaisuutta pyrkiä vaikuttamaan asiakkaan valintoihin, mahdollisesti asiakkaan etujen vastaisesti. Asiakas voi itse rauhassa pohtia mitä palvelusta ajattelee ja milloin tehdä sijoituksen.

Systemaattinen tapa sijoittaa

Robovarainhoidossa asiakkaiden sijoitusstrategian käytännön toteuttaminen on täysin automatisoitu. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ihminen olisi sijoitustrategian takana. Loppujen lopuksi ihminen luo robotin logiikan ja sijoitusstrategiasta vastaa siten ihminen. Mutta kun samaa sijoitusstrategiaa toteutetaan kerralla tuhansille asiakkailla, on kustannustehokkainta tehdä se automatisoidusti – tai robotisoidusti.

Evervestin tapauksessa sijoitusstrategia itsessään perustuu akateemiseen tutkimukseen ja laajaan dataan pohjautuvaan analyyttiseen malliin. Tämä voimakkaasti datavetoinen lähestymistapa sijoitusstrategiaan mahdollistaa sen toteuttamisen automatisoimisen.

Kustannustehokkuutta rutiinitöiden automatisoinnilla

Robovarainhoidossa myös kaikki toimintaan liittyvät käytännön prosessit on automatisoitu. Järjestelmämme luo itsenäisesti tarvittavat osto- tai myyntikomennot, eli toimeksiannot, jotka ihminen nykyisellään tarkistaa ja hyväksyy kaupankäyntijärjestelmässämme. Myös rahansiirrot tapahtuvat automaattisesti.

Robo-osa robovarainhoidon nimestä tuleekin juuri siitä, että sekä sijoitusstrategian toteuttaminen sekä käytännön prosessit on annettu robotin vastuulle. Automaatio lisää toimintavarmuutta ja varmistaa sen, että kaikki asiakkaat saavat yhtä hyvää palvelua.

Pitkän aikavälin hajautuksen painottaminen

Sijoitusstrategialtaan robovarainhoitajat voivat erota toisistaan yhtä paljon, kuin perinteisetkin varainhoitajat. Useat robovarainhoitajat kuitenkin painottavat sijoitusstrategiassaan pitkän aikavälin hajautuksen tärkeyttä lyhyen aikavälin kaupankäynnin sijaan.

Kun katsotaan aktiivisen rahastosijoittamisen tuottoja menneiltä vuosilta, 80-90% aktiivisesti hallinnoiduista rahastoista häviää vertailuindeksilleen (ks. Financial Times 24.10.2016Helsingin sanomat 8.12.2016). Siksi kustannustehokkuudella ja täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä saavutetaan paras lopputulos. Tähän robovarainhoito tarjoaa parhaan toimintamallin.

Valvottua toimintaa

Samalla tavoin kuin perinteinen varainhoito, robovarainhoito on Finanssivalvonnan valvomaa toimintaa. Robovarainhoitajat noudattavat samaa sääntelyä ja olemme samalla tavoin vastuussa siitä, että tarjoamme asiakkaillemme heille soveltuvaa palvelua. Meitä sitovat myös samat vakavaraisuussäädökset kuin perinteisiä toimijoita.

Robovarainhoidon edut asiakkaalle

Robovarainhoidon toimintamallilla on kolme selkeää etua asiakkaalle:

  • Robovarainhoito on kustannustehokasta verrattuna perinteiseen omaisuudenhoitoon tai pankkien rahastoihin.
  • Robovarainhoidon asiakkaaksi on mahdollista tulla jo  5000 euron sijoituksella, kun omaisuudenhoito on perinteisesti vaatinut satojen tuhansien sijoitussalkun.
  • Tarjottu palvelu on yhdenmukaista kaikille asiakkaille. Palvelumme ja suosituksemme ei riipu siitä kenen kanssa keskustelemme vaan siitä mitä asiakas vastaa palvelumme kysymyksiin. Sijoituspäätöksiin ei myöskään vaikuta se, kuka sijoitustiimistä hoitaa kyseisen asiakkaan salkkua, vaan koko tiimin paras osaaminen hyödyntää kaikkien asiakkaiden varoja.
Voima - kultapohjainen pankkipalvelu
Liity Sijoitustiedon jäseneksi