Artikkelit, Kaupallinen yhteistyö

Kuparille povataan pitkää nousukautta vihreän energiakysynnän noustessa

Johannes Ankelo |
Jaa Twiittaa

Mainos | Vontobel

Kuparin odotetaan pelaavan merkittävää roolia tulevassa vihreässä taloudessa.

Kupari on tärkeä materiaali sekä elektronisten ajoneuvojen lataamisasemilla että itse elektronisissa autoissa. Yhdessä sähköautossa on noin 80 kilogrammaa kuparia, mikä on neljä kertaa enemmän kuin tavanomaisessa polttomoottoriautossa. Metalleista tehdyt kaapelit ovat edelleen kustannustehokkain vaihtoehto siirtämään sähköä aurinko- ja tuulilähteistä verkkoon.

Goldman Sachsin analyytikot kutsuvat kuparia “uudeksi öljyksi”, eivätkä usko hiilipohjaisesta energiasta vapautumiseen ilman kuparia.

Kuparin niukkuus voi edelleen kiristyä, sillä kuluvalla vuosikymmenellä odotetaan vihreää energiaa koskevan kysynnän nousevan viisinkertaisesti Goldman Sachsin hyödykeanalyytikko Nicholas Snowdonin mukaan. Hän uskoo voimakkaasti kasvavan kysynnän johtavan merkittävään kuparipulaan vuosikymmenen puolivälin paikkeilla The Northern Miner-sivustolla julkaistun artikkelin mukaan.

Kuparin treidatessa nyt noin 4,50 dollarissa, Snowdon uskoo sen hinnan nousevan 6,80 taalaan vuoteen 2025 mennessä. Bank of American hyödykestrategi Michael Widmerin mielestä kupari voi mahdollisesti nousta kuuteen dollariin jo tänä vuonna.


Lähde: MacroTrends.net
Huomaa: Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Suurin riski kuparin hinnalle on odottamattomat vaikeudet maailmantaloudessa. Ylläolevasta kuvaajasta voidaan selkeästi havaita finanssikriisin aiheuttama valtava pudotus kuparin hinnassa. Se on edelleen kuparilouhijoiden mielessä kirkkaana heidän valmistautuessaan tämän vuosikymmenen kysyntäpiikkiin hintariskeineen. Kiinan rooli on kriittinen, sillä sen kysyntä vastaa puolikasta koko maailman kysynnästä.

Kuparin käyttötarkoituksia

Kupari on kullan ja hopean tapaan muokattava metalli. Kullan ja hopean lukeutuessa jalometalleihin, kuuluu kupari perusmetalleihin.

Arkeologiset löydökset kertovat kuparin olleen yksi ensimmäisistä metalleista, joita ihmiset käyttivät hyväkseen 10 000 vuotta sitten. Läntisessä Aasiassa kuparista valmistettiin kolikoita ja koriste-esineitä.

Kupari säilyy tähän päivään asti tärkeänä metallina. Se on ei-jalometalleista paras sähkönjohdin. Sitä käytetään kaapeleissa, generaattoreissa, moottoreissa ja muuntajissa. Kuparia käytetään laajalti myös elektroniikan ja komponenttien tuotannossa. Kodeissa ja rakennuksissa kuparilla on käyttöarvoa putkistossa ja johdoissa. Sitä käytetään myös koneissa, ajoneuvoissa ja kolikoissa.

Kuparin tuotanto

Suurimmat kuparilouhokset sijaitsevat Chilessä, Australiassa, Perussa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Näiden maiden kuparivarat vastaavat 65 prosenttia koko maailman esiintymistä.

Kuparia on tähän päivään mennessä louhittu noin 700 miljoonaa tonnia. Tunnetuissa esiintymissä riittää vielä 2,1 miljardia tonnia ja löytämättömien kuparivarojen määräksi arvioidaan 3,5 miljardia tonnia. Vuosittain kuparia louhitaan noin 21 miljoonaa tonnia.

Kuparia liikutetaan ympäri maailmaa malmina, raakana kuparina, jalostettuna sekä lankana.

Chile ja Peru ovat maailman suurimpia kuparimalmin viejiä, kun taas Kiina ja Japani ovat suurimpia maahantuojia. Zambia vie eniten raakaa kuparia, Sveitsin ollessa suurin tuojamaa. Saksa on aktiivinen kuparilangan viejä.

Kaupankäynti ja merkitys maailmantalouden indikaattorina

Kuparilla käydään kauppaa pääasiassa Lontoon metallipörssissä (LME). Kuparin hinta heijastaa pitkälti globaalin talouden kasvuennusteita.

Kuparia pidetään perusmetallien kuninkaana, sillä se on eniten käytetty metalli sekä kehittyvien että kehittyneiden talouksien kasvaessa.

Vuoden 2020 alussa kuparille ennustettiin 53 000 tonnin tarjontavajetta. Maailmanlaajuisen pandemian ansiosta ennuste korjattiin 200 000 tonnin ylijäämään kysynnän romahtaessa. Tilanne kuvaa erinomaisesti kuparin tärkeyttä talouskasvun ennusmerkkinä.

Vuoden 2011 korkeiden hintojen aikaan kuparin hinta teki huippunsa 4,50 dollarin hintaan per pauna. Hintojen noustessa korkealle käyttäjät siirtyivät verrokkeihin, kuten alumiiniin. Alumiini voi korvata kuparin autojen jäähdyttimissä, jäähdytysputkissa, elektronisissa tuotteissa ja voimakaapeleissa. Valokuitu korvaa kuparin telekommunikaatiotuotteissa, muovin korvatessa kuparin putkissa.

Kuparia voidaan myös kierrättää ja kierrätettyä kuparia lisätäänkin jatkuvasti maailmanlaajuiseen tarjontaan. Vuonna 2019 USA:n kierrätetty kuparin määrä vastasi 160 000 tonnia, eli noin yhdeksää prosenttia kulutuksesta.

Hintaan vaikuttavat tekijät

Kuparin hintaan vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan lisäksi muun muassa seuraavat tekijät.

USA:n dollari - Muiden metallien tapaan kuparin hinta korreloi negatiivisesti taalan hintakehityksen kanssa. Dollarin arvon laskiessa kuparin hinta nousee, ja päinvastoin. Korrelaatio ei tietysti ole täydellisesti yhden suhde yhteen, mutta on joka tapauksessa korkea. Syynä ilmiöön on kuparin hinnoittelu dollareissa. Dollarin arvon laskiessa ostajan täytyy maksaa vähemmän omassa valuutassaan ostaakseen tietty määrä kuparia. Tämä johtaa kysynnän kasvuun ja lopulta kuparin hinnan nousemiseen.

Öljy - Kuparin jalostamiseen kuuluu metallin sulattaminen epäpuhtauksien poistamiseksi. Sulattamisprosessi vaatii valtavasti energiaa ja siitä muodostuu myös suuri osa kuparin jalostamisen kustannuksista. Tästä syystä kuparin hinta korreloi vahvasti öljyn hintakehitystä. Uusiutuvat energialähteet kasvattavat suosiotaan ja voivat aiheuttaa murroksen kuparin ja öljyn hintakorrelaatiossa.

Kierrätys - Copper Study groupin mukaan romukupari vastaa kolmannesta kuparin vuotuisesta käytöstä. Finanssikriisin aikaan terävä pudotus romukuparin tarjonnassa auttoi kuparimarkkinoiden nousua hintojen romahdettua. Tietoa romukuparin määrästä on vaikea kerätä. Yleisesti romumetallin tarjonta laskee talousaktiviteetin hidastuessa, ihmisten vaihtaessa autoja ja ilmastointilaitteita harvemmin.

Spekulaatio - Muiden hyödykkeiden tapaan spekulaatiolla voi olla vaikutusta kuparin hintaan ainakin lyhyellä aikavälillä. Viime aikoina kiinalaisten hedge fundien aktiviteetti on kasvanut Kiinan lanseeratessa futuurimarkkinat kupariin. Kiinan valtavan kuparikysynnän ansiosta Kiinan futuurimarkkinat voivat joskus johtaa kuparin hintakehitystä.

Varastot - On täysin normaalia, että kuparin hinta ja varastojen määrä liikkuvat eri suuntiin. Kun kuparintuottajat eivät pidä kuparin hinnasta ja päättelevät tienaavansa enemmän odottamalla, he laittavat tuotantonsa varastoon ja odottavat parempia hintatasoja. Hintojen noustessa varastot tyhjennetään markkinoille.

Suomessa voit osallistua kuparifutuurin hintavaihteluihin Vontobelin sertifikaattien avulla.

Mikäli uskot kuparifutuurin hinnan nousevan, tarjoaa Vontobelin BULL KPRI X5 V1-sertifikaatti työkalun tuoton tavoitteluun nousevilla markkinoilla. Jos kuparifutuurin hinta nousee yhdellä prosentilla päivänsisäisesti, sertifikaatin arvo nousee viidellä prosentilla. Jos puolestaan futuurin hinta laskee prosentilla, koituu sertifikaatille viisi prosenttia tappiota.

Jos näkemyksesi kuparifutuurin lyhyen aikavälin hintakehityksestä on negatiivinen, voit tavoitella tuottoja Vontobelin BEAR KPRI X3 V1-sertifikaatilla. Sertifikaatti tuottaa kolme prosenttia voittoa kuparifutuurin hinnan laskiessa yhdellä prosentilla. Jos kuparifutuurin hinta vastoin odotuksia nousee prosentilla, muodostuu sertifikaatin tappioksi kolme prosenttia.

Keskustele kuparin treidaamisesta lisää Sijoitustiedon foorumilla.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Yhteistyökumppanit ja tarjoukset: Mandatum Trader

Löydä osakkeet ja ETF:t ympäri maailman. Sijoita jopa 2 kk edullisimmassa hintaluokassa (alk. 0,03 % tai min. 3 €).

Kolumnit

Nordeassa jyrää

Aki Pyysing
21.4.2024
east Lue lisää

Toimitilan tuottoon voit vaikuttaa enemmän kuin asunnon tuottoon

Miika Vuorensola
21.4.2024
east Lue lisää
Artikkelit, Kaupallinen yhteistyö

Kulta nousi uuteen ennätyshintaan

Johannes Ankelo
18.4.2024
east Lue lisää