Olet täällä

Artikkelit

Hedgerahastot - Mystisen alphan metsästäjät

Hedgerahastojen päätavoite on alentaa sijoitusten volatiliteettia ja riskiä mutta samalla säilyttää pääoma ja tarjota positiivista tuottoa kaikissa markkinaolosuhteissa.

Finanssikriisin aikaan John Paulson takoi miljardeja taaloja itselleen ja sijoittajilleen hedge fundillaan, joka oikea-aikaisesti sijoitti Yhdysvaltain asuntomarkkinoita vastaan. Uutisista saa silloin tällöin lukea nuorista hedge fund managereista jotka eläköityvät jo kolmekymppisinä. Hedge fundit ovat olleet markkinakriiseissä mukana niin hyvässä kuin pahassakin, pureudutaan siis hieman pintaa syvemmälle näihin pelkoa ja ihailua herättäviin rahastoihin.

Mikä on hedge fund?

Hedge fund (suomennettuna "suojarahasto") on rahasto, joka voi sekä ostaa osakkeita ja muita instrumentteja ja myydä niitä myös lyhyeksi. Ne voivat käyttää arbitraasia hyväkseen, käydä kauppaa johdannaisilla ja velkakirjoilla ja sijoittaa oikeastaan mihin tahansa kohteeseen josta on mahdollista tehdä tuottoa. Hedge fundien strategiat voivat eroavat rajusti toisistaan, monet niistä suojaavat positionsa markkinoiden laskua vastaan mikä on erityisen tärkeää volatiileissa ja ylikuumentuneissa osakemarkkinoissa. Hedge fundin päätavoite on alentaa sijoitusten volatiliteettia ja riskiä mutta samalla säilyttää pääoma ja tarjota positiivista tuottoa kaikissa markkinaolosuhteissa. Hedge fundit ovat siis mystisen "alphan" metsästäjiä. (Alpha tarkoittaa riskikorjattua tuottoa, korkea alpha tarkoittaa korkeaa tuottoa pienellä riskillä. Toisin sanoen se kertoo rahastonhoitajan tuomasta lisäarvosta suhteessa vertailuindeksin tuottoon).

On olemassa ainakin 14 erilaista sijoitusstrategiaa joita hedge fundit käyttävät hyödykseen, kukin niistä tarjoaa erilaisia riski-tuotto-profiileja. "Makro"-strategian hedge fund sijoittaa osakkeisiin, velkakirjoihin ja valuuttoihin sillä ajatuksella että ne tekevät tuottoa maailmanlaajuisten markkinakorkojen ja valtioiden talouspoliittisten päätösten avulla. "Equity"-strategiaa noudattava hedge fund puolestaan sijoittaa maailmanlaajuisesti tai yhteen valtioon keskittyen, suojaamalla osakemarkkinoiden laskua vastaan myymällä lyhyeksi yliarvostettuja osakkeita ja indeksejä. "Relative value"-hedge fund puolestaan tekee arbitraasia ja saa tuottonsa hinnoitteluvirheistä hinnoissa ja spreadeissa. On ensiarvoisen tärkeää tietää hedge fundien eri strategiat jotta sijoittaja voi ottaa kaiken hyödyn irti eri sijoitusmahdollisuuksista.

On tärkeää ymmärtää erot hedge fundien välillä sillä ne saattavat poiketa toisistaan perusteellisesti - tuotto, volatiliteetti ja riski vaihtelevat suuresti eri hedge fund strategioiden kesken. Jotkin strategiat eivät korreloi osakemarkkinoiden kanssa lainkaan, mutta pystyvät tarjoamaan tasaista tuottoa pienellä riskillä pääoman menettämisestä. Toiset strategiat taas ovat huomattavasti tavallisia rahastoja volatiliimpia. 

Hedge fundit pähkinänkuoressa

 • Hedge fund käyttää hyväkseen sijoitusinstrumentteja vähentääkseen riskiä, hakeakseen tuottoa ja minimoidakseen korrelaatiota osake- ja velkakirjamarkkinoiden kanssa. Monet hedge fundit ovat joustavia sijoitustensa suhteen (ne voivat myydä lyhyeksi, käyttää vipua ja sijoittaa johdannaisiin)

 • Hedge fund-strategiat eroavat rajustikin toisistaan tuottojen, volatiliteetin ja riskin suhteen. Monet, mutta eivät kaikki, hedge fund-strategiat suojaavat tietyn markkinan laskusuhdanteita vastaan.

 • Monet hedge fundit kykynevät tarjoamaan tuottoa joka ei korreloi markkinaan.

 • Monen hedge fund-strategian tavoitteena suurten tuottojen tavoittelen sijaan on pääoman säilyvyys ja tuoton tasaisuus.

 • Monia hedge fundeja johtavat kouliintuneet rahoitusalan ammattilaiset, jotka pääosin ovat kurinalaisia ja ahkeria.

 • Eläkerahastot, vakuutusfirmat, yksityispankit ja rikkaat yksityishenkilöt sijoittavat hedge fundeihin minimoidakseen salkkunsa volatiliteettia ja hakeakseen lisätuottoja.

 • Monet hedge fund managerit ovat erittäin erikoistuneita tiettyyn alaan tai strategiaan ja käyvät kauppaa ainoastaan tällä markkinan segmentillä.

 • Hedge fundit houkuttelevat rahoitusmaailman huippuyksilöitä riveihinsä tarjoamalla korkeita, vahvasti suoritukseen perustuvia palkkioita. Tämän lisäksi hedge fund managereilla on usein omaa rahaa pelissä rahastossaan.

Faktoja hedge fundeista

 • Markkinan koko on noin triljoona US dollaria ja se kasvaa noin 20% vuodessa yli 8000 hedge fundin voimin.

 • Strategioita on monia, osa käyttää hyväkseen vipua ja johdannaisia siinä missä konservatiivisimmat hedge fundit eivät käytä vipua lainkaan.

 • Monet hedge fundit ovat erittän erikoistuneita, ja niiden tuottoo riippuu pitkälti managerin tai tiimin taidoista valitussa nichessä.

 • Hedge fundien tuotto ei välttämättä ole sidottu markkinaan suuntaan toisin kuin tavanomaiset rahastot joiden tuotto korreloi pitkälti viiteindeksin kanssa.

 • Monet hedge fundit, erityisesti arbitraasia harjoittavat rahastot eivät voi ottaa rajattomasti pääomaa vastaan koska liiallinen pääoma vähentäisi tuottoja. Tästä syystä monen hedge fundin pääoma on rajattu.

 • Tasaisia tuottoja takovien hedge fundien lisäksi on olemassa todellisia helmiä, jotka tuottavat valtavia määriä rahaa. Vastapuolena ovat puolestaan tähdenlennot, jotka menettävät suuren osan sijoitetusta pääomasta.

 • Hedge fund managerit ottavat sijoituksia vastaan lähinnä suurilta instituutioilta ja varakkailta yksityishenkilöiltä joilla on aikaisempaa kokemusta volatiileista hedge fund-sijoituksista.

 • Eläkerahastot ja säätiöt sijoittavat hedge fundeihin kasvavaan tahtiin.

Yleinen väärinymmärrys

Yleinen väärinymmärrys on että kaikki hedge fundit ovat volatiileja, korkeaa tuottoja tavoittelevia rahantekokoneita jotka käyttävät korkeaa vipua. Totuus kuitenkin on että vain murto-osa hedge fundeista kuuluu tähän kategoriaan ja suuri osa rahastoista käyttää johdannaisia ainoastaan suojaukseen ja monet eivät käytä vipua tai johdannaisia lainkaan.

Hedge fundien hyödyt

 • Monet hedge fundit pystyvät tarjoamaan positiivista tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla.

 • Hedge fundien lisääminen tasapainoiseen portfolioon pienentää salkun riskiä ja volatiliteettia ja potentiaalisesti kasvattaa tuottoja.

 • Laaja valikoima sijoitusstrategioita, joista monet eivät korreloi keskenään, tarjoavat sijoittajille kattavan paletin sijoitustavoitteiden saavuttamiseen.

 • Akateemiset tutkimukset todistavat että hedge fundit keskimäärin tuottavat enemmän pienemmällä riskillä kuin tavanomaiset rahastot.

 • Hedge fundit tarjoavat houkuttelevan pitkäaikaissijoituksen, mikä eliminoi tarpeen ostojen ja myyntien ajoittamiselle.

 • Hegde fundit tarjoavat merkittävää hajautushyötyä mikä ei tavanomaisilla markkinoilla olisi mahdollista.

Säästä fiksummin ja helpommin bitcoiniin, litecoiniin, ethereumiin, rippleen ja stellariin. Liity yli 100 000 asiakkaan joukkoon
Liity Sijoitustiedon jäseneksi