Artikkelit

Discount-sertifikaatti: sijoittajan uusin työkalu

Sijoitustieto |
Jaa Twiittaa

Discount-sertifikaatti, tuttavallisemmin "Disco", on uusin suomalaisen sijoittajan ulottuvilla oleva sijoitustuote. Discot ovat Saksassa yksi suosituimmista sijoitustuotteista, sillä ne sopivat passiiviselle sijoittajalle siinä missä osakkeetkin. Citigroup on ensimmäisenä Suomessa lanseerannut Discoja sijoittajan ulottuville NDX Finland-pörssiin. Ne ovat arvopapereita osakkeiden tapaan ja niillä voit käydä kauppaa välittäjäsi kautta NDX Finlandin aukioloaikoina. Citigroup toimii myös Discojen markkinatakaajana. Nordnetin kautta voit nyt käydä Discoilla kauppaa alennetuin kaupankäyntikuluin, lisätietoa kampanjasta täältä.

Mikä on Discount-sertifikaatti?

Discojen avulla voi sijoittaa alennetulla hinnalla kohde-etuutena olevaan osakkeeseen tai indeksiin, josta myös tuotteen englanninkielinen nimi "Discount", suomeksi "alennus", juurtaa juorensa. Discon maksimaalinen tuotto on kuitenkin rajoitettu tiettyyn hintatasoon, jota kutsutaan maksimitasoksi. 

Discon alennus tarjoaa rajallisen tappiopuskurin. Alennuksen vastapuolelle muodostuu rajoitettu tuottopotentiaali. Discoon sijoittanut ei osallistu kohde-etuuden hintakehitykseen maksimitason yläpuolella. Discon rajoitettu tuotto voidaan ajatella alennuksen hintana.

"Discount-tuotoksi" kutsutaan tilannetta, jossa sijoittaja saa positiivisen tuoton Disco-sijoituksestaan sivuttaisliikkeisessä tai jopa laskevassa markkinassa.

Discount-sertifikaatin alennus toimii tappiopuskurina. Vasta jos kohde-etuuden hinta erääntymispäivänä on sertifikaatin ostohinnan alapuolella, on sijoitus ollut tappiollinen. Todennäköisyys positiivisen tuoton saavuttamiseen Discount Sertifikaatilla on siis korkeampi kuin kohde-etuuden kohdalla. Ylläolevassa esimerkissä puskuri on 20%. Jos osakkeen arvo Discon erääntyessä on 40 euron yläpuolella, tekee sijoittaja tuottoa. Vasta osakkeen hinnan laskiessa 40 euron alapuolelle muodostuu Disco-sijoituksesta tappiollinen.

Discon käteissuoritus erääntymisen yhteydessä

Discount-sertifikaatin toteutushintaan erääntymispäivänä vaikuttavat sertifikaatin maksimitaso ja kohde-etuuden hinta.

Esimerkki 1. kohde-etuuden nouseva kurssi

1.       Sijoittaja ostaa Discon, jonka kohde-etuutena on osake A hintaan 40 euroa.

2.       Sertifikaatin maksimitaso on 55 euroa, eli vaikka osakkeen hinta nousisi yli 55 euron, ei sijoittaja osallistu maksimitason ylittävään kurssikehitykseen.

3.       Osakkeen A hinta on sijoitushetkellä 50 euroa, ja päätyy Discon eräätymispäivänä hintaan 60 euroa.

4.       Erääntymispäivänä osakesijoittajan salkussa on 60 euron arvoinen osake, Discoon sijoittaneen tuote toteututaan hintaan 55 euroa, joka on siis Discon maksimitaso.

5.       Osakesijoittajan tuotto on 20% (50 eur --> 60 eur), Disco-sijoittajan tuotto puolestaan on 37,5% (40 eur --> 55 eur).

Esimerkki 2. kohde-etuuden hinta päätyy maksimitason alapuolelle

1.       Sijoittaja ostaa Discon hintaan 40 euroa, kohde-etuutena osake A.

2.       Sertifikaatin maksimitaso on 55 euroa.

3.       Osakkeen A hinta sijoitushetkellä on 50 euroa ja nousee Discon erääntymispäivän päätteeksi 51 euroon.

4.       Sijoittajan salkussa osake A on hintatasolla 51 euroa ja Discot toteututaan hintaan 51 euroa.

5.       Osakkeen tuotto sijoitusajalle on 2%, Discon tuotoksi muodostuu 27,5%.

Hyödyt

Discoon sijoitettaessa esiin tulee kaksi merkittävää etua verrattuna suoraan sijoitukseen kohde-etuuteen:

1.       Disco-sijoituksen positiviisen tuoton saavuttamiseksi riittää kohde-etuuden muuttumaton tai jopa hieman laskeva kurssi. Onnistuneen sijoituksen todennäköisyys on siis suurempi kuin suorassa osakesijoituksessa. 

2.       Sijoittajan tappioriski Disco-sijoituksessa on pienempi kuin suorassa kohde-etuussijoituksessa, sillä Disco hankitaan alennetulla hinnalla. Jos osake menettää arvonsa kokonaan, on luonnollisesti myös Disco arvoton. 

Riskit

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös Discount-sertifikaattiin sijoitettaessa voit menettää sijoittamasi pääoman joko osittain tai kokonaan. Sijoittaessa Discoon sijoittaja ottaa myös liikkeellelaskijariskin, joka toteutuu liikkeellelaskijan ajautuessa liikkeellelaskijan maksuvaikeuksiin tai maksukyvyttömyyteen.

Discount-sertifikaatin maksuprofiili koskee tuotteen erääntymispäivän tilannetta, jolloin Discon selvityshinta määräytyy kohde-etuuden hinnan mukaan. Discon juoksuaikana hintaan vaikuttavat muun muassa kohde-etuuden osinko-odotukset, implisiittinen volatiliteetti sekä markkinoiden yleinen korkotaso.

Selkein eroavaisuus verrattuna suoraan kohde-etuussijoitukseen on Discon maksimitasoon rajattu tuotto. Discoon sijoittanut ei siis missään tapauksessa voi saada maksimitasoa parempaa tuottoa, riippumatta siitä miten korkealle kohde-etuuden hinta nousee. 

Discot käytännössä

Ennen sijoittamista Discoon sijoittajan tulee määrittää sijoitusstrategiansa tarkalleen. Jos sijoittaja hakee korkeaa tuottoa maltillisen riskin sijaan, on Discon maksimitasolla erityinen rooli.

Oletetaan, että halutaan sijoittaa Discon kautta osakkeeseen A.  Sijoittajalla on valittavana on kolme tuotetta. Ensimmäisen tuotteen kohdalla maksimitaso on A-osakkeen hinnan yläpuolella. Tässä tapauksessa sijoittaja voi hyötyä Discount-tuoton lisäksi nousevasta osakekurssista aina maksimitasolle asti. Toisen Discon kohdalla maksimitaso on miltei tasan A-osakkeen tämänhetkisen kurssin tasolla. Osallistuminen kurssinousuun ei näin ollen ole mahdollista. Tämän johdosta myös alennus ja tappiopuskuri on suurempi. Kolmannessa tuotteessa maksimitaso on selvästi A-osakkeen senhetkisen kurssin alapuolella. Tämän vaihtoehdon etuna on, että vaikka A-osake laskisi maksimitasolle asti, sertifikaatista maksetaan sen maksimiarvo.

Edellä kuvatuista eri vaihtoehdoista voidaan johtaa kolme erilaista Disco-strategiaa, pureudemme tarkemmin näihin kolmeen eri strategiaan seuraavassa artikkelissa.

Keskustele täällä.

YouTube

Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava

Kolumnit

OmaSp:n pitäisi vaihtaa hallituksensakin

Aki Pyysing
23.6.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Talenom Seurantalistalle: Tilittää voittoja, vaan ei kassavirtaa

Almanakka
21.6.2024
east Lue lisää
Haastattelut

Karo grillasi Aki Pyysingiä: Satasen seteleitä viidelläkympillä?

Sijoitustieto
20.6.2024
east Lue lisää