Olet täällä

Artikkelit

Discount-sertifikaatin käyttömahdollisuudet

Discount-sertifikaatti

Discount-sertifikaateilla, eli Discoilla, voidaan tehdä sijoituksia eri riskiprofiileilla ja strategioilla riippuen siitä, missä kohde-etuuden hinta, sertifikaatin maksimitaso ja erääntymispäivä ovat. Edellisissä Disco-artikkelissa kävimme läpi tuotteen perusteet, tällä kertaa pureudumme pintaa syvemmälle tämän uuden tuttavuuden strategiamaailmaan.

Käydään esimerkin avulla läpi miten Discon alennus ja maksimitaso vaikuttavat sijoittajan valitsemaan strategiaan.

Sijoittaja on ostanut seuraavan Discount Sertifikaatin A-osakkeeseen.

A-osakkeen kurssi: 50 euroa

Discount Sertifikaatin hankintahinta: 40 euroa

Discount Sertifikaatin maksimitaso: 55 euroa

Aikaa erääntymiseen: 12 kuukautta

Kerroin: 1

Sijoitta ostaa A-osakkeeseen kohdistuvan Discon 10 euron, eli 20 prosentin, alennuksella verrattuna suoraan osakesijoitukseen. Alla olevassa taulokossa vertaillaan Disco-sijoitusta ja suoraa osakesijoitusta eri skenaarioissa:

Laskeva markkina

Kohde-etuuden hinnan laskiessa tarjoaa Disco suojapuskuria tappioille verrattuna suoraan osakesijoitukseen. Osakkeen hinnan laskiessa 10%, on Disco tuottanut 12,5% voittoa! Kun osakkeen hinta on laskenut 20%, jää sijoittaja Disco-sijoituksesta omilleen. Osakkeen hinnan romahtaessa puoleen koituu sertifikaattisijoituksesta 37,5% tappiot.

Sivuittaisliikkeinen markkina

Disco-sijoituksen parhaat puolet tulevat esiin kun osakkeen hinta pysyy paikallaan ja päätyy erääntymispäivän päätteeksi samalla tasolle kuin Discoa ostettaessa. Taulukosta voidaan havannoida miten Disco tuottaa 25% tuoton kun osakkeen hinta päätyy 50 euroon, eli samalle tasolla kuin sijoitusta tehdessä. Discount-tuotoksi kutsutaan sitä tuottoa, jonka Discount-sertifikaattiin sijoittanut saavuttaa kohde-etuuden kurssin ollessa muuttumaton.

Maltillisesti nouseva kurssi

Myös maltillisesti nousevilla markkinoilla Disco-sijoitus tuottaa osakesijoitusta paremmin. Kun osakkeen hinta nousee tasolle 55 euroa eli Discon maksimitasolle, tuottaa sertifikaatti 37,5% kun osake on tuottanut samassa ajassa 10%. Osakkeen hinnan noustessa yli Discon maksimitason hintaan 60 euroa, mikä vastaa 20% tuottoa osakkeelle, on Disco edelleen tuottanut 37,5%.

Voimakkaasti nouseva kurssi 

Kun osakkeen kurssi nousee sijoitusajalla voimakkaasti. päihittää se Discount-sertifikaatin tuoton. Esimerkissä kun osake nousee 40%, tuottaa Disco hieman vähemmän, eli 37,5%. Discon maksimituotto esimerkissä on siis 37,5%, siinä missä osakkeen maksimituotto on luonnollisesti rajaton. Outperformance-taso, eli se osakkeen hinta jolloin osake alkaa tuottaa sertifikaattia paremmin, on 68,75 euroa eli edellä mainittu 37,5% tuotto.

Miten maksimitasoa ja alennusta voidaan hyödyntää käytännössä? Käydään seuraavaksi läpi kolme eri strategiaa CitiFirstin listaamien todellisten Discount-sertifikaattien avulla.

1. Aggressiivinen Disco-strategia

Ominaispiirre - Discon maksimitaso on kohde-etuuden hinnan yläpuolella.

Aggressiivinen strategia sopii sijoittajalle, joka haluaa osallistua myös kohde-etuuden hintakehitykseen. Tämän ansiosta alennus, eli tappiopuskuri muodostuu pienemmäksi. Optimaalista Aggressiivisessa strategiassa on kohde-etuuden maltillinen hintakehitys Discon juoksuajalla, sillä tällöin sijoittaja hyötyy sekä kohde-etuuden kurssinoususta että sertifikaatin tarjoamasta Discount-tuotosta. Esimerkki Aggressiivisesta strategiasta CitiFirstin tuotteella DC NOK6F 5.75CG, tilanne Discon erääntymispäivänä 16.6.2016 eli 3 kuukauden kuluttua:

Huomioitavaa Aggressiivisesta Strategiasta:

Aggressiivisen strategian maksimaaliseksi Disco-tuotoksi 3 kuukauden sijoitusajalle muodostuu 9,52%, joka vastaa osakkeen tasoa 5,97 euroa (Outperformance-taso). Jos Nokian osakkeen hinta päätyy 3 kuukauden sijoitusajan päätteeksi samalle tasolle kuin Discoa ostettaessa, tienaa Discoon sijoittanut 3,81%, eli Discount-tuoton. Disco-sijoitus alkaa tuottaa tappiota vasta kun Nokian osakkeen hinta on Discon erääntymispäivänä pudonnut 3,67%, eli 5,25 euroon. Nokian osakkeen pudotessa -10%, Disco-sijoittajan tappio on -6,57%.

2. Neutraali strategia

Ominaispiirre - Discon maksimitaso on kohde-etuuden hinnan tasolla

Neutraalissa strategiassa sijoittaja pääsee parhaimpiin tuottoihin kun osake liikkuu sivuittain ja päätyy erääntymispäivänä samalle tasolla kuin hankintahetkellä. Esimerkki Neutraalista strategiasta CitiFirstin tuotteella DC NOK6F 5.25CG, tilanne Discon erääntymispäivänä 16.6.2016 eli 3 kuukauden kuluttua:

Huomioitavaa Neutraalista strategiasta:

Neutraalin strategian maksimaaliseksi Disco-tuotoksi 3 kuukauden sijoitusajalle muodostuu  4,58%, joka vastaa Nokian osakkeen hintaa 5,70 euroa (Outperformance-taso). Jos Nokian osakkeen hinta päätyy 3 kuukauden sijoitusajan päätteeksi samalle tasolle kuin Discoa ostettaessa, tienaa Discoon sijoittanut 4,58%, eli Discount-tuoton. Disco-sijoitus alkaa tuottaa tappiota vasta kun Nokian osakkeen hinta on Discon erääntymispäivänä pudonnut -7,89%, eli 5,02 euroon. Nokian osakkeen pudotessa -10%, Disco-sijoittajan tappio on -2,29%.

3. Maltillinen strategia

Ominaispiirre - Discon maksimitaso on selkeästi kohde-etuuden hinnan alapuolella

Maltillinen strategia sopii sijoittajalle, joka haluaa saavuttaa Discon maksimituoton myös osakkeen laskevassa suhdanteessa. Mitä alempana Discon maksimitaso on, sitä suurempi on tuotteen tappiopuskuri ja samalla sitä pienempi on myös Discon tuottopotentiaali. Esimerkki Maltillisesta strategiasta CitiFirstin tuotteella DC NOK6F 4.75CG, tilanne Discon erääntymispäivänä 16.6.2016 eli 3 kuukauden kuluttua:

Huomioitavaa Maltillisesta strategiasta:

Neutraalin strategian maksimaaliseksi Disco-tuotoksi 3 kuukauden sijoitusajalle muodostuu 1,71%, joka vastaa Nokian osakkeen hintaa 5,54 euroa (Outperformance-taso). Jos Nokian osakkeen hinta päätyy 3 kuukauden sijoitusajan päätteeksi samalle tasolle kuin Discoa ostettaessa, tienaa Discoon sijoittanut 1,71%, eli Discount-tuoton. Disco-sijoitus alkaa tuottaa tappiota vasta kun Nokian osakkeen hinta on Discon erääntymispäivänä pudonnut -14,31%, eli 4,67 euroon. Nokian osakkeen pudotessa -10%, Disco-sijoittajan voitto on 1,71%. Jos Nokian osake putoaa -20%, menettää Discoon sijoittanut -6,64%.

Keskustele Discount-sertifikaateista täällä.

Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi