Olet täällä

#IR-kanava

Cargotecin Hiabin sijoittajapäivän satoa – liikevoitto kuusinkertaistunut neljässä vuodessa, vieläkö kasvu jatkuu?

Jaa Twiittaa

Hiab on Kalmarin ja MacGregorin lisäksi yksi Cargotecin kolmesta liiketoimintayksiköstä. Näistä Hiab on liikevaihdolla mitattuna Kalmarin jälkeen toiseksi suurin liiketoimintayksikkömme, mutta kannattavuudeltaan se on tällä hetkellä paras. Hiabin liikevaihto viimeisen vuoden aikana (Q4/16–Q3/17) oli noin 1,1 miljardia euroa ja liikevoitto noin 150 miljoonaa euroa, eli 14,1% liikevaihdosta. Sekä liikevaihto että -voitto ovat kehittyneet viimeisen neljän vuoden aikana erittäin vahvasti – liikevaihto on kyseisellä jaksolla kasvanut 26 prosenttia ja liikevoitto kuusinkertaistunut. Uudet laitteet edustavat 77 prosenttia ja huoltoliiketoiminta 23 prosenttia Hiabin liikevaihdosta.

Järjestimme sijoittajapäivän Hiabista 1.12.2017 Helsingissä. Hiabin liiketoimintaa esittelivät Hiabin johtaja Roland Sundén, talousjohtaja Simon Greaves, huoltoliiketoiminnasta vastaava johtaja Anna Almlöf sekä uusista liiketoimintaratkaisuista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Jan-Erik Lindfors. Sijoittajapäivän tavoitteena oli antaa osallistujille mahdollisuus tutustua tarkemmin Hiabin liiketoimintaan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin, sekä tarjota tilaisuus esittää kysymyksiä Hiabin johdolle.

Hiabin tuotteet näkyvät arjessa

Hiabin tuotteet eivät välttämättä ole kaikille entuudestaan tuttuja. Niitä kuitenkin näkee Suomessakin liikenteessä, rakennustyömailla ja kauppojen pihoissa melkein joka päivä. Hiab valmistaa kuorma-autoihin ja rekkoihin asennettavia lastinkäsittelylaitteita, kuten kuormausnostureita, takalaitanostimia, puutavaranostureita ja ajoneuvotrukkeja.

Rakentamisaktiviteetti tukee Hiabin liiketoimintaa

Roland Sundén kertoi Hiabin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista. Hiabin markkina-asema on erittäin vahva, ja se on kaikilla tuotealueilla joko markkinajohtaja tai toiseksi suurin toimija. Yhdysvallat on Hiabin suurin yksittäinen markkina, ja dollarin heikentymisestä huolimatta markkinan kasvunäkymät ovat hyvät: Hiabin liiketoiminnan kannalta tärkeän indikaattorin, rakentamisaktiviteetin, ennustetaan jatkavan kasvuaan myös lähivuosien aikana. Kasvua vauhdittaa myös se, että Hiab on USA:ssa markkinajohtaja kuormausnostureissa ja ajoneuvotrukeissa sekä toiseksi suurin takalaitanostimien valmistaja.

Myös Euroopassa markkinoiden näkymät ovat suotuisat. Hiab on lisäksi voittanut markkinaosuuksia useissa eri maissa ja tuotekategorioissa. Sundén kertoi myös Hiabin mahdollisuuksista kehittyvissä maissa, kuten Brasiliassa ja Kiinassa. Esimerkiksi Kiinassa kuormauslaitteiston penetraatioaste on edelleen hyvin matala verrattuna Euroopan kehittyneempiin markkinoihin. Asiakkaat ovat ylipäätään erittäin tyytyväisiä Hiabin ratkaisuihin, sillä 80–90 prosenttia asiakkaista investoi uuteen Hiabin laitteeseen korvatakseen vanhan.

Talousjohtaja Simon Greaves kävi läpi Hiabin kannattavuuden kehitystä sekä tulevaisuuden kannattavuusajureita. Viimeisten vuosien aikana Hiabin hyvää kehitystä ovat tukeneet panostukset tuotekehitykseen ja jakeluverkostoon sekä markkinaosuuksien parantuminen. Hiabin tuotevalikoimaa on uudistettu paljon ja esimerkiksi pelkästään vuonna 2016 Hiab toi markkinoille 54 uutta tuotetta. Suotuisa markkinakehitys päämarkkinoilla, huoltoliiketoiminnan kasvu, uudistettu tuotetarjooma sekä toimet tuottavuuden parantamiseksi vaikuttavat keskipitkällä aikavälillä kannattavuuteen positiivisesti. Vastatuulta aiheuttavat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroon verrattuna, raaka-ainehintojen nousu, tietyt investoinnit myyntiin ja huoltoliiketoimintaan sekä lisääntynyt kilpailu ja ostosyklit avainasiakassegmentissä.

Huoltoliiketoiminta ja digitalisaatio merkittäviä kasvumahdollisuuksia

Huoltoliiketoiminta on tärkeä strateginen fokusalue kaikissa Cargotecin liiketoimintayksiköissä. Myös Hiabilla on merkittäviä mahdollisuuksia kasvattaa tasaista ja kannattavaa huoltoliiketoimintaa. Hiabin huoltoliiketoiminnasta vastaava johtaja Anna Almlöf korosti Hiabin 150 000 kappaleen laitekannan tarjoavan erinomaiset edellytykset huoltoliiketoiminnan kasvulle. Hiab on myös panostanut esimerkiksi uuteen varaosien verkkokauppaan, joka on jo käytössä 32 maassa. Tavoitteena on myös lisätä ylläpitosopimusten myyntiä ja hyödyntää Hiabin verkkoon kytkettyjä laitteita optimaalisesti.

Hiab on alansa edelläkävijä digitalisaatiossa. Tavoitteena on yhdistää Hiabin kaikki uudet laitteet ensi vuoden aikana, ja uusiin liiketoimintaratkaisuihin keskittyvä toiminto edistää jatkuvasti digitalisaatiota koko Hiabin laajuisesti. Esimerkkejä käänteentekevistä uusista tuotteista ovat HiVisiontm  sekä HiConnecttm, joihin perehdyttiin tarkemmin tapahtuman demo-sessioiden aikana. HiVisiontm käyttää hyväkseen VR-teknologiaa, joka mahdollistaa tehokkaamman, turvallisemman ja miellyttävämmän työskentelyn. HiVisionintm avulla lastaus voidaan hoitaa mukavasti kuorma-auton ohjaamosta käsin virtuaalilasien avulla. HiConnectintm tavoitteena taas on mahdollistaa sekä tietoverkkoon kytkettyjen laitteiden käytön seuranta että tuottaa asiakasarvoa proaktiivisten huoltopalveluiden ja muiden uusien ratkaisujen avulla.

Sijoittajien kysymykset käsittelivät esimerkiksi Hiabin mahdollisuuksia Kiinassa, valuuttakurssien vaikutusta tulokseen, tuotekehitystä sekä vuoden 2018 tulosajureita. Koko tapahtuman tallenteen pääset katsomaan täältä (englanniksi), ja lyhyet haastattelut esiintyjistä löytyvät täältä.

Aikaisemmin kuluvan vuoden aikana olemme järjestäneet muitakin vastaavia tapahtumia, kuten MacGregorin sijoittajapäivän, Kalmarin ohjelmistoliiketoimintaa käsittelevän Software Dayn, vierailun Kiinan tuotantolaitoksellemme sekä käynnin London Gateway-satamaan. Näiden lisäksi järjestimme pääomamarkkinapäivän syyskuussa Lontoossa. Tiivistelmät tapahtumista löytyvät Cargotecin IR-blogista ja tapahtumista on myös saatavilla videomateriaalia IR video-galleriassa.

Hanna-Maria Heikkinen
Vice President
Investor Relations

Keskustelua Cargotecista täällä.

Johannes Ankelo 12/2020: Kulta uuteen nousuun parin kuukauden dipin jälkeen?
Liity Sijoitustiedon jäseneksi