Artikkelit

Aika opetella etuoikeutetut osakkeet

Antti Leinonen |
Jaa Twiittaa

Suomalaiset ovat hulluina osinkoihin. Yksi keino nostaa salkun osinkotuottoa on sijoittaa niin sanottuihin etuoikeutettuihin osakkeisiin, jotka tarjoavat tyypillisesti korkeaa osinkoa alhaisella arvon vaihtelulla.

Korkotason nopean ja äkillisen nousun takia etuoikeutettujen osakkeiden hinnoissa voi olla tällä hetkellä potentiaalia myös arvonnousulle, koska niillä käydään kauppaa merkittävästi alle lunastushintojen [call price]. Samalla etuoikeutettujen osakkeiden tarjoamat osinkotuotot ovat historiallisen korkealla.

REIT-osakkeisiin ja pankkeihin sijoittavalle etuoikeutettujen osakkeiden pintapuolinen ymmärtäminen on hyödyllistä, koska joillekin yhtiöille ne ovat tärkeä osa pääomarakennetta.

Etuoikeutettu osake [preferred share] sijoittuu omaisuusluokkana osakkeiden ja korkosijoitusten välimaastoon. Sillä on piirteitä molemmista omaisuusluokista. Suomessa lähimmäksi osuvat hybridilainat, mutta niihin yksityissijoittajan on vaikea sijoittaa. Varteenotettava vaihtoehto ovakint amerikkalaiset etuoikeutetut osakkeet.

Tämän artikkelin näkökulma kohdistuukin juuri amerikkalaisiin etuoikeutettuihin osakkeisiin, eikä käsitettä tule sekoittaa esimerkiksi saksalaisiin etuoikeutettuihin osakkeisiin [vorzugsaktie].

Joustava rahoitusmuoto yrityksille

Yrityksille etuoikeutetut osakkeet ovat yksi rahoitusmuoto. Etuoikeutettuja osakkeita laskevat liikkeelle tyypillisesti esimerkiksi pankit, yhdyskuntapalvelu- ja REIT-yhtiöt. Kaksi kolmasosaa etuoikeutetuista osakkeista on pankkien liikkeellelaskemia.

Yritykset laskevat liikkeelle etuoikeutettuja osakkeita, koska niitä ei katsota velaksi yrityksen vakavaraisuuslukuja laskettaessa. Velan koroista poiketen, osingot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

Etuna puolestaan on se, että yhtiö voi keskeyttää osingonmaksun vaikeiden aikojen osuessa kohdalle. Yhtiö ei myöskään liudenna kantaosakkeiden omistajien omistusosuutta yhtiössä laskiessaan liikkeelle etuoikeutettuja osakkeita.

Sijoittajalle lupauksena vakautta ja osinkoa

Tavanomaisten osakkeiden tapaan etuoikeutetut osakkeet ovat ostettavissa ja myytävissä napin painalluksella, vaikkakin niiden kaupankäyntivolyymit ovat huomattavasti alhaisempia.

Mahdollisessa konkurssitilanteessa etuoikeutettujen osakkeiden omistajat tulevat varojen jaossa yhtiön luotonantajien jälkeen, mutta ennen kantaosakkeiden omistajia. Toisin kuin tavallisella osakkeella, etuoikeutetun osakkeenomistajalla ei ole äänivaltaa yhtiössä. Etuoikeutetut osakkeet maksavat osinkoja, ei korkoa, joten verokohtelu on sijoittajalle kevyempää.

Etuoikeutettujen osakkeiden hinnat eivät tyypillisesti vaihtele yhtä voimakkaasti kuin osakkeiden hinnat. Kuten korkosijoitukset, etuoikeutettujen osakkeiden hinnat ovat herkkiä korkomuutoksille. Kun korot nousevat, etuoikeutettujen osakkeiden hinnat laskevat ja päinvastoin. Jos sijoittaja siis uskoo korkojen vielä nousevan merkittävästi, voi etuoikeutettuja osakkeita saada tulevaisuudessa edullisemmin. Korkotason lisäksi hintaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi yhtiön luottoriski.

Etuoikeutettujen osakkeiden yksi heikko puoli on se, ettei niiden arvo kohoa, mikäli liikkeelle laskeneen yhtiön arvo nousee. Etuoikeutetun osakkeen osinko ei myöskään kasva kantaosakkeen osingon kasvun mukana. Suomalaiselle sijoittajalle tärkeä arvioitava riski on myös valuuttariski, kun dollarin arvon heittely voi syödä euromääräisiä tuottoja.

Etuoikeutettujen osakkeiden houkuttelevuutta arvioidessaan sijoittajan on hyvä verrata niistä saatavaa osinkotuottoa esimerkiksi riskittömänä pidetyn Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjan tuottoon. Sijoitustalo Charles Schwabin mukaan ero oli keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä vuosien 2010 ja 2019 välillä. Toinen hyvä vertailukohta ovat yritysvelkakirjat. Jos yritysvelkakirjasta saa korkeamman tuoton, on vaikeampi perustella sijoitusta etuoikeutettuun osakkeeseen.

Etuoikeutettujen osakkeiden maailma on paikoin sekava. Eri sivustojen ja osakevälittäjien järjestelmissä tietyn etuoikeutetun osakkeen tickeri saattaa olla toisistaan poikkeava, eikä muutkaan tiedot usein ole eri sivustoilla kovinkaan täsmällisiä. Artikkelin toiseksi viimeisessä osiossa on kaksi linkkiä eri tietolähteisiin. Etuoikeutettuihin osakkeisiin sijoittaminen vaatiikin siis tavallista enemmän harjaantunutta silmää.

Erilaiset etuoikeutetut osakkeet

Etuoikeutettuja osakkeita on useita erilaisia. Alla esitellään etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyviä keskeisimpiä termejä.

Päättymättömät [perpetual] etuoikeutetut osakkeet: Päättymättömillä etuoikeutetuilla osakkeilla ei ole etukäteen määriteltyä erääntymispäivää. Tyypillisesti yhtiö voi ostaa osakesarjan takaisin viiden vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Suuri osa etuoikeutetuista osakkeista on päättymättömiä. Päättymättömät etuoikeutetut osakkeet maksavat tyypillisesti kiinteää osinkoa.

Cumulative / non-cumulative: Jos yhtiö keskeyttää etuoikeutettujen osakkeiden osingonmaksun, kumulatiivisten etuoikeutettujen osakkeiden omistajilla on oikeus saada osingot takautuvasti ennen kuin yhtiö voi maksaa osinkoja kantaosakkeille.

Fixed / variable: Toisilla etuoikeutetuilla osakkeilla osinko on kiinteä ja toisilla puolestaan vaihteleva [floating rate, adjustable rate], jonka osinko on sidottu esimerkiksi Yhdysvaltain valtionvelan korkoon. Vaihtelevaa osinkoa maksavilla osakesarjoilla on tyypillisesti etukäteen määritetty lunastusäivä. Fixed-tyyppiset etuoikeutetut osakkeet maksavat nimensä mukaisesti ennalta määritettyä dollarimääräistä osinkoa.

Etuoikeutettu osake lasketaan liikkeelle tyypillisesti 25 dollarin kappalehintaan. Kun korkotaso oli alhainen, useimmilla etuoikeutetuilla osakkeilla käytiin kauppaa lähtötason yläpuolella. Nyt useimpien tämänhetkinen hinta on alhaisempi heijastellen uutta korkoympäristöä.

Pankkijätin etuoikeutettu osake

Amerikkalaispankki J.P. Morganin pääomamarkkinoilta hankitusta rahoituksesta viisi prosenttia muodostuu etuoikeutetuista osakkeista. Sillä on useita etuoikeutettuja osakesarjoja.

Otetaan esimerkiksi JPM.PM, joka löytyy Nordnetista osaketunnuksella JPM-MM. Sarjalla käydään kauppaa kirjoitushetkellä 19,5 dollarin hintaan. Pankki on laskenut sen liikkeelle 25 dollarin hintaan. Kun osakesarja laskettiin liikkeelle, se tarjosi 4,2 prosentin tuoton, mutta nykykurssilla osinkotuotto on 5,4 prosenttia. Osinko tilitetään vuosineljänneksittäin.

Pankkien vakavaraisuusvaatimusten vuoksi kyseessä oleva osake on niin sanotusti non-cumulative. J.P. Morgan voi lunastaa osakesarjan takaisin aikaisintaan syyskuussa 2026. Osakesarja on päättymätön, joten pankin etujen mukaista on lunastaa sarja vain jos se voi saada rahoitusta alkuperäistä kuponkia (4,2 %) edullisemmin.

Jos J.P. Morgan lunastaa osakesarjan, sijoitukselle saa osinkotuoton lisäksi noin 28 prosentin arvonnousun, aikaisintaan kolmessa vuodessa. Velvollisuutta lunastukseen pankilla ei kuitenkaan ole.

Tämän osakesarjan tarjoama osinkotuotto on yksi alhaisimmista pankkien ja vakuutusyhtiöiden etuoiketettujen osakkeiden tarjoamista tuotoista, mikä kielii J.P. Morganin vahvuudesta ja asemasta pankkisektorilla. Amerikkalaiset jättipankit vaikuttavat voivan hyvin viimeisten osavuositulosten perusteella.

ETF on vaivaton vaihtoehto

Etuoikeutettujen osakkeiden nyansseihin perehtymiseltä voi välttyä sijoittamalla omaisuusluokkaan ETF:n kautta. Esimerkiksi Invesco Preferred Shares (PDSE) sijoittaa pääasiassa suurten amerikkalaispankkien etuoikeutettuihin osakkeisiin. ETF:n suurimpien omistusten joukossa on esimerkiksi J.P. Morganin, Wells Fargon ja Bank of American eri etuoikeutettujen osakkeiden sarjoja. ETF tilittää tuotto-osuuden vuosineljänneksittäin ja Invescon mukaan tuotto-osuus on 5,5 prosenttia.

Mainos: Coinmotion

Avaa ilmainen tili ja myy ja osta kryptovaluuttoja alhaisilla välityspalkkioilla.

Kolumnit

Kaikki väki nukkuu

Aki Pyysing
26.5.2024
east Lue lisää

Käytännön vinkkejä sijoitusasunnon ostamiseen

Miika Vuorensola
26.5.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Joko asuntojen hintojen pohjat on nähty?

Juha Europaeus
24.5.2024
east Lue lisää